F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M

Transkript

F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M
Kvinta
Všechny učebnice hradí žáci
Předmět Titul
ČJL
AJ
NJ
Doložka Poznámka
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy :
Doplněno o praktická cvičení. Praha : Fragment
ne
MARTÍNKOVÁ, Věra. Čítanka 1 . -- Praha : Trizonia
ano
Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE ; Students´Book :
Oxford University Press
ano
Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE ; Workbook : Oxford
University Press
ano
New Success INTERMEDIATE; Students´Book : Longman
ano
New Success INTERMEDIATE; Workbook : Longman
ano
Pingpong Neu 2 Dein Deutschbuch : Hueber, 2003
ano
Pingpong Neu 2 Arbeitsbuch : Hueber, 2004
ano
Planet 3 Kurzbuch ; Deutsch für Jugendliche : Hueber
ano
Planet 3 Arbeitsbuch ; Deutsch für Jugendliche : Hueber
ano
Chicos Chicas 2 Libro del alumno . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 2 Cuaderno de ejercicios . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 3 Libro del alumno . Madrid : Edelsa
ne
Chicos Chicas 3 Cuaderno de ejercicios . Madrid : Edelsa
ne
BUŠEK, I. - CALDA, E. Základní poznatky z matematiky :
Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus
ano
CHARVÁT, J. - ZHOUF, J. Rovnice a nerovnice : Matematika
pro gymnázia. Praha : Prometheus
ano
BEDNAŘÍK, M. - ŠIROKÁ, M. Mechanika : Fyzika pro
gymnázia. Praha : Prometheus
ano
MAREČEK, A. - HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 1
Olomouc : Olomouc.
ne
ŠJ
M
F
Ch
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
Bi
D
Z
ZSV
SMRŽ, J. - HORÁČEK, I. - ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů
pro gymnázia. Praha : Fortuna
ano
POPELKA, M. - VÁLKOVÁ, V. Pravěk a starověk : Dějepis pro
gymnázia a střední školy ; díl 1. ; Praha : SPN a.s.
ano
ČORNEJ, P. - ČORNEJOVÁ, I. - PARKAN, F. Středověk a raný
novověk : Dějepis pro gymnázia a střední školy ; díl 2. ; Praha :
SPN a.s
ano
DEMEK, Jaromír. Geografie 1 : Pro střední školy ;
Fyzickogeografická část Praha : SPN a.s.
ano
DEMEK, Jaromír. Geografie 2 : Pro střední školy ;
Socioekonomická část Praha : SPN a.s.
ano
DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano
HORECKÝ, Jan et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano

Podobné dokumenty

FJ F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M Bi

FJ F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M Bi Kvinta Všechny učebnice hradí žáci Předmět Titul

Více