FJ F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M Bi

Transkript

FJ F Ch ČJL Kvinta AJ NJ ŠJ M Bi
Kvinta
Všechny učebnice hradí žáci
Předmět Titul
ČJL
AJ
NJ
FJ
ŠJ
M
F
Ch
Bi
Doložka Poznámka
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce pro střední školy :
Doplněno o praktická cvičení. Praha : Fragment
ne
MARTÍNKOVÁ, Věra. Čítanka 1 . -- Praha : Trizonia
ano
Kol. autorů. Success PRE-INTERMEDIATE; Students´Book :
Longman
ano
Kol. autorů. Success PRE-INTERMEDIATE; Workbook :
Longman
ano
KOPP, G. - FRÖHLICH, K. Pingpong Neu 2 Dein Deutschbuch :
Hueber, 2003
ano
KOPP, G. - FRÖHLICH, K. Pingpong Neu 2 Arbeitsbuch :
Hueber, 2004
ano
Kol. autorů. Delfin Teil 2 ; Lektionen 11-20 : Hueber
ano
Kol. autorů. Delfin Teil 2 ; Arbeitsbuch Lektionen 11-15 :
Hueber
ano
DUBOIS, A. L. - LEROLLE, M. Scénario 2; Učebnice s audio CD
: Hachette
ne
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 2 Libro del alumno . Madrid :
Edelsa
ne
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 2 Cuaderno de ejercicios .
Madrid : Edelsa
ne
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 3 Libro del alumno . Madrid :
Edelsa
ne
PALOMINO, M. A. Chicos Chicas 3 Cuaderno de ejercicios .
Madrid : Edelsa
ne
BUŠEK, I. - CALDA, E. Základní poznatky z matematiky :
Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus
ano
CHARVÁT, J. - ZHOUF, J. Rovnice a nerovnice : Matematika
pro gymnázia. Praha : Prometheus
ano
BEDNAŘÍK, M. - ŠIROKÁ, M. Mechanika : Fyzika pro
gymnázia. Praha : Prometheus
ano
MAREČEK, A. - HONZA, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 1
Olomouc : Olomouc.
ne
SMRŽ, J. - HORÁČEK, I. - ŠVÁTORA, M. Biologie živočichů
pro gymnázia. Praha : Fortuna
ano
KUBIŠTA, V. Obecná biologie : Úvodní učební text pro 1. ročník
gymnázií. Praha : Fortuna
ano
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
povoleno
rozhodnutím
ředitele školy
povoleno rozhodnutím
ředitele školy
D
Z
ZSV
POPELKA, M. - VÁLKOVÁ, V. Pravěk a starověk : Dějepis pro
gymnázia a střední školy ; díl 1. ; Praha : SPN a.s.
ano
ČORNEJ, P. - ČORNEJOVÁ, I. - PARKAN, F. Středověk a raný
novověk : Dějepis pro gymnázia a střední školy ; díl 2. ; Praha :
SPN a.s
ano
Kol. autorů. Příroda a lidé Země : Učebnice pro střední školy.
Praha : NČGS
ano
DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro střední
školy. 1. díl . Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano
DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl .
Vyd. 1. Brno: Didaktis
ano