GORDIC Enterprise Portal (PORTAL)

Komentáře

Transkript

GORDIC Enterprise Portal (PORTAL)
GINIS® GLOUD
GORDIC Enterprise Portal (PORTAL)
Během posledních deseti let, s rostoucím rozvojem webových technologií, se
zcela změnilo vnímání pojmu portál a nároky na něj. Portál už dávno
nepředstavuje vyhledávač s navigací a webových obsah pro prezentaci dat, ale
robustní, multiplatformní řešení, které poskytne jednotný přístupový bod pro
přístup k informacím poskytnutých jak portálem samotným, tak různorodými
systémy organizace. Naše řešení, postavené na platformě Liferay Portal, má
všechny klíčové vlastnosti (bezpečnost, přístup k odlišným typům informací,
vyhledávání, CMS, DMS, personifikace) moderního portálu.
Výhody a přínosy
• Zajištění dostupnosti informací pro
celou organizaci a uživatele
• Škálovatelnost poskytovaných
informací
• Nárůst produktivity a efektivity toku
Klíčové vlastnosti produktu
informací
• Vyšší bezpečnost přístupu k
• Řízení přístupů na základě rolí
• Možnost vytváření obsahu bez znalosti HTML
neveřejným informací
• Jednotný vzhled systému
• Snadná lokalizace
• Otevřená platforma pro další vývoj zákaznických požadavků
Vyžádejte si nezávaznou
cenovou nabídku
© GORDIC 2016
Změny vyhrazeny