zde - K1arch

Komentáře

Transkript

zde - K1arch
STAVBY PRO OBCHOD .. 1
Historie staveb pro obchod
Základní členění – kategorizace staveb
Urbanismus – požadavky na umístění
Ing.arch. Jitka Paroubková, PhD.
Duben 2015
Vývoj obchodu – způsob obchodování
-Výroba předmětů pouze pro vlastní spotřebu
-Směnný obchod
-Kočovný obchod
(rozvoj peněžní platby – směna – zboží / peníze)
-tržiště
- orientální bazar
-Tržní náměstí
-Bazilika v Římě
-Obchody v měšťanských domech („mázhaus“)
- od 14. stol. – stálé budovy tržnic (forma baziliky)
-První obchodní domy – s rozvojem produktivity práce
(souvisí s průmyslovou revolucí, s rozvojem technologií)
-Zasklené obchodní pasáže
-Supermarkety, hypermarkety
-Obchodní centra – samostatné vícefunkční komplexy
1.
2.
3.
4.
5.
Krytá ulice
Větrák
Krám
Sklad
Stánek
Orientální bazar
Agora a stoa v Prieně
Marcellum v Puzzuole
Římské trhy
Bazilika Julia v Římě
Vinohradská tržnice
r.1902, arch Antonín Turek, Milan Veselý
Novorenesanční sloh
Klasická tržní budova s centrální halou osvětlenou shora
denním světlem, pod ní ještě další dvě úrovně drobnějších
stánků a skladů. Ocelová konstrukce a prosklení dodala
stavbě hodně prostoru, světla a vzduchu. Vyzdívka z cihel.
Dnešní úprava interiéru připomíná tradici pražských
obchodních pasáží.
Vývoj obchodu – způsob obchodování
-Výroba předmětů pouze pro vlastní spotřebu
-Směnný obchod
-Kočovný obchod
(rozvoj peněžní platby – směna – zboží / peníze)
-tržiště
- orientální bazar
-Tržní náměstí
-Bazilika v Římě
-Obchody v měšťanských domech
-Zasklené obchodní pasáže
-První obchodní domy – s rozvojem produktivity práce
(souvisí s průmyslovou revolucí, s rozvojem technologií)
-Supermarkety, hypermarkety
-Obchodní centra – samostatné vícefunkční komplexy
BRUSEL, GALERIE ST.HUBERT
návrh 1839
první monumentální příklad pasáže
BRUSEL
GALERIE ST.HUBERT
návrh 1839
Paříž, Galerie Lafayette / obchodní domy s dvoranou
Galerie Lafayette, Paříž
Opava, obchodní dům BREDA, r.1928. arch. Leopold Bauer
(žák Otto Wagnera, vedle J.Plečnika aj.Kotěry)
Inspirace Chicagskou školou – Louis Henry Sullivan (Guaranty Building v Buffalu)
výklady
Výtahy zboží
Obchodní dům má celkem 10 podlaží, z nichž 2 jsou pod zemí :
2.Pp – ústřední vytápění + klimatizace, akumulátorovna + trafo
1.Pp – rychlosprávkárna obuvi, šatny personálu + umývárna; bunkry
1.Np – vchod, prodejna, veřejná pasáž
2.- 4.np – prodejní místnosti
5.Np – kanceláře, telefonní ústředy
6.Np – buffet a jídelna personálu
Střecha – strojovna rychlovýtahů; sluneční lázně pro personál
Obchodní dům fy Báťa – Praha, Václavské náměstí
arch. Ludvík Kysela; r. 1929
Výtahy zboží
1.suteren
2.suteren
Obchodní dům fy Baťa – Praha, Václavské náměstí
arch.Ludvík Kysela; 1929
Obchodní dům A.Lindt – Praha, Václavské náměstí
Arch. Ludvík Kysela - 1927
Obchodní dům fy Brouk a Babka v Moravské Ostravě
Arch.K.Kotas
Wenkeův obchodní dům,
Jaroměř
Josef Gočár; 1911
Dům Uměleckého průmyslu – Praha, Národní třída
arch.Oldřich Starý
Dům má 10 podlaží; v 1. a 2.suterénu je sál s galerií;
Pasáž je rozšířena ve dvoranu s posuvnou skleněnou střechou
Přízemí
2.nadzemní podlaží
Obchodní dům Bílá Labuť
6.nadzemní podlaží
Obchodní dům Bílá Labuť
Josef Hrubý, Josef Kittrich – 1938 - 39
Pasáž Alfa
Praha
Pasáž Koruna, Praha
Pasáž Světozor, Praha
„Smíšené zboží“ – prodejna JEDNOTY na vesnici
r. 1960 - 1989
1975
OD Kotva, Praha – autoři : arch.Věra a Sergej Machoninovi
Obchodní dům Kotva, Praha 1, r.1974
Vladimír a Věra Machoninovi
– schéma půdorysu; rozpon 14,2 m
4.np
Kotva
obchodní dům
Vývoj obchodu – způsob obchodování
-Výroba předmětů pouze pro vlastní spotřebu
-Směnný obchod
-Kočovný obchod
(rozvoj peněžní platby – směna – zboží / peníze)
-tržiště
- orientální bazar
-Tržní náměstí
-Bazilika v Římě
-Obchody v měšťanských domech
-První obchodní domy – s rozvojem produktivity práce
(souvisí s průmyslovou revolucí, s rozvojem technologií)
-Zasklené obchodní pasáže
-Supermarkety, hypermarkety
-Obchodní centra – samostatné vícefunkční komplexy
V současné době je v ČR asi 300 obchodních center
Největších – plocha nad 5 000m2 je 96
Obchodní centra neslouží jen pro nákupy – stávají se
z nich společenská centra :
- Setkávání
- Trávení volného času
- Nákup lze spojit s rodinným obědem
- Návštěva kiny
- Návštěva fitness centra
Důležité aspekty :
- Pohodlné nakupování
- Snadná dostupnost
V rámci vzájemné konkurence musí každé obchodní
centrum nabídnout jinou zvláštnost, něco atraktivního
Mnohá centra se profilují na určitou skupinu zákazníků.
Centrum Krakov, Praha 8; HMA architekti, sro; r. 2014
Praha 8, Bohnice – centrum Krakov; HMA architekti; r. 2014
Schéma docházkových vzdáleností
URBANISMUS
800 m
300 m
300 m
300 m
obvodní nákupní
středisko– okruh
působnosti = 800 m
základní nákupní
středisko – okruh
působnosti = 300 m
hlavní komunikace
Druhy maloobchodních zařízení :
-Dle sortimentu : - potravinářské
- nepotravinářské – odívání
- průmyslové zboží
- ostatní
Dle frekvence (četnosti) poptávky :
- zboží denní poptávky
- zboží časté poptávky
- zboží občasné poptávky
Dle stupně specializace :
- plnosortimentní
- širokosortimentní
- specializované
- úzce specializované
Navrhovaný vzhled centra
ve tvaru „V“ nebo jeho
upravená verze ve tvaru
„U“ zajišťuje maximální
viditelnost všech prodejen
ze silnice jakož i z hlavní
parkovací plochy
(při zachování racionální
rozfázované výstavby
centra.
Parkování je zajištěno pro cca 2000 aut a je dle návrhu umístěno do hlavní části areálu
Přímo před vstupy do jednotlivých prodejen, které tak mohou společně využívat parkovací
Místa, a zákazníkům je umožněna jednodušší orientace. Služby určené pro řidiče
automobilů, tj. rychlé občerstvení a čerpací stanice poskytující servis vč.mytí aut, jsou
Umístěny hned vedle vjezdu a výjezdu z areálu.
NÁKUPNÍ CENTRUM, ZLIČÍN
140 000m2 prodejní plochy
POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY PRO OBCHOD
- Dopravní dostupnost; napojení na komunikační systém
- Dle kategorie obchodní stavby – návaznost na osídlení- docházková vzdálenost
- Oddělit provoz zákazníků a provoz zásobování
- Dostatečně velká plocha pro parkoviště zákazníků
- Napojení na inženýrské sítě
STAVBY PRO OBCHOD .. 2
Typologie staveb pro obchod
Provozní okruhy
Základní členění – provozní celky
Dispoziční zásady, principy řešení
Ing.arch. Jitka Paroubková, PhD.
Duben 2015
Princip typologie provozu občanské stavby
- Logika provozu
- Určit provozní okruhy (= druhy uživatelů stavby)
- Specifikovat stavební program – požadavky na funkci
- Provozní celky – primární, sekundární
- skladebné prvky (skladebné celky)
- Ergonomie
- Základní typologické prvky :
- komunikace – svislé, vodorovné
- hygienická zařízení
Princip typologie provozu občanské stavby
Provozní celky :
-
primární
sekundární
terciární
- skladebné prvky (skladebné celky)
MALOOBCHODNÍ JEDNOTKA
Provozní okruhy
zákazníci
zboží
personál
MALOOBCHODNÍ JEDNOTKA
Základní provozní celky
Primární celek : - prodejní část
Sekundární celek : - skladová část
(diferenciace skladů)
- administrativní část
a zázemí zaměstnanců
- technické vybavení
- pomocné provozy
MALOOBCHODNÍ JEDNOTKA
Provozní okruhy
-----------------------
Provozní celky
---------------------
Okruh zákazníků
Okruh zboží
Okruh personálu
Prodejní část
Skladová část
Sociální a administrativní část
Technické vybavení
Pomocné provozy
vstupní část
primární
prodejní plocha
příjem zboží
sklady
skl. nepotravin
sekundární
administrativa
zaměstnanci
sklady potravin.
vedlejší sklady
techn. vybavení
pomoc. provozy
Maloobchdní jednotka - provozní / funkční celky
Základní formy prodeje :
individuální obsluha
(tzv. obsluha přes pult – „pultová prodejna)
- samoobsluha
- volný výběr
- prodej podle vzorků (+ rozvážka zboží)
- zásilkový prodej
- automatový prodej (prodejní automaty)
-
Principy – dispoziční zásady
-Volný půdorys
- Umístění komunikací
- zákazníci, zásobování, únik
- Plynulý pohyb / tok zboží
ŠESTKA
přístup zákazníků
manipulační
dvůr –
zásobování
ŠESTKA
parking
vstup
zákazníků
vjezd parking
ŠESTKA
Mercat Santa Catharina
Barcelona - 2005
Umístění skladů
ve vícepodlažním obchodním domě
2.np
6.np
Bílá labuť
1938 – 1939
Josef Kittrich
Josef Hrubý
přízemí
Základní provozní požadavek
při návrhu maloobchodní jednotky
Plynulý pohyb/tok zboží
Provozní schéma maloobchodní jednotky
odpadky
obaly
přípravny
zásobování
příjem zboží
- manipulace
sklady
před
kancelář
zaměstn.
dodávka
den.m.,šat.
obslužný úsek prodejny
prodejna
TZB
zákazníci
Provozní celek : skladová část
Příjem zboží - manipulace
Sklady potravinářského zboží
- suché
- chlazené
- mrazené
Sklady nepotravinářského zboží -
Pomocné sklady - obaly
- odpadky
- „dkp“
drogerie
oděvy
domácí potřeby
elektro
Velkoprodejna potravin – varianta bez občerstvení
Velkoprodejna potravin – varianta s občerstvením
Vlastnosti prostorů pro prodej
- Rozměr
- Tvar a jeho proporce
- Osvětlení / oslunění
(orientace ke světovým stranám)
- Uspořádání provozu – funkční části
- Technické požadavky :
- osvětlení, barvy povrchů
- větrání
- odolnost povrchů
Hlavní zóny, do nichž je členěna
celková prodejní plocha samoobslužné prodejny potravin
Požadavky :
- na rozměry
- na uspořádání
Lze najít v publikaci o typologii – např. „Neuffert:
Prostorové požadavky
Prostorové požadavky
Způsoby řešení vstupů a výkladců
- průhled do prodejny
- skříňový výkladec – výkladní skříň
- ostrovní výkladec (samostatně stojící)
Vstupy a výklady
Sekundární provozní celky
Administrativní část
Kanceláře – vedení
- příjem zásob
- administrativa, účetnictví
- případně zasedací místnost
Technické vybavení
Vytápění
Vzduchotechnika / klimatizace
Chladící zařízení – pro chlazené
a mrazené sklady
Prostory pro zaměstnance
- šatny
- hygienická zařízení
– umývárny, WC
- denní místnost
Pomocné provozy
Úklidové místnosti
Sklad a dílna pro údržbu
Aranžérská dílna a sklad
Návrh komunikací
Přehlednost pro zákazníka
-Požadavek na protipožární bezpečnost =
= chráněné únikové cesty
Konstrukční požadavky
-
volný půdorys …. skeletový systém
velký rozpon / min. 6m - obvykle 9 – 12 m – i více
dostatečná únosnost (způsob skladování zboží)
odolné povrchy / vysoká zátěž
dostatečná konstrukční výška / rozvody instalací
- požadavek na světlou výšku min. 3,3m –
- dle velikosti prostoru + prostor nad podhledem
…. k.v. cca 4,2 – 4,8
Haas House, Vídeň
Autor :
Hans Holein
Haas House, Vídeň
Autor : Hans Holein
cca r.1990
STAVBY PRO OBCHOD .. 3
Služby obyvatelstvu
- druhy
- zásady umísťování v sídelním celku
- základní provozní zásady a požadavky
Obchodní pasáže jako vícefunkční celky
- vývoj obchodních pasáží
- obchodní pasáže v současnosti – nákupní centra
- principy – funkční, dispoziční, konstrukční
Ing.arch. Jitka Paroubková, PhD.
www.k1arch.cz
Duben 2015
Služby obyvatelstvu
Služby souvisí
– s údržbou a obnovou
soukromých domácností a jejich zařízení
- se soustavnou údržbou a obnovou
oděvů a prádla
- další služby
Druhy služeb :
- Provozovny (např. holičství, kadeřnictví,..)
- Sběrny (např. praní, čištění, opravny…)
- Opravny (obuvi, elektro,…)
- Půjčovny
- Obstaravatelské a zprostředkovatelské služby
-(např. cestovní kanceláře, úklid,…)
- Technické služby města
Umístění služeb :
Střediska služeb – v centrech občanského vybavení
v návaznosti na obchodní zařízení
Služby základního vybavení
Služby vyššího vybavení
Schéma docházkových vzdáleností
800 m
300 m
300 m
300 m
obvodní nákupní
středisko– okruh
působnosti = 800 m
základní nákupní
středisko – okruh
působnosti = 300 m
hlavní komunikace
Dispoziční a funkční řešení :
Provozní celky :
- vstupní a čekací prostory
- příjem a výdej zboží
- sklady nebo přímo dílna + příruční sklad
- šatny a hygienické vybavení personálu
- vnitřní komunikace
Navrhování provozoven :
- hygienické předpisy
- osvětlení pracovního prostředí
- vytápění, větrání
- protipožární zabezpečení
Logika provozních vazeb
Přístupnost pro zákazníky
Obchodní pasáže, obchodní centra
-
vícefunkční celky
Obchodní pasáže – předchůdce obchodních center
Pasáž
(fr. – passage = průchod) – průchod budovou
prostor, pěší komunikace obklopená obchody,
restauracemi a kavárnami, …..
Vznik pasáží koncem 18. stol. v Paříži, rozvoj v 19.stol.,
počátkem 20. stol. – pasáže v Čechách :
- komplex pasáží – Lucerna / Rokoko / palác U Nováků
Grand Bazzar, Istanbul – 15. stol.;
4 500 obchodů,
největší a nejstarší krytý trh na světě –
61 krytých ulic
Brusel, Galerie St.Hubert – návrh 1839
první monumentální příklad pasáže
Miláno
Galleria
Vittorio Emanuelle
r. 1867
Arch.G.Manzoni
Vrchol v rozvoji pasáže
jako stavební formy
Architektura pasáží –
Městské fasády
Andrea Palladia
Miláno, Galleria Vittorio Emanuelle, r. 1867
Kupole Galerie Vivienne
Rotunda va Galerii Vivienne
Galerie Vivienne; r.1823; dl. 40m
Pasáž Panoramas; r.1799
Velmi živá –
Přes týden si tudy krátí cestu pracující, o víkendu převládají hladoví strávníci.
K hlavní galerii přiléhají další podružná ramena, některá částečně zanedbaná,
jiná hýřící barvami varietních kostýmů. Kromě milovníků asijské gastronomie tu
na poklady narazí filatelisté, sběratelé pohlednic či milovníci starých knih.
V roce 1817 – instalováno plynové osvětlení (prvenství)
Moskva
obchodní dům GUM
r.1896
Arch.Alexander Pomerancev
Moskva, obchodní dům GUM
Arch. Alexandr Pomerancev
r. 1896
Praha
pasáže
Pasáž Alfa
Praha
Pasáž Koruna, Praha
Pasáž Světozor, Praha
Václavská pasáž, Praha 2
Pasáž Sevastopol / Broadway – Antonín Černý, Bohumír Kozák, 30.léta
Praha
pasáž Černá Růže
Arch.Oldřich Tyl
Praha
pasáž Černá Růže
Arch.Oldřich Tyl
Pardubice, Machoňova pasáž
Ladislav machoň
1923 - 1925
Palác Lucerna
r. 1907 – 1921
Ing.Stanislav Bechyně
Obchodní pasáž nákupního centra v současnosti
- součástí městských pěších zón
- v okrajových lokalitách města vytváří
obchodně společenský komplex
(vázáno na dobrou dopravní dostupnost)
Obchodní pasáž - obsahuje funkce, které
z hlediska obchodního zařízení můžeme označit
jako terciární – stravovací
- společenské, kulturní a zábavní
- sportovní
Berlín, Friedrich strasse
Galleries Lafayette – Jean Nouvell, r. 1995
Obchodní dům Laffayette
Berlín, Friedrichstrasse
Autor : Jean Nouvell
Berlín, Friedrichstrasse
pasáže propojující
podzemní podlaží
obchodních domů
Berlín, Friedrichstrasse – pasáže propojující obch.domy
Berlín, Friedrichstrasse – pasáže propojující obch.domy
Palladium, Praha 1 – Nové Město
Principy –funkční zásady
Městská pasáž / zasklená pasáž :
-
doplněk pěších zón
ochrana před nepřízní počasí
místo setkání
přístupná 24 hodin denně
přístupná výhradně pro pěší
život pasáže je založen na různorodosti
– jsou zde obchody a další provozy všeho druhu
(terciární funkce)
Obchodní pasáž
– princip dispozičního uspořádání,
provozní celky
Obchodní pasáž / obchodní centrum sestává
Z jednotlivých maloobchodních jednotek, z nichž
každá tvoří samostatný funkční celek.
Obchodní pasáž je doplněna terciárními funkcemi :
- Stravovací zařízení, kulturní a společenská zařízení,
sportovní zařízení
Každý z těchto provozů tvoří samostatný funkční celek
(tedy každý z nich má dle svého zaměření primární
a sekundární zónu s příslušnými funkčními celky)
Konstrukční a tvarové principy
Umístění ve stavbě

Podobné dokumenty

2/2013 v PDF - Časopis Poodří

2/2013 v PDF - Časopis Poodří Saprofytické dřevokazné houby rozkládají mrtvé dřevo a starají se tak o „úklid“ mrtvých větví v korunách stromů i na zemi, pařezů, padlých kmenů i stojících pahýlů. Bez této záslužné činnosti hub b...

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Informace o zapisovaných údajích

Více

Nákupní centra a urbanismus - Katedra urbanismu a územního

Nákupní centra a urbanismus - Katedra urbanismu a územního Pod pojmem "Nákupní /obchodní/ centrum" je podle definice Evropského institutu obchodu /EHI 2004/ rozuměna velkoplošná maloobchodní jednotka, sloužící k uspokojování krátkodobých, střednědobých a d...

Více

Po stopách moderní architektury v Pardubickém kraji

Po stopách moderní architektury v Pardubickém kraji autor: Josef Gočár, adaptace a přestavba na Obchodně-administrativní centrum Grand: Petr Drexler, Ladislav Vrbata realizace: 1927–1931, adaptace a přestavba 1997–2000 Jednu z dominant centra Pa...

Více

obchod a město

obchod a město v roce 1997), což je v rozporu s metodikou Ministerstva průmyslu a obchodu, které v materiálu Rozvoj a optimalizace dimenzí maloobchodních sítí v území uvádí jako optimální poměr prodejní plochy po...

Více

Monitoring internetové reklamy

Monitoring internetové reklamy cílená na mobilní zařízení je monitorována na straně médií i zadavatelů. V grafu č. 2 je uvedena, mimo jiné, velikost zjištěná od poskytovatelů obsahu (102 mil. Kč v ceníkových cenách), která vypov...

Více