Král Artuš

Transkript

Král Artuš
Král Artuš
Král Artuš je legendární postava britské mytologie. Je líčen jako ideál
královského majestátu, jak v době válek, tak v době míru. Narodil se údajně
v 5. století. Artuš se narodil jako nemanželský syn krále Uthera Pendragona a
královny Igrain.Podle legendy se král Uther zamiloval do Igraine, manželky
cornwallského vévody Gorloise. S pomocí kouzelníka Merlina král Uther,
proměněný do podoby vévody Gorloise, pronikl na hrad Tintagel a s paní
Igraine zplodil syna - Artuše. Vévoda Gorlois v té době zaútočil na Utherův
vojenský tábor a při útoku zahynul.Merlin odnesl novorozeného Artuše a předal
ho tajně do výchovy siru Ectorovi .Nikdo nevěděl o Artušově skutečném
původu a tak byl, opatrován Merlinem mimo dosah královského dvora. Uther
počase zemřel a nezanechal žádného dědice a vytvořená říše se začala rozpadat.
Asi 20 let po Artušově narození Merlin na Vánoce svolal všechny rytíře do
Londýna na turnaj, kde měl být odhalen pravý král. Dne turnaje se na náměstí
objevil kámen s kovadlinou. V kovadlině byl zaražen meč a něj nápis : "Kdo z
tohoto kamene a kovadliny meč vytáhne, bude králem Anglie podle práva i
rodem." Mnozí se o získání meče pokoušeli, ale nikomu,kromě Artuše, se to
nepodařilo. Když ještě Merlin prozradil tajemství jeho původu, uznali rytíři
Artuše za svého právoplatného krále. Nejednalo se ale o meč Excalibur. Artuš
se setkal s mladou šlechtičnou Guinevere, do které se okamžitě zamiloval.
Merlin ho varoval ale Artuš neposlechl a tak se s Guineverou oženil. Po svatbě
vyjevil Merlin Artušovi záměr odejít. Artuš ho prosil, aby neodcházel ale
Merlin byl neoblomný. Merlin odvedl Artuše k lesní tůni, kde se z vody
vynořila bílá ruka Jezerní paní a v ruce třímala meč - Excalibur. Po Merlinovu
odchodu Artuš vytvořil společenství rytířů, které nazval Rytíři kulatého stolu. K
družině se přidali mnozí rytíři mezi nimi i sir Lancelot de Lak. Lancelot se stal
nejlepším přítelem Artuše a doprovázel ho na nesčetných výpravách ale i na
procházkách. Do ní se zamiluje a mají spolu poměr. Zlomyslný Mordred se
přidal Rytířům kulatého stolu a o dvojci Artušovi řekne. Za to je Lancelot
vyhnán s Kamelotu. Ten s sebou vezme Guineveru a odjíždí na svůj hrad.Artuš
je dál poštíván Mordredem, který ho dožene k obležení Lancelotova hradu.
Lancelot je nucem Guineveru vydat a Artuš jí posílá zpět na Kamelot, kde
Mordred prohlásí, že je Artuš mrtev a prohlásí se za krále. Nutí Guineveru, aby
si ho vzala. Ta zoufale posílá Artušovi zprávu o událostech na Kamelotu. Artuš
přestane obléhat Lancelotův hrad, urovná spory s Lancelotem a vyrazí na tažení
proti Mordredovi.

Podobné dokumenty

Artušova pivnice Žil byl jednou jeden král, Artuš se jmenoval Když

Artušova pivnice Žil byl jednou jeden král, Artuš se jmenoval Když Když před lety meč svůj tasil, Každý svou závist hasil Když usedl na trůn svůj řekl:“na nikoho nežaluj, Vždy všechny střež, postavíme na to strážnou věž“. Když mladou Guineveru uviděl, hned věděl, ...

Více

Pravá historie meče Excalibur

Pravá historie meče Excalibur ženě vévody Gorlois z Cornwallu, Merlin mu pomocí kouzla propůjčil podobu vévody, aby mohl navštívit komnaty Ygrain a počít s ní Artuše… Kostky byly vrženy. Samotný příběh se však dále neodehrává t...

Více

O panu Lancelotovi a o hledání svatého Grálu

O panu Lancelotovi a o hledání svatého Grálu Snad jedině moudrý Merlin by mu v té věci pomohl, neboť dovedl předvídat příští události a věděl, kdo bude do tajemství zasvěcen. Leč po královském rádci jako by se země slehla. A přestože bylo ten...

Více