4/10 - New Page 1

Transkript

4/10 - New Page 1
UDÁLOSTI, VÝROČÍ, PRANOSTIKY, HÁDANKY
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
1834 * Dmitrij Ivanovič Mendělejev, ruský chemik a tvůrce periodické
tabulky prvků († 2. února 1907)
1931 * Milan Chladil, český zpěvák († 28. června 1984)
1926 norský inženýr Erik Rotheim vynalezl aerosolový rozprašovač často
nazývaný sprej
Svatá Apolena v mlhu je často zahalena.
1929 ve Španělsku bylo sehráno první kolo prvního ročníku nejvyšší
fotbalové ligy - Primera División
1809 Američan Robert Fulton si nechal patentovat parník, který byl i
úspěšný z hospodářského hlediska
1884 Američan Lewis Edson Waterman obdržel patent na svůj vynález plnicí pero
1941 v Londýně byl ošetřen první pacient penicilínem
1866 ve Spojených státech se dopustil Jesse James a jeho gang první
ozbrojené bankovní loupeže v historii
1902 * Josef Toufar, český římskokatolický kněz - oběť komunistického
pronásledování katolické církve v Československu. V roce 1950 byl
zatčen a obviněn z vykonstruování Číhošťského zázraku. Zemřel na
následky věznění a krutého zacházení. 25. února 1950.
1945 poprvé v průběhu 2. světové války byla bombardována Praha
1921 proběhlo 1. československé sčítání lidu - tehdy mělo Československo
celkem 10 905 734 obyvatel, z toho se k římskokatolické víře hlásilo
8 201 464 lidí. Příští sčítání je ve všech zemích Evropské unie
naplánováno na rok 2011.
1673 † Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin - francouzský
dramatik a herec (* 15. ledna 1622)
Konec masopustu jasný - len krásný.
Teče-li v úterý masopustní voda kolejem, bude úrodný rok a len.
1853 * Jaroslav Vrchlický, český spisovatel († 9. září 1912)
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.
1901 * Hugo Haas, český herec a režisér († 1. prosince 1968)
2008 kubánský prezident Fidel Castro oznámil, že již nebude znovu
kandidovat na funkci prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil
1962 John Glenn se stal prvním Američanem, který obletěl zeměkouli
1878 město New Haven v USA jako první na světě disponuje prvním
telefonním seznamem, který obsahoval 50 záznamů
řešení hádanky z minulé Hřivny:
Dvakrát měř a jednou řež.
Na přání novomanželů se konala svatba jenom v kruhu nejbližších, který se skládal ze
čtrnácti lidí. Po pronesení slavnostního přípitku se na mladý pár připíjelo. Když si ze
čtrnácti přítomných každý s každým přiťukl, kolikrát zazvonily sklenky?
HŘIVNA
04 / 10
únor 2010
www.farnost.semily.net
administrátor farnosti - tel. 739 909 500
mše sv. se konají v kostele sv. Petra a Pavla (KO), kapli
svaté Zdislavy (KA), na Koštofranku (KK), v domově
důchodců (DD), v Chuchelně (CH) nebo v Tatobitech (TT)
Přehled bohoslužeb v naší farnosti
od 8.2.2010 do 21.2.2010
den
08.02.
09.02.
10.02.
11.02.
12.02.
13.02.
14.02.
den
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
20.02.
21.02.
hod.
úmysl
pondělí --------------------úterý
KA
8:00
za těžce nemocného Ferdinanda Leitera a jeho
rodinu
KA
16:30
dětská bohoslužba
středa KA
8:00
na úmysl
čtvrtek Panna Maria Lurdská
KA
8:00
za †, na které nikdo nepamatuje
pátek KA
18:00
za Boží požehnání a ochranu pro manžela
sobota KA
18:00
na úmysl rodiny
neděle 6. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ
KO
8:30
za † Marii Vávrovou
TT
10:00
na úmysl dárce
hod.
úmysl
pondělí --------------------úterý
KA
18:00
za Boží požehnání pro P. Iva
středa Popeleční středa (den přísného postu)
KA
8:00
za † maminku
TT
17:00
na úmysl dárce
KO
18:00
za farní společenství
čtvrtek KA
8:00
za † Michelangela Buonarroti
pátek KO
18:00
na úmysl rodiny
sobota DD
13:30
za farní společenství
KA
18:00
za Boží pomoc a uzdravení pro Ladislava
neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ
KO
8:30
za † Annu a Františka Stránských
TT
10:00
na úmysl dárce
CH
15:00
na úmysl
- každý pátek v postní době se modlíme v kostele od 17:30 křížovou cestu
SV. APOLLONIE
(9.2.)
Žila ve 3. století v Alexandrii, dnešním Egyptě. O jejím životě existuje málo zpráv.
Bývá uváděno, že byla dcerou senátora Alexandrie a že již měla vyšší věk. Žila,
zasvěcena Kristu a v době pronásledování za císaře Décia byla zajata a nucena, aby se
zřekla Krista a poklonila se božstvům, které patřily ke státnímu náboženství.
Podle legendy jí vyrazili všechny zuby a rozbili čelisti.
Byla přivedena k hranici, ať se rozhodne: buď pro Krista a shoří v plamenech nebo se
postaví proti němu a zachrání si život. S rozbitými ústy nemohla zřetelněji říci, že se
rozhodla pro Krista, než si sama stoupnout na hranici. Tak přešla do náruče své věčné
Lásky.
Patron:
zubních lékařů
Atributy: dláto, kleště, oheň, zub
MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s
liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek"
či „tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl
celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli". Také toho dne byl oběd
bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní
pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál",
kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar,
hrála se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek
neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů", jaké taškařice
budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především
pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik
tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (šiml, kobyla,
koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s
pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho
dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na
roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože
nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku
„pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha (Bacchus-římský bůh vína). Lidé věřili, že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprávy již ze 13.
století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci
vystupovali proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to však nijak
neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy,
tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První
reduta v Praze se konala v roce 1752.
podle knihy Vlastimila Vondrušky "Církevní rok a lidové obyčeje"
DOBA POSTNÍ JE VÝZVA K DALŠÍMU KROKU
Postní doba začíná Popeleční středou – letos 17. února. Tato doba je často spojována s
nepříjemnými záležitostmi - sebezáporem, půstem, odpíráním apod.
Proč vlastně? Není snad správné, aby si člověk užíval života a věnoval se mnoha
krásným radovánkám, které nám dnešní svět nabízí? Je dobré si uvědomit, že na radosti,
která vyvěrá z kvalitních podnětů, opravdu není nic špatného.
Křesťané jsou dokonce přesvědčeni, že všechny skvělé věci na tomto světě pocházejí
přímo či nepřímo od nejvyššího dobra - Boha, který touží člověka zahrnovat pouze tím
nejlepším a láskou.
Problém však může být v tom, že ne vždy jsme schopni v dnešním zmatku rozeznat, co
je opravdová, pro člověka přínosná, hodnota a co je pouhý přelud, který se jako dobro
pouze tváří... Není divu. Dnešní doba nám nabízí tolik aktivit, způsobů trávení času,
prožívání různých typů vztahů a pohledů na řadu problémů! Kdo se v tom má pořádně
vyznat?
Doba postní je dobou, kdy Bůh každého člověka vybízí, aby uvolnil ve svém životě
místo pro skutečnosti krásnější, než poznal dosud. K tomu nabízí také svou pomoc. Je to
doba, kdy je člověk zván k větší intenzitě prožívání svého povolání jako člověka, ale
také např. manžela či manželky, syna či dcery, spolužáka či spolužačky,
spolupracovníka či spolupracovnice, přítele či přítelkyně, řidiče či řidičky, ....
Každý z nás zastáváme během dne řadu rolí, ke kterým nějak přistupujeme. Některé role
jsou nutnost, někdy je to otrava a někdy radost. Kéž by naše role byly příležitostí k
realizaci toho nejlepšího z našeho lidství! To se může projevit i tak banálně, že někoho
obdarujeme svým úsměvem či budeme mít porozumění na silnici pro ostatní účastníky
silničního provozu...
Nikdo z lidí není zcela dokonalý, ale život na zemi je právě příležitostí k našemu
dozrávání. Až do okamžiku odchodu z tohoto světa není pozdě. Stále je možné s
důvěrou v Boží velikost očekávat nové podněty pro život vezdejší. Jsme poutníci a
někdy zatím hledáme i cíl naší pozemské poutě.
Pouhé očekávání je velmi málo. Je třeba také aktivně hledat a rozhlížet se kolem,
abychom přes různé nánosy a zbytečnosti nepřehlédli něco důležitého pro náš život. I
kdybychom na tomto světě získali veliké množství peněz, ve skutečnosti bychom se
mohli úplně minout s posláním naší existence. A to by byla nenapravitelná škoda.
Přeji nám všem smysluplné prožití postní doby a následné oslavy Velikonoc prožité v
radosti, která vyvěrá z hloubky Bohem uzdraveného nitra našich životů.
(Josef Ptáček)

Podobné dokumenty

I Číslo: 5

I Číslo: 5 Pranostiky na MASOPUST Bude-li v Masopustní úterý příjemné povětří, bude dosti hrachu. Jaké jest Masopustní úterý, taková bude Veliká noc. Jaké je masopustní úterý, takový bude podzim. Teče-li v út...

Více