nejvýznamnější stavební úpravy a rekonstrukce v areálu

Komentáře

Transkript

nejvýznamnější stavební úpravy a rekonstrukce v areálu
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A REKONSTRUKCE V AREÁLU NKP VYŠEHRAD
REKONSTRUKCE BAROKNÍHO OPEVNĚNÍ VČETNĚ ROZSÁHLÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR A SANACE VYŠEHRADSKÉ SKÁLY
Projekt:
Dodavatelé:
Realizace:
- průběžně zpracováván na jednotlivé etapy např. Michal Balík, Jiří Starý
- STAVOS- Ing. Horáček s.r.o., KARO Cz spol s .r.o., fy Šesták, Ing. Světlý, Ing. Bárta, Miklík, Čermák
- průběžně od r. 1976 (malé opravy), od r. 1992 zintenzivnění oprav díky stabilnímu rozpočtu
Panorama opravené hradby od Cihelné brány k Letní scéně
Vyšehradská skála, celkový pohled
Detail tzv. Libušiny lázně na vyšehradské skále
Letní scéna před opravou a po opravě
Hradební bastion nad porodnicí v Podolí v průběhu oprav
TÁBORSKÁ BRÁNA - opravy vnějšího pláště, rekonstrukce zřícené zdi
Projekt:
Dodavatel:
Realizace:
LEOPOLDOVA BRÁNA - sanace památky a restaurování kamenosochařské výzdoby
Projekt restaurátorských prací:
Realizace restaurátorských prací:
- Michal Balík
- KARO CZ spol. s r.o.
- 2002, 2003
- akad. sochař a restaurátor Jan Trtílek a akad.sochař Milan König
- akad. sochař a restaurátor Jan Trtílek a akad.sochař Milan König
Táborská brána před opravou a po opravě
Leopoldova brána před opravou a po opravě
TORZO GOTICKÉ BRÁNY ZVANÉ ŠPIČKA
oprava vnějšího pláště ( nové vstupní dveře a restaurování kamenných pilířů)
Projekt:
Dodavatel:
Realizace:
- Ing. Arch. Z. Kabelík (stavební část), sochař a restaurátor J. Trtílek
( restaurátorská část)
- fy Šesták, L.Krušina ( dveře) a J.Trtílek
- 2003
Leopoldova brána, zimní pohled
CIHELNÁ BRÁNA + KASEMATY
Sanace, odvlhčování, průběžná údržba
Torzo gotické brány zvané Špička, zimní pohled
Torzo gotické brány zvané Špička, detail z r. 2000
Projekt odvlhčení:
- F. Čermák, Jan Bárta
Dodavatel posledních úprav: - Ing. Světlý
Gorlice - největší podzemní sál barokního opevnění zpřístupněný veřejnosti s originálními barokními sochami z Karlova mostu
Cihelná(Pražská) brána kolem roku 1988
Cihelná(Pražská) brána po sanaci a odvlhčení v r. 2002