Inzerce + Zelené stránky Vsočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje

Transkript

Inzerce + Zelené stránky Vsočiny, Jihomoravského a Zlínského kraje
GREEN PAGES - REGION / DIE GRÜNE SEITEN: KRAJ VYSOČINA, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, ZLÍNSKÝ KRAJ
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY VYSOČINY, JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
Schulen / Schools
Mendelova univerzita
viz články na s. 11
• Lesnická a dřevařská fakulta Brno
Lesnická 37, 613 00 Brno - Černá Pole
T 545 131 111, F 545 211 422
E [email protected] W www.mendelu.cz
• Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
679 05 Křtiny 175, T 516 428 811,
516 439 101, F 516 439 339
E [email protected] W www.slpkrtiny.cz
• Výzkumná stanice Křtiny, 679 05 Křtiny 175,
T 516 428 828, 602 599 986
E [email protected]
Střední odborná škola Nové Město
na Moravě, Bělisko 295, 592 31
T 566 616 641, F 566 618 638
E [email protected]
W www.sos-nmor.cz
• výuka studijních,
učebních lesnických a dalších oborů
• organizování dřevorubeckých kurzů
• možnost získání profesionálního
řidičského průkazu
Střední škola gastronomie, hotelnictví
a lesnictví BZENEC, n. Svobody 318,
696 81, T 518 384 527, praktická výuka: Přívoz
735, T/F/Z 518 309 435
E [email protected]
W www.sosbzenec.cz
učební obory: lesní mechani­zátor,
zpracovatel dřeva, rybář
maturitní obory: umělecko-řemeslné
zpracování dřeva - řezbářství, ekologie
rekvalifikační kurzy: • práce s motorovou
pilou, křovinořezem, UKT + LKT,
hydraulickou rukou, vyvážecí
soupravou, harvestorem, lanovkou,...
Státní správa, ústředí
State, headquarters / Statliche Unternehmen
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení vodního a lesního hospodářství,
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
T 541 651 574, F 541 651 579
E [email protected]
W www.kr-jihomoravsky.cz
viz článek na straně 10
Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, T 564 602 204,
F 564 602 431
E [email protected]
W www.kr-vysocina.cz viz článek na s. 16
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního
prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a ryb,
Třída Tomáše Bati 21/3792, 761 90 Zlín, T
577 043 350, 577 043 376,
E [email protected]
W www.kr-zlinsky.cz
viz článek na str. 6
Česká komora odborných lesních
hospodářů, 394 04 Nový Rychnov 252
T 776 162 727, 561 110 319
E [email protected] W www.ckolh.cz
Lesy České republiky, s. p.
• Krajský inspektorát Brno
Jezuitská 13, 602 00 Brno, T 542 513 200, F
542 513 214, GSM brána 724 523 865
E [email protected] W oi16.lesycr.cz
• Krajský inspektorát Jihlava
Lidická kolonie 39 586 01 Jihlava
T 567 308 728, GSM brána 724 524 141
E [email protected] W www.lesycr.cz
• Krajské ředitelství Zlín viz článek na s. 10
Březnická 5659, 760 01, T 956 915 111
GSM brána 724 523 779
E [email protected] W lesycr.cz/oi15
23
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
W www.nature.cz
•Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm, T 571 654 293, 571 657 407
E [email protected]
• r ozloha: 1160 km² - ve Zlínském
a Moravskoslezském kraji
viz článek na straně 9
• Správa CHKO Bílé Karpaty a Krajské středisko (KS) Zlín, Nádražní 318, Luhačovice, T
577 119 626
E [email protected] • rozloha 715 km²
• Správa CHKO Moravský kras, Svitavská
2300/29, 678 01 Blansko, T 516 417 825,
E [email protected] • rozloha 94 km²
• Správa CHKO Pálava a KS Brno, Náměstí
32, 692 01 Mikulov (korespondenční adresa),
Kotlářská 51, 602 00 Brno, Nám. 18/32, 692 01
Mikulov, T 519 510 585 (Mikulov), 547 427 640
(Brno) E [email protected]
• rozloha: 83 km²
viz článek na s. 13
• Správa CHKO Žďárské vrchy a KS Havlíčkův
Brod, Brněnská 2279/39, 591 01 Žďár nad
Sázavou, T 566 653 111, pracoviště Havlíčkův
Brod: Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2,
T 569 429 494
E [email protected]
viz článek na s. 19
• Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlíd­ce
5, 669 01 Znojmo, T 515 282 240,
E [email protected] W www.nppodyji.cz
• rozloha: 63 km²
viz článek na s. 12
Sdružení vlastníků obecních lesů v ČR
K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov
T/F 565 323 421, 565 324 203, M 602 339 448
viz článek na s. 17
E [email protected] W www.svol.cz
Lesní společnosti
T 518 332 091, F 518 332 007
E [email protected] W www.lesia.cz
U nádraží 898, 672 01, T 515 322 410
E [email protected]
vým. lesů: 400 ha
Lesní společnost Ledeč n. S., a.s.
Hrnčíře 2, 584 01
Ledeč nad Sázavou
T 569 726 074,
F 569 721 931
E [email protected]
W www.lesni.cz
LESY POD HOSTÝNEM, s.r.o., Zahnašovice
č.p. 43, 769 01 Holešov, T/F 577 911 036, M
604 265 349, 736 674 887
E [email protected]
MALESSPOL, s.r.o., 679 34 Knínice u Bosk. 225,
T 516 471 510, E [email protected]
04Obecní
a měst. lesy
Communal forests / Gemeindewälder
Lesní společenství obcí s.r.o., Karasín čp. 3,
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
T 566 552 243, E [email protected]
W www.lsokarasin.cz
vým. lesů: 985 ha
Lesy města Brna, a. s.
Křížkovského 247, 664 34 Kuřim,
T 541 231 101-4, F 541 230 104
E [email protected] W www.lesymb.cz
výměra lesů: 8200 ha
Město Boskovice, Masarykovo nám. 1/2,
680 12, T 516 488 630 vým. lesů: 281 ha
Město Strážnice, Nám. Svobody 503, 696 62
T/F 518 306 040 vým. lesů: 372 ha
Městská správa lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu
1980, 393 01 Pelhřimov
T 565 326 154, T/F 565 741 209
E [email protected]
W www.mslpelhrimov.cz
v. lesů: 2500 ha
Kloboucká lesní s.r.o., Šumavská 31, 602 00
Brno, T 577 320 134, 577 321 851,
F 577 320 134, E [email protected]
Městské lesy a zeleň, s.r.o.
V Sadě 726
757 01 Valašské Meziříčí,
T 571 614 677 - ředitel,
571 612 551 - účtárna,
571 612 166 - zahradnictví, viz čl. na straně 8
M 775 554 009, 8 - středisko lesy
E [email protected] www.melesy.cz
LESIA a.s., Zámek č. 673, 696 62 Strážnice
Městské lesy Moravský Krumlov s.r.o.
03
Forestry companies / Förstliche Unternehmungen
Ekobbena, s.r.o., 679 07 Kotvrdovice 238/10
T/F 516 442 117
Městské lesy Rožnov, s.r.o.
Kulišťákova 1831, 756 61
Rožnov pod Radhoštěm
T/F 571 625 563
E [email protected]
W www.mlroznov.cz
výměra lesů: 975 ha viz článek na straně 9
Městské lesy Znojmo,
příspěvková organizace
náměstí Armády 8, 669 02
Znojmo, T 774 638 701 - ředitel,
774 638 702 - ekonom, účetní
E [email protected]
W www.znojmolesy.cz
výměra lesů: 2552 ha
• lesnická činnost, obchod s dřívím,
rybářství
viz článek na straně 12
Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 32
T 517 369 713, E [email protected] W
www.brankovice.eu
výměra lesů: 200 ha
Obec Bořitov, 679 21, T/F 516 437 189
Obec Cetkovice, Náves 168, 679 38 Cetkovice,
T 516 477 564, F 516 477 522
Obec Citonice, 671 01 Citonice 82
T/F 515 236 322
výměra lesů: 57 ha
Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 T
541 230 433
výměra lesů: 218 ha
Obec Uhřice, 696 34, čp.177, T/F 518 631 630
Pacovská lesní s.r.o., Nádražní 915, 395 01
Pacov, T 565 442 308
E [email protected]
výměra lesů: 609 ha
Singulární lesy Rozdrojovice, 664 34,
T 546 220 997, E [email protected]
Statutární město Zlín,
Odbor městské zeleně, ul. Zárámí 4421,
761 40 Zlín, T 577 630 960-1, F 577 630 976
E [email protected] W www.zlin.eu výměra
lesů: 315 ha
Technické služby Havlíčkův Brod, veřejná
zeleň - lesy, Na Valech 259, 581 01
T 569 429 818, M 724 003 668
E kkryspin @tshb.cz W www.tshb.cz
výměra l.: 544 ha

Školy, vzdělávání
V tomto čísle JARO 2016 je adresář zaměřený na kraje: Vysočina, Jihomoravský
a Zlínský. Další pořadí krajů je patrné z níže otištěného kupónu, který slouží zároveň jako
objednávka.
Uzávěrka do příštího čísla LÉTO 2016, které bude zaměřené na kraje Pardubický,
Olomoucký a Moravskoslezský: 15. 5. 2016.
Další podrodnosti jsou uvedeny na internetu: www.bohemica.cz.
KALENDÁŘE 2017 (1 ks za 99 Kč, 10 a více kusů: 89 Kč/ks,...):
PŘEDPLATNÉ ČASOPISU SILVA BOHEMICA
Za 299 Kč ročního předplatného (včetně poštovného) obdržíte
. . . ks
zdarma stolní kalendář a v průběhu roku 4 čísla časopisu:
(Při odběru dvou a více ročních předplatných získáte 10% slevu)
J EDNOTLIVÉ VÝTISKY ČASOPISU (každoročně / jednorázově)
Označte regionálně zaměřená čísla (59 Kč časopis + poštovné):
. . . ks
. . . ks
Čísla časopisu věnovaná krajům v jednotlivých letech
Kraj
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Hl. m. Praha
2
1-2 11-12 9-10 7-8
6-8
Jihočeský
7
7-8
5-6
3-4
1-2
3-5
Jihomoravský
9
5-6
3-4
1-2 11-12 12-2/15
Karlovarský
3
11-12 9-10 7-8
5-6
3-5
Královéhradecký
1
3-4
1-2 11-12 9-10 9-11
Liberecký
10 11-12 9-10 7-8
5-6 9-11
Moravskoslezský
4
9-10 7-8
5-6
3-4
1-2
Olomoucký
6
9-10 7-8
5-6
3-4
1-2
Pardubický
1
3-4
1-2 11-12 9-10 1-2
Plzeňský
12
7-8
5-6
3-4
1-2
3-5
Středočeský
2
1-2 11-12 9-10 7-8
6-8
9-11
Ústecký
11 11-12 9-10 7-8
5-6
Vysočina
5
3-4
1-2 11-12 9-10 12-2/15
Zlínský
9
5-6
3-4
1-2 11-12 12-2/15
2015
9-11
6-9
12/14-2
6-9
12-2/16
12-2/16
3-5
3-5
3-5
6-9
9-11
12-2/16
12/14-2
12/14-2
2016
12-2/17
9-11
3-5
9-11
12/15-2
12/15-2
6-9
6-9
6-9
9-11
12-2/17
12/15-2
3-5
3-5
Silva Bohemica
časopis o lese, dřevu a zvěři
Josefská 4, P.O.Box 1
PRAHA 1
1 1 8 0 0
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY VYSOČINY, JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
Na „Zelených stránkách“ jsou tištěny inzeráty v rámečcích spolu s regionálními adresáři institucí a firem. Adresář vychází v obdobné podobě jako v našem kalendáři. Základní
rozdělení adres je dle tématických rubrik, uvnitř nichž jsou adresy řazeny abecedně, případně podle zaměření a podle PSČ. Katalog obsahuje pouze adresy subjektů, jenž zaslaly
adresu nebo jinak potvrdily údaje. Prezentace na těchto stránkách je pro odběratele a inzerenty v našem časopisu nebo kalendáři zdarma, ostatním je účtováno 50 Kč za řádek.
Soukromé lesy
Private forests / Privatwälder
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY VYSOČINY, JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
Belcredi Líšeň, Pohankova 8, 628 00 BrnoLíšeň, T/F 544 233 824, M 721 630 197,
W www.belcredi.cz
B.F.P., Lesy a statky T. Bati spol. s r.o.
Loučka 44, 756 44
Loučka u Val. Meziříčí
T/F 581 793 660-1
E [email protected]
W www.lesybata.cz
• obchod se dřevem, oblastní školky
- výroba a prodej sadebního materiálu,
poplatkové lovy
KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek č. 13/13
591 02 Žďár nad Sázavou
T/F 566 620 946
W www.kinsky-zdar.cz
výměra lesů: 5778 ha
• lesnictví a obchod se dřevem
• poplatkové lovy v atraktivní honitbě
• chov a prodej ryb
• obchodní dům pro hobby a zahradu
• chov prasat a hovězího žíru
Křídlo, spol. s r.o., lesní statek, Rusava 170,
768 45 Rusava, T/F 573 392 097
M 777 874 002, E [email protected]
Lesní družstvo, areál ZD, 696 67 Radějov 39
Lesní družstvo Lukovany 16, 664 84
Lesní družstvo Doubí, Vážany 20, 679 34
Lesní družstvo Jinačovice, 664 72 čp. 83
Lesní družstvo Nové Hvězdlice, 683 42 č. 34
Lesní družstvo Sulíkov, 679 62 čp. 12
Lesní družstvo Švábenice, 683 23 čp. 309

LESNÍ DRUŽSTVO CHRAŇBOŽ
582 86 Leština u Světlé 145
T 569 433 383, M 601 558 197
E [email protected]
W www.ld-chranboz.cz
• Odborná správa lesů měst a obcí
• Těžební a pěstební činnost
• Služby a poradenství v rámci lesnictví,
výkup dřeva
• Výkon práva myslivosti ve vlastní honitbě
• Prodej palivového dříví a zvěřiny
• Lesní pedagogika
MP LESY, spol. s r. o.
Benešov 1, 679 53
Benešov u Boskovic
T 516 467 323, F 516 467 414
E [email protected]
W www.mplesy.cz
• pěstování lesa, těžba dřeva,
obchod dřívím, myslivost
Správa singulárního majetku Velká nad
Veličkou, 696 74, čp. 105, T 518 329 309
Soukromá lesní správa KLÁŠŤOV, v.o.s.
Ublo 25, 763 12 Vizovice, T/F 577 458 135;
E [email protected]
W www.slsklastov.cz
Vilémov Business Operation s.r.o.
Klášter 1, 582 83 Vilémov u Golčova Jeníkova,
M 602 162 926
E [email protected]
W www.vilemovcastle.cz
• lesnictví a obchod se dřevem
• služby pro drobné vlastníky lesa
• odborná správa lesa
• pořádání společenských akcí na zámku
08
Ing. Miroslav Peichl
Křížova 608
588 56 Telč - Staré Město
mobil 602 141 532
e-mail: [email protected]
• služby v lesnictví
• nákup a prodej jehl.
a list. sortimentů
• prodej palivového
dřeva
Školkařství
Nursery production / Baumschulen
Břetislav Motloch a syn, 696 02 Ratíškovice
1201, T 518 367 678
ECOLAB Znojmo, spol. s r. o.
Václavské náměstí 10/1, 669 02 Znojmo
T/F 515 226 254, 515 282 282,
F 515 221 702, E [email protected]
W www.silvamix.com
•n
abízí vysoce kvalitní a osvědčená
lesnická hnojiva řady Silvamix
viz inzerát na straně 27
zabývajících se lesním školkařstvím
a semenářstvím
Tomášek Hubert, Horákov 150,
664 04 Mokrá, T 606 105 015
Zpracování dřeva
Jindřich Kocour JUNIOR, s.r.o., 679 07
Kotvrdovice čp. 279, T 516 442 117
11
Lesní školka Úhořilka - Ing. Jan Hlaváček
Dělnická 2440, 580 01 Havlíčkův Brod
T 569 429 171, M 724 524 212
E [email protected]
W sweb.cz/hlavac.vaclav
•p
rodukce sazenic hl. lesních dřevin
Brookhuis
Ing. Michal Koropecký
Jiránkova 2274
530 02 Pardubice
T 461 031 013, M 724 704 629 (BlackBerry)
E [email protected]
W www.drevovlhkomery.cz
www.brookhuis.com
• vlhkoměry značky BROOKHUIS na měření
vlhkosti dřeva a jiných materiálů
LEŠHOR, s.r.o., 696 02 Ratíškovice 1099
T 518 367 560, E [email protected]
Oldřich Tupý, Bošovice 213, 683 54 Otnice
T 544 240 511, M 724 523 883
LESNÍ DRUŽSTVO
Woodworking / Holzbearbeitung
DENDRA Břeclav, s.r.o., Mikulčická 101, 691 55
Ořechovská lesní společnost, s.r.o.
Moravská Nová Ves,
Hlína 116, 664 91
p. Ivančice
T 518 357 403, F 518 357 400,
CHRAŇBOŽ
T/F 546 421 839,
566 543 324,
W www.dendrabreclav.cz
582 86 Leština
u Světlé 145
M 602 768 572,
[email protected]
IČ:E 25256599
FRÝDL Dušan,
T:Peichl
569 433 383
M: 601
558 197
E-mail: [email protected] 679 35 Šebetov 18, T 602 884 570
Miroslav
Ing.,
W www.myslivecka-zarizeni.wz.cz
Křížova 608, 588 56 Telč - Staré Město
• Dřevovýroba, výroba řeziva
M 602 142 532, E [email protected]
• služby v lesnictví
Expal s.r.o., Mlýnská 2217/20, 678 01 Blansko,
• těžba dřeva, nákup jehličnatých sortimentů
T 602 513 868, W www.expal.cz
všech jakostních tříd
HAAS FERTIGBAU spol. s r.o.,
Petlák Miroslav, Ing., 683 54 Milešovice 10
Obchodní zastoupení a vzorkový dům Brno,
T 544 240 344, E [email protected]
Výstaviště T 541 159 456,
W www.haas-fertigbau.cz
SALIX BOHÉMIA, s.r.o., 691 01 Moravský
Žižkov 133, T/F +421-315 525 840, M +421
KUTHAN Adolf Ing., V. Nezvala 36/55, 674 01
903 203 192, E [email protected]
Třebíč, M 776 106 272, E [email protected]
• pěstební činnost, těžba a doprava dřeva
Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
• OLH, znalecké posudky
Tečovice 349, 763 02 Zlín
T 606 723 664
Malenovická pila, spol. s r. o., 3. května 273,
E [email protected]
763 02 ZLÍN, T/F 577 104 404
W www.lesniskolky.cz
E [email protected]
• chrání oprávněné zájmy a koordinuje
W malenovickapila.cz
činnost právnických a fyzických osob
• impregnace Bochemitem QB - zeleným
Silva Bohemica • časopisy • kalendáře • inzerce • prezentace
Objednat lze i bez tohoto kupónu na tel. 602 225 486, fax 960 318 522 286, e-mail: [email protected]
Časopisy i kalendáře Silva Bohemica (Český les) využívají každoročně desetitisíce lidí, vesměs velmi aktivních v tomto oboru.
Inzerce nebo prezentace zde se Vám vyplatí. Každé číslo časopisu má své regionální zaměření (viz mapka na straně 6).
V úvodní části kalendáře je tradičně zařazen přehled připravovaných akcí, následuje katalog nazývaný ZELENÉ STRÁNKY,
a dále doby říje, páření a lovu zvěře. V jednotlivých týdnech kalendáře jsou kresby populárního humoru, časy východu a západu
slunce i měsíce a řada užitečných a aktuálních informací. Kalendář získávají každý rok zdarma i všichni předplatitelé časopisu.
OZNAČTE RUBRIKY:
TEXT (pište čitelně, s rozlišením velkých a malých písmen):
VELIKOST, FORMA:
plošný inzerát o velikosti:
..... (1 cm² = 100 Kč)
reklamní článek o velikosti: ..... (1 cm² = 50 Kč)
komerční řádkový (50 Kč/řádek, předplatitelé 40 Kč/řádek)
nekomerční řádkový (koupě a výměna, první dva řádky zdarma, další po 50 Kč)
OTIŠTĚNÍ ADRESY:
ano
ne (pouze telefon)
ne (pouze značku)
ADRESA (včetně čitelného jména):
DATUM:
PODPIS (razítko):
OPAKOVÁNÍ, SLEVY:
v číslech časopisu:.....
v kalendáři
v časopisu i v kalendáři (50% sleva)
(při 1. opakování sleva 10 %, 2. 20 %, 3. 30 %,...)
1 Školy, vzdělávání, kurzy, knihy
2 Státní správa, stavovské org., ústředí
3 Spol. poskytující komplexní les. servis
4 Obecní a městské lesy
5 Soukromé lesy, družstva vlastníků
6 Myslivost, lovectví
7 Semenářství, genetika, šlechtění
8 Školkařství, sazenice
9 Pěstební činnost, odborné hospodaření
10 Těžba, přibližování a doprava dřeva
11 Zpracování dřeva, obchod dřevem
12 HÚL, GIS, taxace, výzkum
13 Stroje, zařízení, servis
14 Zbraně, střelivo, příslušenství
15 Kynologie, potřeby pro psy
16 Trofeje, shozy, preparace, činění
17 Výstavy, propagace, reklama, tisk
18 Ochrana, chemické a bio. prostředky
19 Různé (oděvy, zaměstnání, seznámění,...)
P.M.P. Company s.r.o., 542 43 Staré Buky 162
T 777 27 67 67, E [email protected]
Potřeby pro nožíře - zásilkový obchod
Velký výběr stavebnic nožů, materiálů, …
Nože Laguiole, le Thiers, la Vendetta, …
Pila Vlček, 671 51 Olbramkostel 183
T/F 515 255 974, E [email protected]
PLOMA, a.s., Velkomoravská 79, 695 31
Hodonín, T 518 717 111, W www.zpd.cz
SOUKUP & VOTAVA
Jiráskova 12, 664 64 Dolní Kounice
M 739 012 118, 604 206 348
E [email protected]
• Pila Moravské Bránice výroba a prodej řeziva
WOOD & PAPER a.s., Hlína 57, 664 91
Ivančice, T 546 418 219, F 546 418 214;
W www.wood-paper.cz
12 Poradenství,
taxace
Consulting, taxation, research / Beratungsdienst
LESPROJEKT BRNO, a.s., Jezuitská 11,
602 00 Brno, T 542 513 250-1,
F 542 513 258, W www.lesprojekt-brno.cz
Lesprojekt Kroměříž, s.r.o., Kotojedská
1044/27, 767 01 Kroměříž, T 602 762 627
E [email protected]
W www.lesprojekt-km.cz
• tvorba LHP a LHO
FSC ČR, o. s., Kounicova 42, 602 00 Brno
T/F 545 211 383, M 737 406 093
E [email protected]
W www.czechfsc.cz
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
- pobočka Brno, Vrázova 1, 616 00 Brno,
T 544 509 811, F 541 211 186,
GSM 606 732 650, W www.uhul.cz/brno
- pobočka Kroměříž
Náměstí Míru 498, 767 07 Kroměříž
T 573 337 560, 573 337 580,
F 573 340 972, GSM 606 703 767
E [email protected]
W www.uhul.cz/kromeriz
VÚLHM, Výzkumná stanice Uherské Hradiště,
686 04 Kunovice 601
T 572 549 115, F 572 549 119,
W www.vulhm.cz
Časopis Silva Bohemica
(Český les)
vychází od roku 1991 (26. ročník).
Vydává Bohemica, s.r.o.
šéfredaktor Ing. Robert Klán
ISSN 1211-3239
reg. č. MK ČR E 7877
Adresa:
SILVA BOHEMICA
Josefská 4, P. O. Box 1
118 00 Praha 1
tel. +420 602 225 486
fax +420 960 318 522 286
icq 445045301
e-mail: [email protected]
web: www.bohemica.cz
facebook.com/silva.bohemica
Číslo JARO 2016
vyšlo 1. 3. 2016.
Termín uzávěrky
do čísla LÉTO 6 - 8/2016:
13. 5. 2016
Další uzávěrky:
vždy 15. den
předchozího měsíce.
24
za skvělé ceny, zdarma dovezeme
160 cm uzlíkové - od 16,4 Kč, 200 cm uzlíkové - od 20,5 Kč
Tel: 494 544 123, 603 236 042, www.wiremetal.cz
Libor Velísek, Tyršova 927, 517 54 Vamberk
VYŽÁDEJTE SI NÁŠ AKTUÁLNÍ KATALOG
Stroje, zařízení
Machines, equipment / Maschinen, Geräte
Asociace zemědělské a lesnické techniky
Šumavská 524/31, 612 54 Brno, Veveří
T 541 235 256, W www.zetis.cz
BALJER-ZEMBROD spol. s r.o., U Svitavy
1077/2, 618 00 Brno - Černovice, T
545 216 456, W www.baljer-zembrod.cz
DOLMAR Tišnov, GartenTechnik s.r.o., Josef
KREJČÍ, 666 01 Tišnov, Janáčkova 104
T 549 415 378, F 549 415 765,
E [email protected]
W www.dolmar-tisnov.cz
• zastoupení zn. DOLMAR
ELBEZ s.r.o.
ul. Karlov 1175
594 01 Velké Meziříčí
T/F 566 520 372, 566 522 372
E [email protected] W www.elbez.cz
• vlhkoměry dřeva
• měření a regulace sušáren řeziva
FOREST MERI s.r.o.
Kroupova 102a, 625 00
Brno - Starý Lískovec
Provozovna: Slovákova 387
684 01 Slavkov u Brna
M 603 791 511
602 121 361
E [email protected]
W www.forestmeri.cz
• výroba a prodej lesní techniky
GARDENTECH s.r.o. - TONINGER
Prodej a servis: Mírová 15, Brno
T 548 531 294
E [email protected]
W www.gardentech.cz
• zahradní a lesní mechanizace,
prodej a servis - Husqvarna a Jonsered
KAME - VM, s.r.o.
Třebíčská ul. 1678/60
594 17 Velké Meziříčí
T 566 522 274
E [email protected]
• adaptéry pro čelní nakladače
Lesnické potřeby ing. Václav Pechar, Dolní ul.
1, 580 01 Havlíčkův Brod, T/F 569 427 576
• s troje, školení JMP, revize JMP
MARREKO s.r.o.
Romana Havelky 2, 586 01 Jihlava
T/F 567 220 595, E [email protected]
W www.marreko.cz
• prodej a servis sekaček, traktorů,
křovinořezů, pil, motorů HONDA,
ROBIN, KOHLER
• sněhové frézy, traktory KUBOTA
MAT, Milan Milichovský
Pražská 2495, 580 01 Havlíčkův Brod
T/F 569 425 052
E [email protected] W www.mathb.cz
• prodej a servis: HUSQVARNA, BAHCO,
FISKARS, OREGON
MATE, a.s. Manipulační technika, Havránkova
30/11, 619 62 Brno, T 543 521 111,
F 543 251 633, E [email protected]
W www.mate-brno.cz
Merimex s.r.o.
Nížkovice 60, 684 01 Slavkov u Brna,
T 544 212 884, F 544 212 887,
E [email protected]
W www.merimex.cz
•p
rodej a servis lesních strojů a techniky
značky John Deere
PILOUS - PÁSOVÉ PILY, spol. s r.o.
Kšírova 118b, 619 00 Brno, T 543 252 010
E [email protected] W www.pilous.cz
PLACHKÝ Martin, 594 55 Dolní Loučky 216
M 731 47 47 44
E [email protected]
W www.technika-plachky.cz
• Husqvarna, Jonsered - prodej a servis
PRODAG ZLÍN, s.r.o.,
Průmyslová zóna Liptál 488
756 31 Liptál
T/F 577 912 685
M 602 762 352
E [email protected] W www.prodag.cz
• Postřikovače, rosiče, rozmetadla průmyslových hnojiv, rozmetadla pro zimní
posyp, traktory TUBER, SOLIS, YANMAR,
mulčovače, štípače dřeva, lesní navijáky,
vodní lisy na ovoce, secí stroje, cisterny
na vodu, prodej náhradních dílů.
• Zveme Vás na veletrh TECHAGRO - SILVA
REGINA v Brně ve dnech 3. - 7. 4. 2016
do našich expozic na volné ploše C1 stánek 007 a Z1 stánek 035
• Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat v areálu naší firmy
ve dnech 21. - 22. 4. 2016.
Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Trnkova
103, P.O.Box 80, 628 00 Brno - Líšeň,
T 544 234 866, W www.szzpls.cz
Wood-Mizer Moravia s.r.o., Sovadinova 6,
690 02 Břeclav, T/F 519 322 443
E [email protected]
W www.wood-mizer.net viz článek na s. 7
• prodej a servis pásových pil
Zbraně střelivo,...
Arms / Waffen
ALFA - PROJ spol. s r. o., Zábrdovická 11,
615 00 Brno, T 545 120 617,
F 545 120 622, E [email protected]
W www.alfa-proj.cz
ARMS - CZ a.s.
Komenského 1353
396 01 Humpolec
T/F 565 534 089, 565 535 373
E [email protected] W www.arms-cz.cz
• z braně - střelivo, lovecké potřeby,
opravy zbraní
prodejny na jihu Moravy:
- Havlíčkova č.p. 3,
686 01 Uherské Hradiště
T 572 548 689, M 731 157 142
E [email protected]
- Národní Třída 30, 695 01 Hodonín
T 518 346 791, M 605 279 896
E [email protected]
Aviko, spol. s r.o.
Rašínova 644/10
602 00 Brno, T/F 542 214 517, M 605 850 946
E [email protected]
• prodejna zbraní a střeliva
Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod
Svatopluka Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod,
T 572 651 111, F 572 633 811
E [email protected] W www.czub.cz
Křtiny 175,
CZCZ
679679
05 Křtiny
T +420 602
599 986
Křtiny
175,
05 Křtiny
T +420
602 599 986• výroba a prodej sportovních, loveckých
zbraní, příslušenství a náhradních dílů
Vývoj, výroba,
prodej
a servis
speciální
lesní techniky
Vývoj,
výroba,
prodej
a servis
speciální
lesní techniky
www.forestmachinery.cz vý[email protected]
viz článek na straně 7
www.forestmachinery.cz
vý[email protected] Školní lesní podnik
Školní lesní podnik
Masarykův les
Masarykův les
Křtiny
Křtiny
Výzkumná
Výzkumná
stanicestanice
Křtiny Křtiny
Koupím vojenské puškohledy
a i jinou vojenskou optiku a montáže na ně,
i poškozené. Tel.: 606 279 819
CELOR
OČNÍ
a TROFEJÍ
B&F s.r.o., výroba chovatelských
a mysliveckých potřeb z kůže,
Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč
Tel./Fax: 325 654 516
E-mail: [email protected]
Web: www.baf-pet.cz
• Kynologické potřeby:
obojky, vodítka, postroje...
• Myslivecké potřeby:
puškové řemeny, nábojové pásy...
EWAX spol. s r.o., Tř. 3. května 1170, 763 02
Zlín - Malenovice, T 577 119 460, 577 119 459;
577 438 728 - Gahurova 5185
• prodej zbraní a mysliveckých potřeb
KOZAP Uh. Brod
- zbraně a střelivo, spol. s r.o.
U kostela 134, 687 54 Bánov
T 572 646 220, M 737 259 499
E [email protected] W www.kozap.cz
• vše pro myslivost a sportovní střelbu
Artes nAtur s.r.o.
tel. 379 794 621 • www.a-n.cz
[email protected]
• myslivecké potřeby, oděvy, obuv,
uniformy
ZVI a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín,
T 571 402 007, E [email protected]
W www.zvi.cz• zbraně, provoz střelnice
Kynologie
Ing. Roman KOSTELECKÝ
LES • LOV • SPORT
PRODEJNA - velkoobchod / maloobchod
Hlavní 403, 667 01 VOJKOVICE U BRNA
T/F 547 231 463
M 607 115 307, 724 107 294
E [email protected]
W www.kostelecky.cz viz článek na str. 13
• Lovecké + outdoorové oděvy pro lov
a sportovní činnost. Internetový zásilkový
prodej. Prodej loveckých + sportovních
zbraní, střeliva a příslušenství. Provoz
myslivecké střelnice TRAP - SKEET PARCOUR - výcvik, zábava a firemní akce
(www.strelniceholasice.cz).
Cynology / Kynology
Klub slovenského kopova při ČKJ
Libor Beníček, poradce chovu
687 55 Bystřice pod
Lopeníkem, T 603 585 313
E [email protected]
W www.slovenskykopov.cz
MVP InterCANIS Brno + NVP Brno
Všetičkova 5, 602 00 Brno
T 543 211 558, W www.intercanis.cz
• pořadatel národní a mezinárodní výstavy
psů: 6. - 7. 2. 2016 a 18. - 19. 6. 2016
Různé
MAĎARIČ Lubomír
Others / Verschiedenes
Řezáčova 50
Antonín Smolka, 769 01 Holešov,
624 00 Brno
T 724 523 816
M 603 265 449
• odznaky, nášivky, medaile, plakety, vyznaE [email protected] gmail.com
menání - lesnické a myslivecké, hlavně
W www.knives.cz
starší a staré, naše i cizí,
• nože, tesáky, repliky zbraní
možná je i výměna
• pořadatel výstav na Nové radnici v Brně:
LVS - Vojtaššák s.r.o., U Stadionu 419, 691 51
- BRNO SUPER 2016 - 24. mezinárodní proLanžhot, T/F +420 519 336 401,
dejní výstava nožů, 12. 3. 2016
M +420 603 205782, T +421 2 624 107 63, E
[email protected] W www.lvs.sk
- Podzimní nože Brno 2016
• zastoupení firmy Latschbacher
- 16. mezinárodní výstava nožů
v sobotu 12.
11. 2016 viz článek na str. 13 Malenovická
spol.
o.
SilvaRegina 109x73:Sestava 1
9/20/11 pila,
7:11
PMs r.Stránka
1
3. května 273, 763 02 Zlín
SANIMA s.r.o., Rubešovo náměstí 174
T/F 577 104 404
580 01 Havlíčkův Brod
M 602 523 053
M 603 142 000
E [email protected]
W www.strelnice.biz
W malenovickapila.cz
E [email protected]
• impregnace Bochemitem QB - zeleným
• prodejna se zbraněmi, střelivem,
TORA,
spol. s r.o.,
optikou a loveckými potřebami
Olšík 583,
• provoz veřejné střelnice
763 64 Spytihněv,
Sdružení SILVAJAGD s.f.,
T/F 577 943 002
Dipl. Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil
E [email protected] W www.torasro.cz
Kachlíkova 8,
• výroba repelentních přípravků
635 00 Brno
AVERSOL - proti okusu zvěří
T 602 703 540
®
a poškození drobnými hlodavci,
E [email protected]
SANATEX VS - k asanaci poraněných stroW www.silvajagd.cz
mů s fungistatickými účinky
• Vývoj, výroba a velkoobchod
Veletrhy Brno, a.s.
lesnických a mysliveckých oděvů, obuvi,
Výstaviště 1, 647 00 Brno
doplňků a potřeb
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
T 541 151 111, F 541 153 070
Soukromá lesní správa KLÁŠŤOV, v.o.s.
E [email protected] W www.bvv.cz
Více informací na: www.silva-regina.cz
• prodejna LES A LOV VIZOVICE,
Výběr z akcí:
Masarykovo náměstí 17: T 577 453 470;
• 6. - 7. 2. 2016 a 18. - 19. 6. 2016
• prodejna LES A LOV VSETÍN,
- Mezinárodní výstavy psů
Na Příkopě 814: T 571 419 291
•
3. - 7. 4. 2016, TECHAGRO
W www.slsklastov.cz
- SILVA REGINA - BIOMASA - ANIMAL
TUZA, Mgr. Jiří Tuza
VETEX, mezinárodní veletrhy zemědělské,
Mlýnská 9, 602 00 Brno
lesnické a veterinární techniky
T/F 543 216 684 (zbraně)
Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy č. 2, 618 00
M 723 939 310 (oděvy)
Brno, T 548 128 283, W www.ekostavby.cz
603 448 840 (Mgr. Tuza)
JELÍNEK, Ing. Roman Jelínek, Ph.D.
E [email protected] W www.tuza.cz
Věžky 36, 768 33, p. Morkovice,
Internetový obchod www.lovecke-zbrane.eu
M 604 284 608, E [email protected]
• zbraně, střelivo,
cz W www.lesazahrada.cz
VIDEONAHRÁVKY Z LOVŮ
• služby a zboží pro výkon práva myslivosti,
• skříně na zbraně,
ale i běžné návštěvníky přírody
trezorové skříně a dveře
a zahrádkáře
viz inzerát na s. 2
12. mezinárodní lesnický
a myslivecký veletrh
INZERCE + ZELENÉ STRÁNKY VYSOČINY, JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
P L E T I VA
KOUPÍM staré a starší lesnické a myslivecké
KNIHY A ČASOPISY. Telefon: 776 764 176
31. 3. – 4.4. 2012
S B
25

Podobné dokumenty

Inzerce + Zelené stránky Jihomarovského kraje Zlínského kraje 2010

Inzerce + Zelené stránky Jihomarovského kraje Zlínského kraje 2010 10 Těžba, přibližování a doprava dřeva 11 Zpracování dřeva, obchod dřevem 12 HÚL, GIS, taxace, výzkum 13 Stroje, zařízení, servis 14 Zbraně, střelivo, příslušenství 15 Kynologie, potřeby pro psy 16...

Více

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008

Inzerce + Zelené stránky KRAJE VYSOČINA 2008 E [email protected] výměra lesů: 660 ha Městská správa lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov viz čl. - s. 13 T 565 326 154, T/F 565 741 209, M  602 339 448, E [email protected]

Více

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského kraje a

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského kraje a 10 Těžba, přibližování a doprava dřeva 11 Zpracování dřeva, obchod dřevem 12 HÚL, GIS, taxace, výzkum 13 Stroje, zařízení, servis 14 Zbraně, střelivo, příslušenství 15 Kynologie, potřeby pro psy 16...

Více

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského a

Inzerce + Zelené stránky Jihomoravského a (Při odběru dvou a více ročních předplatných získáte 10% slevu)

Více

brno super 2012 - Silva Bohemica

brno super 2012 - Silva Bohemica přihlášky a další Kontakt: Petr Duda, Jahodová 2888/40, 106 00 Praha informace ohledně ubytování naleznete na 10, tel. 777 846 757, e-mail: [email protected]

Více

Silva Bohemica

Silva Bohemica Další akce jsou uvedeny v našem kalendáři 2015 a rovněž na našem internetu: www.bohemica.cz Cena inzerce na této straně se stanovuje dle ceníku uvedeného na straně 24.

Více