věštění z koule

Transkript

věštění z koule
Věštění z křišťálové
koule
Úvod
Křišťálová koule je pravděpodobně nejznámějším
symbolem světa věštění a předpovídání
budoucnosti. Málokterý televizní dokument o
Astrologii, magii nebo okultních vědách se
obejde bez záběru na tajemnou postavu hledící při
svitu svíce do křišťálové koule. Věštění z křišťálu
je druhem předpovídání, při kterém je upírán
soustředěný pohled na lesklou plochu.
Pravděpodobný původ tohoto věštění je spojen se
schopností mnohých lidí vidět obrazy na hladině
jezera či v mihotajících se plamenech ohně. Po
mnohá staletí bylo spojováno s hydromantií,
protože prvním prostředkem užívaným pro
věštění na základě odražených obrazůbyla voda.
Babyloňané používali posvátné číše naplněné
tekutinou, zatímco Egypťané věštili z inkoustu
nalitého do dlaní.
Slavní věštci
V historii byly zaznamenány tisíce věšteb,
předpovědí a varován na základě rozličných
metod věštění, ale existuje jen několik málo
případů, o nichž můžeme spolehlivě říci, že byly
předpovězeny z křišťálu. Zrcadlo a křišťál
používali pro věštění dva významní proroci.
Známy věštec Nostradamus (1503-1566) a
astrolog John Dee (1527-1608). Pravděpodobně
není náhoda, že tito věštci byli současníky.
Nostradamus
Pravděpodobně nejslavnější věštec v dějinách,
Nostradamus, je známý díky sbírce veršovaných
proroctví Vrayes centuries et prophéties
(Skutečná proroctví a věštby) vztahujících se do
daleké budoucnosti. Osobnost tohoto lékaře,
spisovatele a astrologa i jeho věštby jsou dodnes
neustálými předměty zájmu. Svojí metodu
předpovídání budoucnosti popsal jako hledění do
nádoby s vodou postavené na trojnožku. Ačkoliv
Nostradamus používal i znalosti z astrologie,
většina jeho věšteb vzešla z odrazů na vodní
hladině. Měl mnoho schopností. Jako lékař se
specializoval na záchranu obětí moru a brzy se
stal jedním z nejuznávanějších odborníku na
léčení této metly lidstva. Poněkud překvapivě byl
znám i jako výrobce vynikajících džemů a také
parfémů,které byly velmi žádány dámami na
francouzském královském dvoře. Přesněna den
předpověděl svoji smrt. Nezapomněl uvést i data
smrti všech případných hanobitelů jeho hrobu na náhrobek nechal vyrýt svoji věštbu. Je
zbytečné říkat, že hrob zůstal neporušen.
John Dee
Astrolog a věštec John Dee vypracoval horoskop
pro anglickou královnu Alžbětu 1., když v roce
1558 usedla na trůn. Pro věštění používal
vyleštěné obsidiánové zrcadlo, zvané též
"ukazující kámen", který prý pocházel od Aztéku
nebo Mayů (V současnosti se nachází v Britském
muzeu v Londýně vedle kouzelnického stolku,
který obsahuje Enochiovu abecedu, kterou
používal jako "andělský jazyk"). Na řadě svých
proroctví pracoval s kouzelníkem Edwardem
Kelleym (Který je znám také jako vzbouřenec,
což mu přineslo nepřátelství královny a vedlo to k
jeho uvěznění); byl rovněž alchymistou,
kabalistou a zběhlý v ezoterickéma okultním
umění. Podobně jako Nostradamus byl i John Dee
mimořádněvšestrannou osobností. Vykonal
mnoho pro pokrok v námořní navigaci, stal se
také královniným špionem a dostalo se mu slávy
díky vlastnictví největší knihovny v Anglii (Čítala
více než 4000 svazků).
Jak vybírat křišťál
V současnosti je nejoblíbenějším nástrojem pro
předpovídání křišťálová koule. Tento způsob
věštění je znám pod názvem krystalomantie. Na
rozdíl o karet, kostek domina, tarotu a jiných
forem věštění zde není využíván náhodný výběr
obrazců a jejich výklad. Je to mnohem hlubší
umění, které vychází ze schopnosti představivosti
a "vnitřního zraku". Základem všech druhů
věštění je dokonalá příprava a soustředěnost
věštce, navození atmosféry, která umožňuje
přeměnu viditelných obrazůna plnovýznamové
věštby. Není to však způsob podobný tvůrčí práci
umělce, který dává život obrazu či soše, ani
psychologické diagnóze podle pacientových
potíží nebo příznaků.
Váš "vnitřní" krystal
Úspěšná krystalomantie není pouze záležitostí
koupě drahé koule a zdlouhavého zírání do jejích
hlubin v naději, že něco uvidíte. Pravděpodobně
neuvidíte vůbec nic. Musíte najít dokonalý
křišťál, který je blízký vašemu nitru. Svůj
"vnitřni" krystal můžete najít jedině při meditaci a
zdokonalováním schopností určitého mystického
"vytržení". Krystal, který mluví k vám, může být
několik druhů. Nejběžnějším je beryl nebo
křemen s průměrem přibližně 10cm. Jestliže
místo toho použijete skleněnou kouli, musíte ji
nejprve důkladně prohlédnout, abyste se ujistili,
že je bez jakýkoliv kazů a bublin, které by vás
mohly mást. Vybranou křišťálovou kouli nejdříve
omyjte ve slabém roztoku octa a vody a vyleštěte
ji měkkým hadříkem. Pokud ji právěnepoužíváte,
zabalte ji do měkkého šátku a uložte na bezpečné
místo. Vžádném případě ji nedávejte nikomu do
ruky. Nenechávejte ji vystavenou přímému slunci,
mohla by ztratit citlivost. Měsíční svit jí však
naopak prospívá a někteří věštci dokonce za
úplňku nechávají své křišťály "koupat" v
měsíčním světle.
Práce s křišťálem
Dříve něž začnete, mějte na paměti, že většina
lidí při prvním či druhém sezení nevidí nic, a
proto se při svých počátečních pokusech
neznepokojujte. K čtení z křišťálu je existuje
cesta, ale je otevřena pouze těm, kteří jsou klidní,
trpěliví a vytrvalí.
Příprava a čtení
Usaďte se s křišťálem v tiché místnosti, kde
nebudete nikým rušeni. Světelné podmínky by se
měly podobat oblačnému či deštivému dni.
Křišťál položte na stůl na podstavec nebo na
polštářek z černého sametu a částečně jej
obklopte závěsem z černého sametu. Přítomnost
jakékoliv osoby bude zpočátku působit rušivým
vlivem, je dokonce nežádoucí, protože bude
překážkou ve vaší koncentraci. Teprve ve chvíli,
kdy se vaše věštecké schopnosti a síly dostatečně
rozvinou, mohou se vás dotazovat jiní lidé, ovšem
pouze polohlasem. Pohodlně se usaďte a upřete
na křišťál klidný a soustředěný pohled. Napoprvé
to dělejte pouze deset minut (položte hodinky tak,
abyste na ně viděli ale neslyšeli jejich tikot).
Následujících sedm sezení může trvat
maximálně15 minut. I když můžete později
postupně prodlužovat délku sezení, nemělo by
nikdy trvat déle než hodinu.
Křišťálové vize
Když vám začne křišťál připadat kalný či
zamračený s malými mihotajícími se světelnými
body, začínáte dosahovat schopnosti křišťálových
vizí. V určitou chvíli se zakalený prostor náhle
promění v modrý oceán, prostor, na jehož pozadí
jsou vize jasně viditelné. Typické jsou dva druhy
vizí: za prvé symbolické vize, projevující se
symboly jako člun, strom, pták, atd. Za druhé to
jsou scény a lidé. V případě symbolických vizí
závisí na schopnosti věštce symboly vyložit. V
zásadě mají stejný význam jako obrazce z
čajových lístků.
Načasování
Pro načasování jakékoliv viděné události platí
základní pravidlo: vize objevující se na
vzdáleném pozadí znamená větší časovou
vzdálenost -jak v budoucnosti, tak i v minulosti.
Události nebo symboly spatřené blíže k ruce, na
popředí, prozrazují současnost nebo velmi
blízkou budoucnost.
Obrazy
Dovolte vizím a obrazům přicházet a odcházet.
Nepokoušejte se je zadržet, nechte je, aby se
volně ukládaly do vašeho podvědomí. Nikdy se
nesnažte křišťálové vize ovládat či měnit

Podobné dokumenty

flyers LIHN orange - Centre Chrétien Porrentruy

flyers LIHN orange - Centre Chrétien Porrentruy membres et responsables de cette dernière. Cette relation est un élément clé pour le perfectionnement des saints. Dieu prépare Son armée de moissonneurs. Le temps de la dernière grande moisson appr...

Více

Ukázková kapitola

Ukázková kapitola Podívej se na nejčastěji používané metody, které se osvědčili v minulosti a stejně dobře se

Více

TRAKTOR – srovnávací degustace s australským

TRAKTOR – srovnávací degustace s australským zahrnuje degustační sousto (pečivo, sýr, voda), odborný výklad sommeliéra, pronájem sklepa, degustační lístek, láhev od každého degustovaného vína Platba V hotovosti před zahájením degustace nebo p...

Více

Abraham Hicks – Jak přichází Donald Trump na své

Abraham Hicks – Jak přichází Donald Trump na své A my říkáme, že vaše síla je ve vašem "teď“. Během celého toho času jste vypouštěly rakety touhy a vaše budoucí zážitky jsou plné úžasných scénářů, ke kterým kráčíte. Takže právě teď, když upozorňu...

Více

THESAURUS ABSCONDITUS

THESAURUS ABSCONDITUS (1590) a Dětinského řápku (1609) chce připomenout Šimona Lomnického z Budče (1552–1623), rozporuplnou postavu naší literatury. Rané obrození v něm vidělo slavného autora, později byl však vnímán ja...

Více

1. strana - Svazek měst a obcí Rakovnicka

1. strana  - Svazek měst a obcí Rakovnicka Tleskách poklad - hliněnou konvici plnou drobných skleněných kroužků z tmavého skla, které lidé na přelomu 13. a 14. století používali zřejmě místo mincí. Byl to unikátní nález, neboť do té doby ar...

Více

Město Čáslav

Město Čáslav PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ a ) urbanistická koncepce Pro rozvoj města jsou dány dva hlavní směry rozvoje (bydlení a výroba). Obytná výstavba se bude rozšiřovat směrem jižním a jihozápadním....

Více

pdf 3 MB

pdf 3 MB plechu, otočná konzola s těžkou vidlicí a deskou na přišroubování, sešroubována a zajištěna velmi stabilním středovým svorníkem, s dvojitým kuličkovým ložiskem v otočném věnci, dodatečně zesíleným ...

Více