Prospekt - Scherex sro

Transkript

Prospekt - Scherex sro
gke Steri-Record® Bowie-Dick simulační test
pro pórovité předměty a nástroje bez dutin
Oblast použití
Popis funkce
Bowie-Dick test (B-D test) slouží jako test
odstranění vzduchu a průniku páry podle ČSN
EN 285 a ČSN EN 554 pro parní sterilizátory.
B-D test není testem sterility, ale testem
funkčnosti, který je nutným předpokladem
provozuschopnosti sterilizátoru. Tento test
nenahrazuje průběžnou rutinní kontrolu během
vlastní sterilizace. Původně byl B-D test určen
pro sterilizátory s objemem komory větším než
1 STJ (sterilizační jednotka), avšak v poslední
době se vyžaduje u malých parních autoklávů
které mají zabudovaný B-D-testovací program.
Protože je pórovitý test značně jednodušší z
hlediska odvzdušnění a průniku páry ve
srovnání s komplexními dutými tělesy jako
nástroje pro minimální invazivní chirurgii MIC, měla by se varianta pórovitého testu
použít pouze v tom případě, kdy se sterilizují
pórovité předměty (prádlo, tampóny atd.) nebo
balené předměty bez dutin.
Chemický indikátor, který se vkládá do
zkušebního tělesa, zaznamená přítomnost
vzduchu nebo nekondenzovatelných plynů v
komoře.
Úplný průnik páry
dodržené teplotě a času.
při
Nedostatečné odstranění
vzduchu a nedostatečný
průnik páry.
Působení tepla
při
nedostatečném odvzdušnění
nebo průniku páry.
Žádné působení tepla, žádné
odvzdušnění, žádný průnik
páry.
Výhody
• Zaručená výpověď o odstranění vzduchu,
těsnosti komory sterilizátoru a přítomnosti
nekondenzovatelných plynů v páře.
• Kontinuální
testů.
reprodukovatelnost
výsledků
• Jednoduchá interpretace výsledků
jednoznačné změně barvy (viz. obr.).
díky
• Vhodné pro B-D testovací program při 134°
C (podle ČSN EN 285 a ČSN EN 867-3).
• Vysoká hospodárnost díky odolnosti
zkušebního tělesa vůči opotřebení.
• Při používání nevzniká odpad a proto je test
ekologický.
Charakteristika
Tento gke-Steri-Record® simulační B-D test
typu P (P=pórovitý) nahrazuje pórovitý
standardní B-D balík prádla podle ČSN EN 285.
• Plastový povrch šroubovacího uzávěru a
plášť z vysoce houževnatého plastu účinně
chrání ruce před vysokou teplotou.
• Zkušební těleso je odolné také při extrémní
zátěži a při soustavném používání, přičemž
jsou reprodukovatelně splněné všechny
požadavky příslušných norem.
• Samolepící indikační proužky zjednodušují
dokumentaci a archivaci.
Popis výrobku
Doplňující informace
Indikační systém se skládá ze zkušebního tělesa
(PCD), do kterého se vkládá chemický
indikační proužek. Test simuluje Bowie-Dick
test podle ČSN EN 285 a je validován podle
ČSN EN 867-4 dle cyklů B1, B2, B3. Zkušební
těleso označované jako Compact-PCD® se
skládá z vnějšího plastového pláště, v němž je
nerezová trubička, jejíž jeden konec je uzavřen
komůrkou s držákem, do kterého se vkládá
indikátor.
Od roku 1997 je platná norma pro velké
sterilizátory ČSN EN 285, která popisuje
Bowie-Dick test jako balík prádla o hmotnosti
cca 7 kg ± 10 % a má některé nevýhody:
Konstrukce tohoto typu umožňuje vyloučit
používání prádla event. filtračního papíru. Tím
odpadají náklady na jeho výrobu a náklady na
likvidaci odpadů.
• Zvýšená
balíků.
náročnost
přípravy
testovacích
• Nedostatečná reprodukovatelnost podmíněná
nerovnoměrnou hustotou balíku,
nerovnoměrnou kvalitou textilií a možností
přítomnosti reziduí pracího prostředku nebo
změkčovadla.
Informace pro objednání
Každé startovací balení obsahuje simulační těleso Compact-PCD® včetně 100 indikačních proužků a
vzor dokumentačního formuláře ke zkopírování. Životnost testovacího tělesa je při šetrném zacházení
několik tisíc sterilizačních cyklů. Proto je možné objednat indikační proužky bez testovacího tělesa.
Těsnění pro šroubovací uzávěr automaticky obdržíte v každém náhradním balení.
Popis
Obsah
Oblast použití
Obj. č.
Startovací balení
ChemoD-BDS-1-C-P-EU
Test odstranění vzduchu a
průniku páry pro pórovité
1 Compact-PCD
(Barva: fialová), 100 chemických předměty a nástroje bez dutin 211-120
indikačních proužků
(nevhodné, pokud se sterilizují
předměty a nástroje s dutinami).
Náhradní balení
Chemo-D-BDS-2,5
250 chemických indikačních
proužků, těsnění
Náhradní balení
Chemo-D-BDS-5
500 chemických indikačních
proužků, těsnění
®
Chemické indikační proužky pro
všechny gke-BDS systémy
gke –GmbH
Auf der Lind 10
D-65529 Waldems-Esch
+49 (0) 61 26 - 94 32- 0
+49 (0) 61 26 - 94 32- 10
[email protected]
http://www.gke.de
211-112
211-115
Scherex s.r.o.
Dolny 147
CZ 664 41, Brno-Omice
+420 547 228 962
+420 547 228 962
[email protected]
Art.-Nr. 700-003-CZ
Version 04/2008

Podobné dokumenty

Prospekt - Scherex sro

Prospekt - Scherex sro Bowie-Dick test (B-D test) slouží jako test odstranění vzduchu a průniku páry podle ČSN EN 285 a ČSN EN 554 pro parní sterilizátory. B-D test není testem sterility, ale testem funkčnosti, který je ...

Více

Katalog-testy

Katalog-testy Náhradní balení samolepících indikátorů pro kontrolu procesů ultrazvukových myček. Testy jsou ve čtyřbarevném provedení pro možnost výběru konkrétního typu znečištění dle ČSN EN 15883-5.

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze V nabídce je také speciální simulační zkušební pomůcka Bio-CPCD®, která odpovídá dutinovému testu podle požadavků EN 8675. Ostatní Bio-C-PCD® simulují různé konfigurace vsázky a lze je validovat po...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze méně náročné než test vsázky s dutými předměty podle normy EN 867-5 (návrh EN ISO 11140-6) stejné jako u testu vsázky s dutými předměty podle normy EN 867-5 (návrh EN ISO 11140-6) náročnější než te...

Více

Návod k obsluze

Návod k obsluze 4. Může dojít ke změně kvality vody. Umístěním indikátoru do různých míst v komoře nebo na čištěných nástrojích je možné zjistit výsledky čištění v těchto různých místech. Pro rutinní kontrolu je v...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. železo­betonové desky, stěny a skořepiny, dále také předpjaté betonové konstrukce. Kromě toho je možné navrhnout jednotlivé základy a provést posouzení na protlačení (RFEM). Eurokód 2 s mnoha náro...

Více

Výběr dutinových a BD testů

Výběr dutinových a BD testů Platí totéž, co u BD testů. PCD tělesa jsou měřidla, pomocí nichž se rozhoduje o řízeném uvolňování sterilních ZP. Každý měřící přístroj musí být v rámci systému jakosti identifikovatelný a označen...

Více

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016

Omický zpravodaj červenec, srpen 2016 obsloužit tolik železničních spojů, kolik mimobrněnští občané potřebují a budou potřebovat. Nulová varianta je proto v rozporu se zájmem občanů, kteří využívají vlaky pro cestování do Brna. Tím pád...

Více