ENVIA CRC - Pureco.cz

Transkript

ENVIA CRC - Pureco.cz
PURECO ENVIA CRC®
Odlučovací zařízení určené do uliční vpustě
Ekonomické výhody zařízení
nízké investiční náklady
jednoduché a rychlé osazení
minimální požadavky na údržbu
dlouhá životnost
Postup zabudovaní
V případě prvotního zabudovaní
vybudujeme šachtu nebo uliční vpusť po úroveň
vyrovnávacího prstence, poklopu nebo vtokové mříže
osadíme centrický nástavec ENVIA
Odlučovací zařízení lehkých kapalin a splavenin
osazení do uliční vpustě
Přiměřenou účinností a potřebnou bezpečností zabezpečuje
předčištění vod z povrchového odtoku. V čase mezi
předepsanou údržbou zajistí dodržení ukazatelů dovoleného
znečištění (lehké kapaliny a splaveniny). Řešení přizpůsobené k
existujícím dešťovým vpustím příslušným nástavcem.
Možné oblasti použití
veřejné komunikace,malá parkoviště, zásobovací dvory, jiné
zpevněné plochy s možnou náhodnou kontaminací vod.
na ochranu stokové sítě v areálech s extremním znečištěním
(např. v betonárkách nebo na jejich přístupových
komunikacích)
před zaústěním do vsakovacích systémů nebo systémů na
využití vod z povrchového odtoku
®
osadíme poklop, nebo vtokovou mříž a nastavíme výšku
jako při běžné realizaci
po ukončení výstavby vozovky a po prvním opláchnutí
otevřeme poklop nebo vtokovou mřížku a zasuneme
do nástavce filtr CRC
Dodatečné osazení
zadáte parametry mříže a dešťové vpusti výrobci,
podle kterých se adaptér zhotoví individuálně
po dodání osaďte nástavec pod otevřenou mříž
zasuňte vložku do nástavce, dbejte na správné uložení
uzavřete poklop ( mříž)
Následně je zařízení schopné filtrovat znečistěné vody, které
tečou dále do stokové sítě nebo do recipientu. Zařízení
ENVIA® CRC splňuje požadavky normy ČSN EN 858, výstupní
kvalita vody je 0,1 NEL l.s - 5mg NEL l/s.Tato novinka od
výrobců PURECO s.r.o. je jedinečná a patentově chráněná.

Podobné dokumenty