rozměry implantátů Motiva

Komentáře

Transkript

rozměry implantátů Motiva
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
Nejnovější inovace:
Zátka TrueMonobloc®
• Nepropustná bariéra BluSeal®
• Výroba kontrolovaného povrchu
• ProgressiveGel Ultima™
• TwinPack™
• Bezpečnostní technologie Q-chip
• TrueTissue Technology™
• Ergonomix™
•
Establishment Labs
30 let zkušeností ve výrobe prsních implantátu
Vývoj nové generace špickových implantátu
Establishment Labs
Vynikající estetika prsou
Více než 30 let zkušeností s výrobou moderních prsních
implantátů vedlo zakladatele a vedoucí pracovníky
společnosti Establishment Labs přirozeně k vývoji
vysoce kvalitních prsních implantátů. Značka Motiva
Implant Matrix® tak nastolila takovou úroveň inovace
produktů, která vždy vede k bezpečnosti.
Přestože respektujeme minulost, zaměřujeme se více
na přítomnost a budoucnost - takovou, která je inovativní, bezpečná a pokroková. Věříme, že těchto cílů lze
dosáhnout tím, že do designu našich produktů promítneme současné potřeby plastických chirurgů a také pacientek.
Společnost Establishment Labs zaručuje, že díky použití
nejpokrokovějšího a nejmodernějšího designu a výrobních technologií představují silikonové prsní implantáty
Motiva Implant Matrix® nejlepší volbu pro nejnáročnější
pacientky a chirurgy.
„Jako výrobce další generace prsních
implantátů jsme spolupracovali
s nejlepšími mozky v průmyslu,
abychom vám přinesli bezpečnost
skrze inovaci.”
-Olivier Tourniaire
Ředitel prodeje a marketingu
fx: 16
fx: 15
fx: 14
fx: 21
fx: 28
fx: 32
fx: 12
fx: 34
fx: 24
fx: 37
fx: 36
fx: 22
2
Innovación con Seguridad
22
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
VÍCE NEŽ 350 TYPŮ KULATÝCH IMPLANTÁTŮ
NA VÝBĚR K SPLNĚNÍ VŠECH POTŘEB
V rámci systému Matrix mohou chirurgové snadno vybrat pro každou pacientku ideální implantát a vzít při tom v úvahu
individuální estetický cíl.
Díky vyčerpávající škále 350 typů Motiva Implant Matrix®, budou mít chirurgové vždy ideální řešení i pro nejnáročnější
pacientky.
Vzhledem k výjimečnému úspěchu a zkušenostem společnosti Establishment Labs v oblasti designu a vývoje moderních
produktů, technologické výroby a podpory produktů, představují silikonové prsní implantáty Motiva Implant Matrix® nejvíce
inovativní implantáty, které jsou dnes k dispozici.
Inovativní vlastnosti produktů:
• Nejvhodnější rozsah výšky implantátu splní očekávání pacientky
a chirurga
• Design pláště TrueMonobloc® zaručí vynikající pevnost, snadnost
zavedení a trvanlivost
• TrueTissue Dynamics™ zajistí nejpřirozenější vzhled a pocit
• 100% naplněný, 100% ultra poddajný a 100% tvarově stabilní
ProgressiveGel™, ProgressiveGel PLUS™ a ProgressiveGel Ultima™
optimálně udrží tvar a zamezí nechtěné migraci materiálu
• Specializovaný výběr kontrolovaných povrchových úprav pro
chirurgy a pacientky
• Bezpečnostní technologie Q-chip™, umožňuje získat informace
o prsním implantátu k zpětnému dohledání externě
Naše značka Matrix byla vyvinuta v souladu s normou ISO 14607:2009 pro neaktivní chirurgické
implantáty, prsní implantáty.4
Všechny výrobky Motiva Implant Matrix® nesou značku CE a používají pouze dlouhodobě
implantovatelný lékařský silikon společnosti Nusil.
www.motivaimplantaty.cz
3
BEZPEČNOST DÍKY INOVACI
• Průměrná tažnost pláště více než 665 %
(norma ASTM: minimálně 350%, norma ISO: minimálně 450%)4, 5, 6
• Průměrná pevnost více než 25,75 Newtonů
(norma ASTM: 11.12 Newtonů) 5, 6
• Průměrná síla pro roztržení více než 19,68 Newtonů
(norma: 3,5 Newtonů) 5, 6
(Zkoušky prováděla nezávislá certifikovaná laboratoř, po dvou sterilizačních cyklech a urychleném stárnutí)5
„Naše standardy kvality prsních implantátů jsou
nejpřísnější v průmyslu a náš výrobní proces je
průběžně kontrolován zdravotnickými orgány ze zemí
s vysokou vigilancí, což vedlo k schválení ve více než
60 zemích na celém světě.”
-Robert De Mezerville
Vedoucí oddělení jakosti a regulačních záležitostí
Výrobní proces Motiva 3D™:
SilkSurface™ & VelvetSurface™
Motiva Nanotechnology™
Standardní vrstva
Standardní vrstva
BluSeal®
BluSeal®
Standardní vrstva
Standardní vrstva
RAZNICE
4
Innovación con Seguridad
Through
Innovationmezi
44 SafetyBez
kompromisu
Bez
kompromisu
mezi zdravím
zdravím aa krásou
krásou
Motiva 3D™ proces
Poslední inovace od Motiva Implant Matrix®
1
Zátka TrueMonobloc®
Vysoce funkční plášt’
Inovativní zátka TrueMonobloc spojuje monoliticky celý
plášť implantátu. Umožňuje, aby se plášť choval jako celistvá struktura, usnadňuje zavedení implantátu a zlepšuje
mechanické vlastnosti implantátu při zátěži.5, 18.
Výsledky mechanických zkoušek implantátů Motiva
Implant Matrix® překonávají specifikace normy ASTM
F-703: Standard Specification for Implantable Breast
Prostheses (Standardní specifikace pro implantovatelné
prsní protézy (oddíl 9.2))6, vyžadované agenturou FDA
a ISO 14607:2009 (oddíl 7.0).4
2
Nepropustná bariéra BluSeal®
Maximální bezpečnost s naším vizuálním indikátorem bariérové vrstvy
Náš jedinečný a patentovaný7 indikátor bariérové vrstvy
představuje bezpečnostní prvek, který se vyskytuje
pouze u implantátů Motiva Implant Matrix®. Přítomnost
bariérové vrstvy minimalizuje difuzi silikonového gelu do
těla a jedná se o prvek, který je oblasti implantátů standardem již po více než 20 let. Minimalizací uvolňování gelu
můžeme významně snížit riziko kapsulární kontraktury
u všech implantátů Motiva.
Nyní, díky našemu indikátoru BluSeal®, si mohou chirurgové konečně ověřit, že se tato důležitá bezpečnostní
složka implantátu nachází kolem celého implantátu.
Je tím zajištěna 100% záruka přítomnosti této vrstvy
v každém použitém implantátu Motiva. Indikátor BluSeal
splnil nejpřísnější normy kvality a bezpečnosti Americké
společnosti pro testování materiálů (American Society of
Testing and Materials) a ISO.8
150x zvětšený příčný řez pláštěm
implantátu s vizuálním indikátorem
bariérové vrstvy BluSeal®
www.motivaimplantaty.cz
5
3
Reologické vlastnosti
Ovládnutí viskoelasticity
Ve společnosti Establishment Labs jsme vyvinuli všechny
implantáty v rámci značky Matrix s možností tří různých
vysoce soudržných gelů, podle cílů konkrétního designu,
který odpovídá vzhledu vyžadovaného pacientkou.9,10
Reologie se zabývá tokem a deformací
materiálů při působení síly. Reologické
vlastnosti mají dva extrémy:
Tím, že jsme mistrovsky ovládli reologické vlastnosti
našich silikonových gelů, byli jsme schopni ovlivnit jejich
viskozitu a elasticitu.
ELASTICKÉ chování - např. zcela rigidní tuhé
látky - jakákoli deformace se po ukončení
působení síly spontánně zvrátí.
Naše silikonové gely splňují specifikaci dle normy ASTM
F 703-07 pro implantovatelné prsní protézy - oddíl
9.2.1.4 - schválenou agenturou FDA pro soudržnost gelu
a oddíl 10.2 - používanou jako vodítko k charakterizaci
pevnosti gelu ProgressiveGel™, Progressive Gel PLUS™
a ProgressiveGel Ultima™ a vyžadovanou agenturou FDA
pro charakterizaci gelu v prsních implantátech.11
VISKÓZNÍ (či PLASTICKÉ) chování - např.
ideální Newtonovské kapaliny - jakákoli
deformace po ukončení působení síly
vymizí.
Mezi těmito extrémy se nachází většina
reálných látek, které jsou viskoelastickými
materiály.
Viskozita
Vlastnosti silikonového gelu Motiva Implant Matrix®
ProgressiveGel™
P
ZZachovává plnost horního pólu
• Vysoká soudržnost
• Vysoká viskozita
• Střední elasticita
ProgressiveGel PLUS™
P
Přirozenější vzhled a pocit
P
ProgressiveGel Ultima™
P
Pr
Nejpřirozenější
Ne
N
e
vzhled a pocit
Vy
so
ká
ko
he
ziv
i
ta
• Vysoká soudržnost
• Střední viskozita
• Vysoká elasticita
•V
Vysoká soudržnost
•N
Nízká viskozita
•S
Supervysoká elasticita
Elasticita
6
Innovación con Seguridad
6
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
4
Kontrolované povrchové úpravy
Povrchové úpravy Motiva Implant Matrix®13 se provádí v jediném kroku a zahrnují menší míru
manipulace s pláštěm. Kontrolované povrchové úpravy je dosaženo pomocí výrobního procesu
Motiva 3D Inversion™, při němž se nepřidávají žádné cizí materiály a jehož výsledkem jsou:
NanoSurface™
8000 kontaktních bodu° o hloubce 16 µm na cm2
SA LT
S UGA &
R
T
U
VelvetSurface™
MicroSurface™
IN
S
TEX
F REE
R
S
SilkSurface™
G PROC
E
1800-2200 kontaktních bodu° o hloubce 40-100 µm na cm2
Vlastnosti a klinické výhody
• Bezpečný povrch pláště vyvinutý bez agresivních prohlubní způsobených ošetřením
textury krystalky. Žádné zbytkové granule soli či cukru.
• Optimalizovaný jednotný povrch pláště pro lepší zavádění implantátu, zvýšenou fixaci
k tkáni a menší riziko otočení implantátu.
• Konzistentní plášť implantátu bez tradičních “tenkých míst”, které mohou implantát
učinit křehkým, oslabit jeho trvanlivost a ovlivnit bariérovou vrstvu.
• Kontrolovaný povrch, který zlepšuje zavádění implantátu skrz menší incize a snižuje
riziko vzniku dvojité kapsuly a pozdního seromu.
„Potřeba inovací v průmyslu prsních implantátů je nyní větší
než dříve: vyžaduje kreativní, interaktivní a bezpečný přístup
vedoucí k nejlepším nápadům a konečným řešením pro
chirurgy a pacientky”
-Salvador Dada-Santos
vedoucí výroby a provozu
5
TwinPack™
Zlepšená dohledatelnost
Náš balicí systém TwinPack™ umožňuje chirurgovi
objednat a použít pár implantátů o stejné velikosti
z naprosto stejných výrobních materiálů a sterilizačních
šarží. Chirurgovi to poskytuje maximální záruku, že
implantuje prostředky se stejnou dobou použitelnosti,
což zlepšuje dohledatelnost implantátu a bezpečnost
pacientky.
www.motivaimplantaty.cz
www.motivaimplantaty.cz
7
První a jediní
6
Q Inside Safety Technology™
Bezpečnostní technologie Q - chip
Pasivní radiofrekvenční identifikační Q-chip, je první
mikrotranspondér na světě povolený agenturou FDA
k použití u člověka a jediný se značkou CE, pokud se
používá v prsním implantátu.
Začlenění bezpečnostní technologie Q-chip™ do implantátu umožňuje zdravotníkům bezpečně a přesně identifikovat prsní implantát zvnějšku těla přímo v místě péče
o pacienta. Bezpečnostní technologie Q-chip™ se skládá
z biokompatibilního mikrotranspondéru s naprogramovanou specifickou číselnou řadu (15 číslic), kterou lze přečíst
pomocí ručního snímače, kterým se přejede nad oblastí
prsou. 15ciferné číslo, které snímač zobrazí, odpovídá
číslu v zabezpečené online databázi, do níž mají přístup
přes internet pouze autorizované osoby.
Lékaři a pacientky mají prostřednictvím bezpečností technologie Q-chip™ přístup k bezpečnému neinvazivnímu
ověření údajů o konkrétním implantátu. Na rozdíl od karty
s informacemi o produktu a záručního listu, které pacientka podstupující augmentaci prsů obvykle dostává, nelze
bezpečnostní technologii Q-chip nikdy ztratit či někam
založit. Tento bezpečnostní systém může pacientkám
přinést klid v případě problémů s bezpečností či v případě
stažení prostředku.
8
Innovación con Seguridad
88
Bez
Bez kompromisu
kompromisu mezi
mezi zdravím
zdravím aa krásou
krásou
„Q Inside Safety Technology je první
technologie svého druhu schválená
agenturou FDA, která schválila
umístění elektronického výrobního
čísla zevnitř těla pacientky, aby
si pacientka mohla zkontrolovat
a ověřit svůj implantát pro svou
bezpečnost, pohodu a také
v případě stažení produktu či
nežádoucí příhody.”
První a jediní
7
TrueTissue Technology™ – Ergonomix™
Implantáty Motiva Ergonomix™ jsou navrhovány s ohledem na potřeby chirurgů a pacientek. Plastičtí chirurgové si stěžují na problémy s rotací u stávajících anatomických implantátů. Pacientky a jejich partneři si
stěžují na to, jak nepřirozeně implantáty působí a chovají se po implantaci. Náš designérský tým na sebe
vzal nelehký úkol, a to znovu promyslet, jak by měl
přirozený implantát vypadat a jak napodobit přirozené
poprsí, za pomoci nejnovějších dostupných nástrojů.
Odpověď na tuto otázku se vynořila až po aplikaci ergonomických zásad:
Motiva Ergonomix™ jsou 100 % naplněné implantáty, které po implantaci přizpůsobí svůj tvar a vedou
tak k přirozenému vzhledu tradičních „anatomických“
implantátů bez komplikací spojených s rotací a tvrdostí
implantátu. TrueTissue Technology™ je spojením
specifického pláště z pružného elastomeru a speciálních reologických vlastností ProgressiveGel Ultima™,
které v kombinaci s gravitací posouvají nejvyšší bod
profilu směrem k spodnímu pólu, když je pacientka
v pozici vestoje. Když leží pacientka na zádech, implantáty reagují jako přirozená prsa a nejvyšší bod profilu se
posune blíže ke středu jejích prsou. Implantáty Motiva
Ergonomix™ se přizpůsobují podle gravitace a vedou
tak k velmi přirozenému výsledku.
Proč Ergonomix™?
• Studovali jsme reologické vlastnosti přirozených
prsou, abychom mohli vytvořit vysoce elastický gel
ProgressiveGel Ultima™ poskytující velmi poddajný,
přirozený objem, který našim pacientkám dodá
sebedůvěru. ProgressiveGel Ultima™ je vyráběn
z nejjemnějších silikonových materiálů Nusil
Technology a při implantaci nepraská.
• TrueTissue Dynamics™ je novým zlatým
standardem pro přirozené chování implantátů
po implantaci. Sestava TrueMonobloc® a gel
ProgressiveGel Ultima™ společným působením
napodobují přirozené chování prsou a pacientkám
tak dodávají důvěru v jejich běžných životních
situacích.
• Náš patentovaný povrch SilkSurface s NanoSurface
Technology™ se přizpůsobuje pohybu a eliminuje
abrazi spojenou s texturou vytvořenou pomocí soli
či cukru, k níž může dojít u fyzicky aktivních žen.
Vzhled a pocit přirozených prsou
Motiva Ergonomix
Ergonomie je vědecký obor, který studuje lidskou interakci s ostatními prvky
systému. Aplikuje při tvorbě designu teorii, zásady, data a metody za účelem
optimalizace lidské pohody a celkové funkčnosti systému.
Nejvyšší bod profilu
NBP (50%)
NBP (40%)
NBP (35%)
Možná pozice NBP v závislosti na použité technice implantace
(subglandulární, subpektorální nebo dvojitá rovina).
Před implantací
Po implantaci
Horizontální pozice
Vertikální pozice
www.motivaimplantaty.cz
9
Spočítejte si bezpečnost a funkčnost:
Vynikající!
Nejvyšší bezpečnostní profil
Lékařské, dlouhodobě implantovatelné silikony, které prošly rozsáhlými chemickými, fyzikálními
a biologickými zkouškami a jsou registrovány agenturou FDA.
Suroviny dodávané největším výrobcem silikonu s nejlepší reputací v USA, se záznamy o bezpečnosti za
více než 30 let působení v zdravotnickém průmyslu.
Rozšířený bezpečnostní profil, jak dokazují výsledky biologických zkoušek, v souladu s lékopisem USA
(USP), 31. revize, a s Evropským lékopisem (Ph.Eur.), 7. vydání, pro endotoxin LAL, a rovněž s normou ISO
11737-1:2006.
Množství jednotek endotoxinu (EU) nalezených při testech v jednom ml u vzorků Motiva Implant Matrix®
před sterilizací činilo pouze 1 % maximální hodnoty požadované normou (US a Evropský lékopis), což je
důkazem čistoty a kontroly výrobního procesu.
Zlepšená funkčnost
Výsledky mechanických zkoušek, které překonávají požadavky norem Americké společnosti pro
testování a materiály (American Society for Testing and Materials (ASTM)) F-703 a minimální hodnotu
450 % dle ISO 14607:2009.4, 5, 6
Tažnost pláště dvojnásobně přesahující minimální hodnotu 350 % požadovanou normou ASTM F703-07.5,6
Pevnost čtyřikrát vyšší než je hodnota požadovaná normou ASTM F703-07. 5,6
Četnosti prasknutí nižší než 0,1 %.15
94,5% míra spokojenosti.15
10
Innovación con Seguridad
10
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
Schválení regulačním orgánem
Motiva Implant Matrix® získaly prestižní značku CE, což znamená, že výrobky
a společnost splňují přísné standardy s ohledem na bezpečnost, zdraví a životní
prostředí. Kromě výhradního použití materiálů z lékařského silikonu společnosti Nusil
registrovaného agenturou FDA, vytvořila společnost Establishment Labs rovněž
prvotřídní systém řízení jakosti certifikovaný subjektem British Standard Institution
(BSI) pro normy ISO 9001:200819 a ISO 13485:200320. Provádíme 100% kontrolu
jakosti u všech prsních implantátů Motiva Implant Matrix®pomocí nejnovějších
technologických postupů. V postupu systému zajištění jakosti se používají
mikroskopické optické měřicí přístroje a 3D skenery.
Získali jsme schválení regulačního orgánu ve více než 60 zemích:
• + 20 zemí v Severní a Jižní Americe
• + 30 zemí v Evropě
• + 10 zemí v Asii, Středním východě a v Africe
Záruka Always Confident Warranty®
V souladu s pokyny agentury FDA poskytuje společnost Establishment Labs
limitovanou záruku na svou produktovou řadu Motiva Implant Matrix®, zajišťující
výměnu produktu v případě prasknutí po dobu 10 let po implantaci.
Společnost Establishment Labs poskytuje asistenci v případech kapsulární kontraktury
Bakerova stupně III a IV prostřednictvím svého programu postupu výměny produktu
(Product Replacement Policy Program). Vyžádejte si úplné podmínky záruky Always
Confident Warranty® a našeho programu postupu výměny výrobku.
V rámci České a Slovenské Republiky nabízíme prostřednictvím společnosti Lloyd’s
of London jako první v tomto průmyslu pojišťovací program zprostředkovaný třetí
stranou k zajištění finanční pomoci v případě revizních operací při prasknutí implantátu,
rotaci implantátu a kapsulární kontraktuře Bakerova stupně III nebo IV.
Podrobnosti ohledně záruky Always Confident Warranty® naleznete na
www.motivaimplantaty.cz nebo www.motivaimplantaty.sk
Etické stanovy
Ve společnosti Establishment Labs všichni zaměstnanci, od pracovníků provozu až po
nejvyšší management podepisují a respektují etické stanovy, které odrážejí závazek
vůči nejvyšším standardům chování v rámci společnosti.16
Společnost Establishment Labs byla prvním výrobcem prsních implantátů, který
zveřejnil všechny výsledky validací svých produktů, které prováděly nezávislé
laboratoře certifikované FDA a CE.
• Etický a transparentní korporátní kodex chování
• 100% pečlivá kontrola implantovatelných prostředků
• Nejvyšší bezpečnostní profil
www.motivaimplantaty.cz
11
Motiva Implant Matrix®
Jednoduchost a sofistikovanost v nejkomplexnějším katalogu kulatých prsních implantátu°
5 typu° pro pokrytí všech potřeb
Motiva Implant Matrix® - SilkSurface™
MINI
DEMI
FULL
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RSM-105
3.1
135
RSD-135
3.5
145
4.0
180
9
2.3
125
RSM-125
3.3
155
RSD-155
3.7
175
RSF-145
RSF-175
4.2
210
RSC-180
RSC-210
9.5
2.4
140
RSM-140
3.4
180
RSD-180
3.9
205
RSF-205
4.5
240
RSC-240
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RSF-220
4.6
260
RSC-260
10
2.5
160
RSM-160
3.5
205
RSD-205
4.1
235
RSF-235
4.8
280
RSC-280
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RSF-255
4.9
300
RSC-300
10.5
2.6
185
RSM-185
3.6
230
RSD-230
4.3
275
RSF-275
5.1
325
RSC-325
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245
4.4
295
RSF-295
5.2
350
RSC-350
11
2.7
220
RSM-220
3.8
265
RSD-265
4.5
315
RSF-315
5.4
380
RSC-380
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RSM-245
3.9
300
RSD-300
4.7
355
RSF-335
RSF-355
5.7
440
RSC-410
RSC-440
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320
4.8
375
RSF-375
5.8
475
RSC-475
12
2.9
275
RSM-275
4.0
340
RSD-340
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360
5.0
425
RSF-400
RSF-425
6.1
550
RSC-510
RSC-550
12.5
3.0
310
RSM-310
4.1
380
RSD-380
5.1
450
RSF-450
6.3
590
RSC-590
13
3.1
360
RSM-360
4.3
425
RSD-425
5.3
500
RSF-500
6.6
650
RSC-650
13.5
3.2
400
RSM-400
4.4
475
RSD-475
5.5
550
RSF-550
6.9
725
RSC-725
14
3.3
430
RSM-430
4.5
525
RSD-525
5.7
625
RSF-625
7.2
825
RSC-825
14.5
-
-
-
4.6
575
RSD-575
5.9
700
RSF-700
7.5
925
RSC-925
15
-
-
-
4.8
625
RSD-625
6.1
775
RSF-775
7.8
1050
RSC-1050
P= projekce
O= objem
Motiva Implant Matrix® - SilkSurface PLUS™
MINI
DEMI
FULL
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RSM-105+
3.1
135
RSD-135+
3.5
145
4.0
180
9
2.3
125
RSM-125+
3.3
155
RSD-155+
3.7
175
RSF-145+
RSF-175+
4.2
210
RSC-180+
RSC-210+
9.5
2.4
140
RSM-140+
3.4
180
RSD-180+
3.9
205
RSF-205+
4.5
240
RSC-240+
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RSF-220+
4.6
260
RSC-260+
10
2.5
160
RSM-160+
3.5
205
RSD-205+
4.1
235
RSF-235+
4.8
280
RSC-280+
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RSF-255+
4.9
300
RSC-300+
10.5
2.6
185
RSM-185+
3.6
230
RSD-230+
4.3
275
RSF-275+
5.1
325
RSC-325+
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245+
4.4
295
RSF-295+
5.2
350
RSC-350+
11
2.7
220
RSM-220+
3.8
265
RSD-265+
4.5
315
RSF-315+
5.4
380
RSC-380+
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285+
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RSM-245+
3.9
300
RSD-300+
4.7
355
RSF-335+
RSF-355+
5.7
440
RSC-410+
RSC-440+
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320+
4.8
375
RSF-375+
5.8
475
RSC-475+
12
2.9
275
RSM-275+
4.0
340
RSD-340+
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360+
5.0
425
RSF-400+
RSF-425+
6.1
550
RSC-510+
RSC-550+
12.5
3.0
310
RSM-310+
4.1
380
RSD-380+
5.1
450
RSF-450+
6.3
590
RSC-590+
13
3.1
360
RSM-360+
4.3
425
RSD-425+
5.3
500
RSF-500+
6.6
650
RSC-650+
13.5
3.2
400
RSM-400+
4.4
475
RSD-475+
5.5
550
RSF-550+
6.9
725
RSC-725+
14
3.3
430
RSM-430+
4.5
525
RSD-525+
5.7
625
RSF-625+
7.2
825
RSC-825+
14.5
-
-
-
4.6
575
RSD-575+
5.9
700
RSF-700+
7.5
925
RSC-925+
15
-
-
-
4.8
625
RSD-625+
6.1
775
RSF-775+
7.8
1050
RSC-1050+
P=Projekce
12
Innovación con Seguridad
12
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
O=Objem
MINI
DEMI
FULL
CORSÉ
Motiva Implant Matrix® - VelvetSurface™
MINI
DEMI
FULL
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RVM-105
3.1
135
RVD-135
3.5
145
4.0
180
9
2.3
125
RVM-125
3.3
155
RVD-155
3.7
175
RVF-145
RVF-175
4.2
210
RVC-180
RVC-210
9.5
2.4
140
RVM-140
3.4
180
RVD-180
3.9
205
RVF-205
4.5
240
RVC-240
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RVF-220
4.6
260
RVC-260
10
2.5
160
RVM-160
3.5
205
RVD-205
4.1
235
RVF-235
4.8
280
RVC-280
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RVF-255
4.9
300
RVC-300
10.5
2.6
185
RVM-185
3.6
230
RVD-230
4.3
275
RVF-275
5.1
325
RVC-325
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245
4.4
295
RVF-295
5.2
350
RVC-350
11
2.7
220
RVM-220
3.8
265
RVD-265
4.5
315
RVF-315
5.4
380
RVC-380
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RVM-245
3.9
300
RVD-300
4.7
355
RVF-335
RVF-355
5.7
440
RVC-410
RVC-440
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320
4.8
375
RVF-375
5.8
475
RVC-475
12
2.9
275
RVM-275
4.0
340
RVD-340
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360
5.0
425
RVF-400
RVF-425
6.1
550
RVC-510
RVC-550
12.5
3.0
310
RVM-310
4.1
380
RVD-380
5.1
450
RVF-450
6.3
590
RVC-590
13
3.1
360
RVM-360
4.3
425
RVD-425
5.3
500
RVF-500
6.6
650
RVC-650
13.5
3.2
400
RVM-400
4.4
475
RVD-475
5.5
550
RVF-550
6.9
725
RVC-725
14
3.3
430
RVM-430
4.5
525
RVD-525
5.7
625
RVF-625
7.2
825
RVC-825
14.5
-
-
-
4.6
575
RVD-575
5.9
700
RVF-700
7.5
925
RVC-925
15
-
-
-
4.8
625
RVD-625
6.1
775
RVF-775
7.8
1050
RVC-1050
P=Projekce
O=Objem
Motiva Implant Matrix® - VelvetSurface PLUS™
MINI
DEMI
FULL
Typ #
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RVM-105+
3.1
135
RVD-135+
3.5
145
4.0
180
9
2.3
125
RVM-125+
3.3
155
RVD-155+
3.7
175
RVF-145+
RVF-175+
4.2
210
RVC-180+
RVC-210+
9.5
2.4
140
RVM-140+
3.4
180
RVD-180+
3.9
205
RVF-205+
4.5
240
RVC-240+
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RVF-220+
4.6
260
RVC-260+
10
2.5
160
RVM-160+
3.5
205
RVD-205+
4.1
235
RVF-235+
4.8
280
RVC-280+
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RVF-255+
4.9
300
RVC-300+
10.5
2.6
185
RVM-185+
3.6
230
RVD-230+
4.3
275
RVF-275+
5.1
325
RVC-325+
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245+
4.4
295
RVF-295+
5.2
350
RVC-350+
11
2.7
220
RVM-220+
3.8
265
RVD-265+
4.5
315
RVF-315+
5.4
380
RVC-380+
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285+
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RVM-245+
3.9
300
RVD-300+
4.7
355
RVF-335+
RVF-355+
5.7
440
RVC-410+
RVC-440+
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320+
4.8
375
RVF-375+
5.8
475
RVC-475+
12
2.9
275
RVM-275+
4.0
340
RVD-340+
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360+
5.0
425
RVF-400+
RVF-425+
6.1
550
RVC-510+
RVC-550+
12.5
3.0
310
RVM-310+
4.1
380
RVD-380+
5.1
450
RVF-450+
6.3
590
RVC-590+
13
3.1
360
RVM-360+
4.3
425
RVD-425+
5.3
500
RVF-500+
6.6
650
RVC-650+
13.5
3.2
400
RVM-400+
4.4
475
RVD-475+
5.5
550
RVF-550+
6.9
725
RVC-725+
14
3.3
430
RVM-430+
4.5
525
RVD-525+
5.7
625
RVF-625+
7.2
825
RVC-825+
14.5
-
-
-
4.6
575
RVD-575+
5.9
700
RVF-700+
7.5
925
RVC-925+
15
-
-
-
4.8
625
RVD-625+
6.1
775
RVF-775+
7.8
1050
RVC-1050+
P=Projekce
O=Objem
www.motivaimplantaty.cz
13
Bezpečnostní technologie Q-chip
Exkluzivně pro Evropu
Motiva Implant Matrix® - SilkSurface PLUS™ Qid™
MINI
DEMI
FULL
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RSM-105+Q
3.1
135
RSD-135+Q
3.5
145
4.0
180
Typ #
9
2.3
125
RSM-125+Q
3.3
155
RSD-155+Q
3.7
175
RSF-145+Q
RSF-175+Q
4.2
210
RSC-180+Q
RSC-210+Q
9.5
2.4
140
RSM-140+Q
3.4
180
RSD-180+Q
3.9
205
RSF-205+Q
4.5
240
RSC-240+Q
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RSF-220+Q
4.6
260
RSC-260+Q
10
2.5
160
RSM-160+Q
3.5
205
RSD-205+Q
4.1
235
RSF-235+Q
4.8
280
RSC-280+Q
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RSF-255+Q
4.9
300
RSC-300+Q
10.5
2.6
185
RSM-185+Q
3.6
230
RSD-230+Q
4.3
275
RSF-275+Q
5.1
325
RSC-325+Q
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245+Q
4.4
295
RSF-295+Q
5.2
350
RSC-350+Q
11
2.7
220
RSM-220+Q
3.8
265
RSD-265+Q
4.5
315
RSF-315+Q
5.4
380
RSC-380+Q
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285+Q
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RSM-245+Q
3.9
300
RSD-300+Q
4.7
355
RSF-335+Q
RSF-355+Q
5.7
440
RSC-410+Q
RSC-440+Q
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320+Q
4.8
375
RSF-375+Q
5.8
475
RSC-475+Q
12
2.9
275
RSM-275+Q
4.0
340
RSD-340+Q
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360+Q
5.0
425
RSF-400+Q
RSF-425+Q
6.1
550
RSC-510+Q
RSC-550+Q
12.5
3.0
310
RSM-310+Q
4.1
380
RSD-380+Q
5.1
450
RSF-450+Q
6.3
590
RSC-590+Q
13
3.1
360
RSM-360+Q
4.3
425
RSD-425+Q
5.3
500
RSF-500+Q
6.6
650
RSC-650+Q
13.5
3.2
400
RSM-400+Q
4.4
475
RSD-475+Q
5.5
550
RSF-550+Q
6.9
725
RSC-725+Q
14
3.3
430
RSM-430+Q
4.5
525
RSD-525+Q
5.7
625
RSF-625+Q
7.2
825
RSC-825+Q
14.5
-
-
-
4.6
575
RSD-575+Q
5.9
700
RSF-700+Q
7.5
925
RSC-925+Q
15
-
-
-
4.8
625
RSD-625+Q
6.1
775
RSF-775+Q
7.8
1050
RSC-1050+Q
P=Projekce
O=Objem
Exkluzivně pro Evropu
Motiva Implant Matrix® - VelvetSurface PLUS™ Qid™
MINI
DEMI
Typ #
FULL
CORSÉ
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
8.5
2.2
105
RSM-105+Q
3.1
135
RSD-135+Q
3.5
145
4.0
180
9
2.3
125
RSM-125+Q
3.3
155
RSD-155+Q
3.7
175
RSF-145+Q
RSF-175+Q
4.2
210
RSC-180+Q
RSC-210+Q
9.5
2.4
140
RSM-140+Q
3.4
180
RSD-180+Q
3.9
205
RSF-205+Q
4.5
240
RSC-240+Q
9.75
-
-
-
-
-
-
4.0
220
RSF-220+Q
4.6
260
RSC-260+Q
10
2.5
160
RSM-160+Q
3.5
205
RSD-205+Q
4.1
235
RSF-235+Q
4.8
280
RSC-280+Q
10.25
-
-
-
-
-
-
4.2
255
RSF-255+Q
4.9
300
RSC-300+Q
10.5
2.6
185
RSM-185+Q
3.6
230
RSD-230+Q
4.3
275
RSF-275+Q
5.1
325
RSC-325+Q
10.75
-
-
-
3.7
245
RSD-245+Q
4.4
295
RSF-295+Q
5.2
350
RSC-350+Q
11
2.7
220
RSM-220+Q
3.8
265
RSD-265+Q
4.5
315
RSF-315+Q
5.4
380
RSC-380+Q
11.25
-
-
-
3.8
285
RSD-285+Q
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
RSM-245+Q
3.9
300
RSD-300+Q
4.7
355
RSF-335+Q
RSF-355+Q
5.7
440
RSC-410+Q
RSC-440+Q
11.75
-
-
-
3.9
320
RSD-320+Q
4.8
375
RSF-375+Q
5.8
475
RSC-475+Q
12
2.9
275
RSM-275+Q
4.0
340
RSD-340+Q
4.9
400
6.0
510
12.25
-
-
-
4.0
360
RSD-360+Q
5.0
425
RSF-400+Q
RSF-425+Q
6.1
550
RSC-510+Q
RSC-550+Q
12.5
3.0
310
RSM-310+Q
4.1
380
RSD-380+Q
5.1
450
RSF-450+Q
6.3
590
RSC-590+Q
13
3.1
360
RSM-360+Q
4.3
425
RSD-425+Q
5.3
500
RSF-500+Q
6.6
650
RSC-650+Q
13.5
3.2
400
RSM-400+Q
4.4
475
RSD-475+Q
5.5
550
RSF-550+Q
6.9
725
RSC-725+Q
14
3.3
430
RSM-430+Q
4.5
525
RSD-525+Q
5.7
625
RSF-625+Q
7.2
825
RSC-825+Q
14.5
-
-
-
4.6
575
RSD-575+Q
5.9
700
RSF-700+Q
7.5
925
RSC-925+Q
15
-
-
-
4.8
625
RSD-625+Q
6.1
775
RSF-775+Q
7.8
1050
RSC-1050+Q
P=Projekce
O=Objem
14
Innovación con Seguridad
14
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou
Motiva Ergonomix™
Vzhled a pocit přirozených prsou s bezpečnostní technologí Q-chip
Exkluzivně pro Evropu
Motiva Implant Matrix® - Ergonomix Round™ Qid™
MINI
DEMI
Typ #
FULL
Základna (cm)
P (cm)
O (cc)
P (cm)
O (cc)
Typ #
P (cm)
O (cc)
8.5
2.2
105
ERSM-105Q
3.1
135
ERSD-135Q
3.5
145
CORSÉ
Typ #
P (cm)
O (cc)
Typ #
4.0
180
9
2.3
125
ERSM-125Q
3.3
155
ERSD-155Q
3.7
175
ERSF-145Q
ERSF-175Q
4.2
210
ERSC-180Q
ERSC-210Q
9.5
2.4
140
ERSM-140Q
3.4
180
ERSD-180Q
3.9
205
ERSF-205Q
4.5
240
ERSC-240Q
9.75
-
-
-
-
4.0
220
ERSF-220Q
4.6
260
ERSC-260Q
10
2.5
160
3.5
205
4.1
235
ERSF-235Q
4.8
280
ERSC-280Q
10.25
-
-
-
-
4.2
255
ERSF-255Q
4.9
300
ERSC-300Q
10.5
2.6
185
3.6
230
ERSD-230Q
4.3
275
ERSF-275Q
5.1
325
ERSC-325Q
10.75
-
-
3.7
245
ERSD-245Q
4.4
295
ERSF-295Q
5.2
350
ERSC-350Q
11
2.7
220
3.8
265
ERSD-265Q
4.5
315
ERSF-315Q
5.4
380
ERSC-380Q
11.25
-
-
3.8
285
ERSD-285Q
4.6
335
5.5
410
11.5
2.8
245
3.9
300
ERSD-300Q
4.7
355
ERSF-335Q
ERSF-355Q
5.7
440
ERSC-410Q
ERSC-440Q
3.9
320
ERSD-320Q
4.8
375
ERSF-375Q
5.8
475
ERSC-475Q
4.0
340
ERSD-340Q
4.9
400
6.0
510
4.0
360
ERSD-360Q
5.0
425
ERSF-400Q
ERSF-425Q
6.1
550
ERSC-510Q
ERSC-550Q
ERSM-160Q
ERSM-185Q
ERSM-220Q
ERSM-245Q
ERSD-205Q
-
11.75
-
-
12
2.9
275
12.25
-
-
12.5
3.0
310
ERSM-310Q
4.1
380
ERSD-380Q
5.1
450
ERSF-450Q
6.3
590
ERSC-590Q
13
3.1
360
ERSM-360Q
4.3
425
ERSD-425Q
5.3
500
ERSF-500Q
6.6
650
ERSC-650Q
13.5
3.2
400
ERSM-400Q
4.4
475
ERSD-475Q
5.5
550
ERSF-550Q
6.9
725
ERSC-725Q
14
3.3
430
ERSM-430Q
4.5
525
ERSD-525Q
5.7
625
ERSF-625Q
7.2
825
ERSC-825Q
14.5
-
-
-
4.6
575
ERSD-575Q
5.9
700
ERSF-700Q
7.5
925
ERSC-925Q
15
-
-
-
4.8
625
ERSD-625Q
6.1
775
ERSF-775Q
7.8
1050
ERSC-1050Q
ERSM-275Q
-
P=Projekce
O=Objem
Produktové řady a jejich vlastnosti
SilkSurface™
Mini
Demi
Full
Corsé
ProgressiveGel™
BluSeal®
Single Pack
TwinPack™
Sizers
-
Q Inside
-
VelvetSurface™
Mini
Demi
Full
Corsé
ProgressiveGel™
BluSeal®
Single Pack
TwinPack™
Sizers
Soon
Q Inside
-
SilkSurface PLUS™
Mini
Demi
Full
Corsé ProgressiveGel PLUS™
BluSeal®
Mini
Demi
Full
Corsé ProgressiveGel PLUS™ BluSeal®
Demi
Full
Corsé ProgressiveGel Ultima™ BluSeal®
TwinPack™
Sizers
Q Inside
Single Pack
TwinPack™
Sizers
Q Inside
Single Pack
TwinPack™
Sizers
Q Inside
Single Pack
VelvetSurface PLUS™
Soon
Ergonomix™
Mini
www.motivaimplantaty.cz
15
Reference:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
The Boyd Company Inc. Boyd Report | Twin Cities Named Epicenter of U.S. Med Tech Industry - Costa Rica - The New Near-Shore Center. May 2011.
U.S. Food and Drug Administration Office of International Programs Latin America Office. http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofGlobalRegulatoryOperationsandPolicy/
OfficeofInternationalPrograms/ucm245229.htm#latin
CINDE | Costa Rica Investment Promotion Agency. www.cinde.org.
ISO 14607:2009. Non-Active surgical implants: Mammary Implants - Particular Requirements.
Motiva Implant Matrix® Silicone Breast Implants Product Performance Qualification Summary. Establishments Labs S.A., August 2012.
ASTM (American Society for Testing and Materials) F 703-07 Standard Specification for Implantable Breast Prostheses (Section 9.2.1.4).
Patent in process.
ISO 10993-1:2003: Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a Risk Management Process.
A comparison of outcomes involving highly cohesive, form-stable breast implants from two manufacturers in patients undergoing primary breast augmentation. Jewell ML, Jewell JL. Aesthet Surg J.
2010 Jan;30(1):51-65.
Cohesive silicone gel breast implants in aesthetic and reconstructive breast surgery. Brown MH, Shenker R, Silver SA. Plast Reconstr Surg. 2005 Sep;116(3):768-79; discussion 780-1.
ASTM (American Society for Testing and Materials) F 703-07 Standard Specification for Implantable Breast Prostheses (Sections 9.2.1.4 and 10.2).
Tissue Behavior Simulation (TBS™) and CCT™ Image Capture are trademarks or registered trademarks of Axis Three Limited and/or Siemens Technology Accelerator GmbH or its subsidiaries or parent
companies.
ISO 14607:2009: Non-active surgical implants: Mammary implants- Particular requirements , Section 7.2.2.8 and Annex A: Test for surface characteristics.
ANSI/AAMI/ISO/20857:2010 Sterilization Of Health Care Products - Dry Heat: Requirements For The Development, Validation And Routine Control Of An Industrial Sterilization Process For Medical
Devices.
Motiva Implant Matrix Silicone Breast Implant Summary of Clinical Data: 3-Year follow up. Establishments Labs S.A., February 2014.
Establishment Labs S.A. Ethical Charter, 2011.
Internal Reference, Establishment Labs.
When compared to non-TrueMonobloc® working prototypes.
ISO 13485:2003 Medical Devices - Quality Management Systems - Requirements for regulatory purposes.
ISO 9001-2008 Quality Management Systems - Requirements.
VÝROBCE:
EXKLUZIVNÍ DISTRIBUTOR:
Motiva European Distribution Center:
Metropoolstraat 1, 2900 Schoten, BELGIUM
[email protected]
Česká republika
MedaPreX s.r.o.
Truhlářská 27, 110 00 Praha 1
www.motivaimplantaty.cz
Zelená linka: 800 260 002
Motiva USA:
2121 SW 3rd Avenue, Miami, FL 33129, USA
[email protected]
Slovensko
MedaPreX SK s.r.o.
Hrdličkova 2/B, 831 01 Bratislava
www.motivaimplantaty.sk
Tel.: 00421 243 630 725
Bez kompromisu mezi zdravím a krásou

Podobné dokumenty

věstník 2.Q 2016 - Ústav pro státní kontrolu veterinárních

věstník 2.Q 2016 - Ústav pro státní kontrolu veterinárních pro výklad zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi (SVP) pro léčivé přípravky podle směrnice 2003/94/ES pro humánní léčivé přípravky a směrnice 91/412/EHS pro veterinární léčivé přípravky. Důvody...

Více

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS

NÁHRADY MALÝCH KLOUBŮ SMALL JOINT REPLACEMENTS International Organization for Standardization hydroxylapatite cobalt, chromium and molybdenum alloy Ultra High Molecular Weight Polyethylene stainless steell for implants

Více

Prodej - RE/MAX Cyprus

Prodej - RE/MAX Cyprus Ref. číslo nabídky: 480031003-3

Více

Zobecnění metody analytického prodloužení ve

Zobecnění metody analytického prodloužení ve Předpokládejme, že máme zadány okrajové podmínky v nule a v nekonečnu. Výběr takové okrajové podmínky odpovídá tomu, že po řešení na okraji požadujeme, aby jeho koeficienty vzhledem k fundamentálním...

Více