povýstavní katalog

Komentáře

Transkript

povýstavní katalog
2. OV NO JAROMĚŘ 29. 4. 2007
________________________________________________
Dorost feny
Přihlášeno 9, posouzeno 9, 6x známka VN, 3 N
VN 1
CHOCOLATE GEISHA PROVOCATIVO
( XANDY Vitaxis x AIMY Hartis Bohemia )
*16.6.2006
VN 2
HERA DOLMINA
( CERRO Hartis Bohemia x DORA Dolmina )
*11.6.2006
VN 3
AGI JOS. POK.
*4.7.2006
( HOBBY Písečná Bouře x ODETA Leopard Rex )
VN
ENNY Z LINKOVA
( GABRON Irluka x RIKKA z Linkova )
*11.7.2006
VN
ELLY Z FRYŠAVSKÉHO DVORCE
( KAMERON Avax Hof x Usi Dolby Bohémia )
*30.5.2006
VN
VELINDA ADVIL
( CERRO Hartis Bohemia x LERNA Advil )
*9.7.2006
N
CORA Z KUŘIMSKÉHO HÁJE
( VASCO Vikar x QANNA z Kuřimského háje )
*13.7.2006
N
CEDRA Z KUŘIMSKÉHO HÁJE
( VASCO Vikar x QANNA z Kuřimského háje )
*13.7.2006
N
AZI JOS. POK.
*4.7.2006
( HOBBY Písečná Bouře x ODETA Leopard Rex )
Dorost psi
Přihlášeno 5, posouzeni 4, 2x známka VN, 2x N
VN 1
HILL MIHAPA
( ANDRUJSCHA van Noort x BESY Mihapa )
*12.6.2006
VN 2
CHEROKEE PROVOCATIVO
(XANDY Vitaxis x AIMY Hartis Bohemia )
*16.6.2006
N
VIG AJAXOVA URANIE
*1.6.2006
( WILL z Pohraniční stráže x PEGGY Ajaxova Uranie )
N
SORBON Z TŘEŠŇÁKU
(ZORAN Ben – Ju x HEIDI z Třešňáku )
*7.10.2006
Třída mladých feny
Přihlášeno 10, posouzeno 9, 9x známka VN
VD 1,
VT
QUINTA WOLFELAND
( NERO Wolfeland x MIRA Wolfeland )
VD 2
RENDY OD HRADU DRAHOTUCH
*19.2.2006
(ZARNO v. Farbenspiel x SELMA v.d. Noriswand )
VD3
CASSY ZDEKRA
*20.4.2006
( QUENN v. Löher Weg x MEGY Manepo IdeáL )
*26.4.2006
VD 4
MARTHA FRAMATO ROLAU
( TOR do Casa Nobili x KENYA v. Noort )
VD
ISSIS JALES BOHEMIA
*9.12.2005
( LEWIS Ro-Kop Bohemia x FANTHAGIRO Malá Melfa )
VD
JUSTINE DAXIS
( DAGO Hartis Bohemia x BORGIE Daxis )
VD
NICOL ARCUS
*14.4.2006
( PAN v. Team Fiemereck x ASTA z Čertové lávky )
VD
TIRA GÁJA-NOVA
(PASKA v. Salztablick x CHIRA Gája-Nova )
VD
OLLIE PERUNIUS BOHEMIA
*29.3.2006
( DAGO Hartis Bohemia x NANCY Perunius Bohemia )
*14.2.2006
*26.3.2006
*12.11.2005
Třída mladých – psi
Přihlášeno 6, 6x známka VD
VD 1,
VT
LARUS AVAX HOF
( NEWIL van Contra x GULIA Avax Hof )
VD 2
XANTOS Z AGÍRU BOHEMIA
*12.11.2005
( PAKROS d´ Ulmental x KESSY z Agíru Bohemia )
VD 3
QUINNY WOLFELAND
( NERO Wolfeland x MIRA Wolfeland )
*26.4.2006
VD
PIT WOLFELAND
( NERO Wolfeland x FRONA Wolfeland )
*4.2.2006
VD
JIM BEAM MINEO
*18.12.2005
( APOLL Hartis Bohemia x CONNY Hartis Bohemia )
VD
ARI TAGHIARA BOHEMIA
( HALT z Trucu x URA z Elbu )
*21.12.2005
*30.1.2006
Třída dospívajících - feny
Přihlášeno 11, posouzeno 9, 6x VD, 2xD, 1x DOST.
VD1,
VT
QUALLI RUMINA MORAVIA
( BARU v. Haus Yü x GERA Hartis Bohemia )
VD2
LESSI ARCUS
*20.9.2005
( ENZO z Lipé Moravia x ASTA z Čertové lávky )
VD3
ANGIE KANEPRO
*10.8.2005
( KIRR Hartis Bohemia x ANGIE Akela Bohemia )
VD 4
FANNY Z ARNULTOVIC
( IAN v. Fidelius x HOLLY v. Feuerturm )
* 7.6.2005
VD
CHACA BOHEMIA BERLIS
( NERO Wolfeland x FLEUR Bohemia Berlis )
* 31.8.2005
VD
ZAMBA ORNIS – BOHEMIA
*25.6.2005
( ARNO Hartis Bohemia x UNKA Ornis – Bohemia )
*10.6.2005
D
SUNNY GÁJA – NOVA
*13.5.2005
( CHUCK Gája-Nova x GRACE v. Körbelbach )
D
NIKA NIOX
( CHARLI Niox x ELBA z Eharu )
DOST. MENDY Z LIKONU
( FLASH Avax Hof x WERRA Vitaxis )
*1.6.2005
*6.7.2005
Třída dospívajících - psi
Přihlášeno 4, posouzeno 3, 3x VD
VD 1,
VT
FOKKER Z ARNULTOVIC
( IAN v. Fidelius x HOLLY v. Feuerturm )
VD 2
RONY Z KYJOVSKÉHO ÚDOLÍ
*28.8.2005
( TIM v. Frankengold x YOLLY v. Dänischen Hof )
VD 3
SASKO AUS DER KÖNIGSHÖHLE
*2.10.2005
( WIT v.d. Grundschnelligkeit x ANTONIA a.d. .Königshöhle )
*7.6.2005
Třída pracovní – feny
Přihlášeno 10, posouzeno 7, 6x V, 1x D
V 1,
OV
CAIRA SARANDON
*12.11.2004
( DUX de Cuatro Flores x KESSY z Agíru Bohemia )
V2
TERA BENÁTSKÁ VINICE
( TORRO Hartis x MICHEL Benátská vinice )
*15.1.2002
V3
XEDRA ANREBRI
( XANDI Anrebri x JULIE Anrebri )
*5.11.2003
V4
YASMÍNA Z KRKONOŠSKÉHO POLESÍ
*24.9.2003
( CRECK v. Arline x NORICA Hartis Bohemia )
V
HEXE VERACRUZ
( FRITZ v. Farbenspiel x VISKE v. Kaibach )
*18.9.2002
V
KEROLAIN ANREBRI
( ELUTE v.d.Mohnwiese x EMILKA Anrebri )
*23.12.2004
D
JANE KATEKO
( YORK Venušina sopka x FELI Kateko )
*24.4.2005
Třída pracovní – psi
Přihlášeno 7, posouzeno 5, 3x V, 2x VD
V 1,
OV
MAX RUMINA MORAVIA
*24.3.2004
( SARKO di Casa Mary x GERA Hartis Moravia )
V2
OREST OD HRADU DRAHOTUCH
*18.3.2005
( PAKROS d´Ulmental x SELMA v.d.Noriswand )
V3
ART ZE STARÉHO PLESU
( DAR Laryk x JENY Fihrak )
*10.11.2001
VD
IR HRONOVSKÝ PRAMEN
( DAR Laryk x JARA Hronovský pramen )
VD
OX GÁJA – NOVA
*14.11.2003
( ANOUC – LAR Leomegy x ERA Gája – Nova )
*19.4.2006

Podobné dokumenty

povýstavní katalog

povýstavní katalog m.:Darja ze Šumavské stráže

Více

povýstavní katalog

povýstavní katalog ( Ergo Hartis Bohemia x Kerolain Anrebri ) Quina Janův dvůr ( Nick Janův dvůr x Ira Kedorb )

Více