Beseda HIV a stigmata

Transkript

Beseda HIV a stigmata
Beseda
HIV a stigmata
STŘEDA, 13. 08. 2014,
OD 19:00 HOD., SKC CONTAINALL,
CIHELNÁ 4, PRAHA 1 - MALÁ STRANA
Pamatujete si strach z toho, jak lidé v okolí přijmou Vaši sexuální
orientaci? Zažili jste kvůli ní odmítnutí, ponížení nebo diskriminaci?
Přijďte s námi diskutovat, jak obdobné situace řeší HIV pozitivní občané.
Témata k diskuzi:
Co je stigmatizace HIV pozitivních lidí a jak se projevuje?
Chrání právo HIV pozitivní před diskriminací a stigmatizací? Jaké případy stigmatizace
byly zaznamenány? Jak se mám chovat, když se HIV pozitivní objeví i v mém okolí?
O těchto otázkách a dalších tématech s Vámi budou diskutovat za Českou společnost AIDS pomoc, z.s.
její právník a člen předsednictva Jakub Tomšej a zaměstnanec Domu světla Michael Jettmar.