a Klozet montaj Kılavuzu fIX wAll hung wc MONTÁŽNÍ NÁVOD NA

Transkript

a Klozet montaj Kılavuzu fIX wAll hung wc MONTÁŽNÍ NÁVOD NA
Smart montaj aSma Klozet montaj Kılavuzu
ASSEmbly of SmArtfIX wAll hung wc
lozet
montaj
Kılavuzu
ozet montaj
Kılavuzu
MONTÁŽNÍ
NÁVOD NA ZÁVĚSNÉ WC CLAUDIA RIMLESS
wAll hung
hung
wc OF SMARTFIX WALL HUNG WC
wAll
wc
ASSEMBLY
2. montaj elemanlarının
içinden çıkan saplama
çubukları, montaj
vidalarının üzerine takılır.
Anchorage rods provided
with mounting fittings are
2.
montajonto
elemanlarının
attached
mounting
içinden
çıkan
saplama
screws.
çubukları,
montaj
2. Nastavte vzdálenost kotevních
3. Saplama
Saplama
çubuklarının,
vidalarının
üzerine
takılır.
3.
çubuklarının,
úchytů
od zdi. Závitové
tyče
zkráťte
dle
kotevních mesafesi
úchytů.
Vybrání na
duvardan
mesafesi
Anchorage
rods provided
duvardan
úchytech nastavte vždy směrem
ayarlanır.
Bu ölçüde
ölçüde
with
mounting
fittings are
ayarlanır.
Bu
nahoru.
montaj
vidaları
kesilir. rods
attached
onto
montaj
vidaları
kesilir.
The
distance
of themounting
anchorage
from
the wallçubukları
is adjusted. Mounting
Saplama
çubukları
screws.
Saplama
screws
are
cut
such kısımlar
üzerindekiat
çukur
üzerindeki
çukur
kısımlar
a dimension. Cavities of anchorage
yukarıya
bakacak
şekilde
yukarıya
rods
need tobakacak
be mountedşekilde
in an
upwardfacing
direction.
monte edilmelidir.
edilmelidir.
monte
the distance
distance of
of the
the
the
anchorage rods
rods from
from the
the
anchorage
wall is
is adjusted.
adjusted. mounting
mounting
a
wall
b
screws are
are cut
cut at
at such
such
screws
dimension. cavities
cavities of
of
aa dimension.
anchorage
rods need
need to
to
anchorage
rods
4. Plastik montaj elemanları klozetin arka bölgesine,
klozet
kapağı
be mounted
mounted in
in an
an upwardupwardbe
montaj delikleri kullanılarak takılır.
facing
direction.
facing
direction.
Plastic mounting fittings are attached to the rear
section
of the toilet bowl
1. Gömme rezervuar,
temiz su giriş, pis su
gider, klozet bağlantı
vidaları ve taharet temiz
su girişi hazırlanır.
the built-in cistern, clean
1.
Gömme
rezervuar,
water
intake,
sewage drain,
temiz
su
giriş,
pis su
toilet bowl connection
gider,
klozet
bağlantı
screws
andkotevní
bidet
cleanna
1.
Našroubujte
úchyty
2.
montaj
elemanlarının
2.
montaj
elemanlarının
vidaları
ve
taharet
temiz
závitové
tyče podomítkové
nádržky
water intake
are prepared
(úchyty
jsouçıkan
součástí
montážní sady
içinden
çıkan
saplama
içinden
saplama
su
girişi
hazırlanır.
for mounting.
u
každého WC)montaj
çubukları,
çubukları,
the
built-in montaj
cistern, clean
Anchorage rods provided with
vidalarının
üzerine
takılır.
vidalarının
üzerine
takılır.
water
intake,
sewage
drain,
mounting
fittings
are attached
onto
Anchorage
rods provided
provided
mounting
screws.
Anchorage
rods
toilet
bowl
connection
with mounting
mounting
fittings
are
with
fittings
screws
and bidet
cleanare
attached
onto
mounting
attached
onto
mounting
water
intake
are
prepared
screws.
screws.
for
mounting.
3. Sap
duvar
ayarla
monta
Sapla
üzerin
3.
Sap
yukarı
duvar
monte
ayarla
the di
monta
ancho
Sapla
wall is
üzerin
screw
yukarı
a dime
monte
ancho
the
di
be mo
ancho
facing
wall is
screws
a dime
ancho
be mo
facing
by use of mounting holes for the toilet seat cover.
4. Plastik montaj elemanları
klozetin arka bölgesine, klozet kapağı d
c
montaj delikleri kullanılarak takılır.
Plastic mounting fittings are attached to the rear section of the toilet bowl
tin
arka
bölgesine,
klozet
kapağı
tin arka bölgesine,
kapağı
by use of klozet
mounting
holes for the toilet seat cover.
r.
r.
ed
to the
the rear
rear section
section of
of the
the toilet
toilet bowl
bowl
d to
let seat
seat cover.
cover.
let
35.a,Plastik
b, c, d. Plastové
bloky
(pravý a levý) upevněte
na zadní část
WC mísy pomocí
úchytů skrz otvomontaj
elemanları,
klozet montaj
yerlerinden
çıkmayacak
ry
pro
WC
sedátko
a
dotáhněte
pomocí
plastového
klíče
tak,
aby
nedošlo
k
jejich
uvolnění.
şekilde, sıkma aparatı yardımıyla sıkılarak sabitlenir.
Plastic mounting fittings are attached to the rear section of the toilet bowl by use of mounting
Plastic
mounting
holes
for the
toilet seatfittings
cover. are tightened and fixed by a tightening tool so
that the
toiletfittings
bowl are
willtightened
not be and
removed
mounted
Plastic
mounting
fixed by afrom
tightening
tool sopoints.
that the toilet bowl will
not be removed from mounted points.
5. Plastik montaj elemanları, klozet montaj yerlerinden çıkmayacak
şekilde, sıkma aparatı yardımıyla sıkılarak sabitlenir.
Plastic mounting fittings are tightened and fixed by a tightening tool so
et
montaj
yerlerinden
çıkmayacak
6. taharet
taharet
spiral hortumu
hortumu
et montaj yerlerinden
çıkmayacak
6.
spiral
that the toilet
bowl will not be removed from mounted
points.
6. tah
temiz
the bi
attach
intake
6. tah
temiz
the bi
attach
a
b
7. asma klozet montaj vidalarına doğru itilerek yerine oturtulur.
7. asma klozet montaj vidalarına doğru itilerek yerine oturtulur.
the wall—hung toilet bowl is pushed and seated on mounting screws.
the wall—hung toilet bowl is pushed and seated on mounting screws.
7. asma klozet montaj vidalarına doğru itilerek yerine oturtulur.
the wall—hung toilet bowl
c is pushed and seated on mounting screws. d
8.
klozeta yerine
4 a,asma
b, c, d. Nasuňte
usaďte WC mísu na závitové tyče a skrz otvory WC sedátka dotáhněte pomo8.
asma
klozet yerine
oturtulduktan
cí imbusového klíče.sonra klozet montaj deliklerinden alyan yardımıyla
oturtulduktan sonra klozet montaj deliklerinden alyan yardımıyla
The wall hung
toilet bowl is pushed and seated on mounting screws.
sıkılarak
sabitlenir.
sıkılarak
sabitlenir.
After the wall-hung
toilet bowl is seated, it is tightened and fixed to the toilet bowl’s mounting
After the wall-hung
toilet bowl is seated, it is tightened and fixed to the
After
the
wall-hung
toilet bowl is seated, it is tightened and fixed to the
8.
asma
klozet
yerine
holes
by
help
of an allen
wrench.
toilet
bowl's mounting
holes montaj
by help of an allen wrench.
oturtulduktan
sonra
alyan yardımıyla
toilet bowl's mountingklozet
holes by help deliklerinden
of an allen wrench.
sıkılarak sabitlenir.
After the wall-hung toilet bowl is seated, it is tightened and fixed to the
toilet bowl's mounting holes by help of an allen wrench.
5. Namontujte
WC sedátko.
9.
Klozet kapağı
montajı yapılır.
9.
kapağı
montajı yapılır.
TheKlozet
toilet seat
cover is mounted.
the toilet seat cover is mounted.
the toilet seat cover is mounted.
9. Klozet kapağı montajı yapılır.
the toilet seat cover is mounted.
UBC, s r.o.
Mělnická 87
250 65 Líbeznice
www.sapho.cz

Podobné dokumenty