zapnutí a vypnutí hodinek m600

Transkript

zapnutí a vypnutí hodinek m600
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
OBSAH
Obsah
2
Začínáme
14
Úvod
14
Funkce tlačítek na hodinkách M600
14
Přední tlačítko
15
Postranní tlačítko zapnutí
15
Nabíjení hodinek M600
16
Výdrž baterie
16
Upozornění na slabou baterii
17
Zapnutí a vypnutí hodinek M600
17
Zapnutí hodinek M600
17
Vypnutí hodinek M600
17
Nastavení hodinek Polar M600
17
Příprava na nastavení
17
Spárování chytrého telefonu s hodinkami Polar M600
18
Aktivace aplikace Polar na hodinkách M600
18
Připojení hodinek M600 k Wi-Fi
19
Zapnutí synchronizace s cloudem v aplikaci Android Wear
19
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi
19
Používání hodinek M600
20
Funkce M600 dostupné pro Android a iOS
20
Procházení hodinek M600
21
Používání dotykového displeje
21
2
Ovládání pohyby zápěstím
21
Zapnutí ovládání pohyby zápěstím
22
Ovládání hlasovými příkazy
22
Ovládání hlasovými příkazy
22
Co lze s hlasovými příkazy dělat
22
Zhasnutí a rozsvícení displeje
22
Zhasnutí displeje
22
Rozsvícení displeje
23
Struktura nabídky
23
Domovská obrazovka
25
Chcete-li změnit displej hodinek
25
Karty
25
Jak zobrazit karty
25
Jak skrýt náhled karty
25
Jak na základě karty přijmout příslušné kroky
26
Jak kartu zrušit
26
Jak obnovit zrušenou kartu
26
Stavové ikony
26
Nabídka aplikací
28
Spuštění nabídky aplikací
28
Spuštění a používání aplikací
28
Jak získat více aplikací
29
Agenda
29
Zobrazení rozvrhu pomocí hlasu
29
Zobrazení rozvrhu pomocí dotykového displeje
29
3
Budík
29
Nastavení budíku hlasovým příkazem
29
Nastavení budíku pomocí aplikace
29
Vypnutí zvonícího budíku
30
Opakované buzení
30
Najdi můj telefon
30
Jak na telefonu spustit vyzvánění
30
Fit
30
Zobrazení počtu kroků pomocí hlasu
30
Zobrazení počtu kroků pomocí aplikace
30
Zobrazení aktuální tepové frekvence pomocí hlasu
30
Zobrazení aktuální tepové frekvence pomocí aplikace
31
Aplikace Polar
31
Trénování s aplikací Polar na hodinkách M600
31
Sportovní profily
31
Funkce Polar
31
Připomenutí
32
Připomenutí na hodinkách M600 spárovaných s telefonem s operačním systémem Android
32
Nastavení připomenutí hlasovým příkazem
32
Nastavení připomenutí pomocí aplikace
32
Označení připomenutí za vyřízené pomocí aplikace
32
Připomenutí na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem
32
Přihlášení do aplikace Google a zapnutí funkce Google Now
33
Smazání připomenutí z iPhonu
33
Stopky
33
4
Spuštění stopek hlasovým příkazem
33
Spuštění stopek pomocí dotykového displeje
33
Pozastavení stopek
33
Opětovné spuštění stopek
33
Resetování stopek
33
33
Časovač
Nastavení časovače hlasovým příkazem
34
Nastavení časovače pomocí aplikace
34
Pozastavení časovače
34
Opětovné spuštění časovače
34
Resetování časovače
34
Zrušení časovače
34
Displej hodinek Together (Společně)
34
Co se s displejem hodinek Together (Společně) dá dělat
Překladač
34
35
Komunikace
35
Textové zprávy na hodinkách M600
35
Čtení textových zpráv na hodinkách M600
35
Chcete-li si zprávu přečíst
35
Odpovídání na textové zprávy z hodinek M600
35
Odpověď na SMS pomocí hlasu
35
Odesílání SMS z hodinek M600
36
Odeslání SMS pomocí hlasu
36
Telefonní hovory
36
Vyřizování příchozích hovorů
36
5
Přijetí příchozího hovoru
36
Odmítnutí příchozího hovoru
36
Odmítnutí příchozího hovoru předem připravenou textovou zprávou
37
Uskutečňování telefonních hovorů
37
Uskutečnění hovoru hlasovým příkazem
37
Uskutečnění hovoru přes dotykový displej
37
E-maily
37
Čtení e-mailů
37
Jak si přečíst e-mail
37
Odpovídání na e-maily
38
Jak odpovídat na e-maily
38
Posílání e-mailů
38
Odeslání e-mailu pomocí hlasového příkazu
38
Odeslání e-mailu pomocí dotykového displeje
38
E-maily na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem
Jak zapnout karty Rich Gmail
38
38
Hudba na hodinkách M600
39
Ovládání přehrávání hudby z chytrých hodinek
39
Itinerář
39
Jak získat podrobné pokyny
39
Jak začít používat další funkce M600 během podrobné navigace
39
Pro návrat k navigaci
39
Ukončení navigace
40
Jak najít místo nebo podnik
40
Rychlé odpovědi
40
6
Jak získat rychlou odpověď
40
Používání hodinek M600 samostatně
40
Trénink s aplikací Polar
41
Aplikace Polar a služba Polar Flow
41
Aplikace Polar
41
Jak získat aplikaci
41
Aplikace Polar Flow
41
Tréninková data
41
Údaje o aktivitě
41
Změna nastavení a plánování tréninku
42
Webová služba Polar Flow
42
Funkce Feed, Explore a Diary
42
Progress (Pokrok)
42
Komunita
42
Programy
42
Nabídka aplikace Polar
43
Trénink
43
My day (Můj den)
43
Sync (Synchronizace)
44
Navigace v aplikaci Polar
44
Spuštění aplikace Polar
44
Navigace v aplikaci Polar pomocí dotykového displeje a pohybů zápěstím
44
Procházení nabídek, seznamů a přehledů
44
Výběr položek
44
Návrat o jeden krok zpět
44
7
Navigace v aplikaci Polar pomocí předního tlačítka
45
Navigace v aplikaci Polar pomocí hlasu
45
Zahájení tréninku
45
Pozastavení tréninku
45
Trénování s aplikací Polar
45
Nošení hodinek M600
45
Zahájení tréninku
46
Zahájení tréninku
46
Udělení/zrušení povolení
47
Zahájení tréninku s tréninkovým cílem
47
Zahájení tréninku s tréninkovým cílem
47
Při tréninku
48
Tréninkové náhledy
48
Procházení tréninkovými náhledy
48
Náhled automatického záznamu úseku
48
Jak zobrazit náhled automatického záznamu úseku
48
Jak zobrazit předchozí úseky
48
Jak ukončit aplikaci Polar bez ukončení tréninku
49
Pro návrat k tréninku
49
Tréninkový přehled při tréninku
49
Chcete-li zobrazit tréninkový přehled
49
Přerušení/ukončení tréninku
50
Pozastavení tréninku
50
Chcete-li pokračovat v pozastaveném tréninku
51
Ukončení tréninku
51
8
Po tréninku
51
Tréninkový přehled na hodinkách M600
51
Chcete-li se na tréninkový přehled podívat později
53
Tréninková data v aplikaci Polar Flow
53
Tréninková data ve webové službě Polar Flow
53
Funkce GPS
53
Synchronizace
54
Automatická synchronizace tréninkových dat
54
Synchronizace změněných nastavení
54
Chcete-li synchronizovat data o aktivitě a změněná nastavení ručně (pro uživatele iPhonů)
54
Plánování tréninku
55
Vytvoření tréninkového cíle ve webové službě Polar Flow
55
Quick Target (Rychlý cíl):
55
Fázovaný cíl
55
Spárování aplikace Polar se snímačem tepové frekvence
56
Jak spárovat snímač tepové frekvence pracující s technologií Bluetooth® Smart s aplikací Polar na
hodinkách M600
56
Jak zrušit spárování snímače tepové frekvence pracujícího s technologií Bluetooth® Smart s aplikací Polar
57
Funkce Polar
58
Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
58
Cíl denní aktivity
58
Údaje o aktivitě
58
Upozornění na nečinnost
59
Informace o spánku v aplikaci a webové službě Polar Flow
59
Údaje o aktivitě v aplikaci a webové službě Polar Flow
60
9
Zóny tepové frekvence
60
Sportovní profily
62
Sportovní profily Polaru ve webové službě Flow
62
Přidání sportovního profilu
63
Upravení sportovního profilu
63
Základní informace
63
Tepová frekvence
63
Nastavení rychlosti/tempa
63
Tréninkové náhledy
63
Gesta a zpětná vazba
64
GPS a nadmořská výška
64
Funkce Smart Coaching (Chytré koučování) od Polaru
64
Activity Benefit
65
Smart calories (Chytré kalorie)
65
Training Benefit (Přínos tréninku)
65
Běžecký program
67
Nastavení
68
Přístup k nastavením
68
Vyvolání nabídky Settings (Nastavení) stisknutím postranního tlačítka
68
Vyvolání nabídky Settings (Nastavení) hlasem
68
Vyvolání nabídky Settings (Nastavení) pomocí dotykového displeje
68
Nastavení displeje
68
Jak upravit jas displeje
68
Jak dočasně zvýšit jas
68
Změna displeje hodinek
69
10
Chcete-li změnit displej hodinek na M600
69
Chcete-li změnit displej hodinek na telefonu
69
Zapnutí/vypnutí funkce Always-on screen
69
Chcete-li změnit nastavení na M600
69
Chcete-li změnit nastavení na telefonu
69
Zapnutí/vypnutí automatického uzamčení displeje
70
Chcete-li automatické uzamčení displeje zapnout
70
Chcete-li automatické uzamčení displeje vypnout
70
Změna velikosti písma
70
Přiblížení a oddálení displeje hodinek M600
70
Nastavení upozornění na hodinkách M600
70
Ztlumení připojeného telefonu
71
Ztlumení připojeného telefonu
71
Blokování upozornění určitých aplikací
71
Chcete-li blokovat aplikace v hodinkách
71
Chcete-li blokovat aplikace v telefonu
71
Zrušení blokování aplikace
71
Vypnout vibrace na hodinkách u upozornění
72
Nastavení data a času
72
Nastavení data a času
72
Režim letadlo
72
Zapnutí/vypnutí režimu letadlo
72
Režim divadlo
72
Zapnutí režimu divadlo
73
Vypnutí režimu divadlo
73
11
Povolení
73
Chcete-li změnit nastavení povolení
73
Nastavení jazyka
73
Restartování a resetování
74
Restartování hodinek M600
74
Resetování hodinek M600 do továrního nastavení
74
Aktualizace softwaru
75
Ruční kontrola aktualizací
75
Instalace aktualizace softwaru
75
Aktualizace aplikace Polar
75
Důležité informace
76
Péče o hodinky M600
76
Uskladnění
76
Servis
76
Výměna pásku
77
Sejmutí pásku
77
Připnutí pásku
77
Informace o likvidaci
77
Bezpečnostní opatření
77
Rušení
77
Minimalizace rizik při tréninku
78
Rozptylování
79
Technické specifikace
79
Polar M600
79
Voděodolnost
80
12
Omezená mezinárodní záruka Polaru
80
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
82
13
ZAČÍNÁME
ÚVOD
Gratulujeme, že jste si pořídili hodinky Polar M600.
Hodinky Polar M600 kombinují to nejlepší s obou oblastí: přední technologii v oblasti snímání tepové frekvence
a výkon Android Wear™. Jsou perfektní pro sledování vašeho tréninku a nepřetržité sledování aktivity s aplikací Polar.
Sportovní hodinky Polar M600 jsou kompatibilní s chytrými telefony s operačním systémem Android™ 4.3+ nebo
iOS® 8.2+. V případě iPhonu se musí jednat o model 5 nebo novější. Na telefonu se můžete podívat na
g.co/WearCheck, abyste zjistili, zda je kompatibilní s Android Wear. Nové hodinky Polar M600 spárujte s chytrým
telefonem, abyste na nich mohli používat funkce technologie Android Wear. Například můžete:
• na hodinkách přijímat upozornění z telefonu,
• vyřizovat telefonáty,
• číst textové zprávy a e-maily a odpovídat na ně.
Tyto chytré hodinky také podporují ovládání pomocí pohybů zápěstí a hlasových příkazů.
Hodinky M600 mají rovněž zápěstní snímač tepové frekvence a integrovanou GPS. A když budete trénovat s aplikací
Polar, budete moci na hodinkách využívat unikátní funkce chytrého koučování od společnosti Polar. Nechte se novými
chytrými hodinkami optimalizovanými pro sport vést k aktivnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu.
Polar Flow poskytuje online přehled o vašem tréninku, aktivitě a spánku. M600 vám spolu s webovou službou
a aplikací Polar Flow na vašem chytrém telefonu pomůže efektivně trénovat a porozumět tomu, jaký vliv mají na vaše
zdraví vaše preference a zvyky.
Tato uživatelská příručka vám pomůže začít s novými sportovními hodinkami Polar M600 pracovat. Chcete-li se
podívat na instruktážní videa k hodinkám M600 a přečíst si často kladené dotazy, přejděte na adresu
support.polar.com/cs/M600. Více informací o technologii Android Wear najdete v nápovědě v Android Wear Help
Center.
FUNKCE TLAČÍTEK NA HODINKÁCH M600
Hodinky Polar M600 mají dvě tlačítka: přední tlačítko a postranní tlačítko zapnutí.
14
1. Přední tlačítko
2. Postranní tlačítko zapnutí
3. Dotykový displej
PŘEDNÍ TLAČÍTKO
Přední tlačítko představuje praktický způsob, jak používat aplikaci Polar během tréninku. Předním tlačítkem můžete:
• rychle spustit aplikaci Polar z domovské obrazovky,
• v hlavní nabídce spustit Training (Trénink),
• vybrat si požadovanou sportovní disciplínu a začít trénink,
• ukončit trénink.
Potřebujete-li více informací, přejděte do oddílu Navigace v aplikaci Polar.
POSTRANNÍ TLAČÍTKO ZAPNUTÍ
Postranní tlačítko zapnutí má několik funkcí:
• jedním stisknutím aktivujete displej M600 z režimu spánku,
• jedním stisknutím na aktivní domovské obrazovce snížíte jas displeje nebo displej vypnete podle toho, jakou
možnost jste zvolili v nastavení displeje na Always-on (Vždy zapnutý),
• jedním stisknutím tlačítka se z jakéhokoli místa systému hodinek dostanete zpět na domovskou obrazovku,
• dvěma stisknutími v jakémkoli místě systému hodinek zapnete režim celé obrazovky,
• jedním stisknutím tlačítka v režimu divadlo přepnete displej opět do normálního režimu,
• stisknutím a podržením tlačítka, dokud hodinky nezavibrují, otevřete nabídku aplikací,
• stisknutím a podržením tlačítka, dokud displej nezhasne, chytré hodinky vypnete,
• když jsou hodinky M600 vypnuté, stisknutím a podržením tlačítka je opět zapnete,
• stisknutím a podržením tlačítka, dokud se nezobrazí logo Polar, hodinky restartujete,
• třemi stisknutími v jakémkoli místě systému hodinek dočasně zvýšíte jas displeje.
15
NABÍJENÍ HODINEK M600
Hodinky M600 mají vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít
a znovu nabít více než 300 krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na
způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.
M600 můžete nabíjet přes USB port počítače pomocí nabíjecího kabelu, který je součástí balení. Baterii hodinek M600
můžete nabíjet i ze zásuvky (USB nabíječka není součástí balení). Použijete-li USB nabíječku, dbejte na to, aby měla
toto označení: „výstup 5Vdc“ a poskytovala proud minimálně 500mA. Používejte výhradně USB nabíječku, která má
adekvátní bezpečnostní certifikaci (s označením „LPS“, „Limited Power Supply“ nebo „UL listed“).
Je-li kabel správně připojený k chytrým hodinkám M600, zapadne magnetický konec kabelu do nabíjecího portu na
hodinkách. M600 při spuštění nabíjení také krátce zavibruje. Jsou-li chytré hodinky M600 zapnuté, když je začnete
nabíjet, na domovské obrazovce se rozsvítí ikonka blesku. Úroveň nabití baterie hodinek se zobrazí, když přejedete
prstem od horního okraje domovské obrazovky směrem dolů do poloviny displeje. Jsou-li chytré hodinky vypnuté,
když je začnete nabíjet, na displeji se začne vyplňovat zelená animovaná ikonka baterie. Když je ikonka baterie plná, je
baterie hodinek M600 plně nabitá. Nabíjení baterie hodinek M600 může trvat až dvě hodiny, pokud je zcela vybitá.
1. Zápěstní snímače tepové frekvence
2. Nabíjecí port
Jakmile je baterie M600 nabitá, odpojte nabíjecí kabel od USB portu počítače nebo nabíječky. Pokud nabíjecí
kabel necháte připojený ke zdroji, bude magnetický konec kabelu přitahovat kovové předměty a může dojít ke zkratu,
který by mohl poškodit obvody, způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
Neponechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani ji neponechávejte stále plně nabitou, protože toto by mohlo mít
nepříznivý vliv na její životnost.Také baterii nenabíjejte při teplotách pod 0 °C nebo nad +40 °C nebo když je nabíjecí
port vlhký nebo od potu. Pokud nabíjecí port hodinek M600 navlhne, nechte ho před připojením nabíjecího kabelu
nejprve vyschnout.
VÝDRŽ BATERIE
Výdrž baterie
16
• 2 dny / 8 hodin tréninku (Android)
• 1 den / 8 hodin tréninku (iPhone)
Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž M600 používáte, používané
funkce, to, zda je displej v režimu Always-on (Vždy zapnutý), a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při
teplotách, které jsou hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete M600 nosit pod
bundou, aby nebyl vystaven tak velkému chladu.
UPOZORNĚNÍ NA SLABOU BATERII
Když úroveň nabití baterie v hodinkách M600 klesne pod 15 % nebo ještě níž, zobrazí se karta s uvedením úrovně
baterie a stavu režimu spořiče baterie. Na kartě můžete přejet prstem doleva, aby se zobrazila možnost Turn on/off
battery saver (Zapnutí/vypnutí spořiče baterie), na kterou můžete klepnout. Režim spořiče baterie se zapne
automaticky, když úroveň nabití baterie klesne na 5 %.
Jelikož záznam GPS NENÍ v režimu spořiče baterie zapnutý, zobrazí se karta s upozorněním, že režim spořiče baterie
je zapnutý, když se chystáte zahájit trénink s aplikací Polar nebo pokud při tréninku úroveň nabití baterie klesne pod
5 %.
Když displej nelze aktivovat pohybem zápěstí nebo stisknutím postranního tlačítka zapnutí, je baterie vybitá a hodinky
M600 přešly do režimu spánku. V takovém případě musíte M600 nabít. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli
trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.
Úroveň nabití baterie M600 rychle zjistíte, když na domovské obrazovce přejedete prstem odshora dolů.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HODINEK M600
ZAPNUTÍ HODINEK M600
• Stiskněte a podržte postranní tlačítko zapnutí, dokud se na displeji nezobrazí logo Polar.
VYPNUTÍ HODINEK M600
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), rolujte nabídkou dolů, najděte položku Power off (Vypnout) a klepněte na
ni.
2. Potvrďte, že chcete hodinky vypnout, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
NASTAVENÍ HODINEK POLAR M600
Sportovní hodinky Polar M600 jsou kompatibilní s chytrými telefony s operačním systémem Android 4.3+ nebo iOS
8.2+. V případě iPhonu se musí jednat o model 5 nebo novější. Na telefonu se můžete podívat na g.co/WearCheck,
abyste zjistili, zda je kompatibilní s Android Wear.
PŘÍPRAVA NA NASTAVENÍ
1. Abyste měli jistotu, že vám v hodinkách M600 vydrží baterie během nastavení, připojte je kabelem USB
k napájenému portu USB na počítači nebo k USB nabíječce zapojené do zásuvky. Dbejte na to, aby nabíječka
měla označení „výstup 5Vdc“ a poskytovala proud minimálně 500 mA.
2. Zapněte M600 stisknutím a podržením postranního tlačítka zapnutí, dokud se nezobrazí logo Polar. Poté bude
několik minut trvat, než proběhne první spuštění operačního systému.
3. Na dotykovém displeji hodinek M600 přejeďte prstem doleva, aby se nastavení spustilo, pak přejeďte prstem
nahoru nebo dolů, najděte požadovaný jazyk a klepněte na něj. Když si zvolíte jazyk, který nelze použít
17
k dokončení nastavení, stiskněte a podržte postranní tlačítko zapnutí, dokud se nastavení hodinek M600
nerestartuje.
4. Zajistěte, abyste měli telefon připojený k internetu a bylo zapnuté Bluetooth.
5. Dbejte na to, aby aplikace Google™ Search a Google Play™ (na telefonech s Androidem) nebo App Store (na
iPhonech) na telefonu byly aktuální.
6. Během nastavení mějte M600 a telefon vedle sebe.
SPÁROVÁNÍ CHYTRÉHO TELEFONU S HODINKAMI POLAR M600
Abyste mohli chytré hodinky spojit s telefonem, musíte si v telefonu nainstalovat aplikaci Android Wear.
1. Aplikaci Android Wear si do chytrého telefonu nainstalujte z Google Play nebo App Store. Pokud už v telefonu
aplikaci Android Wear máte, zkontrolujte, zda se jedná o poslední verzi.
Jestliže už aplikaci Andoird Wear máte na chytrém telefonu nainstalovanou a máte k ní připojené jiné
zařízení, spus ťte mobilní aplikaci a (na telefonu s Androidem) v rozbalovací nabídce vedle názvu zařízení
v horní části obrazovky zvolte Pair with a new watch (Spárovat s novými hodinkami) nebo (na iPhonu) klepněte
na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a zvolte Pair with a new wearable (Spárovat s novým nositelným
zařízením). Pak postupujte podle pokynů níže od kroku č. 3.
2. Když spustíte aplikaci Android Wear v telefonu, automaticky vás vyzve, abyste spustili nastavení hodinek.
3. Na M600 přejeďte prstem doleva, aby se zobrazil kód hodinek, a na stejný kód klepněte v telefonu.
4. Dbejte na to, aby se párovací kód na M600 shodoval s párovacím kódem na telefonu, a klepněte na Pair
(Párovat) nebo OK.
5. Na M600 i na telefonu se zobrazí potvrzení, jakmile je párování dokončeno. Poté chvilku potrvá, než M600
dokončí synchronizaci s telefonem. Po skončení synchronizace se displej hodinek otevře v časovém náhledu.
6. Na hodinkách musíte zapnout oznámení, aby do nich telefon mohl posílat aktualizace. Postupujte podle
pokynů na displeji telefonu. Jestliže jste aplikaci Andoid Wear již používali dříve s jiným zařízením, měli byste
u ní již mít povolená upozornění. To můžete ověřit v nastavení telefonu.
Po první synchronizaci nové hodinky spustí instruktážní animaci, jak s nimi máte pracovat. Animaci můžete
prolistovat a pokračovat v nastavení. Nebo ji můžete přeskočit tak, že kartu s instruktážní animací zasunete prstem
dolů, a můžete se k ní později vrátit tak, že ji prstem opět vysunete nahoru ze spodního okraje domovské obrazovky.
AKTIVACE APLIKACE POLAR NA HODINKÁCH M600
Abyste mohli své nové hodinky Polar M600 využívat co nejvíce a mohli používat funkce sledování aktivity a tréninku od
Polaru, aktivujte na nich nejprve aplikaci Polar. K tomu si nejprve musíte na chytrý telefon nainstalovat aplikaci Polar
Flow. Pokud už v telefonu mobilní aplikaci Polar Flow máte nainstalovanou, zkontrolujte, zda se jedná o poslední
verzi, a pak pokračujte od kroku č. 2 níže.
1. Jděte v telefonu do Google Play nebo App Store, vyhledejte tam a stáhněte si aplikaci Polar Flow.
2. Spusťte aplikaci Polar Flow v telefonu. Uživatelé se systémem iOS: Abyste mohli pokračovat, musíte spustit
aplikaci Polar na M600 stisknutím předního tlačítka. Poté v telefonu klepněte na Start.
3. Zvolte, zda chcete hodinky M600 nosit na levém nebo na pravém zápěstí, pak klepněte na Continue
(Pokračovat). Uživatelé se systémem iOS: klepněte na Save and Sync (Uložit a synchronizovat).
4. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový.
5. Pokud se aktivace aplikace Polar na hodinkách M600 zdařila, zobrazí se „Setup completed“ (Nastavení bylo
dokončeno).
Jste připraveni, bavte se!
18
Můžete začít používat aplikaci Polar na M600 stisknutím předního tlačítka.
Pozn. Hodinky M600 můžete vždy spárovat pouze s jedním telefonem s Androidem, iPhonem nebo tabletem.
Hodinky M600 můžete spárovat s jiným tabletem nebo telefonem, nejprve je však musíte resetovat do továrního
nastavení.
PŘIPOJENÍ HODINEK M600 K WI-FI
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Aplikace Android Wear na hodinkách Polar M600 podporuje Wi-Fi a může se automaticky připojit k uloženým sítím
Wi-Fi, pokud ztratí připojení Bluetooth s telefonem. Když je telefon se systémem Android připojený buď k síti Wi-Fi,
nebo k mobilní síti a chytré hodinky M600 jsou připojené k síti Wi-Fi, zůstanou synchronizované s telefonem a můžete
dostávat upozornění a rychlé odpovědi, i když necháte telefon v jiné místnosti.
Telefon a M600 sdílejí data prostřednictvím služby synchronizace s cloudem Android Wear Cloud Sync. Musíte
zapnout synchronizaci s cloudem v aplikaci Android Wear v telefonu.
ZAPNUTÍ SYNCHRONIZACE S CLOUDEM V APLIKACI ANDROID WEAR
1.
2.
3.
4.
V aplikaci Android Wear v telefonu klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
Klepněte na Privacy & personal data (Ochrana soukromí a osobních údajů).
Poté klepněte na Cloud sync (Synchronizace s cloudem).
Posuňte přepínač do polohy On (Zap).
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ WI-FI
1. Na hodinkách M600 jděte do nabídky Settings (Nastavení), přejeďte prstem dolů, najděte položku nastavení
Wi-Fi a klepněte na ni.
2. Chcete-li Wi-Fi zapnout, klepněte na Wi-Fi OFF (Wi-Fi VYP). Pokud chcete Wi-Fi vypnout, rolujte dolů a najděte
položku Wi-Fi Automatic (Wi-Fi automaticky), klepněte na ni a zkontrolujte, zda je Wi-Fi vypnutá klepnutím na
ikonu znaménka zaškrtnutí.
Více informací o Wi-Fi na vašem nositelném zařízení najdete v nápovědě Android Wear Help.
19
POUŽÍVÁNÍ HODINEK M600
FUNKCE M600 DOSTUPNÉ PRO ANDROID A IOS
Hodinky Polar M600 se používají trochu jinak podle toho, jestli jste je spárovali s chytrým telefonem s operačním
systémem Android nebo iOS. Níže uvádíme příklady dostupných funkcí pro každý operační systém.
Hodinky M600 spárované s telefonem
s operačním systémem Android
Hodinky M600 spárované s telefonem
s operačním systémem iOS
Kompatibilita operačního systému
Android 4.3 nebo novější
iPhone model 5 nebo novější, s iOS 8.2
nebo novější
Doba provozu
2 dny / 8 hodin tréninku
1 den / 8 hodin tréninku
Podpora Wi-Fi
Výchozí aplikace
Další aplikace ke stažení
Ovládání pohyby zápěstím
Ovládání hlasovými příkazy
Trénink s aplikací Polar
Automatická synchronizace
tréninkových dat do aplikace Polar Flow
na spárovaném telefonu
Čtení textových zpráv
Odpovídání na textové zprávy
Posílání textových zpráv
Přijetí příchozího hovoru
Odmítnutí příchozího hovoru
Odmítnutí příchozího hovoru předem
připravenou textovou zprávou
Uskutečňování telefonních hovorů
Čtení e-mailů
(Gmail™)
Odpovídání na e-maily
(Gmail™)
20
Posílání e-mailů
Ovládání hudby přehrávané na telefonu
Poslech hudby z hodinek M600
Podrobné pokyny (navigace)
Možnost najít místo nebo podnik
Možnost získat rychlou odpověď
PROCHÁZENÍ HODINEK M600
Chytré hodinky můžete procházet řadou způsobů. Podrobnější informace o různých stylech procházení hodinek M600
najdete na těchto odkazech:
• Dotykový displej
• Ovládání pohyby zápěstím
• Ovládání hlasovými příkazy
• Funkce tlačítek
Přečtěte si také, jak můžete zhasnout nebo znovu aktivovat displej chytrých hodinek.
POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE
Hodinky M600 můžete procházet pomocí dotykového displeje. Po dotykovém displeji můžete přejíždět prstem,
poklepávat, klepnout a držet nebo kreslit.
• Můžete přejíždět prstem doleva, doprava, nahoru a dolů, a tak rolovat nabídkami a kartami.
• Klepnutím na dotykový displej můžete ukončit režim spánku hodinek, spouštět aplikace a otevírat karty
a vybírat položky.
• Klepnutím a podržením prstu na domovské obrazovce můžete měnit displeje hodinek. V aplikaci Polar můžete
ukončit záznam tréninku klepnutím a podržením ikony ukončení. Potřebujete-li více informací o aplikaci Polar,
přejděte do oddílu Aplikace Polar.
• Na dotykovém displeji můžete také kreslit. Můžete třeba nakreslit emoji do e-mailu nebo nastavit vzorec pro
odemykání zamčeného displeje hodinek M600.
OVLÁDÁNÍ POHYBY ZÁPĚSTÍM
K procházení M600 můžete použít pohyby zápěstím. Švihnutím zápěstí k sobě a od sebe můžete rolovat kartami
a nabídkami nahoru a dolů. Pro volbu a otevírání položek pohněte paží směrem dolů. Můžete také otočit paži nahoru,
čímž se vrátíte na předchozí obrazovku.
Informace o tom, jaké pohyby zápěstím fungují v aplikaci Polar, najdete v oddílu Navigace v aplikaci Polar.
21
Abyste mohli pohyby zápěstím začít používat, musíte je nejprve zapnout.
ZAPNUTÍ OVLÁDÁNÍ POHYBY ZÁPĚSTÍM
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení) a najděte položku Gestures (Pohyby) a klepněte na ni.
2. Ovládání pohyby zápěstím zapnete klepnutím na možnost Wrist gestures OFF (Ovládání pohyby zápěstím
VYP). (Pokud se zobrazí Wrist gestures ON (Ovládání pohyby zápěstím ZAP), je ovládání pohyby zápěstím již
zapnuté.)
Můžete se podívat na instruktážní video, jak ovládat hodinky pohyby zápěstím a zároveň si procvičit jejich
používání. Video najdete ve stejné nabídce Gestures (Pohyby), kde se zapíná ovládání pohyby zápěstím. Rolujte
nabídkou Gestures (Pohyby), najděte položku Launch tutorial (Spustit instruktážní video) a klepněte na ni. Podrobnější
informace o tom, co se s pohyby zápěstím dá dělat, viz nápověda Android Wear Help.
OVLÁDÁNÍ HLASOVÝMI PŘÍKAZY
Na hodinkách M600 můžete používat jednoduché hlasové příkazy.
Upozorňujeme, že některé hlasové příkazy nemusí být dostupné ve všech jazycích. Navštivte stránku nápovědy
Android Wear Help, kde zjistíte, které jazyky podporují hlasové příkazy.
Informace o tom, jaké hlasové příkazy lze v aplikaci Polar používat, najdete v oddílu Používání aplikace Polar.
OVLÁDÁNÍ HLASOVÝMI PŘ ÍKAZY
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka hodinek M600 byla aktivní.
2. Řekněte: „OK Google.“ Pokud přístroj váš hlas rozezná, zobrazí se obrázek mikrofonu s textem Speak now
(Mluvte).
3. Řekněte požadovaný příkaz. Například můžete říct: „Start a run.“
Aby hlasové příkazy správně fungovaly, musíte mluvit jasně, ideálně na tichém místě a nepoužívat přízvuk.
CO LZE S HLASOVÝMI PŘ ÍKAZY DĚLAT
Když řeknete: „Ok Google“ a přístroj váš hlas rozpozná, můžete přejet prstem nahoru a zobrazit seznam hlasových
příkazů, které na hodinkách M600 můžete použít. K seznamu se dostanete také tak, že na domovské obrazovce
přejedete prstem třikrát doleva. Podrobnější pokyny najdete na stránce nápovědy Android Wear Help.
Na této stránce najdete pokyny, jak měnit aplikace, které používáte pro hlasové příkazy.
Viz také pokyny v této příručce v oddílu Používání hodinek M600, kde zjistíte, co dalšího můžete pomocí hlasu dělat,
například jak posílat SMS nebo získat rychlé odpovědi.
ZHASNUTÍ A ROZSVÍCENÍ DISPLEJE
Displej na M600 automaticky zhasne, pokud hodinky chvíli nepoužíváte. Displej můžete zhasnout také ručně.
ZHASNUTÍ DISPLEJE
• Zakryjte displej dlaní a počkejte, dokud hodinky nezavibrují.
22
NEBO
• Krátce stiskněte postranní tlačítko zapnutí.
ROZSVÍCENÍ DISPLEJE
• Klepněte na displej.
NEBO
• Rychle zvedněte M600 před sebe.
NEBO
• Krátce stiskněte postranní tlačítko zapnutí.
Pozor, zhasnutí displeje funguje, když máte zapnutou možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý). Je-li
možnost Always-on screen vypnutá, displej na M600 se vypne, když hodinky nebudete chvíli používat. Displej
v takovém případě můžete vypnout i tak, že jej zakryjete dlaní nebo krátce stisknete postranní tlačítko zapnutí.
STRUKTURA NABÍDKY
Výchozím bodem chytrých hodinek je domovská obrazovka.
Z horního okraje domovské obrazovky můžete prstem vyrolovat nabídku Quick Settings (Rychlé nastavení). Budete-li
přejíždět prstem v nabídce dál doleva, dostanete se k těmto nastavením:
Do not disturb/Notifications/Mute (Nevyrušovat/Upozornění/Ztlumit): klepnutím ztlumíte upozornění na M600.
23
Theater mode (Režim divadlo): klepnutím přepnete do režimu divadlo.
Brightness boost (Zvýšení jasu): klepnutím dočasně zvýšíte jas displeje.
Settings (Nastavení): klepnutím vyvoláte nabídku Settings (Nastavení).
Z pravé strany domovské obrazovky se můžete dostat do nabídky aplikací. Zde najdete aplikace, které na hodinkách
M600 máte, a můžete vstoupit do nabídky Settings (Nastavení).
Na hodinkách M600 spárovaných s telefonem s operačním systémem Android se v další nabídce vpravo dostanete
ke kontaktům. M600 zobrazuje kontakty uložené v seznamu kontaktů na vašem telefonu, se kterými jste v poslední
době komunikovali. Můžete klepnout na kontakt a poslat e-mail, SMS nebo uskutečnit hovor.
Poslední nabídka vpravo nabízí seznam možných hlasových příkazů, které můžete na M600 použít.
24
O různých způsobech procházení hodinek M600 se dočtete v oddílech Dotykový displej, Ovládání pohyby zápěstím,
Ovládání hlasovými příkazy a Funkce tlačítek.
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
Na domovské obrazovce vidíte aktuální čas. Podle toho, jaký displej hodinek jste si zvolili, případně uvidíte také
datum.
Displej hodinek můžete měnit podle toho, co se vám líbí.
CHCETE-LI ZMĚNIT DISPLEJ HODINEK
1. Klepněte a podržte prst na domovské obrazovce, aby se otevřela nabídka displejů hodinek.
2. Poté přejeďte prstem doleva nebo doprava a vyberte si preferovaný displej hodinek.
3. Klepněte na ten, který chcete použít.
Když si zvolíte „Polar Jumbo“ (výchozí displej hodinek) nebo „Polar Activity“, na domovské obrazovce uvidíte, jak jste
daleko s plněním cíle denní aktivity, když bude displej aktivní.
Na domovské obrazovce se zobrazují karty obsahující různé důležité informace a také stav hodinek M600.
Podrobnější informace o různých stavech viz Stavové ikony.
Na domovskou obrazovku se rychle dostanete odkudkoli v M600 stisknutím postranního tlačítka zapnutí nebo tak, že
zatřepete zápěstím. Více informací o tom, jak procházet chytré hodinky, viz Procházení hodinek M600.
KARTY
Užitečné informace, například o počasí, dopravní informace nebo upozornění na došlé e-maily, se zobrazují na
displeji M600 jako karty.
Jak zobrazit karty
1. Přejeďte prstem z dolního okraje displeje nahoru nebo otočte zápěstí směrem od sebe.
2. Chcete-li si informace na kartě přečíst, klepněte na ni.
3. Pro zobrazení více karet (pokud jsou k dispozici) přejíždějte prstem z dolního okraje displeje nahoru nebo
otáčejte zápěstí směrem od sebe.
Jak skrýt náhled karty
Jestliže nechcete kartu vykukující na dolním okraji displeje zobrazit:
• Zasuňte ji prstem směrem dolů.
25
Pokud nechcete, aby se vám karty ukazovaly v dolní části displeje hodinek, přečtěte si oddíl Jak vypnout náhledy
karet.
Jak na základě karty přijmout příslušné kroky
Na některých kartách najdete více informací nebo dostupných kroků spojených se zobrazenými informacemi.
1. Na kartě přejeďte prstem zprava doleva, aby se zobrazily dostupné kroky nebo podrobnější informace.
2. (Případně) Klepněte na zvolený krok. Z M600 si například můžete archivovat přijaté e-maily.
Jak kartu zrušit
Jakmile z karty získáte všechny informace, které potřebujete:
• Přesuňte ji prstem zleva doprava, a tím ji zrušíte.
Když zrušíte kartu na hodinkách M600, související upozornění se zruší i na vašem telefonu.
Jak obnovit zrušenou kartu
Pokud chcete obnovit kartu, kterou jste právě zrušili, máte na to několik sekund.
• Přejeďte prstem od horní hrany displeje směrem dolů, abyste kartu obnovili.
Nebo, pokud zrušená karta byla poslední dostupnou kartou:
1. Přejeďte zespodu displeje směrem nahoru.
2. Poté klepněte na ikonu zahnuté šipky ukazující doleva, abyste poslední akci vrátili zpět.
O tom, jak můžete měnit nastavení karet upozornění, si přečtěte v části Nastavení upozornění.
STAVOVÉ IKONY
Hodinky M600 zobrazují aktuální stav prostřednictvím stavových ikon.
Na domovské obrazovce hodinek M600 se mohou zobrazovat tyto stavové ikony:
Hodinky M600 nejsou připojené k telefonu.
Baterie se nabíjí.
26
Režim letadlo je zapnutý.
Sledování polohy pomocí GPS je zapnuté.
Pokud má chytrý telefon spárovaný s hodinkami M600 verzi operačního systému Android 6.0, mohou se na domovské
obrazovce hodinek zobrazit také tyto stavové ikony, které značí, že máte zapnuté nastavení oznámení jen pro budík:
Režim Do not disturb (Nerušit) je zapnutý.
Změníte-li toto nastavení na hodinkách M600, změní se také nastavení na telefonu a opačně.
Pokud má chytrý telefon spárovaný s hodinkami M600 verzi operačního systému Android 5.0, mohou se na domovské
obrazovce hodinek zobrazit také tyto stavové ikony, které značí stav nastavení přerušení:
Žádná příchozí upozornění.
Režim povolení pouze důležitých přerušení je zapnutý.
Všechna příchozí upozornění.
Změníte-li toto nastavení na hodinkách M600, změní se také nastavení na telefonu a opačně.
Více informací o různých možnostech ztišení upozornění na chytrých hodinkách najdete v nápovědě Android Wear
Help.
Pokud má chytrý telefon spárovaný s hodinkami M600 verzi operačního systému Android 4.3 nebo 4.4nebo iOS,
mohou se na domovské obrazovce hodinek zobrazit také tyto stavové ikony, které značí ztlumení upozornění na
chytrých hodinkách:
27
Upozornění jsou ztlumená.
Upozornění pro uživatele iPhonů: máte-li telefon v režimu Do Not Disturb (Nevyrušovat), hodinky nebudou při
příchozím upozornění vibrovat.
NABÍDKA APLIKACÍ
V nabídce aplikací najdete ikony všech aplikací, které na hodinkách M600 používáte.
SPUŠTĚNÍ NABÍDKY APLIKACÍ
• Na domovské obrazovce přejeďte prstem zprava doleva.
NEBO
• Do nabídky aplikací se dostanete odkudkoli, pokud na hodinkách stisknete a podržíte postranní tlačítko zapnutí,
dokud hodinky nezavibrují a nezobrazí se nabídka aplikací.
SPUŠTĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ APLIKACÍ
• Aplikaci spustíte klepnutím na její ikonu v nabídce aplikací.
NEBO
• Aplikaci můžete spustit také z domovské obrazovky, když řeknete: „Ok Google, spusť (název aplikace).“
Na M600 jsou tyto výchozí aplikace:
• Agenda (Program)
• Alarm (Budík)
• Find my phone* (Najdi můj telefon)
• Fit
• Flashlight (Baterka)
• Polar
• Reminders * (Připomenutí)
• Stopwatch (Stopky)
• Timer (Časovač)
28
• Together * (Společně)
• Translate (Překladač)
• Weather (Počasí)
*Pouze na hodinkách Polar M600 spárovaných s telefonem se systémem Android
Jakékoli další aplikace, které v nabídce aplikací na M600 případně uvidíte, byly nainstalovány z vašeho telefonu
během nastavení. Pokud budete mít nějaké dotazy ohledně těchto aplikací, obraťte se na vývojáře příslušné aplikace.
JAK ZÍSKAT VÍCE APLIKACÍ
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Další aplikace můžete získat z Google Play Store. Jestliže chcete zobrazit doporučované aplikace pro hodinky,
spusťte aplikaci Android Wear v telefonu a rolujte na možnost „Essential watch apps“ (Základní aplikace pro
hodinky). Můžete klepnout na MORE (VÍCE), tak se dostanete do obchodu Google Play Store, kde budete mít
k dispozici větší výběr navrhovaných aplikací, které podporují Android Wear.
Podívejte se na stránku nápovědy Android Wear Help o aplikacích Google, které fungují s Android Wear.
AGENDA
Události uložené v aplikaci kalendáře ve vašem telefonu se na hodinkách M600 zobrazí automaticky jako karty.
Můžete také zobrazit svůj rozvrh.
Zobrazení rozvrhu pomocí hlasu
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Chcete-li zobrazit dnešní rozvrh, řekněte: „Agenda.“
Zobrazení rozvrhu pomocí dotykového displeje
• Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Agenda (Program) a klepněte na ni.
Zobrazí se váš rozvrh na daný den.
BUDÍK
Na hodinkách M600 můžete nastavit zapnutí budíku. Když se budík spustí, M600 zavibruje a zobrazí kartu.
Pozor, když na hodinkách M600 nastavíte budík, nezapne se na vašem telefonu.
Nastavení budíku hlasovým příkazem
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Set an alarm for (požadovaný čas).“
Nastavení budíku pomocí aplikace
1. Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Alarm (Budík) a klepněte na ni.
2. Rolujte nabídkou hodin nahoru a dolů a nastavte požadovanou hodinu.
29
3. Přejděte k nastavení minuty klepnutím na obrazovku nebo přejetím prstem doleva.
4. Nastavte požadovanou minutu.
5. Klepněte na Set alarm (Nastavit budík).
Vypnutí zvonícího budíku
• Přetáhněte ikonu budíku doprava.
Opakované buzení
Pokud chcete buzení opakovat:
• Přetáhněte Zs doleva.
NAJDI MŮ J TELEFON
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Když nemůžete najít telefon, můžete pomocí hodinek M600 spustit vyzvánění na telefonu, i tehdy, pokud má
ztlumenou hlasitost nebo je nastavený jen na vibrace.
Jak na telefonu spustit vyzvánění
1. Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Find my phone (Najdi můj telefon) a klepněte na ni.
2. Pokud se telefon nachází v dosahu připojení Bluetooth, začne vyzvánět. Pokud ne, zkuste popojít, abyste se
dostali do vzdálenosti 10 metrů od telefonu a aby mezi vámi a telefonem nebyly žádné předměty.
3. Vyzvánění na telefonu vypnete, když klepnete na X na displeji M600 nebo otevřete telefon.
Pozor, aby tato funkce fungovala, musí být hodinky M600 s telefonem propojené pomocí Bluetooth.
FIT
Pomocí aplikace Google Fit™ uvidíte, jak blízko máte ke splnění denního cíle počtu kroků. Vidíte odhadovaný počet
kroků za poslední týden i aktuální tepovou frekvenci.
Zobrazení počtu kroků pomocí hlasu
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Ukaž mi kroky.“
3. Přejeďte prstem nahoru, aby se zobrazilo více podrobností o počtu kroků za posledních sedm dní.
Zobrazení počtu kroků pomocí aplikace
• Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Fit a klepněte na ni.
Denní cíl počtu kroků můžete změnit tak, že v zobrazení počtu kroků dvakrát přejedete prstem doleva.
Zobrazení aktuální tepové frekvence pomocí hlasu
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Ukaž mi tepovou frekvenci.“
30
Zobrazení aktuální tepové frekvence pomocí aplikace
1. Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Fit a klepněte na ni.
2. Přejeďte prstem zprava doleva a klepněte na ikonu srdce, aby se zobrazila hodnota tepové frekvence.
Více informací o aplikaci Google Fit na zařízeních Android Wear najdete v nápovědě Android Wear Help.
APLIKACE POLAR
Trénování s aplikací Polar na hodinkách M600
Na chytrých hodinkách M600 používejte aplikaci Polar, protože jedině tak je můžete plně využít.
Zjistěte, co aplikace Polar nabízí a jak ji můžete používat:
• Navigace v aplikaci Polar
• Struktura nabídky aplikace Polar
Sledujte své tréninky a zjistěte například, jaká je vaše tepová frekvence, rychlost a vzdálenost během tréninku:
• Zahájení tréninku
• Při tréninku
• Přerušení/ukončení tréninku
• Po tréninku
Přečtěte si také naše pokyny k tomu, jak nosit hodinky M600, aby přesně měřily tepovou frekvenci, a zjistěte, u jakých
sportů doporučujeme používat snímač tepové frekvence na hrudním pásu, aby bylo zaručeno spolehlivé měření
tepové frekvence:
• Nošení hodinek M600
• Spárování hodinek M600 se snímačem tepové frekvence
Sportovní profily
Rozdělte si profily všech sportů, které chcete dělat, pomocí specifického nastavení pro každý z nich. Upravte si
nastavení sportovních profilů tak, aby nejlépe vyhovovala vašim tréninkovým potřebám:
• Sportovní profily
Funkce Polar
Jedinečné funkce chytrého koučování (Smart Coaching) od Polaru nabízejí nejlepší možné vodítko k tomu, jak můžete
rozvíjet trénink, i užitečnou zpětnou vazbu k vašemu pokroku. Aplikace Polar na hodinkách M600 má následující
funkce chytrého koučování od Polaru:
• Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• Smart calories (Chytré kalorie)
• Heart rate zones (Zóny tepové frekvence)
31
• Training Benefit (Přínos tréninku)
• Running Program (Běžecký program)
Společně s mobilní aplikací Polar Flow a webovou službou Polar Flow můžete plánovat trénink a plnit své tréninkové
cíle, analyzovat svůj výkon a zjišťovat o něm informace, sledovat svůj pokrok a sdílet tréninky s ostatními. Více
informací viz Aplikace Polar a služba Polar Flow.
PŘ IPOMENUTÍ
Níže najdete připomenutí na hodinkách "Připomenutí na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem" below.
Připomenutí se ukládají v aplikaci Google Now™. Aby aplikace Google Now fungovala, musíte mít na telefonu
nejnovější verzi 5.6 aplikace Google. Aplikaci Google si můžete stáhnout z Google Play nebo App Store. Více
informací o funkcích aplikace Google Now a o tom, jak si přizpůsobit karty oznámení aplikace Google Now podle
sebe, najdete v nápovědě Android Wear Help.
Připomenutí na hodinkách M600 spárovaných s telefonem s operačním systémem Android
Hodinky M600 můžete nastavit tak, aby vám připomenuly, že máte něco udělat ve stanovený čas nebo na stanoveném
místě. Připomenutí se na hodinkách M600 zobrazují jako karty.
Nastavení připomenutí hlasovým příkazem
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Remind me to (úkol a čas nebo místo).“ Například můžete říct: „Remind me to go for a run in 2
hours“ nebo „Remind me to call Jane when I get home.“
Nastavení připomenutí pomocí aplikace
1. Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Reminders (Připomenutí) a klepněte na ni.
2. Klepněte na ikonu plus.
3. Namluvte úkol a uveďte čas nebo místo. Například můžete říct: „Watch the new TV show at seven.“
Označení připomenutí za vyřízené pomocí aplikace
1. Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Reminders (Připomenutí) a klepněte na ni.
2. Přesuňte připomenutí, které chcete archivovat, na jednu či druhou stranu.
Když označíte připomenutí jako vyřízené, nebude se již zobrazovat v seznamu připomenutí na M600. Stále je však
najdete v minulých připomenutích v aplikaci Google na svém telefonu.
Připomenutí na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem
Pokud máte hodinky M600 spárované s iPhonem, můžete je také nastavit tak, aby vám připomenuly, že máte něco
udělat ve stanovený čas nebo na stanoveném místě. Připomenutí se na hodinkách M600 zobrazují jako karty.
Připomenutí můžete "Nastavení připomenutí hlasovým příkazem " above. Nelze je však nastavovat přes aplikaci
Reminder (Připomenutí) v hodinkách M600. Připomenutí můžete procházet a mazat pouze v aplikaci Google na svém
iPhonu. Aby to fungovalo, musíte se do aplikace Google přihlásit pomocí stejného účtu Google jako je ten, který
používáte v aplikaci Android Wear, a musíte zapnout funkci Google Now.
32
Přihlášení do aplikace Google a zapnutí funkce Google Now
1.
2.
3.
4.
V aplikaci Google v iPhonu klepněte na ikonu Settings (Nastavení), aby se otevřela nabídka nastavení.
Klepněte na Sign in (Přihlásit se) a vyberte stejný účet Google jako ten, který používáte v aplikaci Android Wear.
V nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Google Now a poté na CONTINUE (POKRAČOVAT).
Abyste mohli funkci Google Now používat, musíte souhlasit se zapnutím navrhovaných nastavení účtu Google
Account. Klepněte na YES I'M IN (SOUHLASÍM).
5. Pomocí přepínačů zapněte Location (Polohu) a Notifications (Oznámení) a pak klepněte na FINISHED
(HOTOVO).
Smazání připomenutí z iPhonu
1. V aplikaci Google v iPhonu klepněte na své jméno a profilovou fotografii, aby se otevřela nabídka Settings
(Nastavení).
2. V nabídce Settings (Nastavení) najděte položku Reminders (Připomenutí) a klepněte na ni.
3. Klepněte na připomenutí, které chcete smazat.
4. Pro smazání připomenutí klepněte na DELETE REMINDER (SMAZAT PŘIPOMENUTÍ).
STOPKY
Hodinky M600 lze používat jako stopky.
Spuštění stopek hlasovým příkazem
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Spustit stopky.“
3. Spusťte stopky klepnutím na ikonu přehrávání.
Stopky se otevřou na displeji.
Spuštění stopek pomocí dotykového displeje
1. Jděte do nabídky aplikací a najděte položku Stopwatch (Stopky) a klepněte na ni.
2. Spusťte stopky klepnutím na ikonu přehrávání.
Stopky se otevřou na displeji.
Pozastavení stopek
• Klepněte na ikonu pozastavení.
Opětovné spuštění stopek
• Klepněte na ikonu přehrávání.
Resetování stopek
Chcete-li stopky vynulovat:
• Klepněte na ikonu resetování.
Č ASOVAČ
Hodinky M600 lze používat jako časovač s odpočítáváním.
33
Nastavení časovače hlasovým příkazem
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Nastavit časovač na (požadovaný počet sekund, minut nebo hodin).“
Časovač se otevře na displeji.
Nastavení časovače pomocí aplikace
1. Jděte do nabídky aplikací a najděte položku Timer (Časovač) a klepněte na ni.
2. Přejížděním prstem po displeji a klepáním na něj nastavte hodiny, minuty a sekundy.
3. Spusťte časovač stisknutím ikony přehrávání.
Časovač se otevře na displeji.
Pozastavení časovače
• Klepněte na ikonu pozastavení.
Opětovné spuštění časovače
• Klepněte na ikonu přehrávání.
Resetování časovače
Chcete-li časovač spustit znovu:
• Klepněte na ikonu restartování.
Zrušení časovače
Když časovač doběhne, M600 zavibruje. Zrušení časovače, když hodinky vibrují.
• Přejeďte prstem po displeji směrem doprava.
DISPLEJ HODINEK TOGETHER (SPOLEČ NĚ)
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
S interaktivním displejem hodinek Together (Společně) můžete spárovat své hodinky s hodinkami přátel a zůstat tak
v kontaktu po celý den.
Co se s displejem hodinek Together (Společně) dá dělat
S displejem hodinek Together (Společně) se můžete spojit s přáteli a sdílet:
• Emojis: můžete nakreslit nebo vybrat emojis a vyjádřit, jak se cítíte.
• Čmáranice: můžete si vybrat barvu a nakreslit pozadí pro displej hodinek svého kamaráda.
• Fotografie: můžete poslat jednu z posledních deseti fotografií, které se zobrazí jako pozadí displeje hodinek
vašeho kamaráda.
34
• Samolepka: můžete se rozhodnout vylepšit kamarádovi displej hodinek roztomilou samolepkou.
• Vaše aktivita: můžete s přáteli sdílet, jak se momentálně cítíte.
Více informací o tom, jak pozvat přítele, aby se s vámi spojil, jak přijmout pozvání a jak začít sdílet svoji denní aktivitu
s přítelem, najdete v nápovědě Android Wear Help.
PŘ EKLADAČ
Můžete používat aplikaci Google Translate™ pro překládání vět:
1. Jděte do nabídky aplikací a najděte položku Translate (Překladač) a klepněte na ni.
2. Zobrazí se dva jazyky, mezi nimiž můžete překládat. Můžete klepnout na název jazyka, pokud jej chcete změnit.
3. Klepněte na ikonu mikrofonu a řekněte větu, kterou chcete přeložit.
Překlad se zobrazí na displeji.
KOMUNIKACE
Pomocí hodinek M600 můžete číst textové zprávy a e-maily, odpovídat na ně a posílat je. Pomocí M600 můžete také
vyřizovat telefonáty rovnou na svém zápěstí.
Více informací najdete na odkazech níže:
• Textové zprávy
• Telefonní hovory
• E-maily
Upozorňujeme, že komunikační funkce mají určitá omezení v závislosti na operačním systému vašeho telefonu.
TEXTOVÉ ZPRÁVY NA HODINKÁCH M600
Č TENÍ TEXTOVÝCH ZPRÁV NA HODINKÁCH M600
Používáte-li na svém telefonu upozornění na textové zprávy, na hodinkách M600 se zobrazí karta, když dostanete
novou SMS.
Chcete-li si zprávu přečíst
• Přejeďte po kartě směrem nahoru.
ODPOVÍDÁNÍ NA TEXTOVÉ ZPRÁVY Z HODINEK M600
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Na SMS můžete odpovídat a můžete je posílat rovnou ze svého zápěstí.
Odpověď na SMS pomocí hlasu
1. Na kartě upozornění na SMS přejeďte prstem zprava doleva, kde uvidíte kroky, které máte k dispozici.
2. Klepněte na Reply (Odpovědět) a namluvte zprávu.
35
Zpráva se odešle automaticky.
Návod, jak odpovědět na SMS pomocí emoji, viz nápověda Android Wear Help.
ODESÍLÁNÍ SMS Z HODINEK M600
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Z hodinek M600 můžete také posílat SMS lidem ze seznamu kontaktů. M600 zobrazuje kontakty uložené v seznamu
kontaktů na vašem telefonu, se kterými jste v poslední době komunikovali.
Odeslání SMS pomocí hlasu
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Poslat zprávu (jméno uložené v kontaktech).“
3. Poté namluvte zprávu, kterou chcete odeslat.
Zpráva se odešle automaticky.
Další způsoby posílání SMS a další aplikace, které k tomu můžete použít, najdete v nápovědě Android Wear Help.
TELEFONNÍ HOVORY
VYŘ IZOVÁNÍ PŘ ÍCHOZÍCH HOVORŮ
Když vám někdo zavolá na telefon, uvidíte volajícího na displeji hodinek M600. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout
z hodinek M600.
Přijetí příchozího hovoru
1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, na displeji hodinek M600 přejeďte prstem zleva doprava.
2. S volajícím pak komunikujte přes telefon.
Odmítnutí příchozího hovoru
• Na displeji hodinek M600 přejeďte prstem zprava doleva.
36
Odmítnutí příchozího hovoru předem připravenou textovou zprávou
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
1. Na displeji hodinek M600 přejeďte prstem nahoru.
2. Najděte požadovanou zprávu a klepněte na ni.
USKUTEČ Ň OVÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Z hodinek M600 můžete také volat lidem ze seznamu kontaktů. M600 zobrazuje kontakty uložené v seznamu
kontaktů na vašem telefonu, se kterými jste v poslední době komunikovali.
Uskutečnění hovoru hlasovým příkazem
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka hodinek M600 byla aktivní a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Call (jméno uložené v kontaktech).“
3. Váš telefon vytočí požadované číslo. S volaným pak komunikujte přes telefon.
Uskutečnění hovoru přes dotykový displej
1.
2.
3.
4.
Na domovské obrazovce přejeďte prstem dvakrát zprava doleva, aby se zobrazil seznam kontaktů.
Vyhledejte jméno člověka, kterému chcete zavolat, a klepněte na ně.
Klepněte na Call (Volat).
Váš telefon vytočí požadované číslo. S volaným pak komunikujte přes telefon.
Pozn.: Telefon a hodinky M600 musí být spojené přes Bluetooth, abyste na hodinkách M600 viděli příchozí hovory
a mohli z nich vytáčet čísla.
E-MAILY
Níže najdete podrobnější informace o práci s "E-maily na hodinkách M600 spárovaných s iPhonem" on the next page.
Č TENÍ E-MAILŮ
Používáte-li na svém telefonu upozornění na e-maily, na hodinkách M600 se zobrazí karta, když dostanete nový email.
Jak si přečíst e-mail
• Posuňte kartu prstem směrem nahoru.
37
Na kartu můžete klepnout a uvidíte ze zprávy více. Pokud máte několik nových e-mailů, na spodním okraji karty se
zobrazí lišta s počtem přijatých e-mailů. Na lištu můžete klepnout, a tak zobrazit další zprávy.
ODPOVÍDÁNÍ NA E-MAILY
Na e-maily můžete odpovídat rovnou ze svého zápěstí.
Jak odpovídat na e-maily
1. Na kartě upozornění na e-mail přejeďte prstem zprava doleva, kde uvidíte kroky, které máte k dispozici.
2. Klepněte na Reply (Odpovědět) a zvolte, jestli chcete zprávu namluvit, nakreslit emoji nebo použít jednu
z předdefinovaných zpráv.
Hlasová zpráva se odešle automaticky, jakmile domluvíte. Používáte-li emoji nebo předdefinované zprávy, odešlete
zprávu klepnutím na ikonu znaménka zaškrtnutí.
POSÍLÁNÍ E-MAILŮ
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Z hodinek M600 můžete také posílat zprávy lidem ze seznamu kontaktů. M600 zobrazuje kontakty uložené v seznamu
kontaktů na vašem telefonu, se kterými jste v poslední době komunikovali.
Odeslání e-mailu pomocí hlasového příkazu
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „E-mail (jméno uložené v kontaktech).“
3. Namluvte zprávu, kterou chcete odeslat.
Zpráva se odešle automaticky.
Odeslání e-mailu pomocí dotykového displeje
1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem dvakrát zprava doleva, aby se zobrazil seznam kontaktů.
2. Vyhledejte jméno člověka, kterému chcete poslat e-mail, a klepněte na ně.
3. Klepněte na E-mail a zvolte, jestli chcete zprávu namluvit, nakreslit emoji nebo použít jednu
z předdefinovaných zpráv.
4. Postupujte podle pokynů na displeji a odešlete e-mail.
E-MAILY NA HODINKÁCH M600 SPÁROVANÝCH S IPHONEM
Používáte-li na svém telefonu upozornění na e-maily, na hodinkách M600 se zobrazí karta, když dostanete nový email, bez ohledu na to, jakou e-mailovou aplikaci na iPhonu používáte.
Používáte-li Gmail, můžete aktivovat karty Rich Gmail a pak budete moci "Jak si přečíst e-mail" on the previous
page, "Jak odpovídat na e-maily" above a mazat nebo archivovat je přímo z hodinek M600.
Jak zapnout karty Rich Gmail
1. V aplikaci Android Wear v iPhonu klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
2. Klepněte na Email cards (Karty e-mailu).
38
3. Pomocí přepínače aktivujte karty Rich Gmail cards.
4. Vraťte se do nabídky Settings (Nastavení) a klepněte na DONE (HOTOVO).
Podrobnější informace o používání aplikací Gmail a Android Wear najdete zde.
HUDBA NA HODINKÁCH M600
Když si na telefonu budete pouštět hudbu, na M600 se zobrazí karta skladby.
OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY Z CHYTRÝCH HODINEK
• Klepnutím na kartu pozastavíte a opět spustíte přehrávání.
• Přejetím prstem jednou doleva ovládáte hlasitost a můžete přeskakovat skladby.
• Podle toho, jaký používáte přehrávač, můžete případně přejetím prstem doleva zobrazit víc možností, například
procházení skladeb a přehrání seznamů skladeb.
Návod, jak změnit výchozí aplikaci, kterou hodinky používají k přehrávání hudby, viz nápověda Android Wear Help.
Máte-li hodinky M600 spárované s telefonem se systémem Android a Bluetooth sluchátka, můžete si stáhnout hudbu
i do hodinek a poslouchat ji, i když nebudou připojené k telefonu, například když půjdete běhat nebo na kolo a chcete
nechat telefon doma. Podrobnější pokyny k tomu, jak můžete poslouchat hudbu, aniž byste měli telefon u sebe, viz
stránka nápovědy Android Wear Help.
ITINERÁŘ
Můžete použít hlasový příkaz, abyste získali podrobné pokyny, jak se dostat do místa určení.
JAK ZÍSKAT PODROBNÉ POKYNY
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte: „Navigate to (místo určení).“
Na hodinkách M600 se zobrazí karta Google Maps™ a spustí se podrobné pokyny.
Aby funkce podrobných pokynů fungovala, musíte aplikaci Maps (Mapy) povolit přístup k poloze zařízení.
Podrobné informace o jazycích a zemích, které podporují podrobné pokyny, a o tom, jak zobrazit podrobnější
informace o trase, najdete v nápovědě Android Wear Help.
JAK ZAČ ÍT POUŽÍVAT DALŠÍ FUNKCE M600 BĚHEM PODROBNÉ NAVIGACE
• Na kartě navigace přejeďte prstem zleva doprava. Tím navigaci ztlumíte.
PRO NÁVRAT K NAVIGACI
• Klepněte na modrou šipku na oznámení pokynů.
39
UKONČ ENÍ NAVIGACE
• Na kartě navigace přejeďte prstem doleva a klepněte na Exit navigation (Ukončit navigaci).
Můžete také získat pokyny k nějakému místu nebo podniku nebo najít informace o nějakém podniku.
JAK NAJÍT MÍSTO NEBO PODNIK
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte, co hledáte, například: „Kde je Karlův most?“ nebo „Jak daleko je to na hlavní nádraží?“ nebo „Najdi
nejbližší supermarket.“
RYCHLÉ ODPOVĚDI
Hodinek M600 se můžete zeptat na věci, které chcete vědět. Například můžete překládat slova, řešit matematické
příklady nebo vyhledávat různá fakta.
JAK ZÍSKAT RYCHLOU ODPOVĚĎ
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka byla aktivní, a řekněte: „Ok Google.“
2. Řekněte otázku, například: „How do you say `hello´ in Spanish?“
Odpověď na otázku se zobrazí na displeji hodinek M600. Podle toho, na co jste se ptali, mohou chytré hodinky také
navrhnout odkaz s příslušnými informacemi, který můžete otevřít na telefonu.
Podrobnější informace o tom, jaké typy otázek můžete klást, jak otázky formulovat a jaké jazyky používat, najdete na
stránce nápovědy Android Wear Help.
POUŽÍVÁNÍ HODINEK M600 SAMOSTATNĚ
Některé základní funkce hodinek M600 fungují, i když nejsou hodinky připojené k telefonu.
V samostatném režimu můžete:
• Zobrazovat čas a datum.
• Trénovat s aplikací Polar.
• Poslouchat hudbu uloženou na M600.
• Používat stopky.
• Používat časovač.
• Zobrazit rozvrh na daný den.
• Nastavit budík.
• Zobrazit počet kroků.
• Zobrazit tepovou frekvenci.
• Měnit displej hodinek.
• Používat režim letadlo.
Pozn. Ovládání hlasovými příkazy nefunguje, když hodinky M600 nejsou připojené k telefonu. K procházení M600
musíte použít dotykový displej nebo pohyby zápěstím.
40
TRÉNINK S APLIKACÍ POLAR
APLIKACE POLAR A SLUŽBA POLAR FLOW
APLIKACE POLAR
Díky aplikaci Polar se chytré hodinky M600 podporované technologií Android Wear změní ve sportttester a monitor
fyzické aktivity.
Aplikace monitoruje vaše tréninková data, jako je tepová frekvence, rychlost, vzdálenost a trasa. Kromě toho měří
vaši aktivitu po celý den: vidíte, kolik kroků jste ušli, jakou vzdálenost jste zdolali a kolik kalorií jste spálili. Budete-li
mít hodinky M600 na ruce i v noci, aplikace bude analyzovat i váš spánek a jeho kvalitu.
JAK ZÍSKAT APLIKACI
Ke zprovoznění funkcí sledování aktivity a tréninku na M600 si musíte na telefonu nainstalovat aplikaci Polar Flow
z obchodu Google Play nebo App Store a aktivovat aplikaci Polar na chytrých hodinkách. Podrobnější informace
o tom, jak aktivovat aplikaci Polar na M600, najdete zde.
APLIKACE POLAR FLOW
V mobilní aplikaci Polar Flow vidíte okamžité grafické znázornění svých tréninkových dat a dat o aktivitě. V aplikaci
můžete také změnit některá nastavení a plánovat si trénink.
TRÉNINKOVÁ DATA
Aplikace Polar Flow vám v telefonu poskytne okamžitý přehled tréninku rovnou po jeho skončení. Můžete zobrazit
týdenní přehledy tréninku v tréninkovém diáři a sdílet nejlepší výsledky s přáteli ve feedu aplikace Flow.
ÚDAJE O AKTIVITĚ
V mobilní aplikaci uvidíte podrobné údaje o denní aktivitě. Podívejte se, kolik času jste strávili na každé úrovni intenzity
dané aktivity, a zjistěte, kolik vám chybí do splnění cíle denní aktivity a jak jej můžete splnit. Můžete také zobrazit
podrobné informace o svém spánku.
41
ZMĚNA NASTAVENÍ A PLÁNOVÁNÍ TRÉNINKU
V aplikaci Polar Flow můžete měnit nastavení účtu Polar a některá základní nastavení zařízení. Mimo to můžete
přidávat a odstraňovat sportovní profily a plánovat trénink vytvářením rychlých nebo fázovaných tréninkových cílů.
Pro podporu a více informací o tom, jak používat aplikaci Polar Flow, jděte na support.polar.com/en/support/Flow_
app.
Informace o tom, jak synchronizovat tréninková data a data o aktivitě, a o změněných nastaveních mezi aplikací Polar
a mobilní aplikací Polar Flow najdete v oddílu Synchronizace.
WEBOVÁ SLUŽBA POLAR FLOW
Webová služba Polar Flow vám umožňuje plánovat a podrobně analyzovat trénink a získat více informací
o dosaženém výkonu.
Ve webové službě si můžete také individuálně přizpůsobit aplikaci Polar na hodinkách M600 tak, aby dokonale
splňovala vaše tréninkové potřeby, přidáním nových sportovních profilů a upravením nastavení. Můžete například
zadat konkrétní nastavení tréninkových náhledů pro každý sport a zvolit, jaká data chcete během tréninku vidět.
Dále můžete sledovat a graficky analyzovat svůj pokrok, přidat se k síti dalších sportovců a získat personalizovaný
tréninkový program na běžecký závod. Chcete-li začít webovou službu Polar Flow používat, jděte na adresu
flow.polar.com a přihlaste se pomocí účtu u Polaru, který jste si založili při nastavování hodinek M600.
FUNKCE FEED, EXPLORE A DIARY
Ve funkci Feed se můžete podívat, čím jste se v poslední době zabývali, a také sledovat aktivity svých přátel. Podívejte
se na své poslední tréninky a přehledy aktivit, podělte se o své nejlepší výkony, komentujte a laikujte aktivity svých
přátel. Ve funkci Explore si můžete procházet mapu a podívat se na tréninky, spolu s informacemi o trase, o něž se
podělili jiní uživatelé. Můžete si také prohlédnout trasy, o něž se podělili jiní uživatelé, a podívat se, kde bylo dosaženo
těch největších úspěchů. V Diary (Diáři) si můžete vyhledat svoji denní aktivitu, prohlédnout si plánované tréninky (cíle
tréninku) a znovu se podívat na výsledky již absolvovaných tréninků.
PROGRESS (POKROK)
Funkce Progress (Pokrok) vám umožní sledovat váš vývoj prostřednictvím písemných záznamů. Písemné záznamy
jsou užitečným pomocníkem při monitorování pokroku v tréninku za delší období. Zvolené sportovní disciplíny můžete
sledovat pomocí týdenních, měsíčních i ročních zpráv. V individuálním nastavení délky sledovaného období (custom
period) si můžete zvolit délku období a sport. V rozbalovacím seznamu si zvolte časové období pro zprávu a sportovní
disciplínu a stiskněte ikonku kola pro výběr dat, která chcete zobrazit v grafu zprávy.
KOMUNITA
V sekcích Flow Groups (Skupiny Flow), Clubs (Kluby) a Events (Závody) můžete najít sportovce, kteří trénují na stejný
závod nebo ve stejném klubu jako vy. Nebo můžete založit vlastní skupinu pro lidi, se kterými chcete trénovat. Můžete
sdílet cvičení a tréninkové tipy, komentovat tréninkové výsledky ostatních členů a být součástí komunity Polar.
PROGRAMY
V sekci Programs (Programy) si můžete vytvořit běžecký program, který vám pomůže při tréninku na závod na 5 km,
10 km, půlmaraton nebo maraton. Polar Running Program (Běžecký program od Polaru) je uzpůsobený dané akci
42
a zohledňuje vaše osobní vlastnosti, tréninkovou minulost a dobu na přípravu.
Podporu a další informace ohledně používání webové služby Polar Flow najdete na adrese
support.polar.com/en/support/flow.
Podrobné informace o upravování sportovních profilů
NABÍDKA APLIKACE POLAR
TRÉNINK
Tady budete své tréninky zahajovat. Spusťte Training (Trénink) a zobrazí se seznam sportovních profilů, které máte
v aplikaci Polar k dispozici. Zde si můžete vybrat požadovanou sportovní disciplínu.
Výběr sportovních profilů zobrazovaných v aplikaci Polar na hodinkách M600 můžete měnit buď v aplikaci Polar Flow,
nebo ve webové službě Polar Flow. V nabídce mobilní aplikace klepněte na Sport profiles (Sportovní profily). Nebo
přejděte na stránky flow.polar.com, klikněte na své jméno v pravém horním rohu a zvolte Sport profiles (Sportovní
profily). V mobilní aplikaci a webové službě můžete přidávat a odebírat sportovní disciplíny a reorganizovat seznam
tak, abyste měli oblíbené sporty na M600 snadno přístupné.
Před zahájením tréninku počkejte, dokud se vedle ikony sportovní disciplíny nezobrazí hodnota vaší tepové frekvence.
Jestliže zvolený sportovní profil podporuje sledování pomocí GPS, zobrazí se také ikona GPS. Zelený kruh kolem GPS
se přestane otáčet, jakmile přístroj zachytí signál GPS. Stiskněte přední tlačítko, klepněte na ikonu , vyberte si sport
a trénink se spustí.
MY DAY (MŮJ DEN)
Zvolíte-li displej hodinek od Polaru jako např. „Polar Jumbo“, můžete na domovské obrazovce hodinek M600
sledovat pokrok denní aktivity. V sekci My Day (Můj den) uvidíte podrobnější informace o denní aktivitě a trénincích
v daném dni.
Otevřete My Day (Můj den), chcete-li zobrazit AKTUÁLNÍ stav aktivity. Zobrazí se procentuální hodnota, která ukazuje,
jak daleko jste s plněním cíle denní aktivity. Váš pokrok je znázorněný také graficky v podobě postupně se vyplňující
lišty aktivity. Uvidíte také počet kroků, které jste již ušli, překonanou vzdálenost a spálené kalorie.
43
Rolujte nabídkou My day (Můj den) a uvidíte tréninky, které jste během dne absolvovali, a tréninky, které jste si na
daný den naplánovali ve webové službě Polar Flow. Můžete otevřít minulé tréninky a prohlédnout si je podrobněji.
SYNC (SYNCHRONIZACE)
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.
Aplikace Polar v hodinkách M600 po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data a data
o aktivitě s aplikací Polar Flow. Pokud netrénujete s aplikací Polar a chcete zobrazit svá data o aktivitě v mobilní
aplikaci, musíte je synchronizovat ručně. Můžete to udělat klepnutím na ikonu synchronizace. Na hodinkách M600 se
během synchronizace zobrazí Syncing (Probíhá synchronizace) a Completed (Hotovo), jakmile je úspěšně
dokončena.
Když se aplikace Polar na hodinkách M600 synchronizuje s mobilní aplikací, vaše data o aktivitě a tréninková data
budou prostřednictvím internetového připojení automaticky uložena do webové služby.
NAVIGACE V APLIKACI POLAR
SPUŠTĚNÍ APLIKACE POLAR
• Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko (pozn. nejprve musíte ukončit všechny ostatní aplikace).
NEBO
• Jděte do nabídky aplikací, najděte položku Polar a klepněte na ni.
NEBO
• Použijte hlasový příkaz:
1. • Dbejte na to, aby domovská obrazovka hodinek M600 byla aktivní.
2. • Řekněte: „OK Google.“ Pokud přístroj váš hlas rozezná, zobrazí se obrázek mikrofonu s textem Speak
now (Mluvte).
3.
• Řekněte buď: „Open Polar“, nebo „Start a workout“.
NAVIGACE V APLIKACI POLAR POMOCÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE A POHYBŮ ZÁPĚSTÍM
PROCHÁZENÍ NABÍDEK, SEZNAMŮ A PŘ EHLEDŮ
• Přejeďte prstem po dotykovém displeji nahoru nebo dolů.
NEBO
• Švihněte zápěstím od sebe a k sobě.
VÝBĚR POLOŽEK
• Klepněte na ikonu.
NÁVRAT O JEDEN KROK ZPĚT
• Přejeďte prstem po displeji zleva doprava.
44
NAVIGACE V APLIKACI POLAR POMOCÍ PŘEDNÍHO TLAČÍTKA
• V nabídce aplikace Polar stiskněte přední tlačítko, chcete-li zahájit Trénink.
• V seznamu sportovních profilů stiskněte přední tlačítko, pokud chcete vybrat ikonu sportovního profilu
zobrazenou na displeji.
• Při tréninku stiskněte a podržte přední tlačítko, chcete-li cvičení pozastavit.
• V režimu pozastavení stiskněte a podržte přední tlačítko, pokud chcete trénink ukončit.
• V přehledu po tréninku stiskněte přední tlačítko, chcete-li aplikaci Polar ukončit.
NAVIGACE V APLIKACI POLAR POMOCÍ HLASU
ZAHÁJENÍ TRÉNINKU
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka hodinek M600 byla aktivní.
2. Řekněte: „OK Google.“ Pokud přístroj váš hlas rozezná, zobrazí se obrázek mikrofonu s textem Speak now
(Mluvte).
3. Pro zahájení tréninku řekněte buď: „Start a run“, nebo „Start a bike ride“.
NEBO
řekněte: „Start a workout“, aby se otevřel seznam sportovních profilů, ve kterém si můžete vyhledat sport,
který chcete trénovat, a klepnout na něj.
POZASTAVENÍ TRÉNINKU
1. Dbejte na to, aby domovská obrazovka hodinek M600 byla aktivní.
2. Řekněte: „Stop a run“, nebo „Stop a bike ride“.
TRÉNOVÁNÍ S APLIKACÍ POLAR
Na chytrých hodinkách M600 používejte aplikaci Polar, protože jedině tak je můžete plně využít.
Podrobnější informace o tom, jak trénovat s aplikací Polar na M600, najdete na těchto odkazech:
• Nošení hodinek M600
• Zahájení tréninku
• Při tréninku
• Přerušení/ukončení tréninku
• Po tréninku
NOŠENÍ HODINEK M600
Chytré hodinky optimalizované pro sport mají zabudovaný snímač tepové frekvence, který měří tepovou frekvenci ze
zápěstí. K tomu, aby tepová frekvence mohla být ze zápěstí odečítána přesně, je nutné připevnit pásek pevně na
zápěstí, těsně za zápěstní kost, s displejem směřujícím nahoru. Snímač se musí dotýkat kůže, ale pásek by neměl
být příliš utažený, aby nebránil proudění krve.
45
Když necvičíte, měli byste pásek trochu povolit tak, jako byste nosili běžné hodinky. Na trénink ho ale zase dotáhněte,
abyste měli jistotu, že ze zápěstí odečítané hodnoty tepové frekvence budou přesné. Jestliže máte na zápěstí tetování,
nepřikládejte snímač přímo na ně, protože tetování může hodnoty tepové frekvence zkreslovat.
Pokud vaše ruce a pokožka snadno prochladnou, je vhodné kůži pod snímačem nejprve zahřát. Před tréninkem je
potřeba rozproudit krev!
U sportovních disciplín, kde je obtížnější zajistit, aby snímač držel na zápěstí ve stabilní poloze, anebo kde dochází ke
svalovému a šlachovému napětí nebo pohybu v blízkosti snímače, doporučujeme používat snímač tepové frekvence
Polar s hrudním pásem, který vám zajistí přesnější měření tepové frekvence. Více informací viz Spárování aplikace
Polar se snímačem tepové frekvence.
I když v průběhu cvičení dostáváte mnoho subjektivních signálů o tom, jak se vaše tělo s fyzickou zátěží vyrovnává
(namáhavost cvičení, rytmus dechu, fyzické počitky), žádný z nich není tak spolehlivý, jako měření tepové frekvence.
To je objektivní a je ovlivněno vnitřními i vnějšími faktory, což znamená, že budete mít k dispozici spolehlivý ukazatel
své fyzické kondice.
ZAHÁJENÍ TRÉNINKU
Alternativní způsoby procházení aplikace najdete v oddílu Navigace v aplikaci Polar.
ZAHÁJENÍ TRÉNINKU
1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar. Pozn. nejprve musíte ukončit
všechny ostatní aplikace.
2. Stiskněte přední tlačítko, aby se otevřela nabídka Training (Trénink) a zobrazil se seznam sportovních profilů.
3. Procházejte seznam sportovních profilů tak, že budete švihat zápěstím k sobě nebo od sebe, a zvolte si profil,
který chcete použít. V tomto předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky M600 nezaznamenají vaši
tepovou frekvenci a satelitní signál GPS (pokud se použije pro zvolený sport), abyste zajistili, že vaše
46
tréninková data jsou přesná.
Jakmile hodinky zaznamenají tepovou frekvenci, na displeji se zobrazí ikona srdce s hodnotou tepové
frekvence.
Jestliže sportovní profil podporuje sledování pomocí GPS, zobrazí se ikona GPS. Abyste chytili satelitní signál
GPS, jděte ven a stranou vysokých budov a stromů. Aby systém GPS fungoval co nejlépe, noste hodinky M600
na ruce tak, aby displej směřoval nahoru. Mějte je v horizontální poloze před sebou a dál od hrudníku. Během
vyhledávání držte ruku nad úrovní hrudníku a nehýbejte s ní. Stůjte klidně a vydržte, dokud M600 nezachytí
satelitní signál.
Vzhledem k umístění antény GPS na M600 se nedoporučuje hodinky nosit s displejem na spodní části zápěstí.
Pokud máte hodinky nasazené na řídítkách, dbejte na to, aby displej směřoval nahoru. Více informací o GPS
najdete v oddílu GPS.
Zelený kruh kolem GPS se přestane otáčet, jakmile přístroj zachytí signál GPS.
4. Chcete-li zahájit trénink, stiskněte přední tlačítka na zvoleném sportovním profilu.
Pozn. Pokud v tréninkových datech chcete zobrazovat informace na základě těchto měření, musíte aplikaci Polar
na hodinkách M600 povolit sledování vaší polohu a měření tepové frekvence.
Udělení/zrušení povolení
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Permissions (Povolení) a klepněte na ni.
2. Najděte položku Polar a klepněte na ni.
3. Klepněte na Location (Poloha) nebo Sensors (Snímače), abyste mohli přepínat nastavení na možnost
ENABLED (Povoleno) nebo DISABLED (Zakázáno).
Více informací o tom, jaké informace může aplikace Polar zobrazovat při tréninku, najdete v oddílu Při tréninku.
ZAHÁJENÍ TRÉNINKU S TRÉNINKOVÝM CÍLEM
V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle. Pozor,
tréninkové cíle musíte nejprve synchronizovat s aplikací Polar, abyste je mohli používat. Více informací viz část
o synchronizaci. Aplikace Polar vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle.
Zahájení tréninku s tréninkovým cílem
1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
2. Klepněte na Training (Trénink). Hodinky vás vyzvou, abyste zahájili trénink, který máte na daný den
naplánovaný.
3. Klepněte na ikonu zaškrtávacího znaménka.
4. Najděte sportovní profil, který chcete při tréninku použít, a klepněte na něj.
NEBO
1.
2.
3.
4.
Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
Jděte do nabídky My day (Můj den).
Najděte tréninkový cíl a klepněte na něj.
Najděte požadovaný sport pro trénink a klepněte na něj.
47
PŘI TRÉNINKU
TRÉNINKOVÉ NÁHLEDY
Procházení tréninkovými náhledy
• Přejeďte prstem po displeji nahoru nebo dolů.
NEBO
• Švihněte zápěstím od sebe a k sobě.
Informace, které uvidíte v tréninkových náhledech, závisí na tom, jak jste si zvolený sportovní profil upravili. Nastavení
každého sportovního profilu můžete definovat ve webové službě Polar Flow.
Tréninkové náhledy mohou obsahovat například tyto informace:
Aktuální tepovou frekvenci,
zónu tepové frekvence,
trvání tréninku
Vzdálenost, kterou jste během tréninku doposud překonali,
aktuální tempo,
aktuální čas,
počet kalorií, které jste při tréninku již spálili
NÁHLED AUTOMATICKÉHO ZÁZNAMU ÚSEKU
Platí tehdy, máte-li u zvoleného sportovního profilu aktivované nastavení automatického záznamu úseku. Více
informací o tom, jak měnit nastavení sportovních profilů, viz Sportovní profily ve webové službě Polar Flow nebo
[Sportovní profily v aplikaci Polar Flow] na stránkách podpory společnosti Polar.
Jak zobrazit náhled automatického záznamu úseku
• V tréninkovém náhledu přejeďte prstem doleva.
Jak zobrazit předchozí úseky
• V náhledu úseku přejeďte prstem nahoru.
Podle toho, jak máte nastavený automatický záznam úseku, v náhledu úseku uvidíte:
48
Trvání nebo délku úseku,
průměrnou rychlost nebo tempo,
průměrnou tepovou frekvenci
JAK UKONČ IT APLIKACI POLAR BEZ UKONČ ENÍ TRÉNINKU
• klepněte a podržte prst na displeji 2 sekundy a pak klepněte na červenou ikonu pro ukončení
NEBO
• na hodinkách M600 stiskněte postranní tlačítko zapnutí
Když aplikaci Polar ukončíte během tréninku, v dolní části domovské obrazovky se ukáže karta Recording on
(Záznam zap.). Hodinky M600 můžete procházet a používat jako obvykle.
Pro návrat k tréninku
• klepněte na kartu Recording on (Záznam zap.)
NEBO
• na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko.
TRÉNINKOVÝ PŘ EHLED PŘ I TRÉNINKU
Chcete-li zobrazit tréninkový přehled
• v náhledu úseku přejeďte prstem doleva.
Aktuální čas
Trvání tréninku
49
Distance (Vzdálenost) (pokud lze na daný sport použít):
Average heart rate(Průměrná hodnota srdeční frekvence)
Maximum heart rate(Maximální hodnota srdeční frekvence)
Čas strávený v různých zónách tepové frekvence
Average pace/speed (Průměr. tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít)
Maximum pace/speed (Maximální tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít)
Spálené kalorie
Podle toho, jaký sportovní profil používáte, zobrazí se v přehledu některé z následujících
informací nebo všechny
aktuální čas,
trvání tréninku,
již překonaná vzdálenost (platí-li pro váš sport),
průměrná tepová frekvence,
maximální tepová frekvence,
čas v různých zónách tepové frekvence,
průměrná rychlost nebo tempo (platí-li pro váš sport),
maximální rychlost nebo tempo (platí-li pro váš sport),
spálené kalorie
PŘERUŠENÍ/UKONČENÍ TRÉNINKU
POZASTAVENÍ TRÉNINKU
• Stiskněte a podržte přední tlačítko.
NEBO
• V tréninkovém náhledu přejeďte prstem doprava, najděte ikonu pozastavení a klepněte na ni.
50
V režimu pozastavení můžete zobrazit tréninkový přehled, když přejedete prstem doleva.
CHCETE-LI POKRAČ OVAT V POZASTAVENÉM TRÉNINKU
• Klepněte na ikonku zelené šipky.
UKONČ ENÍ TRÉNINKU
• Při tréninku nebo v režimu pozastavení stiskněte a podržte přední tlačítko, dokud se zelené počítadlo
nevynuluje.
NEBO
• V režimu pozastavení na displeji klepněte na červenou ikonku pro ukončení tréninku a podržte ji.
PO TRÉNINKU
Získejte okamžitou analýzu a podrobné informace o tréninku pomocí aplikace Polar, aplikace Polar Flow a webové
služby Polar Flow.
TRÉNINKOVÝ PŘ EHLED NA HODINKÁCH M600
Po každém tréninku získáte na hodinkách okamžitý tréninkový přehled.
51
To, jaké se v tréninkovém přehledu zobrazí informace, záleží na sportovním profilu.
Dostupné informace:
Duration (Délka trvání): Délka trvání tréninku.
Distance (Vzdálenost) (pokud lze na daný sport použít): vzdálenost, kterou jste při tréninku
překonali.
Average heart rate (Průměrná tepová frekvence): průměrná tepová frekvence při tréninku.
Maximum heart rate (Maximální tepová frekvence): maximální tepová frekvence při
tréninku.
Average pace/speed (Průměr. tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít): průměr.
tempo/rychlost při tréninku.
Maximum pace/speed (Maximální tempo/rychlost) (pokud lze na daný sport použít):
maximální tempo/rychlost při tréninku.
Calories (Kalorie): množství kalorií spálených při tréninku.
Heart rate zones (Zóny tepové frekvence): Čas strávený v různých zónách tepové
frekvence.
Running index: třída a číselná hodnota běžeckého výkonu.
Training load (Tréninková zátěž): vypočtená namáhavost tréninku.
Training Benefit (Přínos tréninku): zpětná vazba týkající se efektivity tréninku.
Na tréninkový přehled se můžete podívat později v sekci My day (Můj den).
52
Chcete-li se na tréninkový přehled podívat později
1.
2.
3.
4.
Stisknutím předního tlačítka spusťte aplikaci Polar.
Přejeďte prstem nahoru, najděte položku My day (Můj den) a klepněte na ni.
Přejeďte prstem dolů, aby se zobrazily dnešní tréninky.
Klepněte na trénink, u kterého chcete zobrazit tréninkový přehled.
V aplikaci Polar můžete zobrazit pouze tréninkové přehledy za aktuální den. Kompletní tréninkovou historii
s podrobnější analýzou najdete v aplikaci nebo webové službě Polar Flow.
TRÉNINKOVÁ DATA V APLIKACI POLAR FLOW
Na telefonu můžete po každém tréninku bleskově vyhodnotit svá tréninková data. Aplikace Polar v hodinkách M600
po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data s aplikací Polar Flow.
Další informace viz Aplikace a služby Polar a Synchronizace.
TRÉNINKOVÁ DATA VE WEBOVÉ SLUŽBĚ POLAR FLOW
Webová služba Polar Flow vám umožňuje analyzovat každý detail tréninku a dozvědět se více o dosaženém výkonu.
Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.
Další informace viz Aplikace a služby Polar a Synchronizace.
FUNKCE GPS
Hodinky M600 mají zabudovanou GPS, která umožňuje přesné měření rychlosti a vzdálenosti u řady venkovních
sportů. Při tréninku s aplikací Polar si po tréninku můžete prohlédnout svoji trasu na mapě v aplikaci a webové službě
Polar Flow.
Na M600 najdete tyto funkce GPS:
• Altitude (Nadmořská výška): měření nadmořské výšky v reálném čase.
• Distance (Vzdálenost): přesné měření vzdálenosti během tréninku a po něm.
• Speed/Pace (Rychlost/tempo): přesné měření rychlosti/tempa během tréninku a po něm.
Upozorňujeme, že GPS přestává zaznamenávat hodnoty, pokud máte na M600 zapnutý režim úspory baterie. Režim
úspory baterie se zapíná automaticky, jakmile nabití baterie klesne pod 5 %.
I když neměříte tepovou frekvenci na zápěstí, mějte hodinky M600 na ruce tak, aby displej směřoval nahoru, aby
GPS fungovala co nejlépe. Vzhledem k umístění antény GPS na M600 se nedoporučuje hodinky nosit s displejem na
spodní části zápěstí. Pokud máte hodinky nasazené na řídítkách, dbejte na to, aby displej směřoval nahoru.
53
SYNCHRONIZACE
K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi aplikací Polar na hodinkách M600, mobilní aplikací a webovou
službou Polar Flow, musíte mít účet u Polaru. Účet jste si již založili, pokud jste dokončili nastavení hodinek M600.
AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE TRÉNINKOVÝCH DAT
Aplikace Polar v hodinkách M600 po skončení tréninku automaticky synchronizuje vaše tréninková data a data
o aktivitě s aplikací Polar Flow. K tomu, aby automatická synchronizace fungovala, musíte být přihlášeni do mobilní
aplikace pomocí svého účtu u Polaru a telefon a M600 musí být propojeny přes Bluetooth nebo Wi-Fi.
Aplikace Polar také synchronizuje vaše data o aktivitě s mobilní aplikací, pokud dostanete upozornění na nečinnost
nebo splníte cíl denní aktivity.
Když se vaše data o aktivitě a tréninková data aktualizují v mobilní aplikaci, data se prostřednictvím internetového
připojení také automaticky synchronizují s webovou službou Polar Flow.
Upozornění pro uživatele iPhonů! Pokud netrénujete s aplikací Polar a chcete zobrazit data o aktivitě v mobilní
aplikaci, musíte použít ruční synchronizaci.
SYNCHRONIZACE ZMĚNĚNÝCH NASTAVENÍ
Můžete změnit nastavení účtu u Polaru, přidávat a odebírat sportovní profily a vytvářet tréninkové cíle jak ve
webové službě Polar Flow, tak v mobilní aplikaci Polar Flow. Ve webové službě můžete také upravovat nastavení
sportovních profilů.
Veškeré změny, které provedete v mobilní aplikaci, se synchronizují mezi mobilní aplikací a webovou službou
automaticky, pokud je telefon připojený na internet. Pokud provedete změny ve webové službě Polar Flow,
synchronizují se do mobilní aplikace při dalším spuštění aplikace na telefonu.
Platí pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Jsou-li hodinky M600 spárované s telefonem s Androidem, změněná nastavení se synchronizují z mobilní aplikace do
aplikace Polar na hodinkách automaticky prostřednictvím připojení Bluetooth nebo Wi-Fi.
Platí pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.
Jsou-li hodinky M600 spárované s iPhonem, musíte změněná nastavení mezi mobilní aplikací a aplikací Polar na
hodinkách synchronizovat ručně.
CHCETE-LI SYNCHRONIZOVAT DATA O AKTIVITĚ A ZMĚNĚNÁ NASTAVENÍ RUČNĚ (PRO
UŽIVATELE IPHONŮ)
1. Na hodinkách M600 stiskněte přední tlačítko, aby se spustila aplikace Polar.
2. Rolujte nabídkou dolů, najděte položku Sync (Synchronizace) a klepněte na ni.
3. Na hodinkách se během synchronizace zobrazí Syncing (Probíhá synchronizace) a Completed (Hotovo),
jakmile je úspěšně dokončena.
54
Podporu a další informace o používání aplikace Polar Flow naleznete na adrese www.polar.com/en/support/Flow_
app.
Podporu a další informace ohledně používání webové služby Polar Flow najdete na adrese
www.polar.com/en/support/flow.
PLÁNOVÁNÍ TRÉNINKU
V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete plánovat trénink a vytvářet si osobní tréninkové cíle. Pozor,
tréninkové cíle musíte nejprve synchronizovat s aplikací Polar, abyste je mohli používat. Více informací viz část
o synchronizaci. Aplikace Polar vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle.
• Quick Target (Rychlý cíl): Jako cíl si zvolte délku tréninku, vzdálenost nebo výdej kalorií. Můžete se například
rozhodnout, že budete 30 minut plavat, uběhnete 10 km nebo spálíte 500 kcal.
• Phased Target (Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jinou
intenzitu a délku trvání. Může jít např. o sestavení intervalového tréninku, jehož součástí je vhodná rozcvička a
odpočinkové fáze.
VYTVOŘENÍ TRÉNINKOVÉHO CÍLE VE WEBOVÉ SLUŽBĚ POLAR FLOW
1. Přejděte do Diary (Diáře) a klikněte na Add (Přidat) > Training target (Tréninkový cíl).
2. V náhledu Add training target (Přidat tréninkový cíl) vyberte Quick (Rychlý) nebo Phased (Fázovaný).
QUICK TARGET (RYCHLÝ CÍL):
1. Vyberte Quick (Rychlý)
2. Zvolte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (maximálně 45 číslic), Date (Datum) a Time (Čas) a jakékoli
Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete doplnit.
3. Vyplňte buďto Duration (Délku trvání), nebo Calories (Kalorie). Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
4. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) přidáte cíl do Diary (Diáře).
FÁZOVANÝ CÍL
1. Zadejte Phased (Fázovaný).
2. Zvolte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (maximálně 45 číslic), Date (Datum) a Time (Čas) a jakékoli
Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete doplnit.
3. Vyberte si, zda chcete vytvořit nový fázovaný cíl (Create new) (Vytvořit nový), nebo použít šablonu (Use
template) (Použít šablonu).
4. Přidejte ke svému cíli fáze. Klikněte na Duration (Délka trvání) pro přidání fáze dle délky trvání. Pro každou z
fází zvolte Name (Název) a Duration (Délku trvání), Manual (Ruční) nebo Automatic (Automatické) zahájení
následující fáze a intenzitu tréninku volbou Select intensity (Zvolte intenzitu).
5. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) přidáte cíl do Diary (Diáře).
Když své tréninkové cíle synchronizujete do aplikace Polar na hodinkách M600, najdete tréninkové cíle pro aktuální
den v nabídce My day (Můj den).
Pokyny k tomu, jak zahájit trénink s cílem najdete v oddílu Zahájení tréninku.
Informace o tom, jak se vytváří tréninkové cíle v aplikaci Polar Flow, najdete zde.
55
SPÁROVÁNÍ APLIKACE POLAR SE SNÍMAČEM TEPOVÉ FREKVENCE
U sportovních disciplín, kde je obtížnější zajistit, aby snímač držel na zápěstí ve stabilní poloze, anebo kde dochází ke
svalovému a šlachovému napětí nebo pohybu v blízkosti snímače, doporučujeme používat snímač tepové frekvence
Polar s hrudním pásem, který vám zajistí přesnější měření tepové frekvence.
Tréninková aplikace Polar na hodinkách M600 je kompatibilní se snímači tepové frekvence H6 a H7 od Polaru, jež
pracují s technologií Bluetooth® Smart.
Snímač tepové frekvence pracující s technologií Bluetooth® Smart musí být spárovaný s aplikací Polar, aby mohly
fungovat společně. Párování trvá pouze několik vteřin a zaručí vám, že aplikace Polar bude přijímat pouze signály z
vašich snímačů a zařízení. Umožní vám tak nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě
dbejte na to, abyste párování provedli ještě doma, abyste předešli rušení od jiných zařízení.
JAK SPÁROVAT SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE PRACUJÍCÍ S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH®
SMART S APLIKACÍ POLAR NA HODINKÁCH M600
1. Připněte si snímač tepové frekvence.
• Navlhčete elektrody na hrudním pásu.
• Připojte konektor k pásu.
• Upravte délku pásu, tak aby seděl těsně, ale pohodlně. Nasaďte si pás kolem hrudníku, těsně pod prsní svaly,
a zahákněte háček k druhému konci pásu.
• Zkontrolujte, zda navlhčené elektrody přiléhají těsně ke kůži a logo Polar na konektoru je uprostřed a rovně.
1. Spusťte aplikaci Polar na M600 stisknutím předního tlačítka. (Nejprve musíte ukončit jakékoli jiné aplikace.)
2. Klepněte na Training (Trénink) nebo stiskněte přední tlačítko, aby se na hodinkách M600 otevřel seznam
sportovních profilů.
3. Budete vyzváni, abyste spárovali M600 se snímačem tepové frekvence. Zobrazí se ID snímače tepové frekvence,
například Pair Polar H7 XXXXXXXX (Spárovat Polar H7 XXXXXXXX).
4. Přijměte žádost o spárování klepnutím na ikonu zaškrtnutí.
5. Jakmile se snímač tepové frekvence s hodinkami spáruje, zobrazí se hlášení H7 connected (H7 připojen). Zobrazí
se také ikona srdce ukazující vaši tepovou frekvenci a barva kroužku kolem tepové frekvence se změní ze zelené
na modrou.
56
Když používáte snímač tepové frekvence Polar Bluetooth Smart®, aplikace Polar neměří tepovou frekvenci na
zápěstí.
JAK ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ SNÍMAČE TEPOVÉ FREKVENCE PRACUJÍCÍHO S TECHNOLOGIÍ
BLUETOOTH® SMART S APLIKACÍ POLAR
1. Jděte na adresu flow.polar.com.
2. Klikněte na své jméno v pravém horním rohu a zvolte Products (Produkty).
3. Uvidíte seznam Registered products (Registrovaných přístrojů). Klikněte na Remove (Odebrat) vedle snímače
tepové frekvence, chcete-li zrušit jeho spárování s jakýmkoli zařízením.
Po každém tréninku odpojte konektor od hrudního pásu a opláchněte pás pod tekoucí vodou. Snímač tepové
frekvence může zůstat vlivem potu a vlhkosti zapnutý, a proto jej nezapomeňte osušit.
57
FUNKCE POLAR
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY 24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU
Aplikace Polar na hodinkách M600 sleduje vaši aktivitu pomocí 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby
zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a
umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte svůj pravidelný trénink. Doporučujeme
hodinky M600 nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.
Funkce sledování aktivity je stále zapnutá. Pokud na M600 používáte displej hodinek Polar, uvidíte svůj pokrok
z hlediska aktivity na domovské obrazovce.
CÍL DENNÍ AKTIVITY
Aplikace Polar vás povede k tomu, abyste každý den splnili osobní cíl denní aktivity. Cíl denní aktivity vychází z
nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v nastavení Cíle denní aktivity ve Polar Flow web service
(webové službě Polar Flow). Přihlaste se do webové služby, v pravém horním rohu klikněte na svoje jméno /
profilovou fotografii a v Settings (Nastavení) přejděte na záložku Daily Activity goal (Cíl denní aktivity).
Nastavení cíle denní aktivity vám umožňuje zvolit si takový cíl, který nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a
aktivitě, přičemž si můžete vybrat ze tří úrovní aktivity. Pod polem výběru uvidíte, nakolik musíte být aktivní, abyste
splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v
běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a
chodí, jsou nároky vyšší.
ÚDAJE O AKTIVITĚ
Aplikace Polar zaznamenává, jak se vám daří denní cíl naplňovat. To, jak si z hlediska aktivity vedete, můžete
sledovat na liště aktivity v nabídce My day (Můj den) nebo na displejích hodinek Polar.
V nabídce My day (Můj den) uvidíte, nakolik jste dnes již byli aktivní, a tréninky, které jste dnes již absolvovali, nebo
které jste si na dnešní den naplánovali.
58
• Steps (Kroky): Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a
převáděny na odhadnutý počet kroků.
• Distance (Vzdálenost): Vzdálenost, kterou jste zatím překonali. Výpočet vzdálenosti je založen na vaší tělesné
výšce a počtu kroků, které jste udělali.
• Calories (Kalorie): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR
(bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).
Displej aktivity můžete rychle otevřít z domovské obrazovky, pokud máte nastavený displej hodinek Polar Jumbo.
Stačí klepnout na světle modrou ikonu aktivity.
Jestliže chcete vidět, co byste měli ještě udělat, abyste splnili cíl denní aktivity, klepněte na zobrazení dat aktivity
nebo dejte ruku dolů, když se zobrazení dat aktivity na displeji ukáže.
UPOZORNĚNÍ NA NEČINNOST
Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro udržení si dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je
důležité i to, abyste se vyhýbali dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete
a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. Aplikace Polar zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní,
a pomůže vám přerušit sezení, aby se předešlo neblahým účinkům, které má na vaše zdraví.
Bez ohledu na úroveň aktivity, kterou jste si pro cíl denní aktivity nastavili, pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou
pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se text It's time to move (Je čas se hýbat), spolu se
slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou vycházku, protáhněte se, nebo
vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat nebo po stisknutí kteréhokoli tlačítka.
Pokud se nezačnete pohybovat do pěti minut, obdržíte známku za nečinnost. Známku za nečinnost uvidíte v nabídce
My Day (Můj den) v aplikaci Polar pod údaji o denní aktivitě. Počet známek za nečinnost, které jste každý den obdrželi,
uvidíte v aplikaci a ve webové službě Polar Flow. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k
aktivnějšímu životnímu stylu.
Upozornění na nečinnost nebo známky za nečinnost nemají vliv na váš pokrok při plnění cíle denní aktivity.
INFORMACE O SPÁNKU V APLIKACI A WEBOVÉ SLUŽBĚ POLAR FLOW
Budete-li mít hodinky M600 na ruce i v noci, bude aplikace Polar sledovat váš spánek a jeho kvalitu
(vydatný/neklidný). Nemusíte zapínat spánkový režim. Aplikace z pohybů vašeho zápěstí automaticky pozná, že spíte.
Doba spánku a jeho kvalita (vydatný/neklidný) se zobrazují v aplikaci a webové službě Polar Flow.
59
Doba spánku je nejdelší souvislý čas odpočinku za 24 hodin a počítá se od 18:00 hodin do 18:00 hodin následujícího
dne. Přerušení spánku kratší než jedna hodina nezastaví záznam spánku, nepočítá se však do celkové doby spánku.
Intervaly přerušení spánku, které jsou delší než jedna hodina, způsobí zastavení záznamu spánku.
Čas, po který spíte klidně a příliš se nehýbete, je zaznamenáván jako vydatný spánek. Čas, po který se ve spánku
hýbete a měníte svoji polohu, je zaznamenáván jako neklidný spánek. Použitý algoritmus neprovádí pouze jednoduchý
součet intervalů, kdy se ve spánku nehýbete, ale přikládá větší váhu delším takovým intervalům, než těm krátkým.
Procento vydatného spánku udává podíl vydatného spánku na celkové době spánku. Vydatný spánek je velmi
individuální záležitost a měl by být interpretován společně s dobou spánku.
Z informací o tom, jak dlouho trvá váš vydatný i neklidný spánek, získáte přehled o tom, jak v noci spíte, a zda váš
spánek není ovlivněn nějakými změnami ve vašem všedním životě. To vám může pomoci najít způsob, jak svůj
spánek zlepšit a cítit se během dne odpočatí.
ÚDAJE O AKTIVITĚ V APLIKACI A WEBOVÉ SLUŽBĚ POLAR FLOW
S mobilní aplikací Polar Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o svojí aktivitě takříkajíc za pochodu a převádět je
z aplikace Polar do Polar Flow. Webová služba vám o vaší pohybové aktivitě poskytne ty nejpodrobnější informace.
ZÓNY TEPOVÉ FREKVENCE
Zóny tepové frekvence od Polaru pozvedávají efektivitu tréninku, pracujícího s hodnotami tepové frekvence, na další
úroveň. Trénink je rozdělen podle pěti zón tepové frekvence, které jsou procentním vyjádřením maximální tepové
frekvence. Pomocí zón tepové frekvence si můžete snadno zvolit a sledovat intenzitu tréninku.
Cílová zóna
MAXIMÁLNÍ
Intensity % of Příklad: Zóny
HRmax
tepové
(Intenzita v % frekvence**
TFmax)*
90–100 %
171–190
tepů/min
Příklady
Účinek tréninku
délek
tréninkových
jednotek
méně než 5
minut
Přínos: Maximální nebo téměř maximální úsilí
vynaložené při dýchání a používání svalů.
Pocitové vyjádření: Velmi vyčerpávající, jak z
hlediska dýchání, tak i svalové zátěže.
Doporučujeme pro: Velmi zkušené a zdatné
sportovce. Pouze v krátkých intervalech,
obvykle jako konečnou přípravu pro
krátkodobé sportovní výkony.
NÁROČNÁ
80–90 %
152–172
tepů/min
2–10 minut
Přínos: Větší vytrvalost, schopnost udržet si
vysokou rychlost.
Pocitové vyjádření: Způsobuje svalovou
únavu a zadýchanost.
Doporučujeme pro: Zkušené sportovce pro
celoroční trénink a různé délky tréninkových
jednotek. Nabývá na významu v
předzávodním období.
STŘEDNÍ
70–80 %
133–152
tepů/min
10–40 minut
60
Přínos: Zvyšuje celkové tempo tréninku, vede ke
snadnějšímu zvládání střední zátěže a zvyšuje
Cílová zóna
Intensity % of Příklad: Zóny
HRmax
tepové
(Intenzita v % frekvence**
TFmax)*
Příklady
Účinek tréninku
délek
tréninkových
jednotek
efektivnost.
Pocitové vyjádření: Rovnoměrné a rychlé
dýchání.
Doporučujeme pro: Sportovce, kteří se
připravují na závody nebo si chtějí zlepšit
svoji výkonnost.
LEHKÁ
60–70 %
114–133
tepů/min.
40–80 minut
Přínos: Zlepšuje celkovou obecnou zdatnost,
urychluje regeneraci a podporuje metabolismus.
Pocitové vyjádření: Příjemné a snadné, nízké
svalové a kardiovaskulární zatížení.
Doporučujeme pro: Každého, kdo do svého
základního tréninku zařazuje i dlouhé
tréninkové jednotky a pro regeneraci v
průběhu závodní sezóny.
VELMI LEHKÁ
50–60 %
104–114
tepů/min
20–40 minut
Přínos: Zahřívá i ochlazuje a pomáhá v
regeneraci.
Pocitové vyjádření: Velmi snadné, nízká
námaha.
Doporučujeme pro: Regeneraci a ochlazení
po celou tréninkovou sezónu.
* HR
max
(TFmax) = maximální tepová frekvence (220-věk).
** Zóny tepové frekvence (v tepech za minutu) pro třicetiletého člověka, jehož maximální tepová frekvence je 190 tepů
za minutu (220–30).
Trénink v 1. zóně tepové frekvence se provádí s velmi nízkou intenzitou. Hlavní princip tohoto typu tréninku spočívá v
tom, že výkon se dále zlepšuje i při následné regeneraci, a nikoli jen v průběhu samotného tréninku. Urychlete proces
regenerace tréninkem o velice nízké intenzitě.
Trénování ve 2. zóně tepové frekvence slouží ke zvyšování vytrvalosti, což je důležitou součástí kteréhokoli
tréninkového programu. Tréninkové jednotky v této zóně jsou velmi snadné a jsou aerobní povahy. Výsledkem
dlouhodobého tréninku v této lehké zóně je efektivní výdej energie. Pokrok vyžaduje vytrvalost.
Trénink ve 3. zóně tepové frekvence rozvíjí aerobní sílu. Intenzita tréninku je sice vyšší, než v zóně 1 a 2, přesto však
zůstává převážně aerobní. Trénink ve sportovní zóně 3 může být například tvořen intervaly s následnou regenerací.
Trénování v této zóně je mimořádně účinné pro zlepšení krevního oběhu v srdečním svalu a v kosterním svalstvu.
61
Je-li vaším cílem dosahovat vrcholových výkonů, potom budete muset trénovat v zónách 4 a 5. V těchto zónách
budete trénovat anaerobně v intervalech v délce do 10 minut. Čím kratší interval, tím vyšší intenzita. Velmi důležitá je
dostatečná regenerace mezi jednotlivými intervaly. Tréninkový model v zónách 4 a 5 je navržen tak, aby vedl k těm
nejvyšším výkonům.
Cílové zóny tepové frekvence od Polaru si lze přizpůsobit na míru, s využitím hodnoty maximální tepové frekvence
(TFmax), pořízené v laboratoři, anebo osobně při tzv. polním testu. Při tréninku v cílové zóně tepové frekvence se
pokuste využít celý její rozsah. Střední část zóny je dobrý cíl, není však nutné usilovat o udržení tepové frekvence
přesně na této úrovni po celou dobu tréninku. Tepová frekvence se postupně přizpůsobuje intenzitě tréninku.
Například, při přechodu z cílové zóny tepové frekvence 1 do zóny 3 se oběhový systém a tepová frekvence přizpůsobí
během 3–5 minut.
Tepová frekvence reaguje na intenzitu tréninku v závislosti na faktorech, jako jsou např. fyzická zdatnost a míra
regenerace, i na prostředí. Je důležité všímat si subjektivních pocitů únavy a upravit si podle toho tréninkový program.
SPORTOVNÍ PROFILY
Sportovní profily jsou sporty, ze kterých si můžete v aplikaci Polar na hodinkách M600 vybírat.
V aplikaci Polar na M600 je šest výchozích sportovních profilů:
• Skupinové cvičení
• Běh
• Silový trénink
• Jízda na kole
• Jiné halové sporty
• Jiné venkovní sporty
Sportovní profily můžete přidávat a odebírat v mobilní aplikaci Polar Flow nebo ve webové službě Polar Flow.
Ve webové službě Polar Flow si můžete definovat specifická nastavení každého profilu. Můžete si například vytvořit
personalizované tréninkové náhledy pro každý sport, který děláte, a zvolit, jaká data chcete při tréninku vidět: jen
tepovou frekvenci nebo jen rychlost a vzdálenost, zkrátka podle toho, co nejlépe vyhovuje vám, vašim tréninkovým
potřebám a požadavkům.
V aplikaci Polar v hodinkách M600 můžete mít současně uložených maximálně 20 sportovních profilů. Počet
sportovních profilů v mobilní aplikaci nebo ve webové službě Polar Flow není omezený.
Další informace viz Sportovní profily ve webové službě Polar Flow nebo Sportovní profily v aplikaci Polar Flow na
stránkách podpory Polar.
SPORTOVNÍ PROFILY POLARU VE WEBOVÉ SLUŽBĚ FLOW
V aplikaci Polar na M600 je šest výchozích sportovních profilů. Sportovní profily můžete přidávat a odebírat ve webové
službě Polar Flow. Ke každému sportovnímu profilu si můžete určit také specifická nastavení.
62
Aplikace Polar na hodinkách M600 může obsahovat maximálně 20 sportovních profilů. Budete-li mít ve webové
službě uloženo více než 20 sportovních profilů, prvních 20 jich bude při synchronizaci odesláno do aplikace Polar.
Pořadí sportovních profilů ve webové službě Polar Flow si můžete změnit jejich přetažením.
PŘ IDÁNÍ SPORTOVNÍHO PROFILU
Ve webové službě Polar Flow:
1. Klikněte na svoje jméno/profilovou fotografii v pravém horním rohu.
2. Zvolte Sport Profiles (Sportovní profily).
3. Klikněte na Add sport profile (Přidat sportovní profil) a vyberte sport ze seznamu.
Vybraný sport bude přidán do vašeho seznamu sportovních disciplín.
Více informací o tom, jak přidávat a odebírat sportovní profily v aplikaci Polar Flow, naleznete na stránkách podpory
Polar.
UPRAVENÍ SPORTOVNÍHO PROFILU
Ve webové službě Polar Flow:
1. Klikněte na svoje jméno/profilovou fotografii v pravém horním rohu.
2. Zvolte Sport Profiles (Sportovní profily).
3. U sportu, v němž chcete provést nějaké změny, klikněte na Edit (Upravit).
V každém sportovním profilu můžete měnit následující informace:
Základní informace
• Automatic lap (Automatický záznam úseku, lze nastavit na záznam podle trvání, vzdálenosti nebo vypnout)
Tepová frekvence
• Náhled tepové frekvence (tepy za minutu nebo % maxima)
• Nastavení zón tepové frekvence (Pomocí zón tepové frekvence si můžete snadno zvolit a sledovat intenzitu
tréninku. Zvolíte-li Default (Výchozí), nebudete moci limity tepové frekvence měnit. Zvolíte-li Free (Volitelné),
budete moci měnit všechny limity. Výchozí limity zón tepové frekvence se počítají z vaší maximální tepové
frekvence.)
Nastavení rychlosti/tempa
• Náhled rychlosti/tempa (km/h nebo min/km)
Tréninkové náhledy
Vyberte si informace, které chcete v tréninkových náhledech při tréninku vidět. Pro každý sportovní profil můžete mít
celkem osm různých tréninkových náhledů. Každý tréninkový náhled může mít maximálně čtyři různá datová pole.
Klikněte na ikonu tužky na stávajícím náhledu, pokud jej chcete upravit, nebo přidejte nový náhled. Pro náhled můžete
zvolit jednu až čtyři položky ze čtyř kategorií:
63
Čas
Tělesné míry
Vzdálenost
Rychlost
Aktuální čas
Tepová frekvence
Vzdálenost
Rychlost/tempo
Délka trvání
Průměrná tepová
frekvence
Vzdálenost automaticky
uloženého úseku
Průměrná rychlost/tempo
Čas automaticky
uloženého úseku
Maximální rychlost/tempo
Maximální tepová
frekvence
Prům. rychlost/tempo
automaticky uloženého
úseku
Kalorie
Ukazatel zóny TF
Max. rychlost/tempo
posledního automaticky
uloženého úseku
Doba v zóně TF
Prům. TF automaticky
uloženého úseku
Max. TF automaticky
uloženého úseku
Gesta a zpětná vazba
• Vibrační signalizace (zap/vyp)
GPS a nadmořská výška
• Interval záznamu GPS (vysoká přesnost / vypnuto)
Jakmile nastavení sportovních profilů dokončíte, klikněte na tlačítko Save (Uložit). Pozn. Změněná nastavení musíte
nejprve synchronizovat s aplikací Polar, abyste je mohli používat. Více informací viz oddíl Synchronizace.
FUNKCE SMART COACHING (CHYTRÉ KOUČOVÁNÍ) OD POLARU
Ať už provádíte každodenní hodnocení úrovně svojí fyzické zdatnosti, vytváříte si individuální tréninkové plány,
trénujete se správnou intenzitou nebo přijímáte okamžitou zpětnou vazbu, funkce Smart Coaching (Chytré koučování)
vám nabízí celou řadu jedinečných, uživatelsky přívětivých funkcí, které jsou přizpůsobeny vašim potřebám a navrženy
tak, aby vám poskytly maximální motivaci a radost z tréninku.
Aplikace Polar na hodinkách M600 má následující funkce chytrého koučování od Polaru:
• Activity Benefit (Přínos aktivity)
• Smart calories (Chytré kalorie)
• Training Benefit (Přínos tréninku)
• Running Program (Běžecký program)
64
ACTIVITY BENEFIT
Activity Benefit (Přínos aktivity) vám poskytuje zpětnou vazbu ohledně příznivého vlivu fyzické aktivity na vaše zdraví
a také o nežádoucích účincích dlouhého sezení na vaše zdraví. Tato zpětná vazba vychází z mezinárodních směrnic
a z výzkumu vlivu fyzické aktivity a sezení na lidské zdraví. Základní myšlenku lze vyjádřit takto: Čím jste aktivnější,
tím více prospíváte svému zdraví.
Přínos vaší denní aktivity uvidíte v aplikaci Flow i ve webové službě Flow. Můžete zobrazit denní, týdenní a měsíční
přínos aktivity. Ve webové službě Flow uvidíte také podrobné informace o zdravotních přínosech.
Více informací naleznete v oddílu Sledování aktivity 24/7.
SMART CALORIES (CHYTRÉ KALORIE)
Ten nejpřesnější počítač kalorií na trhu vypočítává množství spálených kalorií. Tento výpočet energetického výdeje je
založen na:
• tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví,
• maximální tepové frekvenci jedince (TFmax),
• tepové frekvenci při tréninku,
• měření aktivity mimo trénink a při tréninku bez snímače tepové frekvence,
• měření maximální spotřeby kyslíku jedince (VO2max)
VO2
max
nebo její určení prostřednictvím testů fyzické kondice.
TRAINING BENEFIT (PŘÍNOS TRÉNINKU)
Funkce Training Benefit (Přínos tréninku) vám pomůže lépe poznat, nakolik byl trénink účinný. Po každém tréninku
získáte textovou zpětnou vazbu ke svému výkonu, pokud jste trénovali celkem minimálně deset minut ve sportovních
zónách. Zpětná vazba vychází z rozložení doby tréninku na různé sportovní zóny, ze spálených kalorií a délky tréninku.
Training Benefit najdete v přehledu tréninku v aplikaci Polar, aplikaci Polar Flow a ve webové službě Polar Flow.
V následující tabulce jsou uvedeny různé možnosti, jakým způsobem vám mohl konkrétní trénink prospět.
Zpětná vazba
Maximální trénink+
Přínos
Úžasný trénink! Zlepšili jste svoji rychlost ve sprintu a posílili nervový systém svalů, takže je
nyní dokážete efektivněji využívat. Tato tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši odolnost vůči
únavě.
65
Zpětná vazba
Přínos
Maximální trénink
Úžasný trénink! Zlepšili jste svoji rychlost ve sprintu a posílili nervový systém svalů, takže je
nyní dokážete efektivněji využívat.
Maximum & Tempo training
Úžasný trénink! Zlepšili jste svoji rychlost a efektivnost. Výrazně jste také posílili svoji aerobní
kondici a schopnost vydržet déle intenzivní námahu.
Tempo & Maximum training
(Trénink tempa a maximální
trénink)
Úžasný trénink! Výrazně jste zlepšili svoji aerobní kondici a schopnost déle vydržet intenzivní
námahu. Tato tréninková jednotka rovněž zlepšila vaši rychlost a efektivnost.
Tempo training+ (Trénink
tempa+)
Výborné tempo při dlouhém tréninku. Posílili jste svoji aerobní kondici, zlepšili rychlost a
schopnost vydržet déle intenzivní námahu. Tato tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši
odolnost vůči únavě.
Tempo training (Trénink
tempa)
Výborné tempo! Posílili jste svoji aerobní kondici, zlepšili rychlost a schopnost vydržet déle
intenzivní námahu.
Tempo & Steady state
training (Trénink tempa a
vytrvalosti)
Dobré tempo! Zlepšili jste svoji schopnost déle vydržet intenzivní námahu. Tato tréninková
jednotka rovněž posílila vaši aerobní zdatnost a výdrž vašich svalů.
Steady state & Tempo
training (Trénink vytrvalosti a
tempa)
Dobré tempo! Zvýšili jste svoji aerobní zdatnost a vytrvalost svalů. Tato tréninková jednotka
také posílila vaši schopnost déle vydržet intenzivní námahu.
Steady state training+
(Trénink vytrvalosti+)
Vynikající! Tento dlouhý trénink zlepšil vytrvalost vašich svalů a posílil vaši aerobní kondici. Tato
tréninková jednotka rovněž zvýšila vaši odolnost vůči únavě.
Steady state training (Trénink
vytrvalosti)
Vynikající! Zlepšili jste si vytrvalost svalů a aerobní kondici.
Steady state & Basic training,
long (Trénink vytrvalosti a
základní trénink, dlouhý)
Vynikající! Tento dlouhý trénink zlepšil vytrvalost vašich svalů a posílil vaši aerobní kondici.
Posílil rovněž vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky.
Steady state & Basic training
(Trénink vytrvalosti a základní
trénink)
Vynikající! Zlepšili jste si vytrvalost svalů a aerobní kondici. Tento trénink také posílil vaši
celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při cvičení tuky.
Basic & Steady state training,
long (Základní trénink a
trénink vytrvalosti, dlouhý)
Výborně! Tento dlouhý trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat při
cvičení tuky. Zlepšil rovněž vytrvalost vašich svalů a aerobní zdatnost.
Basic & Steady state training
(Základní trénink a trénink
vytrvalosti)
Výborně! Posílili jste si celkovou vytrvalost a schopnost vašeho těla spalovat při cvičení tuky.
Tento trénink také zvýšil vytrvalost vašich svalů a vaši aerobní kondici.
Basic training, long (Základní
trénink, dlouhý)
Výborně! Tento dlouhý, lehký trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla spalovat
při cvičení tuky.
Basic training (Základní
trénink)
Dobrá práce! Tento dlouhý, lehký trénink posílil vaši celkovou vytrvalost a schopnost těla
spalovat při cvičení tuky.
Recovery training
(Regenerační trénink)
Velice dobrý trénink pro vaši regeneraci. Takovéto lehké cvičení umožňuje tělu přizpůsobit se
tréninku.
66
BĚŽECKÝ PROGRAM
Polar Running program (Běžecký program od Polaru) je hotový a personalizovaný běžecký plán, který vám pomůže
při tréninku na běžecký závod. Bez ohledu na to, jestli trénujete na závod na 5 km nebo na maraton, běžecký program
vám řekne, jak moc a jak často byste měli trénovat.
Běžecký program od Polaru je založený na vaší fyzické kondici a je koncipovaný tak, abyste trénovali správně
a nepřepínali se. Program je uzpůsobený dané akci a zohledňuje vaše osobní vlastnosti, tréninkovou minulost a dobu
na přípravu. Programy jsou dostupné pro závody na 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton. Více informací o běžeckém
programu si můžete přečíst zde.
Běžecký program od Polaru je zdarma. Stačí se přihlásit do webové služby Polar Flow na adrese flow.polar.com, na
horním okraji stránky klepnout na PROGRAMS (PROGRAMY) a můžete začít s běžeckým tréninkem.
67
NASTAVENÍ
PŘÍSTUP K NASTAVENÍM
Nastavení můžete na chytrých hodinkách M600 zobrazit a upravovat v nabídce Settings (Nastavení). Do nabídky
Settings (Nastavení) se dostanete stisknutím postranního tlačítka, hlasovým příkazem nebo pomocí dotykového
displeje.
VYVOLÁNÍ NABÍDKY SETTINGS (NASTAVENÍ) STISKNUTÍM POSTRANNÍHO TLAČÍTKA
1. Stiskněte a podržte postranní tlačítko, dokud hodinky nezavibrují a nezobrazí se nabídka aplikací.
2. Najděte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ni.
VYVOLÁNÍ NABÍDKY SETTINGS (NASTAVENÍ) HLASEM
1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní.
2. Řekněte: „OK Google“ a poté: „settings“.
VYVOLÁNÍ NABÍDKY SETTINGS (NASTAVENÍ) POMOCÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE
1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní.
2. Na domovské obrazovce přejeďte prstem zprava doleva.
3. V nabídce aplikací najděte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ni.
Nabídku Settings (Nastavení) můžete vyvolat pomocí dotykového displeje ještě jinak.
1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní.
2. Na domovské obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé
nastavení).
3. Přejeďte prstem zprava doleva, najděte položku Settings (Nastavení) a klepněte na ni.
NASTAVENÍ DISPLEJE
JAK UPRAVIT JAS DISPLEJE
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Adjust brightness (Upravit jas) a klepněte na ni.
2. Zvolte požadovanou úroveň jasu a klepněte na ni.
Snížením jasu displeje hodinek můžete prodloužit výdrž baterie.
JAK DOČASNĚ ZVÝŠIT JAS
Můžete displej na několik sekund rozsvítit pomocí zvýšení jasu.
1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé
nastavení).
2. Přejeďte prstem zprava doleva, najděte položku Brightness boost (Zvýšení jasu) a klepněte na ni.
Jas displeje můžete zvýšit třemi rychlými stisknutími postranního tlačítka zapnutí v jakémkoli místě systému
hodinek.
68
ZMĚNA DISPLEJE HODINEK
Můžete si vybírat z řady různých displejů hodinek. Když si zvolíte „Polar Jumbo“ nebo „Polar Activity“, na domovské
obrazovce uvidíte, jak jste daleko s plněním cíle denní aktivity, když bude displej aktivní.
CHCETE-LI ZMĚNIT DISPLEJ HODINEK NA M600
1. Klepněte a podržte displej hodinek na domovské obrazovce, když je displej aktivní.
NEBO jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Change watch face (Změnit displej hodinek)
a klepněte na ni.
2. Přejeďte prstem doleva nebo doprava a vyberte si preferovaný displej hodinek.
3. Klepnutím si vyberte ten, který se vám líbí nejvíc.
CHCETE-LI ZMĚNIT DISPLEJ HODINEK NA TELEFONU
1. Spusťte aplikaci Android Wear.
2. Vyberte si jeden v nabídce Watch faces (Displeje hodinek) nebo klepněte na More (Více) pro zobrazení dalších
možností.
3. Klepněte na ten, který chcete použít.
Další možnosti displejů hodinek získáte prostřednictvím aplikací třetích stran. V aplikaci Andoird Wear na
telefonu klepněte na MORE (VÍCE) vedle Watch faces (Displeje hodinek), poté klepněte na Get more watch faces
(Získat více displejů hodinek) dole v nabídce.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ FUNKCE ALWAYS-ON SCREEN
Můžete si zvolit, zda chcete, aby byl na displeji matně zobrazený čas nebo aby byl zcela vypnutý, když hodinky
nepoužíváte.
CHCETE-LI ZMĚNIT NASTAVENÍ NA M600
• Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Always-on screen (Displej vždy zapnutý) a klepněte na
ni.
CHCETE-LI ZMĚNIT NASTAVENÍ NA TELEFONU
1. Spusťte aplikaci Android Wear.
2. Klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
3. (V telefonu s Androidem) Najděte položku M600 v nabídce Device settings (Nastavení zařízení) a klepněte na
ni.
4. Pomocí přepínače zapněte nebo vypněte možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý).
Je-li možnost Always-on screen (Displej vždy zapnutý) vypnutá a displej hodinek je černý, můžete jej znovu zapnout
tak, že na něj klepnete, rychle zvednete chytré hodinky před sebe nebo stisknete postranní tlačítko zapnutí.
Pokud displej hodinek M600 necháte vypnutý, když je nepoužíváte, prodloužíte tak výdrž baterie.
69
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AUTOMATICKÉHO UZAMČENÍ DISPLEJE
Můžete nastavit, aby se displej automaticky zamykal, když nemáte hodinky M600 nasazené na ruce nebo když ztratí
Bluetooth připojení s telefonem. Zamčený displej otevřete nakreslením vzoru pro uzamčení displeje.
CHCETE-LI AUTOMATICKÉ UZAMČ ENÍ DISPLEJE ZAPNOUT
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Screen lock OFF (Zámek displeje VYP) a klepněte na
ni.
2. Potvrďte, že chcete automatické zamykání zapnout, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
3. Vytvořte si vzor pro uzamčení displeje tak, že spojíte alespoň čtyři tečky.
4. Nakreslete vzor znovu, abyste jej potvrdili.
Když je automatické uzamčení displeje zapnuté, můžete displej zamknout i ručně:
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Lock screen now (Zamknout displej) a klepněte na ni.
2. Potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
CHCETE-LI AUTOMATICKÉ UZAMČ ENÍ DISPLEJE VYPNOUT
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Screen lock automatic (Automatický zámek displeje)
a klepněte na ni.
2. Potvrďte, že chcete automatické uzamčení vypnout, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
3. Nakreslete vzor pro uzamčení displeje.
ZMĚNA VELIKOSTI PÍSMA
Pokud chcete, můžete změnit velikost textu na displeji hodinek M600.
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Font size (Velikost písma) a klepněte na ni.
2. Můžete volit mezi Small (Malé) a Normal (Normální). Klepnutím na požadovanou velikost písma ji zapnete.
PŘIBLÍŽENÍ A ODDÁLENÍ DISPLEJE HODINEK M600
Pokud na displej hodinek M600 špatně vidíte, můžete zapnout funkci lupy.
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Accessibility (Usnadnění) a klepněte na ni.
2. Klepněte na Magnification gestures (Pohyby pro zvětšení).
3. Potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
Když lupu zapnete, můžete text na displeji hodinek M600 přiblížit a oddálittak, že na displej třikrát klepnete.
NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ NA HODINKÁCH M600
Následující pokyny platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se
systémem Android.
Řada upozornění, která vidíte na telefonu se systémem Android, se zobrazí také na hodinkách M600. Když zrušíte
upozornění na hodinkách, zruší se také na telefonu a opačně. Hodinky v případě upozornění jen zavibrují, nebudou
vydávat žádný zvuk.
Nastavení upozornění můžete určit pro každou aplikaci telefonu. Pokud jste nastavili upozornění u aplikace na
vibrace, nebo na zvukové upozornění na telefonu, hodinky u téhož upozornění zavibrují. Pokud u upozornění v aplikaci
nejsou nastavené vibrace nebo zvukové upozornění, na hodinkách se zobrazí karta upozornění, ale nebudou vibrovat.
70
ZTLUMENÍ PŘIPOJENÉHO TELEFONU
Když je telefon připojený k hodinkám M600, můžete jej ztlumit, aby se při výstrahách a hovorech nespouštěly vibrace
na obou zařízeních. Upozornění však nadále uvidíte i na telefonu.
ZTLUMENÍ PŘ IPOJENÉHO TELEFONU
1. Spusťte aplikaci Android Wear v telefonu a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
2. V nabídce General (Obecné nastavení) přepněte přepínač do polohy zapnuto u možnosti Mute phone alerts &
calls (Ztlumit výstrahy a hovory na telefonu).
Následující pokyny platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.
Hodinky M600 používají nastavení upozornění, která jste určili pro každou aplikaci v iPhonu. Pokud jste nastavili
upozornění tak, aby se zobrazovala na zamčeném displeji telefonu, zobrazí se také na hodinkách M600, které
zavibrují. Pokud je aplikace nastavená tak, aby se upozornění na zamčeném displeji nezobrazovala, na hodinkách
M600 se zobrazí karta, ale nebudou vibrovat.
Následující pokyny platí jak pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android, tak s iPhonem.
BLOKOVÁNÍ UPOZORNĚNÍ URČITÝCH APLIKACÍ
Můžete nastavit, jaké aplikace mohou posílat upozornění do hodinek M600.
CHCETE-LI BLOKOVAT APLIKACE V HODINKÁCH
1. Na M600 zobrazte kartu.
2. Přejeďte prstem na kartě zprava doleva, dokud se nezobrazí Block app (Blokovat aplikaci).
3. Klepněte na Block app (Blokovat aplikaci) a potvrďte klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
CHCETE-LI BLOKOVAT APLIKACE V TELEFONU
1. Spusťte aplikaci Android Wear a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
2. Klepněte na Block(ed) app notifications (Blokovaná upozornění aplikací)
3. V telefonu s Androidem: Klepněte na znaménko plus a vyberte libovolnou aplikaci ze seznamu, kterou chcete
přidat na seznam blokovaných.
V iPhonu: Klepněte na + Add apps to block list (Přidat aplikaci na seznam blokovaných) a vyberte libovolnou
aplikaci ze seznamu, kterou chcete přidat na seznam blokovaných. Aby se změny uložily, klepněte na DONE
(HOTOVO).
ZRUŠENÍ BLOKOVÁNÍ APLIKACE
Blokování aplikace můžete zrušit jen v telefonu.
1. Spusťte aplikaci Android Wear a klepněte na ikonu Settings (Nastavení).
2. Klepněte na Block(ed) app notifications (Blokovaná upozornění aplikací).
3. V telefonu s Androidem: Klepněte na X vedle aplikace, kterou chcete odblokovat.
V iPhonu: Klepněte na EDIT (UPRAVIT) a UNBLOCK (ODBLOKOVAT) vedle aplikace, kterou chcete odstranit
ze seznamu blokovaných aplikací. Potom klepněte na DONE (HOTOVO).
71
VYPNOUT VIBRACE NA HODINKÁCH U UPOZORNĚNÍ
Ztlumení upozornění na M600 můžete provést různě, podle operačního systému a jeho verze na telefonu. Návod, jak
na hodinkách vypnout vibrace pro upozornění, které platí pro vaši verzi operačního systému, najdete v nápovědě
Android Wear Help.
Podívejte se, jak se vypínají všechna upozornění i displej, například na noc, aktivací režimu divadlo.
NASTAVENÍ DATA A ČASU
Platí pouze pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android. Na hodinkách M600
spárovaných s iPhonem se nastavení data a času synchronizuje automaticky z telefonu.
NASTAVENÍ DATA A ČASU
Na M600 můžete datum a čas nastavit ručně nebo je synchronizovat automaticky z telefonu.
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Date & time (Datum a čas) a klepněte na ni.
2. Klepněte na Automatic date & time (Automatické nastavení data a času).
3. Vyberte jednu z těchto možností a klepněte na ni
• Sync from phone (Synchronizovat z telefonu) nebo
• OFF (VYP). Pokud si zvolíte tuto možnost, přejeďte jednou prstem zleva doprava a budete moci datum a čas
nastavovat ručně. Zde si budete moci také zvolit, jestli chcete používat 24hodinový nebo 12hodinový formát.
Ve stejné nabídce nastavení data a času si můžete také zvolit synchronizovat časové pásmo z telefonu nebo je
nastavit sami.
REŽIM LETADLO
V režimu letadlo je na M600 připojení přes Bluetooth a Wi-Fi vypnuto. Přesto můžete používat některé základní funkce
chytrých hodinek, například můžete trénovat s aplikací Polar za použití sledování tepové frekvence měřené na
zápěstí. Nemůžete ovšem synchronizovat data přes mobilní aplikaci Polar Flow ani hodinky M600 používat s jinými
bezdrátovými doplňky.
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ REŽIMU LETADLO
• Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Airplane mode (Režim letadlo) a klepněte na ni.
Režim letadlo neumožňuje používání hlasových příkazů. Pro procházení nabídkou hodinek M600 použijte pohyby
zápěstím nebo dotykový displej.
REŽIM DIVADLO
V režimu divadlo jsou displej hodinek M600 a všechny karty upozornění dočasně vypnuté. I když otočíte zápěstí nebo
se dotknete displeje, displej se nerozsvítí.
72
ZAPNUTÍ REŽIMU DIVADLO
1. Na domovské obrazovce přejeďte prstem seshora dolů a dostanete se do nabídky Quick Settings (Rychlé
nastavení), poté přejeďte prstem jednou zprava doleva.
2. Klepněte na ikonu Theater mode (Režim divadlo).
Režim divadlo můžete zapnout také tak, že dvakrát rychle stisknete postranní tlačítko zapnutí.
VYPNUTÍ REŽIMU DIVADLO
• Stiskněte postranní tlačítko zapnutí.
POVOLENÍ
V nastavení povolení můžete určit, jaké informace mohou různé aplikace a funkce M600 používat.
CHCETE-LI ZMĚNIT NASTAVENÍ POVOLENÍ
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Permissions (Povolení) a klepněte na ni.
2. Najděte aplikaci nebo službu, jejíž povolení chcete změnit, a klepněte na ni. Můžete upravovat i systémová
povolení.
3. Klepněte na přepínač a změňte nastavení buď na ENABLED (POVOLENO), nebo DISABLED (ZAKÁZÁNO).
NASTAVENÍ JAZYKA
Požadovaný jazyk si můžete na hodinkách M600 zvolit během nastavení. Můžete si vybrat jeden z těchto jazyků:
• kantonština (Hong Kong)
• holandština
• angličtina (USA, Spojené království)
• francouzština (Francie, Kanada)
• němčina
• indonézština
• italština
• japonština
• korejština
• mandarínština (Taiwan)
• polština
• portugalština
• ruština
• španělština (USA, Španělsko, Latinská Amerika)
• thajština
Upozorňujeme, že chytré hodinky nakonec převezmou jazykové nastavení z vašeho telefonu. Jinak řečeno, pokud si
na M600 zvolíte jiný jazyk, než jaký používáte na telefonu, hodinky přepnou na jazyk telefonu. Výjimkou je situace, kdy
hodinky M600 jazyk telefonu nepodporují. V takovém případě vás hodinky informují, že uvedená jazyková konfigurace
není podporována. Přesto budete moci na chytrých hodinkách používat jiný jazyk, ale budete dostávat upozornění, že
nastavení jazyka na M600 se neshoduje s jazykem na telefonu.
73
Aplikace Polar na M600 nepodporuje některé jazyky, které jsou k dispozici pro operační systém Android Wear. To
znamená, že pokud se rozhodnete používat M600 v některém z nepodporovaných jazyků, bude jazykem aplikace Polar
na chytrých hodinkách angličtina (USA).
Další podporované jazyky v aplikaci Polar kromě angličtiny (USA) jsou:
• holandština
• francouzština (Francie)
• němčina
• indonézština
• italština
• japonština
• korejština
• polština
• portugalština (Portugalsko)
• ruština
• španělština (Španělsko)
Aby hlasové příkazy na hodinkách M600 fungovaly, musíte na telefonu a hodinkách používat stejný jazyk!
RESTARTOVÁNÍ A RESETOVÁNÍ
Stejně jako u jakéhokoli jiného elektronického přístroje, doporučujeme, abyste hodinky M600 občas vypnuli.
Vyskytnou-li se s hodinkami M600 nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním chytrých hodinek M600 se
nesmažou žádná jejich nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené.
RESTARTOVÁNÍ HODINEK M600
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Restart (Restartovat) a klepněte na ni.
2. Potvrďte, že chcete hodinky restartovat, klepnutím na ikonu zaškrtávacího znaménka.
NEBO
• Stiskněte a podržte postranní tlačítko zapnutí, dokud se nezobrazí logo Polar.
Někdy restartování elektronického přístroje nestačí. Pokud například máte problém s opětovným navázáním
ztraceného spojení mezi M600 a telefonem a již jste vyzkoušeli ostatní naše [tipy pro řešení problémů], ale bez
úspěchu, můžete hodinky M600 resetovat do továrního nastavení. Nezapomeňte však, že resetováním budou
z hodinek M600 vymazány veškeré osobní údaje a nastavení a budete si je muset znovu nastavit pro své potřeby.
RESETOVÁNÍ HODINEK M600 DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku Unpair with phone (Zrušit spárování s telefonem)
a klepněte na ni.
2. Potvrďte resetování klepnutím na znaménko zaškrtnutí.
Po resetování musíte hodinky M600 znovu nastavit.
74
AKTUALIZACE SOFTWARU
Hodinky M600 používají technologii Android Wear. Jakmile bude k dispozici nová systémová aktualizace pro Android
Wear, dostanete na hodinky M600 automatické upozornění. Aktualizace se na hodinky M600 stáhne, když je dáte
nabíjet a připojíte je k telefonu a telefon máte připojený k internetu.
Aktualizaci softwaru Android Wear můžete zkontrolovat také ručně z chytrých hodinek.
RUČNÍ KONTROLA AKTUALIZACÍ
1. Jděte do nabídky Settings (Nastavení), najděte položku About (O produktu) a klepněte na ni.
2. Rolujte seznamem dolů, najděte položku System updates (Systémové aktualizace) a klepněte na ni.
Hodinky M600 zobrazí hlášení „System is up to date“ (Systém je aktuální) nebo „System update available“ (Je
k dispozici aktualizace systému). Když je k dispozici nová aktualizace, stahování se zahájí, když dáte hodinky nabíjet
a připojíte je k telefonu a telefon máte připojený k internetu.
INSTALACE AKTUALIZACE SOFTWARU
Jakmile se systémová aktualizace do hodinek M600 stáhne, dostanete upozornění, že aktualizace je připravená
k instalaci.
1. Přejeďte prstem po kartě s upozorněním zprava doleva.
2. Klepněte na Open (Otevřít).
3. Instalaci spustíte poklepáním na zaškrtávací znaménko.
Číslo verze softwaru Android Wear můžete zkontrolovat v nabídce Settings (Nastavení) > About (O produktu) >
Versions (Verze).
AKTUALIZACE APLIKACE POLAR
Platí pro hodinky Polar M600 spárované s telefonem se systémem Android.
Aplikace Polar na hodinkách M600 se aktualizuje prostřednictvím mobilní aplikace Polar Flow. Budete-li dbát na to,
aby mobilní aplikace Polar Flow byla vždy aktuální, zajistíte, že aplikace Polar na hodinkách M600 bude mít také
poslední vylepšení a záplaty.
Platí pro hodinky Polar M600 spárované s iPhonem.
Aplikace Polar na hodinkách M600 se aktualizuje prostřednictvím aktualizací operačního systému.
75
DŮLEŽITÉ INFORMACE
PÉČE O HODINKY M600
Jako každé elektronické zařízení, i hodinky Polar M600 vyžadují řádnou péči. Níže uvedená doporučení vám pomohou
dodržet podmínky záruky a těšit se z tohoto výrobku po mnoho let.
Zařízení nenabíjejte, jestliže je nabíjecí port vlhký.
Udržujte tréninkové zařízení v čistotě.
• Doporučujeme přístroj a silikonový zápěstní řemínek umýt po každém tréninku jemným mýdlovým roztokem a
opláchnout je proudem tekoucí vody. Vyjměte prosím přístroj ze zápěstního řemínku a umyjte je každý zvlášť.
Vytřete je dosucha měkkým hadříkem.
Velice důležité je přístroj a zápěstní řemínek umýt po plavání v bazénu, kde se k zachování čistoty vody používá
chlór.
• Pokud přístroj nenosíte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak z něj před jeho uložením otřete případnou vlhkost.
Nepřechovávejte ho v neprodyšném obalu ani ve vlhku, například v igelitové tašce nebo ve vlhké tašce do
tělocvičny.
• V případě potřeby ho vytřete dosucha měkkým hadříkem. K odstranění nečistot z tréninkového zařízení
používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování voděodolnosti nepoužívejte k čištění tréninkového zařízení
tlakový čistič. Nikdy nepoužívejte alkohol ani žádný abrazivní materiál, jako je např. drátěnka nebo chemické
čisticí prostředky.
• Pokud chcete M600 připojit k počítači nebo k USB nabíječce, zkontrolujte, zda není nabíječka vlhká a jestli na ní
nejsou vlasy, prach nebo nečistoty. Jakoukoli nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. K čištění nepoužívejte žádné
ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání výrobku.
Provozní teploty jsou -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F.
USKLADNĚNÍ
Tréninkové zařízení přechovávejte na chladném a suchém místě. Neponechávejte je ve vlhkém prostředí, zabalené v
neprodyšném materiálu (igelitový sáček nebo sportovní taška) nebo ve vodivém materiálu (mokrý ručník).
Nevystavujte tréninkové zařízení po delší dobu přímému slunečnímu záření, např. v autě nebo namontované na držák
jízdního kola.
Tréninkové zařízení doporučujeme skladovat částečně nebo plně nabité. Při skladování se baterie pomalu vybíjí.
Chystáte-li se tréninkové zařízení uskladnit na delší dobu, doporučujeme je po pár měsících znovu nabít. Prodloužíte
tím životnost baterie.
SERVIS
Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými
servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na škody, které vznikly servisním
76
zásahem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní
záruka firmy Polar.
Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adrese
support.polar.com a na webových stránkách příslušné země.
VÝMĚNA PÁSKU
Pásek hodinek M600 lze snadno odepnout a vyměnit. Doporučujeme, abyste pásek od hodinek M600 po každém
tréninku odepnuli a omyli jej pod tekoucí vodou, aby hodinky zůstaly čisté.
SEJMUTÍ PÁSKU
1. Ohněte pásek postupně na jedné a druhé straně hodinek tak, abyste je mohli vyjmout. Nejsnadnější je nejprve
uvolnit stranu blíže k nabíjecímu portu.
2. Vyjměte hodinky z pásku.
PŘIPNUTÍ PÁSKU
1. Jeden konec hodinek vložte na místo.
2. Jemně zatáhněte za druhý konec pásku, abyste jej nasadili na druhý konec hodinek.
3. Dbejte na to, aby pásek lícoval s hodinkami, a to jak vpředu, tak vzadu.
INFORMACE O LIKVIDACI
Společnost Polar by vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na
životní prostředí a lidské zdraví tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné,
využijete samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Hodinky Polar M600 byly sestrojeny k tomu, aby vás informovaly o vaší aktivitě a měřily tepovou frekvenci. Nejsou
vyrobeny za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.
Tréninkový počítač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou
preciznost.
Doporučujeme zařízení a zápěstní pásek občas umýt, aby vám ušpiněný náramek nezpůsobil kožní problémy.
RUŠENÍ
Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení
77
V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s
tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo
dosah zdrojů možného rušení.
Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a
elektrické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály.
Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení vydává
příliš velký šum na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření tepové frekvence. Další informace naleznete na
adrese support.polar.com.
MINIMALIZACE RIZIK PŘI TRÉNINKU
Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste
si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná,
doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoli tréninkového programu poradili s lékařem.
• Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
• Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
• Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
• Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
• Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
• Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
• Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
• Kouříte?
• Jste těhotná?
Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na tepovou frekvenci vliv také léky na problémy
se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp., některé energetické nápoje, alkohol a
nikotin.
Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo
nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.
Upozornění! Používáte-li kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, výrobky Polaru
můžete také používat. Teoreticky by nemělo být možné žádné rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků Polaru. V
praxi nebyl nikdy zaznamenán případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Nemůžeme však poskytnout žádnou
oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiostimulátorů ani s jinými
implantovanými zařízeními, jako jsou například defibrilátory, vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových
zařízení. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků Polaru jakékoli neobvyklé pocity,
poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného elektronického zařízení, aby posoudil
bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.
Pokud máte alergii na jakoukoli látku, která přichází do kontaktu s kůží, nebo podezření, že alergická reakce nastala v
důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si materiály uvedené v Technických specifikacích. Aby snímač
tepové frekvence nedráždil pokožku, noste ho na triku. Triko však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby
byla zajištěna správná funkce snímače.
78
Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače tepové
frekvence a případně ke znečištění oděvů. Jestliže používáte parfém, opalovací krém nebo repelent, je nutné dbát na
to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým počítačem nebo se snímačem tepové frekvence. Nenoste
oblečení, které může pouštět barvu a obarvit tréninkový počítač (zejména tréninkové počítače ve světlých barvách).
ROZPTYLOVÁNÍ
Ovládání chytrých hodinek při jízdě autem, na kole nebo při běhu či chůzi vás může příliš rozptýlit a vystavit nebezpečí,
když nebudete dávat pozor, co se děje kolem. Doporučujeme, abyste s chytrými hodinkami Polar M600 nepracovali
v situacích, kdy to může ohrozit vaši bezpečnost. Zároveň dodržujte místní právní předpisy, které zakazují používání
elektronických zařízení například při řízení.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
POLAR M600
Operační systém
Android Wear™
Procesor
MediaTek MT2601, Dual-Core 1,2 GHz procesor based on ARM Cortex-A7
Typ baterie
Dobíjecí baterie Li-pol 500 mAh
Provozní doba (Android)
2 dny / 8 hodin tréninku
Provozní doba (iOS)
1 den / 8 hodin tréninku
Provozní teplota
-10 °C až +50 °C / 14 °F až 122 °F
Doba nabíjení
Až dvě hodiny.
Teplota při nabíjení
0 °C až +40 °C / 32 °F až 104 °F
Materiály
Přístroj:
Sklo Corning® Gorilla® 3
polykarbonát/akrylonitril butadien styren + 30% skelné vlákno
nerez ocel
polymetyl metakrylát
polyamid
Pásek:
silikon
polykarbonát
nerez ocel
Přesnost GPS
Vzdálenost ±2%, rychlost ±2 km/h
Vzorkovací frekvence
1s
Snímač tepové frekvence
Optické měření tepové frekvence se 6 LED diodami
Snímače
akcelerometr, senzor okolního světla, gyroskop, vibrační motorek, mikrofon
Voděodolnost
Vhodný pro plavání (IPX8 10 m)
Kapacita paměti
Kapacita paměti: 4GB interní úložiště + 512 MB RAM
Displej
1,30“ dotykový TFT displej s rozlišením 240 x 240 pixelů a 260 ppi
79
Hmotnost
63g
Rozměry
45x36x13 mm
Sportovní hodinky Polar M600 fungují s chytrými telefony s operačním systémem Android 4.3+ nebo iOS 8.2+. Na
svém telefonu jděte na g.co/WearCheck, abyste zjistili, zda je kompatibilní s Android Wear.
Pracuje s bezdrátovou technologií Bluetooth® Smart.
Hodinky M600 jsou kompatibilní s těmito snímači tepové frekvence: Polar H6 a H7.
VODĚODOLNOST
Voděodolnost výrobků od Polaru je testována dle mezinárodní normy IEC 60529 nebo ISO 22810. Výrobky jsou podle
stupně voděodolnosti rozděleny do různých kategorií. Na zadní části zařízení od Polaru najdete kategorii
voděodolnosti. Porovnejte ji s níže uvedenou tabulkou. Upozorňujeme, že uvedené údaje nemusí platit pro výrobky
jiných výrobců.
Označení na zadním krytu
Charakteristiky voděodolnosti
Voděodolnost IPX7
Není vhodný pro koupání a plavání. Chráněný proti postříkání vodou a
dešťovým kapkám. Viz norma IEC 60529.
Voděodolnost IPX8 10 m
Vhodný pro plavání a koupání. Chráněný proti postříkání vodou a dešťovým
kapkám. Není vhodný pro šnorchlování, potápění nebo rychlé vodní sporty.
Viz norma IEC 60529.
Voděodolný nebo voděodolný do 20 m
Vhodný pro plavání a koupání. Chráněný proti postříkání vodou a dešťovým
kapkám. Není vhodný pro šnorchlování, potápění nebo rychlé vodní sporty.
Viz norma ISO 22810.
Voděodolný do 30 m / 50 m
Vhodný pro koupání a plavání. Viz norma IEC 22810.
Voděodolný do hloubky 100 m
Vhodný pro plavání a potápění se (bez kyslíkových lahví). Viz norma IEC
22810.
OMEZENÁ MEZINÁRODNÍ ZÁRUKA POLARU
• Tato záruka nemá vliv na zákonná práva spotřebitele vyplývající z platných národních nebo státních zákonů, ani
na práva spotřebitele vůči prodejci, vyplývající z prodejní/kupní smlouvy mezi nimi.
• Tato omezená mezinárodní záruka Polaru je vystavena firmou Polar Electro Inc. pro zákazníky, kteří si tento
výrobek zakoupili v USA nebo v Kanadě. Tato omezená mezinárodní záruka Polaru je vystavena firmou Polar
Electro Inc. pro zákazníky, kteří si tento výrobek zakoupili v jiných zemích.
• Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. zaručuje původnímu zákazníkovi/kupujícímu tohoto zařízení, že tento
výrobek bude prost vad, materiálových i výrobních, po dobu dvou (2) let od jeho zakoupení.
• Stvrzenka o původním nákupu je vaším dokladem o prodeji!
• Tato záruka se nevztahuje na baterii, běžné opotřebení, poškození nesprávným zacházením, úmyslným hrubým
zacházením, nehodami nebo nedodržením preventivních opatření; nesprávnou údržbou, komerčním používáním,
dále na prasklá, rozbitá nebo poškrábaná pouzdra a displeje, pásku na rukáv, elastický pás a oblečení značky
Polar.
• Tato záruka nepokrývá žádné škody, ztráty, náklady ani výdaje, přímé, nepřímé nebo náhodné, následné nebo
specifické, způsobené tímto výrobkem nebo s ním spojené.
80
• Předměty zakoupené již jako použité nejsou touto dvouletou (2) zárukou pokryty, pokud není místními právními
předpisy uvedeno jinak.
• V záruční lhůtě bude tento výrobek buďto opraven nebo vyměněn v kterémkoliv z autorizovaných servisních
středisek Polaru, bez ohledu na to, ve které zemi byl zakoupen.
Záruka, vztahující se na kterýkoliv výrobek, bude omezena na země, v nichž byl původně prodáván.
Tento výrobek vyhovuje Směrnicím 1999/5/EC and 2011/65/EU.
Příslušné prohlášení o shodě naleznete na adrese www.polar.com/en/regulatory_information.
Tento symbol přeškrtnutého kontejneru na odpadky vypovídá o tom, že výrobky firmy Polar jsou elektronická zařízení
a podléhají tak Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (WEEE) a baterie a akumulátory, používané ve výrobcích, podléhají Směrnici 2006/66/EC Evropského
parlamentu a rady ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a o odpadních bateriích a akumulátorech. Tyto
výrobky i baterie/akumulátory ve výrobcích firmy Polar by tedy měly být v zemích Evropské unie likvidovány
odděleně. Firma Polar vás žádá, abyste minimalizovali možné negativní dopady odpadu na životní prostředí a lidské
zdraví i mimo země Evropské unie, dodržováním místních zákonů a předpisů o odpadech. A tam, kde je to možné,
abyste využívali sběren vyřazených elektronických zařízení a sběren vyřazených baterií a akumulátorů.
Chcete-li zobrazit informace o certifikaci a shodě hodinek M600, přejděte do nabídky Settings (Nastavení), přejeďte
prstem až nahoru a klepněte na About (O produktu) a pak na Regulatory information (Zákonné informace). Vyrobeno
firmou Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202 300,
www.polar.com.
Polar Electro Oy je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.
© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finsko. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být
použita ani reprodukována, v jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, bez písemného souhlasu společnosti Polar
Electro Oy.
Názvy a loga v této uživatelské příručce a na obalu tohoto výrobku jsou ochranné známky firmy Polar Electro Oy.
Názvy a loga označená symbolem ® v této uživatelské příručce a na obalu tohoto výrobku jsou ochranné známky
firmy Polar Electro Oy.
App Store je značka služby společnosti Apple Inc.
iOS je zapsaná ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc., nebo jejích přidružených společností ve Spojených
státech a některých dalších zemích.
Google, Google Play, Android a další známky jsou ochrannými známkami společnosti Google Inc.
81
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou zapsanými ochrannými známkami, jejichž vlastníkem je firma Bluetooth SIG,
Inc. Veškeré použití těchto označení firmou Polar Electro Oy je licencované.
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
• Materiál v této příručce má pouze informativní charakter. Produkty, které popisuje, mohou být vzhledem ke
kontinuálnímu rozvojovému programu výrobce změněny bez předchozího upozornění.
• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nečiní žádná prohlášení a neposkytuje žádné záruky týkající se
této příručky ani produktů v ní uvedených.
• Společnost Polar Electro Inc./Polar Electro Oy neodpovídá za žádné škody, ztráty, výlohy či výdaje, přímé,
nepřímé či náhodné, následné či zvláštní, týkající se či vyplývající z používání tohoto materiálu nebo produktů v
něm uvedených.
1.0 CS 06/2016
82

Podobné dokumenty

Sony Mobile Communications AB

Sony Mobile Communications AB možnosti hodinek a zlepší uživatelské prostředí. V případě potřeby postupujte podle příslušných pokynů. První spárování hodinek SmartWatch 3 s telefonem nebo tabletem a první připojení může trvat n...

Více

Sony Smart Watch 2

Sony Smart Watch 2 Zařízení Android™: Ujistěte se, že máte v zařízení Android™ nainstalovanou aplikaci Smart Connect, která je k dispozici na webu Google Play™. Zařízení Android™: Zkontrolujte, že je zapnuta funkce B...

Více

čtěte zde - HOSPITALin

čtěte zde - HOSPITALin rodina, moji prarodiče a praprarodiče. Díky těmto vztahům a rodině, která mě vychovala k úctě ke starším lidem, pro mě je vlastně přirozené pomáhat právě seniorům. Myslím, že by to tak mělo byt u v...

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu a uvolněte ji. Vytáhněte kartu.

Více

Uživatelská příručka - mobil

Uživatelská příručka - mobil Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována. Pokud chcete obrazovku odemknout, přejeďte po ní nahoru nebo dolů. Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty...

Více

Obecné zásady pokládky zámkových a plošných dlažeb

Obecné zásady pokládky zámkových a plošných dlažeb spár a  dospárování plochy. Doporučujeme míru vyplnění spár zkontrolovat i  několik týdnů po  provedení pokládky a  případné dodatečné úbytky spárovacího písku doplnit. U plošné dlažby se spárování...

Více