DV130C_uzivatelsky_manual_CZSK

Komentáře

Transkript

DV130C_uzivatelsky_manual_CZSK
Akční outdoorová Full HD kamera
Voděodolná do 30m
FullHD videozáznam 1920x1080
Fotografie v rozlišení 12Mpx
WiFi
Bezpečnostní opatření
1. Kameru nevystavujte nárazům, zabraňte pádu na zem a dalším
možnostem vzniku mechanického poškození.
2. Kameru nedávejte do blízkosti objektů vytvářejících silné
magnetické pole, jako například magnety nebo elektromotory.
Kameru také nedávejte do blízkosti objektů vysílajících silné
rádiové vlny, jako například antény. Silné magnetické pole, nebo
rádiové vlny mohou způsobit poškození kamery, nebo poškození
pořízených obrazových a zvukových záznamů.
3. Nevystavujte kameru působení vysokých teplot a přímého
slunečního záření.
4. Používejte pouze značkové Micro SD karty. Karty neznačkových
výrobců nezaručují správné chování datového úložiště.
5. Neumísťujte Micro SD karty do blízkosti magnetického pole, nebo
do míst vzniku silné statické elektřiny. Zabráníte tím ztrátě
uložených dat.
6. V případě, že dojde při nabíjení k přehřátí zařízení, tvoření kouře,
nebo podezřelého zápachu, zařízení ihned odpojte a přerušte
nabíjení.
7. Během nabíjení kameru uchovávejte mimo dosah dětí. Napájecí
kabel by mohl způsobit úraz elektrickým proudem nebo dušení
dítěte.
8. Kameru uchovávejte na chladném, suchém a bezprašném místě.
Úvod
Gratulujeme Vám k zakoupení videokamery , Jedná se o značkový,
multifunkční produkt, který je velmi odolný proti povětrnostním
vlivům. S akční kamerou můžete pořizovat ozvučené záznamy ve Full
HD rozlišení, fotografovat a pořízené záznamy ihned zobrazovat na
LCD displeji. Odolnost kamery ji činí ideální pro použití při potápění,
jízdě na kole a dalších dopravních prostředcích, zimních sportech,
veškerých outdoorových aktivitách, a všude tam, kde je vyžadován
kvalitní záznam v náročných povětrnostních podmínkách.
Akční kamera má tyto vlastnosti:
- Kompaktní rozměry
- Je dodávána s ochranným voděvzdorným pouzdrem, se kterým se
můžete potápět do hloubky až 30m, a máte tak možnost zachytit
úžasné podmořské záběry, nebo například záznam některého
z Vašich oblíbených vodních sportů
- Obsahuje integrovaný LCD displej, na kterém si ihned můžete
přehrát právě pořízený záznam
- Lze nahrávat video nebo pořizovat fotografie v průběhu nabíjení
(nelze v případě nabíjení prostřednictvím PC)
- natáčí Full HD video 1920 x 1080
- 12Mpx čočka s širokým úhlem záběru až 170o
- Možnost volby rozlišení videa i fotografie
- Výběr režimů pořizování fotografií
- Možnost nastavit expozici fotografií i videa
- Velké množství dodávaného příslušenství, díky kterému budete
moci nahrávat videa kdykoliv a kdekoliv
- Možnost využití jako černé skříňky v automobilu
- Možnost využití jako webkamery
- Podpora Micro SD karet do velikosti až 32GB
- USB a HDMI konektivita
- Integrované WiFi pro propojení s bezdrátovými zařízeními
- Intuitivní používání, snadné propojení s PC, nebo chytrým
mobilním zařízením
- Uživatelsky příjemná softwarová aplikace
Obrázek kamery pohled čelně zprava
Názvy odkazů na části kamery:
Spoušť / potvrdit
Zap./Vyp., změna režimu, menu
Kontrolka akce (zelená)
HDMI port
Čočka objektivu
USB port
Slot pro Micro SD kartu
Mikrofon
Obrázek kamery zezadu zprava
Názvy odkazů na části kamery:
Kontrolka provozu (červená)
Kontrolka nabíjení (modrá)
LCD displej
Dolů / WiFi
Nahoru / galerie
Reproduktor
Obrázek kamery zespodu
Názvy odkazů na části kamery:
Kryt baterie
Zámek krytu baterie
Obrázek kamery ve vodotěsném pouzdra zepředu zleva
Názvy odkazů na části pouzdra:
Dolů / WiFi
Nahoru / galerie
Spoušť / potvrdit
Zap./Vyp., změna režimu, menu
Zámek dvířek vodotěsného pouzdra
Čočka objektivu
Obrázky příslušenství
vodotěsné pouzdro
držák na řídítka
plastové pouzdro
zacvakávací držák (2ks)
zacvakávací držák s klipsnou
permanentní držák rovný
permanentní držák zaoblený
úhlový nástavec držáku (3ks)
stativový držák
stativový držák pro úhlový nástavec
pásky se suchým zipem
permanentní podložky (2ks)
USB kabel
Li-ion baterie
náhradní dvířka pouzdra
stahovací pásky plastové
ocelové lanko s oky
uživatelská příručka
Používání akční kamery DV130C
1.Vložení Micro SD karty
Micro SD kartu můžete vložit a vyjmout ze slotu pro SD kartu, když
je kamera vypnutá a není připojená k počítači
Poznámka: Používejte pouze značkové Micro SD karty. Karty
neznačkových výrobců nezaručují správné chování datového
úložiště.
2.Instalace baterie
a. Zatlačte na zámek baterie a odejměte kryt baterie
b. Baterii vložte do otvoru konektory napřed tak, aby byly na
správné straně
c. Přiložte kryt baterie a zajistěte ho zámkem
3.Nabíjení
a. Kameru můžete nabíjet jak připojením k počítači, tak pomocí
síťového adaptéru
b. V automobilu můžete kameru nabíjet pomocí adaptéru do
zapalovače
c. V průběhu nabíjení můžete pořizovat video záznamy nebo
fotografovat (nelze v případě nabíjení prostřednictvím PC)
d. Kameru můžete nabíjet také vypnutou
4.Zapnutí a vypnutí kamery
a. Kameru zapnete stisknutím tlačítka „Zap./Vyp., změna režimu,
menu“
b. Kameru vypnete stisknutím a podržením tlačítka „Zap./Vyp.,
změna režimu, menu“ po dobu 3 – 5 sekund
5.Přepínání režimů
Tlačítkem „Zap./Vyp., změna režimu, menu“ můžete přepínat mezi
režimy: nahrávání video záznamu / jednotlivé fotografie / série
fotografií / samospoušť (časosběrné fotografie) / menu. Symbol
režimu se zobrazuje v horní části displeje
6.Natáčení videa, pořizování fotografií
a. Nahrávání videa
Přepněte kameru do režimu „nahrávání video záznamu“.
Stiskněte tlačítko „Spoušť / potvrdit“. V levém horním rohu se
zobrazí animace nahrávání a začne se odpočítávat doba
záznamu. Pro ukončení natáčení stiskněte opět tlačítko
„Spoušť / potvrdit“. Ve stavovém řádku se zobrazí ikonka
video kamery a stavové informace.
b. Pořizování fotografií v jednotlivých režimech
● samostatná fotografie: Přepněte kameru do režimu
„jednotlivé fotografie“. Stiskněte tlačítko „Spoušť /
potvrdit“. Tím dojde k pořízení fotografie. Můžete ihned
pořídit další fotografii stisknutím tlačítka „Spoušť /
potvrdit“.
● série fotografií: Přepněte kameru do režimu „série
fotografií“. Stiskněte tlačítko „Spoušť / potvrdit“. Dojde
k pořízení 3 fotografií během 1 sekundy. Po jejich pořízení
je možné provádět další akce.
● samospoušť: Přepněte kameru do režimu „samospoušť
(časosběrné fotografie)“. Stiskněte tlačítko „Spoušť /
potvrdit“. Po stisknutí se začne odpočítávat Vámi nastavený
čas samospouště (nastavení „interval fotografií“). Po
pořízení snímku je možné provádět další akce.
● časosběrné fotografie: Přepněte kameru do režimu
„samospoušť (časosběrné fotografie)“. Stiskněte tlačítko
„Spoušť / potvrdit“. Po stisknutí se začnou pořizovat
fotografie ve zvoleném intervalu (nastavení „interval
fotografií“). Aby kamera pořizovala fotografie neustále,
musí být zapnuta funkce „časosběrné foto“. Pořizování
fotografií ukončíte opětovným stisknutím tlačítka „Spoušť /
potvrdit“.
7. Prohlížení pořízených záznamů
Do galerie se dostanete stisknutím tlačítka „Nahoru / galerie“.
Šipkou „Dolů / Wifi“ vyberete, jestli chcete prohlížet videa nebo
fotografie, a svoji volbu potvrdíte tlačítkem „Spoušť / potvrdit“.
Galerii můžete procházet tlačítky „Nahoru / galerie“ a „dolů /
WiFi“.
Z galerie můžete odejít stisknutím tlačítka „Zap./Vyp., změna
režimu, menu“ a poté „Nahoru / galerie“
a. Připojením kamery k počítači pomocí USB kabelu
b. Vyjmutím Micro SD karty a vložením do čtečky karet
c. Připojením pomocí WiFi k zařízení vybaveném WiFi přijímačem
s nainstalovanou softwarovou aplikací
8. Nastavení přístroje
Do nastavení přejdete stisknutím tlačítka „Zap./Vyp., změna
režimu, menu“. Vstup do nastavení kamery potvrdíte stisknutím
tlačítka „Spoušť / potvrdit“
a. rozlišení videa: možno zvolit 1920x1080 30fps a 1280x720
60fps
b. cyklické natáčení: umožňuje vypnout, resp. zapnout, cyklické
natáčení. Při zapnutém cyklickém natáčení začne kamera
v případě, že dojde místo na SD kartě, automaticky přepisovat
nejstarší záznamy
c. datum ve videu: umožňuje zapnout, resp. vypnout, zobrazení
data a času v záznamu
d. expozice: nastavení expozice záznamu v rozmezí -2 - +2 po
krocích velikosti 1/3
e. rozlišení foto: možno zvolit 12Mpx – 4000x3000, 8Mpx –
3264x2448, 5Mpx – 2560x1920, 2Mpx – 1920x1080
f. série fotografií: kamera v tomto režimu pořídí 3 fotografie
během 1 sekundy na jedno stisknutí spouště
g. interval fotografií: umožňuje nastavit interval pořizování
fotografií (2, 3, 5, 10, 20, 30, 60s)
h. časosběrné foto: umožňuje zapnout, resp. vypnout, režim
časosběrné fotografie. V případě, že je volba vypnutá, funguje
režim „samospoušť (časosběrné fotografie)“ jako samospoušť,
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
tzn. pořídí fotografii po čase nastaveném v menu „interval
fotografií“. V případě, že je volba zapnutá, začne pořizovat
fotografie ve zvoleném intervalu. Pořizování fotografií zastavíte
stisknutím tlačítka „Spoušť / potvrdit“
frekvence sítě: umožňuje vybrat frekvenci v souladu s frekvencí
rozvodné sítě (na Evropském kontinentu je veden v síti proud o
frekvenci 50Hz, v Americe a části Asie je to pak 60Hz)
jazyk: výběr jazyka zařízení
datum a čas: nastavení data a času přístroje. Můžete si zvolit
také formát zobrazovaného data
zvuky: umožňuje zapnout, resp. vypnout, zvuk spouště a
tlačítek, vybrat uvítací melodii, a zvolit hlasitost zvuků
otočit displej: umožňuje otočit obraz displeje o 180o
vypnutí LCD: nastavení automatického vypnutí displeje
v případě nečinnosti (Vyp., 1, 3 nebo 5 min)
automatické vypnutí: nastavení automatického vypnutí
přístroje v případě nečinnosti (Vyp., 1, 3 nebo 5 min)
formátovat: možnost formátovat Micro SD kartu
tovární nastavení: potvrzením této položky uvedete přístroj do
továrního nastavení. Potvrzení této volby nelze vrátit zpět
verze: zobrazí verzi firmware přístroje
9. WiFi připojení
a. Kameru je možné připojit pomocí WiFi k počítači nebo
k mobilním zařízením s operačním systémem Android nebo
IOS následováním těchto instrukcí:
ⅰ Na počítač nebo mobilní zařízení nainstalujte aplikaci iSmart DV
(aplikaci můžete pod tímto označením nalézt na Google Play u
zařízení se systémem Android, nebo na APP Store u zařízení se
systémem IOS)
ⅱ Zapněte kameru a poté aktivujte WiFi stisknutím tlačítka „Dolů /
WiFi“
ⅲ
ⅳ
Aktivujte WiFi na mobilním zařízení. WiFi připojení kamery
naleznete v seznamu pod označením „Sports Cam číslo
kamery“. Heslo pro připojení je 1234567890
Po připojení můžete kameru pomocí aplikace ovládat, nebo
prohlížet pořízené záznamy
Parametry akční kamery DV130C
LCD
1,5 palce LTPS
Čočka
A+++ HD širokoúhlá čočka se
záběrem až 170o
Jazyky menu
Čeština, angličtina, němčina,
francouzština, italština, ruština,
španělština, čínština tradiční,
čínština zjednodušená, japonština,
portugalština, polština, indonéština,
korejština
Možnosti rozlišení
1920x1080 30fps, 1280x720 60fps
videozáznamu
Formát videa
MOV
Formát fotografií
JPG
Kodek videa
H.264
Možnosti rozlišení
12Mpx – 4000x3000, 8Mpx fotografií
3264x2448, 5Mpx – 2560x1920,
2Mpx – 1920x1080
Režimy pořizování
Jednotlivé / série fotografií (3/s) /
fotografie
samospoušť (2, 3, 5, 10, 20, 30, 60s)
/ časosběrné (2, 3, 5, 10, 20, 30,
60s)
Frekvence sítě
50hz / 60Hz
USB zařízení
Micro USB 2.0
Kompatibilita úložiště
Micro SD
Konektivita
WiFi, Micro USB 2.0, HDMI
Kapacita baterie
900 MAh
Výdrž baterie
Čas do plného nabití
Kompatibilita
s operačními systémy
Rozměry kamery
Hmotnost
FullHD videozáznam 1080p / cca 80
minut
Cca 3 hodiny
WindowsXP/vista/7
MacOS
59,27x41,13x29,28
85g
Poznámka: Specifikace se může změnit výměnou některé části
kamery, nebo aktualizací softwaru zařízení
Další informace
1) Pro domácnosti:
Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní
dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací
tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických
zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné
informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro
uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních
zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš)
je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci
elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné
informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje
symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných
materiálech.
2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě
technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás
bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s
elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani
vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů
hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení
zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu
elektrickým proudem.
Prohlášení o shodě
Společnost Ecoplanet s.r.o. tímto prohlašuje, že tento produkt je ve
shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 2004/108/EC. Výrobek je určen k prodeji bez omezení
v zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není
stanoveno jinak. Dovozce a distributor: Ecoplanet s.r.o., Litoměřická
280/48, 418 Bílina. www.ecolite.cz | Lucerna SK s.r.o., Pravenec č.
271, PRAVENEC.
Akčná outdoorová FULL HD kamera
Vodeodolná do 30m
Full HD videozáznam 1920x1080
Fotografie v rozlíšení 12Mpx
WiFi
Bezpečnostné opatrenia
1.
Kameru nevystavujte nárazom, zabráňte pádu a ďalším
možnostiam vzniku mechanického poškodenia.
2.
Kameru nedávajte do blízkosti objektov vytvárajúcich silné
magnetické pole, ako napríklad magnety alebo elektromotory.
Kameru taktiež nedávajte do blízkosti objektov vysielajúcich
silné rádiové vlny, ako napríklad antény. Silné magnetické
pole alebo rádiové vlny môžu spôsobiť poškodenie kamery
alebo poškodenie nasnímaných obrazových a zvukových
záznamov.
3.
Nevystavujte kameru pôsobeniu vysokých teplôt a priameho
slnečného žiarenia.
4.
Používajte len značkové Micro SD karty. Karty neznačkových
výrobcov nezaručujú korektné správanie dátového úložiska.
5.
Neumiestňujte Micro SD karty do blízkosti magnetického poľa
alebo do miest vzniku silnej statickej elektriny. Zabránite tým
strate uložených dát.
6.
V prípade, že dôjde pri nabíjaní k prehriatiu zariadenia, tvorbe
dymu alebo podozrivému zápachu, zariadenie ihneď odpojte
a prerušte nabíjanie.
7.
Počas nabíjania kameru uchovávajte mimo dosah detí.
Napájací kábel by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom
alebo udusenie dieťaťa.
8.
Kameru uchovávajte na chladnom, suchom a bezprašnom
mieste.
Úvod
Gratulujeme Vám k zakúpeniu videokamery . Jedná sa o značkový
multifunkčný produkt, ktorý je veľmi odolný proti poveternostným
vplyvom. S akčnou kamerou môžete vytvárať ozvučené záznamy vo
Full HD rozlíšení, fotografovať a vytvorené záznamy ihneď zobrazovať
na LCD displeji. Odolnosť kamery ju robí ideálnou pre použitie pri
potápaní, jazde na bicykli a ďalších dopravných prostriedkoch, pri
zimných športoch, všetkých outdoorových aktivitách, ako ochranu
domova, a všade tam, kde je vyžadovaný kvalitný záznam
v náročných poveternostných podmienkach.
Akčná kamera má tieto vlastnosti:
- Kompaktné rozmery
- Je dodávaná s ochranným vodovzdorným puzdrom, s ktorým sa
môžete potápať do hĺbky až 30 metrov a máte tak možnosť zachytiť
úžasné podmorské zábery alebo napríklad záznam niektorého
z Vašich obľúbených vodných športov.
- Obsahuje integrovaný LCD displej, na ktorom si ihneď môžete
prehrať práve nasnímané záznamy
- Máte možnosť nahrávať video alebo snímať fotografie v priebehu
nabíjania (nie však v prípade nabíjania prostredníctvom PC)
- Nahráva video až vo Full HD 1920x1080 rozlíšení
- 12Mpx šošovka so širokým uhlom záberu až 170o
- Možnosť voľby rozlíšenia videa i fotografie
- Výber režimov snímaných fotografií
- Možnosť nastaviť expozíciu fotografií i videa
- Veľké množstvo dodávaného príslušenstva, vďaka ktorému
budete môcť nahrávať videá kedykoľvek a kdekoľvek
- Možnosť využitia kamery ako čiernej skrinky v automobile
- Možnosť využitia ako webkamery
- Podpora Micro SD kariet s maximálnou veľkosťou až 32GB
- USB a HDMI konektivita
- Integrované WiFi pre prepojenie s bezdrôtovými zariadeniami
- Intuitívne používanie, jednoduché prepojenie s PC alebo
inteligentnými zariadeniami
- Používateľsky príjemná softwarová aplikácia
Obrázok kamery – pohľad čelne sprava
Názvy odkazov na časti kamery:
Spúšť / potvrdiť
Zap. / Vyp. , zmena režimu, menu
Kontrolka akcie (zelená)
HDMI port
Šošovka objektívu
USB port
Slot pre Micro SD kartu
Mikrofón
Obráz
ok kamery - zozadu sprava
Názvy odkazov na časti kamery:
Kontrolka prevádzky (červená)
Kontrolka nabíjania (modrá)
LCD displej
Dole / WiFi
Hore / galéria
Reproduktor
Obrázok kamery zospodu
Názvy odkazov na časti kamery:
Kryt batérie
Zámok krytu batérie
Obrázok kamery vo vodotesnom puzdre spredu zľava
Názvy odkazov na časti puzdra:
Dole / WiFi
Horu / galéria
Spúšť / potvrdiť
Zap. / Vyp. , zmena režimu, menu
Zámok dvierok vodotesného puzdra
Šošovka objektívu
Obrázky príslušenstva
Vodotesné puzdro
Držiak na riadidlá
Plastové puzdro
Zacvakávací držiak (2ks)
Zacvakávací držiak s klipom
Permanentný držiak rovný
Permanentný držiak zaoblený
Uhlový nástavec držiaka (3ks)
Statívový držiak
Statívový držiak pre uhlový nástavec
Pásiky so suchým zipsom
Permanentné podložky (2ks)
USB kábel
Li-ion batéria
Náhradné dvierka puzdra
Sťahujúce pásiky plastové
Oceľové lanko s okami
Používateľská príručka
Používanie akčnej kamery DV130C
1.
Vloženie Micro SD karty
Micro SD kartu môžete vložiť a vyňať zo slotu pre SD kartu,
keď je kamera vypnutá a nie je pripojená k počítaču
Poznámka: Používajte len značkové Micro SD karty. Karty
neznačkových výrobcov nezaručujú správne správanie
dátového úložiska.
2.
Inštalácia batérie
a.
Zatlačte na zámok batérie a odnímte kryt batérie.
b.
Batériu vložte do otvoru konektormi napred tak, aby boli
na správnej strane.
c.
Priložte kryt batérie a zaistite ho zámkom.
3.
Nabíjanie
a.
Kameru môžete nabíjať pripojením k počítaču i pomocou
sieťového adaptéra.
b.
V automobile môžete kameru nabíjať pomocou adaptéra
do zapaľovača.
c.
V priebehu nabíjania môžete nahrávať video záznamy
alebo fotografovať (nie však v prípade nabíjania
prostredníctvom PC).
d.
Kameru môžete nabíjať taktiež vypnutú.
4.
Zapnutie a vypnutie kamery
a.
Kameru zapnite stlačením tlačidla „Zap. / Vyp. , zmena
režimu, menu“.
b.
Kameru vypnite stlačením a podržaním tlačidla „Zap. /
Vyp. , zmena režimu, menu“ po dobu 3 - 5 sekúnd.
5.
Prepínanie režimov
Tlačidlom „Zap. / Vyp. , zmena režimu, menu“ môžete
prepínať medzi režimami: nahrávanie videozáznamu /
jednotlivé fotografie / série fotografií / samospúšť
(časozberné fotografie) / menu. Symbol režimu sa
zobrazuje v hornej časti displeja.
6.
Nahrávanie videa, snímanie fotografií
Nahrávanie videa.
Prepnite kameru do režimu „nahrávanie video záznamu“.
Stlačte tlačidlo „Spúšť / potvrdiť“. V ľavom hornom rohu sa
zobrazí animácia nahrávania a začne sa odpočítavať doba
záznamu. Pre ukončenie nahrávania stlačte opäť tlačidlo
„Spúšť / potvrdiť“. V stavovom riadku sa zobrazí ikonka
videokamery a stavové informácie.
b.
Snímanie fotografií v jednotlivých režimoch
•
samostatná fotografia: Prepnite kameru do režimu
„jednotlivé fotografie“. Stlačte tlačidlo „Spúšť /
potvrdiť“. Tým sa uloží fotografia. Môžete ihneď
vytvoriť ďalšiu fotografiu stlačením tlačidla „Spúšť /
potvrdiť“.
•
série fotografií: Prepnite kameru do režimu „série
fotografií“. Stlačte tlačidlo „Spúšť / potvrdiť“. Dôjde
k nasnímaniu 3 fotografií behom 1 sekundy. Po ich
nasnímaní je možné vykonávať ďalšie akcie.
•
samospúšť: Prepnite kameru do režimu „samospúšť
(časozberné fotografie)“. Stlačte tlačidlo „Spúšť /
potvrdiť“. Po stlačení sa začne odpočítavať Vami
nastavený čas samospúšte (nastavenie „interval
fotografií“). Po vytvorení snímky je možné vykonávať
ďalšie akcie.
•
časozberné fotografie: Prepnite kameru do režimu
„samospúšť (časozberné fotografie)“. Stlačte tlačidlo
„Spúšť / potvrdiť“. Po stlačení sa začnú snímať
fotografie v zvolenom intervale (nastavenie „interval
fotografií“). Aby kamera snímala fotografie neustále,
musí byť zapnutá funkcia „časozberné foto“. Snímanie
fotografií ukončíte opätovným stlačením tlačidla „Spúšť
/ potvrdiť“.
7.
Prehliadanie vytvorených záznamov
a.
a.
b.
c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Do galérie sa dostanete stlačením tlačidla „Hore / galéria“.
Šípkou „Dole / WiFi“ vyberiete, či chcete prehliadať videá
alebo fotografie, a svoju voľbu potvrdíte tlačidlom „Spúšť /
potvrdiť“. Galériu môžete prechádzať tlačidlom „Hore /
galéria“ a „Dole / WiFi“. Galériu môžete opustiť stlačením
tlačidla „Zap./Vyp., zmena režimu, menu“ a potom „Hore /
galéria“
Pripojením kamery k počítaču pomocou USB kábla.
Vyňatím Micro SD karty a vložením do čítačky kariet.
Pripojením pomocou WiFi k zariadeniu vybavenému WiFi
prijímačom s nainštalovanou softwarovou aplikáciou.
Nastavenie prístroja
Do nastavenia prejdete stlačením tlačidla „Zap. / Vyp. , zmena
režimu, menu“. Vstup do nastavenia kamery potvrdíte
stlačením tlačidla „Spúšť / potvrdiť“
Rozlíšenie videa: možno zvoliť 1920x1080 30fps a
1280x720 60fps
Cyklické nahrávanie: umožňuje vypnúť, resp. zapnúť,
cyklické nahrávanie. Pri zapnutom cyklickom nahrávaní
začne kamera v prípade, že dôjde miesto na SD karte,
automaticky prepisovať najstaršie záznamy.
Dátum vo videu: umožňuje zapnúť, resp. vypnúť,
zobrazenie dátumu a času v zázname
Expozícia: nastavenie expozície záznamu v rozmedzí -2 až
+2 po úsekoch veľkosti 1/3.
Rozlíšenie foto: možno zvoliť 12Mpx – 4000x3000, 8Mpx 3264x2448, 5Mpx – 2560x1920, 2Mpx – 1920x1080
Série fotografií: kamera v tomto režime nasníma 3
fotografie počas 1 sekundy na jedno stlačenie spúšte
Interval fotografií: umožňuje nastaviť interval snímania
fotografií (2, 3, 5, 10, 20, 30, 60s)
Časozberné foto: umožňuje zapnúť, resp. vypnúť, režim
časozbernej fotografie. V prípade, že je voľba vypnutá,
funguje režim „samospúšť (časozberné fotografie)“ ako
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
9.
i.
samospúšť, tzn. nasníma fotografiu po čase nastavenom
v menu „interval fotografií“. V prípade, že je voľba zapnutá,
začne snímať fotografie v zvolenom intervale. Snímanie
fotografií zastavíte stlačením tlačidla „Spúšť / potvrdiť“
Frekvencia siete: umožňuje vybrať frekvenciu v súlade
s frekvenciou rozvodnej siete (na Európskom kontinente je
vedený v sieti prúd s frekvenciou 50Hz, v Amerike a časti
Ázie je to 60Hz)
Jazyk: výber jazyka zariadenia
Dátum a čas: nastavenie dátumu a času prístroja. Môžete si
zvoliť taktiež formát zobrazovaného dátumu.
Zvuky: umožňuje zapnúť, resp. vypnúť, zvuk spúšte a
tlačidiel, vybrať uvítaciu melódiu a zvoliť hlasitosť zvukov
Otočiť displej: umožňuje otočiť obraz displeja o 180o
Vypnutie LCD: nastavenie automatického vypnutia displeja
v prípade nečinnosti (Vyp., 1, 3 alebo 5 min)
Automatické vypnutie: nastavenie automatického vypnutia
prístroja v prípade nečinnosti (Vyp., 1, 3 alebo 5 min)
Formátovať: možnosť formátovať Micro SD kartu.
Továrenské nastavenie: potvrdením tejto položky uvediete
prístroj do továrenského nastavenia. Potvrdenie tejto
voľby nie je možné vrátiť späť.
Verzia: Zobrazenie verzie firmware prístroja
WiFi pripojenie
Kameru je možné pripojiť pomocou WiFi k počítaču alebo
k mobilným zariadeniam s operačným systémom Android
alebo iOS nasledovaním týchto inštrukcií:
Na počítač alebo mobilné zariadenie nainštalujte aplikáciu
iSmart DV (aplikáciu môžete pod týmto označením nájsť na
Google Play pri zariadeniach so systémom Android alebo na
APP Store pri zariadeniach so systémom iOS)
ii.
iii.
iv.
Zapnite kameru a aktivujte WiFi stlačením tlačidla „Dole /
WiFi“
Aktivujte WiFi na mobilnom zariadení. WiFi pripojenie kamery
nájdete v zozname pod označením „Sports Cam číslo kamery“.
Heslo pre pripojenie je 1234567890
Po pripojení môžete kameru pomocou aplikácie ovládať alebo
prehliadať vytvorené záznamy
Parametre akčnej kamery DV130C
LCD
1,5 palca LTPS
A+++ HD širokouhlá šošovka so
záberom až 170o
Čeština,
angličtina,
nemčina,
francúzština, taliančina, ruština,
španielčina,
čínština
tradičná,
čínština zjednodušená, japončina,
portugalčina,
poľština,
indonézština, kórejčina
Šošovka
Jazyky menu
Možnosti
rozlíšenia
videozáznamu
Formát videa
Formát fotografií
Kódek videa
Možnosti
fotografií
rozlíšenia
Režimy
fotografií
snímania
Frekvencia siete
USB zariadenie
Kompatibilita úložiska
1920x1080 30fps, 1280x720 60fps
.MOV
.JPG
H.264
12Mpx – 4000x3000, 8Mpx 3264x2448, 5Mpx – 2560x1920,
2Mpx – 1920x1080
Jednotlivé / série fotografií (3/s) /
samospúšť (2, 3, 5, 10, 20, 30, 60s) /
časozberné (2, 3, 5, 10, 20, 30, 60s)
50Hz / 60Hz
Micro USB 2.0
Micro SD
Konektivita
Kapacita batérie
Výdrž batérie
Čas do plného nabitia
Kompatibilita
s operačnými
systémami
Rozmery kamery
Hmotnosť
WiFi, Micro USB 2.0, HDMI
900 MAh
Full HD videozáznam 1080p / cca 80
minút
Cca 3 hodiny
Windows XP/Vista/7/MacOS
59,27x41,13x29,28
85g
Poznámka: Špecifikácie sa môžu zmeniť výmenou niektorých častí
kamery alebo aktualizáciou softwaru zariadenia.
Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Ecoplanet s.r.o. týmto prehlasuje, že tento produkt je v
zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 2004/108/EC. Výrobok je určený k predaju
bez obmedzenia v krajinách EU. Záručná doba na produkt je 24
mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Dovozca a distribútor:
Ecoplanet s.r.o., Litoměřická 280/48, 418 Bílina. www.ecolite.cz
Lucerna SK s.r.o., Pravenec č.271, PRAVENEC
Ďalšie informácie
1)
Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo
v priloženej dokumentácií znamená,
že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť
likvidované spoločne s komunálnym odpadom.
Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených
zberných miestach, kde budú prijaté
zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať
cenné prírodné zdroje a napomáhate
k prevencií potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť
dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácií tohto druhu
odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Informácie pre používateľov o likvidácií elektrických a elektronických
zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu
elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné
informácie pri Vašom predajcovi alebo dodávateľovi. Informácie pre
používateľov o likvidácií elektrických a elektronických zariadení v
ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol
(preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu
likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte
podrobné informácie na Vašich úradoch alebo pri predajcovi
zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajneru na
výrobku, obalu alebo tlačených materiáloch

Podobné dokumenty

Kompletný manuál

Kompletný manuál sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické polia môžu spôsobiť nefunkčnosť kamery alebo poško...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka 1. Kameru zapnete dlouhým stiskem tlačítka napájení/režimu (3). 2. Kameru vypnete dlouhým stiskem tlačítka napájení/režimu (3). Nabíjení baterie Kamera má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. P...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické polia môžu spôsobiť nefunkčnosť kamery alebo poško...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přír...

Více

Kompletný manuál

Kompletný manuál sú napríklad magnety alebo elektromotory, alebo od akýchkoľvek objektov vyžarujúcich silné rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické polia môžu spôsobiť nefunkčnosť kamery alebo poško...

Více

Dámská zóna

Dámská zóna kožená koňská sedla a doplňky, aby v roce 1878, kdy pošel jeho oblíbený kůň, musel pro cestu do práce využít jízdního kola. Sedlo na kole mu přišlo dost nepohodlné, takže se rozhodl vyrobit nějaký ...

Více

Bytový alarm VIP-802 - GLOBAL Export

Bytový alarm VIP-802 - GLOBAL Export znamená, že si můžete zvolit zónu s normální nebo s inteligentní ochranou, a taky si můžete vybrat současně z režimů 4, 5, 7 ve stejnou dobu. Avšak pokud si znovu zvolíte režim 1, 2, 3, pak se reži...

Více