ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0

Transkript

ArcSoft Total Media™ HDCam 2.0
ArcSoft Total Media™
HDCam 2.0
1
Rychlý průvodce
Úvod
ArcSoft Total Media™ HDCam je software pro desktopy, které
kombinuje správu multimediálních souborů s přehráváním.
Správa multimediálních souborů
Můžete importovat multimediální soubory ze zařízení k úpravě,
přenosu či výrobě obrázkových knih či alb.
Schopnost přehrávání
S použitím softwaru ArcSoft Total Media™ HDCam si můžete
prohlížet snímky a přehrávat klipy.
Požadavky na systém
Operační systém: Windows XP SP2, Vista a Windows 7
CPU: Intel / AMD Dual-Core nebo vyšší
Paměť: Alespoň 1GB
Grafická karta: DirectX 9 nebo DirectX 10 (doporučená)
Rozhraní: Standardní USB port 1.1 nebo vyšší
Pevný disk: Alespoň 2GB volné paměti na disku
2
Instalace
K instalaci programu Total Media™ HDCam:
1. Vaše zařízení připojte k desktopu či notebooku.
2. Do mechaniky CD/DVD ROMu vložte instalační disk.
3. Disk CD se spustí automaticky.
4. K dokončení instalace postupujte podle pokynů.
Jestliže se disk automaticky nespustí, postupujte podle níže
uvedených kroků k instalaci:
1. Dvakrát klikněte na Můj počítač.
2. Jděte do mechaniky DVD/CD ROMu.
3. Klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Otevřít.
4. Dvakrát klikněte na TotalMediaHDCam.exe.
5. Zobrazí se průvodce, který vás provede celou instalací.
6. K dokončení instalace postupujte podle pokynů.
K odinstalování
K odinstalování programu Total Media™ HDCam:
1. Klikněte na Start > Programy > ArcSoft Total Media HDCam >
Odinstalovat.
2. Zobrazí se průvodce, který vás provede odinstalováním.
3. K dokončení odinstalování postupujte podle pokynů.
3
Jazyk
Ke změně jazyka rozhraní po instalaci:
1. Klikněte na
> Preferencích na hlavní obrazovce.
2. Zvolte si jazyk a pak klikněte na OK.
Registrace a upgrade
K registraci či upgradu:
1. Klikněte na
hlavní obrazovce k připojení do Informačního
střediska.
2. Zvolte si Upgrade, Opravy nebo Registrace.
Multimediální prohlížeč
4
#
1
2
3
Plocha
Plocha režimu
zobrazení
Plocha
náhledu
Lišta funkcí
Funkce
Poskytuje tři režimy zobrazení
multimediálních souborů.
Volba a zobrazení miniatur
souborů a podrobných informací.
Obsahuje tlačítka hlavních funkcí.
Zobrazení multimediálních souborů
K zobrazení souborů na vašem zařízení postupujte podle níže
uvedených pokynů:
1. Zařízení připojte k počítači.
2. Kód zařízení se zobrazí v horní části Plochy režimu zobrazení.
3. Klikněte na kódu zařízení k zobrazení všech multimediálních
souborů v zařízení.
Kód zařízení
Multimediální soubory v zařízení
5
• K přehrávání klipu dvakrát klikněte na klipu či klikněte na
.
• K zastavení/ukončení/pokračování klipu klikněte na
• K přehrávání předešlého či dalšího klipu klikněte na
• K vymazání souboru zvolte soubor a pak klikněte na
• K úpravě klipu klikněte na
/
.
.
.
• K hodnocení souboru klikněte
na souboru.
na souboru.
• K náhledu obrázku v novém okně dvakrát klikněte na obrázku.
• K náhledu na předchozí či další snímek klikněte na
pravém/levém tlačítku.
• K zobrazení vlastností souboru klikněte
Režimy zobrazení
K zobrazení multimédia souborů jsou k dispozici tři režimy
zobrazení: Pohled knihovny, kalendáře či prohlížení.
Poznámka: K zobrazení multimediálních souborů ve vašem
zařízení s použitím zobrazení Knihovny či Kalendáře budete muset
nejdříve importovat multimediální soubor.
Zobrazení Knihovny
Zobrazení Knihovny obsahuje složku Má
tvorba a další složky vytvořené při
importu souborů.
• K přepnutí do Pohledu knihovny.
1. Klikněte na Knihovny k rozšíření okna
Knihovny.
2. Zvolte si požadovanou složku.
6
3. Klikněte
k přepnutí do zobrazení Knihovna.
• K zobrazení či úpravě vlastností složky zvolte složku a pak
klikněte na
.
• K vymazání složky zvolte složku a pak klikněte na
.
Zobrazení Kalendáře
Zobrazení Kalendáře používá datum
vytvoření soubory k organizování
multimediálních souborů.
• K přepnutí do Pohledu knihovny.
1. Klikněte na Knihovny k rozšíření
okna Knihovny.
2. Zvolte si požadovanou složku.
3. Klikněte
k přepnutí do
zobrazení Kalendář.
V zobrazení Kalendář jsou k dispozici tři režimy: Rok, Měsíc a Den.
K přepnutí mezi různými režimy:
• Klikněte na obrázku pod požadovaným rokem k zadání režimu
Měsíce.
• Klikněte na
k výměně za předchozí či následující rok,
jestliže je k dispozici.
• Klikněte na obrázku pod požadovaným měsícem k zadání
režimu Dne.
• Klikněte na
k výměně za předchozí či následující měsíc,
jestliže je k dispozici.
7
• Klikněte na
k návratu do předchozího režimu.
Zobrazení prohlížeče
Zobrazení Prohlížeče vám umožňuje procházet multimediální
soubory na vašem počítači s pohledem stromu.
K přepnutí do Pohledu prohlížeče.
1. Klikněte na Počítač k rozšíření okna Počítač.
2. Zvolte požadovanou složku na vašem počítači k zobrazení
multimediálních souborů.
3. K aktualizaci seznamu multimediálních složek klikněte na
8
.
Plocha náhledu
V ploše Náhledu je k dispozici několik voleb k výběru a zobrazení
miniatur či podrobných informací souborů.
Volba
Název
Funkce
Zobrazí multimediální
Filtr hodnocení
soubory podle
vybraného hodnocení.
Zobrazí multimédia
Nový filtr
soubory, které jsou
nové.
Zobrazí multimediální
Filtr typu
soubory podle
vybraného typu.
Rychlé
Zobrazí multimediální
vyhledávání
soubory podle
zadaných znaků.
Posuvník
Upraví velikost
miniatur
miniatur posunem
pravítka.
Miniatury
Zobrazí miniatury
souborů.
Podrobnosti
Zobrazí miniatury
souborů s podrobnými
informacemi.
9
Lišta funkcí
Lišta funkcí má tři hlavní tlačítka funkcí. K přístupu do funkce
klikněte na tlačítku.
Tlačítko Název
Funkce
Import
Importuje multimediální soubory na
počítač z fotoaparátu, digitální
kamery či paměti.
Sloučení Z vašich klipů vytvoří film.
souborů
Vytvořit
AVCHD
Odeslání
na
YouTube
Odeslání
na
Facebook
Album
fotografií
Stránka
alba
Vypálí disky AVCHD s vašimi
soubory.
Odešle soubory na váš účet
YouTube.
Odešle soubory na váš účet
Facebook.
Vytvoří album s vašimi snímky.
Vytvoří stránky alba s vašimi snímky.
10
Import multimediálních souborů
K importu multimediálních souborů
na váš počítač:
1. Zvolte si požadovanou složku.
2. Zvolte si požadované soubory.
3. Klikněte na Import. Zobrazí se okno
Importu.
4. Zvolte si Importovat nové scény, Importovat vybrané scény či
Importovat všechny scény.
5. Zvolte si či zadejte název složky.
6. Klikněte na OK k importu souborů.
Slučování video klipů
Ke sloučení video klipů:
1. Klikněte na Sloučení souborů Zobrazí se pracovní
plocha.
2. Klikněte na požadovaných klipech
a přetáhněte je do pracovní plochy.
3. Dvakrát klikněte na klipech k náhledu a
, jestliže je to nutné, upravte je.
4. Ke sloučení klipů klikněte na Pokračovat.
5. Zvolte zařízení a dráhu k uložení
sloučeného klipu.
11
Vypalování disků AVCHD
K vypalování disků AVCHD:
1. Klikněte na Vytvořit AVCHD.
Zobrazí se pracovní plocha.
2. Klikněte na požadovaných klipech
a přetáhněte je do pracovní plochy.
3. Dvakrát klikněte na klipech k náhledu a
, jestliže je to nutné, upravte je.
4. Klikněte na Pokračovat.
5. Zvolte mechaniku k vypálení disku AVCHD
či zvolte adresu k uložení
souborů na váš počítač.
Úpravy video klipů
K úpravě video klipu:
1. Dvakrát klikněte na klipu v pracovní
ploše. Zobrazí se okno Úprav.
2. Klikněte na
k výběru začátku
upraveného klipu.
3. Klikněte na
k výběru konce
upraveného klipu.
4. Klikněte na
k uložení
upraveného klipu.
12
Následuje krátký popis ostatních nástrojů v okně Úprav:
Tlačítko
Název
Funkce
Přehrát /
Klikněte k přehrávání či
Pauza
pozastavení klipu.
Stop
Klikněte k pozastavení klipu.
Předchozí
Klikněte k postupu do
předchozího klipu.
Pokračovat Klikněte k postupu do
následujícího klipu.
Okno času Klikněte na čísle a použijte šipky
k zobrazení určitého bodu klipu.
Hlasitost
Přetáhněte ke změně hlasitosti.
Celá
obrazovka
Klikněte do vstupu do režimu
celé obrazovky.
Odeslání souborů na YouTube
K převodu souborů na YouTube:
1. Klikněte na Odeslání na
YouTube. Zobrazí se pracovní
plocha.
2. Klikněte na požadovaných
klipech a přetáhněte je do
pracovní plochy.
13
3. Klikněte na Pokračovat. Zobrazí se
okno Přihlášení na YouTube.
4. Zadejte vaše jméno uživatele a heslo
pro YouTube.
5. Klikněte na Přihlášení k přihlášení na
YouTube.
6. K odeslání souborů postupujte podle
pokynů YouTube.
Odesílání souborů na Facebook
K odeslání souborů na Facebook:
1. Klikněte na Odeslání na
Facebook. Zobrazí se pracovní
plocha.
2. Klikněte na požadovaných
klipech a přetáhněte je do
pracovní plochy.
3. Klikněte na Pokračovat. Zobrazí se
okno Přihlášení na Facebook.
4. Zadejte vaši emailovou adresu a
heslo pro Facebook.
5. Klikněte na Přihlášení k přihlášení na
Facebook.
6. K odeslání souborů postupujte podle
pokynů Facebok.
14
Tvorba knih s fotografiemi
K vytvoření knihy s fotografiemi:
1. Klikněte na Knize s
fotografiemi. Zobrazí se
pracovní plocha.
2. Na pracovní plochu přetáhněte
požadované snímky.
3. Klikněte Pokračovat ke spuštění
aplikace ArcSoft sPrint Creations.
4. Zvolte kategorie knih s
fotografiemi k zobrazení knih s
fotografiemi.
5. Zvolte knihu s fotografiemi.
6. Klikněte na Pokračovat ke
vstupu na obrazovku Designu
knihy s fotografiemi.
15
7. Popis designu knih s fotografiemi naleznete v níže uvedené
ilustraci:
Uzamčení /
odemčení designu
Uložení designu
Restart
Přidání snímků
Nový projekt či design
Zrušit / Obnovit
Odstranit
Klikněte na
textu či snímku
Klikněte na
ikoně k
zobrazení Automatické
stránky
vyplnění
snímku
snímků na
prázdné
stránky
Změna vzoru knihy s
fotografiemi
Procházet
stránkami
Upravit
stránku /
rozložení
stránky
Náhled na
knihu s
fotografiemi
16
Sdílení knihy s
fotografiemi skrze email,
snímky či soubory SWF
Tisk / Volby
tisku
Tvorba alb
K vytvoření knihy s fotografiemi:
1. Klikněte na stránku alba.
Zobrazí se pracovní plocha.
2. Na pracovní plochu přetáhněte
požadovaný snímek.
3. Klikněte Pokračovat ke
spuštění aplikace ArcSoft Print
Creations.
4. Zvolte kategorie alb k
zobrazení stánek alb.
5. Zvolte stránku alba.
6. Klikněte na Pokračovat ke vstupu
na obrazovku Designu stránky
alba.
17
7. Popis designu alba naleznete v níže uvedené ilustraci:
Uzamčení /
odemčení
Uložení designu
Restart
Přidání
Odstranit
Nový projekt
či design
Změnit vzor stránky
alba
Zrušit / Obnovit
Klikněte na
Náhled na
ikoně k
zobrazení Automatické stránku alba
vyplnění
stránky
Sdílení stránky
snímků na
snímku.
alba
18 emailem či v
prázdné
souboru snímků
stránky
Tisk /
Volby tisku

Podobné dokumenty

pdf, 14 MB - Jeden svět

pdf, 14 MB - Jeden svět ON-LINE AKTIVISMUS – KLIKEM KE SVOBODĚ – projekce filmu a panelová debata

Více

FaceCam 321 Manual

FaceCam 321 Manual 1 GB DirectX 10

Více

120 SPACECAM

120 SPACECAM Při instalaci ovladače nebo připojení kamery v systému Windows 2000 nebo Windows XP možná systém zobrazí zprávu, že tento ovladač nebyl podepsán. Tuto zprávu můžete ignorovat, protože neovlivňuje f...

Více