INTERAKCE LÉKŮ S POTRAVOU

Komentáře

Transkript

INTERAKCE LÉKŮ S POTRAVOU
INTERAKCE
LÉČIV S POTRAVOU
PharmDr. Lenka Dundelová
PharmDr. Alena Linhartová
Oddělení klinické farmacie
Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha
Charakter interakce
 Potravina mění relativní množství léku v
organismu (farmakokinetická)
 Potravina má vlastní účinek, který interferuje s
terapeutickým či nežádoucím účinkem léku
(farmakodynamická)
 Lék ovlivňuje vstřebávání některých složek
potravy
Klinický význam interakce
 Záleží na rozsahu (kvantifikaci) interakce
 Charakteru léčiva – úzký terapeutický index, či nutné
dosažení určité koncentrace – AAA, podání velmi
malých dávek
 Stavu pacienta – náchylnější pacienti křehcí,
polymorbidní s polyfarmakoterapií
Management interakce
 Eliminace potravy/potraviny
 Podání potravy/potraviny
 Časování podání…
Potravina mění množství léku v
organismu
 ABSORPCE
 Chelatace (bisfosfonáty, chinolony, tetracykliny
X ionty 2+ a 3+)
 Změna pH (izoniazid – snížení, itrakonazol –
cps/sol)
 Změna rozpustnosti při podání s potravou
(saquinavir!, tacrolimus, meflochin)
 Adsorpce na složky potravy ? - levothyroxin
Potravina mění množství léku v
organismu
 ABSORPCE
 Vliv složení potravy
 Bílkoviny (levodopa, digoxin)
 Tuky (griseofulvin, saquinavir)
 Vláknina (calcium jako léčivo…)
 Rychlost střevní pasáže
(diarhoea/obstipace…tučná potrava)
 Nalačno = 1hodinu před a 2 hodiny po podání
nejíst
 Lačný žaludek + 250ml tekutiny
Potravina mění množství léku v
organismu
 DISTRIBUCE
 Bílkoviny
 Nízkobílkovinná dieta X léčiva s vysokou
vazbou – warfarin, phenytoin…
 Ztráta proteinů – uvolnění léčiva z depa digoxin…
 Hydratace – těhotenství, rehydratace
 Ztráty tukové hmoty – redukční diety –
diazepam, amiodaron…
Potravina mění množství léku v
organismu
 METABOLISMUS
 CYP450
 Inhibice – grep (3A4) – statiny,
dihydropyridinové CaB, cyklosporin,
tacrolimus, saquinavir,
 Indukce - třezalka, kouření (1A2)- teofylin
 Presystémový metabolizmus (prodrugs, látky
s malou biologickou dostupností)
 ELIMINACE
 Ovlivnění transportérů – (lithium X natrium)
Potravina ovlivňuje účinek
léku
 Potrava jako ochrana GIT – (NSAID,
metformin)
 Tyramin (banány, zrající sýry) X IMAO
 Kyselé potraviny X Sulfonamidová ATB
 Vápník + Glukokortikoidy
Potravina ovlivňuje účinek léku
 Kalium X ACEI, diuretika, kortikosteroidy
 Vitamin K X warfarin
 Kofein X teofylin
 Alkohol X látky tlumící CNS, látky dráždící
GIT, antabusový efekt – metronidazol,
metformin
Lék ovlivňuje vstřebávání živin
 Léky ovlivňující pH žaludku
 X železo – oxidace a transportéry
 X thiamin – rozklad látky v alk. prostředí
 Cytostatika – nauzea, vomitus, poškození sliznice
GIT
 Antiepileptika – snížení kys. listové, vit D, K
 Adsorpční uhlí/ smecta/pryskyřice – navázání
všeho
Závěr
 Potrava může mít klinicky významné interakce s
léčivy
 Kdy zbystřit?
 Speciální diety (s vysokým obsahem některých
složek)
 Pacienti s polyfarmakoterapií či rizikovými léčivy
 Křehcí pacienti
 Spolupracujte s klinickými farmaceuty
Děkujeme za pozornost

Podobné dokumenty

Standardní a alternativní postupy odběrů vzorků krve

Standardní a alternativní postupy odběrů vzorků krve • reprezentativní počet vzorků /frekvence vzorkování • stádium onemocnění - virémie/bakteriémie/ sérokonverze • prevalence onemocnění • klinické symptomy -

Více

Dívky (jednotlivci)

Dívky (jednotlivci) Diana Savoaia Malina Grišane Valerija Turisová Veronika Machátová Vendula Fučková Nikola Poslušná Medea Barešová Veronika Sinic Melanie Machková Hana Jáňová Nika Egermann Prisca Gorobeca Oksana Bur...

Více

Höschl C. Placebo a bolest. In: Rokyta R, Höschl C

Höschl C. Placebo a bolest. In: Rokyta R, Höschl C uplatňovalo experimentálně i terapeuticky, je tlumení bolesti, jež má vždy také výraznou afektivní složku. Základy porozumění účinku placeba v moderní medicíně položil zejména Henry K. Beecher ve s...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF je lze semlít a pak použít jako mouku do těsta. Nebo dokonce zamíchat do sklenice mléka - ideální náhrada za čokoládu.

Více

Guidlines léčby hypertenze 2012

Guidlines léčby hypertenze 2012 centrálně působící látky Filipovský J. et al. Guidelines ČSH 2012

Více

Intoxikace metforminem

Intoxikace metforminem Martin Nováček, Taťána Žebráková ARO Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Více

Obecná farmaceutická chemie

Obecná farmaceutická chemie – rozdíly v enzymovém vybavení tkání – prostup přes hematoencefalickou bariéru (levodopa) 4. P. se sníženou toxicitou – blokování dráždivých skupin (prim. aminoskupina, aldehyd, fenol – estery, gly...

Více

Pantoprazol (tableta s enterosolventním potahem)

Pantoprazol (tableta s enterosolventním potahem) Apo-Panto por tbl ent Controloc por tbl ent Nolpaza por tbl ent Panogastin por tbl ent Pantoloc Control por tbl ent Pantonovo por tbl ent Pantoprazol +pharma por tbl ent Pantorazol Mylan por tbl en...

Více