Är ett vattenburet allväders lĺngtidsskydd, avsett för de flesta typer av

Komentáře

Transkript

Är ett vattenburet allväders lĺngtidsskydd, avsett för de flesta typer av
I N F O R M A C E O P R O D U K T U
AGS 60
Art. No: 3660
Odstraňovač graffiti stínů
AGS 60 se používá k odstranění graffiti stínů současně s odstraněním graffiti. Snadno biologicky
odbouratelný. Pro venkovní a vnitřní použití. Určen pro absorpční povrchy.
NÁVOD K POUŽITÍ
AGS 60 odstraňuje zbytky stínů zanechaných po odstranění graffiti, nátěrů
AGS 60 se používá na následující materiály: žula, břidlice, pískovec, glazurovaná cihla, opracovaný mramor,
dřevo a neorganické barvy.
AGS 60 nesmí být použit na měkké kovové povrchy, například hliník.
Odstraněné graffiti stínů
Naneste AGS 60 štětcem / kartáčem na mokrý povrch, nechte působit 2 – 30 minut dokud se graffiti stíny
nerozpustí. Omyjte horkou vodou s vysokým tlakem (40-90°C, 70-150 bar/1015-2175 PSI). Tlak vody upravte
podle charakteru povrchu.
Poznámka! Pro kovové povrchy nepoužívejte příliš vysoký tlak,protože se sníží účinnost odstraňovánít . Lepšího
výsledku dosáhnete pokud plochu setřete houbou nebo hadrem a opláchnete. V případě potřeby proces
opakujte.
Nepoužívejte AGS 60 na hliník.
Dávkování
Neřeďte
Spotřeba
0,2 - 0,5 l/m²
Technická data
Žlutohnědá, jemně viskózní kapalina.
Dodávaná v 5 nebo 25 litrových plastových
nádobách
Specifická hmotnost 1,06 kg/l.
Hodnota pH přibližně 14.
Obsahuje Hydroxid draselný, 2-butoxyethanol,
2-Aminoethan-1-ol.
Bezpečnostní pokyny
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice
a ochrané brýle nebo obličejový štít.
Zamezte styku s kůži a očima
Značení
Skladování
Skladujte v uzavřených, originálních nádobách při
teplotě nad 0°C.
Životnost
Přibližně 24 měsíců v uzavřených, originálních
nádobách
ŽÍRAVÝ
Zdraví škodlivý
Způsobuje těžké poleptání
Nebezpečný produkt – ADR/IMDG.
UN:1814 hydroxid draselný, roztok
Třída: 8 PG:II
Aktualizováno : 2010-03-29
Tato informace o výrobku slouží jako průvodce pro použití přípravku. TRION TENSID AB nemůže dát žádnou záruku na
dosažený výsledek. Za provedené otestování, aplikaci a konečný výsledek je zodpovědný ten, kdo aplikaci provádí.
Výrobce: TRION TENSID AB
Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | SWEDEN Email: [email protected] Web: www.trion.se
Distributor: SK FASÁDY s.r.o., Ostrava, mob: + 420 740 238, e-mail: [email protected]
www.skfasady.cz
1/1

Podobné dokumenty