PROGRAM DNE letní školy starého tance Rataje nad

Transkript

PROGRAM DNE letní školy starého tance Rataje nad
PROGRAM DNE letní školy starého tance Rataje nad Sáz.
XIV. taneční setkání A.D. 2012
Pátek 20.7.
odpoledne příjezd, prezence a ubytování, zahájení 20.00
– základní informace, promítání videa o historickém tanci
Sobota 21.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
1. lekce 9.30–12.30 – pohybová příprava, základy středověkého tance
2. lekce 14.30–17.30 – základy renesančního tance
přátelské posezení se společnou večeří 18.30
Neděle 22.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
3. lekce 9.30–12.00 – renesance
odpoledne společný výlet na hrad Český Šternberk
4. večerní lekce 19.00–21.30 – středověk
Pondělí 23.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
5. lekce 9.30–12.30 – středověk
6. lekce 14.30–17.30 – renesance
přednáška 19.00–20.30 – Michaela Freemanová
Úterý 24.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
7. lekce 9.30–12.00 – renesance
odpoledne společný výlet na zříceninu hradu Stará Dubá
8. večerní lekce 19.00–21.30 – středověk
Středa 25.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
9. lekce 9.30–12.30 – středověk
10. lekce 14.00–18.00 – renesance a přednáška – Josef Krček
1. taneční večer 20.00–22.00 – Gianmarco Armellin
Čtvrtek 26.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
11. lekce 9.30–12.00 – renesance
odpoledne společný výlet do Kutné Hory
12. večerní lekce 18.00–20.30 – středověk
2. taneční večer 21.00–23.00 – Gianmarco Armellin
Pátek 27.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
13. lekce 9.30–12.30 – středověk
14. lekce 14.30–17.30 – renesance
posezení při ohni v zámecké zahradě 19.00
Sobota 28.7.
♫ ranní zpívání 9.00 – lidové písně a kánony
9.30–12.30 příprava závěrečného vystoupení tanečních tříd v kostýmech
18.00 Slavnostní koncert absolventů letní školy – závěrečné vystoupení
19.00 Giovanni Giacomo Gastoldi, MALÉ ITALSKÉ SLAVNOSTI
– premiéra představení renesanční komedie dell´Arte podle sbírky Balletti
à tre voci per cantare, sonare & ballare (1593). Účinkují soubor ŠKOLY
STARÉHO TANCE a hosté ve spolupráci s LUDUS MUSICUS
cca 20.30 společenský večer pro absolventy LŠ, fotografování
v kostýmech, volná zábava
Neděle 29.7.
ukončení letní školy
23. 7. Tanec v době renesance, 19.00
Přednášející: PhDr. Michaela Freemanová, hudební historička
/Ústav pro hudební vědu AV ČR/
Zabývá se výzkumem hudby a hudebního života českých zemí 17. až 19. století, historických
hudebních nástrojů, notových filigránů aj. Spolupracuje s Českým rozhlasem, věnuje se
dramaturgicko-organizační práci (Slavnosti staré hudby, kurzy interpretace staré hudby a
stavby kopií historických nástrojů) a překladům muzikologických textů do angličtiny.
V letech 1975–1987 působila v Národním muzeu – Muzeu české hudby; 1992–1993 hudební
kurátorkou Pražského Hradu; 1993–1999 členka předsednictva festivalu Pražské jaro. Členka
výborů Společnosti pro starou hudbu, České společnosti Josepha Haydna; od roku 2003
dramaturgyně Haydnových hudebních slavností. V letech 1997–1999 a 2002 členka vědecké
rady Ústavu pro hudební vědu AV ČR. Ve svém příspěvku se zaměří na typy tanců, hudební
nástroje a jejich dobový společenský rámec.
25.7. Taneční hudba v době renesance, 15.30
Přednášející: Josef Krček, hudebník a muzikoterapeut, umělecký vedoucí Vokálně
instrumentálního souboru dobových nástrojů CHAIRÉ Příbram.
Věnuje se starší české a evropské hudbě a lidovým písním. Je autorem 40 skladeb pro
dechové orchestry, hudby pro rozhlasové pohádky, hry a seriály (Staré pověsti české – 36
dílů apod.). Podílel se na několika CD, např. Vánoční koledy; Nejstarší sbírky českých
lidových písní; Za českými sběrateli, badateli a tvůrci; Žito, žitečko; Písně, které vracejí čas;
Tančím, zpívám aj. Od roku 1969 hrál v souboru Chorea Bohemica a od roku 1975 hraje v
souboru Musica Bohemica. V devadesátých letech jako místopředseda Anthroposofické
společnosti ČR vyvíjel bohatou přednáškovou činnost. V roce 1998 založil soukromou
muzikoterapeutickou školu MUSICA HUMANA. V roce 2008 vydalo nakladatelství Fabula
knihu Josefa Krčka Musica Humana – úvod do muzikoterapie a v nakladatelství Albatros
vyšla kniha Josefa Krčka a Jindřicha Čapka – Špalíček.
28.7. Giovanni Giacomo Gastoldi, MALÉ ITALSKÉ SLAVNOSTI, 19.00
Účinkují: soubor ŠKOLY STARÉHO TANCE a hosté, um. ved. Miroslav Smaha;
Vokálně instrumentální soubor LUDUS MUSICUS, um. ved. František Běhounek.
Roku 1554 se v italském Caravaggiu narodil slovutný skladatel jménem Giovanni Giacomo
Gastoldi. Vyučil se řemeslu hudebnímu a byl žádán mnohými o hudební kompozice. Stal se
kapelníkem vévody mantovského při kostele sv. Barbory v Mantově, později roku 1592 v
Miláně. Z jeho skladeb známo jest 28 tištěných sbírek. Jsou to kancóny, tricinia, madrigaly,
koncerty, žalmy, kompletoria, 4–8 hlasé mše, zvláště však melodicky vynikající ballety,
taneční to písně velmi samorostle zdělané. První sbírka jich vyšla roku 1591 v Benátkách:
Balletti à cinque voci, con li suoi versi per cantare, sonare e ballare atd. V Anglii napodobil
je svými ballety skladatel, teoretik a varhaník Thomas Morley, jenž rád komponoval hudbu
na Shakespearovy verše. Také principálové divadelních společností si nechávali psát různé
kousky do svých her. Giovanni Giacomo Gastoldi po čase všechna tato roztomilá dílka
posbíral a vydal je roku 1593 v Benátkách pod názvem Tříhlasé ballety pro zpěv, hru a tanec.
Tisk obsahuje písně komických i vážných postav komedie dell´Arte.
Informace na tel.: 723 955 871 M. Smaha, 327 322 169 Obecní úřad Rataje nad Sáz.
http://www.skolatance.cz www.obecrataje.cz e-mail: [email protected]
Realizace projektu ve spolupráci s Obecním úřadem.

Podobné dokumenty