VS2403 - Koukaam

Transkript

VS2403 - Koukaam
 NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný zabezpečovací systém. Prosím ujistěte se před instalací síťové kamery, zda její instalace není v rozporu se zákony Vašeho státu. Po otevření balení kamery prosíme pečlivě zkontrolujte obsah balení podle přiloženého letáku „Obsah balení“. Přečtením a postupováním podle návodu pro instalaci zabráníte zničení kamery způsobeném nesprávným použitím, a předejdete případným problémům při jejím používání. IP kamera je síťové zařízení, které je snadno použitelné pro uživatele se základními znalostmi fungování počítačových sítí. V případě výskytu systémové chyby, kterou nelze jednoduše odstranit z důvodu chybného nastavení, postupujte podle dodatku uživatelského návodu „Odstraňování problémů“. Síťové kamery jsou navrženy pro mnohostranné použití, především sdílení videa, zabezpečení nebo demonstrační účely. Plné porozumění všem parametrům v kapitole „Používání kamery“ Vám umožní nejlepší využití a správnou funkci. Profesionální uživatelé a vývojáři aplikací pro Internet/Intranet v tomto manuálu naleznou referenční popis úprav www stránek nebo postup integrace kamery s existujícím web serverem. Takto označené odstavce zdůrazňují důležité informace a postupy. Jejich ignorování může způsobit vážné následky. www.koukaam.se 2
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora OBSAH NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ ........... 1
UPOZORNĚNÍ............................................................................................................ 2
OBSAH ......................................................................................................................... 3
1
OBSAH BALENÍ................................................................................................. 7
2
FYZICKÝ POPIS................................................................................................. 8
2.1 Čelní panel.................................................................................................................................... 8
2.1.1
Stavové LED diody............................................................................................................. 8
2.1.2
BNC videovstupy ............................................................................................................... 9
2.1.3
Přepínače 1 až 4................................................................................................................... 9
2.1.4
Tlačítko RESET.................................................................................................................... 9
2.2 Zadní panel................................................................................................................................... 9
2.2.1
Konektor Ethernet............................................................................................................... 9
2.2.2
Port COM ............................................................................................................................. 9
2.2.3
Svorkovnice ....................................................................................................................... 10
2.2.4
Zdroj napájení ................................................................................................................... 10
2.2.5
Sériové rozhraní RS485 .................................................................................................... 11
2.2.6
Vstupy a výstupy.............................................................................................................. 11
3
INSTALACE ...................................................................................................... 12
3.1
Instalace videoserveru.............................................................................................................. 12
3.2
Instalace programového vybavení ......................................................................................... 12
3.3 První přístup k videoserveru .................................................................................................. 14
3.3.1
Zkontrolujte nastavení sítě i v případě funkčního připojení ke kameře ................... 14
3.3.2
Zadejte heslo správce pro zamezení možnosti manipulace neoprávněnými osobami
14
4
POUŽÍVÁNÍ VIDEOSERVERU.................................................................... 15
4.1
Přihlašování................................................................................................................................ 15
4.2
Instalace zásuvného modulu (tzv. plug‐in) .......................................................................... 16
4.3 Uživatelské možnosti ............................................................................................................... 17
4.3.1
Hlavní obrazovka se zobrazením videa ........................................................................ 17
4.3.2
Zvolení videokanálu......................................................................................................... 18
4.3.3
Zvolení kvality videa........................................................................................................ 18
www.koukaam.se 3
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
Nastavení rozlišení ........................................................................................................... 18
Nastavení systému............................................................................................................ 18
Ovládání výstupů ............................................................................................................. 18
Ovládání otočných kamer................................................................................................ 18
Vlastní příkazy .................................................................................................................. 18
4.4 Konfigurace videoserveru........................................................................................................ 19
4.4.1
Nastavení systému............................................................................................................ 19
4.5
Administrace uživatelů ............................................................................................................ 20
4.6 Nastavení sítě............................................................................................................................. 21
4.6.1
Obecné nastavení .............................................................................................................. 21
4.6.2
PPPoE ................................................................................................................................. 21
4.6.3
Změna portů...................................................................................................................... 21
4.7
Nastavení služeb UPnP a DDNS............................................................................................ 21
4.8
Mail a FTP................................................................................................................................... 22
4.9 Povolení přístupu (Access list) ............................................................................................... 23
4.9.1
Access List.......................................................................................................................... 23
4.9.2
Deny List ............................................................................................................................ 23
4.10
Nastavení obrazu, přiřazení kamer a detekce pohybu .................................................. 23
4.10.1 Nastavení obrazu (Image Setting) .................................................................................. 23
4.10.2 Nastavení připojené otočné kamery .............................................................................. 24
4.10.3 Nastavení detekce pohybu .............................................................................................. 24
4.10.4 Vymaskování privátních zón .......................................................................................... 24
4.10.5 Typ modulace.................................................................................................................... 24
4.10.6 Výchozí video kanál ......................................................................................................... 24
4.10.7 Omezení šířky pásma....................................................................................................... 24
4.11
Ovládání kamery (Camera Control).................................................................................. 25
4.11.1 Nastavení protokolu......................................................................................................... 25
4.11.2 Nastavení portu ................................................................................................................ 25
4.11.3 Vlastní příkazy (Custom commands) ............................................................................ 25
4.12
Změna vzhledu hlavní stránky (Homepage layout) ...................................................... 25
4.13
Nastavení aplikací videoserveru ....................................................................................... 26
4.13.1 Kalendář............................................................................................................................. 26
4.13.2 Externí skript..................................................................................................................... 26
4.13.3 Funkce v závislosti na událostech .................................................................................. 26
4.13.4 Sekvenční snímání snímků (Sequential operation) ( √ )............................................ 27
4.14
Zobrazit log soubor (Viewing system log)....................................................................... 27
4.15
Zobrazení parametrů (Viewing parameters) ................................................................... 27
4.16
Tovární nastavení (Factory default) .................................................................................. 28
www.koukaam.se 4
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5
POKROČILÉ FUNKCE ................................................................................... 29
5.1 Získání aktuálního snímku ..................................................................................................... 29
5.1.1
Získání snímku z URL...................................................................................................... 29
5.1.2
Získání snímku z FTP....................................................................................................... 29
5.1.3
Získání plynulého videa jednoho kanálu ...................................................................... 30
5.1.4
Získání plynulého videa všech kanálů (Quad)............................................................. 30
5.2 Získání poplachových snímků ............................................................................................... 31
5.2.1
Získání snímků z URL...................................................................................................... 31
5.2.2
Získání snímků z FTP....................................................................................................... 32
5.3
Změna vzhledu hlavní stránky (Homepage layout) ........................................................... 33
5.4 Příkazový skript pro sofistikované aplikace........................................................................ 34
5.4.1
Formát příkazů.................................................................................................................. 34
5.4.2
Událost ............................................................................................................................... 34
5.4.3
Operátory........................................................................................................................... 34
5.4.4
Akce .................................................................................................................................... 34
5.4.5
Vysvětlení parametrů....................................................................................................... 35
5.4.6
Příklady .............................................................................................................................. 36
5.5 URL pro externí ovládání zařízení ......................................................................................... 37
5.5.1
Zjištění stavu digitálních vstupů .................................................................................... 37
5.5.2
Ovládání digitálních výstupů ......................................................................................... 37
5.5.3
Ovládání otočné kamery.................................................................................................. 37
5.5.4
Vyvolání prepozice otočné kamery................................................................................ 38
5.5.5
Transparentní sériový kanál............................................................................................ 38
5.6 URL příkazy pro údržbu systému .......................................................................................... 38
5.6.1
Log systému....................................................................................................................... 38
5.6.2
Restart přes URL ............................................................................................................... 38
5.6.3
Obnovení továrního nastavení přes URL ...................................................................... 38
5.7
Stažení konfiguračního souboru z FTP................................................................................. 38
5.8
Připojení Telnetem ................................................................................................................... 38
6
PŘÍLOHY ........................................................................................................... 39
6.1
Stavové LED diody.................................................................................................................... 39
6.2
Obnovení činnosti systému..................................................................................................... 39
6.3
Reset............................................................................................................................................. 39
6.4
Obnovení továrního nastavení ............................................................................................... 39
6.5
Často kladené otázky................................................................................................................ 40
6.6
Upgrade verze firmware .......................................................................................................... 42
www.koukaam.se 5
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.7
URL příkazy kamery................................................................................................................. 42
6.8
Nastavení podporovaných PTZ protokolů ........................................................................... 42
6.9
Zapojení ovládacího kabelu.................................................................................................... 43
6.10
Technické parametry............................................................................................................ 44
6.11
Elektromagnetická kompatibilita...................................................................................... 45
6.12
Odpovědnost ......................................................................................................................... 45
www.koukaam.se 6
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 1 OBSAH BALENÍ ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Videoserver VS2403 Montážní přípravek CD s programovým vybavením napájecí adaptér dvě svorkovnice kabel pro ovládání otočné kamery rychlá instalační příručka záruční list www.koukaam.se 7
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 2 FYZICKÝ POPIS 2.1 Čelní panel 2.1.1 Stavové LED diody Po zapojení napájení do videoserveru proběhne vnitřní test funkčnosti a proces bootování. Po dokončení procesu se začnou LED indikátory chovat podle následující tabulky. V případě nesprávné operace nebo jiného schématu blikání LED prosím postupujte podle dodatku „Odstraňování problémů“. www.koukaam.se 8
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 2.1.2
BNC videovstupy Tento videoserver podporuje připojní čtyř analogových kamer na BNC konektory. Pro zajištění správné funkčnosti prosím kamery připojujte od vstupu VIDEO1 ke vstupu VIDEO4 v souvislé řadě a pro správnou automatickou detekci modulace zapněte kamery ještě před zapnutím videoserveru. 2.1.3 Přepínače 1 až 4 Tyto přepínače, korespondující se vstupy 1 až 4 zapínají/vypínají ukončovací odpor s impedancí 75 Ohmů. Přepněte do polohy ON pokud signál z kamer ve videoserveru končí. 2.1.4 Tlačítko RESET Vedle vstupu VIDEO4 se skrývá tlačítko RESET. Pro popis jeho funkčnosti prosím přejděte k dodatku dodatku „Odstraňování problémů“. 2.2 Zadní panel 2.2.1 Konektor Ethernet Slouží pro připojení do počítačové sítě. Připojte nejlépe kabelem s konektory kategorie 5e ne delším, než 100m. 2.2.2
Port COM Sériové linka RS‐232 pro ovládání připojené kamery. www.koukaam.se 9
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 2.2.3
Svorkovnice Videoserver nabízí flexibilní možnosti připojení dalších zařízení pomocí svorkovnice. Její funkčnost se dá rozdělit do tří kategorií – napájení, RS‐485 a vstupy/výstupy. Fukčnost jednotlivých pinů je následující: 2.2.4
Zdroj napájení Pár pinů 14 a 15 lze použít pro externí napájení videoserveru, pokud nevyhovuje napájení dodávaným adaptérem. Na tyto piny lze připojit napájení v rozmezí 12 – 15V, a to stejnosměrné i střídavé, na polaritě nezáleží. Z pinů 1 a 2 je naopak možné napájet další zařízení stejnosměrnými 12V. Spotřeba připojeného zařízení je však limitována 500mA. Dodávaný zdroj a zdroj případně připojený na piny 14 a 15 nesmí být zapojeny současně, nebo dojde k poškození zařízení! www.koukaam.se 10
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 2.2.5
Sériové rozhraní RS485 Telemetrie pro ovládání připojené (otočné) kamery lze provést pomocí RS485 linky na pinech 13 a 26. 2.2.6 Vstupy a výstupy Videoserver nabízí k využití 4 digitální vstupy a 4 reléové výstupy. Na piny 9 až 12 a 22 až 25 lze připojit externí senzory a jejich napětí monitorovat podle nastavení videoserveru či externího skriptu. Čtyři reléové výstupy pak lze použít k ovládání připojených externích zařízení. Po zapnutí videoserveru bude kontakt COMMON uzemněn s kontaktem NC. Jednoduchý popis použití: www.koukaam.se 11
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 3 INSTALACE V tomto manuálu se pojmem „uživatel“ rozumí uživatel, který přistupuje ke kameře a „správce“ je uživatel který konfiguruje síťovou kameru a povoluje přístup uživatelů. 3.1 Instalace videoserveru Veškeré potřebné příslušenství pro instalaci videoserveru je obsaženo v balení. Ethernet kabel by měl splňovat kritéria kategorie nestíněného krouceného kabelu UTP Cat. 5 a nepřekročit délku 100m. Po základní funkčnost prohlížení kamer je třeba připojit napájení, kamery na BNC konektory a síťový kabel. Pokud jsou připojené kamery otočné, lze je řídit připojením na sériovou linku a rozlišit pomocí ID kamery – viz nastavení videoserveru. Nejprve připojte konektor napájecího zdroje do kamery a teprve poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky napájení. Tento postup snižuje možnost poškození kamery náhodným přepěťovým pulsem.
3.2 Instalace programového vybavení Po fyzickém připojení videoserveru může uživatel využít program Installation Wizard z přiloženého CD (nebo stránek www.koukaam.se) pro zjištění IP adresy kamery. Ten je třeba nejprve nainstalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky otevře průvodce instalací SW Vivotek. Pokud se průvodce sám neotevře, spusťte soubor „autorun.exe“ z přiloženého CD klasicky. www.koukaam.se 12
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora Zvolte položku Software Utility Ö Installation Wizdard. Po dokončení instalace program Installation Wizard spusťte. Program automaticky prohledá celou síť a najde všechny produkty společnosti Vivotek. V síti již může být několik kamer či videoserverů, lze je rozeznat podle výrobního čísla. Výrobní číslo je uvedeno na krabici a na štítku na spodní straně videoserveru. IP adresa zobrazená v kolonce „Současná IP adresa“ (Current IP Address) může být z DHCP serveru. Pokud v sítí není DHCP, kamera si přiřadí adresu sama – to může trvat 15s až 3 minuty v závislosti na síti. Kamera se pokousí přiřadit první volnou adresu z rozsahu 192.168.1.99 až 192.168.1.254 a nastaví si masku sítě na 255.255.255.0. Pokud žádná adresa z uvedeného rozsahu nelze využít, bude kamera dále hledat v rozsahu 192.168.0.2 až 192.168.0.98. Po přiřazení IP adresy začne blikat LED kontrolka Activity. Funke UPnP přiřadí kameře vždy adresu. Administrátot potom může kliknutím na tlačítko „Přejít na zvolené zařízení“ (Link to selected device) otevřít zvolenou kameru(y) v Microsoft Internet Exploreru. Pokud videoserver není na seznamu, klikněte na tlačítko „Vyhledat“ (Search). Pro více informací o prosím nahlédněte do manuálu k programu Installation Wizard, který se také nachází na přiloženém CD. Výchozí IP adresa kamery, v případě z v síti není DHCP server (přiřazuje IP adresy automaticky), je typicky 192.168.0.99. Po skončení instalace by měl Administrátor pokračovat ke kapitole „První přístup k videoserveru“ pro nastavení nejnutnějších parametrů. www.koukaam.se 13
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 3.3 První přístup k videoserveru 3.3.1
Zkontrolujte nastavení sítě i v případě funkčního připojení ke kameře Ačkoliv základní nastavení pro fungování videoserver v lokální síti bylo provedeno programem Installation Wizard, správce by měl dokončit konfiguraci parametrů sítě. Dokončete instalaci kamery zadáním hodnot správné síťové masky, IP adresy brány a IP adresy DNS serveru. Pokud tyto hodnoty neznáte, požádejte o ně správce sítě, nebo Vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Videoserver standardně při každém restartu vyžaduje instalaci IP adresy správcem. Pokud je nastavení kamery určeno pro trvalý provoz, lze toto chování zakázat. Pro bližší podrobnosti se podívejte na konfigurační stránku kamery „Síť“. V případě, že jsou hodnoty nastavení sítě zadány nesprávně, a kamera se přestane fungovat, lze ji opětovně zprovoznit pomocí obnovení továrního nastavení uvedeného v dodatku „Odstraňování problémů“. 3.3.2
Zadejte heslo správce pro zamezení možnosti manipulace neoprávněnými osobami Heslo správce je standardně vypnuté a kamera pro připojení a konfiguraci nevyžaduje heslo žádné. Správce by měl změnit heslo co nejdříve pro ochranu nastavení kamery před nepovolanými osobami. Po uložení hesla správce síťová kamera bude při připojení vyžadovat zadání uživatelského jména a hesla. Správce může nastavit až 20 uživatelů, přičemž každý uživatel je schopen přistupovat ke kameře, ale bez možnosti provádět změny jejího nastavení. Nastavení kamery, zakládání a změny uživatelských účtů, změnu hesla správce a změnu firmware je oprávněn provádět pouze správce. Správce používá jako uživatelské jméno vždy označení „root“. Po uložení změněného hesla správce bude prohlížeč vyžadovat zadání nového hesla správce. Heslo správce v případě ztráty nelze zjistit! V takovém případě lze obnovit přístup k síťové kameře pouze obnovením továrního nastavení. www.koukaam.se 14
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4 POUŽÍVÁNÍ VIDEOSERVERU 4.1 Přihlašování Po otevření Internetového prohlížeče a zadání adresy síťové kamery dojde k zobrazení okna požadujícího zadání jména a hesla. Okno se nezobrazí pouze v případě, že přístup ke kameře není heslem chráněn. Po úspěšném ověření uživatele dojde k zobrazení hlavní stránky. V obrázku níže je v popředí přihlašovací okno, v pozadí pak hlášení o neplatném přihlášení. Uživatel může v případě zájmu zaškrtnutím políčka dialogu uložit heslo pro budoucí jednodušší přístup. www.koukaam.se 15
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.2 Instalace zásuvného modulu (tzv. plug‐in) V případě Vašeho prvního přístupu k síťové kameře si vyžádá internetový prohlížeč Váš souhlas k instalaci zásuvného modulu poskytnutého síťovou kamerou. Zobrazení žádosti o instalaci zásuvného modulu závisí mimo jiné na nastavení zabezpečení Vašeho internetového prohlížeče. Nejvyšší úroveň zabezpečení může znemožňovat instalaci a provoz všech zásuvných modulů, a to i těch, které jste označili jako bezpečné. Zásuvný modul je registrovaný a certifikovaný a slouží pro zobrazování plynulého videa v prohlížeči. Uživatel musí stiskem tlačítka Ano (Yes) nainstalovat zásuvný modul. V případě že internetový prohlížeč znemožňuje instalaci, zkontrolujte úroveň zabezpečení v nastavení Vašeho prohlížeče, nebo kontaktujte správce Vašeho počítače. www.koukaam.se 16
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.3 Uživatelské možnosti 4.3.1
Hlavní obrazovka se zobrazením videa Zobrazení hlavní stránky lze přepnout do grafického (ovládací prvky jsou obrázky) nebo textového režimu. www.koukaam.se 17
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.3.2
Zvolení videokanálu Přepínat lze mezi čtyřmi připojenými kamerami či zvolit zobrazení Quad (všechny čtyři kamery zobrazené naráz). Zobrazení v režimu Quad sníží snímovací frekvenci videa, neboť digitalizace po změně videovstupu je náročnější na zpracování a trvá tak déle. 4.3.3 Zvolení kvality videa Lze zvolit z pěti hodnot kvality obrazu pro dosažení kvalitnějších snímků nebo vyšší obnovovací frekvence. Nastavení na hodnotu Excelent způsobí generování nejkvalitněšjích snímků na úkor rychlosti, zatímto hodnota „Medium“ zvýší snímkovací rychlost, ale sníží kvalitu videa. 4.3.4
Nastavení rozlišení Uživatel má na výběr šest hodnot rozlišení, aby mohl co nejlépe nastavit video pro zobrazení při připojeních s různou rychlostí. 4.3.5 Nastavení systému Přechod na stránku s nastavením videoserveru, tento odkaz je však zobrazen pouze uživateli typu Administrator. 4.3.6
Ovládání výstupů Pokud jsou k videoserveru připojena externí zařízení, lze čtyři reléové výstupy ovládat pomocí tohoto panelu. Stiskem tlačítka Open zkratujete piny COMMON a NORMAL OPEN, stiskem tlačítka Close pak zpkracujete COMMON an NORMAL CLOSE. 4.3.7 Ovládání otočných kamer Pokud je k videoserveru připojena otočná kamera, lze jí řídit pomocí tlačítek na tomto panelu. 4.3.8
Vlastní příkazy Lze nastavit až 5 uživatelských tlačítek s vlastními funkcemi (vysílání sériových dat na sériovou linku videoserveru). Lze tak docílit např. vstup do OSD menu kamery, ovládání stěrače kamerového krytu apod. www.koukaam.se 18
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.4 Konfigurace videoserveru Administrátor může měnit nastavení videserveru pomocí www rozhraní videoserveru na adrese http://<IP adresa videoserveru>/setup/config.html” pomocí URL příkazů či editací souboru CONFIG.INI na FTP videoserveru. Detailní návod použití níže. 4.4.1
Nastavení systému „Název hostitele“ (Host name) – text, který se zobrazí jako nadpis v horní části titulní strany. „Zachovat stávající datum a čas“ (Keep current date and time) ‐ zachová aktuální datum a čas kamery. Interní hodiny reálného času uchovají datum a čas i v případě odpojení od napájení. „Synchronizovat s časem počítače“ (Sync with computer time) ‐ synchronizuje datum a čas s hodnotami v počítači. Hodnota data a času je přečtena z PC a nastavena v kameře. „Manuálně“ (Manual) ‐ administrátor může nastavit datum a čas ručně. „Automaticky“ (Automatic) ‐ synchronizuje čas s NTP serverem přes Internet při každém restartu kamery. Synchronizace selže, pokud se nelze k NTP serveru připojit. (NTP – Server síťového času – doporučujeme používat ntp.cesnet.cz napojený na České referenční hodiny). „Časové pásmo“ (Time zone) ‐ je nutno zadat při získávání času z NTP serveru pro správné lokální nastavení času (Česká a Slovenská republika jsou v pásmu GMT+1, resp GMT+2 při letním čase). Poznámka: Čím později stisknete tlačítko Uložit, tím později začnou běžet hodiny reálného času. www.koukaam.se 19
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.5 Administrace uživatelů „Heslo uživatele „root“ (Root password) ‐ pro změnu hesla administrátora zadejte do obou polí nové heslo. Při zadávání hesla se z bezpečnostních důvodů zobrazují hvězdičky. Po stisku tlačítka Uložit (Save) prohlížeč požádá o nové přihlášení ke kameře. Maximální délka hesla je 16 znaků. „Přidat uživatele“ (Add user) ‐ zadejte jméno nového uživatele a potvrďte stiskem tlačítka Přidat (Add). Jméno nového uživatele se objeví v seznamu uživatelů, a je možno jej kdykoli smazat. Maximálně lze vytvořit 20 uživatelských účtů. U všech uživatelů lze povolit/zakázat možnost ovládání reléových výstupů, zobrazení jednotlivých kamer a jejich případné ovládání. „Editovat uživatele“ (Edit user) – lze měnit nastavení pro jednotlivé uživatele. „Smazat uživatele“ (Delete user) ‐ vybráním jména uživatele a stisknem tlačítka Smazat provedete odstranění uživatelského účtu. „Povolit více uživatelů ve snímkovacím režimu“ (Allow more guests with snapshot mode) ( √ ) ‐ umožní připojení více uživatelů, než je standardně povoleno. Diváci mohou sledovat video formou periodicky obnovovaných obrázků v přednastaveném intervalu. Pro správnou funkci je nezbytný internetový prohlížeč s podporou javascriptu. „Interval obnovení snímků“ (Snapshot interval) ‐ určuje velikost časového intervalu před obnovou snímku. www.koukaam.se 20
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.6 Nastavení sítě Jakákoli změna nastavení na této stránce způsobí restart kamery! Před stiskem tlačítka Uložit (Save) zkontrolujte důkladně všechny zadané hodnoty! „Po restartu vymazat nastavení IP adresy“ (Reset IP address at next boot) ( √ ), tato volba způsobí, že po každém restartu si kamera znovu pokusí přiřadit volnou IP adresu. Po úspěšném nastavení IP adresy a masky doporučujeme odstranit zaškrtnutí volby. 4.6.1
Obecné nastavení „IP adresa“ (IP Address) ‐ nezbytná pro základní identifikaci kamery v síti. Každé zařízení v síti musí být vybaveno unikátní IP adresou. „Maska podsítě“ (Subnet mask) ‐ nutná položka pro určení rozsahu sítě. Standardní hodnota je 255.255.255.0. „Výchozí router“ (Default router) ‐ IP adresa routeru, který zajišťuje předávání paketů do jiných sítí. Nesprávné nastavení způsobí nefunkčnost spojení do jiné než domácí sítě. „Primární DNS“ (Primary DNS) ‐ adresa hlavního jmenného serveru zajišťujícího překlad jmenných názvů na IP adresy. „Sekundární DNS“ (Secondary DNS) ‐ adresa záložního jmenného serveru zajišťujícího překlad jmenných názvů na IP adresy. 4.6.2
PPPoE Pokud videoserver připojujete do PPPoE sítě, nejprve si zjistěte jméno a heslo od poskytovatele připojení. Poté je třeba zadat údaje pro SMTP nebo FTP, aby videoserver mohl po získání odeslat aktuální hodnotu IP adresy na e‐mail nebo FTP. 4.6.3
Změna portů Z bezpečnostních důvodů lze změnit hodnotu vnitřního webového serveru z hodnoty 80 a vnitřního FTP serveru z hodnoty 21 na libovolnou hodnotu. 4.7 Nastavení služeb UPnP a DDNS „Zapnout DDNS“ (Enable DDNS) ( √ ) ‐ zaškrtnutím volby aktivujete službu DDNS. „Poskytovatel“ (Provider) ‐ seznam obsahuje 4 odkazy na 4 poskytovatele služby DDNS. Ověřte si prosím podmínky poskytování služby připojením se na WWW stránky poskytovatele. www.koukaam.se 21
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora „Název hostitele“ (Host name) ‐ pokud uživatel chce využívat službu DDNS je nutno zadat tuto hodnotu. Zadejte prosím pouze hodnotu registrovanou na DDNS serveru. „Uživatel/e‐mail“ ‐ uživatelské jméno nebo elektronická adresa jsou nutné pro přihlášení k DDNS servru nebo pro odeslání aktuální IP adresy elektronickou poštou. „Heslo/klíč“ (Password/Key) ‐ zadejte heslo nebo klíč pro službu DDNS. „Zapnout UPnP“ (Enable UPnP) ( √ ) ‐ nastavení položky aktivuje/vypíná službu UPnP – Universal Plug and Play. V případě, že je služba zakázána, nebude videoserver nalezen jako položka ve složce „Síťové okolí“ (Network neighbors) v operačním systému MS Windows XP. „Uložit“ (Save) ‐ potvrzením uložíte provedené změny v nastavení služeb DDNS a UPnP. 4.8 Mail a FTP „SMTP (poštovní) server 1“ (SMTP(mail) server 1) ‐ doménový název nebo IP adresa externího SMTP serveru. „SMTP uživatelské jméno 1“ (User name of SMTP 1) ‐ uživatelské jméno s přístupem na daný SMTP server. „SMTP heslo 1“ (Password of SMTP 1) ‐ heslo uživatele s přístupem na SMTP server. „E‐mail příjemce 1“ (Recipient email address 1) ‐ adresa příjemce snímků událostí nebo log souboru. Jednotlivé e‐mailové adresy musí být odděleny středníkem „;“. „SMTP (poštovní) server 2“ (SMTP(mail) server 2) ‐ doménový název nebo IP adresa záložního SMTP serveru, používaného v případě že primární server je nedostupný. „SMTP uživatelské jméno 2“ (User name of SMTP 2) ‐ uživatelské jméno s přístupem na záložní SMTP server. „SMTP heslo 2“ (Password of SMTP 2) ‐ heslo uživatele s přístupem na SMTP server. „E‐mail příjemce 2“ (Recipient email address 2) ‐ adresa příjemce snímků událostí nebo log souboru platná pro záložní server. „Zpáteční adresa“ (Sender Address) ‐ adresa odesílatele snímků. Lze vyplnit libovolnou emailovou adresu pro identifikaci odesílatele. „Port lokálního FTP serveru“ (Local FTP server port) ‐ může být nastavena i jiná hodnota, něž standardní 21. V případě její změny musí být na stejnou hodnotu portu nastaven i FTP klient. „1 FTP server“ (1st FTP server) ‐ doménové jméno nebo IP adresa primárního FTP serveru. Pro přístup na server musí být zadány i další údaje, jako jméno a heslo. „1 FTP uživatel“ (1st FTP user name) ‐ uživatelské jméno pro přístup k FTP serveru. „1 FTP heslo“ (1st FTP server password) ‐ heslo k uživatelskému účtu na FTP serveru. „1 FTP vzdálený adresář“ (1st FTP remote folder) ‐ určuje adresář FTP serveru pro ukládání snímků. Formát odkazu na adresář musí odpovídat konvencím použitých na FTP serveru. Některé FTP server neakceptují znak zpětné lomítko na začátku adresářové cesty bez nastavených virtuálních odkazů. Adresář FTP serveru musí mít nastavena uživatelská práva pro zápis. „1 FTP pasivní režim“ (Primary FTP passive mode) ( √ ) ‐ pokud je síťová kamera umístněná v síti chráněné firewalem, mohou být FTP datové přenosy zakázány. Použitím www.koukaam.se 22
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora pasivního režim FTP přenosu lze tato pravidla obejít a úspěšně uložit snímky. V případě zvolení pasivního režimu síťová kamera automaticky změní režim na aktivní, pokud FTP pasivní režim nepodporuje. „2 FTP server“ (2nd FTP server) ‐ doménové jméno nebo IP adresa FTP. „2 FTP uživatel“ (2nd FTP user name) ‐ uživatelské jméno pro přístup k FTP serveru. „2 FTP heslo“ (2st FTP server password) ‐ heslo k uživatelskému účtu na FTP serveru. „2 FTP vzdálený adresář“ (2st FTP remote folder) ‐ určuje adresář FTP serveru pro ukládání snímků. „2 FTP pasivní režim“ (Secondary FTP passive mode) ( √ )‐ nastavení pasivního režimu pro záložní server. 4.9 Povolení přístupu (Access list) Oba seznamy umožňují zadání maximálně 10 hodnot. 4.9.1
Access List Zadejte IP adresy (nebo rozsahy) klientů, kterým chcete povolit přístup na videoserver. 4.9.2
Deny List Zadejte IP adresy (nebo rozsahy) klientů, kterým chcete zakázat přístup na videoserver. 4.10 Nastavení obrazu, přiřazení kamer a detekce pohybu Kanál musí být povolen (Enable), aby se vůbec zobrazil na hlavní stránce s videem. Jsou zde čtyři tlačítka pro nastavení obrazu, kamery, detekce pohybu a vymaskování zón. Modulaci signálu používanou připojenými kamerami lze nastavit ručně (PAL/NTSC) nebo nechat detekovat automaticky videoserverem. 4.10.1 Nastavení obrazu (Image Setting) Do obrázků můžete nechávat vkládat časové razítko (Time Stamp) nebo text (Text On Video). Dále je možné pomocí čtyř parametrů měnit barevné vlastnosti obrazu – jas, kontrast, saturaci a odstín. www.koukaam.se 23
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.10.2 Nastavení připojené otočné kamery Po připojení otočné kamery je třeba nejenom zvolit komunikační protokol na stránce Camera Control, ale také nastavit vztah mezi kamerou a videoserverem. Pokud je k systému nastavena kamera, měl by Administrator zvolit volbu „PTZ Camera“ a nastavit korespondující ID. ID kamery umožňuje ovládat jednou sériovou linkou několik kamer a většinou se nastavuje na DIP switchi na kameře. Také je zde možnost uložit až dvacet prepozic. 4.10.3 Nastavení detekce pohybu Pro každý kanál zvlášť je možné definovat jedno okno pro detekci pohybu. Toto okno má dva parametry – Percentage, tedy kolik procent plochy okna se musím změnit pro vyvolání poplachu a Sensitivity, tedy jak velká musí být změna mezi následujícími obrázky. Detekce pohybu je velmi závislá na prostředí, v některých prostředích generuje poměrně velké množství falešných poplachů. Doporučujeme použití především ve vnitřních aplikacích. 4.10.4 Vymaskování privátních zón Každý kanál umožňuje aplikovat až pět nezávislých vymaskování privátních zón. Tyto zóny budou pak v obraze nahrazeny črnou plochou pro zajištění soukromí (snímání PIN kódu, zabráňění sledování dění v oknech atd.). Pod vymaskovanou zónou nelze provádět detekci pohybu! 4.10.5 Typ modulace Zvolte typ modulace připojených analogových kamer. 4.10.6 Výchozí video kanál Nastavte, který kanál (nebo Quad) se má zobrazovat jako výchozí uživatelům po připojení na hlavní stránku. 4.10.7 Omezení šířky pásma Pomocí parametru Maximum bandwith lze nastavit maximální šířka přenosového pásme, které smí videoserver využívat. www.koukaam.se 24
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.11 Ovládání kamery (Camera Control) Zvolte, zda je připojená otočná kamera ovládána pomocí RS232, nebo RS485. 4.11.1 Nastavení protokolu Nastavte protokol, pomocí kterého bude kamera videoserverem ovládána. Pokud protokol používaný Vaší kamerou není na seznamu, můžete pomocí „Custom Camera“ zadat proprietární příkazy pro Vaši kamery (otáčení, naklápění, zoom) zadat ručně. Pokud nepřipojujete kameru, ale jiné sériové zařízení, pomocí možnosti „Generic CGI Command“ můžete toto zařízení ovládat CGI příkazy. 4.11.2 Nastavení portu Po zvolení příslušného protokolu je také nutné nastavit parametry sériového portu tak, aby byly ve shodě s kamerou. 4.11.3 Vlastní příkazy (Custom commands) Pomocí „Custom Commands“ můžete vytvořit až 5 uživatelských tlačítek s vlastním popisem, pomocí kterých můžete na sériovou linku videoserveru posílat rovnou data pro připojenou kameru. Pomocí těchto tlačítek lze např. ovládat nestandardní funkce kamery, ovládat OSD menu atd. Zadávejte maximálně 60 znaků, resp. 30 bajtů v hexadecimálním formátu. 4.12 Změna vzhledu hlavní stránky (Homepage layout) Pomocí nastavení na této stránce je možné přepnout zobrazení hlavní stránky s videem z textového, resp. grafického režimu. Dále je uživateli umožňeno změnit vzhled stránky – nastavení vlastních obrázků, pozadí, odkazů atd. www.koukaam.se 25
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.13 Nastavení aplikací videoserveru Videoserver nabízí dva režimy, pomocí kterých lze vybudovat mnoho bezpečnostních aplikací. Videoserver může vykonávat činnosti v závislosti na nastavení nebo souboru se skriptem. 4.13.1 Kalendář „Ne – So“ (Sun‐Sat) ( √ ) ‐ zaškrtněte jednotlivé dny v týdnu pro provádění požadovaných operací. „Začít odesílat snímky v…“ (Snapshot begin at) ‐ nastavte hodinu pro zahájení požadovaných operací „Ukončit odesílání snímků v…“ (Snapshot stop at) ‐ nastavte hodinu pro ukončení požadovaných operací „Nastavení platí pro dobu mimo výše uvedenou“ (All the time except for the above
schedule), ( √ ) – provede negativní převrácení časů nastavených v kalendáři Všechny volby na stránce „Aplikace“ (Application) závisí na nastavení kalendáře! 4.13.2 Externí skript Administrátor může videoserver ještě více přizpůsobit potřebám vzdálených zařízení/PC pomocí napsání vlastního skriptu s příkazy do souboru SCRIPT.TXT. Tento skript je třeba nahrát na FTP videoserveru a zaškrtnout volbu “Enable the external script file to exclude the following settings“, jinak bude videoserver pracovat podle nastavení níže na této stránce. Popis tvorby takového skriptu je součástí tohoto manuálu. 4.13.3 Funkce v závislosti na událostech „Čekej ? sekund(y) před detekováním další události“ (Delay second(s) before detecting next event), zadejte hodnotu časového odstupu detekce další události od aktuální „Pořídit snímek ? sekund(y) po události“ (Take snapshots at second(s) after event), kamera pořídí jeden snímek ihned po splnění podmínek vstupu a další v nastaveném intervalu „Podmínky poplachu“ (Trigger condition), lze nastavit až čtyři podmínky pro digitální vstup a tři detekční okna pohybu. Současně lze zvolit více podmínek. V závislosti na připojeném externím zařízení (např. čidlu) zvolte v zaškrtávacích políčcích ( √ ) spouštěcí podmínku, či podmínky: vysoká/nízká (High/Low) pro napěťovou hodnotu a www.koukaam.se 26
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora stoupající/klesající (rising/falling) pro spínání na základě trendu. Pro volbu detekce pohybu jsou zobrazena tři detekční okna. Název „Nedefinováno“ (Undefined) označuje ta detekční okna, která nejsou aktivována. Detekční okna lze nastavit v okně detekce pohybu, kam budete přesměrováni po kliknutí na odkaz „Detekce pohybu“ „Akce“ (Trigger action), jsou k dispozici čtyři možné volby ( √ ) pro dvě akce v závislosti na nastavených podmínkách. Současně lze zvolit více voleb. Sepnutí externího výstupu uzavře elektrický okruh. Kontakty výstupu jsou normálně otevřeny. V případě reakce na událost je třeba zvolit mezi odesláním snímku elektronickou poštou, nebo jeho uložením na FTP server. Jednotlivé snímky jsou pojmenovány „vpre.jpg“, „vtrl.jpg“ a „vpos.jpg“ pro jednotlivé události tj. před událostí, v okamžiku události a po události. Volitelně lze pro lepší přehlednost k názvu přidat datum a čas pořízení snímku. Doporučujeme zkontrolovat nastavení FTP a e‐mail serverů v sekci Konfigurace sítě. „Resetovat výstup“ (Reset output) ( √ ) ‐ zaškrtnutím a uložením této volby dojde k nastavení externího výstupu do normálního stavu. 4.13.4 Sekvenční snímání snímků (Sequential operation) ( √ ) „Pořizovat snímek vždy po ? s“ (Snapshot every second(s)) ‐ síťová kamera odešle snímek emailem, nebo jej uloží na FTP vždy po uplynutí nastaveném intervalu. „Odeslat snímky e‐mailem“ (Send Snapshots by email), zajistí odeslání snímků pomocí elektronické pošty. Odesílané snímky se jmenují „video.jpg“ a jsou přiloženy jako příloha k e‐mailu s názvem „Periodic snapshots“ „Odeslat snímky na FTP“ (Send snapshots by FTP), získané snímky jsou odeslány na FTP server. Jsou pojmenovány v závislosti na nastavení dalších voleb. Snímky lze použít např. k aktualizaci obrázků na www stránce. „Odesílat snímky na FTP s datem a časem v názvu souboru“ (FTP put snapshots with date and time suffix), zaškrtnutí volby způsobí přidání přípony času a data k snímku pro získání sekvence po sobě jdoucích snímků Příklad: Snímek se jménem [email protected] znamená snímek pořízený 2. ledna 2002 v 15 hodin 3 minuty a 5 sekund. Pokud volba není aktivní, soubor se jménem video.jpg je v nastaveném intervalu přepisován. 4.14 Zobrazit log soubor (Viewing system log) Kliknutím na odkaz Zobrazit log soubor na stránce Nastavení lze zobrazit stránku obsahující systémový log soubor. Soubor obsahuje mnoho užitečných informací o jednotlivých událostech, souvisejících s provozem kamery. 4.15 Zobrazení parametrů (Viewing parameters) Kliknutím na odkaz na stránce Nastavení lze zobrazit stránku obsahující kompletní nastavení všech parametrů kamery. Obsah stránky je totožný s obsahem souboru CONFIG.INI. www.koukaam.se 27
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 4.16 Tovární nastavení (Factory default) Kliknutím na tlačítko Obnovit (Reset) na stránce Tovární nastavení budou vymazány všechny aktuální parametry a kamera bude resetována do počátečního stavu z výroby. Kamera po restartu vyžaduje přiřazení IP adresy. www.koukaam.se 28
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5 POKROČILÉ FUNKCE 5.1 Získání aktuálního snímku 5.1.1
Získání snímku z URL Pro získání aktuálního snímku z URL videoserveru je možné použít následující příkazy: s parametry: 5.1.2
Získání snímku z FTP Pro získání aktuálního snímku je také možné se připojit na FTP videoserveru. Jméno a heslo jsou s hodné s těmi pro přístup na www stránky videoserveru. Názvy souborů s obrázky jsou následující: www.koukaam.se 29
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.1.3
Získání plynulého videa jednoho kanálu Pro zobrazení plynulého videa z konkrétního kanálu lze využít příkaz „/cgi‐
bin/video.jpg[?<param>=<value>]“ s parametry: 5.1.4 Získání plynulého videa všech kanálů (Quad) Pro zobrazení plynulého videa ze všech kanálů (v Quadu) lze využít příkaz „/cgi‐bin/quad.jpg[?<param>=<value>]“ s parametry: www.koukaam.se 30
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.2 Získání poplachových snímků Videoserver uchovává pro každý ze čtyř kanálů poplachové obrázky ve stavech: před, po a v okamžiku poplachu. Tyto snímky lze získat z URL, FTP nebo stránky Application v konfiguraci videoserveru 5.2.1 Získání snímků z URL Pro získání poplachových snímků z URL videoserveru je možné použít příkaz: /cgi‐bin/imagebuf.cgi? [?<param>=<value>] s parametry: www.koukaam.se 31
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.2.2
Získání snímků z FTP Pro získání poplachových snímků je také možné se připojit na FTP videoserveru. Jméno a heslo jsou s hodné s těmi pro přístup na www stránky videoserveru. Názvy souborů s obrázky jsou následující: www.koukaam.se 32
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.3 Změna vzhledu hlavní stránky (Homepage layout) Pro změnu obrázků na hlavní stránce s videem se připojte na na FTP videoserveru a změňte příslušné soubory: Příklad použití FTP klienta: www.koukaam.se 33
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.4 Příkazový skript pro sofistikované aplikace Kromě Application Wizardu v nastavení videoserveru umožňuje tento produkt spouštění sofistikovaných skriptů příkazů pro profesionální aplikace. Tento skript bude upřednostněn před nastavením na stránce Application. Pro tvorbu skript dodržte následující kroky: 1. Použijte jakýkoliv textový editor. Velikost souboru nesmí přesáhnout 500 bajtů 2. Uložte soubor jako „SCRIPT.TXT“ 3. Připojte se na FTP jako uživatel „root“ a soubor nahrajte 4. Na stránce Application nastavte kalendář, v jakém má skript platit. Pokud chcete, aby pracoval stále, zaškrtněte volbu „All the time except for the above schedule”. 5. Pro zapnutí spouštění skriptu zaškrtněte vlbu „Enable the external script file to exclude the following settings“ 5.4.1 Formát příkazů [Událost][“Operátor”Událost]……=[Akce][+Akce]……; 5.4.2
Událost [“Číslo digitálního vstupu””Stav digitálního vstupu”] [“M” “Číslo kanálu…”] [“Číslo kanálu ””Stav video vstupu”] 5.4.3
Operátory “+”: (OR) “*”: (AND) 5.4.4 Akce [(“Čas prodlevy”)“Číslo digitálního výstupu””Stav digitálního výstupu”] [“V”“Číslo kanáuů”“P”“Číslo uložené prepozice”] [“W”{“IP”:“Port”}{“Zpráva”}] [“U”“Metoda”] [“S”“Číslo kanálu…”] [“N”{“Jméno souboru”}]; www.koukaam.se 34
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.4.5
Vysvětlení parametrů Položka v závorkách znamená volitelná, ale měl by existovat alespoň jeden parametr “Číslo digitálního vstupu”: 1 až 4 “Stav digitálního vstupu”: H (vysoký), L (nízký), / (z nízkého na vysoký), \ (z vysokého na nízký) “M”: událost detekce pohybu “Číslo kanálu”: A, B, C, D pro kanály 1, 2, 3, 4 “Stav video vstupu”: / (signál obnoven), \ (signál ztracen), X (po dobu trvání výpadku videosignálu) “Čas prodlevy”: kolik sekund po události má být vloženo před provedení akce “Číslo digitálního výstupu”: 1 až 2 “Stav digitálního výstupu”: C (NC), O (NO) “V”: nastavení videokanálu na přechod na přednastavenou prepozici “P”: přechod na přednastavenou prepozici číslo “W”: odeslání varování serveru “IP”: IP adresa serveru “Port”: port serveru “Zpráva”: text zprávy k odeslání serveru “U”: odeslat snímky “Metoda”: ‘F’ pro FTP, ‘M’ pro e‐mail “S”: uložit aktuální snímek kanálu “N”: formát názvu souboru “;”: konec řádku Formát názvu souboru: %c číslo kanálu %a velikost písmen (pre, trg, pos) %y rok %M měsíc %d den %h hodina %m minuta %s sekunda %t desetina sekundy www.koukaam.se 35
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.4.6
Příklady www.koukaam.se 36
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.5 URL pro externí ovládání zařízení 5.5.1
Zjištění stavu digitálních vstupů /cgi‐bin/getdi.cgi?[di1][&di2][&di3][&di4] Pokud není specifikován parametr, budou vráceny hodnoty všech vstupů. 5.5.2 Ovládání digitálních výstupů /cgi‐bin/setdo.cgi?do<číslo>=<stav>, kde číslo je digitální výstup a stav C nebo O pro uzemnění s pinem Open, respektive Close. 5.5.3 Ovládání otočné kamery /cgi‐bin/control.cgi?<parametr>=<hodnota>. Seznam možných parametrů a hodnot naleznete v tabulce: www.koukaam.se 37
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 5.5.4
Vyvolání prepozice otočné kamery /cgi‐bin/recall.cgi?cam=<n>&recall=<pozice>, kde n je číslo kanálu a pozice je jméno přednastavené pozice. 5.5.5
Transparentní sériový kanál /cgi‐bin/senddata.cgi?com=1&data=123456,ABCDEF&flush=yes&wait=1000&read=6 Tento příkaz odešle ná sériový port COM1 videoserveru sekvenci “0x12, 0x34, 0x56” následovanou “0xAB, 0xCD, 0xEF”. Každá čárka způsobí zpoždění odeslání o 200 milisekund. Flush=yes znamená, jestli má být vyprázdněn přijímací buffer portu před jeho čtením. Poté po čekání 1000ms čti navrácených 6 bajtů. Může být čteno až 128 znaků, formát bude hodnota ASCII v hexadecimálním formátu. 5.6 URL příkazy pro údržbu systému 5.6.1
Log systému Kromě přečtení na konfigurační stránce videoserveru může administrátor získat aktuální log soubor systému (soubor „LOG.TXT“) z FTP videoserveru. 5.6.2 Restart přes URL /cgi‐bin/reset.cgi Způsobí restart systému bez varování. 5.6.3 Obnovení továrního nastavení přes URL /cgi‐bin/restore.cgi Způsobí reset systému do továrního nastavení bez varování. 5.7 Stažení konfiguračního souboru z FTP Administrátor může stáhnout/edivat soubor s nastavením (výpis po položkou View Parameters v menu konfigurace videoserveru) s názvem „CONFIG.INI“ po připojení na FTP. 5.8 Připojení Telnetem Videoserver podporuje ovládání některých funkcí a čtení hodnot pomocí Telnetu. Po připojení Telnetem do videoserveru (uživatel „root“!) zadejte příkaz help pro výpis povolených příkazů. www.koukaam.se 38
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6 PŘÍLOHY 6.1 Stavové LED diody Po zapnutí napájení videoserver provede vnitřní diagnostiku funkčnosti a bootovací proces. Po jeho skončení začnou LED indikační diody signalizovat jednu z následujících možností: (LED1 je dioda pod signalizací napájení a LED2 nejspodnější) 6.2 Obnovení činnosti systému 6.3 Reset V případě nesprávné funkčnosti videoserveru proveďte restartování (reboot) systému stiskem tlačítka RESET nebo vypnutím a opětovným zapnutím napájení. 6.4 Obnovení továrního nastavení V případě vážných problémů s videoserverem (zapomenuití hesla, nezjistitelná IP adresa) proveďte obnovení továrního nastavení, a to dlouhým stiskem tlačítka RESET. Po provedení obnovení továrního nastavení bude třeba provést novou instalaci videoserveru. www.koukaam.se 39
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.5 Často kladené otázky Odpovědi na následující nejčastěji kladené dotazy se týkají provozu kamer Vivotek v prostředí internetového prohlížeče Internet Explorer. Otázky a odpovědi týkající se provozu IP kamer Vivotek společně s kamerovým softwarem řeší vždy konkrétní manuál k danému. Otázka: Co dělat když zapomenu heslo? Odpověď: Pokud je zadáno heslo administrátora, každý přístup ke kameře vyžaduje ověření. Pokud jste jeden z uživatelů kamery, požádejte správce kamery o heslo. Pokud jste administrátor kamery, není možné získat nastavené heslo administrátora. Jedinou možností je obnovení továrního nastavení kamery. Více informací poskytne příloha „A“ Odstraňování problémů. Otázka: Proč nevidím obraz z videoserveru po mém přihlášení? Odpověď: Existuje více možných příčin tohoto problému 1. Pokud jste právě dokončili instalaci kamery a nevidíte žádné video, zkontrolujte status LED diody a případné zakrytí krytky objektivu. Pokud LED diody nesvítí, zopakujte instalaci kamery 2. Je‐li je kamera nainstalována správně a přistupujete ke kameře poprvé prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer, nastavte zabezpečení programu a umožněte instalaci rozšiřovacích modulů (plug‐in) 3. V případě, že se nelze stále připojit a okno videa zobrazuje text „connecting“ je možné, že je přetížena síť 4. Zjistite, zda máte správně nastavenou modulaci videosignálu (v ČR/SR PAL). Otázka: K čemu slouží zásuvný modul (plug‐in)? Odpověď: Zásuvný modul (plug‐in) slouží pro zobrazení videa a zvuku v internetovém prohlížeči Internet Explorer. V případě, že Váš systém neumožňuje instalaci zásuvných modulů, může být potřeba snížit stupeň zabezpečení Internet Exploreru. Doporučujeme snížení úrovně zabezpečení konzultovat se správcem Vaší sítě. Instalace software ve vaší kanceláři může podléhat regulaci. Otázka: Proč je hodnota data a času odlišná od hodnot v mém PC? Odpověď: Hodnota data a času je získávána z hodin reálného času síťové kamery. Hodnoty mohou být v případě připojení k Internetu a aktivaci funkce synchronizace s NTP serverem synchronizovány s časovými servery v Internetu. Rozdíl několika hodin může být způsoben nevhodným nastavením hodnoty časového pásma. Otázka: Proč se obrázek videa neobnovuje pravidelně? Odpověď: Některé antivirové programy filtrují a kontrolují obsah přicházející z Internetu. Tato funkce vyžaduje určitý čas pro provedení a může mít vliv na síťovou kameru. Tento způsob práce může ovlivňovat pouze kameru nastavenou do režimu přenosu www.koukaam.se 40
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora obrazu pomocí HTTP. Pokud nastavení vaší sítě neumožňuje jiný provoz kamery než HTTP, vypněte dočasně provádění antivirové kontroly přicházejícího obsahu z Internetu. Otázka: Kolik uživatelů může sledovat současně obraz videoserveru? Odpověď: Příliš mnoho uživatelů sledující multimediální data může zahltit síť. Pro dosažení nejlepšího efektu je kamera schopna zajistit podmínky pro poskytování obrazu a zvuku až pro 10 uživatelů současně. Pro větší počet uživatelů je doporučeno vytvoření dalšího WEB serveru, který je schopen obsloužit mnoho současně přistupujících uživatelů. Otázka: Jak rychlé je video poskytované videoserverem? Odpověď: Kompresor MJPEG je schopen poskytnout maximálně 30 (resp. 25) snímků za sekundu. Celková výkonnost ale závisí na mnoha dalších veličinách: 1. Propustnost sítě 2. Stupeň sdílení šířky pásma sítě 3. Počet uživatelů 4. Náročnost zobrazované scény a množství pohybu ve scéně 5. Schopnosti vašeho PC zobrazovat jednotlivé snímky. Průměrná velikost obrázků: Otázka: Jak lze co nejvíce zabezpečit videoserver? Odpověď: Tento profesionální videoserver je určen pro zabezpečovací účely, a proto má množství rozhraní pro přístup. Nutnost přihlášení uživatele a možnost speciálního nastavení kamery umožňují ochránit kameru před neautorizovaným přístupem. Dále je možné změnit číslo HTTP portu na hodnotu jinou než standardní. Účet uživatele „demo“, který lze kdykoliv zablokovat, je dobrým řešením jak oddělit autorizované uživatele od náhodných návštěvníků. Kontrolou záznamů v log souboru odhalíte všechny neobvyklé a podezřelé činnosti. Otázka: Proč nemohu přistupovat k zařízení poté, co jsem provedl změnu nastavení? Odpověď: Videoserver je „síťové zařízení“ a jako takové může každá změna nastavení způsobit jeho nedostupnost. V případě, že systém videoserveru je nedostupný z důvodu špatného nastavení proveďte obnovení továrního nastavení a instalaci kamery dle popisu v příloze „Obnovení činnosti systému“. Doporučení: Mnoho praktických informací a zkušeností z nastavování a provozu IP kamer Vivotek můžete získat na adrese http://www.koukaam.se Před kontaktováním technické podpory prosím navštivte tuto stránku. www.koukaam.se 41
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.6 Upgrade verze firmware Zákazník může získat aktuální verzi programového vybavení z www stránek společnosti Vivotek, nebo stránek dovozce (http://www.koukaam.se). Jednoduchý průvodce Installation Wizard (také používaný pro nastavení IP adres) provede upgrade síťové kamery pomocí několika kliknutí myši. Upgrade firmware kamery může provádět pouze administrátor a je nutné dodržet následující proceduru: 1. Stáhněte si soubor firmware pojmenovaný *.pkg ze složky pro Vaši kameru. 2. Spusťte program (Installation Wizard) a postupujte dle pokynů. Více informací poskytne referenční příručka. 3. Celý proces může trvat až několik minut a poté je kamera automaticky restartována. Některé verze umožňují nahrát do kamery nový firmware přímo přes www rozhraní, a to pomocí sekce Údržba (Maintenance). V případě výpadku napájení v průběhu zápisu do FLASH paměti může dojít k poškození programu kamery. Pokud kamera po upgrade firmware nenastartuje, kontaktujte prodejce se žádostí o technickou pomoc. 6.7 URL příkazy kamery Zákazníci, kteří vytváří vlastní www stránky, mohou snadno integrovat síťové kamery a videoservery pomocí příkazů URL. Tato část popisuje jednotlivé příkazy odpovídající základním funkcím kamery ve formátu URL. Seznam URL příkazu pro tuto kameru zatím nebyl přeložen. Po přechodnou dobu prosím použijte anglický manuál kamery, českou verzi pro podobnou kameru/videoserver (příkazy u všech modelů jsou velmi podobné), případně kontaktujte technickou podporu prodejce. Děkujeme za pochopení. 6.8 Nastavení podporovaných PTZ protokolů www.koukaam.se 42
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.9 Zapojení ovládacího kabelu www.koukaam.se 43
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.10 Technické parametry Systém CPU: Trimedia PNX1302 RAM: 32MB SDRAM ROM: 4MB FLASH ROM Možnosti sítě Možnost omezení šířky přenosového pásma Podporované protokoly TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, DDNS, UPnP a PPPoE Rozhraní 10/100BaseT Ethernet IEEE 802.3 Video Podporované algoritmy MJPEG (režim krátkého záhlaví) pro video, JPEG pro obrázky Videovstupy 4 BNC videovstupy s možností ukončení 75 Ohmů, automatická detekce PAL/NTSC Možnosti Nastavitelná kvalita a velikost obrazu Nastavení přenosové rychlosti Název kamer, datum a čas vložený do obrazu Vymaskování privátních zón Nezávislá okna pro detekci pohybu Rozlišení (PAL) Až 30 snímků v rozlišení 176x144, 352x288 10 snímků/s v rozlišení 704x576 15 snímků/s v režimu Quad Sériový port COM 9 pinů D‐SUB RS232 (ovládání PTZ, max. 115,2 kb/s COM2 RS485 (ovldádání PTZ) Vstupy a výstupy 4 vstupy pro připojení senzorů (max. 12Vss 50mA) 4 reléové výstupy (max 24Vss 1A nebo 125Vst 0,5A) Indikační LED diody Indikátor napájení a stavu zařízení Indikátor sítě a rychlosti Rozměry 146 (šířka) × 40 (výška) × 160mm (hloubka) Hmotnost 820g Napájení 12Vss Spotřeba asi 15W Dodávaný univerzální spínaný napájecí zdroj Vstup: 100‐240V~, 50/60Hz, 0,5A Výstup: 12V=, 1,5A Prostředí pro provoz Teplota: 0 až 50°C Vlhkost: 95% relativní vlhkosti, nekondenzující Certifikace CE, FCC Požadavky na systém pro zobrazování Operační systém Microsoft Windows, Linux, Unix a Mac OS Prohlížeč Internet Explorer 5.x a vyšší, Netscape 4.x a vyšší www.koukaam.se 44
VS2403 – Návod pro uživatele a administrátora 6.11 Elektromagnetická kompatibilita CE ‐ Toto digitální zařízení splňuje B limit evropské normy EN55022/1998 pro vyzařování radiových emisí a požadavky pro odolnost podle EN50082‐1/1992 6.12 Odpovědnost Vivotek Inc. ani autoři českého překladu nenesou odpovědnost za technické a typografické chyby a vyhrazují si právo provádět změny v produktu a jeho manuálu bez předchozího upozornění. Vivotek Inc. ani jeho distributoři neposkytují záruky jakéhokoliv druhu s ohledem na materiály obsažené v tomto dokumentu, a dále na případné odvozené záruky prodejnosti, či vhodnosti pro konkrétní použití. Český překlad ©2006 KOUKAAM a.s., Jakub Motyčka ([email protected]) Webová stránka: http://www.koukaam.se e‐mail: [email protected] Poslední změna [email protected]:30 Copyright © 2000 ‐ 2007 Vivotek Inc., všechna práva vyhrazena www.koukaam.se 45

Podobné dokumenty

Vivotek PZ6122 a PZ6124

Vivotek PZ6122 a PZ6124 instalaci zabráníte zničení kamery způsobeném  nesprávným  použitím, a předejdete  případným problémům při jejím používání. 

Více

elektrická hrazení - KAMÍR a CO spol. s r.o.

elektrická hrazení - KAMÍR a CO spol. s r.o. pro citlivá zvířata. Jejich předností je velmi pohodlné použití, kdy baterie je v obalu přístroje. Používají se třeba na závody, vandry nebo dopásání malých ploch na krátkou dobu (zahrady, sady). M...

Více

Vivotek IP7131

Vivotek IP7131 instalaci zabráníte zničení kamery způsobeném nesprávným použitím, a předejdete  případným problémům při jejím používání. 

Více

Straight - WiFi

Straight - WiFi použití s externí anténou je vžd y nutné nejprve spočítat celkový vyzářený výkon, či případně další parametry, potřebné pro dodržení místních zákonných omezení. Pro použití v ČR laskavě čtěte kapit...

Více

Kapitola 2

Kapitola 2 Poznámka: Aby modul prozváněl po dobu 20 sekund i telefonní čísla, která byla přenesena k jinému operátorovi, je zapotřebí u SIM karty vložené do GSM modulu zrušit informační hlasové zprávy od oper...

Více

WELL PTI-8111

WELL PTI-8111 ADSL2/2+ je technologie přenosu dat přes jednoduchou kroucenou dvojlinku mezi ústřednou a uživatelem. Směrem k uživateli (downstream) je maximální dosažitelná rychlost 24 Mbps, směrem k ústředně (u...

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci disabled for your safety. Engage parking brake to watch video.", („Varování, z důvodu Vaší bezpečnosti není sledování videa za jízdy možné“). Funkce zadních monitorů není ovlivněna.

Více