catalogue references

Komentáře

Transkript

catalogue references
KATALOG REFERENCÍ
podlahové krytiny
Floor coverings - catalogue of references
Podlahové krytiny
Fatra, a.s. je prvním a jediným výrobcem PVC podlahových krytin v České republice. Počátek výroby se datuje
do roku 1949. Od té doby prošla komodita rozsáhlým vývojem v oblasti technologie i sortimentu.
V současné době jsou na trhu 3 produktové značky – LINO FATRA, Thermofix a SPORTING. Všechny značky zaručují
kvalitní materiály pro aplikace v bytech, školách, nemocnicích a další komerční výstavbě jakož i v objektech lehkého
průmyslu.
Podlahové krytiny z produkce Fatra, a.s. charakterizují moderní životní styl, zpříjemňují bydlení, dotvářejí zdravé
a čisté prostředí, chrání před alergiemi a roztoči. Celý sortiment zahrnuje širokou škálu barev a vzorů, splňuje přísné
hygienické nároky, popř. speciální požadavky na odvod elektrostatického náboje z povrchu. Užitné vlastnosti jsou
zaručeny při jejím správném položení. Se znalostí materiálu a potřeb konkrétního prostoru lze z podlahovin vytvářet
abstraktní obrazce i realistickou podobu dětského hřiště. Pod rukama odborníků se podlahové krytiny Fatra, a.s.
mění z obyčejné podlahy v estetický doplněk interiéru.
Sortiment podlahových krytin doplňují v odpovídajícím barevném odstínu svařovací šňůry, podlahové lišty
a schodišťové hrany. Podlahové krytiny z Fatry se vyrovnají evropskému standardu, o čemž vypovídá i certifikace dle
normy ISO 9001.
Floor coverings
Fatra, a.s. Company is the first and sole manufacturer of PVC floor coverings in the Czech Republic. Start
of the flooring products’ manufacturing goes back to 1949. From that time on, the commodity has gone through
an extensive development in the area of technology as well as product selection. At the present, there are 3 product
brands on the market – LINO FATRA, Thermofix and SPORTING. All brands guarantee quality materials for all applications – at home, schools, hospitals and other commercial buildings, as well as in light industrial establishments.
Flooring products from Fatra a.s. Company define modern lifestyles and make living a pleasant experience.
They support healthy and clean environment and protect against allergies and woodworms. The whole product
selection includes a wide scale of colours and designs and meets strict health requirements or special need
in grounding static electricity from its surface.
Utility characteristics are guaranteed in the product’s correct installation. Knowing the product and needs
of a specific area, the flooring product lends itself to creating abstract image as well as a realistic depiction
of a child’s playing field. In the hands of experts, Fatra a.s. flooring products turn an ordinary floor into an aesthetic
complement of the interior.
The selection of floor coverings includes among others welding strips, floor strips and stair corner bits
in corresponding colours.
Flooring products from the Fatra Company meet European standards, which granted the company certificate
as per the ISO 9001 standard.
www.fatra.cz | 3
Název realizace Name of realization
Střední škola F. D. Roosvelta pro tělesně postižené, Brno School
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra
Plošná výměra Area
3 360 m2
Realizace Realization
Vašin Podlahy s.r.o., 2007
4 | www.fatra.cz
Název realizace Name of realization
Byty, Hodonín Flats
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Domo
Plošná výměra Area
1 500 m2
Realizace Realization
P podlahy, Veselí n. Moravou, 2007
Název realizace Name of realization
Rehabilitační oddělení, Kolín Physiotherapy departement
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra
Plošná výměra Area
240 m2
Realizace Realization
David Velimský - TILIA, 2008
www.fatra.cz | 5
Název realizace Name of realization
Regionální vzdělávací centrum, Uherské Hradiště School
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Standard, Novoflor Extra, Elektrostatik
Plošná výměra Area
8 000 m2
Realizace Realization
Pavel Bradáč - Efekt, 2006
6 | www.fatra.cz
Název realizace Name of realization
Nemocnice, Uherské Hradiště Hospital
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Standard
Plošná výměra Area
5 000 m2
Realizace Realization
Stejskal Uherský Brod, 2004
Název realizace Name of realization
Bytový dům, Martin, Slovensko Block of Flats
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Domo
Plošná výměra Area
5 500 m2
Realizace Realization
2005
www.fatra.cz | 7
Název realizace Name of realization
Nemocnice, Přerov Hospital
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra
Plošná výměra Area
3 500 m2
Realizace Realization
Studio izolací - Fatra, a.s., 2003
8 | www.fatra.cz
Název realizace Name of realization
Bytové jednotky, Trnava, Slovensko Block of Flats
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Standard, Domo
Plošná výměra Area
9 400 m2
Realizace Realization
2006
Název realizace Name of realization
Cargo ČSA, Praha - Ruzyně 6
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Mona, Dynamik
Plošná výměra Area
3 000 m2
Realizace Realization
J & J Renova, 2004
www.fatra.cz | 9
Název realizace Name of realization
Základní škola Dědina, Praha 6 Primary school
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Dual
Plošná výměra Area
6 500 m2
Realizace Realization
Mado interiér s.r.o. Kolín, 2007
10 | w w w. f a t r a . c z
Název realizace Name of realization
Moravská zemská knihovna, Brno Library
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Dual
Plošná výměra Area
16 000 m2
Realizace Realization
STOPO Brno, 2001
Název realizace Name of realization
MORAVIADENT, Otrokovice
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Standard
Plošná výměra Area
300 m2
Realizace Realization
2003
w w w . f a t r a . c z | 11
Název realizace Name of realization
Lescon
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra, Dual
Plošná výměra Area
950 m2
Realizace Realization
KOMYAPI, 2008
12 | w w w . f a t r a . c z
Název realizace Name of realization
Vlád. institut pro Turecko a Střed. Vých. Government Administration Institute of Turkey and Middle East
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra
Plošná výměra Area
725 m2
Realizace Realization
KOMYAPI, 2008
Název realizace Name of realization
Nemocnice, Bagcilar, Turecko Bagcilar hospital
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Novoflor Extra, Elektrostatik
Plošná výměra Area
21 000 m2
Realizace Realization
ASHEL Construction Corporation, 2007
w w w . f a t r a . c z | 13
Název realizace Name of realization
Aquapark AQUAPALACE, Praha Průhonice - Čestice
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
920 m2
Realizace Realization
Podlahářství Svozil - Sokolov, 2008
14 | w w w . f a t r a . c z
Název realizace Name of realization
ASKO nábytek, Olomouc
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
1 200 m2
Realizace Realization
2005
Název realizace Name of realization
Centrum pro mentálně postiženou mládež, FM Centre for mentally affected people
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
200 m2
Realizace Realization
2003
w w w . f a t r a . c z | 15
Název realizace Name of realization
Rodinný dům, Habrovany Family house
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
320 m2
Realizace Realization
Pavel Sobotka - TANEX, 2006
16 | w w w. f a t r a . c z
Název realizace Name of realization
HAWLE ARMATURY, Jesenice u Prahy
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
1 000 m2
Realizace Realization
J & J Renova, 2006
Název realizace Name of realization
Pojišťovna KOOPERATIVA, České Budějovice Insurance company
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
500 m2
Realizace Realization
JUPEKO - Julius Trča, 2005
w w w . f a t r a . c z | 17
Název realizace Name of realization
Obchdní dům LASO, Ostrava Shopping center
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
2 545 m2
Realizace Realization
2007
18 | w w w. f a t r a . c z
Název realizace Name of realization
Restaurace GERBERA, České Budějovice Restaurant
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
300 m2
Realizace Realization
Daniel Hucl, 2007
Název realizace Name of realization
Sokolovna, Staré Město Hall
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
350 m2
Realizace Realization
Carpet. A, 2006
w w w. f a t r a . c z | 19
Název realizace Name of realization
Nemocnice, Kyjov Hospital
Podlahová krytina Floorcovering
Lino Fatra - Praktik, Elektrostatik
Plošná výměra Area
2 100 m2
Realizace Realization
2002
Název realizace Name of realization
Office park Modřany, Praha 4
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
2 500 m2
Realizace Realization
Studio izolací - Fatra a.s., 2003
20 | www.fatra.cz
Název realizace Name of realization
DPS, Bechyně Rest house
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
1 450 m2
Realizace Realization
J & J Renova, 2005
Název realizace Name of realization
Hotel AIDA, Praha 8
Podlahová krytina Floorcovering
Thermofix
Plošná výměra Area
1 200 m2
Realizace Realization
J & J Renova + Agos stavební a.s., 2008
www.fatra.cz | 21
Název realizace Name of realization
Tenisová hala, Uherské Hradiště
Podlahová krytina Floorcovering
Sporting T
Plošná výměra Area
1 300 m2
Realizace Realization
2003
22 | www.fatra.cz
Název realizace Name of realization
Hotel Eland, Spišská Stará Ves, Slovensko
Podlahová krytina Floorcovering
Sporting T
Plošná výměra Area
760 m2
Realizace Realization
2004
Název realizace Name of realization
Club Hotel Praha, Praha - Průhonice
Podlahová krytina Floorcovering
Sporting T
Plošná výměra Area
4 273 m2
Realizace Realization
1998, 2000
www.fatra.cz | 23
DALŠÍ REFERENCE OTHER REFERENCES
Česká republika Czech republic
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Řízení letového provozu, Praha
Elektrostatik
2 650
ZŠ Na Dědině, Praha Primary school
Dual
Bytový dům Barrandov, Praha Block of flats
Novoflor Standard
3 000
Bytový dům Panorama Sylván, Plzeň Block of flats
Domo
3 987
Sokolovna Staré Město Hall
Thermofix
Konverze kasáren Uherské Hradiště Barracks
Elektrostatik, Novoflor Extra, Novoflor Standard
Rekonstrukce a výstavba Křižíkova č.p. 1696 - střední škola pro tělesně postiženou mládež
Kociánka, Brno
Novoflor Extra
Bytovky Hodonín, areál kasáren Block of flats
Domo
2 050
Nové sklady HAMÉ Babice, administrativní vestavba, Staré Město u Uh.Hr. Offices
Novoflor Standard
800
EMS Patvag 1.etapa výstavby výrobní haly, Brankovice Company
Novoflor Extra
600
Penzion pro seniory, Zlín - Zárámí Rest home
Thermofix
2 000
Nemocnice Kyjov Hospital
Hotel Apollo, Praha
1 200
Kooperativa pojišťovna, a.s., České Budějovice Insurance company
500
ASCO - NÁBYTEK, Olomouc
1 200
HAWLE ARMATURY spol. s r.o., Jesenice u Prahy
1 000
Office Park, Praha - Modřany
2 600
Rodinný dům, Habrovany Family house
320
Nemocnice Třinec, Krnov Hospital
Novoflor Extra,Elektrostatik, Dynamik
13 285
OD PRIOR, Přerov Shopping center
Praktik
4 505
DPS, Žďár nad Sázavou Rest home
Domo
2 301
Bytové domy, Černý Most Block of flats
Domo
6 912
Vysoká škola, Pardubice University
Novoflor Extra
3 006
Domov důchodců, České Budějovice Rest home
Domo
5 040
Nemocnice Prostějov Hospital
Elektrostatik, Dynamik
891
Bytové jednotky, Praha 10, Dobrá Block of flats
Novoflor Standard, Domo
8 160
Hotelový Dům, Orlová Hotel
Novoflor Standard
6 300
Ještěr, Frýdek Místek Company
Dynamik
2 100
Prodejna ASKO Nábytek, Plzeň
Thermofix
885
Obecní byty, Holíč Block of flats
Domo
5 016
Bytové jednotky JD Stavební, 94 bytů, Rousínov Block of flats
Novoflor Standard
4 920
Meopta, Přerov Company
Dynamik
4 100
Policie ČR, Přerov
Novoflor Standard
5 184
Bytový komplex, Brno Block of flats
Novoflor Standard
4 600
Klášter Kroměříž, Kroměříž Monastery
Novoflor Standard
5 358
Rekonstrukce bytů (povodně), Terezín Block of flats
Novoflor Standard
3 500
5 050
Dům důchodců, Hlučín Rest home
Novoflor Extra, Dynamik
FARMAK, Olomouc Company
Dynamik
1 200
Forschner, Kunovice Company
Praktik K
2 000
Nemocnice Třinec, Krnov Hospital
Novoflor Extra, Elektrostatik, Dynamik
12 200
24 | w w w. f a t r a . c z
Slovensko Slovakia
Výměra m2 Area m2
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Bytový Dům, Trebišov Block of flats
Domo
3 006
Poliklinika, Veľké Kapušany Policlinic
Novoflor Standard
3 200
Bytovky, Senica Block of flats
Domo
3 200
Slovenské elektrárne, závod Atómové elektrárne Bohunice Company
Domo
3 000
ŽSR Trnava – rekonstrukce nádražních budov po celé SR Company
Domo
11 420
BODYLAND UNDERWEAR, s. r. o., Lučenec Company
Praktik N
3 420
Bytové Domy, Martin Block of flats
Domo
2 640
Základní škola, Lubica Primary school
Novoflor Extra
6 320
Bytové domy, Trnava Block of flats
Domo
15 408
Skladové prostory + archiv v areálu firmy Slovnaft a. s., Bratislava Company
Domo
3 009
Výrobní hala SAMSUNG, Šurany Company
Praktik K
2 290
Prodejna ASKO Nábytek, Nitra
Thermofix
744
Prodejna ASKO Nábytek, Trenčín
Thermofix
1 010
ŽSR Trnava, Trenčanská Teplá, Zvolen, Žilina, Poprad, Košice Company
Domo
8 334
Ubytovna ŽOS, Trnava Hostel
Domo
5 123
Bytové jednotky – 44, Martin – Radoveň Block of flats
Domo
3 000
Stará – automobilka (budova výroby spojek), Trnava Company
Elektrostatik
1 110
ZŠ Topoľníky Primary school
Novoflor Standard
3 020
VŠ ekonomická Bratislava University
Domo
3 700
Bytové domy, Milovice – Mladá Block of flats
Domo
10 650
ZŠ Skalica Primary school
Elektrostatik, Dynamik
5 150
Sídliště pod Sokolejom, blok B2b, Humenné Block of flats
Domo
3 669
Domov mládeže, Trnava Boarding houses
Domo
6 336
50 bytových jednotek, Poprad Block of flats
Domo
4 320
Bytové domy, Nitra Block of flats
Odona
6 800
ZŠ Sečovce, Bytové domy Block of flats
Domo
3 168
Bytovky, Želiezovce, Alekšince, Ivánka p. Nitre, Trnava Block of flats
Domo, Dynamik
10 750
Bytové jednotky, 45 bj. Bl.K3, Kolárovo, Jaslovské Bohunice, Nové Zámky Block of flats
Domo
12 792
Dům mládeže, Trnava Boarding houses
Domo
6 336
SPŠ, Hurbanovo Secondary school
Domo
3 080
ZŤS Elektronika, Nová Dubnica Company
Dynamik P
3 008
Základní škola, Kráľovský Chlmec Primary school
Novoflor Standard, Novoflor Extra, Dual,Domo
3 456
Obytné domy HÁJIK, Žilina Block of flats
Odona
5 160
Název stavby Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Estrádní divadlo, Nižní Novgorod Theatre
Baletizol
200
Zábavné centrum „AISBERG“, Samara Entertaiment centre
Novoflor Extra
630
Krytý bazén, Čeljabinsk Covereg swimming pool
Antistatik
435
Obuvnický závod, Podolsk Manufacturing corporation
Novoflor Extra
2 304
RusTel a.s., řídící centrum, Krasnojarsk Control centre
Antistatik
51
Volna a.s., kancelář, Moskva Offices
Novoflor Standard
200
NPO Telekomunikace, Saratov Company
Antistatik
652
Vita-Baj, kanceláře, Taganrog Offices
Novoflor Extra
432
Uralsvjasinform, Perm Offices
Novoflor Extra
558
Rusko Russia
Závod na výrobu hodinek, Čistopol Manufacturing corporation
Antistatik
300
Škola, Rostov na Donu School
Novoflor Extra
3 078
Nemocnice, Chimik Hospital
Novoflor Extra
450
Univerzita, Belgorod University
Novoflor Extra
369
Rehabilitační centrum, Krasnodar Physiotherapy centre
Antistatik
153
Administrativní budova, Moskva Administration building
Novoflor Extra
180
Městská nemocnice, Rostov na Donu Hospital
Novoflor Extra
5 670
www.fatra.cz | 25
Ukrajina Ukraine
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Závod na výrobu hologramů, Kyjev Manufacturing corporation
Antistatik
1 600
Nemocnice, Klevaň Hospital
Novoflor Standard
240
Rekreační zařízení, Žobrin Recreation building
Novoflor Standard
420
Renome a.s., Rovno Company
Novoflor Extra
1 330
Restaurace „Evropa“, Rovno Restaurant
Novoflor Standard
210
Tipografie, Rovno Offices
Novoflor Standard
180
Univerzita, Rovno University
Novoflor Standard
1 600
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Státní balet, Minsk Theatre
Baletizol
440
Palác republiky, Minsk Theatre
Baletizol, Novoflor Standard, Novoflor Extra, Antistatik
500
Dynamo program textil, Pinsk Company
Antistatik
2 410
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Gymnázium,Tapa Gymnasium - Tapa
Novoflor Standard
1 500
Škola - Kilingi, Puhajarve, Bauska, Kuusalu, Moniste, Sillamae School
Novoflor Standard, Novoflor Extra
7 650
VŠ koleje - Tampere, Tartu University college
Novoflor Standard, Novoflor Extra
5 000
Domov důchodců - Mustamae, Tallinn Rest home
Novoflor Standard
3 400
Nemocnice - Viljandi, Voru, Tallinn, Tartu Hospital
Novoflor Standard, Novoflor Extra
10 850
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Univerzita, Kaunas University
Novoflor Standard
5 200
Škola, Lentvaris, Ignaliny, Vilnius School
Novoflor Standard, Novoflor Extra
2 400
Kasárna, Rukla, Nida Barracks
Novoflor Standard, Novoflor Extra
2 500
Nemocnice, Kaunas Hospital
Novoflor Extra
800
Textilní závod VIKTIMA, Kaunas Manufacturing corporation
Novoflor Standard
700
KASPINAS, Kaunas Company
Novoflor Standard
800
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Nemocnice, Sofie Hospital
Antistatik
269
DHL, kanceláře, Sofie Offices
Antistatik
210
GBS Plovdiv, kanceláře, Plovdiv Offices
FFS
700
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Servisní středisko a prodejní prostory mobilního operátora ORANGE
Thermofix
30 000
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Síť supermarketů TESCO UK
Thermofix
10 000
Název realizace Name of realization
Použitý materiál Material
Výměra m2 Area m2
Státní nemocnice Istanbul, Ankara, Adana Hospital
Novoflor Extra, Elektrostatik
17 000
Státní univerzita Ankara University
Novoflor Extra
5 000
Vojenská nemocnice Ankara Army hospital
Novoflor Extra, Elektrostatik
6 000
Armádní opravy optických a elektrotechnických zařízení, Ankara Army building
Novoflor Standard, Elektrostatik
4 000
Státní nemocnice Rize Hospital
Novoflor Standard, Elektrostatik
15 000
Bělorusko Belorussia
Estonsko Estonia
Litva Lithuania
Bulharsko Bulgaria
Polsko Poland
Velká Británie United Kingdom
Turecko Turkey
26 | www.fatra.cz
www.fatra.cz | 27
w w w . f a t r a . c z
Fatra, a.s.
tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla
Czech Republic
tel: +420 577 501 111
fax: +420 577 502 555
e-mail: [email protected]
web: www.fatra.cz

Podobné dokumenty

E X A R C H Á T Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5

E X A R C H Á T Slovo otce biskupa 4 Informace a aktuality 5 zvláště z černobylské oblasti, kteří se potom přestěhovali do ČR, mimo jiné také do Sokolova, do Rovné. Nedávno jsem zažil neuvěřitelnou příhodu: v Sokolově jsem najednou potkal člověka, u kterého ...

Více

Magazín Komory zubních techniků ČR

Magazín Komory zubních techniků ČR Změna dodavatele energií - 1. díl: Změna dodavatele plynu

Více