No Title - PlasticPortal

Komentáře

Transkript

No Title - PlasticPortal
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
MSV
1.2.2.99
Zařízení oceláren jiná
Steel works equipment – other
2.1.3.9
Ocelové plechy děrované
Perforated steel sheets
PERFO LINEA a.s.
537 01 Chrudim, CZ
JSC "Heavy Engineering ORMETO-YUMZ"
462403 Orsk, RU
JSC ''HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ'' má divizi hutní výroby, která
zahrnuje tavení, úprava mimo pec, zpracování ve vakuu, elektrostruskové
přetavování, tepelnou úpravu a opracování oceli a litiny různých jakostí.
Výrobky: hřídele rotorů, hřídele generátorů s větrným pohonem, válce pro
válcování zastudena i zatepla; prstence, pouzdra atd. s maximální
hmotností do 45 tun a délkou do 13 metrů.
JSC "HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ" has metallurgic production
division which includes melting, out-of-furnace treatment, vacuumizing,
electro slag remelting, heat treatment and machining of various grades of
steel and cast iron.
Products: rotor shafts, shafts of wind generators, rolls for cold and hot
rolling mills; rings, sleeves and etc. with the maximum weight of to 45 tons
and the length up to 13 meters.
Přístřihy děrovaných plechů
Přístřihy děrovaných plechů na zakázku! Rychle a kvalitně všechny šíře dle
zadání.
Tailor-made perforated sheets
Tailor-made perforated sheets - diverse dimension! Fast and in the best
quality
2.1.10
Ocelové dráty
Steel wires
FERRUM, s.r.o.
676 02 Moravské Budějovice, CZ
1.2.6.3
Průběžné průmyslové pece pro zpracování kovů
Continuous furnaces for metal processing
PGTechnologie GmbH
35066 Frankenberg, DE
Kontinuální plynová pec s přímým a nepřímým osvětlením
- vysoká modulace topného syytému (30:1)
- rychlý ohřev i ochlazení
- kompaktní montáž
- pec - válcování za tepla - profilování/tvarování
- vysoká provozní teplota
- je možné tepelné i optické krytí
- rekuperace tepla
Gas heated continous furnace with direct and indirect light
- high modulation of heating system (30:1)
- rapid heating and cooling down
- compact assembling
- preposed oven - hot rolling - profiling
- high working temperature
- thermal and optical coverage possible
- heat recovery
2.1.1
Základní hutní polotovary
Basic metallurgical semi-products
FERRUM, s.r.o.
676 02 Moravské Budějovice, CZ
Ohýbání betonářské oceli
Ohýbání výztuží do prům. 32 mm, jakékoliv barvy, rozměrová přesnost.
Reinforcing steel bending
Bending of reinforcing bars up to dia 32 mm, any colour, dimension
precision.
Prodej hutního materiálu
Veškeré možné jakosti, řezání plechu plazmou, také trubek, jackelů - kolmé
řezy do tloušťky 150 mm, pálení nelegov. materiálu od 0,5-60 mm, dělicí
řez 0,5-80 mm, je možné pálit nerez. ocel, hliník a rošty.
Sale of metallurgical materials
All available qualities, plasma cutting of metal sheets, pipes, angle
sections - square cut up to 150 mm in thickness, gas cutting of non-alloyed
materials from 0.5-60 mm, dividing cut 0.5-80 mm, we offer gas cutting of
stainless steel, aluminium and grids.
Schodnicové stupně dle ČSN, DIN,
rošty podlahové - dle ČSN, DIN včetně atyp.
Povrchová úprava, surové, základní barva, komaxit, žárové zinkování,
atypické provedení samozřejmostí, všestranné použití.
Stairs to ČNS, DIN,
floor grids - to ČSN, DIN including non-standard.
Surface finish, raw, primer, komaxit, hot-dip galvanizing, non-standard
design is no problem, universal application.
Tvarové ohýbání plechů a pásovin.
Lisovací síla 320 t, běžná délka ohranění 4 m, max. 4,4 m, ohýbání plechu
od tloušťky materiálu 1,5 mm - 12 mm.
Shape bending of metal sheets and strap steel.
Stamping power 320 t, standard bending edge length 4 m, max. 4.4 m,
bending of metal sheets in thickness range from 1.5 mm - 12 mm.
2.2.3.1
Zápustkové výkovky z oceli
Drop forgings of steel
Franz Rübig & Söhne GmbH & Co. KG
4600 Wels, AT
Zápustkové výkovky Rübig
Od surového dílu až po předupravený díl pro sériovou výrobu
- díly, kované v zápustkách, pro konkurenceschopnou sériovou výrobu
- optimalizované co do tvaru a funkce
- úsporné a pružné
- rovněž jsou k dostání jako předupravené výkovky s obrobením, tepelnou
úpravou a povrchovým zušlechtěním.
Rübig die-forgings
From the raw part to the pre-finished duplicate-part
- die-forged parts for competitive serial production
- optimised in form and function
- economical and flexible
- also available as pre finished forgings with machining, heat treatment
and surface refinement
2.6.2.1
Polotovary z hliníku a jeho slitin
Semi-products of aluminium and aluminium alloys
Alcom Alval s.r.o.
792 01 Bruntál, CZ
Frézované hliníkové desky.
Český výrobce přesných frézovaných desek z hliníku do rozměru 2.000 x
4.000 mm. Tloušťka 6 až 150 mm.
2.6.2.1
1
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
Milled aluminium slabs.
A Czech manufacturer of precision milled aluminium slabs up to the
maximum size of 2 000 x 4 000 mm. Thickness 6 - 150 mm.
2.9.1.99
Spojovací materiály jiné
Connecting materials – other
DIRAK AUSTRIA PETER OFNER GmbH
2722 Weikersdorf, AT
Montážní úchyt Captive SNAP Joiner
Tento montážní úchyt nabízí všechny výhody tradičních šroubů s
roznýtovanou hlavou plus jednodušší používání konečným uživatelem.
Captive SNAP Joiner
The captive Snap Joiner offers all the benefits of traditional captive screws
plus improved ease of use by the end - user.
Quarter turn
Elegantně tvarovaný bezpečnostní spojovací prvek s bajonetovým
uzávěrem, hladká, téměř nevyčnívající zkosená hrana, odolný proti
vibracím, vodotěsný, prachotěsný.
Quarter turn
Nicely shaped safety quarter turn, sleek, hardly protruding bezel, vibration
proof, water and dust tight.
2.9.2
Kování
Fittings
DIRAK AUSTRIA PETER OFNER GmbH
2722 Weikersdorf, AT
Polyamidové závěsy
Elegantně tvarované designové závěsy v symetrických i asymetrických
tvarech.
Polyamide hinges
Nicely shaped design hinges in symetric or asymetric shapes.
2.9.9.1
Kovové potrubí a trubky
Metal pipelines and tubes
Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co. KG
95679 Waldershof, DE
Výstavba potrubí
Od fáze konstrukce až po konečnou montáž - od nás obdržíte potrubí,
vhodné přesně pro vaši oblast použití.
Naše spektrum dodávek vyhovuje požadavkům zákazníků z pohledu
realizace návrhů a dimenzování. Trubky o tloušťce stěny do 12 mm jsou naší
hlavní obchodní činností.
Ať již se jedná o housenkové svary, spirálovité svary nebo podélné svary,
náš výrobek vyhoví vašim požadavkům.
Piping construction
From the construction stage, through to the final assembly, you receive
from us pipes suitable for your applications.
Our supply spectrum satisfies all customer requirements as regards design
implementation and dimensioning. Pipes with a wall-thickness up to 12
mm are our core business. Whether beaded, pirally or longitudinally
welded, our product will suite your requirements.
2.10.1
Tvarované výrobky z pryže
Rubber shaped products
ADITEG s.r.o.
671 24 Vrbovec, CZ
Výroba, nákup a prodej různých výrobků z technické pryže: lisované a
vysekávané výrobky, gumové profily, kroužky a těsnění z nejrůznějších
materiálů, pryžové membrány, podložky, hadice, šňůry, desky, pásy,
silentbloky atd.
Production, purchase and sale of various technical rubber products:
pressed and die-cut products, rubber profiles, rings and seals made of
various materials, rubber membrane, washers, hoses, cords, plates, strips,
silentblocks etc.
2.11.6
Plastové vstřikované konstrukční součásti
Injected plastic construction parts
Socem ED Lda.
2445719 Martinganca, PT
2.9.7.6
Kartáče s ocelovými dráty
Brushes with steel wires
KULLEN GmbH & Co. KG
72766 Reutlingen, DE
Vyrábíme kartáče pro průmysl, v nejvyšší kvalitě a s nejvyšší přesností.
Perfektně přizpůsobené Vašim specifickým potřebám. Známé typy jsou:
válcové kartáče, lamelové kartáče, stripové kartáče, těsnicí kartáče,
kotoučové kartáče, kartáče ve tvaru šálku, kartáče na vnitřní části, pásové
kartáče, antistatické kartáče, rotační drátěné kartáče, koncové kartáče,
potrubní kartáče, kartáče Alpha-Hon.
Kontaktujte nás!
We produce brushes for the industry, in highest quality and precision.
Perfectly adjusted to your specific application. Well-known types are: Roller
Brushes, Lath Brushes, Strip Brushes, Sealing Brushes, Circular Brushes,
Cup Brushes, Interior Brushes, Belt Brushes, Antistatic Brushes, Rotary
Wire Brushes, End Brushes, Pipeline Brushes, Alpha-Hon Brushes.
Contact us!
2
Projekce.
Inženýring.
Prototypování.
Výroba forem.
Design.
Engineering.
Prototyping.
Mould manufacturing.
2.12
Lamináty a kompozitní materiály
Laminates and composite materials
MOSLED, s.r.o.
370 01 České Budějovice, CZ
Kompozitní čelní modul lokomotivy.
Jedná se o sendvičovou technologii umožňující spojení laminátů s
výplňovými materiály pomocí vakuové injektáže. Tato technologie má
široké možnosti uplatnění od stavebnictví pro strojírenství a dopravu. Díly
vykazují velkou pevnost, otěruvzdornost a tepelně izolační vlastnosti.
Příkladem použití jsou čela lokomotiv a tramvají.
2.12
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
Composite locomotive front cab.
This is a sandwich technology allowing connection of laminates with
cushioning materials by using vacuum grouting. This technology is used for
large scale production from civil engineering for mechanical engineering
and transportation. Parts show high strength, abrasion resistance and
thermal insulating qualities. They are used for locomotive and tram cabs.
2.40.11
Speciální ložiska
Special bearings
ZKL, a.s.
628 00 Brno, CZ
CTBU 130x230x160 (PLC 810-13)
Speciální dvouřadá kuželíková ložiska pro uložení náprav vagonů osobní a
nákladní přepravy pro vysoké transportní rychlosti. Tato ložiska jsou
vybavena klecemi z polyamidu PA66, kroužky mají povrchovou úpravu
vrstvou zinkofosfátu. Ložiska jsou certifikována v souladu s požadavky EN
12081. Montáž a demontáž těchto jednotek pro nápravy vagonů pomocí
hydraulické techniky je snadná, rychlá a bezpečná.
CTBU 130x230x160 (PLC 810-13)
Special double row tapered roller bearings for mounting the axles of
passenger and freight wagons for high transport speeds. These bearings
are fitted with cages made from polyamide PA66, rings have a surface
finishing made with the zinc-phosphate layer and they are certified in
accordance with the requirements of EN 12081. Assembly and disassembly
of these units for axles of wagons with hydraulic equipment is easy, fast
and safe.
2.41.10
Vačkové převodové mechanismy
Cam transmission mechanisms
EAS-Sensor - a Global Innovation in Overload Protection
By limiting the torque accurately, torque limiting clutches guarantee that
the strain on components in machines and systems does not exceed the
permitted values. Up to now, an external limit switch with a cable, which
transmitted a signal to the control unit in case of overload, was required.
The EAS®-Sensor developed by mayr® power transmission, a torque
limiting clutch with integrated signal transducer, transmits the overload
signal via radio. This revolutionary and absolutely reliable overload
detection provides significant advantages in comparison to standard signal
transmission.
Product innovation EAS-Sensor.
2.42.13
Hřídelové spojky
Shaft couplings
Mayr Antriebstechnik
87665 Mauerstetten, DE
primeflex - Nová vlnovcová spojka z vysoce kvalitní oceli
Naše nová zásuvná spojka primeflex má veškeré vlastnosti, které se
očekávají od moderní vlnovcové spojky z vysoce kvalitní oceli; primeflex
představuje inovativní technologii budoucnosti za mimořádně nízkou cenu.
Na rozdíl od jiných zásuvných ocelových vlnovcových spojek je primeflex
možné bezpečně odinstalovat i po dlouhodobějším provozu bez rizika
poškození ocelového vlnovce.
Příručka výrobku primeflex.
primeflex - the New Premium Steel Bellows Coupling
Our new plug-in type primeflex has all the characteristics to be expected
from a modern premium steel bellows coupling. primeflex stands for
innovative and future-orientated technology at an exceptionally low price.
In contrast to several other plug-in type steel bellows couplings, it can be
de-installed safely even after longer periods of operation without risking
damage to the steel bellows.
Product brochure primeflex.
VÚTS, a.s.
461 19 Liberec 1, CZ
Stand dvouosého polohování
Exponát demonstruje jednoduchý dvouosý polohovací systém na příkladu
natáčení solárního panelu. Řízení polohování jednotlivých os je realizováno
vícestavovou regulací se zpětnou vazbou pomocí absolutních snímačů.
Exponát názorně ukazuje propojení dvou systémů různých výrobců, kdy má
jeden systém od druhého rozdílné možnosti ve schopnostech řízení.
Stand of biaxial positioning system
The exhibit demonstrates simple biaxial positioning system exampled by
rotation of solar panel. Control of a positioning of each axis is realized by
intermittent control with a feedback via absolute encoders. The exhibit
clearly shows the connection of two systems from different manufacturers,
where each system has different control abilities.
2.42.6
Bezpečnostní spojky
Safety clutches
Mayr Antriebstechnik
87665 Mauerstetten, DE
2.43.9
Bezpečnostní brzdy
Safety brakes
Mayr Antriebstechnik
87665 Mauerstetten, DE
ROBA-topstop - Perfektní brzda vertikální osy
Hlavním cílem nové normy bezpečnosti EN ISO 13849-1 je předcházení
ohrožení osob. Nebezpečné situace se mohou vyskytnout v případě náhlého
poklesu vertikálních os.
S pomocí našeho ROBA-topstop můžete zajistit ochranu před jakýmikoliv
nebezpečnými situacemi, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s
vertikálními osami.
Katalog výrobků ROBA-topstop.
ROBA-topstop - the Perfect Vertical Axis Brake
The main objective of the new safety standard EN ISO 13849-1 is the
prevention of danger to people. Dangerous situations can occur, for
example, if vertical axes drop inadvertently.
Using our ROBA-topstop, you are able to provide protection against all
dangerous situations which can occur in vertical axes.
Product catalogue ROBA-topstop.
EAS-Sensor - Globální inovace v oblasti ochrany proti přetížení
Přesným omezením točivého momentu zaručují spojky, omezující točivý
moment, že napětí a namáhání dílů strojů a systémů nepřekročí povolené
hodnoty. Až doposud byl zapotřebí externí koncový spínač s kabelem, který
v případě přetížení předal signál do ovladače. EAS®-Sensor, vyvinutý divizí
přenosu výkonu společnosti mayr® , je spojka, omezující točivý moment se
zabudovaným snímačem signálu, který vysílá signál přetížení přes rádio.
Tato revoluční a absolutně spolehlivá detekce přetížení má zásadní výhody
ve srovnání se standardním přenosem signálu.
Inovace výrobků - EAS-Sensor.
2.43.9
3
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
2.45.3
Centrální mazací technika
Central lubrication technology
3.1.2.1
Elektrické motory s integrovanou převodovkou
Electric motors with integrated gear box
TRIBOTEC, spol. s r.o.
Lenze, s.r.o.
619 00 Brno, CZ
396 01 Humpolec, CZ
Jednopotrubní dávkovače CM, CL
Tukové a olejové dávkovače pro středotlaké a vysokotlaké systémy, dvě
velikostní řady 0,016-0,049 cm3/zdvih a 0,016-0,131 cm3/zdvih. Plynulá
regulace dávky maziva a signalizace chodu nastavitelná individuálně pro
každé mazané místo. Pro sklářské technologie, mechanické a hydraulické
lisy, vulkanizační lisy, obráběcí stroje.
Single line injectors CM, CL
Grease and oil injectors for high-pressure lubrication systems, two sizes
range 0.016-0.049 cm3/stroke and 0.016-0.131 cm3/stroke. Continuous
control of grease dose together with visual signalization of operating,
adjustable individually for each grease point. For glass technology,
mechanical and hydraulics and curing presses, machine tools.
Sady 8400 Drive Packages
V sadách Drive Packages jsou měnič 8400 motec, převodovka a motor
vzájemně ideálně sladěny. Sady Drive Packages se vyznačují vysokou
energetickou účinností u všech komponentů. Měnič frekvence 8400 motec
nabízí navíc k vysoké účinnosti převodovky a motoru inteligentní
přizpůsobení magnetizačního proudu. Díky funkci VDF eco lze snížit
spotřebu energie až o 30 %.
8400 Drive Packages
The 8400 Drive Packages comprise the mutually perfectly matched inverter
8400 motec, gearbox and motor. The Drive Packages are characterized by a
high energy efficiency of all components. The frequency inverter 8400
motec offers - besides high gearebox and motor efficiency - the intelligent
magnetization current matching. Thanks to the VDS eco function it is
possible to reduce power consumption up to 30%.
2.87
CAD, CAM, CIM pro ložiska a převody
CAD, CAM, CIM for bearings and gears
AUTODESK s.r.o.
186 00 Praha 8, CZ
3.1.3
Krokové motory
Stepping motors
SofCon spol. s r.o.
162 00 Praha 6, CZ
Autodesk Inventor 2011
Autodesk Inventor poskytuje komplexní a flexibilní řadu softwarových
nástrojů pro řešení 3D strojírenských návrhů, simulaci výrobků, tvorbu
nástrojů a komunikaci návrhů.
Autodesk Inventor 2011
Autodesk Inventor provides a comprehensive and flexible line of software
tools for 3D engineering design, simulation of products, creation of tools
and communication of designs.
2.99
Materiály a komponenty pro strojírenství jiné
Materials and components for mechanical engineering – other
RKM04
RKM04 je kompaktní řídicí jednotka určená pro ovládání až čtyř výkonových
stupňů krokových motorů. Jednotka pracuje autonomně dle programu v
paměti, nebo dle příkazů zasílaných přes komunikační linku RS485.
Jednotku lze programovat pomocí široké sady základních příkazů. Je možný
složený pohyb, změna rychlosti za pohybu, atd. K jednotce je možno
připojit např. výkonové stupně PKM02 firmy SofCon.
RKM04
RKM04 is a compact control unit designated for driving up to 4 step motor
power stages. It works autonomously by the program stored in its memory
or it is controlled by commands sent via RS485 comm. line. It is
programmable by wide range of basic commands. It can make compound
movement, changing the speed during movement etc. The unit can be
connected e.g. to the SofCon power stages PKM02.
UNICODE M&D, spol. s r.o.
393 01 Pelhřimov, CZ
Etikety a visačky GRAFIPLAST
Speciální etikety a visačky s vysokou mechanickou, chemickou a teplotní
odolností. Možnost lepení etiket na špinavé, mastné a jinak znečištěné
povrchy i v teplotách pod bodem mrazu. Materiály jsou vhodné pro hutní,
kovodělný, automobilový, stavební, chemický, potravinářský a dřevařský
průmysl.
Special labels and tags GRAFIPLAST
Special labels and tags with high tear resistance, chemical and high
temperature resistance. Self adhesive labels adhesion on oily, dump, rough
surfaces at low and high temperatures. Materials are suitable for metal
industry, automotive, construction, chemical, food and wood industry.
4
3.4.1.3
Klínové řemeny
V-belts
Gates Power Transmission Europe bvba
9320 Erembodegem, BE
Quad-Power III klínové řemeny
Nová generace vroubkovaných klínových řemenů nabízí další zvýšení
výkonu oproti dosavadnímu prvenství předchozí generace QP II a to o více
jak 15 %.
Využitím nově vyvinuté pryžové směsi Gates je s jeho Quad-Power®
klínovým řemenem zase o krok dále. Zvýšená únosnost, snížená hladina
hluku a rozšířený teplotní rozsah, Gates Quad-Power® III je
bezkonkurenční vůči kterémukoliv jinému klínovému řemeni na trhu. Tato
třetí generace úzkých vroubkovaných klínových řemenů nabízí řadu výhod
jak pro konstruktéry, tak pro pracovníky údržby.
Quad-Power III V-belts
New generation raw edge V-belts offer performance increase of 15%.
By utilising a newly developed rubber compound Gates is taking its
Quad-Power® V-belt range one step further. With an improved power
capacity, reduced noise levels and an extended temperature range, Gates
Quad-Power® III stands out against any other V-belt in the market. This
third generation of raw edge, narrow section V-belts with notched profile
offers numerous advantages for both design engineers and maintenance
staff.
3.4.1.3
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
3.10.11
Hydraulické hadice se šroubením
Hydraulic hoses with union nuts
Hansa Flex spol. s r.o.
102 00 Praha 10, CZ
Pojízdná dílna FLEXXPRESS.
FLEXXPRESS mobile service.
3.20.13
Průmyslové vývěvy a vakuová čerpadla
Industrial vacuum pumps
PFEIFFER Vacuum Austria GmbH
1150 Wien, AT
Firma Pfeiffer Vacuum představuje svoje nová bezúdržbová turbočerpadla s
aktivní 5-osou magnetickou levitací. Vynikající rychlost čerpání, stlačení a
průtoku plynu a rovněž nízké vibrace za chodu - to je jen pár
charakteristických rysů, na něž jsme se soustředili pří vývoji této nové série
čerpadel. A díky kterým je náš nový výrobek HiPace M perfektním řešením
pro takové oblasti použití a procesy, jako je analytický průmysl, průmysl
nátěrových hmot, elektronika, polovodiče; nesmíme zapomenout ani na
oblast výzkumu a vývoje.
Pfeiffer Vacuum introduces its new maintenance-free turbopumps with
active 5-axis magnetic levitation. Outstanding pumping speed,
compression and gas throughput, as well as low-vibration operation, are
just a few of the features to which we considered in developing this new
series of pumps. That makes our new HiPace M the perfect solution for
applications and processes from the analytical industry, coating,
electronics and semiconductors, as well as R&D.
3.21.3
Prvky pro řízení tlaku a průtoku vzduchu
Air pressure and flow control elements
ewo, H. Holzapfel GmbH & Co. KG
70565 Stuttgart, DE
Filtr a regulátor 40-60 bar
Filtr na přípravu vzduchu a regulátor s tlakem na vstupu až 60 bar a na
výstupu 50 bar.
40-60 Bar Filter + Regulator
Air - Preparation Filter and regulator up to 60 Bar inlet pressure and 50 Bar
outlet pressure.
3.32.2
Trysky kapalinové
Nozzles for liquids
Spraying Systems Czech, s.r.o.
639 00 Brno, CZ
Tryska PulsaJet
Automatická rozprašovací tryska pro přesný střik.
PulsaJet automatic Spray Nozzles
Unmatched precision for the most demanding coating, sealing and marking
operations.
3.77
CAD, CAM, CIM pro pohony, hydrauliku, vzduchotechniku a
kompresorovou techniku
CAD, CAM, CIM for drives, hydraulics, air-conditioning and
compressor technology
VARICAD spol. s r.o.
460 08 Liberec 8, CZ
VARICAD 2010-2
CAD systém pro strojírenství pro Windows a Linux. V základní ceně systému
jsou tyto moduly: 3D modelář, parametrizace, 2D kreslení, knihovny
strojních součástí a symbolů, výpočty, potrubí, rozviny, kusovníky, razítka,
archiv.
VARICAD 2010-2
CAD system for mechanical engineering (for Windows and Linux). The CAD
system provides: 3D, parameters and geometric constraints, 2D, libraries of
mechanical parts, mechanical part calculations, tools for shells, pipelines,
sheet metal unbending and crash tests, tools for working with bills of
materials and title blocks.
4.3.4
Extrudery – vytlačovací stroje
Extruders – extruding machines
LUNG-MENG MACHINERY CO., LTD.
106 Taipei City, TW
Systém na vyfukování fólie
Všechna řešení pro plastové fólie, od jednovrstvých po vícevrstvé v
závislosti na požadavcích zákazníka.
Blown film extrusion system.
All solutions for plastic films, from mono-layer to multi-layer depending on
customer's requirement.
4.3.7.1
Normalizované díly do lisovacích nástrojů a forem pro plasty
Standardized components for moulding dies and moulds for
plastics
E.N.S. INTERNATIONAL Srl
25089 Villanuova sul Clisi, IT
Vodicí pouzdra, sloupy, stojany a klece kuličkového ložiska vyhovující
mezinárodním normám.
ENS INTERNATIONAL je přední italský výrobce vodicích prvků pro
zápustkové sady, které vyhovují mezinárodním normám i speciálním
výkresům zákazníků.
Guide bushes, pillars and ball cages following international norms.
ENS INTERNATIONAL main Italian producer of guide elements for dies sets
following international norms and customers special drawings.
4.3.8.9
Manipulátory pro plastikářské stroje
Manipulators for plastic moulding machines
A.M. spol. s r.o.
463 11 Liberec, CZ
Tříosý servorobot STM-1
Osy X a Y s pneumatickým pohonem, osa Z se servopohonem, možnost
doplnění druhým ramenem - současné vyjímání vtoků i výrobků.
20 standardních a 80 uživatelských programů.
EUROMAP 12/67.
4.3.8.9
5
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
Three axis robot STM-1
Axis X and Y pneumatic driven, axis Z servo driven, possibility of second arm
- sprue and goods takne out simultaneously.
20 standard and 80 user defined programs.
EUROMAP 12/67.
4.3.18.3
Stroje pro svařování plastových fólií
Plastic foil welding machines
LUNG-MENG MACHINERY CO., LTD.
106 Taipei City, TW
4.3.10
Formy a nástroje pro vstřikolisy
Moulds and tools for injection presses
TVAR výrobní družstvo Pardubice
530 03 Pardubice, CZ
Forma pro vstřikolisy
Vysoká kvalita leštěných ploch, kvalita tepelného zpracování dílů formy
dokladována protokolem, použití kvalitních systémů horkých vtoků,
dokonalé odzkoušení vyrobených forem, dokladovaná evidence počtu
zdvihů formy za celou dobu její životnosti, konstrukce a výroba forem
realizovaná s podporou CAD a CAM, zkušenosti z dlouhodobého provozu
forem a mnohaleté zkušenosti při jejich výrobě.
Mould for injection moulding machines
High-quality of polished surfaces, the quality of the thermal processing of
mould parts is evidenced with a protocol, the application of high-quality
hot inflow systems, our perfect testing of manufactured moulds, the
number of the strokes of a mould during its entire life is also documented,
design and manufacture of moulds carried out with the aid of CAD and CAM,
the experience gaigned from the long-run operation of moulds and many
years experience in toolmaking.
4.3.10.1
Systémy horkých vtoků
Hot air-channel systems
GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
35066 Frankenberg - Eder, DE
Stroj na plastové sáčky/tašky
Sáčky na trička, nákupní tašky, pytle na odpadky, sáčky v roli.
Personalizace pro naše zákazníky.
Plastic bag making machine.
For T-shirt bag, shopping bag, garbage bag, bag on roll.
We customerize for our customers.
4.34.1.7.3
Polyamid 6
Polyamide 6
PLASTCOM s.r.o.
831 03 Bratislava, SK
Vývoj, výroba, recyklace a aplikace konstrukčních plastů pro vstřikování na
bázi termoplastů, včetně technické podpory, na bázi základních polymerů
PA 6, PA 66, PP a PBT s chemickým vyztužením skleněným vláknem,
skleněnými mikrokuličkami, minerálními plnivy, s nehořlavou úpravou, s
tepelnou a UV odolností a antistatickou stabilizací v celé barevné škále dle
stupnice RAL.
R&D, production, recycling and application of engineering plastics for
injection moulding on the basis of thermoplastics, including technical
support, on the basis of PA6, PA66, PP and PBT with chemical
reinforcement of glass fibre, glass beads, mineral filler, incombustible
adjustment, heat and UV resistance and antistatic stabilization in different
colours according to the RAL scale.
4.35.7
Chladicí maziva a kapaliny
Cooling lubricants and liquids
Curtis Systems GmbH
Trysky LT, LOT s vedlejšími kanálky pro boční uspořádání vtoků
Trysky série LT a LOT jsou ideální pro vícehrotové uspořádání vtoků pro malé
výrobky, např. prostředků zdravotnické techniky nebo pro obalový
průmysl. Typ LT s počem až 24 hrotů. Typ LOT s počtem až 8 hrotů.
Nozzles with LT, LOT sub-runners for side gating
The nozzles series LT, LOT are ideal for the multi tip gating of small
products for example in the medical and packaging industry. Type LT up to
24 tips for allocation. Type LOT up to 8 tips.
Multi Nozzle Line SM-T
na vertikální vtokové soustavy, ve spojení s rozváděčem.
Série trysek vhodná pro vícehrotové uspořádání vtoků pro malé součásti a
součásti s malým oddělovacím prostorem. Jednotlivě regulovatelné hroty.
Trysky s osou nebo bez osy.
Multi Nozzle Line SM-T
for vertical gating, in connection with manifold.
The nozzle series is perfect for the multi-tip gating of small parts and that
with close cavity spacing. Separately regulated nozzle tips. Nozzles with or
without shaft.
Synventive Molding Solutions s.r.o.
250 88 Čelákovice, CZ
Šroubované trysky 06 E
- jednoduchá zástavba, malé rozměry, široké použití, otevřené či zavírané.
Robustní a spolehlivé řešení.
Screwed nozzles 06 E series
- simple assembly, small dimensions, wide range of applications, open or
valvegate.
Robust and reliable solution.
6
65239 Hochheim, DE
Jsme globální dodavatel nejlepšího integrovaného mazacího systému pro
kovoobráběcí průmysl na celém světě. Naše výrobky a služby jsou
optimalizovány tak, aby splňovaly potřeby a výrobní prostředí i těch
nejnáročnějších zákazníků.
We're a global supplier of the best integrated lubricant system available to
the metal working industry worldwide. Our products and services are
optimized to meet the needs and production environments of even the
most demanding clients.
4.39
Tmely
Cements
WEICON - ŠAFAŘÍK s.r.o.
415 01 Teplice, CZ
WEICON KERAMIKA BL
Povrchová ochrana plněná minerály (karborundem a zirkonsilikátem) s
extrémní odolností vůči abrazi a opotřebení. Roztíratelná ochrana s
vysokou teplotní odolností (do +180 °C) se používá k opravám vodních
turbín, čerpadel, násypek, dmychadel, ventilátorů atd.
WEICON CERAMIC BL
Brushable surface protection, mineral filled (carborundum and zircon) with
extremely high wear and abrasion resistance. CERAMIC BL is a liquid, high
temperature resistant (up to +180 °C) mass used for water turbine, pumps,
funnels and blower vanes repairs.
4.39
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
4.40
Lepidla
Adhesives
6.6.1.4
Svítidla na pracovištích
Workplace light fixtures
HENKEL ČR spol. s r.o. - GENERAL INDUSTRY
Dioptra, a.s. Turnov
170 04 Praha 7, CZ
Společnost Henkel nabízí širokou škálu výrobků - lepidel, těsnicích hmot a
dalších produktů značek Loctite®, Teroson, P3, Bonderite. Poskytuje
technickou a technologickou podporu všech fází výroby - od návrhu a
vývoje produktu až k výrobnímu procesu, s testováním vzorků a zkouškami
dávkování, za účelem nabídnout kompletní řešení - to vše pro zajištění
spolehlivého provozu. Ucelený systém zahrnuje prakticky orientovaná
školení dle potřeb zákazníka, technickou literaturu, poradenskou činnost.
Současně přichází na trhu s inovativním ochranným povlakem Aerodag®
CERAMISHIELD™ pro svařovací procesy.
Henkel provides a wide range of products - adhesives, sealants and other
products of Loctite, Teroson, P3, Bonderite brands. Provides technical and
application support of all production phases - from design and product
development to the manufacturing process, with simulated testing and
dispensing trials, to offer complete system solutions - all for reliability at
work.
Complete system includes tailored made trainings, technical literature,
consultancy service.
Currently is coming on the market with innovative protective coating
Aerodag® CERAMISHIELD™ for welding processes.
511 21 Turnov, CZ
Svítidla s LED čipy
- zlepší kvalitu osvětlení nejen na pracovišti, životnost LED čipů je min.
50.000 hod. Svítidla vyrábíme s volitelnou teplotou chromatičnosti,
různými vyzařovacími úhly a množstvím LED čipů dle požadavku na
intenzitu osvětlení.
Lamps with LED chips
- lighting not only improves the quality of the workplace, the LED chip life
is min. 50,000 hours. Lamps are manufactured with optional color
temperature, radiation angles and different number of LED chips required
by the intensity of illumination.
6.7.2.6
Frekvenční měniče
Frequency changers
Lenze, s.r.o.
396 01 Humpolec, CZ
5.2.13
Hybridní pohony
Hybrid drives
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
250 68 Řež, CZ
TriHyBus - Trojitě hybridní vodíkový autobus
TriHyBus - Trojitě hybridní městský autobus poháněný vodíkovým
palivovým článkem. Kromě palivového článku autobus využívá baterie a
ultrakapacitory pro ukládání energie vznikající při brzdění a současně pro
podporu palivového článku při energeticky náročných režimech provozu.
Hybridizací pohonu byla docílena vysoká celková účinnost pohonu,
spotřeba vodíku je přibližně 8 kg/100 km.
TriHyBus - Triple Hybrid Hydrogen city Bus powered by PEM fuel cell. Power
system consists of Fuel Cell, Li-Ion batteries and ultracapacitors which are
used for recuperative braking and for supporting fuel cell system during a
high energy consuming part of a drive cycle. Typical hydrogen consumption
is less than 8 kg H2 per 100 km.
5.2.14
Palivové články na vodík, zemní plyn, líh pro výrobu energie
Fuel cells using hydrogen, natural gas, alcohol for power
generation
FRONIUS Česká republika s.r.o.
102 00 Praha 10, CZ
Energy Cell
Palivový článek Fronius Energy Cell je celosvětově první vodíkový článek,
který vyrábí elektřinu zcela bez odpadních produktů zatěžujících životní
prostředí a získal TÜV Süd certifikát. Tyto články přeměňují solární vodík na
elektřinu - bezpečně a s extrémní účinností.
Energy Cell
The Fronius Energy Cell is the world's first TÜV Süd certified
hydrogen-powered fuel cell system that generates electricity without any
emissions whatsoever. It converts the energy stored in hydrogen directly
into electrical power - safely and extremely efficiently.
6.7.2.6
Měnič L-force Inverter Drives 8400 protec
Decentralizovaný měnič frekvence 8400 protec boduje především svým
důsledně aplikovaným Plug & Drive principem, čímž šetří vzácný čas při
instalaci, uvádění do provozu a při případném servisu. Decentralizované
řešení nabízí "Safety on board" a integrované polohování. Kompaktní
přístroje s výkony od 0,75 do 4 kW se hodí především pro využití v
horizontální a vertikální dopravní technice.
Frequency L-force Inverter Drives 8400 protec
The decentralized frequency inverter 8400 protec scores in particular by its
rigorously applied Plug and Drive principle which saves valuable time
during installation, commissioning, putting into operation and during
possible servicing.The decentralized solution offers ''Safety on board'' and
integrated positioning. Compact devices with the outputs from 0.75 up to 4
kW are suitable in particular for use in horizontal and vertical conveying
technology.
Měnič L-force Inverter Drives 8400 motec
Decentralizovaný měnič je vhodný především pro jednoduché aplikace a
zaručuje vysokou energetickou účinnost. K dispozici jsou přístroje s výkony
od 0,37 do 1,5 kW. Měnič 8400 motec lze díky odolné konstrukci a
vysokému stupni krytí namontovat přímo na motor nebo do jeho
bezprostřední blízkosti. Výhody: úspora místa v rozvaděči, redukce délky
stíněných kabelů, rychlé uvedení do provozu.
Frequency L-force Inverter Drives 8400 motec
The decentralized inverter is suitable in particular for simple applications
and guarantees high power efficiency. The devices with the output from
0.37 up to 1.5 kW are available. Thanks to its resistant design and high
degree of coverage and guarding the inverter 8400 motec can be installed
directly on the motor or next to it. Advantages: saves place in the
switchboard, reduces shielded cable length, quick commissioning and
putting into operation.
7
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
6.15.3
Asynchronní elektromotory
Asynchronous electric motors
7.5.1.8
Průmyslové řídicí počítače
Industrial control computers
Lenze, s.r.o.
SofCon spol. s r.o.
396 01 Humpolec, CZ
162 00 Praha 6, CZ
Asynchronní motory L-force MF
Asynchronní motory L-force MF s převodovkami L-force využívají důsledně
přednosti provozu s měničem frekvence a ještě přitom šetří rozpočet.
- kompaktní: až o dvě velikosti menší než standardní asynchronní motory
- energeticky účinné: lepší účinnost než stanoví třída IE2
- dynamické: moment setrvačnosti jako u servomotoru
- variabilní: velký rozsah otáček (1:24)
Asynchronous motors L-force MF
Asynchronous motors L-force MF with gearboxes L-force utilize advantages
of operation with the frequency inverter consistently and at the same time
save the budget.
- compact: up to two sizes smaller than the standard asynchronous motors
- energy effective: better efficiency than determined by the class IE2
- dynamic: moment of inertia like in case of the servo motor
- variable: large speed range (1:24)
ACS6
Řídicí jednotka ACS6 je v prvé řadě určena pro řízení teploty, vlhkosti a
větrání, ke sběru dat a jejich evidenci, ale vzhledem k velkému počtu
vstupů, výstupů a komunikačních linek, může být použita zcela obecně.
Řídicí jednotka obsahuje procesorovou jednotku KIT188 a základní desku s
12x DIN, 24x DOUT, 9x AIN, 6x AOUT a několik komunikačních linek (2x
RS232, 2x RS485, Ethernet).
ACS6
ACS6 control unit is mainly designated for temperature, humidity and
ventilation control, data collecting and archiving. But due to big amount of
inputs, outputs and communications the unit can also be used generally.
The control unit contains processor board KIT188 and mainboard with 12x
DIN, 24x DOUT, 9x AIN, 6x AOUT and some communication lines (2x RS232,
2x RS485, Ethernet).
6.18.7
Infraohřevy
Infra-red heating
7.5.1.99
Díly k zařízením pro automatizaci a regulaci řízení jiné
Components for automation and control technology equipment
– other
Able Electric, spol. s r.o.
ATROLAT spol. s r.o.
460 08 Liberec 8, CZ
Quartzová topidla TANSUN a BURDA
Unikátní koncept vytápění - princip slunečního efektu, kdy se ohřívají
přímo lidé nebo objekty a ne vzduch mezi nimi. Topidla využívají přeměny
elektrické energie na teplo s účinností až 92 %. Využití: haly, sklady,
kostely, dílny, garáže, pergoly, zahrádky.
TANSUN and BURDA quartz heaters
Unique heating concept - the sun effect principle heating directly people or
objects instead of the air in between them. The heaters work on the
principle of electric power conversion to heat with an efficiency of up to
92%.
Application: halls, warehouses, churches, workshops, garages, gazebos,
and gardens.
739 61 Třinec, CZ
Mikrospínače, koncové spínače, regulátory, zapisovače, bezpečnostní
prvky, snímače-spínače tlaku, proudu, teploty, vlhkosti, otáček, snímače
hladiny.
Micro switches, end switches, governors, recorders, safety elements,
pressure, flow, temperature, moisture, speed sensors-switches, water level
sensors.
7.5.5.9
Řídicí systémy PCC (Programmable Computer Controller)
Control systems PCC (Programmable Computer Controller)
TG drives s.r.o.
7.1.27
Měřicí a testovací zařízení pro elektrotechnickou výrobu
Measuring and testing equipment for electrotechnical
production
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
160 00 Praha 6, CZ
R&S RTO, R&S RTM
Rohde & Schwarz rozšiřuje své portfólio o osciloskopy a uvádí na trh dvě
nové řady přístrojů. Osciloskopy R&S nabízejí inovativní uživatelské
rozhraní, nejvyšší četnost aktualizace zobrazení na světě, nejpřesnější
spouštění, řadu velmi kvalitních sond.
R&S RTO, R&S RTM
The company Rohde & Schwarz extends its portfolio by oscilloscopes and
launches two series of devices. The R&S oscilloscopes offer the innovative
user interface, the highest frequency of image updating globally, the most
precise start and a number of high-quality probes.
8
617 00 Brno, CZ
Řídicí systém TGMotion
- předvedení řídicího systému TGMotion pracujícího pod OS Windows s
komunikací EtherCat na demonstračním zařízení. Systém je vhodný na
řízení strojů, CNC soustruhů, CNC fréz, modul PLC, řízení robotů.
Control system TGMotion
-demonstration of the control system TGMotion working under OS Windows
with EtherCat communication on the demo unit. The system is suitable for
controlling miscellaneous machines, CNC machine tools, CNC milling
machines, PLC modules and robots.
7.5.5.9
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
7.5.6.1
Servomotory
Servomotors
REM-Technik s.r.o.
615 00 Brno, CZ
SERVOMOTOR EZ od STÖBER
- extrémně krátká a kompaktní konstrukce
- délka servomotoru pouze 107 mm díky nové technologii statorového
vinutí
- velmi vysoký výkon
- velký točivý moment s upravitelnou dynamikou
- možnost integrovaného chlazení
- velikosti: EZ 401 - EZ 705
- rozběhový moment: 2,6 - 31 Nm
- může být dodán i s dutou hřídelí - typ EZF
STÖBER EZ Servo Motor
- extremely short and compact design servomotor
- length only 107 mm thanks to the new technology of stator winding
- very high performance
- powerful torque with dynamic performance that can be modified
- optionally with liquid cooling
- sizes: EZ 401 - EZ 705
- static torque: 2.6 - 31 Nm
- can be delivered also with hollow shaft - type EZF
7.5.6.2
Servopohony
Servo units (actuators)
AUMA - Servopohony spol. s r.o.
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, CZ
Víceotáčkové elektrické servopohony SA 07.2 - SA 16.2, generace g.2
- jednoduchá obsluha
- diagnostika a snímání provozních dat
- rozšířené podmínky použití
- vylepšená manipulace a obsluha
- preciznost a přesnost regulace
- trvalá spolehlivost
- flexibilita a přizpůsobení
Dnes plánujeme pro zítřek.
High speed electric servo drives SA 07.2 - SA 16.2, g.2 generation
- easy to operate
- operation data diagnosing and scanning
- extended application conditions
- improved handling and operation
- precise and accurate control
- permanent reliability
- flexibility and accommodation
Today we plan for tomorrow.
7.6.2
Důlní zabezpečovací zařízení
Mining safety equipment
VFSK5
The VFSK5 is signaling and communication equipment for a mine elevator
shaft, to a depth of 1 200 m, that connects the shaft operator with a worker
in the cabin. A loud spoken code is made possible over the connection,
enabling the transmission of binary and analog information from a moving
cabin in the shaft of coal mines. The equipment increases the safety of
workers on the job.
7.7.2
Zařízení na kontrolu osob a zavazadel
Personnel and luggage checking equipment
ZAM - SERVIS s.r.o.
702 00 Ostrava - Přívoz, CZ
ISI - identifikační systém pracovníků v podzemí
Zařízení je určeno k průběžnému bezkontaktnímu zjišťování místa polohy
pracovníků v hlubinných dolech pomocí systému RFID čteček a
identifikačních TAGů a přenos informací na povrch dolu, jejich zpracování
na počítači a distribuce informací do informační sítě. Komunikace čteček a
TAGů probíhá na kmitočtu 868 MHz. Systém slouží jak pro zlepšení
organizace práce, tak i pro řešení havárií a nehod.
ISI - identification system for people working underground
The equipment is designed to detect the whereabouts of mineworkers on a
continual basis, by using a contactless RFID reader and identification TAG
system that conveys information to the mine surface, where it is processed
on a computer and distributed via an information network. Communication
between the readers and TAGs uses a frequency of 868 MHz. The system is
used to improve both the organization of labor and provide solutions
during emergencies and accidents.
7.11
Průmyslové roboty a jejich prvky
Industrial robots and their assemblies
BLUMENBECKER PRAG s.r.o.
108 03 Praha 10, CZ
Robotická buňka na výkonné frézování pomocí robota KUKA.
Robotic booth for heavy-duty milling, using the KUKA robot.
OPTICONTROL s.r.o.
664 31 Lelekovice, CZ
SCARA a šestiosé průmyslové roboty EPSON.
SCARA and six-axis industrial robots EPSON.
SONETECH s.r.o.
760 01 Zlín, CZ
Komplexní řešení programování NC strojů i robotů v jednom systému.
Ukázka od modelování přes programování až po práci robotů.
Complete solutions of NC machine and robot programming in one system.
Demonstration of modelling through to programming and robot work.
ZAM - SERVIS s.r.o.
702 00 Ostrava - Přívoz, CZ
VFSK5
Zařízení VFSK5 je signalizační a hovorové zařízení pro spojení strojníka
jízdy a pracovníka v dopravní nádobě výtahového zařízení v hlubinných
dolech, hloubka 1 200 m. Umožňuje signalizaci dohodnutým kódem,
hlasité hovorové spojení a přenos binárních a analogových informací z
pohybující se dopravní nádoby dopravního zařízení v jámách hlubinných
dolů. Zařízení zvyšuje bezpečnost pracovníků obsluhy.
7.11
9
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
7.34.9
Univerzální analyzátory analogových a digitálních NF
systémů
Universal analyzers of analog and digital LF systems
GHV Trading, spol. s r.o.
7.38.1.6
Snímače polohy
Position sensors
JIRKA a spol., s.r.o.
549 46 Horní Radechová, CZ
602 00 Brno, CZ
Tester instalací C.A 6116
Zobrazení průběhu napětí a proudu na obrazovce
Měření výkonu a harmonických
Klávesnice pro zadávání uživatelských dat
Grafický displej se schématy zapojení
Profesionální odolné pouzdro s krytím IP 53
Měření odporu a propojení
Měření izolací od 50 do 1000 V
Měření uzemnění několika metodami
Měření impedance smyčky
Měření proudového chrániče
Měření proudů klešťovými přístroji
Měření sledu fází
Multi-function installation Tester C.A 6116
Oscilloscope function for Voltage and Current
Power and harmonics values
Connection diagrams
On-line Help
Continuity and Resistance
Insulation from 50 V to 1000 V
Earth Resistence with 3 stakes and with clamps
Loop impedance with inductivity
RCD Testing
Current with clamps
Detection of phase rotation
IP 53
Digitální odměřování polohy
Rozsáhlá nabídka digitálních indikací a snímačů polohy - magnetické,
optické, induktivní, rotační, potenciometrické. Předností magnetických
snímačů je jejich velmi příznivá cena, vysoké rozlišení (až 0,005 mm),
prachotěsnost, vodotěsnost, vysoká odolnost vůči mechanickému
poškození. Jednotlivé snímače a indikace z naší nabídky lze libovolně
kombinovat bez jakýchkoliv úprav.
Digital Readout Systems
Wide offer of the digital readouts, linear and rotary encoders - magnetic,
optical, inductive, potentiometric. The advantage of our encoders is very
reasonable price, high resolution (up to 0.005 mm), dust-proof,
water-proof, high resistance against the mechanical damage, small sizes.
There is possible to freely combine all our linear encoders with all our
digital readouts.
SETRON s.r.o.
142 00 Praha 4 - Písnice, CZ
Senzory pro průmyslovou automatizaci
Optické a laserové senzory pro odměřování vzdálenosti.
Odolné optické senzory v nerezovém pouzdře pro potravinářský a chemický
průmysl.
Sensors for industrial automation
Optic and laser sensors for distance metering.
Resistant optic sensors in a stainless case for food and chemical industry.
7.34.12.2
Digitální osciloskopy
Digital oscilloscopes
7.39.8.2
Kamery pro infračervenou termografii
Cameras for infra-red thermography
TR instruments spol. s r.o.
MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o.
616 00 Brno, CZ
391 65 Bechyně, CZ
Přenosné osciloskopy Metrix SCOPIX řada III
Osciloskop SCOPIX sdružuje 5 přístrojů do jednoho. Kromě osciloskopu
nabízí funkci FFT analyzátoru, multimetru/wattmetru, harmonického
analyzátoru (napětí/proud/výkon) a záznamníku. Galvanicky oddělené
vstupy mají šířku pásma od 40 MHz do 200 MHz se vzorkováním 2,5 GS/s.
100 MHz a 200 MHz modely jsou ve verzi 2 nebo 4 kanálové. Přístroje dále
disponují funkcí web serveru a FTP server/client. Měřené průběhy je možné
ukládat na SD paměťovou kartu.
Portable oscilloscopes Metrix SCOPIX III
5 complementary tools in a single instrument SCOPIX: oscilloscope, FFT
analyzer, multimeter/wattmeter, harmonic analyzer on
voltage/current/power and recorder. Isolated channels offer bandwidth
from 40 MHz up to 200 MHz and sampling rate 2,5 GS/s. 100 MHz and 200
MHz models are available as 2 or 4 channels models. Instruments are
equipped with web server with cursors and automatic measurements and
FTP server/client. Measurements may be stored on removable large
capacity SD card.
Nová infračervená kamera TIM
Tato kamera představuje systém, který je určen pro záznam tepelných
obrazů pomocí radiometrického měření. Používá mikrobolometrický
detektor FPA s rozlišením 160x120 pixelů, jehož vysoká teplotní citlivost
(0,08 K při zorném poli 31°, 0,3 K při zorném poli 9°) umožňuje zobrazení
jemných tepelných diferencí. Frekvence obrazu je 100 Hz. Cena kamery je
119 000 Kč.
A new infrared camera TIM
This camera represents the system intended for thermal image scanning,
using radiometric measurements. It utilizes the microbolometric FPA
detector with resolution of 160x120 pixels, high temperature sensitivity of
which (0.08 K at 31° eyeshot, 0.3 K at 9° eyeshot) enables displaying of
fine thermal differences. Image frequency: 100 Hz. Price: 119,000 CZK.
PROXIS, spol. s r.o.
184 00 Praha 8, CZ
THERMO GEAR G100/120
Kompaktní termovizní kamera s výklopným displejem, záznamem videa a
řadou nových pokročilých funkcí.
THERMO GEAR G100/120
Compact thermal camera with a lot of new advanced features and functions.
10
7.39.8.2
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
7.39.11.1.1
Vakuometry
Vacuum meters
7.42.2.4.1
3D souřadnicové měřicí stroje a prvky
3D coordinate measuring devices and elements
AHLBORN měřicí a regulační technika
spol. s r.o.
NMS s.r.o.
821 06 Bratislava, SK
147 00 Praha 4 - Podolí, CZ
ALMEMO
Měřicí přístroj pro všechny fyzikální, chemické a elektrické veličiny.
ALMEMO
Measuring device for all physical, chemical and electrical variables.
7.39.13.1
Přístroje pro monitorování vibrací
Vibration monitoring instruments
TR instruments spol. s r.o.
616 00 Brno, CZ
ShockLog - Záznamníky událostí
Nové ShockLog záznamníky firmy Lamerholm Electronics jako kombinace
pokročilé technologie tříosých akcelerometrů, speciální elektroniky a
softwaru tvoří vyspělou přístrojovou techniku pro monitorování otřesů a
vibrací. Tyto unikátní záznamníky jsou vhodné jak pro ochranu cenných
pevných nebo mobilních zařízení a pro záznam směru, intenzity a trvání
otřesů a vibrací během přepravy.
ShockLog - Event Data Recorders
The new Lamerholm Electronics ShockLog recorders combine advanced
triaxel piezo electric accelerometer technology with sophisticated
electronics and software to offer an advanced shock and vibration
monitoring instrumentation. These unique recorders are equally suitable
for protecting high value fixed or mobile installations and recording impact
direction, intensity and duration of shock and vibration during
transportation.
7.42.2.4
Souřadnicové měřicí stroje a jejich příslušenství
Coordinate measuring devices and accessories
DEOM s.r.o.
158 00 Praha 5, CZ
Leica Absolute Tracker AT 401
První nejmenší laserový tracker vážící méně než 15 kg na provoz s bateriemi
vhodný také pro vnější použití dokonce i v dešti. Je schopný pracovat v těch
nejnáročnějších prostředích s nejvyšší přesností a na velké vzdálenosti.
Leica Absolute Tracker AT 401
The first smallest laser tracker weighing less than 15 kg for operation with
batteries, suitable also for outdoor usage even in the rain. It can operate in
the most challenging environments with the highest precision and for large
distances.
Leica AT T-Probe
Malý, lehký, uživatelsky orientovaný a přesný ruční snímač umožňuje měřit
i těžce dostupné body v bezkonkurenčním měřicím rozsahu až do
vzdálenosti 30 m.
Leica AT T-Probe
A small, light, user-oriented and precise hand sensor enables to measure
also hardly accessible points in uncontested measuring range up to
distance of 30 m.
Leica AT T-Scan
Ruční laserový skener na efektivní a přesné 3D plošné skenování. Umožňuje
digitalizovat plochy i přímo u aplikace. Pracuje ve velkém měřícím rozsahu
(do 30 m). Po krátkém vyrovnání dílu je schopný v režimu online inspekce
zodpovědět do několika minut otázky týkající se rozměrů a tvarových
odchylek vůči CAD datům.
Leica AT T-Scan
Hand laser scanner for effective and precise 3D surface scannning. It
enables to digitize surfaces also right at the application. It operates in a
large measuring range (up to 30 m). After short alignment of a part it can
answer questions regarding dimensions and shape deviation in comparison
to CAD data in several minutes in online inspection mode.
7.42.2.7
Vyvažovací stroje
Balancing machines
Schenck RoTec GmbH
64293 Darmstadt, DE
Multisenzorové měřicí stroje EXCEL
Firma Micro-Vu (založena r. 1959) přichází s novou řadou automatických
multisenzorových 3D měřicích strojů EXCEL s měřicím rozsahem XY 500x400
mm až 2500x1600 mm, v ose Z až 400 mm. Kameru lze doplnit dalšími
senzory: dotykovou sondou RENISHAW a laserovou skenovací sondou
MICRO-EPSILON. Stroje lze navíc vybavit rotační hlavou, která může být
použita jako čtvrtá měřicí osa.
Multisensor measuring machines EXCEL
Micro-Vu Corporation (founded 1959) is coming with new line of automatic
multisensor 3D measuring systems EXCEL with the XY measuring range from
500x400 mm up to 2500x1600 mm, in Z axe up to 400 mm. Machines with
optical sensor (camera) are ready to use touch probe RENISHAW and laser
scanning probe MICRO-EPSILON. Rotary stage (fourth measuring axe) is an
option to.
7.42.2.7
PASIO 05 - nový horizontální vyvažovací stroj pro rotory až do 500 g s
novým měřícím systémem CAB920SmartTouch přátelským pro uživatele
Nový PASIO 05 je univerzální vyvažovací stroj pro malé rotory od 50 do 500
g, které musí být vyváženy rychle a přesně. Vzhledem k jejich vysoké
pružnosti a bezpečnosti procesu je tento stroj vhodný pro bezchybné
vyvážení celé řady nerůznějších typů rotorů. Charakteristickými rysy je
vysoký výkon, jednoduchý provoz a mimořádně vysoká přesnost měření.
PASIO 05 - new Horizontal Balancing Machine for rotors up to 500 gs with
new, user friendly measuring unit CAB920SmartTouch
The new PASIO 05 is a universal balancing machine for small rotors of 50 to
500 gs which must be balanced quickly and accurately. Due to their high
flexibility and process security it is suitable for faultless balancing of many
different rotor types. It unites high productivity, a simple operation and
extreme measuring precision.
11
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
VIRIO 05 - nový vertikální vyvažovací stroj pro rotory až do 500 g s novým
měřícím systémem CAB920SmartTouch přátelským pro uživatele
Nový VIRIO 05 je univerzální vyvažovací stroj pro malé rotory od 50 do 500
g, které musí být vyváženy rychle a přesně. Vzhledem k jejich vysoké
pružnosti a bezpečnosti procesu je tento stroj vhodný pro bezchybné
vyvážení celé řady nejrůznějších typů rotorů. Charakteristickými rysy je
vysoký výkon, jednoduchý provoz a mimořádně vysoká přesnost měření.
VIRIO 05 - new Vertical Balancing Machine for rotors up to 500 gs with new,
user friendly measuring unit CAB920SmartTouch
The new VIRIO 05 is a universal balancing machine for small rotors of 50 to
500 gs which must be balanced quickly and accurately. Due to their high
flexibility and process security it is suitable for faultless balancing of many
different rotor types. It unites high productivity, a simple operation and
extreme measuring precision.
PASIO 50 - horizontální vyvažovací stroj pro rotory do 50 kg
Válcovité rotory s vlastními hřídelovými čepy i diskové rotory s vloženými
hřídeli je možné vyvážit snadno a s nejvyšší přesností měření. Rotor může
vážit až 50 kg, může mít průměr až 600 mm a délku až 1100 mm.
PASIO 50 - Horizontal Balancing Machine for rotors up to 50 kgs
Cylindrical rotors with their own shaft journals as well as disc type rotors
with intermediate shafts can be balanced simply and with highest
measurement accuracy. The rotor can weigh up to 50 kg, with a diameter up
to 600 mm and a length up to 1100 mm.
7.42.2.8
Provozní vyvažovací stroje
Operational balancing machines
Schenck RoTec GmbH
64293 Darmstadt, DE
SmartBalancer2 - přenosné vyvažovací zařízení pro vyvažování v provozu
SmartBalancer2 je náš nový přenosný vyvažovací přístroj pro vyvažování v
polních podmínkách (v provozu). Toto bateriové zařízení umožňuje
vyvážení rotorů rychle, úsporně a přesně - staticky i dynamicky bez
demontáže stroje. Nabízí perfektní manipulaci, jednoruční ovládání pomocí
joysticku a funkčních kláves, jasnou grafickou prezentaci na velkém
displeji s dostatečným kontrastem; je podporován výstražnými a
indikačními LED diodami a bohatým příslušenstvím.
SmartBalancer2 - portable balancing unit for field balancing
The SmartBalancer2 is our new portable measuring instrument for field
balancing. The battery operated device enables rotors to be balanced fast,
economically and exactly - statically and dynamically without dismantling
the machine. It offers a perfect handling by single-hand control with
joy-stick and function keys, clear graphical presentation on a big display
rich in contrast, supported by warning and note LEDs and extensive
accessories.
7.43.35
Lineární urychlovače
Linear accelerators
TBQ Lindner
72469 Meßstetten, DE
Systém Varian InspeCT 1MV obsahuje spolehlivý rentgenový zdroj Varian
Linatron™, detektor a zobrazovací systém v samostatném plášti,
přátelském k životnímu prostředí, který umožňuje maximální přístup.
Systém počítačové tomografie s vysokou energií je navržen pro výrobní
provozy nebo pro zkušební laboratoř a poskytuje vysoce kvalitní CT obrazy
pro nedestruktivní zkoušky a nedestruktivní měření hliníkových odlitků a
jiných průmyslových dílů.
The Varian InspeCT 1MV system incorporates a reliable Varian Linatron™
X-ray source, detector and imaging system in a self-contained
environmentally-friendly enclosure offering maximum accessibility. The
high-energy computed tomography system is designed for the factory floor
or testing laboratory and produces high-quality CT images for
Non-Destructive Testing (NDT) and Non-Destructive Measurement (NDM) of
aluminum castings and other industrial components.
12
7.45.1
Díly k zařízení na zjišťování vlastností a vad materiálu
Components of equipment for detection of material properties
and faults
PTS Josef Solnař, s.r.o.
709 00 Ostrava - Nová Ves, CZ
Kalibrace akreditované zkušebny pro NDT.
Calibration of accredited laboratory for NDT.
7.45.2.1
Zařízení na zjišťování tloušťky materiálu a vrstev
Equipment for detection of material and layer thickness
ZAM - SERVIS s.r.o.
702 00 Ostrava - Přívoz, CZ
MTD - systém měření tloušťky deskových produktů
Systém je určen pro měření tloušťky deskových produktů, plechů,
cementotřískových materiálů. Umožňuje sortimentaci produktů podle
velikosti odchylky od předepsané tloušťky, tím i zařízení do kvalitativní
skupiny výrobků a následně umožňuje prodej výrobků za vyšší cenu. Je
založen na využití laserových optických snímačů rozmístěných v prostoru
měření, které kontinuálně měří tloušťku materiálu.
System for measuring the thickness of panels produced by MTD
The system is designed to measure the thickness of panels, sheet metal,
and cement-impregnated chipboards. With it, products can be sorted
according to size based on deviations from the prescribed thickness,
thereby enabling the assortment of groups based on quality and the
subsequent sale of products at a higher price. It is based on using laser
optic sensors located in the area where the thickness of material is
continuously measured.
7.45.3.1
Zařízení na zkoušky tvrdosti materiálu
Material hardness testing equipment
PROMINENT, spol. s r.o.
767 01 Kroměříž, CZ
Tvrdoměr PICCOLO 2
Robustní, kompaktní digitální tvrdoměr kovů s výstupem dat a komunikací s
PC. Měří ve stupnicích tvrdosti, HRB, HRC, HV, HB, shore kovů s přepočtem
pevnosti.
Hadrness tester PICCOLO 2
Rigid, compact digital metal hardness tester with data output and
communication with PC. Measurements are made in hardness scales, HRB,
HRC, HV, HB, metal shore with strength conversion.
7.45.8.1
Korozní komory
Corrosion chambers
GAMIN s.r.o.
710 00 Ostrava, CZ
Cyklická korozní komora
Korozní a cyklické komory ASCOTT vytváří různá korozní prostředí (solná
mlha, sušení, kondenzační a kontrolovaná vlhkost), která jsou nastavena
pomocí dotykového displeje a kombinovaná do testovacího cyklu.
Cyclic corrosion chamber
Corrosion and cyclic chambers ASCOTT generate different corrosion
environments (salt spray, drying, condensation and controlled humidity)
set on the touch screen. Environments are linked together to create a test
cycle.
7.45.8.1
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
7.45.11.1
Průmyslové rentgeny
Industrial X-ray devices
7.46.8
Software pro měření a analýzu dat
Software for data measuring and analysis
TBQ Lindner
NMS s.r.o.
72469 Meßstetten, DE
Počítačová tomografie umožňuje náhled do struktury dílu a současně
poskytuje výsledky měření. Zaznamenané údaje je možné používat pro
zajištění jakosti ve všech ohledech.
Nedestruktivní technologie měření, např.:
- výchozí kontrola vzorku
- kontrola montáže
- analýza poréznosti
- zkouška materiálu
- kontrola poškození.
Computer tomography alowes insight to the structure of a component and
provides measurement result at the same time. The recorded data can be
used in all aspects of quality assurance.
Non-destructive measuring technology like:
- initial sample inspection
- assembly inspection
- porosity analysis
- material examination
- damage inspection.
7.46.2
Mobilní systémy pro sběr měřených hodnot
Mobile systems for measured data collection
ESA Messtechnik GmbH
82140 Olching, DE
Systém na pořizování dat Traveller-1
ESAM Traveller-1 je digitální vysoce výkonný systém pořizování dat na
zesilování a úpravu analogových signálů ze všech typů můstkových obvodů
s tenzometrem a z měničů s tenzometrem. Master Unit obsahuje 8 kanálů
na úpravu/zesilování signálu, převodník A/D a USB interface s vyrovnávací
pamětí RAM. Je možné použít další moduly a rozšířit tak systém až na 32
kanálů.
Traveller-1 data acquisition system
ESAM Traveller-1 is a digital high-performance data acquisition system for
amplifying and conditioning analogue signals from all kind of strain gauge
bridge circuits and from strain gauge based transducers. The Master Unit
contains 8 signal conditioning/amplifier channels, the A/D converter and
an USB-interface with RAM data buffer. Extension units can easily be
employed to extend the sytem to up to 32 channels.
Instalační tester StrainMaster SGIT DMS
Traveller StrainMaster SGIT je instalační tester s tenzometrem a s
vestavěným zařízením pro odečítání deformace. S nejvyšší spolehlivostí
tento nástroj kontroluje kvalitu a funkčnost instalací s tenzometrem a
provádí vysoce přesná měření statické deformace. Izolační odpor mezi
tenzometrem a zkušebním vzorkem a odpor instalovaného tenzometru jsou
určovány s vysokou přesností. V režimu zařízení pro odečítání deformace je
možno jednoduše připojit čtvrtinový, poloviční a celý můstkový obvod.
StrainMaster SGIT DMS - Installation tester
Traveller StrainMaster SGIT is a strain gauge installation tester with built-in
strain indicator. With utmost reliability the instrument checks out quality
and functionality of strain gauge installations and performs high precision
static strain measurements. Insulation resistance between gauge and
specimen, resistance of the installed gauge are determined with high
precision. In strain indicator mode quarter-, half- and full bridge circuits
can be readily connected.
8.1.3
821 06 Bratislava, SK
PolyWorks Software
Univerzální softwarové řešení firmy InnovMetric Software pro zpracování
mračen bodů, modelování 3D ploch a objektů a pro inspekci, která
umožňuje kontrolu kvality.
PolyWorks Software
Universal software solution of InnovMetric Software company for point
cloud processing, 3D surfaces and object modelling and for inspection
which enables quality control.
8.1.2
Ventilátory a příslušenství
Fans and accessories
ADDA CORPORATION
Kaohsiung, TW
Série Mean Machine
Přesvědčivá funkce!!
Pozoruhodná jakost!!
Série Mean Machine bude představena firmou ADDA na Mezinárodním
strojírenském veletrhu od 13. do 17. září. Najdete zde ty nejvýkonnější
výrobky ADDA s vysokou životností, takže vás upřímně zveme, abyste nás
navštívili v naší expozici.
Více na adrese: www.adda.com.tw
Mean Machine Series
Powerful Function!!
Impressive Quality!!
Mean Machine will be published by ADDA on Sep. 13-17 at International
Engineering Fair. You'll find the most durable and high products in ADDA,
that we are truly invite you to join the exhibition with us.
More: www.adda.com.tw
8.1.3
Odprašovací zařízení vzduchu a plynů
Air and gas dedusting equipment
FILTR ZEOS s.r.o.
500 03 Hradec Králové, CZ
Hadicový filtr typ HFH, HFV vč. rotačního podavače NW, pneumatické
uzávěry. Vysoká účinnost filtrace prachu dlouhodobé garance, minimální
nároky na údržbu, optimální návrh z široké řady dle požadavků a možností
uživatele vč. provozně spolehlivých rotačních podavačů, šnekových
dopravníků.
HFH and HFV hose filter including NW rotating feeder, pneumatic locks.
High dust filtration efficiency, long-term guarantee, minimum
maintenance requirements, optimum model out of a wide product line to
the user's requirements and possibilities, including reliable rotating
feeders and screw conveyors.
13
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
8.1.8.4
Průmyslové systémy na čištění vzduchu pro obráběcí a
tvářecí stroje a výrobní prostory
Industrial air cleaning systems for working and forming
machines and production rooms
JVB Engineering s.r.o.
408 01 Rumburk, CZ
Euromate Push Pull
Patentovaná technologie centrálního filtračního systému pro
velkoprostorové odsávání zplodin ze svařování v průmyslových halách
jakýchkoliv rozměrů.
Euromate Push Pull
Patented technology of central filtration system for large space welding
fume extraction from industrial plants of any size.
8.4
Vodojemy, nádrže
Water reservoirs, tanks
CZ PLAST s.r.o.
8.40.2
Průmyslové čisticí stroje
Industrial cleaning machines
IBS Scherer Czech s.r.o.
549 01 Nové Město nad Metují, CZ
Mycí stoly IBS
Kompletní řešení průmyslového čištění drobných dílů.
Mycí stůl je vhodný k odmašťování drobných dílů a součástek od olejů,
vazelín a k odmašťování před povrchovou úpravou. Celý systém čištění,
včetně likvidace odpadů, důsledně respektuje zákony týkajicí se
odpadového hospodářství. K servisním službám firmy patří výměny sudů,
včetně likvidace znečištěné kapaliny bez servisní smlouvy.
IBS washing tables
Complete solutions for industrial cleaning of small parts.
Washing table is suitable for degreasing of small parts and components
from oil and grease and for degreasing before surface finishing. The entire
cleaning system, including waste disposal, fully respects legal regulations
applicable to waste management. The services provided by the company
include replacement of barrels including disposal of the contaminated
liquid without any service contract.
NEOVISION s.r.o.
143 00 Praha 4, CZ
530 02 Pardubice, CZ
Vodoměrná šachta GEO 1500
- včetně vystrojení
- absolutně vodotěsná
- materiál polyethylen
- zateplená pro vrchní osazení vodoměrů
- certifikát nezámrznosti
Water meter shaft GEO 1500
- incl. equipment
- absolutely watertight
- material polyethylene
- external insulation for top water meter installation
- certificate of anti-freezing design
8.20.1.11
Kompletní program pro skladování a zacházení s
nebezpečnými látkami
Complete programme for storing and handling of hazardous
materials
DENIOS s.r.o.
386 01 Strakonice, CZ
Skladovací kontejner typ BMC s požární odolností až 90 minut a s platnou
Požární klasifikací v ČR. Vhodné pro skladování hořlavých látek ve vnitřních
i venkovních prostorech bez nutnosti dodržování odstupových vzdáleností.
K dispozici v několika velikostních variantách a provedeních s různými
volitelnými doplňky, jako např. topení, větrání, osvětlení nebo klimatizace.
Storage container, model BMC, fire resistance of upt o 90 minutes and valid
Fire classification in the Czech Republic. Suitable for the storage of
inflammables indoor and outdoor without the need to keep gaps. Available
in several sizes and makes with different optional accessories, such as
heating, ventilation, lighting or air-conditioning.
14
Robot pro čištění a inspekci vzduchotechnického potrubí a průmyslových
odtahů metodou tryskání suchého ledu. Unikátní konstrukce robotu
umožňuje čistit potrubí kruhového i obdélníkového průřezu, vodorovná,
svislá i šikmá s dosahem až 50 m. Robot se řídí pomocí operátorského
panelu a díky kameře umístěné na robotu lze přímo pozorovat postup práce
v potrubí. Robot je přihlášen k patentové ochraně.
Robot for cleaning and inspection of air-induction and industrial outlets by
solid carbon dioxide jetting method. Its unique design allows to clean
horizontal, vertical and skew piping with circular or rectangular cross
section with range up to 50 m. Robot is controlled by operator's panel and
camera mounted on the robot directly shows the working process. Robot is
enrolled for patent protection.
9.5.7
Břemenové magnety permanentní
Permanent lifting magnets
WALKER PILANA MAGNETICS spol. s r.o.
768 24 Hulín, CZ
NEO BUX
Břemenové magnety s nejlepším servisem na trhu!
NEO BUX
Lifting magnets with the best service on the market.
9.5.9
Prostředky k uchopení břemen
Load gripping equipment
VAKUUMTECHNIK Mgr. FRANTIŠEK ECLER
920 03 Hlohovec, SK
Vakuové manipulátory k uchopení břemena.
Slovenský výrobce manipulátorů a vakuových automatů pro všechny druhy
průmyslu.
Ruční vakuové manipulátory.
Vakuové automaty.
Vacuum manipulators for burden grip.
A Slovak manufacturer of manipulators and automatic vacuum machines for
all industry branches.
Hand operated vacuum manipulators.
Automatic vacuum manipulators.
9.5.9
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
9.6.1
Ruční vozíky
Hand trucks
STILL ČR spol. s r.o.
102 19 Praha 10 - Hostivař, CZ
CiTi ONE
Inovativní nízkozdvižný vozík pro zásobování ve městech.
- snadné překonání prahů až do 70 mm
- dokonalá trakce na nerovném povrchu dosahovaná velkým hnacím kolem
- nosnost 500 kg
- disponuje elektrickou a mechanickou brzdou
CiTi ONE
Inovative low lift palet truck for supply in the cities.
- easy overcoming of street curbs (up to 7 cm)
- perfect traction on rugged road
- lifting capacity: 500 kg
- includes electro and mechanical brake
9.8.2.3
Vibrační dopravníky
Vibrating conveyers
VONDRA a VONDRA s.r.o.
561 23 Damníkov, CZ
Vibrační zásobníky typ VZ 125 - 800
Vibrační zásobníky s orientací slouží k podávání a orientaci dílů do
jednotné polohy před dalším zpracováním. Jejich hlavní výhodou je
možnost začlenění do montážních linek. Odpadá monotónní lidská práce,
ale hlavně dochází ke zvýšení výkonu. Zařízení jsou vyráběna na základě
požadavků zákazníka.
Vibration magazines of VZ 125 - 800 type
The vibration magazines with orientation serve for part feeding and
orientation in a uniform position before the next processing step.
Possibility of incorporation into the assembly lines is cosidered their main
advantage.Monotonous human labour is eliminated and efficiency is
increased materially. The devices are custom-made, based on customer's
requirements,
9.10.99
Manipulační zařízení jiná
Handling equipment – other
KAVON CZ s.r.o.
530 02 Pardubice, CZ
HPP 25 - riveting process control
- 6 different parameters of control
- touch 5.7'' display
. possibility to display progress curves of the riveting process
- possibility of transfer/backup via USB, ETHERNET
- 63 available programs of riveting
9.16
Montážní a manipulační roboty pro průmyslovou výrobu
Assembly and handling robots for industrial production
Aberle Automation GmbH & Co. KG
74211 Leingarten, DE
Řešení AR Fanuc Robodrill
Průmyslový standard pro vysokorychlostní tvarové obrábění, vhodný nejen
pro třírozměrné obrábění, ale také pro zvýšení účinnosti jednoduššího
ovládání a pro velmi účinné odjehlování širokého sortimentu kovů. Jedná
se o víceúčelové výrobní centrum.
CNC kontrola umožňuje pohodlnou manipulaci a obrábění velkých obrobků.
Výhody:
- 100% vhodný pro sériovou výrobu
- špičkový poměr cena-výkon
- krátké dodací lhůty díky velkému výrobnímu množství
- nízké náklady na údržbu vzhledem k minimálnímu množství náhradních
dílů
- jednoduchá konstrukce - možnost automatizace ze 3 stran pro různé
rozsahy
AR Fanuc Robodrill Solution
The industry standard for high speed contouring capabilities for not only
for three dimensional machining, but also increases the efficiency of
simpler pocketing and allows for very efficient debarring in a wide range of
metals. It is the all purpose production center.
The CNC-control enables a comfortable using and machining of extensive
work pieces.
Highlights:
- 100% developed for the mass production
- Top price-performance ratio
- Short delivery times because of big production numbers
- Low maintenance costs thru minimum inserts of spare parts
- Simple design - can be automated from 3 sides for different ranges
9.27.1
Potiskovací, etiketovací a značkovací zařízení
Printing, labelling and marking equipment
WORLDLY INDUSTRIAL Co., Ltd.
407 Taichung, TW
Speciální manipulační zařízení.
Special handling equipment.
9.15.5
Nýtovačky
Riveting assembly machines
BALTEC MASCHINENBAU AG
8330 Pfäffikon/ZH, CH
HPP 25 - kontrola nýtovacího procesu
- 6 různých parametrů kontroly
- dotykový 5,7" display
- možnost zobrazení křivek průběhu nýt. procesu
- možnost přenosu/zálohy přes USB, ETHERNET
- 63 možných nýt. programů
9.27.1
Inteligentní rychlý hlubotiskový stroj
- Ergonomická a automatická funkce
- Vysoce stabilní strojní zařízení, vycházející ze specializované technologie
a promyšleného designu
- Centrální systém řízení s dotykovou obrazovkou rozhraní člověk-stroj a
PLC ovládáním
- Vertikální a horizontální spojovací jednotka zajišťuje přesné a stabilní
spojování a navíc minimalizuje ztráty do 3 metrů
- Speciální systém pro recyklaci odsávání a tepelné energie může snížit
spotřebu energie
Intelligent High Speed Rotogravure Printing Machine
- Humanized and Automatic operating function
- High stability machinery equipment by specialized technology and
deliberate design
- Central control system with human-machine interface touch screen and
PLC control
- Vertical and Horizontal moving type of splicing unit perform accurate and
stable splicing, moreover to minimize loss within 3 meter
- Special system for recycling exhaust and thermal energy can decrease the
consumption of power
15
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
9.27.2.1
Terminály pro sběr údajů
Data collecting terminals
10.2.21.4
Databanky informací
Information data banks
DENIPKIOSK
MicroStep CDM s.r.o.
718 00 Ostrava, CZ
TSD Touch Stand
Stojanový terminál TSD Touch Stand je vhodné zařízení sloužicí jako
sběrnice dat do podnikového informačního systému. Jedná se o průmyslové
řešení využitelné ve výrobních firmách s modulem řízení výroby a s
průmyslovou automatizací. Dotyková obrazovka, minipočítač, čtečka RFID a
čárových kódů tvoří kompaktní celek, který je díky své malé půdorysné
ploše a antivandal řešení vhodný do výrobních hal.
TSD Touch Stand
The TSD Touch Stand is a suitable device serving as the data bus for the
corporate information system. It is the industrial solution applicable in
manufacturing companies with the production management module and
with industrial automation. The touch screen, mini-computer, RFID and bar
code reader represent a compact unit, suitable thanks to its small floor
space and anti-vandal solution for manufacturing halls.
10.1.1.5
Výzkum v oblasti jaderné techniky
Research in field of nuclear engineering
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
250 68 Řež, CZ
Maketa polohorké komory
Maketa představuje polohorkou komoru pro práci s radioaktivním
materiálem. Znázorňuje možnost manipulace s ozářenými vzorky uvnitř
komory pomocí manipulátorů.
Semi-hot cell maquette
Maquette represents a semi-hot cell for working with radioactive material.
It shows how to manipulate irradiated specimens inside the cell by using
the manipulators.
10.1.1.10
Výzkum v oblasti dopravy a přepravy
Research in field of traffic and transport
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI,
FAKULTA STROJNÍ
306 14 Plzeň, CZ
906 13 Brezová pod Bradlom, SK
MicroStep Industry®
B2B portál pro kovoprůmysl a strojírenství.
Na portálu MicroStep Industry® mají všechny firmy působící v
kovoprůmyslu a strojírenství, jako kovozpracující podniky, výrobci strojů,
prodejci, subdodavatelé, poskytovatelé služeb a organizace možnost
zaregistrovat se zcela bezplatně jako člen a získat tak nové obchodní
kontakty jakož i nové zákazníky a dodavatele.
MicroStep Industry®
The B2B portal for the metal industry.
On MicroStep Industry®, all metal working companies, manufacturers,
dealers, subcontractors, service providers and organizations of the metal
industry can sign up as a member completely free of charge and acquire
new contacts, as well as new customers and suppliers.
10.2.33.1
Orgány státní moci, vládní instituce
State authorities, governmental institutions
Taiwan External Trade Development Council
11012 Taipei, TW
Časopis Taiwan Products
Taiwan Products je barevná publikace s články v angličtině. Každé vydání se
zaměřuje na přední odvětví průmyslu a s ním spojené výrobní řady,
vyráběné na export. Hlavní články zahrnují přehledy jednotlivých oblastí
průmyslu, zprávy z veletrhů, výstav a informace o výrobcích a vývozcích.
Taiwan Products magazine
Taiwan Products is a full-color English-language feature publication. Each
issue focuses on a leading export industry and related product lines.
Features include industry overviews, trade show reports and information on
manufacturers and exporters.
10.2.99
Služby jiné
Services – other
STAR Czech s.r.o.
130 00 Praha 3 - Vinohrady, CZ
1. český elektromobil ve stylu retro
Elektromobil s technicistním názvem EHR 10 je výsledkem spolupráce
Katedry konstruování strojů Fakulty strojní, Z8padočeské univerzity v Plzni
a plzeňské firmy Auto projekt centrum s.r.o. Dvoumístná karoserie typu
roadster ukrývá moderní konstrukční prvky s využitím moderních
konstrukčních materiálů. Vozidlo vytvořené týmem 6 lidí za pouhých 150
dnů je způsobilé k silničnímu provozu.
1-st Czech electric vehicle in retro design
EHR 10 electrical vehicle was built in collaboration of Department of
Machine Design, Faculty of Mechanical Engineering, University of West
Bohemia in Pilsen and Auto projekt centrum s.r.o. company. The roadster
for two passengers is made from new design elements and new design
materials. The vehicle, which was built by team of 6 in 150 days, has
completed a MOT-test.
16
Technické a odborné překlady - rychle a kvalitně za rozumnou cenu.
Efektivní překlad technické dokumentace do/z cizích jazyků pomocí
moderního softwaru pro překlad podporovaný počítačem (CAT) Transit NXT.
Úspory času i nákladů při zachování či zvýšení kvality překladu, lokalizace
manuálů, katalogů, produktových listů atd. CAT software Transit NXT také k
licencování pro Vaše překladatelské oddělení.
Technical and specialised translations - quick and good quality at a
reasonable price.
Efficient translation of technical documents to/from foreign languages
using Transit NXT advanced software for computer aided translations (CAT).
Time and cost saving while keeping or increasing the translation quality,
localisation of manuals, catalogues, product sheets, etc. CAT software
Transit NXT also for licensing in your translation department.
10.2.99
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
IMT
11.1.1.3
Univerzální hrotové soustruhy
Universal centre lathes
SWISSTOOL EXPORT-GRUPPE
130 00 Praha 3, CZ
SCHAUBLIN 125-CCN
Spojuje přednosti numerického řízení a jednoduchého používání
konvenčních soustruhů.
- max. soustružený průměr 270 mm
- výška hrotů nad suportem 60 mm
- počet pozic v revolveru 8
- počet pozic v revolveru pro poháněné nástroje 4
SCHAUBLIN 125-CCN
Combines advantages of numeric control and simple use of conventional
lathes.
- max. turned diameter - 270 mm
- lathe centre height above the carriage - 60 mm
- number of positions in the lathe turret - 8
- number of positions in the turret for driven tools - 4
11.1.5.15
Obráběcí centra
Machining centres
EiMa Maschinenbau GmbH
72636 Frickenhausen, DE
CNC frézky a obráběcí centra
EiMa Maschinenbau GmbH je středně velká společnost, orientovaná na
budoucnost a zaujímající pevné místo na trhu především jako kompetentní
výrobce speciálního strojního vybavení v oblasti zpracování oceli, hliníku,
titanu, plastu a výroby modelů a forem. Obráběcí centra EiMa úspěšně
využívají renomované společnosti z automobilového průmyslu, leteckého a
kosmického průmyslu a rovněž výrobci modelů a forem.
CNC milling machines and machining centres
EiMa Maschinenbau GmbH is a medium-sized, future-orientated company
primarily positioned in the market as competent manufacturer of special
machinery in the field of processing of steel, aluminum, titan, plastic as
well as model and mould making. EiMa processing centres are successfully
in use with renowned companies and comprise the automobile/automotive
industries, aerospace industry and model and mould making companies.
KOVOSVIT MAS, a.s.
391 02 Sezimovo Ústí, CZ
11.1.2.9
Automatické víceprofesní soustruhy se zásobníkem nástrojů
(soustružnická obráběcí centra)
Automatic multioperational lathes with tool magazine (turning
centres)
Misan s.r.o.
289 22 Lysá nad Labem, CZ
Mazak INTEGREX Junior 200
První člen nové řady multifunkčních soustružnických center s výrazně
navýšeným poměrem cena/výkon.
Ideální výrobní prostředek pro výrobu velmi přesných a složitých dílů v
kusové a malosériové výrobě.
Kompletní obrobení na jediné založení polotovaru do stroje.
Mazak INTEGREX Junior 200
Member of a new product line of Mazak Multitasking machines, further
expanding the scope of the "DONE IN ONE" approach, making operation
and programming much simply.
The machine is able to economically produce the smallest of the batch size,
adding flexibility to any machine shop.
11.1.3.5
Vícevřetenové vrtačky
Multi-spindle drilling machines
MMC 1500 DT SPEED
Portálové vertikální obráběcí centrum ve dvoustolovém provedení. Vysoká
tuhost stroje zajišťuje přesné a produktivní obrábění, možnost upínání a
obrábění v překrytém čase.
MMC 1500 DT SPEED
Double column vertical machining centre with double table, high rigidity
allows precise and high speed cutting. Possibility of clamping and cutting
in one time.
Misan s.r.o.
289 22 Lysá nad Labem, CZ
Brother TC-R2B
Vysokorychlostní svislé obráběcí centrum s pojezdným stojanem a
dvoupaletovou výměnou pomocí rychle otočného QT stolu.
Mimořádně efektivní při nasazení na dílech s velkým podílem krátkých
vrtacích a závitovacích operací.
Centrum je určeno pro obrábění složitých dílů z lehkých slitin ve
velkosériové výrobě.
Brother TC-R2B
High speed, column traverse Machining Centre with original "QT Table"
pallet changer.
This machine is determined for machining of complicated work pieces
consisting of large number of short processes like drilling and tapping in
mass production of aluminium parts.
WINEMA Maschinenbau GmbH
72415 Grosselfingen, DE
WINEMA ECOTAKT
Rotační postupový stroj s nastavitelným stolem pro jednoduché obráběcí a
vrtací operace se standardními obráběcími jednotkami.
WINEMA ECOTAKT
Rotary transfer machine with a laying indexing table for simple machining
and boring tasks with standard machining units.
11.1.5.15
Mazak VTC 800/30R
Svislé 5 osé centrum pro opracování rozměrných součástí (až 3000 mm
délky).
S elektronickou přepážkou stolu lze na stroji pracovat v režimu
dvoupaletové výměny. Obrábění 3D tvarů, forem a zápustek simultánním
pohybem 5 os. Koncepce pevného stolu a pojezdného stojanu umožňuje
nakládat těžké obrobky.
Mazak VTC 800/30R
Travelling column type Vertical Machining Centre with 5 axis simultaneous
machining ability for both economical and high quality performance on the
large size workpieces.
Large scale table (3000 mm) can be split into two independent areas using
special partition.
The machine then works in 2 pallets charger mode.
17
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
NEWTECH s.r.o.
160 00 Praha 6, CZ
MORI SEIKI NT 1000
Kompaktní integrované soustružnicko-frézovací centrum vyniká
protivřetenem, které dokáže polohovat dílce ve vertikální rovině. V
konstrukci jsou uplatněny tři originální prvky garantující vyjímečnou tuhost
a přesnost tohoto stroje. Součástí řídicího systému je technologický CAM
software ESPRIT umožňujicí 3D programování složitých součástí. Výkonná
grafika dokonale zobrazuje případné kolize během obrábění.
MORI SEIKI NT 1000
Compact multi-axis machining center for integrated machining equipped
with subspindle able to position parts in vertical plane. Construction uses
three original technologies for exceptional rigidity and accuracy of
machine. The control includes the CAM software ESPRIT allowing for 3D
programming of complicated parts and powerful graphic for the simulation
of collision during machining.
TAJMAC - ZPS, a.s.
764 87 Zlín, Malenovice, CZ
Vertikální obráběcí centrum MCV 1800 MULTI
Pojezdy - osa X 2300 mm, Y 1200 mm, Z 800 mm
Velikost stolu - prům. 1800 mm
Max. zatížení stolu 5000 kg
Prac. posuvy X, Y, Z 30 m/min
Max. otáčky vřetena 1800 min/-1
Multifunkční 5 osé řešení
Naklápěcí hlava - osa B
Prstencový motor otočného stolu - osa C
Lineární vedení ve všech osách
Přímé odměřování ve všech osách
Snadné nakládání velkých dílců
Vysoce produktivní stroj s vysokou přesností obrábění
Automatický zásobník nástrojů 40-60 míst
Vertical machining centre MCV 1800 MULTI
Travels - X axis 2300 mm, Y axis 1200 mm, Z axis 800 mm
Table size - diameter 1800 mm
Max. table load 5000 kg
Working feeds in X, Y, Z 30 m/min
Max. spindle speed 1800 rpm
Multipurpose 5-axis solution
Fork head B-axis
Tork motor driven rotary table C-axis
Linear guideways in all axes
Direct measuring system in all axes
Easy loading of large workpieces
Highly productive machine with high accuracy of machining
Automatic tool chamber 40-60 positions
11.1.7
Stroje na výrobu závitů
Threading machines
SELOS Bohemia, s.r.o.
602 00 Brno, CZ
11.1.9.1
Pásové pily
Band sawing machines
PAPco, s.r.o.
186 00 Praha 8, CZ
Pásová pila pro řezání různých kovů, keramiky, pneumatik atd. Typ: DGH
420 CLASSIC.
Band saw for the cutting of different metals, ceramic, tyres, etc. Model:
DGH 420 CLASSIC.
11.1.10.1
Horizontální brusky rovinné
Horizontal spindle surface-grinding machines
Misan s.r.o.
289 22 Lysá nad Labem, CZ
Okamoto bruska ACC 64CAiQ
Velmi přesná rovinná bruška pro broušení až 6 různých ploch. Dialogové
zadávání požadavku na broušení a orovnávání grafickými symboly a
číselnými hodnotami pomocí velké dotykové obrazovky.
Nový revoluční řídicí systém zvládá procesy s několikanásobnými plochami i
broušení více různých součástí umístěných na velkém stole.
Okamoto bruska ACC 64CAiQ
Precision surface grinding machine with revolutionary touch screen control
system. Touch screen with colour graphics, incorporating position for each
axis and easy-to-use pictorial software.
NC controlled grinding of surfaces and faces in different heights.
11.1.10.3
Univerzální rovinné brusky (s možností natočení brusného
vřeteníku)
Universal surface-grinding machines with adjustable wheelhead
Schreyer Schleifmaschinen GmbH
90610 Winkelhaid, DE
Univerzální bruska na nástroje a frézy
Vhodná pro:
nástroje a frézy - bruska
povrch - bruska
vnitřní plochy - bruska
válcové plochy - bruska
Universal tool and cutter Grinder
Usable as:
Tool and Cutter - Grinder
Surface - Grinder
Internal - Grinder
Cylindrical - Grinder
11.1.12.99
Nástrojové brusky a ostřičky jiné
Tool grinding and sharpening machines – other
SV metal spol. s r.o.
Elektrický závitořez MOSQUITO
Moderní koncepce pantografického závitořezu s kompaktním designem,
ergonomickým uložením ovládacích prvků a komfortním stylem obsluhy.
Novinka roku 2010 od světového lídra firmy Tecnospiro.
MOSQUITO electronic tapping arm
Electronic tapping arm of modern concept with compact design, ergonomic
construction of control unit and comfortable user style. Product of the year
2010 by world leader Tecnospiro.
18
500 03 Hradec Králové, CZ
Nástrojová bruska PNB-2E
Bruska je určena k ostření nástojů vysekávacích strojů
- jednoduchost ovládání
- vysoká přesnost
- kvalita broušeného povrchu
- zvýšení životnosti razicích nástrojů
- nízké provozní náklady.
11.1.12.99
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
Tool grinder PNB-2E
Tool grinder is used for sharpening of the sheet metal processing machines
- simple operation
- high accuracy
- high quality of grinded surface
- tool lifespan extension.
11.1.14.10
Superfinišovací vibrátory
Superfinishing vibrators
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
96190 Untermerzbach, DE
Prezentace nové turbíny řady EVO
Nová generace turbín se od počátku do konce vyrábí v provozech firmy
Rösler. Na veletrhu představuje novou dvoulopatkovou turbínu EVO 38 s
přímým pohonem, která má hnací výkon v rozsahu od 11 kW do 37 kW a
dosahuje tryskacího výkonu až 530 kg abraziva za minutu. Turbína EVO 50 s
průměrem 500 mm a nepřímým pohonem do 110 kW dosahuje výkonu až
1.300 kg/min. Cílené zmenšení zóny, v níž probíhá vlastní tryskání
("hot-Spot"), činí z této nové generace turbín silného hráče v oboru vysoce
abrazivních aplikací.
New Development: EVO Turbine
The new twin disk direct drive turbines EVO 38, are available with drive
motor powers from 11 up to 37 kW throwing up to 530 kg of blast media per
minute. Our second turbine range, EVO 50 this time with indirect drive,
offers a maximum drive power of 110 kW and up to 1,300 kg/min media
throughput. The blast pattern of the new turbine is more concentrated, this
makes these powerful turbines ideal for shot blast applications that require
highly abrasive and aggressive blasting.
11.1.16
Elektroerozivní obráběcí stroje
Electroerosion machine tools
Agie Charmilles, s.r.o.
617 00 Brno, CZ
11.2.1.3
Dvoustojanové lisy mechanické
Straight sided presses
PME, Pressen- und Maschinenbau Erfurt GmbH
99198 Erfurt-Kerspleben, DE
Dvoustojanový mechanický lis.
Dvoustojanový mechanický vysoce produktivní a přesný lis s vysokou
tuhostí včetně podávacího zařízení, nyní se zjednodušeným způsobem
ovládání.
Double-sided mechanical press.
High-performance and high-precision double-sided mechanical press
featuring high stability including the feeding device, now available with a
simplified control.
11.2.1.9
Vysoce produkční mechanické lisy s automatickým
podáváním
High-duty mechanical presses with automatic feed
SCHULER AG
73033 Göppingen, DE
Automatický prostřihovací lis SPEED s dvojitou tyčí se nejvíce hodí na
ekonomickou výrobu přesných součástí s vysokou řeznou přesností. Rychlé
a robustní stroje zaručují vysokou rychlost výroby a nízké náklady na
jednotlivé součásti. Dodávají se v v rozmezí 630 až 2.000 kN.
The twin-rod automatic blanking press SPEED is best suitable for the
economical production of precise parts with a high cutting accuracy. The
fast and sturdy machines guarantee a high production rate and low costs
per part and are available in the range from 630 to 2,000 kN.
11.2.2.13
Speciální hydraulické lisy
Special purpose hydraulic presses
Schmid Heinrich, Maschinen- und Werkzeugbau AG
8645 Jona, CH
CUT 200
Nový model elektroerozivní drátové řezačky přináší to nejlepší z obou
vývojových větví AGIE a Charmilles.
Tradiční švýcarská přesnost a rychlost obrábění od legendy EDM obrábění.
CUT 200
New model of electroeroding wire cut machine tool brings the best of both
branches AGIE and Charmilles.
Traditional swiss precision and cutting speed made by legend of EDM
machining.
11.1.17.3
Laserové řezací stroje
Laser cutting machines
ŘÍZENÉ STROJE, s.r.o.
552 01 Dolany, CZ
NESSAP GAMA
Laserový řezací automat určený pro tvarové vyřezávání tabulí plechu. Stroj
využívá nejnovější technologie vláknového laseru. Vysoká kvalita řezu je
zaručena u širokého spektra řezaných materiálů (konstrukční a nerezová
ocel, slitiny hliníku a mědi). Výhodou oproti CO2 laserům je nízká spotřeba
energie a velmi nízké provozní náklady.
NESSAP GAMA
The automatic laser cutting machine for sheet metal shape cutting. The
machine utilizes the latest fibre laser technology. High quality of the cut is
guaranteed for a wide spectrum of the cut materials (structural and
stainless steel, aluminum and copper alloys). Advantages compared with
CO2 lasers: low power consumption and very low operating costs.
11.2.5.7
Hydraulický rychloběžny lis přesného stříhání.
Hydraulický vysoce výkonný (až 90 zdvihů za min.) lis přesného stříhání,
včetně podávacího zařízení, svou přesností dílu nahrazující často třískové
obrábění, nyní se zjednodušeným způsobem ovládání.
Hydraulic high-speed fine blanking press.
A hydraulic high-performance (up to 90 strokes per minute) fine blanking
press, including a feeding device, often replacing metal cutting, now with
simplified control.
11.2.5.7
Stroje na tvarování, svařování a řezání trubek
Tube forming, welding and cutting-off machines
E.M.S.
67700 Saverne Cedex, FR
Stroje na tváření konců trubek, stroje na dělení trubek
EMS se specializuje na stroje na tváření konců trubek a na stroje na dělení
trubek. EMS navrhuje a staví tyto stroje a nástroje ve Francii; její výroba
zahrnuje rovněž hydraulická a mechanická zařízení i elektrické ovládání
pomocí PLC systému.
Tube end forming machines, tube cutting machine
EMS is specialized in tube end forming machine and tube cutting machine.
EMS designs and build these machine and tools in France, incorporating
hydraulic and mechanical equipment into its production, as well as
electrical control through PLC system.
19
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
11.2.5.8
Stroje na ohýbání trubek
Tube bending machines
HERBER ENGINEERING AB
33122 Värnamo, SE
Plně elektrická ohýbačka trubek
- rychlá, energeticky úsporná, programovatelné úrovně nástrojů, vybavení
pro volné ohýbání poloměrů.
Fully electric pipe bending machine
- quick, power consumption saving, programmable tool positions,
equipment for free radius bending.
11.2.5.99
Stroje na opracování tyčí, profilů a trubek jiné
Bar, section and tube working machines – other
T-DRILL OY
66401 Laihia, FI
Vyhrdlovací stroj typ S-54.
Collaring Unit S-54.
11.2.8.6
Stroje pro tvarování plechu
Sheet forming machines
FORMETAL, s.r.o.
250 64 Měšice, CZ
BIEGEMASTER BS 6.1,25
Hydraulická segmentová ohýbačka, 6 m pracovní šířka.
BIEGEMASTER BS 6.1,25
A hydraulic segmented bending machine, working width 6 m.
11.2.8.9
Ohýbačky s výkyvným ramenem
Swing-arm bending machines
TMM 4215/420 micro stroke
A multi-tip micro stroke system. Extreme marking speed, precision and
depth.
11.2.9.1
Tvářecí centra na děrování a lisování
Machining centres for punching and pressing
FORMETAL, s.r.o.
250 64 Měšice, CZ
CODATTO EVA
Poloautomatické ohýbací centrum. CODATTO začíná tam, kde končí
konkurence.
CODATTO EVA
A semi-automatic bending machine. CODATTO starts where the competition
ends.
11.3.12
Laserové popisovací stroje
Laser lettering machines
MEPAC CZ, s.r.o.
739 61 Třinec, CZ
Popisovací a gravírovací lasery - vynikající poměr kvalita-cena.
Navařovací lasery nejvyšších kvalit.
3D-měřicí stoly.
Scannovací lasery.
Vše pro přesné strojírenství.
Marking and engraving lasers - excellent relation quality x price.
Welding lasers with highest quality.
3D measuring lasers.
Laser scanning heads.
Everything for precision machinery.
11.4.1.3
Měřicí přístroje chvění
Vibration measuring instruments
HOMMEL CS s.r.o.
415 01 Teplice, CZ
BICKEL and WOLF spol. s r.o.
252 25 Jinočany, CZ
RAS TURBObend plus
Systém na ohýbání plechů - TURBObend plus = rychlost, flexibilita, výkon a
také všestrannost při práci s profily a čtyřstěnnými boxy. Pokud vyrábíte
podhledy, obklady, střechy, ocelové konstrukce, značky, anebo prostě jen
potřebujete maximální flexibilitu v podnikové dílně, je pro Vás TURBObend
plus jednoznačně tím pravým řešením!
RAS TURBObend plus
Folding system TURBObend plus = Now you can have it all: speed,
flexibility, power and the added versatility for profiles and four sided
boxes. If you are in the architectural, roofing, metal construction, sign
business, or simply need maximum flexibility in your job shop business, the
TURBObend plus is the machine for you!
Kruhoměr ROUNDSCAN 555 HR
Kruhoměr ROUNDSCAN, software EVOVIS. Kruhoměr s novým typem
vyrovnání součástí. Software pro měření kruhovitosti + drsnosti + profilu.
Form measuring machine ROUNDSCAN 555 HR
Form measuring machine, software EVOVIS. Form machine with new type of
centering. Software for measuring form, roughness and contour.
11.4.2.10
Souřadnicové a vícesouřadnicové měřicí stroje
Coordinate and multicoordinate measuring machines
WHP TECHNIK s.r.o.
11.2.8.15
Značkovací stroje
Marking machines
MARKSYS s.r.o.
344 01 Domažlice, CZ
Mikroúder TMM 4215/420
Vícehrotový mikroúderový systém. Obrovská rychlost značení, přesnost a
hloubka.
20
616 00 Brno, CZ
3D CNC měřicí stroj DeMeet-220
DeMeet-220 je navržen jako měřicí stroj ve stolním provedení. Pevná
mostní konstrukce z nízkoroztažné oceli a použití špičkových komponent
pro optické i dotykové snímání zaručuje špičkový výkon a velmi přesné
měření. Svým znamenitým poměrem ceny a výkonu odstraňují měřicí stroje
DeMeet bariéry a umožňují tak přesnou kontrolu jakosti přímo ve výrobě
stejně jako v měrových laboratořích.
3D CNC measuring machine DeMeet-220
DeMeet-220 is designed as a table top measuring machine. Stable and
rugged construction and high quality components ensure excelent
performance and accurate measuring results. Very attractive price to
performance ratio of DeMeet machines brakes the barriers of measuring in
any production facility or in quality controlling laboratories.
11.4.2.10
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
11.4.3.10
Stroje a přístroje pro nedestruktivní zkoušení materiálu
Machines and devices for non-destructive material testing
TBQ Lindner
72469 Meßstetten, DE
Počítačová tomografie umožňuje náhled do struktury dílu a současně
poskytuje výsledky měření. Zaznamenané údaje je možné používat pro
zajištění jakosti ve všech ohledech.
Nedestruktivní technologie měření, např.:
- výchozí kontrola vzorku
- kontrola montáže
- analýza poréznosti
- zkouška materiálu
- kontrola poškození.
Computer tomography alowes insight to the structure of a component and
provides measurement result at the same time. The recorded data can be
used in all aspects of quality assurance.
Non-destructive measuring technology like:
- initial sample inspection
- assembly inspection
- porosity analysis
- material examination
- damage inspection.
11.5.2.1
CAD/CAM systémy pro obráběcí a tvářecí stroje
CAD/CAM systems for machine tools and metal forming
machines
DELCAM BRNO, s.r.o.
614 00 Brno, CZ
DELCAM PowerMILL 2010
CAM software pro frézování.
Vyniká rychlostí a kvalitou obrobených ploch. Vynikajicí pro tvarové
frézování a 5 os.
Podporuje 64-bit a využití všech jader procesoru k výpočtům.
DELCAM PowerMILL 2010
CAM software for milling.
Great for surface and 5 axis milling. Thank to 64-bit and multithreading
powermill is very fast in computing.
SoliCAD, s.r.o.
294 71 Benátky nad Jizerou, CZ
progeCAD Professional 2010
- podpora formátu DWG 2010
- plná kompatibilita a podpora s Windows 7
- podpora "Gradient Hatch"
- funkce "Polygonal layout Viewports" - tvorba polygonového výřezu
- funkce "NLM Take Away"
progeCAD Professional 2010
- support for DWG up to 2010
- Windows 7 full compatibility
- gradient hatch support
- polygonal layout Viewports - create of nonrectangular layout viewport
- "NLM Take Away"
11.5.3.1
CNC řídicí systémy
CNC control systems
AutoCont Control Systems, spol. s r.o.
708 00 Ostrava - Pustkovec, CZ
Mitsubishi CNC M700V
Nejvyšší řada Mitsubishi CNC M700V určena pro přesné vysokorychlostní
obrábění, simultánně interpolující v 5 až 8 osách. Maximálně lze připojit až
16 os z toho 6 vřeten. M700VW podporuje plnou 3D simulaci a funkci
antikolizní kontroly. Možnost dílenského programování NAVI MILL/LATHE.
Menu lokalizováno do češtiny. Pohony lze použít z řady MDS-D/DH, řízené
po optice.
Mitsubishi CNC M700V
The Mitsubishi CNC M700V is designed for high-speed and high-accuracy
machining. Maximum number of simultaneous contouring control axes is 8.
Maximum number of control axes is 16 (6 spindles of them). M700VW
supports 3D solid check function and anticollision check. The dialog
programming function NAVI MILL/LATHE is available. M700V supports
many local languages. Servo/spindle drive MDS-D/DH controlled by optical
bus is compatible.
11.5.3.99
Řízení a pohony jiné
Control and drives – other
TG drives s.r.o.
DELCAM PowerSHAPE 2010
CAD modelář založený na parasolidovém jádru. Pracuje s geometrií,
plcohami i objemu. Velmi jednoduchý, kompletně v češtině. Slevněný ze
169.000,- Kč na 69.000 Kč bez DPH.
DELCAM PowerSHAPE 2010
Parasolid based CAD working with geometry surfaces and solids. Is very
simple yet, but very powerful.
DELCAM ArtCAM 2010
Nová verze špičkového CAD CAM programu pro gravírování a frézování.
Je kompletně v češtině, včetně manuálu.
DELCAM ArtCAM 2010
New version of this popular engraving CAD CAM software is fully localized to
czech.
617 00 Brno, CZ
Řídicí systém TGMotion
- předvedení řídicího systému TGMotion pracujícího pod OS Windows s
komunikací EtherCat na demonstračním zařízení. Systém je vhodný na
řízení strojů, CNC soustruhů, CNC fréz, modul PLC, řízení robotů.
Control system TGMotion
- demonstration of the control system TGMotion working under OS Windows
with EtherCat communication on the demo device. The system is suitable
for controlling miscellaneous machines, CNC machine tools, CNC milling
machines, PLC modules and robots.
11.6.1.7
Nástroje na závity (řezné)
Threading tools, cutting
NAREX Ždánice, spol. s r.o.
696 32 Ždánice, CZ
DELCAM Feature CAM 2011
Nová verze CAD CAM programu pro frézování, soustružení a EDM přináší
nové uživatelské prostředí, 64-bit podporu a využití všech jader procesoru
při výpočtech.
DELCAM Feature CAM 2011
New version of this CAD CAM software for milling, turning and EDM bringing
new user interface, 64-bit support and multithreading.
11.6.1.7
Produkční strojní závitníky se speciální řeznou geometrií a povlakem pro
závitování různých druhů materiálů. Rychlé rozlišení barevnými kroužky.
Production screw machine taps with special cutting geometry and coating
for the threading of materials of different kinds. Quick distinguishing by
coloured rings.
21
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
11.6.1.9
Záhlubníky a výhrubníky
Countersinks and core drills
11.6.2.6
Značkovací nástroje
Markers
JIMMORE INTERNATIONAL CORP.
Borries Markier-Systeme GmbH
402 Taichung City, TW
Nastavitelný bodový vrták NC.
Nástrojový systém Nine9 je ekonomicky výhodný a poskytuje uživatelům
vyměnitelné vložky na pracovní operace gravírování, bodového vrtání,
vystřeďování a zaoblování rohů. Všechny tyto operace lze zvládnout s
pomocí jediného držáku nástrojů, který snižuje náklady na nástroje stejně
jako výměny nástrojů.
Indexable NC spot drill.
The Nine9 tooling system is said to be cost-effective, providing users with
interchangeable inserts for engraving, spot drilling, centering and corner
rounding machining operations. All this is achieved with a single
toolholder, reducing tooling costs, as well as tool changeovers.
11.6.1.17
Šroubovité a středicí vrtáky
Twist drills and center drills
JIMMORE INTERNATIONAL CORP.
402 Taichung City, TW
72124 Pliezhausen, DE
Rychlé značkovací zařízení 313 micro liner
Toto lehce přenosné ruční zařízení pro DotMatrix fonty a DataMatrix
kódování je vybaveno nejnovější technologií ovládání a kontroly BORRIES,
a proto je zaručeno značení během velmi krátké doby, 313 micro liner je
přenosné značkovací zařízení s velmi dobrými ergonomickými vlastnostmi,
které se velmi snadno používá. Značkovací zařízení 313 micro liner je k
dispozici s rukojeťmi i ve formě stolu a stojanu pro pružnou manipulaci.
High-Speed marking unit 313 micro liner
This easily transportable handheld unit for DotMatrix fons and DataMatrix
coding is equipped with the latest BORRIES controller technology and
therefore very short marking times are guaranteed. The 313 micro liner is a
mobile marking device with good ergonomical features and an easy way of
operating. The marking unit 313 micro liner is available with hand grips as
well as table and column for a flexible handling.
11.6.2.17
Systémy výměny nástrojů pro lisy
Press tool changing systems
Güthle Pressenspannen GmbH
73061 Ebersbach/Fils, DE
Nastavitelný středicí vrták.
První nastavitelný středicí vrták na světě. Karbidová vložka s nejnovějším
povrchovým nátěrem, držák se dodává s chladivem.
3krát vyšší řezná rychlost
5krát vyšší rychlost podávání
15krát delší životnost než typ HSS
Rozsah: DIN332A+B, DIN332R a ANSI 60°, 2-10 mm.
Indexable center drill.
First indexable center drill in the world. Carbide insert with latest coating,
holder is supplied with coolant.
3 time cutting speed
5 time feed rate
15 time tool life than HSS type
Range: DIN332A+B, DIN332R and ANSI 60°, 2-10 mm.
11.6.1.31
Poháněné nástroje
Powered tools
mimatic
87488 Betzigau, DE
Modulární rychle výměnný systém mimatic® mi nové generace
- výměna nástroje během několika sekund.
- soustřednost rozhraní 0,002 mm.
- krátký kužel a těleso.
- velmi krátký design.
- Všechny populární držáky nástrojů vyžadují pouze 1 základní držák.
Modular Quick Change System mimatic® mi in New Generation
- Tool changes within seconds.
- Concentricity of interface 0.002 mm.
- With short cone and face.
- Very short design.
- All popular tool holders need only 1 Basic holder.
22
Systém rychlé výměny nástroje na lisu.
Systém rychlé výměny zejména u lisu je tvořen hydraulicky aktivovanými
rolovacími lištami ve stole lisu, předsazenými rolovacími konzolami před
stolem lisu a hydraulickými upínkami pro rychlé upnutí nástroje v
nástrojovém prostoru lisu.
Press rapid tool change system.
The rapid change system, particularly for a press, consists of hydraulically
activated rolling bars in the press platen, rolling brackets placed before the
press platen, and hydraulic clamps for rapid fixing of the tool in the press
tool area.
11.6.3.1
Upínky a ostatní upínací prvky
Standard fixture parts and clamping elements
CARMINATI MORSE SNC
25136 Brescia, IT
SVĚRÁK TYPU E.03 - VYBAVENÍ OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CARMINATI
Typ Europa 0.3 je vysoce přesný modulární svěrák. Má mechanické upínací
zařízení a krytý vodicí šroub. Je možné ho smontovat do tří různých variant
podle požadavků na upnutí.
Typ ED 03: dvojitý samoupínací svěrák s vybavením pro současné upínání
dvou kusů s tolerancí do 2 mm.
Upínací síla:
MOD 100 s kgf (kilogram-síla) 2000
MOD 125 s kgf 3000
MOD 150 s kgf 4000
VICE TYPE E.03 MACHINE TOOL EQUIPMENT CARMINATI
The Europa 03 Type is a high precision modular vice. It has a
mechanical-mechanical locking facility and a covered manoeuvring screw.
It can be assembled in three different solutions according to locking
requirements.
Type ED 03: double self locking vice with facility for closing the two pieces
simultaneously with tolerance up to 2 mm.
Locking force:
MOD 100 with KG./F 2000
MOD 125 with KG./F 3000
MOD 150 with KG./F 4000
11.6.3.1
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
11.6.3.19
Nožové držáky
Tool holders
11.7.1.5
Chladicí zařízení
Cooling systems
SYNTEC MACHINERY CO., LTD.
technology-support s.r.o.
43644 Taichung Hsien, TW
162 00 Praha 6, CZ
Držák úhlových hlav Sam.
Úhlová poloha vřetene je 90 °, přičemž proces probíhá vertikálně. Sklíčidlo
vřetene se může otáčet o 360 stupňů. Je možné kombinovat s upínacími
pouzdry (kleštinami) SKS, ER; snadné používání. Házení sklíčidla vřetene do 0,02. Podle různého strojního zařízení je držák vybaven různými systémy
chlazení, mezi nimiž si zákazník může vybírat.
Sam angle head holder.
The angular position of spindle is 90° and process vertically. Spindle chuck
could rotate in 360 degree. Combine with SKS, ER collets; convenient to
use. Run-out of spindle chuck is within 0.02. According to different
machine devices, it is equipped with versatile coolant systems for customer
to choose.
Vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER JV40.
Na MSV 2010 bude představena novinka od světové jedničky ve vývoji a
výrobě vysokotlakých systémů pro obráběcí stroje, firmy ChipBLASTER.
Vlajkovou lodí nové řady je jednotka JV40, která dává tlak v rozmezí 25-100
barů a proměnlivý průtok 8-40 l/min. Standardem jsou 4 přednastavené
tlaky. Jednotka obsahuje trojnásobnou filtraci nejjemnějším filtrem 5
mikronů. Více informací na www.t-support.cz
High pressure and high volume coolant system ChipBLASTER JV40.
At MSV 2010 will be introduced new product line from the world leader in
development and manufacturing of high pressure coolant systems for
machine tools: ChipBLASTER. Flagship of the new line is JV40, which
supplies pressure between 25-100 bars and variable flow 8-40 l/min. 4
preset pressures are standard. It has 3 level filtration, finest filter 5
microns. More information at www.t-support.cz
11.6.3.99
Upínací nářadí jiné
Clamping tools – other
Röhm GmbH
89567 Sontheim/Brenz, DE
11.8.4.3
Rekonstrukce a modernizace obráběcích strojů
Redesign and upgrading of machine tools
AutoCont Control Systems, spol. s r.o.
708 00 Ostrava - Pustkovec, CZ
Efficient electrical clamping.
A powerful and extremely energy-efficient clamping unit
The clamping tool manufacturer Röhm presents a completely new,
electrically operated hollow chuck for lathes and grinding machines. The
unique new development for opening and closing the chuck replaces
hydraulic or pneumatic aggregates. Machine constructors gain a powerful
and extremely energy-efficient clamping aggregate for high speeds. Oil
leakages and wear and tear on seals are a thing of the past.
"With our new EHS, all of the applied energy is used for the actual purpose,
namely clamping the work piece, and not to compensate for any oil leaks",
says Eugen Hangleiter from Röhm, enthusiastically explaining a decisive
advantage. With high stiffness and clamping forces up to 50 kN, the
rotational symmetric hollow chuck is suitable for high speeds up to 10,000
rpm. Due to the fact that the hydrauli
Röhm with new system for HSK clamping:
Space-saving and powerful:
"Super-Lock" holds HSK totally without springs
With "Super-Lock" Röhm presents the new self-locking locking unit with a
rotationally
symmetrical chuck. The highlight: "Super-Lock" holds HSK totally without
springs. This makes the HSK clamping system much more compact and
space-saving than conventional HSK systems with spring tension - and yet
with top balancing quality, extremely high static and dynamic rigidity and
reliably secure clamping.
Whether time-tested standard or special solutions - with innovative
clamping device
solutions in the areas of workpiece and tool clamping, every day Röhm
delivers outstanding
references worldwide.
The new self-locking mechanism for the automatic clamping of HSK
tools is an impressive example. Clamping without springs has become a
reality.
The advantages of the "springless cl
ECOTURN A20E
Na základě spolupráce českých firem a Mitsubishi Electric CNC byl vyvinut
nový jednovřetenový dvoukanálový soustružnický CNC automat ECOTURN
A20E. Koncepce mechanických křivkových automatů byla nahrazena
flexibilnějšími a výkonnějšími CNC automaty. CNC automat oproti
univerzálním CNC strojům zachovává ekonomičnost výroby a rychlost na
vyrobený dílec tak jako původní soustružnický automat. Na stroji jsou
použity osvědčené koncepční prvky i mnoho nových.
ECOTURN A20E
New one-spindle and 2-channel lathe-automat ECOTURN A20E machine tool
was developed on the basis cooperation of several Czech companies and
Mitsubishi Electric CNC. The conception of mechanical curve-automat was
replaced by more flexible and powerfull CNC automatic machine. The CNC
lathe automatic machine tool keeps economy machining. Short machining
time for 1 workpiece is the same as mechanical lathe automatic machine
tool. New machine applies many field tested and new technical
components.
11.11.4
Inženýrské a projekční služby v oblasti obráběcích a
tvářecích strojů
Engineering and design services in the field of machine tools
and metal-forming machines
ALPHA PROGETTI
25064 Gussago (BS), IT
Inovativní strojírenství
Koncepce inovativního návrhu a konstrukce ve všech odvětvích průmyslové
automatizace, přístrojové mechaniky a obráběcích strojů na vysoké
technologické úrovni.
Kolektiv více jak 30 zkušebných a profesionálních techniků, kteří navrhují
stroje s vášní a den za dnem vyvíjejí budoucnost naší technologie.
Innovative Engineering
Innovative design and engineering concept in all branches of industrial
automation, instrumental mechanics and machine tools at high
technological level.
A team of more than 30 skilled and professional technicians who design
machines with passion and day by day develop the future of our
technology.
11.11.4
23
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
11.11.6.2
Výroba jednoúčelových tvářecích strojů na zakázku
Custom manufacture of single-purpose metal forming machines
OK Strojservis, s.r.o.
150 00 Praha 5, CZ
OK Strojservis - výhradní zastoupení firem a autorizovaný servis 24 h
denně:
- BalTec Maschinenbau AG - radiální nýtovací stroje a hlavice, kontrola
nýtovacího procesu
- TOX Pressotechnik GmbH - pneumohydraulické válce Kraftpaket, lisy TOX,
elektroservolisy, ruční lisy, technologie spojování plechů TOX
- STÖGER Automation - ruční a automatické šroubovací systémy
OK Strojservis - exclusive representation of brand companies and
authorized service round the clock
- BalTec Maschinenbau AG - radial riveting machines and heads, check of
the riveting process
- TOX Pressotechnik GHmbH - pneumohydraulic cylinders Kraftpaket, TOX
presses, el. actuating presses, hand presses, TOX technology for sheet
metal joining
- STÖGER Automation - hand and automatic screw systems
FOND-EX
12.3.3
Keramické filtry, sítka pro slévárenství
Ceramic filters, sieves for foundry industry
12.9.1.5
Stroje a zařízení pro použití ST (samovolně tvrdnoucí)
technologie
Machines and equipment for self-hardening technology
processes
Wöhr CZ s.r.o.
614 00 Brno, CZ
Průběžný vířivý mísič WÖHR 8-25+/hod.
Průběžný vířivý dvouramenný mísič pro výrobu forem metodou ST
- dávkování tvrdidla závislé na teplotě
- plně automatická regulace průtoku pojiva a tvrdidla¨
- vážení a měření průtoku ostřiva
Continuous mixer WÖHR 8-25+/h
Continuous mixer WÖHR for cold-seting resin-bonded sands
- dosage of hardener by according to temperature
- fully automatic regulation of flow rate for binder & hardener
- weighing and measuring of flow rate for sand
12.10.2.3
Slévárenské odporové pece
Foundry resistance furnaces
ELSKLO spol. s r.o.
468 61 Desná v Jizerských horách, CZ
SQ Deutschland GmbH
37297 Berkatal, DE
Filtr NIRVANA
Filtr s uhlíkovou vazbou na bázi oxidu hliníku. Tyto filtry se používají při
odlévání slitin oceli. Vysoká vodivost působí, že tyto filtry nepotřebují
předehřívání a na základě jejich termické hmotnosti nedochází při začátku
lití ke studenému toku. Tím se dostává rovnoměrně vysoká rychlost
průtoku. Na rozdíl od dosavadních uhlíkových filtrů mají filtry NIRVANA
vyšší odolnost proti ohýbání při tlaku za studena a za horka a mohou být
vyrobeny do velikosti 300x300 nebo do průměru 300 mm.
NIRVANA Filter
Aluminium oxide based filter with carbon bond. These filters are used in
steel alloys casting. The filters feature high conductivity and thus do not
need any pre-heating and as a result of their thermal weight there is no
cold flow at the beginning of the casting and you achieve an evenly high
flow speed. Unlike the existing carbon filters NIRVANA filters feature higher
resistance against cold and hot pressure bending and manufacturing size
up to 300x300 or 300 mm in diameter.
SISQ PRO
Další vývojový stupeň známého filtru Shengquan SISQ z karbidů křemíku.
Tyto nové filtry mají na rozdíl od dosavadních filtrů sendvičovou konstrukci
a mají 2 různé poréznosti. Horní část filtru má hrubou poréznost jako např.
10 nebo 20 PPI a spodní část má 20 nebo 30 PPI. S filtrem SISQ PRO je
možno odlévat velmi komplikované díly. Dodávat je možno kombinace 0 /
20, 10 / 30 nebo 20 / 30 PPI.
SISQ PRO
A new development stage of the well-known Shengquan SISQ silicon
carbide filter. The new filters, unlike the existing ones, feature sandwich
design and 2 different porosities. Gross porosity of the upper part of the
filter may for example be 10 or 20 PPI and that of the bottom 20 or 30 PPI.
Using the SISQ PRO filter you can cast very complex parts. Available in the
following combinations: 0 / 20, 10 / 30 or 20 / 30 PPI.
24
El. kelímková sklopná pec na Al slitiny.
Otop topnými panely.
Tilting el. crusible furnace for Al alloys.
Heated by heating panels.
12.13.1
Zařízení a příslušenství k čištění povrchu odlitků
Equipment and accessories for surface cleaning of castings
RÖSLER Oberflächentechnik GmbH
96190 Untermerzbach, DE
FBA 24 Turbo - opracování kol s turbo efektem
Nová linka na zpracování kol FBA dodá novým i starším kolům a mnoha
dalším leštěným dílům pro osobní automobily a motocykly během chvilky
dokonale lesklý povrch. Při úpravě disků kol lze na zařízení FBA provést v
závislosti na výchozím stavu disku předbroušení i jemné broušení a
závěrečné vyleštění do vysokého lesku. Mimořádně robustní a odolný
vibrační motor umožňuje spolu s plynulou regulací rychlosti dokonale
přizpůsobit proces opracování všem požadavkům a jakémukoli designu
disku.
FBA 24 Turbo - Surface finishing of automotive wheels with turbo effect
The new FBA creates a mirror finish on the surface of new and used
aluminum wheels as well as other automobile and motor bike parts.
Irrespective of the surface condition of the used wheels, the process
parameters for cut-down, fine grinding and high gloss polishing in the FBA
can be set in a manner that guarantees the desired high gloss surface
finish. The robust motor with its infinitely variable rotary speed can be
adjusted to any finishing task and to practically any geometrical wheel
design.
12.13.1
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
12.24.99
Výzkum, služby, instituce a literatura v oblasti slévárenství
jiné
Research, services, literature, institutions for foundry industry
NEWCAST 2011 Messe Düsseldorf GmbH
40001 Düsseldorf, DE
GIFA 2011 - 12. Mezinárodní slévárenský veletrh s WFO technickým fórem
NEWCAST 2011 - 3. Mezinárodní veletrh přesného lití
GIFA 2011 - 12th International Foundry Trade Fair with WFO Technical
Forum
NEWCAST 2011 - 3rd International Trade Fair for Precision Castings
WELDING
13.2.2
Stroje a zařízení pro svařování a navařování elektrickým
obloukem v ochranné atmosféře plynů odtavitelnou
elektrodou (MIG, MAG)
Machinery and equipment for gas shielded electric arc welding
and surfacing (MIG, MAG)
Alexander Binzel - svářecí technika
spol. s r.o.
Contec
Nová kontaktní technologie. Dvě pohyblivé poloskořepiny udržují kontaktní
plochy a síly mezi kontaktním systémem a svařovacím drátem přesně v
definované oblasti nastavených hodnot. Kontaktní trubice se opotřebovává
rovnoměrně, což minimalizuje nepříznivé a těžko vypočitatelné vlivy.
Výsledkem je maximální stabilita procesu, delší životnost a menší
pravděpodobnost výpadku v důsledku kontaktní chyby.
Contec
Novel contacting technology. Two moveable half-shells keep the contact
surfaces and the contact forces between the contacting system and the
welding wire exactly in the defined target range. The contact tip abrades
uniformly, thereby minimising the adverse, hard-to-calculate
consequences of uneven wear upon the process. The result is extremely
high process stability, longer lifecycle and a lower probability of failure due
to contactingfaults.
13.6.3
Stroje a zařízení pro svařování laserem
Laser-beam welding machinery and equipment
MATEX PM, s.r.o.
301 00 Plzeň, CZ
508 01 Hořice, CZ
Hořáky ABIMIG® GRIP A LW
ABIMIG GRIP® A LW hořáky zaujmou nově vyvinutým Low Weight Bikox®
kabelem, který díky výrazně redukované hmotnosti propůjčuje hořáku
perfektní vyváženost a tím snižuje únavu při svařování ve všech polohách.
Torches ABIMIG® GRIP A LW
The torches of the ABIMIG GRIP® A LW series utilize the newly developed
Low Weight Bikox®, which gives perfect balance to these weight reduced
torches for effortless welding in all positions.
CLOOS PRAHA, spol. s r.o.
252 42 Jesenice u Prahy, CZ
QINEO
Nová řada svařovacích zdrojů QINEO od firmy CLOOS.
QINEO
A new line of QINEO welding sources by CLOOS.
FRONIUS Česká republika s.r.o.
102 00 Praha 10, CZ
CMT Advanced
Vylepšení stávající technologie Fronius CMT. Až o 60 % vyšší odtavný výkon,
lepší přemostitelnost spár a vysoká procesní stabilita.
CMT Advanced
Improvement of Fronius CMT welding technology. Up to 60 % higher
deposition rate, better gap bridgeability and high process stability.
Svařování a kalení laserem
Diodový, vláknem vedený laser o výkonu 3,5 kW CW, 3D pohyby pomocí
robotického manipulátoru KUKA KR-16, přesná regulace pomocí
integrovaného pyrometru, nízká deformace výrobku, minimální ovilvnění
materiálu, kontrola kvality ve vlastních laboratořích.
Laser welding and hardening
High-power fiberquided diode laser 3.5 kW CW, 3D manipulation of optics
by robot KUKA KR-16, on-line temperature control by integrated
pyrometer, low deformations, very low thermal impact on material, QC in
own laboratories.
13.7.7
Kapaliny, oleje a spreje pro svařování a pájení
Liquids, oils and sprays for welding and soldering
WEICON - ŠAFAŘÍK s.r.o.
415 01 Teplice, CZ
SIMPLY WELDING
Biologicky odbouratelný separátor a ochrana proti ulpívání kapiček kovů na
svařovaných dílech, tryskách a nářadí. Zabraňuje přilnutí v okolí svaru a
poskytuje dočasnou protikorozní ochranu. Neobsahuje silikony,
rozpouštědla ani oleje.
SIMPLY WELDING
Biodegradable anit-spatter separator prevents sticking of welding spatters
on workpieces, nozzles and welding tools. Provides also temporary
corrosion protection and soft cleaning effect. Free of silicones, solvents
and oil.
13.8.1
Svařovací roboty
Welding robots
CLOOS PRAHA, spol. s r.o.
252 42 Jesenice u Prahy, CZ
QIROX
Nový 7osý svařovací robot QIROX od firmy CLOOS.
QIROX
New 7 axis welding robot QIROX by CLOOS.
13.8.1
25
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
13.9.2
Pracovní ochranné prostředky (kukly, brýle, pracovní a
ochranné oděvy, bezpečnostní rohože, apod.)
Work protection aids (masks, goggles, working and protective
garments, etc.)
14.1.4.2
Odmašťovací a čisticí zařízení s vodními roztoky
Degreasing and cleaning equipment using aqueous solutions
QTS - nýty spol. s r.o.
735 81 Bohumín, CZ
OMNITECH spol. s r.o.
664 17 Tetčice, CZ
Samostmívací maska Optrel p550
- plynulá regulace stmavování 9-13 nastavení citlivosti a rychlosti
rozetmívání.
Optrel p550 self-darkening mask
- continuous darkening control 9-13 sensitivity and clearing speed setting.
13.12.13
Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti svařování, řezání,
pájení a lepení kovů
Specialist courses and training in the areas of welding, cutting,
soldering and metal bonding
FRONIUS Česká republika s.r.o.
102 00 Praha 10, CZ
Průmyslové odmašťovací pračky
Nové modely průmyslových praček ATOM a MINILAV, které jsou vybaveny
rotačním nerezovým postřikovým potrubím.
Nové příslušenství praček - rotační buben uvnitř pračky pro drobné díly.
V praxi předvedeme nové typy čisticích kapalin.
ATOM and MINILAV - the new models of washing machines equipped with
rotated stainless-steel washing pipes.
New accessories: rotated drum inside the washing machine for washing
small parts.
Demonstration of new washing liquids.
14.3.1
Zařízení pro nanášení nátěrových hmot pneumatickým
stříkáním
Equipment for pneumatic spraying of coating materials
EST + a.s.
Virtual welding
Realistická výuka svařování na simulátoru. Šetří zdroje, je čistá a ideální
pro začínající svářeče. Ať jako samostatně stojící terminál nebo mobilní
řešení, které lze převážet v praktickém kufru, je Virtual welding výuková
metoda budoucnosti.
Virtual welding
Realistic learning on the simulator. Saves resources, is clean, and simply
ideal for novice welders. Whether as a stand-alone terminal or in the
compact carry-case version, Virtual Welding is the training method of the
future.
584 01 Ledeč nad Sázavou, CZ
Vzduchová ruční stříkací pistole EST 116
- určena pro finální povrchové úpravy v autoopravárenství, strojírenském a
nábytkářském průmyslu a všude, kde se vyžaduje povrchová úprava nejvyšší
kvality.
Hand spray gun EST 116
- used for final surface treatment in car repair service engineering and
furniture industry and everywhere, where is required the top quality of
surface treatment.
PROFINTECH
14.1.3.1
Průmyslové kartáče
Industrial brushes
ITALCOMMA, spol. s r.o.
337 01 Rokycany, CZ
WANDRES SWORDBRUSH UNA 56/1
Rotující kartáčový čisticí stroj s podávacím stolkem. Stroj je vhodný k
čištění suchých a rovných povrchů. Je možné ho použít k odstraňování
nečistot z kovu, plastu, papíru, skla, dřeva a jiných materiálů. Nečistoty
jsou z kartáče vedeny do odsávací trubice. Stroj pracuje s malou spotřebou
elektrické energie a stlačeného vzduchu. Vhodný do malých i velkých
provozů.
WANDRES SWORDBRUSH UNA 56/1
Rotating brush sweeping and cleaning machine with a eed table. The
machine is suitable for cleaning of dry and flat surfaces. It can be used for
removal of impurities from metal, plastic, paper, glass, wood and other
materials. Impurities are led from the brush into the suction hose. The
machine is operated with reduced el. power and compressed air
consumption. Suitable for small as well as for large sites.
14.5.4
Plazmatická zařízení na nanášení povlaků iontovým svazkem
Plasma technologies for ionic beam assisted coating
ING. JIŘÍ LONSKÝ - LONTECH
533 22 okr. Pardubice, CZ
OPENAIR® PLASMA SYSTEMS
Předúpravy a aktivace povrchu materiálů atmosférickou plasmou.
OPENAIR® PLASMA SYSTEMS
Atmospheric plasma surface treatment and activation.
14.7.9.5.1
Laserové značkovací a gravírovací stroje
Laser marking and scribing machines
SIC - VENIM s.r.o.
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ
LASEROVÝ ZNAČICÍ SYSTÉM i100L - G
Laserové popisovací zařízení je vhodné na značení a popis, případně i
hloubkové gravírování kovů, plastů a dalších vhodných materiálů a
povrchů. Nabízíme kompaktní systémy různých výkonů a technologií jako
jsou CO2, YAG tak i nejnovější technologie vláknového laseru. Lasery
dodáváme jako profesionální pracovní stanice nebo verze pro integraci do
výrobních linek.
26
14.7.9.5.1
SEZNAM NOVINEK A EXPONÁTŮ K DATU 13. 8. 2010
LIST OF NOVELTIES AND EXHIBITS UP TO 13th August 2010
i100L - G LASER MARKING SYSTEM
This laser marking system is suitable for the marking and description, or
else deep engraving of metals, plastics and other convenient materials and
surfaces. We offer compact systems of various power ranges and
technologies such as CO2, YAG, as well as the latest fibre laser
technologies. We supply lasers as professional work stations or versions to
be integrated into production lines.
14.7.9.6
Popisovací tiskárny
Marking printers
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM spol. s r.o.
738 02 Frýdek-Místek, CZ
CIJ TISKÁRNA 9040
CIJ tiskárna s nejnižšími provozními náklady na trhu.
CIJ PRINTER 9040
CIJ printer featuring the lowest operation costs on the market.
14.9.5
Zkušební a měřicí technika pro oblast povrchových úprav
Measuring and testing devices for surface treatment
applications
IMECO TH s.r.o.
664 42 Modřice, CZ
TALYSURF CCI SunStar
Bezkontaktní 3D optický profiloměr s pokročilou technologií měření
tenkých a tlustých vrstev. Systém je založen na patentovaném principu
koherentní korelační interferometrie s vertikálním rozlišením 0,1 Ă. Je
vhodný pro měření vrstev 5 µm - 300 nm a díky unikátní kameře s 4 miliony
snímaných bodů umožňuje zobrazení větších ploch s vysokým rozlišením.
TALYSURF CCI SunStar
Non-contact dimensional measuring instrument with advanced thin and
thick film technology. The system, based on patented principle of
coherence correlation interferometry, reaching 0,1 Ă of vertical resolution.
Suitable for film thickness measurement from 5 µm down to 300 nm or less,
with 4 million pixel camera for high resolution imaging over a large area.
14.10.2
Nabídka výrobních kapacit v oblasti povrchových úprav
Offers of facilities for outsourcing in surface treatment sector
Leuze & Co Kunststoffbeschichtungen GmbH & Co. KG
71272 Renningen, DE
Leuze & Co se považuje za průkopníka v oblasti specializovaných
povrchových úprav. Kompletní polyamidový nebo polyetylénový povlak
kovových součástí. Vysokoobjemové procesy částečného ponoření pro
hnací hřídele, vřetena řízení a jiné automobilové svorky a upínače. Jako
dodavatel s certifikací ISO pracujeme přímo s techniky OEM na řešení
problémů s bzučením, skřípěním a chrastěním (BSR) a problémů s hlukem,
vibracemi a tvrdostí (NVH). Naše povlaky jsou schváleny u mnoha hlavních
výrobců v automobilovém a potravinářském průmyslu a u výrobců
hardwaru.
Leuze & Co is considered a pioneer in specialized coating applications.
Complete polyamid or poyethylene encapsulation of metal parts. High
volume partial dip processes for drive shft, steering shaft and other
automotive clips and clamps. As an ISO registered supplier, we work
directly with OEM engineering to resolve buzz, squeak, rattle (BSR) and
noise, vibration, harshness (NVH) issues. Our coatings are approved with
many major auto, food, andhardware manufacturers.
14.10.2
27

Podobné dokumenty