Česká republika / Czech Republic

Komentáře

Transkript

Česká republika / Czech Republic
www.kovotour.cz
ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC
HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
✆ volejte
14001
volání
volní za
zacenu
cenumistního
místníhohovoru
hovoru
téměř 20 let pro Vás...
volejte CALL
CENTRUM
Dovolená začíná
14001
na čísle
volání za cenu místního hovoru
rezervujte si dovolenou
telefonicky z pohodlí
svého domova
• možnost rychlé telefonické rezervace
• ověření volných ubytovacích kapacit
• získání všech potřebných informací pro Vás
call centrum
14001
volání za cenu místního hovoru
* při volání na 14001
je hovor zpoplatněn
běžným místním tarifem
volání na pevnou linku
Úvodní slovo
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
Vážení klienti, vážení obchodní partneři,
dovoluji si Vás v úvodu katalogu HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI pozdravit
a poděkovat Vám za využívání našich služeb a úspěšnou spolupráci v uplynulých letech. Je mi
velkou ctí Vám představit nový katalog HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM
KRAJI, zahrnující ta nejkrásnější odpočinková místa v oblasti Moravskoslezského kraje.
Nabízíme Vám splynutí dokonalé relaxace a aktivního odpočinku k načerpání nových fyzických i duševních sil
v atraktivním prostředí Moravskoslezského kraje.
K harmonii Vašeho odpočinku jistě přispějí báječné wellness programy pro jednotlivce či rodiny s dětmi či
objevování jedinečných přírodních krás a kulturních památek.
S námi budete vždy a všude srdečně vítáni. Dopřejte si dovolenou a kvalitní odpočinek svých snů.
Vážení klienti, vážení obchodní partneři,
rád Vás informuji o skutečnosti, že KOVOTOUR PLUS s.r.o. patří mezi nejstabilnější společnosti v České republice. Dle údajů AČCKA byla zařazena mezi deset největších českých cestovních kanceláří.
Samozřejmostí, jako každoročně, je Pojištění proti úpadku cestovní kanceláře dle zákona 151/1999 Sb. u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna instance Group. Osobně jsem si jistý, že pocit Vašeho bezpečí a klidu
podpoří i skutečnost, že naše společnost má navíc sjednáno Pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře.
Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. pořádá nejen wellness a relaxační pobyty, ale také celou řadu kvalitních zahraničních zájezdů do oblíbených přímořských destinací. Kompletní nabídku těchto zájezdů naleznete v našem hlavním letním katalogu nebo na webových stránkách www.kovotour.cz. Dovoluji si Vám také
připomenout služby našeho call centra na tel. 14 001, kde Vám proškolení pracovníci ochotně poskytnou
veškeré informace.
Na závěr mi dovolte uctivě poděkovat Vám všem - klientům, za přízeň věnovanou naší cestovní kancelář,
obchodním partnerům, za skvělou spolupráci i zaměstnancům KOVOTOUR PLUS s.r.o. za dobře odvedenou
práci.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů
Jiří Hájek, majitel společnosti
Dear clients, dear business partners,
allow me to sincerely greet you and thank you for using our services and successful cooperation in last
years.
It is a pleasure to present you our new catalogue HOTELS, WELLNESS AND SPA OF MORAVIAN-SILESIAN
REGION, which includes the most beautiful wellness and relaxation centres of Moravia-Silesian region.
We offer you fusion of perfect relaxation and active rest to renew physical and spiritual strength in very
attractive environment of Moravia-Silesian region.
Wide range of wellness programs for individuals or families with children and possibility of exploring
the unique nature beauties and cultural heritage contribute to feel in harmony.
With us you will be always and everywhere welcomed. Spoil yourself with quality rest and enjoy vacation
of your dreams.
Dear clients, dear business partners,
I would like to inform you KOVOTOUR PLUS s.r.o. belongs among the most stabilized companies on Czech
market. According to the AČCKA analysis our company is one of the ten largest Czech travel agencies.
Like every year we have the insurance of travel agency according the act 159/1999 provided by Česká
podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group. Furthermore we have also liability insurance which
contributes to feel you more safety and comfortable.
Travel agency KOVOTOUR PLUS s.r.o. provides both wellness and relaxation stays and wide range of quality
outbound tours to many popular destinations. The complete product you can find in our summer catalogue or on website www.kovotour.cz. Let me also remind you of our call centre services on telephone
number 14 001, where trained staff will gladly provide you with all necessary information.
In conclusion, let me respectfully thank you to all - clients for your support dedicated to our travel agency
and services, business partners for the excellent cooperation and employees of KOVOTOUR PLUS s.r.o. for
well done job.
Wishing you all the best
Jiří Hájek, company owner
OBSAH KATALOGU HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Úvodní slovo, obsah
1
Beskydy2
Ostravice – hotel Odra ***
3
Ostravice – hotel BeltineForest ****
4
Ostravice – hotel Sepetná ****
5
Ostravice - penzion Sluníčko ***
5
Ostravice – hotel Zlatý Orel ****
6
Ostravice – hotel Hamr ***
7
Čeladná – hotel U Holubů ***
8
Čeladná – hotel Prosper ****
9
Čeladná – Lara Wellness ****
10
Čeladná – hotel Miura ****
11
Velké Karlovice – resort Valachy - Spa Hotel Lanterna ****
12
Velké Karlovice – resort Valachy - hotel Horal ***
13
Velké Karlovice - hotel Galik **
14
Nýdek – penzion Ovečka****
15
Rožnov p.Radhoštěm – hotel Relax ***
16
Rožnov p.Radhoštěm – hotel Eroplán ****
Rožnov p.Radhoštěm – wellness resort Energetic ****
Horní Bečva – hotel Duo ***
Horní Bečva – hotel Mesit ***
Krásná-Visalaje – penzion Beskydy ***
Horní Lomná – wellness hotel Pod Kyčmolem ****
Horní Lomná – penzion U Studánky ***
Horní Lomná – hotel Excelsior ****
Písek u Jablunkova – wellness hotel Bahenec ***
Písek u Jablunkova – hotel Polanka ***
Mosty u Jablunkova – hotel Grůň ***
Vendryně – hotel Vitality ****
Malenovice – hotel Petr Bezruč ***
Trojanovice – hotel Ráztoka ***
Trojanovice – hotel Troyer ****
Hukvaldy – hotel Hukvaldy ***
Karviná – Lázně Darkov ***
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
BESKYDY
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Nádherná příroda Beskyd vybízí k rozmanitým sportovním aktivitám a příjemnému odpočinku. V hlubokých údolích jsou k vidění typické usedlosti na samotách,
dřevěné stavby, kostelíky, kapličky, zvoničky a na svazích horských luk se dodnes
pasou ovce.
Moravskoslezské Beskydy leží v nejvýchodnější části České republiky na hranici
se Slovenskou republikou a Polskem. Jsou nejrozsáhlejším pohořím Západních
Karpat na území České republiky. Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří je Lysá hora
s 1323 m. n. m.
K dalším nejznámějším vrcholům patří Radhošť (1129 m), Kněhyně (1257 m), Smrk
(1276 m) nebo Travný (1203 m). V roce 1973 byly Moravskoslezské Beskydy vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí a se svou rozlohou 1160 km2 jsou největší chráněnou oblastí v České republice s přírodními rezervacemi.
Beskydy mají mnoho přírodních, kulturních i historických atraktivit. Jsou rodištěm
celé řady vynikajících osobností, jako např. Ferdiš Duša - grafik, malíř a keramik z
Frýdlantu nad Ostravicí, Jiří Hanzelka - cestovatel, publicista a spisovatel ze Štramberku, Emil Zátopek - atlet, Petr Bezruč – básník nebo Leoš Janáček - hudební skladatel. Vydejte se na putování po stopách známých osobností, navštivte muzea a
galerie nebo se přeneste do dávných dob hradů a zámků.
K ubytování si můžete vybrat podle Vašich potřeb z rozmanité nabídky penzionů,
hotelů, apartmánů se širokou škálou služeb. Všude Vás přivítají příjemní a usměvaví lidé. Beskydy jsou proslulé dobrým jídlem, kvalitním pivem a domácí pálenkou. Tradiční regionální kuchyně a zvyky zdejších lidí společně se zážitky z cest
po Beskydech ve Vás vyvolají tohou vrátit se zpět a okusit další nepoznané kouty.
Lyžování v Beskydech má dlouholetou tradici. V zimě Vás vleky vyvezou do svahů,
které je možno sjíždět na lyžích, po hřebenech se vydáte na běžkách nebo pěšky
na rozmanité túry. Region Beskydy charakterizuje nabídka, ve které dominují tři
nejdůležitější komponenty spokojeného pobytu: příroda, kultura a dobrodružství.
Je jen na Vás, zda naši nabídku ověříte a na nás, abyste se co nejčastěji vraceli!
2
Beautiful nature of the Beskydy Mountains encourages to multiple sport activities and pleasant rest. In the deep valleys are seen typically remote homesteads,
wooden buildings, churches, chapels, bell towers and on the slopes and mountain meadows sheep are still beying grazed.
The Moravian Silesian Beskydy lie in the most eastern part of the Czech Republic
on the border with the Slovak Republic and Poland. They are the largest mountains of the Western Carpathians in the Czech Republic. The highest peak of this
mountain is Lysá Mountain with 1323 m. To others known peaks belong the
famous mountains Radhošť (1129 m), Kněhyně (1257 m), Smrk (1276 m) or
Travný (1203 m).
In 1973 The Moravian Silesian Beskydy were declared as a protected landscape
area. This area is 1160
​​
km2 large and is the largest protected area in the Czech
Republic with nature reserves.
The Beskydy Mountains have many natural, cultural and historical attractions.
They are the birthplace of a number of celebrities such as Duša Ferdiš – graphic
artist, painter and ceramist from Frýdlant nad Ostravicí, Jiří Hanzelka - traveler,
journalist and writer from Štramberk, Emil Zátopek - athlete, Peter Bezruč - poet
or Leoš Janáček - music composer. We can recommend you a journey in the
footsteps of celebrities, visiting museums and galleries, or “transfer” to ancient
times in many castles and chateaus.
You can choose the accommodation from a wide variety of guesthouses, hotels
and apartments with a wide range of services according to your needs.
Everywhere you will be welcomed by friendly and smiling people. The Beskydy
Mountains are famous for good food, good beer and domestic liquor. Traditional
regional cuisine and habits of local people together with experiences from travels from Beskydy encourage you to come back. Also skiing has a long tradition
here. In winter the ski lifts take you up to the slopes, where you can enjoy downhill skiing or you can use numerous cross-country circuits.
The region is characterized by three dominant components - nature, culture and
adventure. It‘s up to you if you try our offer and it‘s up to us to make your stay so
wonderful, so you will come back as often as possible!
Česká
republi
ka / C
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zech Republic
OSTRAVICE
Ostravice je obec v Moravskoslezském kraji, rozkládající se na březích stejnojmenné řeky po obou stranách moravsko-slezské zemské hranice.
Obec patří mezi oblíbená místa Moravskoslezského kraje. Nachází se pod nejvyšším
beskydským vrcholem Lysou horou a další významnou horou Smrkem. Nedaleko
proti proudu řeky Ostravice se nachází přehradní nádrž Šance. Z 5 km vzdáleného
Frýdlantu nad Ostravicí vede do obce železnice.
Ostravice is a village in the Moravian-Silesian Region, which is situated on
both banks of the river on the Moravian-Silesian border.
The village is one of the major resorts of the Beskydy Mountains. Village is located directly below the highest peak of the Beskydy Mountains Lysa Mountain and
other significant peak Smrk. Near the river Ostravice is dam Šance. From Frýdlant
nad Ostravicí leads to the village railway which is 5 km long.
Ostravice – hotel Odra ***
Poloha: hotel Odra se nachází v centru rekreační oblasti Beskyd, v obci Ostravice. Celá
tato oblast je protkána množstvím turistických stezek a největším skvostem a chloubou
jsou unikátní dřevěné stavby.
Ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a apartmány. Pokoje jsou vybaveny barevným televizorem, SAT TV, centrálním videem a rádiem.
Stravování: plná penze - snídaně rozšířená kontinentální, oběd a večeře - výběr z menu.
Stravování probíhá v hotelové restauraci.
Služby: denní bar, noční bar, restaurace (s terasou), fitness centrum a krytý bazén, sauna, solárium, masáže a rehabilitace (lékař v objektu). Možnost zapůjčení stolních her,
kulečník, minigolf, ruské kuželky a stolní tenis - venkovní, půjčovna horských kol, krytá
střelnice (vzduchovka), dětské hřiště. Venkovní ohniště - možnost grilování, podvodní
masáže, vířivky na horní a dolní končetiny, perličkové a hydromasážní vany, lymfodrenáže, parafínové obklady, klasické masáže, inhalace, elektroléčba, magnetoterapie, sauna,
fitness centrum, bazén s vířivkou, protiproudem a masážními tryskami, bio sauna, finská
sauna, sauna s krbem na dřevo, venkovní bazén s vířivkou, parní bylinná lázeň, parní
solná a eukalyptová lázeň, tepidárium, solná odpočívárna, zážitkové sprchové boxy,
hydromasáží whirlpool, suchá sauna.
Location: Odra hotel is located in a recreation area of the Beskydy Mountain in Ostravice village. This
whole area is riddled with a number of hiking trails and the largest gem and boast are unique wooden
buildings.
Accommodation: double and triple rooms and apartments. Rooms are equipped with SAT TV, central
video and radio.
Board: full board - continental breakfast, lunch and dinner - choice of menu. Meals are served in the
hotel restaurant.
Services: snack bar, night bar, restaurant (with terrace), fitness center and indoor pool, sauna, solarium,
massage and rehabilitation (doctor in the house). Possibility to use billiard, mini golf, skittles and table
tennis - outdoor, mountain bike rentals, indoor shooting range (air rifle), and children’s playground.
Outdoor fireplace - grill, underwater massage, whirlpool for the upper and lower limbs, bubble bath
and massage, lymph drainage, paraffin lining, classic massage, inhalations, electrotherapy, magnetic
therapy, sauna, fitness center, swimming pool with whirlpool, massage jets and counter, bio sauna,
sauna with fireplace with wood, outdoor pool with whirlpool, herbal, salt and eucalyptus steam bath,
tepidarium, salt rest room, experience shower box, massage whirlpool, dry sauna.
3
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostravice – hotel Beltine Forest ****
Poloha: nově zrekonstruovaný hotel Beltine Forest se nachází poblíž centra
Ostravice. Při výhledu z okna se Vám rozprostírá nádherný pohled na vrchol
Lysé hory a dokonalé prostředí Beskyd.
Ubytování: moderně vybavené dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, hotelovým minibarem, LCD televizorem, připojením k internetu,
trezorem, telefonem s přímou volbou. Zahradní apartmány - slouží k ubytování pro 4 osoby, v apartmánu se nachází 2 samostatné ložnice, koupelna
s masážním sprchovým koutem a terasa. Apartmán je vybaven LCD televizorem, telefonem, Wi-Fi připojením a trezorem.
Stravování: polopenze - snídaně formou švédských stolů a večeře výběrem
z menu.
Služby: neomezený vstup do hotelového wellness (vyhřívaný vnitřní bazén
s vířivkou a masážními tryskami, finská sauna, parní bylinková sauna,
tepidárium, Kneipovy lázně, vícebodová masážní sprcha, aroma-tropický
déšť, vědro, ledová masáž). V létě mohou hosté využívat venkovní bazén a
také místní Kolibu ke grilování. Hlídané parkoviště zdarma, k zapůjčení hole
na nordic walking či horská kola.
Location: hotel Beltine Forest is newly renovated hotel which is located near the center
of Ostravice. The view from the window offers you wonderful scene of the top of Lysá
Mountain and the perfect environment of the Beskydy Mountains.
Accommodation: modernly equipped double rooms with private sanitary facilities, hotel mini bar, LCD TV, internet access, safe, direct dial telephone. Garden apartments - accommodation for 4 people. In the apartment are located 2 separate bedrooms, bathroom with massage shower and terrace. The apartment is equipped with LCD television,
telephone, hi-fi-connection and safe.
Board: half board - breakfast buffet and dinner menu.
Services: unlimited enterance to the hotel spa (heated indoor pool with whirlpool and
massage jets, sauna, steam herb sauna, tepidarium, Kneip bath, shower point massage,
aromatherapy, tropical rain, bucket, ice massage). In summer, guests can enjoy the outdoor pool as well as local Koliba for grilling. Hotel parking is free, for rent nordic walking
sticks or mountain bikes.
4
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostravice – hotel Sepetná ***
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Poloha: hotel vystavěný přímo uprostřed krás Moravskoslezských Beskyd se
nachází v údolí potoka Sepetný. Pohled dotváří vrchol Lysé hory, který je vyhledávaným cílem všech milovníků přírody.
Ubytování: nedávno rekonstruovaný komfortní dvoulůžkové pokoje a
apartmány s možností až dvou přistýlek jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, LCD TV, telefonem, Wi-Fi (zdarma), minibarem, fénem. U většiny pokojů
se nachází balkon s výhledem na nádherné panorama Beskyd. Hotel Vám dále
nabízí výtah, stylovou restauraci Valašská koliba s letní terasou a velký sál s tanečním parketem a barem.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří.
Služby: relaxcentrum hotelu Sepetná (spojeno tunelem s hotelem Sepetná):
krytý bazén, nerezový plavecký bazén, bublinková lavice, masážní chrlič,
dětský bazének s vodní stěnou, vodní houpačka, whirlpool, parní kabina,
sauna, turbo-bio vertikální solárium, spinningový sál, stolní tenis, stylový bar
a bowling.
Location: hotel is situated directly in the middle of the beauties in the
Beskydy Mountains in a valley with small river Sepetný in the recreation
center Sepetná. This area is a popular destination for all nature lovers.
Accommodation: recently renovated comfortable double rooms and apartments with up to two extra beds are equipped with private sanitary facilities, LCD TV, telephone, Wi-Fi (free), minibar, and hairdryer. Most of rooms
have balcony overlooking the magnificent panorama of the Beskydy Mountains. The hotel also offers you a lift, a stylish restaurant Wallachian chalet
with summer terrace and a large hall with a dance floor and bar.
Board: self-catering, half board available (extra charge).
Services: relaxcentrum hotel Sepetná (connected by tunnel with the hotel Sepetná): indoor pool, stainless steel swimming pool, bubble bench,
massage gargoyle, children‘s pool with water wall, water swing, whirlpool, steam room, sauna, turbo-bio vertical solarium, spinning hall, table
tennis, stylish bar and bowling.
Ostravice - penzion Sluníčko ***
Poloha: hotel vystavěný přímo uprostřed krás Moravskoslezských Beskyd se nachází v údolí potoka Sepetný ve stejnojmenném rekreačním centru. Pohled dotváří
vrchol Lysé hory, který je vyhledávaným cílem všech milovníků přírody.
Ubytování: zmodernizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,
pokoje typu LUX, rodinné pokoje nebo pokoje pro vozíčkáře. Všechny pokoje jsou
nekuřácké. Mezi standardní vybavení pokojů patří vlastní soc. zařízení, TV s rádiovým a DVD přehrávačem, Wi-Fi, fén, minibar, župany, osušky, ručníky, papuče.
Možnost dětské postýlky (za poplatek). Všechny pokoje jsou vybaveny protihlukovými dveřmi a okny se žaluziemi.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní a večeří.
Služby: monitorované parkoviště (zdarma), úschovna kol, 2 sportoviště s umělým
trávníkem (volejbal, basketbal, tenis, apod.), trampolína, cvičná stěna, dětský koutek.
Relaxcentrum hotelu Sepetná (spojeno tunelem s hotelem Sepetná): krytý bazén,
nerezový plavecký bazén, bublinková lavice, masážní chrlič, dětský bazének s vodní stěnou, vodní houpačka, whirlpool, parní kabina, sauna, turbo-bio vertikální solárium, spinningový sál, stolní tenis, stylový bar a bowling.
Location: hotel is built in the middle of the beauties in the Beskydy Mountains in
a valley with the stream Sepetná in the recreation center. The view is enhanced
by peak Lysá Mountain, which is popular destination for all nature lovers.
Accommodation: modernized double rooms with two extra beds, rooms LUX,
family rooms or rooms for disabled persons are located in a quiet part of the
hotel, all rooms are nonsmoking. The standard room included private sanitary
facilities, radio and TV with DVD player, Wi-Fi, hairdryer, mini bar, bathrobes,
towels, slippers. Children cot is available for extra charge. All rooms are equipped
with soundproof doors and windows with blinds.
Board: self-catering, breakfast and dinner available (extra charge).
Services: monitored parking (free), bike store, 2 sports fields with artificial turf (volleyball, basketball, tennis, etc.), trampoline, practice wall for climbing, playground.
Relaxcentrum hotel Sepetná (connected by tunnel with the hotel Sepetná): indoor pool, stainless steel swimming pool, bubble bench, massage gargoyle, children‘s pool with water wall, water swing, whirlpool, steam room, sauna, turbobio vertical solarium, spinninghall, table tennis, stylish bar and bowling.
5
www.kovotour.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
www.jentozkus.cz
Ostravice – hotel Zlatý Orel ****
Poloha: původní zámeček rodu Rotschildů je dnes zrekonstruován do podoby příjemného hotelu,
který je ideální pro strávení rodinné dovolené. Umístěn je v centru Chráněné krajinné oblasti Beskydy,
uprostřed nedotčené přírody. Nejbližšímu okolí vévodí vrcholy Lysé hory a Smrku.
Ubytování: stylově zařízené jednolůžkové i dvoulůžkové pokoje nebo apartmány s možností jedné
přistýlky disponují standardním vybavením, mezi které patří vlastní soc. zařízení, SAT TV, telefon,
lednice, minibar, Wi-Fi připojení, trezor, masážní sprcha/vířivá vana, krbová kamna. Možnost žehlení
a servisu kávy nebo čaje přímo na pokoj. Všechny pokoje jsou vybaveny starožitným nábytkem a
originálními doplňky.
Stravování: snídaně.
Služby: hotelová kavárna s barem, letní terasa s obsluhou, restaurace s voňavou kuchyní, vinný sklípek, možnost přítomnosti domácích mazlíčků, hlídané parkoviště, relax centrum se saunou a whirlpool bazénem (vnitřní bazén, biliár, kulečník, masáže, sauna, whirlpool). Možnost využití nedalekého
fitnesscentra, golfu, jízdy na koni, lyžařské školy či místních cyklotras. Dětem je připraveno pískoviště
se skluzavkou a prolézačkami, zapůjčení deskových her či DVD s pohádkami.
Location: original Rothschild´s family mansion is now renovated and rebuilt into a comfortable
hotel, ideal for family vacation. Hotel is located in the heart of the Protected Landscape Area of
the Beskydy National Area and is surrounded by untouched nature. The vicinity is dominated
by the peaks Lysá Mountain and Smrk Mountain.
Accommodation: tastefully furnished single and double rooms or apartments (possibility of one
extra bed). Standard facilities: SAT TV, telephone, fridge, minibar, Wi-Fi, safe, massage shower /
whirlpool tub, fireplace. There is the possibility of ironing service and coffee or tea to your disposal.
All rooms are furnished with antique furniture and original accessories.
Board: breakfast.
Services: hotel‘s café bar, summer terrace with service, restaurant with a fragrant kitchen, wine cellar,
possibility of the presence of pets, parking, relax center with sauna and Jacuzzi pool (indoor pool,
billiards, massage, sauna, whirlpool). It is possible to use nearby fitness center, golf, horse riding, ski
school or local cycle routes. For children we have slides and sandpit playground, rent of board games
or fairy tales DVDs.
6
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Ostravice – hotel Hamr ***
Poloha: hotel zrekonstruovaný v roce 2008 se nachází na samotném úpatní Lysé
hory, poblíž všech turisticky značených cest Moravskoslezských Beskyd. Dostupnost zajišťuje hlavní silnice směřující k hraničnímu přechodu Bílá – Bumbálka. Hlavní dvoupatrová hotelová budova disponuje službou NON STOP recepce a kuřáckými i nekuřáckými pokoji.
Ubytování: útulné dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (kuřácké i nekuřácké) a rodinné apartmány. Pokoje jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, SAT TV,
přípojkou na internet a lednicí.
Stravování: vlastní.
Služby: restaurace, koliba s krbem, plazmovou televizí a karaoke, půjčovna čtyřkolek, whirlpool, infrasauna, solárium, masáže. V blízkosti hotelu se nachází krytý
i venkovní bazén, fotbalové hřiště a lyžařské vleky. Možnost projížďky na koních
nebo kočárem taženým koňmi.
Location: hotel renovated in 2008 is situated at the base of Lysá Mountain, close
to all marked paths of the Beskydy Mountains. Availability ensures the main road
leading to the border crossing Bílá - Bumbálka. The main two-storey hotel building has non-stop reception service and smoking and non smoking rooms.
Accommodation: cozy double rooms with one extra bed (smoking and non
smoking) and family suites. Rooms are equipped with private sanitary facilities,
satellite TV, internet connection and refrigerator.
Board: self-catering.
Services: restaurant, chalet with fireplace, plasma TV and karaoke, four-wheeler
rental, whirlpool, infra, solarium, massage. The hotel has an indoor and outdoor
swimming pool, football ground and ski lifts. You can try horse riding or horsedrawn carriage.
7
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
ČELADNÁ
Rozlehlá obec Čeladná leží v údolí řeky Čeladénky, v samém srdci Moravskoslezských Beskyd. K významným architektonickým památkám náleží klasicistní kostel
sv. Jana Nepomuckého. V obci se nachází golfové hřiště, tenisové kurty a krytá jízdárna, která je svými rozměry největší v České republice. V zimě jsou na golfovém
hřišti připraveny tři běžkařské stopy (dlouhé dva, tři a pět kilometrů). Lyžaři a snowboardisti mohou využít lyžařský areál Kociánka.
Čeladná – hotel U Holubů ***
Poloha: hotel se nachází v klidném prostředí uprostřed nádherné přírody Moravskoslezských Beskyd. Leží na samém konci vesničky Čeladná na úpatí hory Smrk,
která je lákadlem pro turisty z blízkého i širokého okolí. Dopřejte si pravou relaxaci
v srdci beskydských lesů.
Ubytování: historické apartmány nebo stylové dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním soc. zařízením, televizí a internetem.
Stravování: vlastní.
Služby: prostory pro wellness jsou řešeny individuálně, je zde kladen důraz na soukromí a pohodlí každého klienta (vířivá vana, infra kabinka s mořským klimatem,
masáže, whirlpool). Antukové tenisové hřiště, sportoviště pro míčové hry. Možnost
zapůjčení nordic-walking holí a vycházky pod vedením zkušeného instruktora.
Nedaleko možnost využití služeb koupaliště penzionu Sluníčko, ranče s možností
projížďky na koních či golfového hřiště s 36 jamkami.
8
Large community Čeladénka is located in a valley of the river Čeladénka, in the
heart of the Beskydy Mountains. To the major architectural monuments belongs
classicist church of John of Nepomuk. In the village there is a golf course, tennis
courts and an indoor horse riding area, which is the largest in the Czech Republic.
In the winter, there are prepared three tracks for cross-country skiing (two, three
and five kilometers) at the golf course. Skiers and snowboarders can use the ski
area Kociánka.
Location: hotel is situated in a quiet environment surrounded by breathtaking
countryside of the Beskydy Mountains. It is located at the end of Čeladná village
at the base of Smrk Peak, which is an attraction for tourists.
You can enjoy relaxation right in the heart of the Beskydy forests.
Accommodation: apartments or double rooms in historical style with extra beds
are equipped with private sanitary facilities, television and internet.
Board: self-catering.
Services: spa areas are dealt indiviually with emphasis on privacy and comfort
of each client (whirlpool bath, infrared cabin with sea climate, massage, and
whirlpool). Clay tennis courts, sports grounds for ball games. Rent of Nordic
walking poles and walk under the guidance of an experienced instructor.
Possibility of using the services of the hotel swimming pool Sun, ranch with
horse riding or golf course with 36 holes.
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Čeladná – hotel Prosper ****
Poloha: tento moderní hotel je umístěn uprostřed překrásné přírody chráněné krajinné oblasti Beskydy, která si Vás
okamžitě podmaní. Čeladná je klidné malebné městečko
se širokou škálou možností, jak využít volný čas.
Ubytování: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje či
apartmány poskytují klientům vysoký standard ubytování.
Všechny pokoje disponují vlastním soc. zařízením, minibarem, klimatizací, balkonem a Wi-Fi (zdarma).
Stravování: vlastní.
Služby: relax and wellness centrum (vyhřívaný krytý bazén
v řeckém stylu, infra a bio sauna, parní kabina, masáže,
masážní lehátko Ceragem, whirlpool, nordic walking, solárium, fitcentrum s barem, tibetské lázničky s bylinkami),
beauty centrum (manikúra, pedikúra, kadeřnictví), půjčovna horských kol, tenisové a squashové kurty, směnárna,
hotelové parkoviště, prostorná zahrada s dětskými prolézačkami a s možností grilování, cukrárna a pekárna s vlastní výrobou zákusků a pečiva, dětský koutek.
Location: this modern hotel is located in the beautiful Natural Protected Area of
the Beskydy Mountains, which will immediately enchant you. Čeladná is a picturesque town with a wide range of options to enjoy your free time.
Accommodation: single and double rooms and suites provide clients high standard accommodation. All rooms have private sanitary facilities, minibar, air conditioning, balcony and Wi-Fi (free).
Board: self-catering.
Services: relax and wellness center (indoor heated pool in the Greek style, infra and bio sauna, steam bath, massage, massage lounger Ceragem, whirlpool,
solarium, nordic walking, solarium, fitness center with bar, Tibetan spas with
herbs), beauty center (manicure, pedicure, hairdresser), mountain bike rental,
tennis and squash courts, money exchange, parking, large garden with children‘s playground and grill, pastry shop and bakery with own production of cakes
and pastries.
9
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Čeladná – Lara Wellness ****
Poloha: toto rozsáhlé relaxační centrum se nachází v prostředí příjemného lesoparku založeného v roce 1902, který je součástí Lázní Čeladná. Apartmán se
nachází na rozhraní Čeladné a Kunčic pod Ondřejníkem a byl v roce 2007 oceněn
jako „Stavba roku“.
Ubytování: stylově zařízené moderní zrekonstruované apartmány jsou vybaveny
vlastním soc. zařízením a obývací částí pro chvíle relaxace.
Stravování: vlastní.
Služby: hotelový wellness - bazén s masážní lavicí s různými tryskami, vodním
chrličem, protiproudem, sluneční terasa, masáže, finská sauna, parní lázeň aromatizovaná, solná jeskyně, fitness – eliptical, víceúčelové posilovací věže, běhací
pás – chodník, ergometry. Dále možnost využít nabídky kavárny Lara – cukrárna /
denní bar, konferenčního salonku či nedalekého golfového hřiště.
10
Location: this extensive wellness center is located in a pleasant park, founded in
1902. It is part of the Spa Čeladná. Apartment which is located on the boundary
Čeladná and Kunčice pod Ondřejníkem was awarded in 2007 as „Building of the
Year“.
Accommodation: stylish modern renovated apartments are equipped with private sanitary facilities. Living Rooms are very nicely furnished for moments of
relaxation.
Board: self-catering.
Services: wellness - swimming pool with massage bench with different nozzles,
water waterspout, counter, sun terrace, massage, sauna, steam bath, flavored
stream, salt grotto, fitness - elliptical, multi-jungles, Running Belt - pavement,
ergometers. In addition to our offer there are cafes Lara - sweet shop / snack bar,
conference room or a nearby golf course.
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Čeladná – hotel Miura ****
Poloha: moderní nadčasový nově vystavěný Spa hotel se nalézá přímo
v centru Beskyd, s výhledem na okolní vrcholy a také na 36 jamkové golfové hřiště. Jeho velkým plusem je osobní přístup všech pracovníků hotelu,
kteří Váš pobyt dokážou mile zpříjemnit.
Ubytování: moderní dvoulůžkové pokoje a apartmány jsou vybaveny
s důrazem na každý detail. Všechny pokoje jsou situovány na jižní stranu,
aby byl zajištěn nádherný výhled. Samozřejmostí je Wi-Fi na pokoji, 42“
LCD SAT TV s vestavěným budíkem a hodinami, kvalitně zásobený minibar
a bezbariérový přístup do všech prostor hotelu.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v místní vyhlášené restauraci.
Služby: Miura Spa Vám nabízí vodní část wellnes (vnitřní relaxační bazén
s hydromasáží, vyhřívaná lůžka, Kneippův chodník, terasa), saunovou část
(bylinková lázeň, solární lázeň, pára, sanarium, finská sauna, polévací vědro, ledový déšť, sněhový ráj), relax room (odpočinek na vodních matracích, levitační vana, 2 masážní místnosti) a privátní část lázní s lahví šampaňského (relaxační bazén s hydromasáží, finská sauna, sprcha, privátní
minibar). Dále hotel nabízí restauraci, lobby bar, konferenční místnosti,
úschovnu a půjčovnu golfového vybavení, půjčovnu horských kol, zázemí
pro děti a shuttle bus. Mezi oblíbené služby se řadí také čistič bot, lékař (na
vyžádání), parkování (zdarma), praní prádla.
Location: timeless modern newly built Spa Hotel Miura is located right
in the center of the Beskydy Mountains, with views of the surrounding
peaks and also at 36-hole golf course. The big positive is the personal
approach of the hotel staff. They make your stay pleasant and enjoyable.
Accommodation: modern double rooms and suites are equipped with
attention to every detail. All rooms are situated on the south side to
ensure a wonderful view. Of course there is Wi-Fi in all rooms, LCD
satellite TV with built-in alarm clock and a clock, minibar and wheelchair access to all areas of the hotel.
Board: self-catering, possibility of dining in a local famous restaurant.
Services: Miura Spa offers wellness (indoor swimming pool with jacuzzi,
heated beds, Kneipp walkway, terrace), sauna (herbal bath, solar bath,
steam room, samarium, Finnish sauna, bucket irrigation, freezing rain,
snow paradise), relaxation room (mattresses rest on water, levitation
bath, 2 massage rooms) and private bath with a bottle of champagne
(relaxation pool with jacuzzi, sauna, shower, private mini bar). Furthermore the hotel offers a restaurant, lobby bar, conference rooms, storage and rental of golf equipment, mountain bikes, children‘s facilities
and shuttle bus. Popular services include a shoe cleaner, doctor (on
request), parking (free), laundry.
11
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
VELKÉ KARLOVICE
Velké Karlovice leží v podhůří Javorníků a Beskyd. Nachází se v chráněné krajinné oblasti Beskydy, přitažlivé svými přírodními krásami. Pod Trojačkou pramení
Vsetínská Bečva, v údolí Leskové na svahu hřebenu Lemešná je uchován relikt pralesa
Razula s původním jedlobukovým porostem a řadou chráněných rostlinných
druhů. Hřebeny a svahy hor vybízí v létě k turistice, jízdě na kole, v zimě ocení lyžaři
nabídku upravených sjezdových tratí a nespočet kilometrů běžeckých a turistických tratí s různými stupni obtížnosti.
Velké Karlovice lies at the foothills of Javorníky and Beskydy. The city is located
in the Protected Landscape Area Beskydy Mountains, which is attractive for
its natural beauty. Under mountain Trojačka springs the river Vsetínská Bečva,
in valley Leskové on the peak Lemešná is preserved relic of the original forest
Razula with fir-beech vegetation and number of protected plant species.
Ridges and slopes of the mountains in the summer invite to hiking, biking, in the
winter, skiers will appreciate the range of downhill trails and countless miles of
cross-country and hiking trails with varying degrees of difficulty.
Velké Karlovice – resort Valachy
Spa Hotel Lanterna ****
Poloha: patří do resortu Valachy a je zasazen do údolí Velkých Karlovic v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Je ideálním místem pro relaxaci, rodinnou dovolenou,
sportovní pobyt či příjemný odpočinek. Tato čistá příroda Vás totiž zbaví každého
stresu!
Ubytování: typ standart – dvoulůžkové pokoje s LCD televizorem, minibarem
a možností připojení k internetu. Typ Suite - moderní dvoulůžkový apartmán s
možností přistýlky, LCD televizorem, minibarem a možností připojení k internetu.
Luxusní ubytování typu Suit Spa apartmán nabízí navíc i vířivou vanu, esspresso,
špičkovou audio/video techniku (v jednom možnost vlastní infrasauny).
Stravování: snídaně formou švédských stolů.
Služby: v hotelu se nachází restaurace Vyhlídka s dokonalým výhledem na scenérie
Beskyd. K hotelu patří nově vybudované L-Spa relaxační centrum (krytý bazén,
saunový svět, dvě masérny, příjemná ochlazovací terasa, whirpool bazén,
infra červená kabina). Ženy ocení kosmetický salon s přírodní kosmetikou značky
Biodroga. Nově hostům slouží termální bazény Wellness Hora, kde se nachází
plavecké dráhy (dlouhé 20 m), dětský bazének, zábavně relaxační bazény a kardio
fitness.
12
Location: the hotel belongs to the resort Valachy and is situated in a valley of the
Velké Karlovice in the Protected Area the Beskydy Mountains. It is an ideal place
for relaxation, family holidays, sport or stay for pleasant rest. This pure nature will
get you in a good mood.
Accommodation: type Standard - double rooms with LCD TV, minibar and internet connection. Type Suite - a modern two-bed apartment with extra bed, LCD
TV, minibar and internet connection. Luxury Spa Suite - offers a whirlpool tub,
esspresso, superior audio / video technology (in one suite there is also sauna).
Board: breakfast.
Services: at the hotel there is a restaurant with perfect view of Beskydy Mountains scenery. The hotel has newly built L-relaxing spa center (indoor pool,
sauna world, two massages, a nice patio cooling, whirlpool, infra red cabin).
Women appreciate the beauty salon with natural cosmetics brand Biodroga.
Newly there are thermal pools in wellness in hotel Horal for guests with swimming tracks (length 20 m), children‘s pool, entertainment and relaxation pools
and cardio fitness.
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Velké Karlovice – resort Valachy
hotel Horal ***
Poloha: wellness hotel Horal se nachází na okraji Velkých Karlovic v nádherném podhorském údolí obklopeném valašskými chaloupkami. Je
vzdálen zhruba 3,5 km od sesterského hotelu Spa Hotel Lanterna****.
Ubytování: ubytování je zajištěno ve 4 rezidencích s dvoulůžkovými pokoji a komfortními apartmány. Rezidence A, B, C***: Typ standart – dvoulůžkové pokoje v horském stylu s LCD televizorem, pracovním stolem,
minibarem, internetovým připojením zdarma. Typ suite – dvoulůžkové
pokoje v horském stylu s LCD televizorem, pracovním stolem, minibarem,
internetovým připojením zdarma. Navíc posezení a možnost až 2 přistýlek.
Ubytování pro náročné v rezidenci E****: Typ standart de luxe - luxusní
dvoulůžkový pokoj s balkonem, LCD televizorem, pracovním stolem, minibarem, internetovým připojením zdarma. Možnost přistýlky. Typ: Spa suite - nejluxusnější apartmá se stylovým obývacím pokojem, sedací soupravou, LED televizí, domácím kinem a DVD, krbem a balkonem. Samostatné
WC, koupelna vybavena vanou.
Stravování: snídaně formou švédského stolu.
Služby: v hotelu se nachází nově vybudovaný Wellness Horal se 3 termálními bazény se slanou vodou o teplotě až 36 °C (20 m plavecký bazén,
zábavně relaxační bazén s atrakcemi jako divoká řeka, jeskyně a dětský
bazének). Je možno využít také kardio fitness centra a saunového světa,
masáží či Pure Fiji rituály (např. masáže lasturami apod.). U hotelu je devítijamkové golfové hřiště, které v zimě slouží jako sjezdovka o délce 400m i
s dětským vlekem. V oblasti se nachází 5 golfových hřišť - v dosahu zhruba
60km. Navíc v zimním období nově snowtubbing.
Location: wellness hotel Horal is situated at the border of Velké
Karlovice in a beautiful valley surrounded by Wallachian cottages. It is
located about 3.5 km from the hotel Spa Hotel Lanterna ****.
Accommodation: is provided in 4 residences with double rooms and
comfortable apartments. Residence A, B, C ***: Standard - double
rooms in a mountain style with LCD TV, work desk, minibar, free internet access. Suite - double rooms in a mountain style with LCD TV, work
desk, minibar, free internet access. It is available with 2 extra beds. Type
E standard deluxe - deluxe double rooms with balcony, LCD TV, work
desk, minibar, free internet access, extra bed. Spa Suite: luxurious apartments with a stylish living room, sofa, LED TV, home cinema and DVD,
fireplace and balcony. WC is separated from the bathroom with bath.
Board: breakfast.
Services: wellness Horal - 3 thermal pools with salt water (36 ° C, 20
m swimming pool, relaxation pool with fun attractions as a wild river,
caves and a children‘s pool). It is also possible to use the cardio fitness
center and sauna world, and Pure Fiji massage rituals. At the hotel is a
nine-hole golf course, which in winter serves as a 400m long ski slope
with a children‘s lift. In addition we offer winter snow tubing.
13
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
Velké Karlovice – resort Valachy
hotel Galik **
Poloha: hotel je umístěn poblíž hotelů Spa hotel Lanterna**** a hotel
Horal*** v klidném prostředí Beskyd.
Ubytování: hotel nabízí 22 plně vybavených moderních pokojů s možností
až dvou přistýlek. Typ STANDARD PLUS - dvoulůžkové pokoje s vlastním soc.
zařízením a TV.
Stravování: snídaně formou švédského stolu.
Služby: hotel Galik je určen pro méně náročnou klientelu, která vyhledává
především sportovní aktivity. Hostům je k dispozici bowling, stolní tenis
nebo sauna. Hotel má také vlastní lyžařský svah o délce 400 m. V hotelu se
nachází restaurace, dětský koutek, kulečník, společenská místnost s TV, stolní
tenis. Hosté mohou využívat termální bazén Wellness Horal.
Location: hotel is located near the hotel Spa Hotel Lanterna**** and hotel
Horal *** in a peaceful and pure nature of the Beskydy Mountains.
Accommodation: hotel offers 22 fully equipped modern double rooms
(possibility of two extra beds). Type STANDARD PLUS - double rooms with
private bathrooms, facilities and TV.
Board: breakfast.
Services: the hotel Galik is designed for less demanding clients, who above
all seek sporting activities above all. There is a bowling alley, table tennis and
sauna. The hotel also has its own ski slope with a length of 400 m. The hotel
has a restaurant, playground, pool, lounge with TV lounge, table tennis.
Guests can enjoy the thermal pool in wellness hotel Horal.
14
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
NÝDEK
Obec Nýdek se nachází na severovýchodě České republiky, v regionu Severní Morava a Slezsko. Rozlohou 2 820 ha se řadí mezi největší obce okresu Frýdek - Místek.
Nejvyšším bodem je hora Čantoryje – 995 m. n. m. Na území obce se nachází chráněné území – Národní přírodní rezervace Čantoryje o výměře 40 ha.
The village Nýdek is located in the northeast of Czech Republic, in the region
North Moravia and Silesia. With area of ​​2,820 hectares it is one of the largest
communities of region Frýdek - Místek. The highest point is Mount Čantoryje
- 995 m. This is specially protected area – there is a National Nature Reserve
Čantoryje.
Nýdek – penzion Ovečka ***
Poloha: útulný penzion leží v Těšínských Beskydech na úpatí hory Čantoryje
v Nýdku. Penzion se nachází v blízkosti nýdeckých skokanských můstků, kde mimo
jiné působil na počátku své úspěšné kariéry olympijský vítěz Jiří Raška.
Ubytování: dvoulůžkové jedinečně řešené pokoje nabízí výhled do Národní přírodní rezervace Čantoryje. Mezi základní vybavení patří vlastní soc. zařízení, sušáky na
boty, varná konvice a LCD televize. Lze využít nabídky až dvou přistýlek pro děti.
Stravování: vlastní. Součástí penzionu je stylová restaurace s formankou.
Služby: wellness zahrnující finskou saunu, vířivou vanu, ochlazovací vědro, masážní sprchu, masérnu, saunovací sudy, příjemnou odpočívárnu s minibarem a školící
místnost.
Location: cute guesthouse Ovečka is situated in the Těšínské Beskydy Mountains
on the Mount Čantoryje in Nýdek. Near lie ski jumps, where olympic champion
Jiří Raška began his highly successful career.
Accommodation: uniquely designed double rooms offer views to the National
Nature Reserve Čantoryje. The basic facilities include private sanitary facilities,
shoe dryers, electric kettle and LCD television. Possibility of having two extra
beds for children.
Board: self – catering. The guesthouse offers stylish restaurant and pub.
Services: wellness includes Finnish sauna, whirlpool, cooling bucket, massage
shower, massage room, sauna barrels, nice relaxation room with minibar and
training room.
15
www.kovotour.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
www.jentozkus.cz
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Město Rožnov pod Radhoštěm leží v údolí Rožnovské Bečvy mezi Radhošťskými
Beskydy a Vsetínskými vrchy. Město je známo především díky skanzenu Valašské
muzeum v přírodě, které bylo vyhlášeno národní kulturní památkou. Založili ho
bratři Bohumír a Alois Jaroňkovi roku 1925. Nádherné okolí Rožnova je přímo předurčeno pro rekreaci a sport. Město je křižovatkou turistických cest a cyklistických
tras. Je vybaveno řadou sportovišť pro zimní i letní sporty – např. tenisové kurty,
paintballové hřiště, lezecké stěny, fitness, bowling, adrenalinový park, golfové a
minigolfové hřiště, koupaliště a krytý bazén s toboganem, jezdecký areál a další.
Milovníci rybářského sportu si mohou prověřit své umění v pstruhových vodách,
případně případně v přehradách a rybnících nacházejících se v okolí Rožnova.
Rožnov pod Radhoštěm lies in valley Rožnovská Bečva between the Radhošťské
Beskydy Mountains and the Vsetín hills. The town is known mainly because
of Wallachian open-air museum, which was declared a national cultural
monument. It was founded by brothers Alois and Bohumír Jaroňek in 1925.
Beautiful surroundings of Rožnov are predeterminated for recreation and sports.
The city lies on crossroads of footpaths and cycle routes. It is equipped with a
range of sports facilities for both winter and summer sports - such as tennis
courts, paintball field, climbing wall, fitness, bowling, adrenaline park, golf and
mini-golf course, swimming pool and an indoor pool with tobogan, equestrian
center and more. Sport fishing enthusiasts can test their art in trout waters or in
waters of the reservoirs and ponds located in the nearby vicinity.
Rožnov pod Radhoštěm - hotel Relax ***
Poloha: hotel se nachází na severu Moravy na okraji malebného valašského městečka Rožnov pod
Radhoštěm v turisticky velmi zajímavé lokalitě. Pěší procházkou se do centra města dostanete zhruba
za 20 min. Možnosti bohatého kulturního a sportovního vyžití.
Ubytování: všechny pokoje v tomto krásném hotelu mají balkony s výhledem na okolní lesy, vlastní
soc. zařízení, SAT TV, telefon a internet (za poplatek).
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost dokoupení polopenze i plné penze (výběr ze tří jídel)
nebo individuálně dle jídelního lístku.
Služby: kosmetika, masáže, rehabilitace, úschova cenných předmětů, vlastní parkoviště, možnost
pronájmu pro pořádání sympózií, školení, porad a konferencí, možnost širokého sportovního vyžití
(fitcentrum, biliár, minigolf, venkovní bazén s vyhřívanou vodou atd.)
16
Location: hotel is situated in the north of Moravia on the outskirts of the
picturesque town of Wallachia Rožnov pod Radhoštěm and it is surrounded by a very interesting tourist location. You can get to the city center in 20
minutes by walk. Sports and cultural activities are also rich.
Accommodation: all rooms in this beautiful hotel have balconies overlooking the surrounding woods, private sanitary facilities, satellite TV, telephone and Internet access (surcharge).
Board: breakfast buffet, half and full board available (extra charge)
individually according to the menu.
Services: cosmetics, massage, rehabilitation, storage box, private parking,
organizing symposia, seminars, meetings and conferences, wide range of
sports facilities (fitness center, billiards, mini golf, outdoor swimming pool
with heated water, etc.)
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Rožnov pod Radhoštěm - hotel Eroplán ****
Poloha: hotel je umístěn v blízkosti Valašského muzea v přírodě a dvě minuty pěší
chůze od koupaliště. Nachází se v okolí hor, které lákají k pěší turistice nebo projížďkám na horských kolech. V zimním období pak uspokojí příznivce alpského i severského lyžování.
Ubytování: všechny pokoje v hotelu jsou vybaveny SAT TV, telefonem, Wi-Fi připojením na internet, ledničkou s minibarem, koupelnou s vlastním soc. zařízením.
Stravování: snídaně.
Služby: hotel nabízí směnárnu, úschovnu lyží a kol, půjčovnu horských kol, vlastní
parkoviště, které je zabezpečeno kamerovým systémem, relaxační centrum (masáže,
sauna, solárium), trampolíny, krytý plavecký bazén s tobogánem, minigolf, bowling,
paintball, přírodní koupaliště, tenisové kurty a golfové hřiště pro nácvik úderů – odpaliště a akademie (6 jamek). Možnost konání firemních školení a seminářů během
týdne i o víkendech, pořádání svateb.
Location: hotel is located near the Wallachian Museum two minutes walk from the swimming pool. It is situated near the mountains which is great for hiking or mountain bike rides. In the winter, it will satisfy fans of Alpine and Nordic skiing.
Accommodation: all rooms are equipped with satellite TV, telephone, Wi-Fi internet connection, fridge with mini bar, bathroom with its private sanitary facilities.
Board: breakfast.
Services: hotel offers exchange office, room for skis and bicycles, rental of mountain bikes, private parking, which is secured by a camera system, relaxation center
(massages, sauna, solarium),trampolines, indoor swimming pool with tobogan minigolf, bowling, paintball, outdoor swimming pool, tennis courts and a golf course for
practicing strokes - tee and the academy (6 holes), the possibility of holding corporate training and seminars during the week including weekends, weddings
17
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Rožnov pod Radhoštěm
wellness resort ENERGETIC ****
Poloha: wellness resort Energetic leží v samotném srdci Valašska nedaleko
nejznámější hory Beskyd „Radhošť“. Wellness resort Energetic nabízí svým
klientům klidné a tiché prostředí v těsné blízkosti lesa. Do centra města Rožnova
se dostanete za 10 minut pěší chůzí.
Ubytování: hotel nabízí pokoje s moderním vybavením, s vlastním soc. zařízením,
klimatizací, TV, telefonem, internetovým připojením a minibarem.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze
Služby: hotel je vybaven novým wellness centrem s bazénem a příjemným
relaxačním prostředím, restaurací s letní terasou a lobby barem, dětským
koutkem a venkovním hřištěm, konferenčními prostory, možnost pořádání
oslav a svateb.
18
Location: wellness resort Energetic is situated in the heart of Wallachia near the
famous mountain „Radhošť“. Wellness resort Energeticc offers its clients a quiet
and peaceful environment close to the forest, 10 minutes walk to the city center
Rožnov.
Accommodation: hotel offers rooms with modern equipment, with private sanitary facilities, air conditioning, TV, telephone, internet connection and minibar.
Board: breakfast, half board or full board.
Services: hotel has new wellness center with swimming pool and a pleasant relaxing atmosphere, restaurant with summer terrace, lobby bar, children‘s playground and outdoor play area, conference rooms. The possibility of banquet and
wedding celebrations.
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
HORNÍ BEČVA
Horská obec Horní Bečva leží v údolí říčky Rožnovské Bečvy, která odděluje pásmo
Vsetínských vrchů od Beskyd. Horní Bečva je rekreační obcí, která nabízí celoroční
aktivní vyžití. Značených turistických tras je možné využít k procházkám, výletům
a cykloturistice po horských hřebenech přes Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysou Horu
až k vrcholům Malého Javorníku. V létě se můžete v přehradní nádrži koupat, provozovat vodní sporty a rybařit. V zimním období jsou k dispozici běžecké trasy. Pro
milovníky lyžování a snowboardingu je zde připraveno celkem 11 soukromých
lyžařských vleků.
The mountain village Horní Bečva is situated in the river valley Rožnovská Bečva
which separates Vsetínské hills from the Beskydy Mountains. Horní Bečva is a
holiday village, which offers sport activities during whole year. Marked hiking
trails can be used for walking and biking trips along mountain ridges across
Soláň, Radhošť, Pustevny, Lysá Mountain to the peaks of the Malý Javorník.
In the summer you can swim in the dam, enjoy water sports and fishing. In the
winter, there are cross-country trails. For skiing and snowboarding lovers there
are 11 private ski lifts.
Horní Bečva – hotel Mesit ***
Poloha: hotel se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy u přehrady Horní Bečva. Beskydy jsou jedny
z našich nejkrásnějších hor, a proto zde jistě zažijete klidnou dovolenou plnou zážitků z krásné přírody a
okolních oblastí.
Ubytování: pokoje mají SAT TV, připojení k internetu, lednici, vlastní soc. zařízení. Hotel je bezbariérový.
Stravování: polopenze nebo plná penze.
Služby: petanque, masáže, sauna, kosmetika, biliár, stolní tenis, elektronické šipky, stolní fotbal.
Location: hotel is located in the Protected Landscape Area Beskydy near to the dam Horní Bečva.
The Beskydy Mountains are ones of our most beautiful mountains, and that is why you can enjoy a peaceful
vacation full of beautiful experience and surrounding areas there.
Accommodation: rooms have SAT TV, Internet access, fridge, private sanitary facilities. The hotel is wheelchair accessible.
Board: half or full board.
Services: petanque, massage, sauna, beauty salon, billiard, table tennis, darts and table football.
19
www.kovotour.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
www.jentozkus.cz
Horní Bečva – hotel Duo ***
Poloha: tento hotel se nachází v chráněné krajinné oblasti Beskydy, nedaleko centra obce Horní Bečva, které
je vzdáleno cca 30 minut pěší chůze. V okolí hotelu se nachází cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy, díky
které objevíte krásy Valašska.
Ubytování: pokoje po částečné rekonstrukci, vlastní soc. zařízení, připojení na internet a SAT TV.
Stravování: odpolední občerstvení, možnost snídaně, polopenze nebo plné penze.
Služby: parkování, fitness a vstup do bazénu (zdarma), kombinace dvou saun - solné a variabilní, ochlazovacího bazénku a horské sprchy s mystickou odpočívárnou, bazén s masážním chrličem, Kneippův masážní
chodník, privátní spa, rhassoul – parní a peelingová kabina, solná sauna, bio sauna, skotská ochlazovací
sprcha, mystická odpočívárna – černá komora, rehabilitační hydromasážní vany, přístrojová lymfodrenáž,
inhalace, kyslíková terapie, masáže a kosmetika.
Location: hotel is located in the Protected Landscape Area Beskydy, near the center of Horní Bečva village. The hotel is located in Rožnovská Bečva valley near a bikeway, thanks to which you will discover the
beauties of Wallachia.
Accommodation: rooms are partly renovated, with its private sanitary facilities, internet access and
SAT TV.
Board: afternoon snack, opportunity to buy breakfast, half board or full board.
Services: parking, fitness center and swimming pool (free), combination of two saunas - salt and variable, cool pool and mountain showers with mystical restroom, swimming pool with massage waterspout,
Kneipp´s massage pavement, private spa, Rhassoul - peeling and steam cabin, sauna, salt, bio sauna, Scottish shower cooling, mystical rest - black chamber, rehabilitation hydro massage baths, lymphatic drainage, inhalation, oxygen therapy, massage and beauty salon.
20
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
KRÁSNÁ
Obec Krásná se nachází v malebné kotlině říčky Mohelnice (okres Frýdek-Místek).
The village Krásná is situated in the beautiful basin of the river Mohelnice
(district of Frýdek-Místek).
Krásná – Visalaje – penzion Beskydy ***
Poloha: tento penzion se nachází v Moravskoslezských Beskydech na horské louce poblíž Lysé hory, v nadmořské výšce 750 metrů. I když je položen takto vysoko,
příjezdová cesta je dobře udržovaná, tudíž je penzion pohodlně dostupný autem po celý rok.
Ubytování: komfortní pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT TV, fén, telefon, centrální a podlahové topení.
Stravování: snídaně, polopenze nebo plná penze.
Služby: vnitřní bazén, fitness a tenisový kurt (zdarma). Sauna, masáže, perličkové koupele, 4komorová vana, lymfatická drenáž.
Location: guesthouse is situated in the Moravian-Silesian Beskydy Mountains on
meadow near Lysá Mountain, at altitude of 750 meters. Although it is placed
so high, the driveway is fully accessible and in good conditions in summer and
winter, so this hotel for any period of easily accessible.
Accommodation: comfortable rooms with private sanitary facilities, satellite TV,
hair dryer, telephone, central heating and floor heating.
Board: breakfast, half board or full board.
Services: indoor pool, fitness center and tennis court (free). Sauna, massages,
bubble baths, bath, lymphatic drainage.
21
www.kovotour.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
www.jentozkus.cz
HORNÍ LOMNÁ
Horní Lomná je malebná obec, která se spolu s Dolní Lomnou rozprostírá v jednom z nejdelších (13 km) a nejhezčích údolí v Beskydech. Obec leží na toku říčky
Lomné, od níž převzala i své jméno. Je vyhledávanou rekreační oblastí s četnými
rekreačními objekty a ideálním výchozím místem pro výstupy na hřebeny Beskyd.
V blízkém okolí leží Velký Polom, Slavíč, Visalaje. Lze dojít také na Lysou horu, vrch
Javorový, po česko-slovenské hranici na hraniční přechod Konečná a pokračovat až
do Bílých Karpat. V zimě jsou v provozu dva lyžařské areály a k dispozici je i spousta
hřebenových tras pro běžkaře. V obci se dochovala četná lidová stavení, především
v oblasti Horního Přelače.
Horní Lomná is a picturesque village, which together with Dolní Lomná stretches in one of the longest (13 km) and the most beautiful valleys in the Beskydy
Mountains. The village lies on the river Lomná from which it took its name. It
is ideal starting point for hiking in Beskydy. In the neighborhood we can find
Velký Polom, Slavíč, Visaláje. There are many beautiful hiking tracks to Lysá
Mountain, hill Javorový, or along the borderline with Slovakia you can come
to boundary Konečná and continue up to the White Carpathian Mountains. In
the winter there are running two ski resorts and there are also plenty of trails
for cross-country skiing. In the village remained preserved vernacular architecture, especially in the area of Horní Přelač.
Horní Lomná – wellness hotel Pod Kyčmolem ****
Poloha: tento nově otevřený wellness hotel leží v klidné části Těšínských Beskyd v malém městečku Horní Lomná, které se nalézá na pomezí Slovenska a Polska.
Ubytování: hotel nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a apartmánech, které jsou nadstandardně vybaveny. Každý pokoj je vybaven vlastním soc.
zařízením, SAT TV, LCD, telefonem, minibarem a trezorem. Wi-Fi připojení k internetu (zdarma).
Stravování: vlastní. Možnost stravování v místní restauraci.
Služby: můžete využít široké nabídky wellness a beauty služeb (bazén s whirlpool, finská sauna, parní bylinková sauna a biosauna, Kneippův chodník), lázně, kosmetika,
manikúra, pedikúra, pro milovníky aktivnějšího pohybu nabízíme dobře vybavené hotelové fitness nebo bowling.
Location: newly opened wellness hotel is located in a quiet part of the Těšínské Beskydy Mountains in the small town Horní Lomná, which is located on the borderline
among Czech Republic, Slovakia and Poland.
Accommodation: hotel offers accommodation in single and double rooms and suites which are luxuriously furnished. Each room has its private sanitary facilities, LCD
SAT TV, telephone, minibar and safe. Wi-Fi Internet connection (free).
Board: self-catering. The possibility of catering in a local restaurant.
Services: you can use a wide range of wellness and beauty services (swimming pool with whirlpool, Finnish sauna, herbal steam sauna and biosauna, Kneipp´s pavement) spa, cosmetics, manicure, pedicure, for lovers of physical activity hotel offers well-equipped hotel fitness or bowling.
22
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Horní Lomná – penzion U Studánky ***
Poloha: typicky horský penzion se nachází v obci Dolní Lomná na toku
říčky Lomná. Toto údolí je nejdelší a nejkrásnější údolí Beskyd, což jej činí
velmi oblíbenou turistickou lokalitou.
Ubytování: dvoulůžkové i třílůžkové stylové pokoje nebo apartmány jsou
vybaveny vlastním soc. zařízením a SAT TV.
Stravování: polopenze, možnost dokoupení plné penze.
Služby: v areálu se nachází restaurace, bar, letní zahrádka, venkovní bazén,
whirlpool, sauna, masáže, solárium, ohniště, parkoviště, dětský koutek,
stolní tenis. Široké možnosti turistiky, cyklistika, houbaření v blízkém okolí.
Location: typical mountain hotel is situated in the village Dolní Lomná
on the river Lomná. The valley is the longest and the most beautiful
valley in Beskydy, making it a very popular tourist location.
Accommodation: double and triple rooms and stylish suites are
equipped with private sanitary facilities and SAT TV.
Board: self-catering, full board available (extra charge).
Services: in the complex there is restaurant, bar, garden, outdoor pool,
whirlpool, sauna, massage, solarium, fireplace, parking, playground,
tennis table. Extensive opportunities for hiking, biking and mushroom
picking nearby.
23
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
Horní Lomná – hotel Excelsior ***
Poloha: Spa hotel Excelsior se nalézá uprostřed čisté přírody Moravskoslezských Beskyd. Toto jedinečné klima
vám umožní dokonale relaxovat a užít si dovolenou snů na čerstvém vzduchu.
Ubytování: moderně vybavení pokoje jsou všechny nekuřácké. Mezi základní vybavení patří: SAT TV, DVD,
přístup k internetu, koupelna se sprchovým koutem nebo masážní rohovou vanou.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelové restauraci.
Služby: hotel nabízí nejnovější techniky wellness, relaxace a regenerace (pivní lázně, vinná terapie, masáže,
bazén, sauna, jaccuzzi), možnosti sportovního vyžití (squash, badminton, stolní tenis, bowling, fitness), dále pro
děti vhodná trampolína, pískoviště, houpačky a dětské hřiště. Přímo v areálu možnost zapůjčení jízdních kol.
Hotelová terasa s výhledem do hor a altánek s možností grilování navíc zpříjemní pobyt.
Location: spa hotel Excelsior is located in the middle of pure nature in the Beskydy Mountains. This unique
climate allows you to relax completely and enjoy a dream holiday in the fresh air.
Accommodation: modern rooms are all non-smoking. Rooms are standardly equipped with SAT TV, DVD,
internet access, bathroom with shower or corner massage bath.
Board: self-catering. The possibility of catering in a hotel restaurant.
Services: hotel offers the latest spa techniques, relaxation and regeneration (beer spa, wine therapy, massage, swimming pool, sauna, Jacuzzi), sports facilities (squash, badminton, table tennis, bowling, fitness). For
children there is trampoline, sandpit, swings and playground. Right in the area there is a bike rental. The hotel
terrace offers beautiful mountain view and there is bower with opportunities to grill.
24
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zech Republic
PÍSEK U JABLUNKOVA
Obec Písek má rozlohu 1545 hektarů, je lemována ze severu horským masivem
Slezských Beskyd (Bahenec) a z jihu Jablunkovským mezihořím (Gírová). Téměř
56% rozlohy obce je pokryto lesy, 29,6% tvoří louky a pastviny. Obcí prochází mezinárodní cyklotrasa č. 56 - Cyklistický okruh Euroregion Těšínské Slezsko.
Pro nevidomé a slabozraké občany je vyznačena speciální cyklotrasa sjízdná na
tandemových kolech
Village Písek has an area of 1,545
​​
hectares; it is bordered by massif Beskydy
Mountains (Bahenec) in the north and by Jablunkov hills (Gírová) in the south.
Nearly 56% of the locality is covered by forests, 29.6% is grassland. Through the
community leads international cycle path No. 56 - cycling circuit Těšín Silesia
Euroregion. Blind and visualy impaired Citizen can use especially marked trail
passable on tandem bikes.
Písek u Jablunkova – wellness hotel Bahenec ***
Poloha: hotel umístěný ve Slezských Beskydech je doporučován
především rodinám s dětmi, které zde mohou strávit nádhernou
dovolenou plnou odpočinku v horském prostředí. Z Písku je možno
podnikat jak kratší procházky, tak turistické výlety do okolí.
Ubytování: dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
apartmány jsou standardně vybaveny vlastním soc. zařízením a TV.
Stravování: polopenze – snídaně formou švédských stolů, večeře výběrem ze čtyř jídel.
Služby: vstupní hala s recepcí, restaurace, dětské centrum (dětský koutek s promítáním a hračkami, dětské pískoviště a houpačky), salónek
pro školení s vybavením, vnitřní bazén, pivní lázně, sauna, venkovní
bazén se solárním ohřevem, koliba (venkovní restaurace s krbem a
terasou), hřiště na beach volejbal, lehátka, animační programy, lyžařský vlek s půjčovnou lyží a možností instruktora. Nedaleko se nachází
bobová dráha a adrenalinový park Mosty u Jablunkova.
Location: hotel located in the Silesian Beskydy is recommended
especially for families with children because they can spend a wonderful holiday full of relaxation in a mountain environment. From
Písek is possible to take both shorter walks and longer hikes to the
surroundings.
Accommodation: double rooms, quadruple rooms (with extra beds)
and suites are standardly equipped with own sanitary facilities and
TV.
Board: half board - breakfast buffet, dinner choice from four meals.
Services: entrance hall with reception, restaurant, children‘s center
(a children‘s playground with slide and toys, children‘s sandpit and
swings), conference room with equipment, indoor pool, beer spa,
sauna, outdoor swimming pool with solar heating, shed (outdoor
restaurant with a fireplace and terrace), beach volleyball courts, sun
beds, animation programs, ski lift and ski rental with possibility of ski
instructor. Nearby there is bobsleigh track and adrenaline park Mosty
u Jablunkova.
25
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Písek u Jablunkova – hotel Polanka ***
Poloha: hotel Polanka se nachází v klidném prostředí Beskyd a svým umístěním je ideální pro letní i zimní dovolenou.
Ubytování: stylově vybavené pokoje umístěné v hlavní budově jsou vybaveny vlastním soc. zařízením a SAT TV. Nově možnost ubytování v třílůžkových
chatkách s rozkládacím gaučem, kuchyňkou, sociální místností a SAT TV.
Stravování: snídaně, možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. Vyhlášená domácí kuchyně.
Služby: možnost aktivní i pasivní relaxace - tenisový kurt, volejbalové hřiště,
dětské hřiště, kulečník, stolní fotbal, šipky, dvě bowlingové dráhy, relaxační
centrum, bazén, sauna, whirlpool, aquazorbing. V zimě sjezdovka u hotelu,
v létě možnost cykloturistiky nebo pěší turistiky po okolních horách.
Location: Polanka hotel is situated in a quiet environment of the Beskydy
Mountains and its location is ideal for both summer and winter holidays.
Accommodation: stylishly furnished rooms situated in the main building are equipped with private sanitary facilities and SAT TV. Possibility of
accommodation in triple cabins with sofa bed, kitchen, sanitary facilities
and SAT TV.
Board: breakfast, possibility of half or full board (extra charge). Delicious
local cuisine.
Services: possibility of active and passive relaxation - tennis court,
volleyball court, playground, billiard, table football, darts, two bowling alleys, wellness center, swimming pool, sauna, whirlpool, aquazorbing.
In winter, ski slope near the hotel, in the summer, possibility of biking or
hiking in the mountains.
26
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
MOSTY U JABLUNKOVA
Mosty u Jablunkova mají zhruba 4000 stálých obyvatel a rozkládají se na území
Jablunkovského průsmyku, celková délka obce je 8 kilometrů. Leží zde první železniční stanice na území České republiky po cestě ze Slovenska po mezinárodní trati
Žilina – Bohumín.
Mosty u Jablunkova has population of 4.000 inhabitans and it is situated in the
Jablunkov pass, the total length of the village is 8 kilometres. Here lies the first
railway station in the Czech Republic on the international track from Slovakia
Žilina - Bohumín.
Mosty u Jablunkova – hotel Grůň ***
Poloha: hotel Grůň je největším srubovým hotelem, navíc vlastní certifikát
Bez bariér. Typický horský hotel je umístěn v nadmořské výšce 550 m. n. m.,
uprostřed klidné tiché přírody Moravskoslezských Beskyd.
Ubytování: bezbariérové pokoje s možností přistýlek či apartmány jsou vybaveny
vlastním soc. zařízením, lednicí, TV a Wi-Fi připojením k internetu. Hostům je k dispozici výtah.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v místní vyhlášené restauraci.
Služby: sauna, whirlpool, masážní bazén, aquapark v Mostech u Jablunkova, bobová dráha, lyžování, cykloturistika, turistika.
Location: hotel Grůň is the biggest rustic hotel in the Czech Republic, also holds
a certificate Without barriers. Typical mountain hotel is situated at 550 meters, in
the middle of peaceful nature in the Beskydy Mountains.
Accommodation: barrier-free rooms with extra beds and suites are equipped
with private sanitary facilities, fridge, TV and Wi-Fi internet connection. There is
a lift.
Board: self-catering. The possibility of catering in famous hotel restaurant.
Services: sauna, whirlpool, massage pool, water park in Mosty u Jablunkova,
bobsleigh, skiing, biking, hiking.
27
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
VENDRYNĚ
Na úpatí Beskyd, ze všech stran chráněná modravými stíny hor, leží uprostřed sametové zeleně obec se zajímavým názvem – Vendryně. Život v ní léta formovaly
bohaté tradice předků, blízkost hranic s Polskem a Slovenskem, ale také železárny
v sousedním Třinci, které dávaly každodenní chleba většině jejich obyvatel.
Vendryně – hotel Vitality ****
Poloha: nový hotel v centru Vendryně odráží nejmodernější trendy, ojedinělý
design a intimní atmosféru. Aktivní i pasivní relaxace v podhůří Beskyd je to
pravé pro zastavení se a načerpání nových sil.
Ubytování: prostorné a pohodlné nekuřácké pokoje s možností až dvou
přistýlek. Některé pokoje jsou bezbariérové. Standardní výbava: vlastní soc.
zařízení, balkon (u pokojů na JV stranu), klimatizace, anti-alergické matrace,
minibar, trezor, SAT TV, telefon, varný set s konvicí.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelové restauraci.
Služby: wellness (bazén, whirlpool, sauny, páry, inhalace, lázně, zážitkové a
masážní sprchy, střešní whirlpool, masáže, odpočívárna), hotel nabízí monitorované parkoviště, venkovní dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkami a
dalšími atrakcemi.
Možnost posezení v hotelové restauraci Moderna, cukrárně Café Maryša,
lobby baru, aqua baru, vitální restauraci a pizzerii. Součástí komplexu je
sportovní areál Vitality, který hostům poskytuje možnost zahrát si badminton, plážový volejbal, bowling, minigolf, stolní tenis. Nachází se zde také
fitcentrum, skákací boty, segway, venkovní dětský ráj a v blízkém okolí je
golfové hřiště, možnost jízdy na koni, lyžování, jízdy na kole či pěší turistiky.
Location: new hotel in the heart of Vendryně reflects the latest trends,
unique design and intimate atmosphere. It is an ideal place for active and
passive relaxation.
Accommodation: spacious and comfortable non-smoking rooms with two
extra beds. Some rooms are wheelchair accessible. Standard equipment:
own sanitary facilities, balcony (rooms at the southeast side), air conditioning, anti-allergic mattress, minibar, safe, SAT TV, telephone, tea set with pot.
Board: self-catering. The possibility of catering in the restaurant.
Services: wellness (swimming pool, whirlpool, sauna, steam inhalations,
baths, experience showers and massage, rooftop whirlpool, massage,
relaxation room), the hotel offers car park, outdoor playground with climbing frames, slides and other attractions. Restaurant Moderna, cake shop
Maryša Café, lobby bar, aqua bar, restaurant and pizzeria. The complex
includes a sports complex Vitality, which gives guests the opportunity to
play badminton, beach volleyball, bowling, mini golf, table tennis. There is
also fitness center, jumping shoes, segway, outdoor children‘s paradise and
nearby golf course, horse riding, skiing, biking or hiking.
28
At the foothills of the Beskydy Mountains, surrounded by mountains from all
sides, is situated village with an interesting name - Vendryně.Life in the village
was formed by rich tradition of ancestors, the proximity of the border line with
Poland and Slovakia, but also ironworks in neighboring Třinec, which provided
daily bread to most people. Vendryně with its rich history, dating back several
centuries into the past, open hearts of the people who live and work here, is a
place, where Czechs and Poles live side by side in friendly harmony. This rich mix
of traditions, events and cultural values, makes from Vendryně a cosmopolitan
place with regional cultural significance.
Česká
republi
ka / C
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
zech Republic
MALENOVICE
Podhorská obec Malenovice leží v bohatě členité krajině Beskyd s terénním převýšením 900 metrů (od 425 m. n. m. v údolí Satiny u Nové Vsi až po vrchol Lysé hory v
1 323 m. n. m.). Převážná část území obce leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy.
V katastru obce se nachází významné chráněné přírodní útvary a krajinné prvky. Na
Hradové a na Staškově jsou chalupy lidové architektury.
Foothill village Malenovice lies in the richly rugged landscape of the Beskydy
Mountains with elevation difference 900 m (from an altitude 425 meters in the
valley Nová Ves to the top of hill Lysá hora 1323 m). Most of the village area lies
in the protected area of Beskydy. In the village there are significant protected
natural formations and landscape elements. In the villages Hradová and Staškov
you can find houses built in typical architecture.
Malenovice – hotel Petr Bezruč ***
Poloha: typický horský hotel se nalézá v nadmořské výšce 620 m. n. m. na
úpatí nejvyšší hory Beskyd – Lysé hory. Tato oblast je doslova protkána cyklostezkami a turistickým značením. Město Frýdlant nad Ostravicí je vzdáleno
pouhých 7 km.
Ubytování: stylově zařízené pokoje a apartmány jsou s vlastním soc. zařízením, balkonem, rádiem a telefonem. Apartmány jsou vybaveny SAT TV.
Na vybraných pokojích možnost připojení k internetu. Za poplatek možnost
ubytování i se zvířaty (pes, kočka).
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze.
Služby: wellness a relax centrum (vnitřní bazén se slanou vodou, dětské hřiště včetně trampolíny, whirlpool, parní sauna, finská sauna, infra sauna, kouzelná truhlice, solná jeskyně, kosmetické služby, masáže, bowling), hotelové
parkoviště, sekretářské služby, trezor, internet, kongresový sál, fitness, stolní
tenis, kulečník, tělocvična, stolní fotbal, šipky, venkovní sporty (volejbal, tenis, ruské kuželky, apod.).
Location: typical mountain hotel is situated at 620 meters at the foothill of the highest
mountains of Beskydy – Lysá Mountain. This area is literally riddled with bike and tourist
paths. City of Frýdlant nad Ostravicí is only 7 km away.
Accommodation: stylishly furnished rooms and suites with private sanitary facilities,
balcony, radio and telephone. Apartments are equipped with SAT TV. Some rooms have
internet connection. Possibility of accommodation with animals (dog, cat) for a fee.
Board: breakfast. Half or full board available (extra charge).
Services: wellness and relaxation center (indoor saltwater pool, playground for children,
including trampolines, whirlpool, steam sauna, Finnish sauna, infrared sauna,
a magical chest, salt cave, beauty services, massages, bowling), parking, secretarial
services, safe deposit, internet, meeting room, fitness room, table tenis, pool, gym, table
football, darts, outdoor sports (volleyball, tennis, skittles, etc.).
29
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
TROJANOVICE
Trojanovice jsou horskou obcí v Beskydech rozprostírající se pod masivy Noříčí
hory 1047 m. n. m., Radhoště 1129 m. n. m. a Velkého Javorníku 918 m.n.m.
Byly původně pasekářskou obcí, kterou založil v roce 1748 olomoucký
biskup a kardinál Ferdinand Julius Troyer (1698-1758).
Obec má rozlohu 3583 ha, dvě třetiny plochy obce pokrývají lesy.
Mountain village Trojanovice in the Beskydy Mountains is situated below the
massifs of Nořičí Mountain 1047 m, Radhošť hill 1129 m and Velký Javorník
918 m. The village was founded by cardinal bishop of Olomouc Julius Ferdinand
Troyer (1698-1758) in 1748.
Village has an area of ​​3583 ha, two thirds of the village area are covered
by forests.
Trojanovice – hotel Ráztoka ***
Poloha: Trojanovice, malebné městečko poblíž
Frenštátu pod Radhoštěm, se nachází v samém
srdci Beskyd. V každém ročním období se zde
otevírají úchvatné pohledy na vrcholky hor,
které Vás vtáhnou do zasněných představ.
Ubytování: útulně zařízené dvoulůžkové pokoje a apartmány slouží k načerpání sil a relaxaci,
rozhodně si je zamilujete. Samozřejmostí je
bezplatné Wi-Fi připojení, vlastní soc. zařízení,
SAT TV, minibar a telefon.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v hotelové restauraci.
Služby: Wellness (sauna, solárium, vířivka, Rolletic, Balancer Pro, bylinná parní lázeň, masáže,
kosmetika), sportovní vyžití (lanové centrum
Tarzanie, lyžařský areál na Pustevnách, půjčovna koloběžek, vyjížďka na koních, aquapark,
bowling, cyklistika). Hotelová restaurace a venkovní posezení. Hned vedle hotelu se nachází
lanovka, která vás vyveze na Pustevny, odkud
si již můžete udělat příjemnou procházku na
vrchol Radhošť (přes známou sochu Radegast).
30
Location: Trojanovice, a picturesque town near Frenštát pod
Radhoštěm, is located in the heart of the Beskydy Mountains.
In every season you can see breathtaking views of the mountains, which draw you into dreamy visions.
Accommodation: in cozily furnished double rooms and suites
you can draw strength and relax. Of course there is free of
charge Wi-Fi, private sanitary facilities, SAT TV, minibar and
telephone.
Board: self-catering. The possibility of catering in the restaurant.
Services: spa (sauna, solarium, Jacuzzi, Rolletic, Balancer Pro,
herbal steam bath, massage, cosmetics), sports (climbing
center Tarzanie, ski resort in the the Pustevny Mountains, rental of scooters, horseback riding, water park, bowling, cycling).
Restaurant and outdoor seating. Right next to the hotel there
is a cable car that takes you to the Pustevny, where you can
have a pleasant walk to the top of Radhošť hill (via the famous
statue of Radegast).
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Trojanovice – hotel Troyer ****
Poloha: hotel se nachází jen několik kroků od nejstarší lanové dráhy v České
republice, která vede na Pustevny. Oblast severní Moravy nabízí široké možnosti sportovního a turistického vyžití a právě hotel Troyer poskytuje jedny
z nejlepších podmínek pro lyžaře a zimní sporty.
Ubytování: příjemné dvoulůžkové pokoje a apartmány s možností přistýlky
jsou standardně vybaveny. Sprchový masážní box s parní kabinou, kosmetický balíček, pantofle, župan, LCD-TV se satelitním příjmem, internetové
připojení, telefon s přímou volbou, minibar, trezor.
Stravování: snídaně formou švédských stolů.
Služby: Wellness (bazén, venkovní whirlpool, saunový komplex, relax a masáže), dále biliár, bowling, fitness centrum, laserová střelnice, Nordic Walking, půjčovna čtyřkolek, kol a lyží.
Location: hotel is located a few steps from the oldest cable car in the Czech
Republic, which leads to the Pustevny Mountains. The area of northern Moravia offers a
wide range of sports and tourist facilities and the hotel Troyer provides one of the best
conditions for skiing and winter sports.
Accommodation: comfortable double rooms and suites with standard equipment.
Massage shower cabin steam box, cosmetic package, slippers, bathrobe, LCD
SAT TV, internet access, telephone, minibar, safe.
Board: breakfast buffet.
Services: spa (swimming pool, outdoor whirlpool, sauna complex, relaxation and massage), as well as billiard, bowling, fitness center, laser shooting range, Nordic Walking,
rental of four wheelers, bikes and skis.
31
www.kovotour.cz
www.jentozkus.cz
beskydy
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
HUKVALDY
Obec Hukvaldy leží v okrese Frýdek-Místek. Je to poslední čistě lašská obec na
valašsko-lašském rozhraní. Krajina okolo Hukvald je předhůřím Beskyd a nejzápadnější částí Karpat. Na kopci nad obcí stojí hrad Hukvaldy - jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě. Byl založen Arnoldem z Hückeswagenu v první polovině
13. století na popud krále Přemysla Otakara I. (1197–1230). V budově místní
školy se jako deváté z třinácti dětí narodil 3.7.1854 hudební skladatel Leoš Janáček (1854–1928). Ten se v posledním roce svého života o svém rodišti vyjádřil
následovně: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by máslo krájel.“
Hukvaldy – hotel Hukvaldy ***
Poloha: příjemný rodinný hotel je umístěný přímo v centru městečka Hukvaldy, kde
se nachází i stejnojmenný hrad. Velmi klidné prostředí Moravskoslezských Beskyd
v kombinaci se snadnou turistickou dostupností je ideální místo pro strávení například prodlouženého víkendu.
Ubytování: moderně vybavené pokoje s možností přistýlky jsou na velmi vysoké
úrovni. Mezi základní vybavení patří vlastní soc. zařízení a TV.
Stravování: vlastní. Možnost stravování v restauraci s barem a posezení ve vinárně
Bystrouška.
Služby: wellness centrum - masáže, keramický bazén s výkonným protiproudem,
prostorný whirpool s hydromasáží, kde si pohodlně odpočine 8 osob. Dále zde
naleznete dva druhy sauny: finskou a infrasaunu, ve kterých se můžete příjemně
odreagovat.
Location: family-friendly hotel is located in the center of Hukvaldy, where is
situated the castle of the same name. Very quiet environment of the Beskydy
Mountains combined with easy accesibility is the perfect place to spend a long
weekend.
Accommodation: modernly equipped rooms (with extra beds) offers very highlevel of quality. The basic facilities include private sanitary facilities and TV.
Board: self-catering. The possibility of catering in a restaurant with bar and sitting in a tavern Bystrouška.
Services: wellness center - massage, swimming pool with a powerful flow, spacious whirlpool with hydro massage, where can rest comfortably 8 people. You‘ll
also find two types of saunas: Finnish and infra, where you can comfortably relax.
32
Village Hukvaldy is situated in the district Frýdek-Místek. It is the last purely Lachian resort on the Walachia - Lachian borderline. The landscape
around Hukvaldy belongs to the foothills of the Beskydy Mountains and the
most western part of the Carpathians. On the hill above the village stands
Hukvaldy Castle - one of the largest castles in Moravia. It was founded by
Arnold of Hückeswagen in the first half of the 13th century at the instigation of King Přemysl Otakar I. (1197-1230). In the building of the local school
was born famous composer Leoš Janáček (1854-1928) 3rd July 1854 as the
ninth of thirteen children. The last year of his life he said about his hometown: „Beautiful region, quiet people, soft dialect, as you would sliced ​​butter.“
Česká
republi
ka / C
zech Republic
Karviná
Karviná leží cca 20 km východně od Ostravy na severním okraji předhůří Beskyd
v údolí řeky Olše. Město má bohatou historii, jejímž dokladem je především
empírový zámek Fryštát. Velký rozmach města nastal především po nálezu černého uhlí ve 2. pol. 18. století. Dlouhá desetiletí patřila Karviná s okolím mezi oblasti
se soustředěním těžby uhlí a navazujícího průmyslu, v posledních letech však
byla významně posílena role obchodní a turistická. Karviná ve světě proslula
Lázněmi Darkov zaměřenými především na léčbu pohybového ústrojí a
neurologických onemocnění.
City Karviná lies about 20 km east of city Ostrava on the northern edge of the
Beskydy Mountains in valley of the river Olše. The city has a rich history, as
evidenced primarily the castle called Fryštát. A large expansion of the city
occurred mainly after the finding of coal in the 2nd half of the 18th century.
City Karviná with surroundings areas belonged to area with concentration
of the mining industry, but in recent years was significantly strengthened
the role of business and tourism. City Karviná is world known for its spa
Darkov, which is focused primarily on the afflictions of the locomotive organs,
neurological and other diseases.
Karviná – Lázně Darkov ***
Poloha: lázně tvoří dvě léčebná zařízení: Léčebna Darkov v Karviné–Darkově a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby, která
je založena na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se
Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení, které ročně navšítíví
téměř 13 000 klientů. Lázně jsou nejen vyhledávaným místem pro odpočinek a
relaxaci v rámci krátkodobých wellness pobytů, ale také zařízením pro léčbu
pohybového ústrojí, neurologických a dalších onemocnění.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, SAT TV, trezor, telefon,
rádio. Na vyžádání je možné zajistit jednolůžkový pokoj či apartmán.
Stravování: vlastní. Možnost dokoupení snídaně či plné penze.
Služby: moderní wellness centrum (bazény, whirpool, 3 druhy saun, masáže, koupele, polárium), rehabilitační procedury, restaurace, bar, cukrárna, knihovna s možností připojení na internet, taneční a zábavné večery, kulturní vystoupení.
Location: Darkov Spa consists of two health resorts: Darkov Health Resort in
Karviná-Darkov and Rehabilitation Sanatorium in Karviná-Hranice. Thanks to
the top quality treatment that is based on the exceptional natural resource
of the iodine-bromine water, with its high content of iodine, and the professional approach of our personnel and the high quality of complementary
services, Darkov Spa is ranked as one of the most popular spas. Darkov Spa
welcomes almost 13 000 clients every year, clients who arrive here to recover
from their afflictions of the locomotive organs, neurological and other diseases.
Furthermore, there is a numerous group of spa guests who perceives this curative stay as the perfect time for rest and relaxation, and they make use of the
offer of our short-term stays.
Accommodation: double rooms with private sanitary facilities, SAT TV, safe, telephone, radio. Single rooms and apartments are also available.
Board: self-catering. Breakfast and full board available (extra charge).
Services: modern wellness center (swimming pools, whirpool, 3 types of saunas,
massages, baths, polarium), rehabilitation procedures, fitness centrum, restaurant, bar, pastry shop, library with internet connection, dance and fun evenings,
cultural presentations.
33
www.kovotour.cz
Těším
e se n
návšt a Vaši
ěvu!
1900
prode
jců
KOVO
TOUR
v celé PLUS
ČR
OSTRAVA
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Nádražní 22
tel.: 596 122 090
fax: 596 124 443
e-mail: [email protected]
PO-Pá 09:00 - 17:00
PRAHA
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Vodičkova 34
tel.: 224 237 171
fax: 224 227 930
e-mail: [email protected]
PO-PÁ 09:00 – 18:00
OSTRAVA
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
OC FUTURUM OSTRAVA
Novinářská 6a
tel.: 596 635 048
fax: 596 635 049
e-mail: [email protected]
PO-NE 09:00 - 21:00
OLOMOUC
KOVOTOUR PLUS s.r.o.
Ztracená 5
tel.: 585 203 012
fax: 585 203 179
GSM: 724 443 455
e-mail: [email protected]
PO-PÁ 09:00 - 18:00
SO 09:00 - 12:00
Rezervace ON-LINE 24 hodin denně na www.kovotour.cz

Podobné dokumenty

Skupiny rizkových sportů

Skupiny rizkových sportů RIZIKOVÉ SPORTY Užijte si svou dovolenou naplno! Díky našemu připojištění rizikových sportů budete moci podnikat své oblíbené aktivity takřka bez omezení! Postaráme se o vás při letní i zimní dovol...

Více

Zpravodaj Beskydy č. 4/2012 - Jednotný informační a komunikační

Zpravodaj Beskydy č. 4/2012 - Jednotný informační a komunikační Jsou to ta, kde jsem něco prožil. Mnoho let jsem „šidil“ hory v okolí Vsetína. Díky odchytu „Míšy z Brodské“ jsem teď velkým obdivovatelem krajiny v okolí Karlovic, Hrozenkova a Huslenek. Mnoho let...

Více

Přil 3 Odůvodnění ÚP Ostravice text část

Přil 3 Odůvodnění ÚP Ostravice text část ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami (rekreační krajina s velkou dynamikou dalšího rozvoje). V rámci řešeného území existují nejsilnější funkční vazby na nejbližší města - Frýdlant nad Ostr...

Více