9 201kB - OVB Journal

Transkript

9 201kB - OVB Journal
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
2008
Atmosféra vřela. Na tisíc vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz, a.s., přišlo
do Top Hotelu v Praze 12. dubna 2008 na jejich setkání s managementem
společnosti OVB Allfinanz, a.s. a se zástupci partnerských společností.
Aplaus
Apla
us v OVB
OVB ještě
ještědoznívá
doznívá
Praha 12. dubna 2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
2008
L
Atmosféra vřela. Na tisíc vedoucích spolupracovníků OVB Allfinanz, a.s., přišlo do
Top Hotelu v Praze 12. dubna 2008 na jejich setkání s managementem společnosti
OVB Allfinanz, a.s. a se zástupci partnerských společností tzv. FKT. Setkání vedoucích
spolupracovníků 12. dubna 2008 bylo velkým a slavnostním vyvrcholením pro všechny
vedoucí pracovníky a spolupracovníky celé české rodiny OVB.
Aplaus v OVB ještě doznívá
Den D začíná
Od rána od 9 hodin proudily stovky spolupracovníků do Top Hotelu Praha. Z důvodu
silného větru je nevítal vzdušný balon OVB, ale silný branding i bez balonu nikomu
nedával pochybovat, že jde správným směrem.
V 9:30 by ve vestibulu konferenčního sálu nepropadl špendlík. Dveře konferenčního sálu
se pro hosty otevřely v 9.30. Modrobílý sál s logy a tleskačkami připravenými na
sedadlech, vyzdobené stylové jeviště, přítmí a připravená režie
s osvětlovači – to vše bylo příslibem nadcházející show.
V 10.10 se zavřely dveře konferenčního sálu, na ztemnělé jeviště vtančili efektně v
kovových pláštích oblečení 2 roboti, kteří při tanci pohybem ruky rozsvěcovali loga.
Na logy osvícené jeviště pak přišel Pavel Uzel, předseda představenstva, OVB Allfinanz,
a.s. a hostitel Setkání vedoucích spolupracovníků 2008 a uvítal srdečně všechny hosty na
slavnostním dni. Omluvil předsedu představenstva OVB Holding AG, který ze
zdravotních důvodů na poslední chvíli musel svou účast odříci. Poté již předal slovo
řediteli pro OVB zahraničí panu Mario Freisovi.
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Úspěšný příběh OVB pokračuje
Pan Freis všem přítomným poděkoval za to, že se podíleli na
úspěších celého holdingu v roce 2007, který byl rokem
značného růstu. „Jsme evropský poskytovatel finančních služeb
s nejvyšší dynamikou růstu obratu, ziskem a počtem našich
klientů. Zařadili jsme se na první místo v rámci Evropy a
musíme dál neustále růst a posilovat,“ řekl a jeho slova byla
přehlušena silným potleskem.
K nárůstu obratu i celkového hospodářského výsledku
holdingu přispěly všechny regionální segmenty koncernu –
střední a východní Evropa, Německo, jižní a západní Evropa.
Celkové prodejní provize dosáhly 246,2 mil. euro (+15,4 %),
výsledek před zdaněním a úroky (EBIT) vzrostl o 20,0 % na
29,0 mil. euro, roční zisk koncernu o 23,9 % na 20,2 mil. euro.
Bouřlivý potlesk.
Po znovunastoleném tichu zaznělo z úst pana Freise:
„Blahopřeji a děkuji vám všem jménem OVB Holding AG za
vynikající výsledky v březnu 2008, které vynesly Českou
republiku na 1. místo celkového pořadí. Potlesk patří vám,
našim spolupracovníkům v České republice.Vy jste odvedli
vynikající práci.“
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Nezávislost je naše síla
Předseda představenstva OVB Allfinanz pan Uzel si opět převzal slovo.Ve své řeči zhodnotil obchodní výsledky
OVB v České republice za rok 2007. Stejně jako pro celý OVB Holding AG i pro OVB Allfinanz byl obchodní
rok 2007 velmi úspěšný.Ve srovnání s rokem 2006 vzrostly celkové výnosy o 19 % na 959,1 mil. Kč, zisk
společnosti dosáhl výše 144,6 mil. korun. Za stejné období se počet klientů zvýšil o 35 tisíc na téměř 800 tisíc,
počet smluv stoupl o 25 % na 1,5 milionu.
„V České republice žije na 3,5 milionu rodin, tzn. že každá čtvrtá rodina je v České republice zákazníkem OVB.
Využijme svou příležitost a s rodinou pracujme.“
Z přehledu struktury produktového portfolia je zřejmé, že poradenství OVB směřuje k zajištění potřeb celé
rodiny. V porovnání s předchozími lety se zvýšil podíl hypotečních, úvěrových a investičních produktů, což
zcela kopíruje tržní situaci.
„Naše nezávislost je současně výzvou pro OVB i pro partnerské společnosti“, uvedl Pavel Uzel a představil
novinky partnerských společností, ať v oblasti provizí, či vylepšení produktů nebo exkluzivity prodeje.
V další části svého projevu zdůraznil nutnost
důkladné přípravy na důchodovou reformu,
důsledný a kvalitní nábor, budování struktur
a stabilizaci sítě. Poté se věnoval podpoře
Servisního centra na cestě k úspěchu
spolupracovníků a poděkoval všem
spolupracovníkům z pracovních skupin, kteří
se na přípravě a realizaci změn podíleli.
Vtipný, lidský a profesionální projev měl
bouřlivou odezvu.
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
Cesta vzhůru
Obchodní vedoucí si pro své
povyšovací listiny chodili
„Uličkou slávy“, tvořenou
všemi zemskými řediteli
Jindřich Beňušík
Bc. Edita Brůžková
Tereza Bublíková
Ing. Iveta Budská
Dana Buriková
Jiří Cimler
Jaromír Daněk
Lukáš Denk
PhDr. Karel Diviš
Přemysl Diviš
Bc. Zbyněk Dráb
Alena Dvořáková
Dana Dychová
Světlana Effenbergerová
Ing. Stanislav Endr
Jiří Ettler
Michal Faifer
Michal Gaňa
Pavlína Gavorová
Dana Hajduchová
Kateřina Hamrová
Pavel Hegenbart
Jaroslav Hojdánek
Petr Horký
I
A
L
GST
Milan Hrdlička
Bc. Roman Hudec
Pavel Janáček
Kateřina Jarešová
Martin Jersák
Pavel Jílek
Eva Kaňková
Luboš Kavka
Martina Klapková
Lukáš Klus
Martin Koblasa
Jana Kofroňová
Václav Kos
Milan Kozel
Jana Kratochvílová
Ing. Miloš Krejča
Bc. Michal Kroupa
Eva Lacioková
Matěj Lačný
Jan Líbal
Eva Liebichová
Jiří Linhart
Ing. Martina Liscová
Bohuslavová
Ivan Málek
Lenka Marková
Zhanna Martynenka
Radek Másílko
Markéta Mičutová
Ing. Lenka Miklušová
Marcela Míková
Petr Minárech
Jana Mošnová
Leopold Nováček
Petr Novotný
Martin Nymš
Ondřej Palán
Ing. Tomáš Pavlíček
Michal Petraško
Aneta Petrů
Jakub Pšenička
Tomáš Pultr
Zbyněk Radkovič
Ing. František Řezníček
Petra Ságnerová
Bc. Jevgenij Semencov
Martin Schubert
Ing. Kateřina Schulzová
Lenka Sikorová
Lenka Skalošová
Josef Soumar
Petr Srb
Eva Staňková
Marta Struhařová
Libor Svoboda
Jiří Šafránek
Lenka Ševčíková
Lukáš Šicner
Vladimír Škop
Iveta Švadlenková
Petra Švecová
Jana Švejdová
Xenie Švejnarová
Tomáš Valenta
Stanislav Vojtíšek
Irena Volejníková
Daniel Voňka
Libor Vrbický
Bc.Věra Weidingerová
Zdeněk Zábojník
Alena Zamazalová
Jan Závodník
Petr Zdráhal
Martin Zelenka
Mgr. Hana Mariana
Zelníčková
Marek Zeman
Jaroslav Žáček
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
2008
L
Oblastní vedoucí přímo na pódiu podepisovali za účasti nejvyššího vedení OVB, tedy pana Freise,
pana Uzla a zemských ředitelů, dodatkové smlouvy, které je výrazně posouvají v jejich kariéře dál.
Michaela Bálintová
René Borovička
Jan Burik
Vladimír Čepelka
Josef Fritsch
Kateřina Galusová
Alena Jugová
Ing. Tomáš Kröner
Petra Matějíčková
Petr Saic
Štěpánka Šimoníčková
Aleš Šubrt
Kateřina Švorcová
Tomáš Ullrych
Justin Valeš
Ing. Zdeněk Volena
Bc. Petr Walaski
BL
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
Zlaté odznaky
Ing. Richard Balogh
Ing. Petr Bechyňák
Václav Bláha
Jiří Ettler
Kateřina Gallusová
Leoš Hegenbarth
Mgr.Vratislav Jůza
2008
L
Stříbrné odznaky
Lubomír Krajíček
Milan Krupa
Pavel Molnár
Vlasta Rajglová
Jan Řiháček
Aleš Trs
Michal Zikmund
Ivo Gráf
Martin Hájek
Milan Hrdlička
Jaroslav Jindra
Mgr.Vratislav Jůza
Ing. Tomáš Kröner
Jiří Lukeš
Pavla Mácová
Petra Matějíčková
Marie Poživilová
Jan Radovský
Jan Řiháček
Martin Schubert
Ing. Jaroslav Šilhavík
Aleš Šubrt
Alena Topinková
Ing. Tomáš Ullrych
Libuše Valchářová
Petr Vaňkát
Stanislav Vojtíšek
Ing. Zdeněk Volena
Filip Zadražil
Jakub Žert
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Všichni oblastní ředitelé dostali prostor a vedle díků
své struktuře, svým nadřízeným a svým rodinám
zaznívalo zejména to, že jen pílí, pracovitostí,
elánem a výdrží lze těcho met dosáhnout.
BD
Pavel Kocourek
Pavel Kolář
David Myslil
Rudolf Tůma
Jiří Šubrt
Ing. Martin Zoubek
KVĚTEN
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Milionáři v České republice
Ing. Miroslav Žemlička SLD
9 000 000 jednotek
Petr Havel RD
1 000 000 jednotek
2008
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Málokdo z regionálních ředitelů si tento post
dovedl na začátku spolupráce s OVB
představit, nicméně všichni jako jeden muž
potvrzovali své rozhodnutí do roka a do dne
znovu stát na podiu a přebírat jmenování
na zemské ředitele.
Pavel Milan Černý
Stanislav Dostál
František Mašina
Ing. Dita Slezáková
Vratislav Včelák
RD
KVĚTEN
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
2008
L
Mgr. Pavel Slezák
Dosažení postu zemského ředitele je jistě vrcholem
kariéry u OVB, to jsou slova samotného pana Slezáka,
kterého velmi vhodně doplnila a popsala nejen jeho
manželka, ale i jeho zemská ředitelka paní Slezáková.
LD
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Členové Master´s Clubu řádní i čestní
a tudíž ti, kteří pojedou s Master´s Clubem
Evropa na podzim do Turecka
Řádní členové – Jiří Kovář, Petr Matějíček,
Pavel Molnár, Petr Saic, Mgr. Pavel Slezák,
Karel Svoboda, Kateřina Švorcová, Justin Valeš
Čestní členové – Karel Svoboda
2008
Vítězové soutěže
o Cestu OVB Česká republika do Egypta
Dima Esíčko
Martin Cvetler
Justin Valeš
Pavel Molnár
Lukáš Benda
Jan Řiháček
Aleš Trs
Zdeněk Belza
Aleš Tlačbaba
Tomáš Ullrych
Václav Bláha
Marek Šplíchal
Petr Matějíček
Petr Vaňkát
Miloslav Fráně
Martin Němeček
Oldřich Beránek
Jiří Ettler
Lukáš Kačmařík
Lukáš Král
Lenka Kousková
Jiří Lukeš
Jiří Pihera
Jan Radovský
Tomáš Dvořák
René Borovička
Pavel Jeřábek
Petra Nováková
Iveta Bednářová
Lenka Adamčíková
Dušan Machálek
Radek Skoumal
Alena Topinková
Pavla Mácová
Jan Burik
Eva Mikšíčková
Rostislav Chaloupský
Jaroslav Šilhavík
Martin Hájek
Martin Holčák
Jan Hlousek
Jan Hamr
Zdeněk Hanák
David Myslil
Pavel Kolář
Jan Votruba
Magdalena Ludvíková
Jiří Kovář
Petr Saic
Stenli Dostál ml.
Roman Kozubík
Rudolf Tůma
Tomáš Kousek
Filip Kohl
Petr Strnka
Věra Daňková
Karel Macalík
Lubomír Krajíček
Karel Synek
Antonín Pažourek
Ivan Machoň
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
2008
L
Nejlepší spolupracovníci OVB Allfinanz za rok 2007
Nejlepší obchodní vedoucí OVB
1 Petr Saic
2 Bc. Dima Esíčko
3 Justin Valeš
Vlastní prodej OVB
Lukáš Štork
Nejlepší oblastní vedoucí OVB
1 Ing. Martin Zoubek
2 Jan Hlousek
3 Jan Hamr
Nejlepší oblastní ředitelé OVB
1 Ing. Dita Slezáková
2 Martin Podolák
3 Pavel Milan Černý
Nejlepší zemští ředitelé OVB
1 Petr Křen
2 Ing. Miroslava Žemlička
3 PhDr. Hana Slezáková
Nejlepší regionální ředitelé OVB
1 Mgr. Pavel Slezák
2 Petr Havel
3 Pavel Horák
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
KVĚTEN
2008
L
Gratulujeme
S plaketami, odznaky, poháry, cenami
a kyticemi přijímali ocenění bouřlivý potlesk
ostatních spolupracovníků.
Pavel Uzel ukončil slavnostní den
představením smělého cíle pro rok 2008
a výzvou v duchu olympijské myšlenky:
"Nejde o to zúčastnit se, ale vyhrát!
A teď jděte a vyhrajte!".
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
V průběhu dne byl připraven i bohatý program,
na kterém spolu s performery divadla bří. Cabanů
předvedli své herecké nadání i zemští ředitelé.
Minibiková show skončila zapalováním lýtek.
A připravena byla i vystoupení, která navozovala
atmosféru a odtajňovala příští destinace cest.
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
Vyhlášeno, uzavřeno - After party uvolnila nervy
Den pomalu končil a s nadcházejícím večerem se rozjížděla party. Hosté
se skvěle bavili, jedli, pili, hodovali, sázeli a dražili a při tom všem je doprovázel
DJ Nedvídek. Spolupracovníci dokázali, že kromě toho, že umějí prodávat, umí
i další věci. Třeba tančit a zpívat při oblíbené Karaoke show.
2008
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
KVĚTEN
2008
KVĚTEN
OVB Journal
S
P
E
C
I
A
L
SPECIAL OVB JOURNAL
květen 2008
© 2008 OVB Allfinanz, a.s.
texty: Jaroslava Matoušková
design: STILEO SCHENZER DESIGN STUDIO | www.stileo.com
2008

Podobné dokumenty

Novoroční setkání vedoucích pracovníků OVB 2008

Novoroční setkání vedoucích pracovníků OVB 2008 pøedseda pøedstavenstva OVB Holding AG, s manželkou Gudrun Frahnert. Přesně ve 14 hodin se zavřely dveře sálu Bohemia a zazněla hymna OVB. Po té se slova ujal předseda představenstva OVB Allfinanz,...

Více