Výbuch a Crush syndrom

Komentáře

Transkript

Výbuch a Crush syndrom
Výbuch a Crush syndrom
Mechanizmus působení tlakové vlny:
Tlaková vlna je vyvolaná nejčastěji explozí, která vytvoří ohromnou, rychle rostoucí
plynovou kouli o vysoké teplotě. Vyvolá tlakovou vlnu, ta před sebou žene trosky budov a růzuné
předměty (střepiny, ...).
Primární poranění při výbuchu
Tato poranění jsou způsobena přímo explozí (vlna o vysoké teplotě).
Jedná se o: - popáleniny kůže, očí
- Blast syndrom (protržení ušního bubínku, alveolární edém či krvácení, v extrémních
případech perforace střev).
Projevy: hemoptýza, zraněný nadměrně kašle a snaží se přidržovat jiných
částí svého okolí, používá pomocné svaly pro dýchání. Může mít i
sktrytý průběh. Perforace střev může odstartovat tvorbu trombů.
Těžká poranění se obvykle vyvíjí 2 až 3 hodiny po poranění a jejich
mortalita se blíží 100% (utopí se svou vlastní krví). Při skrytém
postižení může být opožděný rozvoj.
Léčba v terénu: Pacienta při vědomí uložíme do polosedu, v bezvědomí do
stabilizované polohy hlavou dolů (krev může volně výtékat). Je
možná pouze intubace a umělá plicní ventilace (pravidelné
odsávání).
Sekundární poranění
jsou způsobena troskami budovy zřícené při výbuchu. Vítr vzniklý výbuchem následuje
okamžitě po explozi a je způsoben náhlým pohybem vzduchu. Tento vítr žene přes sebou trosky
budovy a předměty (např. nábytek, skříně, skleněné výplně apod.), které mohou způsobit:
- amputace nechráněných části těla.
- probodení střepinami bomby nebo kusy skla, kovů a plastů pocházejících ze stěn, oken
nebo nosných podpor budovy.
- lacerace krční žíly
- poranění očí
- přeťaté periferní nervy
- hluboká poranění svalů
- v jednom případě rozříznutá trachea.
Crush syndrom
Traumatická ischémie (crush syndrom) - po těžkém zranění končetiny a jejího oběhu, často s
infekcí.
Syndrom ze zavalení, dochází k němu při závalech, když na někoho spadne strom, visí-li
někdo v sedáku. Zával zde působí jako zaškrcovadlo.
Průběh: dochází ke kompartmentovému syndromu, vzniká při něm traumatická toxikóza a
anurie. Po masivním zhmoždění a ischémii měkkých tkání se přidává renální
insuficience. Plazma se s venul a kpilár přesouvá do extravazálního prostoru, tím
dochází k hemokoncentraci a vzniká hypovolémie, která vede k oligemickému šoku
(spazmy ledvinných cév, uvolnění kalia, kyseliny mléčné a myoglobin- bílkovina
vzniklá rozkladem svalového vlákna).
Léčba: volumoterapie, EKG monitrace
V nemocnici: fasciotomia, dialýza, hyperbarická komora.
Třídění poraněných po výbuchu
Je možné využít klasické třídění START. Při hromadném postižení je pacient se silným
krvácením z dýchacích cest (projev akutního blastu plic) pokládán za mrtvého, neboť prognóza u
těchto pacientů je mizivá a práce s nimi představuje riziko pro ostatní pacienty, kteří jsou v ohrožení
života. Krom klasického třídění START je třeba při podrobnějším vyšetření brát důraz na možné
poškození ušního bubínku. Při poranění bubínku lze předpokládat rozvoj skrytého blastu plic.
Postižené poraněním bubínku je nutné odeslat na RTG vyšetření plic (blast syndrom se projevuje
motýlovým zastřením). Je tedy nutná prohlídka otoskopem.
Pravidla odsunu: - okamžitě do nejbližší nemocnice 1.sk. krvácení která nejdou zastavit
- 2.sk. (těžce ranění, stabilizovaní), pro transport na specializované pracoviště
např. rozsáhlé popáleniny využít za vhodných letových podmínek LZS
- do vzdálenějších nemocnic 3.sk. (lehce ranění), tím se zabrání přetížení nejbližší
nemocnice (musíme pčítat s tím, že někteří pacienti dojdou do nejbližší
nemocnice sami)
- každý pacient musí být prohlídnut otoskopem, po vyvrácení poškození uší je
možné propustit pacoienta podle stavu do domácího léčení.
Problémy vyprošťování poraněných
- Záchranné práce může komplikovat požár a špatná viditelnost (počasí, kouř, přerušení
dodávky elektrického proudu), narušná statika zbytků domů.
- V případě navrstvení pater budov na sebe "lívancového efektu" je malá šance najít
vzduchové kapsy ve kterých by mohla část zraněných přežít.
- Při vyprošťování raněných jsme odkázáni na technickou pomoc, jejíž rychlost nemusí být
dostatečná v úměře ke stavu pacientů.
- S rostoucím časem od poranění stoupá riziko rozvoje šokových stavů, crush syndromů, ...
- Pohyb v sutinách představuje značné riziko pro zdravotnický personál na místě.
- Značné problémy může působit lokalizace postižených v sutinách (využít vycvičené psi,
termovizi).
- Problémy mohou nastat v komunikaci mezi složkami IZS. (radiové spojení, …).

Podobné dokumenty

Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy a jeho využití ve výukových

Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy a jeho využití ve výukových nezávisí na parciálním tlaku CO2. Celková koncentrace pufračních bazí (total buffer base – tBB) jde proto využít jako míra metabolických poruch ABR, neboť při titraci silnou kyselinou se tBB v  pom...

Více

U Plyn 02 09.indd - Pražská plynárenská, as

U Plyn 02 09.indd - Pražská plynárenská, as Nejvíce slávy totiž Junkersovi přineslo konstruování letadel. Problematikou aerodynamiky a stavbou letadel se Junkers zabýval od roku 1908. Později vybudoval vlastní továrnu a už ve válečném roce 1...

Více

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa

Elektivní císařský řez z pohledu neonatologa alergií, dyspeptických obtíží Srovnatelné atopie Zvýšená incidence obstruktivních respiračních onemocnění Zvýšená incidence potravinových alergií Zvýšená incidence inhalačních alergií

Více