Návod k použití

Transkript

Návod k použití
Cz
Digitální fotoaparát
Návod k použití
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO.
• Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny
tohoto návodu k použití.
• Návod k použití si bezpečně uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
• Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách
EXILIM na http://www.exilim.com/
1
Příslušenství
Při vybalování fotoaparátu si ověřte, zda jsou součástí dodávky všechna níže
uvedená příslušenství. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.
Dobíjitelná lithium-iontová
baterie (NP-80)
Adaptér USB-AC
(AD-C53U)
Kabel USB
Připevnění poutka k fotoaparátu
Poutko
připevněte sem.
1
* Tvar vidlice síťového
kabelu se liší podle země
nebo geografické oblasti.
2
Poutko
E
Th
A
R
N
kC
hK
F
G
H
FG
ES
D
Fi
N
rS
w
D
eH
gP
lC
zI
Po
Tr
C
D
C
B
A
Síťový kabel
Referenční příručka
2
Čtěte nejdřív!
• Obsah této příručky a přiložené referenční příručky může být změněn bez
upozornění.
• Obsah této příručky byl kontrolován v každé fázi výroby. Pokud si všimnete
jakýchkoli nejasností, chyb apod., prosíme, upozorněte nás.
• Jakékoli kopírování obsahu tohoto návodu k použití, ať zčásti nebo vcelku, je
zakázáno. Kromě osobního užití je jakékoli další využití obsahu tohoto návodu bez
svolení společnosti CASIO COMPUTER CO., LTD. zakázáno autorským zákonem.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku použití nebo
závady tohoto produktu.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody,
ušlé zisky nebo nároky třetích stran v důsledku použití produktu Photo Transport
nebo YouTube Uploader for CASIO.
• Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody
nebo ušlé zisky způsobené vymazáním obsahu paměti v důsledku závady, opravy
nebo jiné příčiny.
• Vezměte na vědomí, že se ukázky stránek a vyobrazení produktu v tomto návodu
k použití mohou od zobrazovaných stránek a konfigurace skutečného fotoaparátu
mírně lišit.
LCD panel
Panel displeje z tekutých krystalů byl vyroben pomocí velmi přesné technologie, která
poskytuje více než 99,99% funkčnost pixelů. To znamená, že se velmi malý počet
pixelů nerozsvítí nebo zůstává stále zhasnutý. Jedná se o vlastnost panelů z tekutých
krystalů a nejedná se o závadu.
Pořiďte několik zkušebních snímků
Před pořízením finálního snímku proveďte zkušební snímek, abyste se přesvědčili,
že fotoaparát pracuje správně.
3
Obsah
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čtěte nejdřív! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecný průvodce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
...
...
...
2
3
8
9
❚ Nastavení displeje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
❚❙ Stručný návod - Základy
13
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nejprve nabijte baterii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Vložení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
❚ Nabíjení baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Příprava paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Podporované paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
❚ Vkládání paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
❚ Formátování (inicializace) nové paměťové karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Zapínání a vypínání fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
❚ Jak vypnout fotoaparát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Správné držení fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyfotografování snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování snímků a videoklipů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
25
26
28
29
❚ Odstranění jednoho souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
❚ Odstranění určitých souborů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
❚ Odstranění všech souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bezpečnostní pokyny k fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚ Omezení automatického ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
❚❙ Zásady fotografování
32
Používání ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna velikosti snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Velikost)
Používání blesku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Blesk)
Používání samospouště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Samospoušť)
Používání funkce Vyhledávání tváře . . . . . . . . . . . . . (Vyhledávání tváře)
Optimalizace jasu snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Osvětlení)
Používání režimu Easy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Režim Easy)
Fotografování se zoomem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
32
33
37
39
40
41
41
43
❚ Bod přepínání optického a digitálního zoomu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
❚❙ Natáčení videoklipů a zvuku
46
Natáčení videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Fotografování snímku během natáčení videoklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pouze zvukový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hlasový záznam) . . 48
❚ Přehrávání audiozáznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4
Obsah
❚❙ Používání scénických režimů BEST SHOT
50
Co představují režimy BEST SHOT?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
❚ Některé scénické režimy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fotografování v režimu BEST SHOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Fotografování auto-portrétu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
❚❙ Pokročilé nastavení
54
Používání nabídek na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nastavení režimu REC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC) . . 56
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
Výběr režimu ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ostření) . . .
Změna tvaru rámečku ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rámeček ostření) . . .
Sekvenční fotografování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Sekvence) . . .
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu . . . . . . . . . . . . . . . (Anti Shake) . . .
Stanovení oblasti automatického ostření . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Oblast AF) . . .
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tlačítko L/R) . . .
Zobrazení mřížky na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mřížka) . . .
Používání ikony Nápověda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Ikona Nápověda) . . .
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí . . . . . . . . . . . . . . . . (Paměť) . . .
56
58
59
59
60
61
61
61
62
Nastavení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Kvalita) . . 63
❚
❚
❚
❚
❚
Stanovení kvality snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kvalita (Fotografie)) . . .
Úprava expozice snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Úprava EV) . . .
Úprava Vyvážení bílé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Vyvážení bílé) . . .
Stanovení citlivosti ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ISO) . . .
Použití vestavěných barevných filtrů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Barevný filtr) . . .
❚❙ Prohlížení snímků a sledování videoklipů
66
Prohlížení snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sledování videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvětšování zobrazeného snímku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení nabídky obrázku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce televizoru. . . . . .
❚❙ Ostatní funkce týkající se přehrávání
63
63
64
65
65
..
..
..
..
..
(PLAY)
Používání panelu PLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání prezentace na fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . (Prezentace)
Otočení snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Otáčení)
Výběr snímků k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Tisk DPOF)
Ochrana souboru před odstraněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ochrana)
Změna velikosti snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Změnit velikost)
Ořez snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Výřez)
Přidání zvuku ke snímku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Dabing)
66
66
67
67
68
70
..
..
..
..
..
..
..
..
70
72
73
73
74
74
75
75
❚ Přehrávání audioklipu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopírování souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Kopírovat) . . 77
5
Obsah
❚❙ Tisk
78
Tisk snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Přímé připojení k tiskárně kompatibilní s PictBridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
❚❙ Používání fotoaparátu s počítačem
84
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače... . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows . . . . . . . . . . . . . 85
❚
❚
❚
❚
Prohlížení a ukládání snímků na počítači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos videoklipů na YouTube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos snímků z počítače do paměti fotoaparátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
89
90
92
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
❚ Přehrávání videoklipů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Používání paměťové karty SD Eye-Fi Wireless
k přenosu snímků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi) . . 97
Soubory a složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Data na paměťové kartě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
❚❙ Další nastavení
(Nastavit) 102
Vypnutí komunikace karty Eye-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Eye-Fi)
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Zvuky)
Konfigurace obrázku úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Spuštění)
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve
jménech souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Číslo souboru)
Nastavení Světového času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Světový čas)
Snímky s časovým razítkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Časové razítko)
Nastavení hodin fotoaparátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Upravit)
Specifikace formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Formát data)
Volba jazyka displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Language)
Konfigurace režimu spánku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Režim spánku)
Konfigurace automatického vypínání . . . . . . . . . . (Automatické vypínání)
Konfigurace nastavení [r] a [p] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (REC/PLAY)
Ochrana souboru před odstraněním . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ü Vypnuto)
Konfigurace nastavení protokolu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (USB)
Nastavení poměru stran obrazu a systému videovýstupu . (Videovýstup)
Formátování interní paměti nebo paměťové karty . . . . . . . . (Formátovat)
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby . . . . . . . . . . (Reset)
6
. 102
. 102
. 103
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
103
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
Obsah
❚❙ Dodatek
111
Bezpečnostní opatření během použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Nabíjení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
❚ Bezpečnostní pokyny týkající se baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
❚ Použití fotoaparátu v jiné zemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Používání paměťové karty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na počítačový systém pro instalaci softwaru (Pro Windows) .
Reset – Obnovení výchozího nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokud se něco nedaří.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
120
121
122
124
❚ Odstraňování poruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
❚ Chybové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/Doba hlasového záznamu . . . . . 131
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7
Obsah
Obecný průvodce
Čísla v závorkách vyjadřují stránky, na nichž je každá položka popsána.
Zepředu
Zezadu
12345
8 9 bk bl bm bn
[ ]
7
6
1 Ovladač zoomu
(strany 26, 43, 67, 67)
2 Tlačítko spouště
(strana 26)
3 Blesk (strana 37)
4 [ON/OFF] (Vypínač)
(strana 24)
5 Přední indikátor
(strana 39)
6 Objektiv
7 Mikrofon (strany 47, 75)
[ ]
[ ]
[ ]
[SET]
bs br bq bp bo
8 Zadní indikátor
(strany 16, 18, 24, 37)
9 Tlačítko [r] (REC)
(strany 24, 26)
bkTlačítko [0] (Videoklip)
(strana 46)
blPort [USB/AV]
(strany 16, 17, 68, 79,
87, 95)
bmVíčko konektoru
bnOtvor k připevnění
poutka (strana 2)
boTlačítko [SET]
(strana 32)
bpTlačítko [
] (Odstranit)
(strana 29)
bqTlačítko [p] (PLAY)
(strany 24, 28)
brOvládací tlačítko
([8] [2] [4] [6])
(strany 12, 29, 32, 37,
54)
bsDisplej (strany 9, 12)
Spodní strana
btBaterie/sloty na paměťové karty (strany 14, 22)
ckOtvor stativu
Do tohoto otvoru se připevňuje stativ.
clReproduktor
cl ck
bt
8
Obsah displeje
Displej obsahuje různé indikátory, ikony a údaje, jimiž vás informuje o stavu
fotoaparátu.
• Účelem náhledů displeje v této části je ukázat vám rozmístění všech indikátorů
a údajů, které se v různých režimech fotoaparátu mohou na displeji objevit.
Nepředstavují skutečný obsah displeje, jaký se na fotoaparátu opravdu zobrazuje.
. Fotografování snímku
1 2 34 5 6 7 89
bk
bl
cn
bm
cm
bn
bo
cl
bp
ck
bt bs br
bq
1Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 131)
2Zbývající kapacita paměti videoklipů
(strana 46)
3Režim záznamu (strana 26)
4Nastavení vyvážení bílé (strana 64)
5Sekvenční režim (strana 59)
6Indikátor zhoršení kvality snímku (strana 44)
7Režim měření (strana 133)
8Velikost snímku (strana 33)
9Kvalita obrazu snímku (strana 63)
bkKvalita obrazu videoklipu (strana 36)
blBlesk (strana 37)
bmSamospoušť (strana 39)
bnVyhledávání tváře (strana 40)
boOsvětlení (strana 41)
bpCitlivost ISO (strana 65)
bqDatum/Čas (strana 105)
brKompenzace expozice (strana 63)
bsRámeček ostření (strany 27, 60)
btIndikátor časového razítka (strana 105)
ckIndikátor stavu baterie (strana 19)
clEye-Fi (strana 97)
cmAnti Shake (strana 59)
cnRežim ostření (strana 56)
9
. Namáčknutá spoušť
1Režim záznamu (strana 26)
2Blesk (strana 37)
3Citlivost ISO (strana 65)
4Clonové číslo
2 5Rychlost závěrky
3 6Rámeček ostření (strany 27, 60)
4
5
1
6
• V případě chybného nastavení automatické expozice se hodnoty clony, rychlosti
závěrky a citlivosti ISO rozsvítí oranžově.
. Režim Easy
1
bm
bl
bk
9
8
7
2
6
1Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 131)
2Velikost snímku (strana 33)
3Blesk (strana 37)
3 4Samospoušť (strana 39)
4 5Datum/Čas (strana 105)
6Indikátor časového razítka (strana 105)
7Indikátor stavu baterie (strana 19)
5 8Eye-Fi (strana 97)
9Osvětlení (strana 41)
bkRámeček ostření (strany 27, 60)
blZbývající kapacita paměti videoklipů
(strana 46)
bmKvalita obrazu videoklipu (strana 36)
10
. Záznam videoklipu
12
8
7
6
1Režim záznamu (strana 46)
2Nastavení vyvážení bílé (strana 64)
3 3Zbývající kapacita paměti videoklipů
(strana 46)
4
5 4Délka záznamu videoklipu (strana 46)
5Blesk (strana 37)
6Kompenzace expozice (strana 63)
7Indikátor stavu baterie (strana 19)
8Probíhá natáčení videoklipu (strana 46)
. Prohlížení snímku
12 3
4
5
6
7
8
9
bl
bk
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 74)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 99)
4Kvalita obrazu snímku (strana 63)
5Velikost snímku (strana 33)
6Citlivost ISO (strana 65)
7Clonové číslo
8Rychlost závěrky
9Datum/Čas (strana 105)
bkIndikátor stavu baterie (strana 19)
blEye-Fi (strana 97)
. Přehrávání videoklipu
12 3
8
7
1Typ souboru
2Indikátor ochrany (strana 74)
3Jméno složky/jméno souboru (strana 99)
4 4Délka záznamu videoklipu (strana 46)
5 5Kvalita obrazu videoklipu (strana 36)
6Datum/Čas (strana 105)
7Indikátor stavu baterie (strana 19)
Eye-Fi (strana 97)
6 8
11
Nastavení displeje
Pomocí tlačítka [8] (DISP) můžete zapínat a vypínat zobrazování informací. Pro
režim REC a PLAY lze vytvořit samostatné nastavení.
Zobrazování informací
zapnuto
Zobrazí informace o nastavení snímku apod. (Pouze
režim REC).
Zobrazování informací +
Datum/Čas zapnuto
Kromě informací o nastavení snímku, zobrazuje
informace o nastavení videoklipu a stránku datum/čas.
• Formát data, který chcete použít, lze specifikovat
(strana 106).
Zobrazování informací
vypnuto
Žádné informace.
12
Stručný návod - Základy
Co můžete podniknout se svým fotoaparátem CASIO
Váš fotoaparát CASIO disponuje výkonnými nástroji a funkcemi, které umožňují
snadnější fotografování, včetně třech hlavních funkcí.
Vyhledávání tváře
Fotoaparát zaměřený na osobu bude automaticky
detekovat její tvář a vždy vyfotografuje nádherné
portréty.
Další informace naleznete na straně 40.
Anti Shake
Fotoaparát automaticky minimalizuje (opraví)
rozostření obrazu způsobené pohybem
fotoaparátu nebo pohybem objektu vysokou
rychlostí.
Další informace naleznete na straně 59.
BEST SHOT
Stačí si vybrat ukázkovou scénu a fotoaparát se
nastaví automaticky. Dokonalé snímky poté
pořídíte pouhým stiskem spouště.
Další informace naleznete na straně 50.
13
Stručný návod - Základy
Nejprve nabijte baterii.
Pamatujte si, že u nově zakoupeného fotoaparátu není baterie nabita. Při vkládání
baterie do fotoaparátu a nabíjení postupujte podle níže uvedených pokynů.
• Fotoaparát vyžaduje speciální dobíjitelnou lithium-ionovou baterií CASIO (NP-80).
Nikdy nezkoušejte používat jiný typ baterie.
Vložení baterie
1.
Otevřete víčko komůrky pro baterie.
Na víčko lehce zatlačte a posuňte jej ve
směru šipky.
1
2
2.
Vložte baterii.
Uzávěr
Baterii natočte tak, aby logo
EXILIM směřovalo nahoru (ve
směru displeje) a při zasunutí
baterie do fotoaparátu přidržte
uzávěr vedle baterie ve směru
vyznačeném šipkou. Baterii
zatlačte, dokud uzávěr
nezaklapne.
Správně
Špatně
Baterie
Logo EXILIM
3.
Uzavřete víčko.
Zatlačte na víčko baterie a posunutím jej
uzavřete.
2
1
14
Stručný návod - Základy
Výměna baterie
1.
Otevřete víčko baterie a vloženou
baterii vyjměte.
Uzávěr
Fotoaparát natočte tak, aby jeho monitor
směřoval nahoru a uzávěr posuňte ve
směru vyznačeném šipkou na
vyobrazení. Až baterie vyskočí,
vytáhněte z fotoaparátu její zbývající
část.
2.
Vložení nové baterie.
Nabíjení baterie
Nabíjení baterie lze provést jedním ze dvou níže uvedených způsobů.
• Adaptér USB-AC
• USB připojení k počítači
. Nabíjení pomocí adaptéru USB-AC
1.
Fotoaparát vypněte.
Ujistěte si, zda je displej fotoaparátu prázdný. Pokud není,
tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) fotoaparát vypněte.
[ON/OFF] (Vypínač)
2.
Po připojení
přiloženého kabelu
USB do adaptéru
USB-AC zapojte
síťový kabel do
síťové zásuvky.
Kabel USB (dodává se k fotoaparátu)
Velký konektor
USB
Port USB
Síťový kabel
Adaptér USB-AC
15
Stručný návod - Základy
3.
Kabel USB zapojte
do fotoaparátu.
Zadní indikátor by měl
svítit červeně, což
indikuje, že začalo
nabíjení.
Po ukončení nabíjení
zadní indikátor zhasne.
Plné nabití trvá asi
120 minut. Nabíjení
může trvat déle, závisí
na podmínkách.
Adaptér USB-AC
Port
[USB/AV]
Malý
konektor
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do fotoaparátu.
Činnost zadního indikátoru
4.
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního
prostředí, problém se síťovým
adaptérem USB-AC nebo s baterií
(strana 118)
Nesvítí
Dobíjení skončeno
Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB od fotoaparátu a poté
odpojte síťový kabel od zásuvky.
16
Stručný návod - Základy
. Nabíjení pomocí USB připojení k počítači
Baterie vložená ve fotoaparátu se nabíjí při každém připojení fotoaparátu přímo
k počítači kabelem USB.
• Nabíjení baterie prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na
nastavení počítače. V tomto případě se doporučuje použít adaptér USB-AC, který
se dodává k fotoaparátu.
1.
Fotoaparát vypněte.
Ujistěte si, zda je displej fotoaparátu prázdný.
Pokud není, tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
fotoaparát vypněte.
[ON/OFF] (Vypínač)
Displej
2.
Nejprve připojte
fotoaparát k zapnutému
počítači.
Port USB
Zadní indikátor by měl svítit
červeně, což indikuje, že
začalo nabíjení.
Po ukončení nabíjení zadní
indikátor zhasne.
Plné nabití trvá asi
140 minut. Nabíjení může
trvat déle, závisí na
podmínkách.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Velký konektor
Port
[USB/AV]
Malý konektor
Ujistěte se, zda značka na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do
fotoaparátu.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu zapojte.
17
Stručný návod - Základy
Činnost zadního indikátoru
Zadní indikátor
Stav indikátoru
Popis
Svítí červeně,
(Svítí/Bliká žlutě)
Nabíjení
Bliká červeně
Abnormální teplota okolního
prostředí, nabíjení trvá neobvykle
dlouho nebo je problém s baterií
(strana 118)
Nesvítí, (Svítí zeleně)
Dobíjení skončeno
• Informace v závorkách v tabulce nahoře znázorňují stav indikátoru, pokud se
fotoaparát během nabíjení zapne.
3.
Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB od fotoaparátu a poté od
počítače.
• Nabíjení nezačne, pokud je připojený počítač v režimu hibernace.
• Bezprostředně po zahájení nabíjení nebo po uplynutí nějaké doby se může
vyskytnout chyba nabíjení. Na chybu nabíjení upozorňuje červené blikání zadního
indikátoru.
Další upozornění týkající se nabíjení
• Prostřednictvím obou výše popsaných metod nabíjení lze nabíjet baterii
fotoaparátu (NP-80) bez vyjmutí z fotoaparátu. Baterii lze nabít také nabíječem
BC-80L (k dispozici jako volitelný doplněk). Nikdy nepoužívejte jiný typ nabíječe.
Výsledkem pokusu o použití jiného nabíječe může být nečekaná nehoda.
• Nabíjecí zařízení USB a napájecí zdroje podléhají pevným normám. Při použití
zařízení s nižší kvalitou nebo zařízení, které neodpovídá normě, může nastat
porucha a/nebo selhání fotoaparátu.
• Činnost není zaručena v případě počítače postaveného nebo upraveného
svépomocně. Kvůli určitým parametrům USB portu nemusí být nabíjení kabelem
USB možné ani u běžně prodávaných počítačů.
• Baterie, která je vlivem normálního používání stále teplá, se nemusí plně nabít.
Před nabíjením ponechte baterii vychladnout.
• Baterie se lehce vybíjí i v době, kdy není vložena ve fotoaparátu. Proto se krátce
před plánovaným použitím doporučuje baterii nabít.
• Při nabíjení baterie fotoaparátu může docházet k rušení televizního
a rozhlasového příjmu. V tomto případě zapojte nabíječ do zásuvky, která je dále
od televizoru nebo radiopřijímače.
• Skutečná doba nabíjení závisí na aktuální kapacitě baterie, zbývající energii
a podmínkách nabíjení.
• Adaptér USB-AC nepoužívejte s jiným zařízením.
18
Stručný návod - Základy
Kontrola zbývající energie baterie
K indikaci zbývajícího množství energie baterie slouží níže vyobrazený indikátor
baterie na displeji.
Zbývající energie
Vysoká
*
Indikátor baterie
Barva indikátoru
Nízká
Azurová
*
Žlutá
*
*
* Červená
* Červená
Symbol
indikuje nedostatek energie baterie. Baterii nabijte co nejdříve.
Při zobrazení symbolu
nelze uskutečnit záznam. Baterii okamžitě nabijte.
• Úroveň znázorněná indikátorem baterie se při přepínání režimu REC a PLAY může
změnit.
• Pokud ponecháte fotoaparát s vybitou baterií asi 30 dní bez napájení, nastavení
datumu a času fotoaparátu bude vymazáno. Při příštím zapnutí fotoaparátu (po
obnovení napájení) se zobrazí zpráva s upozorněním na nutnost nastavení času
a data. V tomto případě nastavte datum a čas (strana 105).
• Informace o životnosti baterie a počtu záběrů najdete na straně 135.
Tipy pro úsporu energie baterie
• Pokud nepotřebujete fotografovat s bleskem, použijte nastavení ? (Bez blesku)
(strana 37).
• Aktivujte funkce Automatické vypínání a Režim spánku, zabraňující spotřebě
energie baterie v případech, kdy zapomenete fotoaparát vypnout (strany 107, 107).
19
Stručný návod - Základy
Základní nastavení při prvním zapnutí fotoaparátu
Po prvním vložení baterie do fotoaparátu se na displeji zobrazí stránka určená
k nastavení jazyka displeje, datumu a času. Chybné nastavení datumu a času
způsobí nesprávný záznam data a času ve fotografiích.
• Pokud jste si zakoupili fotoaparát určený pro japonský trh, stránka pro výběr jazyka
se v kroku 2 níže uvedeného postupu nezobrazí. Chcete-li změnit jazykové
nastavení na jiný jazyk než je japonština, postupujte podle pokynů v odstavci
„Volba jazyka displeje (Language)“ (strana 106). Pamatujte si, že verze této
příručky ve zvoleném jazyce nemusí být u fotoaparátu určeného pro japonský trh
přiložena.
• Modely fotoaparátů prodávané v některých geografických oblastech nemusí
zvolený jazyk zobrazovaných údajů podporovat.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
fotoaparát zapněte.
2.
K volbě požadovaného jazyka použijte
tlačítka [8], [2], [4] a [6] a poté
stiskněte tlačítko [SET].
3.
[ON/OFF] (Vypínač)
SET
[0] (Videoklip)
K výběru formátu data použijte tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Příklad: 10. července 2012
RR/MM/DD * 12/7/10
DD/MM/RR * 10/7/12
MM/DD/RR * 7/10/12
4.
Nastavení datumu a času.
K výběru požadovaného nastavení použijte tlačítka [4]
a [6] a ke změně nastavení poté použijte [8] a [2].
Chcete-li přepnout mezi 12hodinovým a 24hodinovým
formátem, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip).
5.
Po nastavení data a času vyberte tlačítky [4]
a [6] příkaz „Použít“ a poté stiskněte [SET].
20
Stručný návod - Základy
Pokud při nastavení jazyka, data nebo času podle výše uvedeného postupu
uděláte chybu, informace o opravě nastavení naleznete na následujících stranách.
– Jazyk zobrazovaných údajů: strana 106
– Datum a čas: strana 105
• Každá země kontroluje vyrovnávání svého místního času a využívání letního času,
a tyto položky tak podléhají změnám.
• Při příliš časném vyjmutí baterie z fotoaparátu po prvním nastavení data a času se
může nastavení vynulovat na své výchozí hodnoty z výroby. Po konfiguraci
nastavení nevyndávejte baterii z fotoaparátu nejméně 24 hodin.
Příprava paměťové karty
I když má fotoaparát interní paměť, kterou lze použít k ukládání obrázky a videoklipů,
budete si chtít pravděpodobně zakoupit paměťovou kartu s vyšší kapacitou.
Fotoaparát se nedodává s paměťovou kartou. Pokud byla vložena paměťová karta,
obrázky se ukládají na paměťovou kartu. Pokud vložena nebyla, obrázky se ukládají
do interní paměti.
• Informace týkající se kapacity paměťových karet naleznete na straně 131.
Podporované paměťové karty
– Paměťová karta SD (až 2 GB)
– Paměťová karta SDHC (2 GB až 32 GB)
– Paměťová karta SDXC (32 GB až 2 TB)
Použijte jeden z výše uvedených typů paměťových karet.
• Výše uvedené typy paměťových karet jsou podporovány od listopadu 2011.
• Uvedené kapacity paměťových karet jsou standardními hodnotami.
• Používejte pouze karty SD vyhovující specifikaci vydané sdružením SD Card
Association.
• Tento fotoaparát podporuje používání karet Eye-Fi.
21
Stručný návod - Základy
Vkládání paměťové karty
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač)
vypněte fotoaparát a otevřete víčko
baterie.
Na víčko lehce zatlačte a posuňte jej ve
směru šipky.
2.
1
2
Vložte paměťovou kartu.
Paměťovou kartu natočte tak, aby její
přední strana směřovala dolů (směrem
ke straně fotoaparátu s objektivem)
a celou ji zasuňte do slotu, dokud
bezpečně nezapadne na své místo.
Zezadu
Zepředu
3.
Zezadu
Uzavřete víčko.
Zatlačte na víčko baterie a posunutím jej
uzavřete.
2
1
• Do slotu na paměťovou kartu nikdy nevkládejte nic jiného kromě podporovaných
paměťových karet (strana 21).
• Pokud by se do slotu dostala voda nebo jiný cizí předmět, okamžitě fotoaparát
vypněte, vyjměte baterii a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší
autorizované servisní středisko CASIO.
22
Stručný návod - Základy
Výměna paměťové karty
Paměťovou kartu stiskněte a poté ji uvolněte. To
způsobí, že lehce vyskočí ze slotu. Zbývající část
karty vytáhněte a poté vložte kartu jinou.
• Pokud zadní indikátor bliká zeleně, nikdy
nevyjímejte kartu z fotoaparátu. Může dojít
k selhání při ukládání obrázku nebo dokonce
k poškození karty.
Formátování (inicializace) nové paměťové karty
Před prvním použitím s fotoaparátem musíte novou paměťovou kartu naformátovat.
• Při formátování karty, na které jsou již uloženy snímky nebo jiné soubory, bude její
obsah vymazán. Normálně není nutno kartu znovu formátovat. Pokud se však
ukládání na kartu zpomaluje, nebo si všimnete jiného neobvyklého chování, kartu
přeformátujte.
• K formátování paměťové karty použijte fotoaparát. Pokud ve fotoaparátu použijete
paměťovou kartu naformátovanou na počítači, může dojít ke zpomalení zpracováni
dat ve fotoaparátu. V případě paměťové karty SD, SDHC nebo SDXC může
formátování na počítači způsobit nesoulad s formátem SD, který způsobí problémy
s kompatibilitou, ovládáním apod.
• Před naformátováním nové karty Eye-Fi pro první použití zkopírujte do svého
počítače instalační soubory Eye-Fi Manager. Udělejte to před naformátováním
karty.
1.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) zapněte fotoaparát a poté stiskněte
[SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu zespodu (MENU) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET] (strana 32).
3.
K volbě záložky „Nastavit“ použijte tlačítka [4] a [6].
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Formátovat“ a poté stiskněte tlačítko [6].
5.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Formátovat“ a poté stiskněte [SET].
23
Stručný návod - Základy
Zapínání a vypínání fotoaparátu
Zapnutí
Při stisku tlačítka [ON/OFF] (Vypínač) vstoupí do režimu
[ON/OFF] (Vypínač)
REC, takže můžete zaznamenávat snímky. Stiskem
tlačítka [p] (PLAY) v režimu REC se fotoaparát přepne
do režimu PLAY, který můžete používat k prohlížení
snímků a videozáznamů (strana 28).
• Stiskem tlačítka [r] (REC) v režimu PLAY se
Zadní indikátor
fotoaparát vrátí do režimu REC.
• Dbejte na to, aby vysunovaný objektiv nic
neomezovalo a aby nepřišel s ničím do kontaktu. Při
přidržováním objektivu rukou tak, že se nemůže
vysunout, hrozí nebezpečí poškození.
• Asi 10 sekund poté, co stiskem [p] (PLAY) přejdete
do režimu PLAY, se objektiv zasune do fotoaparátu.
• Režim spánku nebo funkce Automatické vypnutí
[r] (REC)
(strany 107, 107) vypne napájení automaticky, pokud [p] (PLAY)
po přednastavenou dobu neprovedete žádnou
operaci.
Jak vypnout fotoaparát
Stiskněte tlačítko [ON/OFF] (Vypínač).
• Fotoaparát lze také nakonfigurovat tak, aby se při stisku [r] (REC) nebo
[p] (PLAY) vypnul nebo zapnul (strana 108).
24
Stručný návod - Základy
Správné držení fotoaparátu
Vaše snímky nebudou ostré, pokud během stisku spouště fotoaparátem pohnete. Při
stisku spouště držte fotoaparát tak, jak je znázorněno na obrázku, a oběma rukama
jej přidržujte pevně po stranách.
Fotoaparát pevně držte, pečlivě stiskněte spoušť a během uvolnění spouště se
vyvarujte veškerých pohybů. Zvlášť důležitá je tato zásada při slabším osvětlení, kdy
se rychlost závěrky zpomalí.
Vodorovná poloha
Svislá poloha
Fotoaparát držte tak, aby byl
blesk nad objektivem.
• Dbejte, aby prsty a poutko nezakrývaly žádný
z úseků vyznačených na obrázku.
• Abyste zabránili nežádoucímu upuštění
fotoaparátu, připevněte na něj poutko a během
práce s fotoaparátem jej nezapomeňte omotat
kolem prstů nebo kolem zápěstí.
• Fotoaparátem na poutku nikdy nehoupejte.
• Dodávané poutko je určeno pouze k použití
s tímto fotoaparátem. Nepoužívejte jej k jiným
účelům.
Blesk
Přední indikátor
Objektiv
Mikrofon
• Dávejte pozor, abyste svými prsty neblokovali blesk nebo
se k němu příliš nepřiblížili. Při používání blesku mohou
prsty vytvořit nežádoucí stíny.
25
Stručný návod - Základy
Vyfotografování snímku
1.
Stiskem [ON/OFF] (Vypínač) zapněte fotoaparát.
Fotoaparát vstoupí do režimu REC.
Ujistěte se, že je na displeji zobrazena ikona R. Pokud ne, přejděte na
stranu 50.
• Jestliže je fotoaparát v režimu PLAY, stiskněte tlačítko [r] (REC).
• Fotoaparát lze také nakonfigurovat tak, aby se při stisku [r] (REC) nebo
[p] (PLAY) zapnul (strana 108).
Ikona režimu Fotografie
Displej
[ON/OFF] (Vypínač)
Tlačítko spouště
[r] (REC)
Zbývající kapacita paměti snímků
(strana 131)
2.
Fotoaparát
namiřte na objekt.
Pokud chcete,
můžete snímek
přiblížit.
Ovladač zoomu
26
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
Stručný návod - Základy
3.
Namáčknutím spouště zaostřete
snímek.
Zadní indikátor
Rámeček ostření
Až bude záběr zaostřen, fotoaparát
pípne a zadní indikátor se spolu
s rámečkem ostření rozsvítí zeleně.
Namáčknutí
Lehce stiskněte,
dokud se
tlačítko
nezastaví.
Pípnutí (snímek je zaostřen.)
4.
Při namáčknutí spouště do poloviny
fotoaparát automaticky nastaví expozici
a zaostří na objekt, na který je právě
zaměřen. Zvládnutí síly stisku, která je
potřebná k namáčknutí a úplnému stisku
spouště, je důležitou dovedností
k pořizování dobře vypadajících obrázků.
• Rámeček ostření je na obrázcích sejmutí
stránek displeje v této příručce znázorněn
jako ß. Všimněte si, že pokud budete
chtít, můžete tvar rámečku ostření změnit
(strana 58).
Udržujte fotoaparát v klidu a domáčkněte spoušť.
Snímek je vyfotografován.
Úplný stisk
Klapnutí
(snímek je vyfotografován.)
Natáčení videoklipu
[0] (Videoklip)
Tlačítkem [0] (Videoklip)
spusťte záznam
videoklipu. Chcete-li
záznam zastavit, znovu
stiskněte [0] (Videoklip).
Podrobnosti na straně
46.
. Snímek se nezaostří...
Pokud zůstane rámeček ostření červený a zadní indikátor bliká zeleně, znamená to,
že snímek není zaostřen (protože objekt je příliš blízko, apod.). Fotoaparát namiřte
znovu na objekt a pokuste se zaostřit znovu.
. Pokud není objekt ve středu rámečku...
Názvem „Zámek ostření“ (strana 57) se označuje technika, kterou můžete použít,
pokud chcete vyfotografovat snímek, na němž není objekt, na který se má zaostřit,
umístěn ve středu displeje.
27
Stručný návod - Základy
. Sledování pohybu pohybujícího se objektu
Namáčkněte spoušť a fotoaparát začne sledovat pohybující se objekt a automaticky
jej zaostří. Další informace naleznete v kapitole „Ë Tracking“ (strana 60).
Prohlížení snímků
Chcete-li na displeji fotoaparátu prohlížet snímky, pokračujte podle následujících
pokynů.
• Informace týkající se přehrávání videoklipů naleznete na straně 66.
1.
Chcete-li vstoupit do režimu PLAY,
zapněte fotoaparát a stiskněte
[p] (PLAY).
• Zobrazí se jeden ze snímků uložených
v paměti.
• Připojeny budou také údaje
o zobrazeném snímku (strana 11).
[p] (PLAY)
• Údaje lze zrušit, aby byl zobrazen
pouze snímek (strana 12).
• Pohybem ovladače zoomu směrem k z můžete snímek přiblížit (strana 67).
Pokud fotografujete snímek, který je pro vás velmi důležitý, doporučujeme,
abyste si jej po vyfotografování zvětšili a zkontrolovali podrobnosti.
2.
K procházení mezi snímky použijte tlačítka [4] a [6].
• Při přidržení tlačítek bude procházení probíhat vysokou rychlostí.
[6]
[6]
[4]
[4]
• Při namáčknutí spouště v režimu PLAY nebo během zobrazení nabídky se
fotoaparát přepne přímo do režimu REC.
28
Stručný návod - Základy
Odstraňování snímků a videoklipů
Jestliže dojde k zaplnění paměti, lze nepotřebné snímky a videoklipy odstranit, aby
se uvolnilo místo a bylo možno zaznamenávat další snímky.
• V režimu REC nebo PLAY lze soubory odstranit pouhým
stiskem tlačítka [ ] (Odstranit).
• Uvědomte si, že operaci odstranění souboru (snímku) nelze
vzít zpět.
[ ] (Odstranit)
• Odstranění audioklipu (strana 76) způsobí odstranění
snímku i zvukového souboru.
• Soubory nelze odstraňovat v průběhu natáčení videoklipu nebo záznamu zvuku.
• Pokud stisknete tlačítko [ ] (Odstranit) v době, kdy bylo jako nastavení
fotoaparátu „Ü Vypnuto“ použito „Zapnout“ (strana 108), menu odstranění se
nezobrazí. Soubory lze odstraňovat, pouze pokud bylo pro nastavení „Ü Vypnuto“
použito nastavení „Vypnout“.
Odstranění jednoho souboru
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [4] a [6] procházejte mezi soubory, až se
snímek, který chcete odstranit, zobrazí na displeji.
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
] (Odstranit).
• Chcete-li odstranit další soubory, opakujte kroky 2 a 3.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [
29
] (Odstranit).
Stručný návod - Základy
Odstranění určitých souborů
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit soubory“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
] (Odstranit).
• Zobrazí se stránka k výběru souborů.
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] přemístěte rámeček výběru na soubor,
který chcete odstranit, a poté stiskněte tlačítko [SET].
• Vybere se zaškrtávací políčko právě zvoleného souboru.
4.
Chce-li vybrat další soubory, opakujte krok 3. Po dokončení výběru
souborů stiskněte tlačítko [ ] (Odstranit).
5.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ano“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
• Vybrané soubory budou odstraněny.
• Chcete-li operaci odstranění ukončit, stiskněte tlačítko [
] (Odstranit).
Odstranění všech souborů
1.
Stiskněte tlačítko [
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Odstranit všech.soubory“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ano“ a poté tlačítkem [SET] odstraňte
všechny soubory.
] (Odstranit).
Zobrazí se zpráva „Neexistují žádné soubory.“.
30
Stručný návod - Základy
Bezpečnostní pokyny k fotografování
Ovládání
• Pokud bliká zadní indikátor zelenou barvou, nikdy neotevírejte kryt baterie. Může
tak dojít k chybnému uložení právě ukládaného snímku, poškození ostatních
snímků uložených v paměti, poruše fotoaparátu, apod.
• Pokud do objektivu dopadá nežádoucí světlo, při fotografování zastiňte objektiv
rukou.
Zobrazení na displeji během fotografování snímků
• Jasové podmínky objektu mohou způsobit zpomalení reakce displeje a vytvoření
digitálního šumu na displeji.
• Zobrazení na displeji slouží k vytvoření fotografické kompozice. Skutečný snímek
bude vyfotografován v kvalitě nastavené parametrem obrazové kvality (strana 63).
Fotografování v interiérech při zářivkovém osvětlení
• Drobné blikání zářivek může ovlivnit jas nebo barvu snímku.
Omezení automatického ostření
• Za následujících podmínek nemusí být správné zaostření možné.
– Plnobarevná stěna nebo jiný objekt s malým kontrastem
– Objekt v intenzivním protisvětle
– Velmi lesklý objekt
– Rolety nebo jiné objekty s opakujícím se horizontálním vzorem
– Několik objektů v různých vzdálenostech od fotoaparátu
– Objekt ve tmavém místě
– Pohyb fotoaparátu během fotografování
– Rychle se pohybující objekt
– Objekty mimo rozsah ostření fotoaparátu
• Pokud nelze zaostřit správně, zkuste použít zámek ostření (strana 57) nebo Ruční
ostření (strana 56).
31
Stručný návod - Základy
Zásady fotografování
Používání ovládacího panelu
Ovládací panel lze použít ke konfiguraci nastavení fotoaparátu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
Tím se vybere jedna z ikon ovládacího panelu a zobrazí se její nastavení.
[8] [2] [4] [6]
Dostupná nastavení
[SET]
2.
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tlačítky [8] a [2] vyberte nastavení, které hodláte změnit.
1Velikost snímku/Kvalita*
(strany 33, 63)
2Kvalita obrazu videoklipu (strana 36)
3Blesk (strana 37)
4Samospoušť (strana 39)
5Vyhledávání tváře (strana 40)
6Osvětlení (strana 41)
7Režim Easy (strana 41)
8Zobrazení nabídky REC (strana 54)
9Výběr scénického režimu BEST
SHOT (strana 50)
* Kvalitu vyfotografovaného snímku nelze pomocí ovládacího panelu změnit.
3.
Tlačítky [4] a [6] změňte nastavení.
4.
Chcete-li upravit další nastavení, opakujte kroky 2 a 3.
5.
Poté, co budou všechna nastavení upravena podle vašeho požadavku,
stiskněte [SET].
Tímto způsobem se použije vybrané nastavení a obnoví se režim REC.
Pokud jste vybrali „MENU“, objeví se nabídka režimu REC.
Pokud jste vybrali „BS“, objeví se nabídka scénických režimů BEST SHOT.
• Ovládací panel můžete uzavřít tlačítkem [ ] (Odstranit).
32
Zásady fotografování
• Pro každou možnost ovládacího panelu (strana 9), která je přepnuta na své
výchozí nastavení (reset), se nezobrazuje žádná ikona. Ikona se objeví, pouze
pokud nastavení odpovídající možnosti ovládacího panelu změníte. Následující
parametry jsou výchozím nastavením pro možnosti ovládacího panelu:
– Blesk: Automatický blesk
– Samospoušť: Vypnout
– Vyhled.tváře: Vypnout
– Osvětlení : Vypnout
• Kromě výše uvedeného lze konfigurovat i další nastavení (strana 54).
Změna velikosti snímku (Velikost)
. Počet pixelů
Snímek z digitálního fotoaparátu je tvořen
množstvím malých bodů (pixelů). Čím více má
obrázek pixelů, tím více detailů obsahuje.
K tisku snímků (velikost L) prostřednictvím
profesionálního fotolabu, připojování snímku
k emailu, prohlížení na počítači apod. však
můžete využít i menší počet pixelů.
Pixel
. Velikost snímku
Velikost snímku udává, kolik pixelů obsahuje. Je vyjádřena množstvím
horizontálních x vertikálních pixelů.
10 M (3648x2736) velikost snímku =
přibližně 10 milionů pixelů
3648*
2736*
VGA (640x480) velikost snímku =
přibližně 300 000 pixelů
640*
480*
33
* Jednotka: pixely
Zásady fotografování
Tipy pro velikost snímku
Všimněte si, že větší snímky mají větší počet pixelů, takže zabírají větší prostor
v paměti.
Velký počet
pixelů
Více detailů, ale zabere více paměti.
Vhodné, pokud plánujete velkoformátový tisk
(např. velikost Plakát).
Malý počet
pixelů
Méně detailů, ale zabírá méně paměti.
Vhodné k posílání snímků emailem apod.
• Informace týkající se velikosti, kvality a počtu snímků, které lze uložit, naleznete na
straně 131.
• Informace týkající se velikosti videoklipů naleznete na straně 36.
• Informace týkající se změny velikosti snímků naleznete na straně 74.
34
Zásady fotografování
. Výběr velikosti fotografovaného snímku
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě první možnosti na ovládacím panelu (Velikost fotografovaného
snímku) použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte velikost snímku a poté stiskněte tlačítko
[SET].
Velikost
snímku
(pixely)
Doporučené
formáty tisku
a využití
16 M
(4608x3456)
Tisk plakátu
3:2
(4608x3072)
Tisk plakátu
16:9
(4608x2592)
HDTV
10 M
(3648x2736)
Tisk A3
5M
(2560x1920)
Tisk A4
3M
(2048x1536)
Tisk 9x13cm
Ideální pro případy, kdy je uchování paměťově
kapacity relativně důležitější než kvalita
obrázku.
VGA
(640x480)
E-Mail
Menší soubory jsou vhodnější při připojení
snímků k emailu. Snímky jsou však poněkud
hrubší.
Popis
Kvalitní detail a dobrá zřetelnost i u výřezů
z originálu (strana 75)
Kvalitní detail
• Výchozí nastavení velikosti snímku z výroby je „16 M“.
• Při volbě snímků „3:2“ se budou zaznamenávat snímky s poměrem stran 3:2, což
odpovídá standardnímu poměru stran tiskového papíru.
• Zkratka „HDTV“ označuje formát „High Definition Television“ (televize s vysokým
rozlišením). Formát HDTV má poměr stran 16:9, širší než obvyklý poměr 4:3
používaný u televizních obrazovek v minulosti. Váš fotoaparát může pořizovat
obrázky kompatibilní s poměrem stran obrazovky HDTV.
• Uváděné velikosti papíru považujte pouze za doporučované (rozlišení tisku
200 dpi).
35
Zásady fotografování
. Stanovení kvality videoklipu
Kvalita videoklipu je parametr určující detail, plynulost a jas během přehrávání.
Výsledky natáčení ve vysoké kvalitě s nastavením (HD) mají lepší kvalitu obrazu, ale
zároveň se zkracuje doba, po kterou lze natáčet.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu odshora (Kvalita
videoklipu) použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Kvalita obrazu
(pixely)
Přibližná rychlost datového
toku
Obnovovací kmitočet
HD
1280x720
30,2 Mb/s
30 sn/s
STD
640x480
10,6 Mb/s
30 sn/s
• Poměr stran 16:9 je dostupný při nastavení kvality „HD“.
• Kapacita paměti (Délka záznamu videoklipu, který můžete natočit) bude ovlivněna
nastavením kvality (strana 132).
36
Zásady fotografování
Používání blesku (Blesk)
1.
V režimu REC stiskněte jednou [2] (
2.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované
nastavení blesku a poté stiskněte
tlačítko [SET].
).
• Pokud na displeji nejsou žádné indikátory,
můžete mezi jednotlivými režimy blesku
procházet stiskem [2] ( ). Pomocí
tlačítka [8] (DISP) můžete zapínat nebo
vypínat zobrazování informací (strana 12).
3.
Blesk
[2] (
)
> Automatický
blesk
Blesk se spustí automaticky na základě expozice (úroveň
světla a jasu).
? Bez blesku
Blesk se nespouští.
< S bleskem
Blesk se aktivuje vždy. Toto nastavení lze použít
k rozjasnění objektu, který normálně vychází tmavý kvůli
dennímu světlu nebo protisvětlu (synchronizace na denní
světlo).
¥ Korekce
červených očí
Blesk se spustí automaticky. Tento typ blesku lze použít
k omezení červené barvy v očích objektu.
Stiskem spouště fotografujte.
< indikuje spuštění blesku.
Zadní indikátor
Během nabíjení blesku oranžově bliká, což
znamená, že fotografování není v tuto chvíli
možné.
• Dokud indikátor nepřestane oranžově blikat
(což znamená dokončení nabíjení blesku),
nelze další snímek s bleskem fotografovat.
• Informace týkající se dosahu blesku naleznete na straně 134.
37
Zásady fotografování
• Dejte pozor, abyste si svými prsty blesk nezablokovali.
• Dosažení požadovaného efektu nemusí být možné, pokud je objekt příliš daleko
nebo příliš blízko.
• Doba nabití blesku (strana 134) závisí na provozních podmínkách (stav baterie,
teplota prostředí, apod.).
• Fotografování při slabém osvětlení s vypnutým bleskem vyvolá pomalou rychlost
závěrky, která může způsobit rozostření obrazu vzhledem k pohybu fotoaparátu.
Za těchto podmínek zajistěte fotoaparát stativem apod.
• Při korekci červených očí se blesk spustí automaticky podle parametrů expozice.
V prostředí s jasným osvětlením se nespustí.
• Přítomnost venkovního slunečního světla, zářivkového osvětlení nebo jiného
světelného zdroje může na snímku způsobit abnormální barvy.
• Při fotografování v místech, kde je použití blesku zakázáno, použijte nastavení
? (Bez blesku).
Potlačení jevu červených očí
Blesk použitý k fotografování v noci nebo v tlumeně osvětleném prostředí může
vyvolat červené skvrny v očích osob na snímku. Příčinou je odraz světla blesku od
sítnice oka. Pokud je zvolen režim blesk s potlačením červených očí, fotoaparát
aktivuje nejprve úvodní blesk, který způsobí přivření duhovky všech osob a sníží
pravděpodobnost vzniku červených očí.
Při použití režimu potlačení červených očí mějte na paměti následující důležité
zásady.
• Potlačení jevu červených očí nebude fungovat, pokud se lidé na snímku nebudou
dívat přímo do fotoaparátu (blesku).
• Potlačení jevu červených očí nemusí fungovat dobře, pokud jsou objekty dále od
fotoaparátu.
38
Zásady fotografování
Používání samospouště (Samospoušť)
Při fotografování se samospouští se při stisku spouště aktivuje časovač. Závěrka se
uvolní a snímek vyfotografuje až po uplynutí nastaveného časového intervalu.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě čtvrté možnosti ovládacího panelu odshora (Samospoušť)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
„
Samospoušť
10s
Samospoušť 10 s
‚
Samospoušť
2s
Samospoušť 2 s
• Při fotografování za podmínek, které zpomalují rychlost
závěrky, můžete toto nastavení použít, aby nedocházelo
k rozostření snímku vlivem pohybu fotoaparátu.
”
Samospoušť
X3
(trojnásobná
samospoušť)
Vyfotografuje tři snímky: jeden snímek za 10 s po stisku
spouště a další dva snímky okamžitě poté, co bude fotoaparát
připraven k fotografování po prvním snímku. Doba, za kterou
bude fotoaparát po vyfotografování jednoho snímku připraven
na další, závisí na nastavení velikosti a kvality snímku, na
tom, zda je či není ve fotoaparátu vložena paměťová karta,
a na podmínce nabíjení blesku.
Samospoušť
vypn.
Vypnutí samospouště.
• Během odpočítávání samospouště přední indikátor bliká.
• Probíhající odpočet samospouště lze stiskem [SET]
přerušit.
Přední indikátor
• Samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
sekvenční režim, některé scénické režimy BEST SHOT
• Trojnásobnou samospoušť nelze použít s těmito funkcemi:
videoklip, režim Easy, některé scénické režimy BEST SHOT
39
Zásady fotografování
Používání funkce Vyhledávání tváře (Vyhledávání tváře)
Při fotografování osob funkce vyhledávání tváře rozliší obličeje až 10 jednotlivců
a odpovídajícím způsobem nastaví ostření a jas.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě páté možnosti ovládacího panelu odshora (Vyhled.tváře)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte „G Vyhled.tváře: Zapn.“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
4.
Fotoaparát namiřte na objekt (objekty).
Fotoaparát bude zjišťovat lidské tváře a kolem
každé z nich zobrazí rámeček.
5.
Namáčkněte tlačítko spouště.
Fotoaparát se zaostří a rámečky kolem tváří
zezelenají.
6.
Ikona Vyhledávání tváře
Domáčkněte spoušť.
• Pokud není fotoaparát schopen zjistit tvář, zaostří na střed.
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření (AF).
• Pokud budete držet fotoaparát ze strany, vyhledávání může trvat o něco déle.
• Následující typy tváří nejsou podporovány.
– Tvář částečně zakrytá vlasy, slunečními brýlemi, kloboukem apod. nebo tvář ve
stínu
– Profil nebo tvář, která není zaměřena rovně
– Tvář, která je velmi daleko a příliš malá nebo tvář, která je velmi blízko a příliš
velká
– Tvář v oblasti, která je velmi tmavá
– Hlava zvířete nebo jiného objektu
• Funkci Vyhledávání tváře nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Záznam videoklipu
• Nastavení oblasti AF (strana 60) se při aktivaci vyhledávání tváře ignoruje.
40
Zásady fotografování
Optimalizace jasu snímku (Osvětlení)
Toto nastavení lze při fotografování snímků použít k optimalizaci vyvážení jasných
a tmavých úseků.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě šesté možnosti ovládacího panelu odshora (Osvětlení) použijte
tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko [SET].
Ï Zapnout
Korekce jasu. Při použití tohoto nastavení bude potrvá uložení
snímku po domáčknutí spouště déle.
Ì Vypnout
Bez korekce jasu.
Používání režimu Easy (Režim Easy)
Režim Easy odstraňuje komplikované nastavení a zjednodušuje fotografování. Tento
režim se doporučuje pro ty, kteří s digitálním fotografováním začínají.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě třetí možnosti ovládacího panelu zespoda (Režim Easy)
použijte tlačítka [8] a [2].
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte „| ON“ a poté stiskněte tlačítko [SET].
Fotoaparát vstoupí do režimu Easy.
4.
Fotoaparát namiřte na objekt.
Pokud fotoaparát zjistí lidskou tvář, bude na ni trvale ostřit (strana 40).
Pokud fotoaparát lidskou tvář nezjistí, bude trvale ostřit na střed displeje.
• Fotoaparát zaostří, nastaví jas a rámeček ostření zezelená.
5.
Až budete připraveni, stiskněte spoušť.
Snímek je vyfotografován.
• Pohyb objektivu způsobí vibrace a hluk. Nejedná se o závadu.
41
Zásady fotografování
. ovládací panel režimu Easy
Ovládací panel umožňuje v režimu Easy přístup ke čtyřem položkám nastavení:
velikost snímku, blesk, samospoušť a režim Easy. K dispozici je také volba „MENU“,
kterou lze zvolit, pokud chcete zobrazit nabídku určenou ke konfiguraci kvality
snímku (strana 63) a záložku Nastavit (strana 102).
• V režimu Easy lze záložku Kvalita použít pouze ke konfiguraci nastavení „Kvalita
videoklipu“ a „Osvětlení“.
• Možností nabídky, které se zobrazují v normální nabídce režimu REC, ale ne
v nabídce REC režimu Easy, se automaticky nastaví na své optimální hodnoty.
Tato pevná nastavení nemají vliv na nastavení normální nabídky režimu REC.
1.
V režimu Easy stiskněte [SET].
V režimu Easy jsou znaky, které se zobrazují na
stránce nastavení, větší, než v ostatních
režimech.
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte nastavení, které
hodláte změnit.
1
2
3
4
5
1Velikost snímku (strana 33)
2Blesk (strana 37)
3Samospoušť (strana 39)
4Režim Easy (strana 41)
5Zobrazení nabídky REC (strana 54)
3.
Tlačítky [4] a [6] změňte nastavení.
Nastavení:
Dostupné možnosti:
Velikost snímku ¤* / % / !
Blesk
> (Automaticky)* / < (Zap.) / ? (Vyp.)
Samospoušť
• (Samospoušť 10 s) / l*
Režim Easy
k / l*
MENU
Záložka Kvalita/Záložka Nastavit
• Znak hvězdička (*) označuje výchozí nastavení po resetu.
• Vysvětlení k režimu Easy.
k: Zůstane v režimu Easy.
l: Ukončí režim Easy a přepne do normálního režimu REC.
42
Zásady fotografování
4.
Stiskněte tlačítko [SET].
Tímto způsobem se použije vaše nastavení a zobrazí se stránka hledáček, což
znamená, že je fotoaparát připraven k fotografování.
Pokud jste v kroku 2 vybrali položku „MENU“, po stisku tlačítka [SET] se zobrazí
nabídka REC. Podrobnosti o konfiguraci nastavení viz „Pokročilé nastavení“
(strana 54).
• Tlačítkem [ ] (Odstranit) se ovládací panel ukončí.
Fotografování se zoomem
Váš fotoaparát je vybaven pětinásobným optickým zoomem (mění ohniskovou
vzdálenost objektivu), který lze použít v kombinaci s digitálním zoomem (digitálně
zvětší centrální úsek snímku) a získat tak celkový zoom 5X až 79,7X. Bod zhoršené
kvality závisí na velikosti snímku (strana 45).
1.
V režimu REC upravte úroveň zoomu pomocí ovladače zoomu.
w Širokoúhlý
záběr
z Teleobjektiv
Ovladač zoomu
w (Širokoúhlý záběr) : Zmenší velikost objektu a rozšíří rozsah.
z (Teleobjektiv)
: Zvětší objekt a zúží rozsah.
2.
Stiskem spouště vyfotografujte snímek.
• Během zapnutí funkce časové razítko (strana 105) je digitální zoom vyřazen.
43
Zásady fotografování
• Čím vyšší je úroveň digitálního zoomu, tím hrubší je zaznamenaný obraz.
Všimněte si, že fotoaparát má také funkci, která umožňuje fotografovat s digitálním
zoomem bez snížení kvality snímku (strana 45).
• Při fotografování se zoomem s nastavením teleobjektiv se doporučuje použít stativ,
proti rozostření obrazu způsobenému pohybem fotoaparátu.
• Při použití zoomu se mění clona objektivu.
• Při natáčení videoklipu je k dispozici pouze digitální zoom. Rozsah nastavení
optického zoomu lze upravit dříve, než zahájíte stiskem spouště natáčení
videoklipu.
Bod přepínání optického a digitálního zoomu
Pokud podržíte ovladač zoomu směrem k z (Teleobjektiv), činnost zoomu se po
dosažení maximální úrovně optického zoomu zastaví. Na okamžik uvolněte ovladač
zoomu a pak jej přidržte směrem k z (Teleobjektiv). Fotoaparát se přepne na
digitální zoom, který lze použít k nastavení ještě vyšší úrovně zoomu.
• Aktuální úroveň zoomu je během použití zoomu znázorněna na indikátoru zoomu
na displeji.
Indikátor zhoršení kvality snímku
Rozsah ostření
(Zobrazen pro automatické ostření, ostření makro a ruční
ostření.)
Indikátor zoomu
Rozsah nezhoršené kvality
snímku
1X
Rozsah zhoršené kvality
snímku
5X až 36,0X
Bod přepínání optický/digitální zoom
* 5X optický zoom
20X až 79,7X
Ukazatel zoomu
(Indikuje aktuální zoom.)
Zhoršení kvality snímku
44
Zásady fotografování
• Bod zhoršené kvality závisí na
velikosti snímku (strana 33). Čím
je velikost nižší, tím je úroveň
zoomu, kterou můžete použít
před dosažením bodu zhoršené
kvality, vyšší.
• I když digitální zoom obecně
způsobuje snížení kvality
snímku, u snímků velikosti
„10 M“ a menších lze použít
některou úroveň digitálního
zoomu bez snížení kvality
snímku. Rozsah, ve kterém
můžete použít digitální zoom bez
snížení kvality, je vyznačen na
displeji. Bod zhoršené kvality
závisí na velikosti snímku.
Velikost
Maximální
snímku úroveň zoomu
Hranice zoomu
bez zhoršení
kvality
16 M
3:2
20,0X
5,0X
10 M
25,3X
6,3X
5M
36,0X
9,0X
3M
44,9X
11,3X
VGA
79,7X
36,0X
16:9
45
Zásady fotografování
Natáčení videoklipů a zvuku
Natáčení videoklipu
1.
Nastavení kvality pro videoklip (strana 36).
Délka videoklipu, který můžete natočit, závisí na zvoleném nastavení kvality.
2.
V režimu REC nasměrujte
fotoaparát na objekt a poté
stiskněte tlačítko [0] (Videoklip).
Spustí se natáčení a na displeji se
zobrazí Y.
Nahrávka videoklipu obsahuje
i monofonní zvuk.
• Okamžitě po stisku tlačítka
[0] (Videoklip) se fotoaparát
automaticky zaostří na objekt
umístěný ve středu displeje. Během
natáčení videoklipu zůstane ostření
pevně nastaveno.
3.
[0] (Videoklip)
Zbývající doba záznamu
(strana 132)
Doba záznamu
Chcete-li záznam zastavit, stiskněte tlačítko [0] (Videoklip) znovu.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po
29 min. automaticky ukončí. Záznam videoklipu se automaticky ukončí i tehdy,
jestliže dojde k zaplnění paměti ještě před zastavením záznamu stiskem
[0] (Videoklip).
Natáčení v režimu BEST SHOT
V režimu BEST SHOT (strana 50) si můžete vybrat scénický režim, který odpovídá
typu videoklipu, který chcete natočit. Fotoaparát se nastaví automaticky a pokaždé
umožní natočení nádherných videoklipů. Například výběr scénického režimu BEST
SHOT s názvem Noční scéna nakonfiguruje fotoaparát tak, že noční záběry vypadají
čistší a jasnější.
46
Natáčení videoklipů a zvuku
• Při natáčení delšího videoklipu může být fotoaparát na dotek poněkud horký. To je
normální a nejedná se o závadu.
• Fotoaparát může nahrávat také zvuk. Při natáčení videoklipů
dodržujte následující pokyny.
– Dbejte, abyste si mikrofon nezakryli prsty apod.
– Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
– Manipulace s tlačítky fotoaparátu během natáčení může
Mikrofon
způsobit hluk ve zvukovém záznamu.
• Při natáčení velmi jasných objektů se může na displeji objevit
svislý pruh nebo růžový odstín. Nejedná se o závadu.
• Při použití interní paměti fotoaparátu nebo určitých typů paměťových karet může
docházet ke zpomalení rychlosti zpracování. Pokud je to možné, použijte
paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že všechny
operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra High-Speed. Při
nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou dobu, což
může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku. Pokud se
tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
• Při natáčení videoklipu lze k přibližování používat pouze digitální zoom. Protože
optický zoom není během natáčení videoklipu k dispozici, nastavte jej před
zahájením záznamu tlačítkem [0] (Videoklip).
• Vliv pohybu fotoaparátu v záběru je zřetelnější, pokud natáčíte zblízka nebo
s velkou úrovní zoomu. Z tohoto důvodu se v těchto podmínkách doporučuje stativ.
• Během natáčení videoklipu zůstane ostření pevně nastaveno.
Fotografování snímku během natáčení videoklipu
1.
V průběhu natáčení videoklipu stiskněte spoušť.
Po pořízení snímku bude natáčení videoklipu pokračovat.
• Při natáčení videoklipu můžete ke změně režimu blesku použít [2] ( ).
• Záznam videoklipu se v místě, kde došlo k vyfotografování snímku, na několik
sekund přeruší.
• Při fotografování s některým z následujících režimů není fotografování snímku
během natáčení videoklipu možné.
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Režim Easy
47
Natáčení videoklipů a zvuku
Pouze zvukový záznam (Hlasový záznam)
Hlasový záznam vám umožní nahrávat pouze zvuk, bez obrázku nebo videoklipu.
• Informace týkající se možností hlasového záznamu naleznete na straně 132.
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě první možnosti ovládacího panelu zespodu (BS) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET] (strana 32).
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] vyberte „Hlasový záznam“ a poté stiskněte
[SET].
Na displeji se zobrazí `.
4.
Chcete-li zahájit natáčení, stiskněte spoušť.
Doba záznamu
• V průběhu záznamu bliká zadní indikátor zeleně.
• Pokud během záznamu stisknete tlačítko [SET],
do záznamu se vloží značka. Během přehrávání
budete moci na značky v záznamu skočit.
5.
Pokud chcete záznam zvuku zastavit,
stiskněte spoušť znovu.
• Chcete-li vytvořit jiný audiozáznam, opakujte kroky
Zbývající doba
4 a 5.
záznamu
• Chcete-li režim Hlasový záznam vypnout, stiskněte
[SET], tlačítky [8] a [2] vyberte první možnost ovládacího panelu zespodu
(BS) a poté vyberte R (Auto).
• Chcete-li během audiozáznamu zapínat a vypínat displej, můžete použít tlačítko
[8] (DISP).
• Pokud je obsah displeje vypnutý, výběrem scény „Hlasový záznam“ se displej
okamžitě vypne (strana 12).
Podrobnosti týkající se audiodat
• Audiosoubory lze na počítači přehrávat pomocí přehrávače Windows Media Player
nebo QuickTime.
– Audiodata: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
48
Natáčení videoklipů a zvuku
Přehrávání audiozáznamu
1.
V režimu PLAY zobrazte pomocí tlačítek [4]
a [6] soubor hlasového záznamu, který chcete
přehrát.
Místo snímku bude u souboru hlasového záznamu
zobrazen symbol `.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
• Přehrávání lze zahájit také volbou druhé položky
odshora na panelu PLAY (Spustit přehrávání)
a stiskem [SET] (strana 70).
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle vzad
[4] [6]
Přehrávání/Pozastavení
[SET]
Skok na značku
Během pauzy skočte pomocí tlačítek [4] nebo
[6] na další značku a poté stiskem [SET]
pokračujte v přehrávání.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté stiskněte [8] [2].
Vypnutí/zapnutí displeje
[8] (DISP)
Ukončení přehrávání
[0] (Videoklip)
• Informace týkající se odstranění hlasového záznamu naleznete na straně 29.
49
Natáčení videoklipů a zvuku
Používání scénických režimů BEST SHOT
Co představují režimy BEST SHOT?
BEST SHOT vám nabízí kolekci ukázkových „scén“, které představují řadu různých
podmínek fotografování. Pokud budete chtít nastavení fotoaparátu změnit, stačí
vyhledat scénu odpovídající výsledku, jakého chcete dosáhnout, a fotoaparát se
nastaví automaticky. Minimalizuje se tak pravděpodobnost zkažené fotografie kvůli
špatnému nastavení expozice a rychlosti závěrky.
Některé scénické režimy
Portrét
Krajina
Noční scéna
Noční scéna Portrét
Fotografování v režimu BEST SHOT
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě první možnosti
ovládacího panelu zespodu (BS)
použijte tlačítka [8] a [2] a poté
stiskněte [SET] (strana 32).
Právě zvolený scénický režim
(s rámečkem)
[8] [2] [4] [6]
Zobrazí se nabídka scénických režimů
BEST SHOT.
• Výchozím nastavením je R (Auto).
3.
[SET]
Tlačítky [8], [2], [4] a [6]
posuňte rámeček na scénický
režim, který chcete použít.
Název režimu
Číslo režimu
• Nabídka má několik stránek.
K procházení mezi stránkami
nabídky použijte tlačítka [8] a [2].
• O právě vybrané scéně můžete získat informace. Podrobnosti na straně 51.
• Chcete-li se vrátit k normálnímu fotografování, vyberte scénu 1 R (Auto).
50
Používání scénických režimů BEST SHOT
4.
Tlačítkem [SET] nakonfigurujete fotoaparát na nastavení právě zvolené
scény.
Návrat do režimu REC.
• Nastavení vybraného scénického režimu zůstává v platnosti až do výběru
režimu jiného.
• Chcete-li vybrat jiný režim BEST SHOT, opakujte výše uvedený postup od
kroku 1.
5.
Stiskněte spoušť (pokud fotografujete snímek) nebo tlačítko
[0] (Videoklip) (pokud natáčíte videoklip).
. Informace o scénickém režimu
Chcete-li o režimu zjistit další podrobnosti, na stránce
výběru scénického režimu jej vyberte pomocí rámečku
a ovladač zoomu poté posuňte libovolným směrem.
• Chcete-li se vrátit do nabídky scénického režimu, znovu
posuňte ovladač zoomu.
• K procházení mezi scénickými režimy použijte tlačítka [4]
a [6].
• Chcete-li fotoaparát nakonfigurovat na nastavení právě
zvolené scény, stiskněte [SET].
51
Používání scénických režimů BEST SHOT
. Upozornění týkající se režimů BEST SHOT
• Některé režimy BEST SHOT nelze použít během natáčení videoklipu.
• Scénický režim For YouTube nelze použít k vyfotografování snímku.
• Režim Hlasový záznam nelze použít při fotografování snímku ani natáčení
videoklipu.
• U některých scén (např. Noční scéna nebo Ohňostroj) dochází ke zpomalení
rychlosti závěrky. Protože pomalá rychlost závěrky zvyšuje pravděpodobnost
vzniku digitálního šumu ve snímku, fotoaparát u snímků pořízených v těchto
režimech automaticky provádí digitální omezení šumu. Ukládání snímku tak potrvá
delší dobu, což je indikováno zeleným blikáním zadního indikátoru. Během této
doby neprovádějte žádné důležité operace. Při fotografování s pomalou rychlostí
závěrky se vyplatí použít stativ, aby se zabránilo rozmazání snímků z důvodu
pohybu fotoaparátu.
• Režim BEST SHOT „YouTube“ umožňuje natáčení videoklipů optimalizovaných
k přenosu na YouTube. Videoklipy pořízené pomocí režimu „YouTube“ se ukládají
do zvláštní složky umožňující jejich snadné vyhledání pro přenos (strana 100).
• Váš fotoaparát obsahuje scénický režim, který optimalizuje nastavení pro snímky
k vystavování na aukcích. Ukázková scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu). Obrázky, které jste pořídili pomocí režimu
Aukce, se ukládají do zvláštní složky, takže je můžete v počítači snadno najít
(strana 100).
• Vysoká citlivost
– Nastavení Vysoká citlivost se při aktivaci blesku vypíná.
– Vysoká citlivost nemusí přinášet požadované výsledky ve velmi tmavých
podmínkách.
– Při fotografování s pomalými rychlostmi závěrky používejte stativ, aby se
zabránilo rozmazání z důvodu pohybu fotoaparátu.
– Při určitých světelných podmínkách fotoaparát provádí automatické filtrování
šumu, aby se omezil digitální šum ve snímku. Tato operace způsobí, že uložení
snímku a příprava na další fotografování trvá déle než normálně.
• Scény režimu BEST SHOT nebyly pořízeny tímto fotoaparátem.
• Snímky pořízené pomocí režimu BEST SHOT nemusí přinést očekávané výsledky,
závisí na podmínkách fotografování a dalších faktorech.
• Nastavení fotoaparátu, které jste po volbě režimu BEST SHOT uskutečnili, lze
změnit. Mějte však na paměti, že se nastavení BEST SHOT vrátí při volbě jiného
režimu BEST SHOT nebo vypnutí fotoaparátu na výchozí hodnoty.
52
Používání scénických režimů BEST SHOT
Fotografování auto-portrétu
Díky této funkci si můžete vyfotografovat svůj vlastní autoportrét pouhým namířením
fotoaparátu na svou tvář.
K dispozici jsou dva scénické režimy BEST SHOT Auto-portrét.
• Auto-portrét (1 osoba) : Fotografuje při detekci tváře nejméně jedné osoby, včetně
vás.
• Auto-portrét (2 osoby) : Fotografuje při detekci tváře nejméně dvou osob, včetně
vás.
1.
Z nabídky režimu BEST SHOT vyberte „Auto-portrét (1 osoba)“ nebo
„Auto-portrét (2 osoby)“.
2.
Domáčkněte spoušť a fotoaparát namiřte na sebe.
Zhruba tři sekundy po stisku spouště se fotoaparát přepne
do pohotovostního režimu automatické závěrky a zahájí
detekci tváří. Až fotoaparát zjistí specifikovaný počet tváří,
zaostří a nastaví správnou úroveň expozice, dvakrát pípne
a uvolní závěrku automaticky.
• Ozve se zvuk závěrky a přední indikátor při uvolnění
závěrky dvakrát zabliká.
• Chcete-li pohotovostní režim automatické závěrky zrušit, stiskněte [SET].
• Pokud fotoaparát zůstává v pohotovostním režimu automatické závěrky bez
uvolnění závěrky, můžete fotografovat dalším plným stiskem spouště.
• V prostorech se slabším osvětlením mohou být snímky vyfotografované s funkcí
Auto-portrét rozmazané. Důvodem je velmi pomalá rychlost závěrky.
• V pohotovostním režimu automatické závěrky je časový interval automatického
vypnutí fotoaparátu (strana 107) pevně nastaven na pět minut. Režim spánku
(strana 107) je při používání automatické závěrky vyřazen.
53
Používání scénických režimů BEST SHOT
Pokročilé nastavení
Následující nabídky můžete používat ke konfiguraci nejrůznějších nastavení
fotoaparátu.
• Obsah nabídky a ovládání režimu REC a PLAY se liší. Tento oddíl popisuje
ovládání prostřednictvím nabídky režimu REC. Informace o ovládání
prostřednictvím nabídky PLAY naleznete na straně 70.
Používání nabídek na displeji
. Příklad ovládání nabídky REC
[8] [2] [4] [6]
1.
V režimu REC stiskněte [SET].
2.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu
zespodu (MENU) použijte tlačítka [8] a [2] a poté
stiskněte [SET] (strana 32).
Zobrazí se stránka s nabídkou REC.
3.
Tlačítky [4] a [6] vyberte záložku, kde je umístěna
položka nabídky, kterou hodláte konfigurovat.
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte požadovanou
položku nabídky a poté stiskněte [6].
5.
Tlačítky [8] a [2] změňte nastavení vybrané
položky nabídky.
6.
Až dokončíte všechna nastavení tak, jak
potřebujete, stiskem tlačítka [SET] je
potvrďte a vraťte se na stránku hledáčku.
• Stiskem tlačítka [4] namísto [SET] se použije
vybrané nastavení a systém se vrátí na výběr
položky nabídky.
• Chcete-li po stisku tlačítka [4] sloužícího
k návratu na výběr položky nabídky
nakonfigurovat nastavení na jiné záložce,
tlačítkem [8] nebo [ ] (Odstranit) přesuňte
zvýraznění na záložky a poté tlačítky [4] a [6]
vyberte požadovanou záložku.
54
[SET]
Příklad:
Když byla na záložce
„Kvalita“ vybrána
položka „T Kvalita“
Záložky
Nastavení
Vybraná položka
nabídky
Pokročilé nastavení
• Tlačítko [ ] (Odstranit) je praktickou pomůckou k navigaci mezi záložkami
a nabídkami.
– Pokud byla zvolena záložka, stiskem tlačítka [ ] (Odstranit) se zobrazí stránka
hledáčku.
– Při stisku tlačítka [ ] (Odstranit) během vybrané položky nabídky nebo
nastavení proběhne návrat v tomto pořadí: Nastavení * Položky nabídky *
Záložka
. Ovládání nabídky REC v této příručce
Ovládání nabídky REC jsou v této příručce znázorněna podle vyobrazení níže.
Následující postup je totožný s postupem popsaným v odstavci „Příklad ovládání
nabídky REC“ na straně 54.
K volbě druhé možnosti ovládacího panelu zespodu (MENU) použijte
tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET].
K volbě záložky „Kvalita“ použijte
tlačítka [4] a [6].
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita * T Kvalita
Stiskněte
tlačítko
[r] (REC).
Tlačítky [8] a [2] vyberte „T Kvalita“
a poté stiskněte tlačítko [6].
Stiskněte
tlačítko [SET].
55
Pokročilé nastavení
Nastavení režimu REC (REC)
Výběr režimu ostření (Ostření)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Ostření
Nastavení
Typ záběru
Q
Běžný
Automatické
záznam
ostření
´ Makro
Režim ostření
Fotografie Videoklipy
Fotografie
Videoklipy
Přibližně 15 cm až
9 (nekonečno)
(Širokoúhlý záběr)
Automaticky
Při záběrech
Automaticky
zblízka
Přibližný rozsah zaostření*1
Pevné
ohnisko
Při záběrech
Á
Automaticky
Supermakro zblízka
Přibližně 5 cm až
50 cm
(třetí krok zoomu
před nastavením
Nejširší úhel)
Pevná
vzdálenost
*2
Přibližně 5 cm až
50 cm
)
Nekonečno
Krajina
a další
vzdálené
objekty
Pevný
W Ruční
ostření
Pokud
chcete ostřit
ručně
Ruční
Nekonečno
Přibližně 15 cm až
9 (nekonečno)*2
(Širokoúhlý záběr)
*1 Rozsah ostření představuje vzdálenost od povrchu objektivu.
*2 Minimální hodnota závisí na nastavení úrovně optického zoomu.
Supermakro
Supermakro fixuje optický zoom na úrovni, která umožňuje fotografovat objekt
z nejkratší vzdálenosti. Výsledkem jsou bližší a větší snímky objektu.
• Při volbě režimu Supermakro je zoom nastaven pevně a proto při pohybu ovladače
zoomu nedochází k žádné operaci.
56
Pokročilé nastavení
Ruční ostření
1.
Na displeji vytvořte kompozici snímku tak, aby
se objekt, na který chcete zaostřit, nacházel ve
žlutém rámečku.
2.
Sledujte obraz na displeji a tlačítky [4] a [6]
zaostřete.
• Obrázek umístěný v rámečku se zvětší a vyplní
celou plochu displeje, což pomáhá při zaostření.
Pokud do dvou sekund od zobrazení zvětšeného
snímku neprovedete žádnou operaci, znovu se
objeví stránka podle kroku 1.
Žlutý okraj
• Funkce Auto Makro zjistí, jaká je vzdálenost objektu od objektivu, a automaticky
vybere ostření Makro nebo Automatické ostření.
• Auto Makro lze použít pouze k fotografování snímků.
• Jediným dostupným režimem ostření při aktivaci funkce vyhledávání tváře je
automatické ostření. Chcete-li vybrat jiný režim ostření, nejprve funkci vyhledávání
tváře vypněte (strana 40).
• Použití blesku spolu s ostřením Makro může způsobit zablokování světla blesku,
který může na snímku vytvořit nežádoucí stíny objektivu.
• Jestliže při fotografováni v režimu Automatické ostření, ostření Makro nebo ruční
ostření, provedete operaci s optickým zoomem, na displeji se zobrazí hodnota
uvádějící rozsah ostření (viz níže).
Příklad: oo cm až 9
* oo je skutečná hodnota rozsahu ostření.
• Pokud bylo jako režim ostření zvoleno Ruční ostření, operace přiřazené tlačítkům
[4] a [6] pomocí nastavení „Tlačítko L/R“ (strana 61) budou zakázány.
Používání zámku ostření
Jako „Zámek ostření“ se označuje technika, kterou
můžete použít, pokud chcete vyfotografovat snímek, na
němž není objekt, na který se má zaostřit, umístěn
v rámečku ostření ve středu displeje.
• Chcete-li použít zámek ostření, vyberte jako oblast
pro automatické ostření „Û Bod“ (strana 60).
1.
Rámeček ostření zobrazený na displeji
nastavte na objekt, na který chcete zaostřit,
a poté namáčkněte spoušť.
57
Objekt, na který se
má ostřit
Rámeček ostření
Pokročilé nastavení
2.
Spoušť ponechte namáčknutou (což zachová
nastavení ostření) a pohybem fotoaparátu
vytvořte kompozici snímku.
3.
Až budete připraveni na vyfotografování
snímku, domáčkněte spoušť.
• Zámek ostření způsobí také uzamčení expozice (AE).
Změna tvaru rámečku ostření (Rámeček ostření)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Rámeček ostření
Tento postup lze použít k volbě některého z pěti různých tvarů rámečku ostření,
včetně tvaru srdce.
Nastavení
ß
¹
™
¬
μ
• Při namáčknutí spouště se rámeček ostření změní na některý z níže zobrazených
tvarů.
Ostření se zdařilo
Ostření se nezdařilo
• Při fotografování v režimu Vyhledávání tváře nebo v režimu Easy má rámeček tvar
ß.
58
Pokročilé nastavení
Sekvenční fotografování (Sekvence)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Sekvence
Dokud při aktivaci sekvenčního režimu držíte spoušť stisknutou, fotografování
probíhá nepřetržitě až do zaplnění paměti.
Při uvolnění spouště se fotografování zastaví.
• Při fotografování v sekvenčním režimu bude nastavení expozice a ostření pro první
snímek použito i u dalších snímků.
• Sekvenční režim nelze použít v kombinaci s následujícími funkcemi.
– Některé scénické režimy BEST SHOT
– Režim Easy
– Záznam videoklipu
• Při fotografování v sekvenčním režimu držte fotoaparát bez pohybu, dokud
nebudou všechny snímky dokončeny.
• Rychlost fotografování v sekvenčním režimu závisí na aktuální velkosti snímku
a nastavení kvality.
• Rychlost sekvenčního režimu závisí na typu paměťové karty vložené ve
fotoaparátu a na množství volného místa k ukládání. Při fotografování do interní
paměti je sekvenční fotografování poměrně pomalé.
• V kombinaci se sekvenčním režimem nelze použít samospoušť.
Snížení vlivu pohybu fotoaparátu a objektu (Anti Shake)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Anti Shake
Fotoaparát je vybaven funkcí Anti Shake sloužící k omezení rozostření obrazu
způsobeného pohybem objektu nebo pohybem fotoaparátu při fotografování
pohybujícího se objektu pomocí teleobjektivu, při fotografování rychle se
pohybujícího objektu nebo při fotografování ve špatných světelných podmínkách.
Auto
Minimalizuje vliv pohybu rukou a objektu.
Vypnout
Vypne nastavení Anti Shake
59
Pokročilé nastavení
• Při použití nastavení „Auto“ se hodnoty citlivosti ISO, clony a rychlosti závěrky při
namáčknutí nezobrazují na displeji. Tyto hodnoty se však krátce objeví na náhledu
snímku, který se zobrazuje okamžitě po vyfotografování.
• Při spuštění blesku zůstane ikona Anti Shake S na displeji, i když při
fotografování s bleskem není funkce Anti Shake v činnosti.
• Aby funkce Anti Shake pracovala, citlivost ISO (strana 65) je nutno nastavit na
„Auto“.
• Fotografování v režimu Anti Shake může způsobit poněkud hrubší vzhled snímku
než normálně a může vyvolat lehké zhoršení obrazového rozlišení.
• Při prudším pohybu nemusí funkce Anti Shake vliv pohybu fotoaparátu nebo
objektu eliminovat.
• Režim Anti Shake je během natáčení videoklipu vypnut.
Stanovení oblasti automatického ostření (Oblast AF)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Oblast AF
Û Bod
Tento režim umožní rozlišení malé oblasti v centrálním úseku
obrazu. Toto nastavení pracuje dobře se zámkem ostření
(strana 57).
È Poměr
Při namáčknutí spouště během výběru tohoto nastavení si
fotoaparát vybere optimální oblast automatického ostření z devíti
možných úseků. Rámeček ostření oblasti, kde fotoaparát zaostří,
bude zobrazen zeleně.
Ë Tracking
Po namáčknutí spouště fotoaparát zaostří na objekt a rámeček
ostření bude sledovat pohyb objektu.
„Û Bod“ nebo „Ë Tracking“
„È Poměr“
Rámeček ostření
Rámeček ostření
• Při volbě „Ë Tracking“ může při sledování objektu docházet kvůli pohybu
objektivu ke vzniku vibrací a hluku. Nejedná se o závadu.
60
Pokročilé nastavení
Přiřazení funkcí na tlačítka [4] a [6] (Tlačítko L/R)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Tlačítko L/R
Na tlačítka [4] a [6] lze přiřadit některou ze čtyř níže uvedených funkcí.
Nastavení
Ovládání tlačítek [4]/[6]
Úprava EV
Nastavení hodnoty EV (strana 63).
Vyvážení bílé
Změna nastavení vyvážení bílé (strana 64).
ISO
Změna nastavení citlivosti ISO (strana 65).
Samospoušť
Nastavení časového intervalu samospouště (strana 39).
Vypnout
Zrušení přiřazení tlačítek [4] a [6].
Zobrazení mřížky na displeji (Mřížka)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Mřížka
Mřížka, kterou lze zobrazit na displeji v režimu REC, slouží
k usnadnění vertikálního a horizontálního zarovnání při
kompozici snímků.
Používání ikony Nápověda (Ikona Nápověda)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Ikona Nápověda
Při aktivaci ikony Nápověda se na displeji během přepínání mezi funkcemi REC
u určitých ikon zobrazí textový popis.
Funkce podporované ikonou Nápověda
• Režim záznamu, Blesk, Režim měření, Vyvážení bílé, Samospoušť, Úprava EV
61
Pokročilé nastavení
Konfigurace výchozího nastavení při zapnutí (Paměť)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka REC * Paměť
Pokud fotoaparát vypnete, bude si pamatovat aktuální nastavení všech aktivovaných
položek paměti a při zapnutí je znovu obnoví. Každá vypnutá položka paměti se při
každém vypnutí fotoaparátu vrátí do svého výchozího nastavení.
Nastavení
Vypnuto (Výchozí nastavení)
b BEST SHOT
Fotografie (Auto)
Blesk
Auto
Ostření
AF (Automatické ostření)
Vyvážení bílé
Auto
ISO
Auto
Oblast AF
Bod
Sekvence
Vypnout
Samospoušť
Vypnout
Pozice MF
Poloha před volbou režimu ručního ostření.
Pozice Zoomu*
Plný úhel
Aktivní
Nastavení při
vypnutí
* Pouze nastavení optického zoomu.
• Pokud vypnete napájení fotoaparátu a poté jej při aktivaci položky paměti BEST
SHOT znovu zapnete, všechny ostatní položky paměti (kromě pozice zoomu)
budou obnoveny do právě vybraného scénického režimu BEST SHOT, bez ohledu
na stav aktivace/deaktivace ostatních položek paměti.
62
Pokročilé nastavení
Nastavení kvality snímků (Kvalita)
Stanovení kvality snímků (Kvalita (Fotografie))
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita *
T Kvalita (Fotografie)
Nejlepší
Upřednostňuje kvalitu snímků.
Normální
Normální
• Nastavení „Nejlepší“ vám při fotografování přírodního motivu obsahujícího husté
větve stromu nebo listy, nebo obrázku se složitými vzory, umožní lépe rozlišit
detaily.
• Kapacita paměti (počet snímků, které můžete uložit) bude ovlivněna nastavením
kvality (strana 131).
Úprava expozice snímku (Úprava EV)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita * Úprava EV
Před fotografováním lze manuálně nastavit expozici snímku (hodnota EV).
• Rozsah kompenzace expozice: –2.0 EV až +2.0 EV
• Jednotka: 1/3 EV
1.
Pomocí tlačítek [8] a [2] upravte hodnotu kompenzace expozice.
[8] : Zvýšení hodnoty EV. Vyšší hodnota EV
je nejvhodnější pro světlé objekty
a objekty v protisvětle.
[2] : Snížení hodnoty EV. Nižší hodnota EV
je nejvhodnější pro tmavé objekty a pro
fotografování v exteriérech za jasného
dne.
Chcete-li kompenzaci expozice zrušit, nastavte její hodnotu na 0.0.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Použije se hodnota kompenzace expozice. Hodnota kompenzace expozice
zůstává aktivní, dokud ji nezměníte nebo nevypnete fotoaparát (poté se hodnota
vrátí na nastavení „0.0“).
• Při fotografování za velmi tmavých nebo velmi jasných podmínek nemusí být
získání přijatelných výsledků možné ani po použití kompenzace expozice.
63
Pokročilé nastavení
Úprava Vyvážení bílé (Vyvážení bílé)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita * Vyvážení bílé
Vyvážení bílé lze upravit vzhledem ke zdroji osvětlení v prostředí, kde se fotografuje.
Zabraňuje vytvoření modrého odstínu při fotografování v exteriérech za zamračeného
dne a zeleného odstínu při fotografování v prostředí se zářivkovým osvětlením.
Auto
Fotoaparát upraví vyvážení bílé automaticky.
¤ (Denní světlo) Pro fotografování venku za jasného dne
' (Zataženo)
Pro fotografování venku za zataženého deštivého dne, ve stínu
apod.
“ (Stín)
Pro fotografování venku za jasného dne ve stínu stromů či
budov
† (Zářivě bílá
zářivka)
Pro fotografování při bílém nebo zářivě bílém zářivkovém
osvětlení
– (Zářivka
denní světlo)
Pro fotografování při zářivě bílém zářivkovém osvětlení
« (Žárovka)
Pro fotografování při žárovkovém osvětlení
Ruční
Ruční úprava vyvážení bílé tak, aby vyhovovalo konkrétnímu
zdroji světla
Čistý bílý papír
1Vyberte „Ruční“.
2Při světelných podmínkách, které
hodláte použít při fotografování, namiřte
fotoaparát na prázdný list bílého papíru
tak, aby vyplnil celou plochu displeje,
a stiskněte spoušť.
3Stiskněte tlačítko [SET].
Vyvážení bílé zůstane zachováno i po vypnutí fotoaparátu.
• Pokud je jako vyvážení bílé použito nastavení „Auto“, fotoaparát automaticky určí
bílý bod objektu. Barvy určitých objektů a podmínky světelných zdrojů mohou při
stanovení bílého bodu způsobovat problémy a správné nastavení vyvážení bílé je
nemožné. V těchto případech vyberte takové nastavení bílé, které odpovídá vašim
podmínkám fotografování (Denní světlo, Zataženo, apod.).
64
Pokročilé nastavení
Stanovení citlivosti ISO (ISO)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita * ISO
Citlivost ISO vyjadřuje úroveň citlivosti na světlo.
Auto
Citlivost fotoaparátu se nastaví automaticky podle podmínek.
ISO 100
Nižší citlivost
Malá rychlost závěrky
Méně šumu
Vysoká rychlost závěrky
(pro fotografování
v nedostatečně
osvětlených prostorech.)
Hrubší vzhled snímku
(zvýšená úroveň
digitálního šumu)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600 Vyšší citlivost
• Při natáčení videoklipů je vždy použita citlivost ISO „Auto“, bez ohledu na aktuální
nastavení citlivosti.
• Vyšší hodnoty citlivosti ISO způsobují vznik digitálního šumu ve snímcích.
Použití vestavěných barevných filtrů (Barevný filtr)
[r] (REC) * [SET] * MENU * Záložka Kvalita * Barevný filtr
Nastavení: Vypnout, Č/B, Sépie, Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Růžová a Nachová
65
Pokročilé nastavení
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků
Postup vysvětlující sledování snímků naleznete na straně 28.
Sledování videoklipů
1.
Stiskněte tlačítko [p] (PLAY) a pomocí tlačítek [4] a [6] vyberte
videoklip, který chcete sledovat.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip)
spusťte přehrávání.
Ikona videoklipu: »
Doba záznamu
Kvalita obrazu
Ovládací prvky k přehrávání videoklipu
Rychle vpřed/rychle
vzad
[4] [6]
• Při každém stisku příslušného tlačítka se rychlost vpřed
nebo vzad zvýší.
• Chcete-li obnovit normální rychlost přehrávání, stiskněte
tlačítko [SET].
Přehrávání/
Pozastavení
[SET]
Posun po jednom
filmovém okénku
vpřed/vzad
[4] [6]
• Při přidržení tlačítka bude posun probíhat trvale.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté stiskněte [8] [2].
• Hlasitost lze upravit pouze během přehrávání videoklipu.
Zobrazování
informací zapnout/
vypnout
[8] (DISP)
Zoom
Ovladač zoomu posuňte směrem k z ([).
• K posuvu zvětšeného obrazu na displeji lze použít
tlačítka [8], [2], [4] a [6]. Obraz videoklipu lze zvětšit
až na 4,5 násobek normální velikosti.
Zastavit přehrávání
[0] (Videoklip)
• Přehrávání videoklipů, které nebyly pořízeny na tomto fotoaparátu, nemusí být
možné.
66
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Zvětšování zobrazeného snímku
1.
K procházení mezi snímky a zobrazení snímku, který chcete zobrazit
v režimu PLAY, použijte tlačítka [4] a [6].
2.
Chcete-li obraz přiblížit, posuňte ovladač
zoomu směrem k z ([).
Úroveň zoomu
Oblast obrázku
K posuvu zvětšeného obrazu na displeji lze použít
tlačítka [8], [2], [4] a [6]. Chcete-li obraz oddálit,
posuňte ovladač zoomu směrem k w.
– Pokud je obsah displeje zapnut, symbol
v pravém dolním rohu displej znázorňuje, jaká
část zvětšeného obrázku je právě zobrazena.
– Chcete-li stránku zoom opustit, stiskněte
[ ] (Odstranit).
– I když je maximální úroveň zoomu 8X, snímky
určitých velikostí neumožňují zvětšení až do
této maximální úrovně.
Aktuálně zobrazená
oblast
Zobrazení nabídky obrázku
1.
Ovladač zoomu posuňte v režimu PLAY směrem
k w (]).
Rámeček
Tlačítka [8], [2], [4] a [6] použijte k posunu rámečku
po nabídce snímku.
Chcete-li si určitý snímek prohlédnout, tlačítky [8],
[2], [4] nebo [6] přemístěte rámeček výběru na
snímek, který chcete vidět, a poté stiskněte tlačítko
[SET].
67
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Prohlížení snímků a sledování videoklipů na obrazovce
televizoru
1.
K připojení televizoru použijte volitelný kabel AV (EMC-7A).
Žlutá
TV
Kabel AV
Bílá
Obraz
Zvuk
Konektory AUDIO IN (bílá)
Port [USB/AV]
Konektor VIDEO IN (žlutá)
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu AV směřuje k okraji
displeje, a kabel zapojte do fotoaparátu.
• Konektor kabelu zasuňte do portu USB/AV, dokud
bezpečně nezapadne na místo. Nedostatečné zasunutí
konektoru může způsobit výpadky v komunikaci nebo
poruchu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete
stále vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
2.
Zapněte televizor a přepněte jej na videovstup.
Pokud má televizor několik videovstupů, vyberte ten, do něhož je připojen
fotoaparát.
3.
Zapněte fotoaparát a stiskněte [p] (PLAY).
Snímek se zobrazí na obrazovce televizoru, na displeji fotoaparátu se nebude
zobrazovat nic.
• Lze změnit také poměr stran a systém videovýstupu (strana 109).
4.
Nyní můžete zobrazovat snímky a přehrávat videoklipy běžným
způsobem.
• Zvuk je standardně reprodukován fotoaparátem v maximální hlasitosti. Až budete
poprvé zobrazovat snímky, nastavte hlasitost televizoru na relativně nízkou úroveň
a poté ji podle potřeby upravte.
68
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
• Zvuk je monofonní.
• Na určitých televizorech mohou být části obrázků oříznuty.
• Všechny ikony a údaje, které se zobrazují na displeji, se budou zobrazovat i na
obrazovce televizoru. Ke změně obsahu displeje můžete použít tlačítko
[8] (DISP).
Nahrávání snímku z fotoaparátu na DVD rekordér nebo videorekordér
K připojení fotoaparátu k záznamovému zařízení pomocí volitelného kabelu AV
použijte některý z níže uvedených způsobů.
– DVD rekordér nebo videorekordér: Připojte jej do konektorů VIDEO IN a AUDIO
IN.
– Fotoaparát: Port USB/AV
Na fotoaparátu můžete přehrávat prezentaci snímků a videoklipů a nahrát ji na DVD
nebo videokazetu. Při záznamu obrázků na externím zařízení vypněte tlačítkem
[8] (DISP) všechny indikátory na displeji fotoaparátu (strana 12).
Informace o připojení monitoru k záznamovému zařízení a informace týkající se
nahrávání naleznete v dokumentaci dodávané k používanému záznamovému
zařízení.
69
Prohlížení snímků a sledování videoklipů
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení,
a další operace související s přehráváním.
Používání panelu PLAY
Stiskem tlačítka [SET] v režimu PLAY se zobrazí Panel PLAY.
. Příklad ovládání panelu PLAY
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
[8] [2]
Panel PLAY se objeví podél pravé
strany displeje.
2.
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte
požadovanou položku panelu
PLAY a poté stiskněte tlačítko
[SET].
Panel PLAY
[SET]
Následující tabulka popisuje operace, které lze uskutečnit pro každou
položku panelu PLAY.
â Konec
Ukončení panelu PLAY.
P Spustit
přehrávání
Operace prováděná při volbě této položky závisí na typu
souboru, který je právě zobrazen na displeji.
• Videoklip: Spustí se přehrávání videoklipu (strana 66).
• Hlasový záznam: Spustí se přehrávání hlasového záznamu
(strana 49).
• Audioklip: Spustí se přehrávání zvuku (strana 76).
ä
Prezentace
Zobrazí nabídku prezentace. Pokyny k ovládání nabídky
prezentace naleznete v odstavci „Přehrávání prezentace na
fotoaparátu (Prezentace)“ (strana 72).
ÿ Otáčení
Zobrazí se stránka nabídky Otáčení. Podrobnosti o funkci
otáčení viz „Otočení snímku (Otáčení)“ (strana 73).
70
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
à
Nabídka
Zobrazí nabídku PLAY. V nabídce PLAY lze provádět tyto
operace:
Záložky
1Tlačítky [4] a [6] vyberte záložku,
kde je umístěna položka nabídky,
kterou hodláte konfigurovat.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte
požadovanou položku nabídky
a poté stiskněte [6].
3Tlačítky [8] a [2] změňte
nastavení vybrané položky nabídky.
4Nastavení aplikujte stiskem [SET].
Vybraná položka
nabídky
• Stisk tlačítka [ ] (Odstranit) provádí jednu z následujících
operací.
– Pokud jste dříve zvolili záložku, stiskem tlačítka
[ ] (Odstranit) se vrátíte na stránku hledáčku.
– Pokud jste dříve zvolili položku nabídky, stiskem tlačítka
[ ] (Odstranit) se vrátíte na záložku.
. Ovládání nabídky PLAY v této příručce
Ovládání nabídky PLAY jsou v této příručce znázorněna podle vyobrazení níže.
Následující postup je totožný s postupem popsaným v odstavci „Příklad ovládání
panelu PLAY“ na straně 70.
K volbě první položky panelu PLAY zespodu (MENU)
použijte tlačítka [8] a [2] a poté stiskněte [SET].
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka PLAY * Ochrana
Stiskněte
tlačítko
[p] (PLAY).
Stiskněte
tlačítko [SET].
Tlačítky [4] a [6] vyberte záložku
„PLAY“.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Ochrana“
a poté stiskněte tlačítko [6].
71
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Přehrávání prezentace na fotoaparátu (Prezentace)
1.
V režimu PLAY stiskněte [SET].
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte třetí položku panelu PLAY zespodu
(Prezentace) a poté stiskněte [SET] (strana 70).
Start
Spuštění prezentace.
Čas
Čas od začátku do konce prezentace
1 až 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min
Interval
Doba zobrazení každého snímku
Tlačítky [4] a [6] vyberte interval od 1 do 30 s nebo „MAX“.
Pokud určíte hodnotu od 1 do 30 s, obrázky se budou
v nastaveném intervalu měnit, ale přehrávání zvukové složky
videoklipů a audioklipů bude pokračovat až do konce.
Jestliže prezentace dojde k souboru videoklip s nastavením „MAX“,
zobrazí se pouze první snímek videoklipu. Při nastavení „MAX“ se
nepřehrají soubory typu Hlasový záznam.
Efekt
Vypne nebo zapne efekt.
Zapnout: Zapne efekt při výměně snímku a hudbu na pozadí.
Vypnout: Bez efektu při výměně snímku nebo hudby na pozadí.
• Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte [ ] (Odstranit). Stiskem [SET] namísto
[ ] (Odstranit) se prezentace ukončí a obnoví se stránka nabídek.
• K nastavení hlasitosti během přehrávání použijte tlačítko [2] a poté stiskněte
[8] nebo [2].
• V průběhu výměny jednotlivých snímků prezentace jsou všechny operace
s tlačítky deaktivovány.
• Čas vyžadovaný k přechodu z jednoho snímku na další může být v případě
snímku, který nebyl pořízen na tomto fotoaparátu, delší.
72
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Otočení snímku (Otáčení)
1.
V režimu PLAY zobrazte snímek, který chcete otočit.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte druhou položku panelu PLAY zespodu
(Otáčení) a poté stiskněte [SET] (strana 70).
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Otáčení“ a poté stiskněte [SET].
Při každém stisku tlačítka [SET] se snímek otočí o 90 stupňů doleva.
5.
Až bude zobrazený snímek natočen v požadované poloze, stiskněte
[ ] (Odstranit).
• Všimněte si, že tato operace ve skutečnosti nemění data snímku. Změní pouze
způsob, jakým se snímek zobrazí na displeji fotoaparátu.
• Snímky, které jsou chráněny nebo zvětšeny, nelze otočit.
• Originální (neotočená) verze snímku bude zobrazena na stránce s nabídky
obrázku.
Výběr snímků k tisku (Tisk DPOF)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Tisk DPOF
Podrobnosti na straně 81.
73
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Ochrana souboru před odstraněním (Ochrana)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka PLAY * Ochrana
Ochrana specifických souborů.
1Tlačítky [4] a [6] procházejte
Zapnout
soubory, dokud se ten, který chcete
chránit, nezobrazí na displeji.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte „Zapnout“
a poté stiskněte tlačítko [SET].
Chráněný snímek je označen
ikonou ›.
3Chcete-li ochránit další soubory, opakujte kroky 1 a 2.
Chcete-li operace s ochranou ukončit, stiskněte [ ] (Odstranit).
Chcete-li ochranu souboru vypnout, vyberte v kroku 2 výše
„Vypnout“ místo „Zapnout“.
Ochrana všech souborů.
Všech.soubory:
Zapnout
1Tlačítky [8] a [2] vyberte „Všech.soubory: Zapnout“ a poté
stiskněte tlačítko [SET].
] (Odstranit).
Chcete-li ochranu všech souborů zrušit, vyberte v kroku 1
„Všech.soubory : Vypnout“ místo „Všech.soubory: Zapnout“.
2Stiskněte tlačítko [
• Uvědomte si, že i když je soubor chráněný, bude odstraněn, jestliže spustíte
operaci formátování (strana 110).
Změna velikosti snímku (Změnit velikost)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Změnit velikost
Velikost snímku lze zmenšit a výsledek uložit jako samostatný snímek. Originální
snímek bude také zachován. Při změně velikosti snímku můžete použít jednu ze
třech následujících velikostí: 10 M, 5 M, VGA.
• Při změně velikosti snímku 3:2 nebo 16:9 se vytvoří snímek s poměrem stran 4:3
oříznutý po obou stranách.
• Datum záznamu snímku se změněnou velikostí bude stejné jako datum záznamu
originálního snímku.
74
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Ořez snímku (Výřez)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Výřez
Ořezem snímku můžete odstranit nepotřebné části
a snímek uložit jako samostatný soubor. Originální snímek
bude také zachován.
Ke zvětšení snímku na požadovanou velikost použijte
ovladač zoomu, tlačítky [8], [2], [4] a [6] zobrazte část
snímku, kterou hodláte oříznout, a poté stiskněte tlačítko
[SET].
• Snímek vytvořený ořezem snímku 3:2 nebo 16:9 bude
mít poměr stran 4:3.
• Datum záznamu oříznutého snímku bude stejné jako
datum záznamu originálního snímku.
Úroveň zoomu
Představuje oblast
snímku
Právě zobrazená část
snímku
Přidání zvuku ke snímku (Dabing)
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Dabing
Po vyfotografování lze ke snímku přidat zvuk. Zvuk
snímku můžete kdykoli nahrát znovu. K jednomu
snímku lze nahrát až 30 s zvuku.
1.
Tlačítkem [SET] spusťte záznam zvuku.
Zbývající doba záznamu
2.
Chcete-li záznam zvuku zastavit, znovu stiskněte
[SET].
• Během záznamu dbejte, abyste nezakryli mikrofon
fotoaparátu prsty.
• Dosažení kvalitního záznamu není možné, pokud je
fotoaparát příliš daleko od zdroje zvuku.
Mikrofon
• Váš fotoaparát podporuje následující formáty zvukových
dat.
– Zvukový formát: WAVE/IMA-ADPCM (přípona WAV)
• K chráněnému snímku nelze přidat zvuk.
• Chcete-li zvuk odstranit, pokračujte podle následujícího postupu:
Dabing * Odstranit * [SET] * [ ] (Odstranit)
75
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
• Mějte na paměti, že odstraněný nebo přetočený originální zvuk audioklipu nelze
nijak obnovit.
Přehrávání audioklipu
1.
V režimu PLAY použijte k procházení mezi snímky tlačítka [4] a [6],
dokud se nezobrazí audioklip, který chcete zobrazit.
Audioklip je opatřen ikonou ˆ.
2.
Tlačítkem [0] (Videoklip) spusťte přehrávání.
Ovládací prvky k přehrávání hlasových záznamů
Rychle vpřed/rychle vzad
[4] [6]
Přehrávání/Pozastavení
[SET]
Nastavení hlasitosti
Stiskněte [2] a poté
stiskněte [8] [2].
Přepínání obsahu displeje
[8] (DISP)
Zastavit přehrávání
[0] (Videoklip)
• Zvuk audioklipu lze také přehrávat na počítači s přehrávačem Windows Media
Player nebo QuickTime.
76
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Kopírování souborů (Kopírovat)
[p] (PLAY) * [SET] * MENU * Záložka PLAY * Kopírovat
Soubory v interní paměti fotoaparátu lze kopírovat na paměťovou kartu, případně
z paměťové karty do interní paměti.
Interní * Karta
Zkopíruje všechny soubory z interní paměti na paměťovou
kartu.
Tato volba kopíruje všechny soubory v interní paměti
fotoaparátu. Nelze ji použít ke kopírování jednotlivých
souborů.
Karta * Interní
Zkopíruje jednotlivý soubor z paměťové karty do interní paměti
fotoaparátu. Soubory se kopírují do té složky interní paměti,
jejíž jméno má nejvyšší pořadové číslo.
1Tlačítky [4] a [6] vyberte soubor, který chcete kopírovat.
2Tlačítky [8] a [2] vyberte „Kopírovat“ a poté stiskněte
tlačítko [SET].
• Kopírovat můžete snímky, videoklipy, audioklipy nebo hlasové záznamy, které jste
zaznamenali tímto fotoaparátem.
77
Ostatní funkce týkající se přehrávání (PLAY)
Tisk
Tisk snímků
Profesionální fotolab
Paměťovou kartu obsahující snímky, které chcete vytisknout,
můžete zanést do profesionálního fotolabu a nechat si snímky
vytisknout zde.
Tisk na domácí tiskárně
Tisk snímků na tiskárně se slotem pro paměťovou kartu
K tisku snímků přímo z paměťové karty můžete použít tiskárnu
vybavenou slotem na paměťové karty. Podrobnosti najdete
v uživatelské příručce dodávané k vaší tiskárně.
Přímé připojení k tiskárně kompatibilní s PictBridge
Lze tisknout na tiskárně, která podporuje PictBridge
(strana 79).
Tisk na počítači
Po přenosu snímků do svého počítače použijte k tisku
běžně prodávaný software.
• Před tiskem lze specifikovat snímky, které chcete vytisknout, určit počet kopií
a nastavení časového razítka (strana 81).
78
Tisk
Přímé připojení k tiskárně kompatibilní s PictBridge
Fotoaparát můžete přímo připojit k tiskárně podporující PictBridge a snímky
vytisknout bez použití počítače.
. Příprava fotoaparátu před připojením k tiskárně
1.
Zapněte fotoaparát. Poté stiskněte [SET] a vyvolejte nabídku REC
(strana 54) nebo PLAY (strana 70).
2.
Na záložce „Nastavit“ vyberte „USB“ a poté stiskněte [6].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „PTP(PictBridge)“ a poté stiskněte [SET].
. Připojení fotoaparátu k tiskárně
USB kabelem dodávaným
k fotoaparátu propojte
fotoaparát s portem USB
vaší tiskárny.
• Konektor kabelu zasuňte
do portu USB/AV, dokud
bezpečně nezapadne na
místo. Nedostatečné
zasunutí může způsobit
výpadky v komunikaci
nebo poruchu.
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Velký konektor
Port USB
Port
[USB/AV]
Malý konektor
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do fotoaparátu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete stále
vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
• Při připojení kabelu USB k portu USB se ujistěte, zda máte
konektor vzhledem k portu správně orientován.
79
Tisk
. Tisk
1.
Zapněte tiskárnu a vložte papír.
2.
Zapněte fotoaparát.
Zobrazí se stránka nabídky tisk.
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Velikost“ a poté
stiskněte tlačítko [6].
4.
K výběru formátu papíru použijte tlačítka [8]
a [2] a poté stiskněte tlačítko [SET].
• K dispozici jsou následující formáty papíru.
9x13cm, 13x18cm, 10x15cm, A4, 22x28cm, Tiskárna
• Volba „Tiskárna“ znamená, že bude formát papíru určen nastavením tiskárny.
• V dokumentaci dodané k vaší tiskárně vyhledejte informace o nastavení
papíru.
5.
Tlačítky [8] a [2] vyberte požadované nastavení tisku.
1 Obrázek : Vytiskne jeden snímek. Vyberte a poté stiskněte tlačítko [SET].
Potom pomocí tlačítek [4] a [6] vyberte obrázek, který chcete
vytisknout.
Tisk DPOF : Vytiskne několik obrázků. Vyberte a poté stiskněte tlačítko [SET].
Při volbě této možnosti budou snímky vytištěny v souladu
s nastavením DPOF (strana 81).
• K zapnutí či vypnutí tisku časového razítka použijte
tlačítko [0] (Videoklip). Časové razítko se bude
tisknout, pokud je na displeji zobrazeno „Zap.“.
6.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Tisk“ a poté
stiskněte tlačítko [SET].
Tisk bude zahájen a na displeji se zobrazí zpráva
„V provozu... Čekejte prosím...“. Tato zpráva za okamžik zmizí, i když tisk ještě
probíhá. Stisknutí kteréhokoli tlačítka fotoaparátu způsobí opakované zobrazení
zprávy o stavu tisku. Po dokončení tisku se na displeji opět objeví nabídka tisku.
• Jestliže jste vybrali nastavení „1 Obrázek“, pokud chcete, nyní můžete postup
od kroku 5 zopakovat.
7.
Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB od
tiskárny a fotoaparátu.
80
Tisk
Použití DPOF pro výběr obrázků a počtu kopií k tisku
. Formát příkazu pro digitální tisk (DPOF)
DPOF je norma, která umožňuje na paměťovou kartu ke snímkům zařadit
typ snímku, počet kopií a časové razítko. Po nastavení můžete použít
paměťovou kartu k tisku na vaší tiskárně (pokud podporuje DPOF), nebo ji
zanést do profesionálního fotolabu.
• Možnost využití nastavení DPOF k tisku závisí na tiskárně, kterou
používáte.
• Některé profesionální fotolaby tisk DPOF nepodporují.
. Nastavení DPOF jednotlivě pro každý obrázek
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Tisk DPOF * Vybrat obrázky
1.
Tlačítky [4] a [6] procházejte soubory, dokud se ten, který chcete
vytisknout, nezobrazí na displeji.
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte počet kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
• Při nastavení pro další snímky pokračujte opakováním kroků 1 a 2, chcete-li.
3.
Stiskněte tlačítko [SET].
81
Tisk
. Nastavení konfigurace DPOF pro všechny obrázky
[p] (PLAY) * Stránka snímku * [SET] * MENU * Záložka PLAY
* Tisk DPOF * Všechny
1.
Tlačítky [8] a [2] vyberte počet kopií.
Můžete určit hodnotu až 99. Jestliže obrázek nechcete tisknout, vyberte 00.
• Pokud chcete, aby bylo na snímcích datum, tlačítkem [0] (Videoklip) změňte
nastavení zobrazování časového razítka na „Zap.“.
2.
Stiskněte tlačítko [SET].
Nastavení DPOF se po dokončení tisku nevymaže automaticky.
Příští tisková operace DPOF, kterou provedete, se uskuteční na základě posledního
nastavení, které jste pro snímky nakonfigurovali. Chcete-li nastavení DPOF vymazat,
zadejte jako počet kopií všech snímků hodnotu „00“.
Ve fotolabu informujte o svém nastavení DPOF!
Jestliže předáváte paměťovou kartu do profesionálního fotolabu, nezapomeňte je
upozornit, že obsahuje nastavení DPOF pro vybrané obrázky a počet kopií. Kdybyste
to neudělali, mohli by vám ve fotolabu vytisknout všechny obrázky bez ohledu na
nastavení DPOF, případně vynechat nastavený tisk časového razítka.
82
Tisk
. Časové razítko
Doplnění datumu expozice do tisku obrázku můžete provést jedním ze tří
následujících způsobů.
Konfigurace nastavení fotoaparátu
Nastavení parametrů DPOF (strana 81).
Časové razítko můžete vypínat a zapínat při každém tisku. Nastavení lze
připravit tak, aby byly některé snímky opatřeny časovým razítkem a jiné nebyly.
Konfigurace nastavení časového razítka fotoaparátu (strana 105).
• Nastavení časového razítka otiskne do snímku v okamžiku jeho pořízení
datum, takže datum je při tisku vždy zahrnuto. Nelze jej odstranit.
• U snímku, který obsahuje časové razítko vytvořené pomocí funkce Časové
razítko fotoaparátu, nezapínejte časové razítko v DPOF. Pokud to uděláte,
dvě razítka mohou být přetištěna přes sebe.
Konfigurace nastavení počítače
K vložení datového razítka můžete použít komerčně dostupný software pro
správu snímků.
Profesionální fotolab
O tisk časového razítka požádejte při objednávce výtisků v profesionálním
fotolabu.
. Fotoaparát podporuje tyto normy
• PictBridge
Jedná se o normu sdružení Camera and Imaging Products
Association (CIPA).
• Exif Print
Tisk na tiskárně, která podporuje tisk Exif Print, využívá ke
zlepšení kvality tisku informace o podmínkách expozice
zaznamenané společně se snímkem. Informace o modelech
a aktualizacích tiskáren, které podporují Exif Print, můžete získat od výrobce vaší
tiskárny.
83
Tisk
Používání fotoaparátu s počítačem
Úkoly, které je možno dělat prostřednictvím počítače...
Při připojení fotoaparátu k počítači lze provádět níže vysvětlené operace.
Ukládání snímků
do počítače
a jejich prohlížení
tamtéž
• Uložte snímky a prohlížejte si je manuálně
(připojení USB) (strany 86, 94).
• Automatický přenos snímků pro sledování
v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě
LAN (Eye-Fi) (strana 97).
Přenos snímků
uložených
v počítači do
paměti
fotoaparátu
Kromě snímků lze do fotoaparátu přenášet
také sejmuté obsahy obrazovky počítače
(Photo Transport*) (strana 92).
Přehrávání
a úprava
videoklipů
• Přehrávání videoklipů (strany 89, 97).
• K úpravám videoklipů použijte podle
potřeby komerčně dostupný software.
* Pouze Windows
Postupy, které musíte dodržet při používání fotoaparátu s počítačem a softwarem,
jsou rozdílné v prostředí Windows a Macintosh.
• Uživatelé systému Windows by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem se systémem Windows“ na straně 85.
• Uživatelé systému Macintosh by si měli prostudovat část „Používání fotoaparátu
s počítačem Macintosh“ na straně 94.
84
Používání fotoaparátu s počítačem
Používání fotoaparátu s počítačem se systémem Windows
Nainstalujte software, který odpovídá verzi systému Windows ve vašem počítači
a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná akce:
Verze operačního
systému
Nainstalujte tento
software:
Viz
strana:
Ukládání snímků do
počítače a jejich ruční
prohlížení tamtéž
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Instalace není nutná.
86
Přehrávání klipů
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Instalace není nutná.
• K přehrávání lze použít
přehrávač Windows
Media Player, který je ve
většině počítačů již
nainstalován.
89
Úprava videoklipů
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
–
• Použijte komerční
software podle potřeby.
–
Přenos videoklipů na
YouTube
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
YouTube Uploader for
CASIO*
• Nutno stáhnout
z webových stránek.
90
Přenos obrázků do
fotoaparátu
Windows 7,
Windows Vista,
Windows XP (SP3)
Photo Transport 1.0*
• Nutno stáhnout
z webových stránek.
92
* YouTube Uploader for CASIO a Photo Transport se v 64bitové verzi operačního
systému Windows nespustí.
85
Používání fotoaparátu s počítačem
. Požadavky na počítačový systém pro instalaci softwaru
Každá z aplikací má jiné požadavky na počítačový systém. Informace týkající se
požadavků na počítač lze vyhledat také v odstavci „Požadavky na počítačový systém
pro instalaci softwaru (Pro Windows)“ na straně 121 této návodu.
. Upozornění pro uživatele systému Windows
• Ke spuštění softwaru se vyžaduje oprávnění správce.
• Provoz na vlastnoručně sestaveném počítači není podporován.
• Provoz na určité konfiguraci počítače nemusí být možný.
Prohlížení a ukládání snímků na počítači
Fotoaparát lze připojit k počítači a prohlížet a ukládat na něj obrázky (snímky
a videoklipy).
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Zapněte fotoaparát. Poté stiskněte [SET] a vyvolejte nabídku REC
(strana 54) nebo PLAY (strana 70).
2.
Na záložce „Nastavit“ vyberte „USB“ a poté stiskněte [6].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Mass Storage“ a poté stiskněte [SET].
86
Používání fotoaparátu s počítačem
4.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným
k fotoaparátu poté
propojte fotoaparát
s počítačem.
• Po připojení fotoaparátu
k počítači kabelem USB
začne nabíjení baterie
fotoaparátu (strana 17).
• Konektor kabelu zasuňte
do portu USB/AV, dokud
bezpečně nezapadne na
místo. Nedostatečné
zasunutí může způsobit
výpadky v komunikaci
nebo poruchu.
Port USB
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Velký konektor
Port
[USB/AV]
Malý konektor
Ujistěte se, zda značka
na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do
fotoaparátu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete
stále vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
• Při připojení kabelu USB k portu USB se ujistěte, zda
máte konektor vzhledem k portu správně orientován.
• Při připojení přes rozbočovač USB nemusí počítač
fotoaparát rozeznat. Fotoaparát vždy připojujte přímo do
portu USB počítače.
5.
Zapněte fotoaparát.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači kabelem USB se může na počítači
zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte a znovu
zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
6.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Počítač“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na „Tento
počítač“.
7.
Dvakrát klikněte na „Výměnný disk“.
• Váš počítač rozezná paměťovou kartu ve fotoaparátu (nebo jeho interní
paměť, pokud nebyla vložena paměťová karta) jako tzv. výměnný disk.
87
Používání fotoaparátu s počítačem
8.
Pravým tlačítkem myši klikněte na složku „DCIM“.
9.
V zobrazené místní nabídce klikněte na „Kopírovat“.
10.
Uživatelé Windows 7, Windows Vista: Klikněte na tlačítko „Start“
a potom na „Dokumenty“.
Uživatelé Windows XP: Klikněte na tlačítko „Start“ a potom na
„Dokumenty“.
• Pokud již ve složce „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP)
existuje složka „DCIM“, bude v dalším kroku přepsána. Chcete-li existující
složku „DCIM“ zachovat, musíte ji před následujícím krokem přejmenovat nebo
přesunout na jiné místo.
11.
Uživatelé Windows 7: V nabídce „Uspořádat“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows Vista: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Uživatelé Windows XP: V nabídce „Úpravy“ složky „Dokumenty“
vyberte „Vložit“.
Tímto způsobem se složka „DCIM“ (se všemi soubory obrázků, které obsahuje)
vloží do složky „Dokumenty“ (Windows 7, Windows Vista, Windows XP). Teď
máte ve svém počítači kopie souborů z paměťové karty fotoaparátu.
12.
Po dokončení kopírování snímků odpojte fotoaparát od počítače.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní indikátor
nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
. Prohlížení snímků zkopírovaných do počítače
1.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
2.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
3.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 100.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače zobrazí
v původní (neotočené) poloze.
88
Používání fotoaparátu s počítačem
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů lze použít přehrávač Windows Media Player, který je ve
většině počítačů již nainstalován. Chcete-li přehrát videoklip, zkopírujte jej do
počítače a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
CPU (Procesor) : Kvalita obrazu „HD“:
Pentium 4 3,2 GHz nebo vyšší
Kvalita obrazu „STD“:
Pentium M 1,0 GHz nebo vyšší
Pentium 4 2,0 GHz nebo vyšší
Potřebný software : Windows Media Player, DirectX 9.0c nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
89
Používání fotoaparátu s počítačem
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí přehrávání videoklipů probíhat
korektně.
• Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých počítačích možné. Pokud
se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Zkuste natáčet videoklipy s nastavením kvality „STD“.
– Zkuste aktualizovat přehrávač Windows Media Player na nejnovější verzi.
– Ukončete všechny spuštěné aplikace a zastavte rezidentní programy.
Pokud není korektní přehrávání na počítači možné, můžete konektor videovstupu
televizoru nebo počítače propojit volitelným kabelem AV (EMC-7A) a videoklipy
přehrávat tímto způsobem.
Přenos videoklipů na YouTube
Abyste si usnadnili přenos videoklipů, které jste natočili prostřednictvím scénického
režimu BEST SHOT „For YouTube“ na server YouTube, nainstalujte si na počítač
aplikaci YouTube Uploader for CASIO.
. Co je to YouTube?
YouTube je server ke sdílení videoklipů spravovaný společností YouTube, LLC, kam
můžete posílat videoklipy a sledovat jiné, zaslané ostatními uživateli.
. Instalace aplikace YouTube Uploader for CASIO
Instalační program aplikace YouTube Uploader for CASIO si stáhněte ze stránek
technické podpory digitálních fotoaparátů CASIO (http://www.casio-europe.com/euro/
support/). Dvakrát klikněte na instalační program a postupujte podle pokynů
zobrazených na monitoru počítače.
• Informace o podmínkách instalace a minimálních požadavcích na počítač
naleznete na straně 121.
90
Používání fotoaparátu s počítačem
. Přenos videoklipu na YouTube
• Před použitím aplikace YouTube Uploader for CASIO musíte navštívit webové
stránky YouTube (http://www.youtube.com/) a zaregistrovat se na nich jako
uživatel.
• Pokud sami nejste vlastníky autorských práv nebo nemáte souhlas příslušných
vlastníků, nepřenášejte žádný videozáznam chráněný autorským právem (včetně
autorských práv sousedů).
• Jediný záběr videoklipu pořízený v režimu „For YouTube“ může mít maximální
velikost 2 048 MB nebo dobu záznamu až 15 minut.
• Maximální velikost souboru pro každý přenos je 2 048 MB.
1.
Z nabídky scénických režimů BEST SHOT vyberte „For YouTube“
(strana 50).
2.
Natáčení videoklipu zahájíte stiskem tlačítka [0] (Videoklip).
3.
Svůj počítač připojte k internetu (pokud jej již nemáte připojen).
4.
Fotoaparát připojte k počítači (strana 86).
• Tímto způsobem se spustí nabíjení (strana 15).
5.
Zapněte fotoaparát.
YouTube Uploader for CASIO se spustí automaticky.
• Pokud je to vaše první použití aplikace, nakonfigurujte svou identifikace
uživatele YouTube a nastavení síťového prostředí a poté klikněte na tlačítko
[OK].
6.
Na levé straně monitoru se zobrazí oblast pro zadání názvu, kategorie
a dalších údajů potřebných k přenosu na YouTube. Zadejte
požadované informace.
7.
Na pravé straně monitoru se zobrazí seznam videoklipů v paměti
fotoaparátu. Označte zaškrtávací políčko vedle videoklipu, který chcete
přenést.
8.
Pokud je vše připraveno, klikněte na tlačítko [Přenos].
Přenos videoklipu (videoklipů) na YouTube.
• Po dokončení přenosu aplikaci ukončete kliknutím na tlačítko [Konec].
91
Používání fotoaparátu s počítačem
Přenos snímků z počítače do paměti fotoaparátu
Pokud chcete přenášet snímky z počítače do fotoaparátu, nainstalujte si do svého
počítače program Photo Transport.
. Instalace programu Photo Transport
Instalační program aplikace Photo Transport si stáhněte ze stránek technické
podpory digitálních fotoaparátů CASIO (http://www.casio-europe.com/euro/support/).
Dvakrát klikněte na instalační program a postupujte podle pokynů zobrazených na
monitoru počítače.
• Informace o podmínkách instalace a minimálních požadavcích na počítač
naleznete na straně 121.
. Přenos snímků do fotoaparátu
1.
Fotoaparát připojte k počítači (strana 86).
2.
Na počítači klikněte na tyto položky: Start * Všechny programy *
CASIO * Photo Transport.
Spustí se program Photo Transport.
3.
Soubor (soubory), které chcete přenést, přetáhněte na tlačítko
[Přenos].
4.
Postupujte podle pokynů na monitoru a dokončete operaci.
• Podrobnosti týkající se pokynů, které se zobrazují na monitoru, a přenášených
snímků závisí na vašem nastavení programu Photo Transport. Podrobnosti
získáte kliknutím na tlačítko [Nastavení] nebo [Nápověda] a kontrolou
nastavení.
Přenos dat
• Do fotoaparátu lze přenášet pouze soubory snímků s těmito předponami.
jpg, jpeg, jpe, bmp (obrázky bmp se automaticky převádějí na obrázky jpeg.)
• Přenos jistých typů obrázků nemusí být možný.
• Do fotoaparátu není možné přenášet videoklipy.
92
Používání fotoaparátu s počítačem
. Přenos obsahu obrazovky (PC monitoru) do fotoaparátu
1.
Fotoaparát připojte k počítači (strana 86).
2.
Na počítači klikněte na tyto položky: Start * Všechny programy *
CASIO * Photo Transport.
Spustí se program Photo Transport.
3.
Na počítači vyvolejte obrazovku, jejíž obsah chcete sejmout a přenést.
4.
Klikněte na tlačítko [Záznam].
5.
Kolem oblasti, kterou chcete přenést, vyznačte ohraničení.
Ukazatel myši přesuňte do horního levého rohu části obrazovky, kterou chcete
sejmout, a tlačítko myši podržte stisknuté. Tlačítko myši držte stále stisknuté
a ukazatel táhněte do pravého dolního rohu části obsahu obrazovky a poté
tlačítko pusťte.
6.
Postupujte podle pokynů zobrazených na monitoru.
Do fotoaparátu bude přenesena sejmutá oblast, kterou jste zvolili.
• Při přenosu se obsah sejmuté části obrazovky převede do formátu JPEG.
• Pokyny, které se zobrazují na monitoru, a podrobnosti týkající se přenášených
snímků závisí na vašem nastavení programu Photo Transport. Podrobnosti
získáte kliknutím na tlačítko [Nastavení] nebo [Nápověda] a kontrolou
nastavení.
. Nastavení a nápověda
Jestliže chcete změnit nastavení programu Photo Transport, klikněte na tlačítko
[Nastavení]. Informace o pracovních postupech a odstraňování problémů získáte
kliknutím na tlačítko Photo Transport [Nápověda].
93
Používání fotoaparátu s počítačem
Používání fotoaparátu s počítačem Macintosh
Nainstalujte software, který odpovídá verzi operačního systému Macintosh ve vašem
počítači a který odpovídá vašim požadavkům.
Požadovaná akce:
Verze operačního
Nainstalujte tento software:
systému
Viz
strana:
Ukládání snímků do
počítače Macintosh
a jejich ruční
prohlížení tamtéž
OS X
Instalace není nutná.
94
Automatické ukládání
snímků do počítače
Macintosh/správa
snímků
OS X
Použijte program iPhoto, který
se dodává k některým
produktům Macintosh.
–
Přehrávání klipů
OS X
K přehrávání můžete použít
QuickTime, který je součástí
operačního systému.
97
Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
• Fotoaparát nepodporuje operace se systémem Mac OS X 10.0. Jsou podporovány
pouze systémy Mac OS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 a 10.7 (se standardním
USB ovladačem operačního systému).
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít slot na kartu v počítači (pokud je jím vybaven) nebo běžně dostupnou
čtečku paměťových karet. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce dodávané
k vašemu počítači.
. Připojení fotoaparátu k počítači a ukládání souborů
1.
Zapněte fotoaparát. Poté stiskněte [SET] a vyvolejte nabídku REC
(strana 54) nebo PLAY (strana 70).
2.
Na záložce „Nastavit“ vyberte „USB“ a poté stiskněte [6].
3.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Mass Storage“ a poté stiskněte [SET].
94
Používání fotoaparátu s počítačem
4.
Vypněte fotoaparát
a kabelem USB
dodávaným
k fotoaparátu propojte
fotoaparát s počítačem
Macintosh.
• Po připojení fotoaparátu
k počítači kabelem USB
začne nabíjení baterie
fotoaparátu (strana 17).
• Konektor kabelu zasuňte
do portu USB/AV, dokud
bezpečně nezapadne na
místo. Nedostatečné
zasunutí může způsobit
výpadky v komunikaci
nebo poruchu.
Port USB
Kabel USB
(dodává se k fotoaparátu)
Velký konektor
Port
[USB/AV]
Malý konektor
Ujistěte se, zda značka na konektoru kabelu USB
směřuje k okraji displeje, a kabel zapojte do
fotoaparátu.
• Všimněte si, že i když je konektor zcela zasunut, budete
stále vidět jeho kovovou část (viz vyobrazení).
• Při připojení kabelu USB k portu USB se ujistěte, zda
máte konektor vzhledem k portu správně orientován.
• Při připojení přes rozbočovač USB nemusí počítač
fotoaparát rozeznat. Fotoaparát vždy připojujte přímo do
portu USB počítače.
5.
Zapněte fotoaparát.
Zadní indikátor fotoaparátu se rozsvítí zeleně. V tomto režimu počítač Macintosh
rozpozná paměťovou kartu fotoaparátu (nebo jeho interní paměť, pokud nebyla
vložena paměťová karta) jako diskovou jednotku. Vzhled ikony diskové jednotky
záleží na verzi systému Mac OS, kterou používáte.
• Při prvním připojení fotoaparátu k počítači Macintosh kabelem USB se může
na počítači zobrazit chybová zpráva. Pokud se tak stane, kabel USB odpojte
a znovu zapojte.
• Nabíjení pokračuje, i když se fotoaparát vypne.
6.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
7.
Složku „DCIM“ přetáhněte do složky, kam ji chcete zkopírovat.
95
Používání fotoaparátu s počítačem
8.
Po dokončení kopírování přetáhněte ikonu jednotky do odpadkového
koše.
9.
Tlačítkem [ON/OFF] (Vypínač) vypněte fotoaparát. Po ujištění, že zadní
indikátor nesvítí nebo svítí červeně, odpojte kabel USB.
. Prohlížení zkopírovaných snímků
1.
Dvakrát klikněte na ikonu jednotky fotoaparátu.
2.
Dvojím kliknutím otevřete zkopírovanou složku „DCIM“.
3.
Dvakrát klikněte na složku obsahující snímky, které si chcete
prohlédnout.
4.
Dvakrát klikněte na soubor snímku, který si chcete prohlédnout.
• Informace o jménech souborů najdete v části „Struktura složek paměti“ na
straně 100.
• Snímek, který byl ve fotoaparátu otočen, se na monitoru počítače Macintosh
zobrazí v původní (neotočené) poloze.
Počítač nikdy nepoužívejte k úpravám, odstraňování, přesouvání nebo
přejmenovávání souborů uložených v interní paměti nebo na jeho paměťové
kartě.
Mohly by vzniknout problémy s daty správy snímků fotoaparátu, což by
znemožnilo prohlížení snímků ve fotoaparátu a také by se mohla výrazně snížit
zbývající kapacita paměti. Když budete chtít nějaký obrázek upravit, odstranit,
přesunout nebo přejmenovat, udělejte to s obrázkem uloženým v počítači.
• Při prohlížení nebo ukládání snímků nikdy neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít
k poškození dat.
96
Používání fotoaparátu s počítačem
Přehrávání videoklipů
K přehrávání videoklipů na počítači Macintosh použijte aplikaci QuickTime, která je
součástí operačního systému. Chcete-li přehrát videoklip, nejprve jej zkopírujte do
počítače Macintosh a poté dvakrát klikněte na videosoubor.
. Minimální požadavky na počítačový systém pro přehrávání
videoklipů
Aby bylo možné na počítači přehrávat videoklipy pořízené tímto fotoaparátem,
systém musí vyhovovat níže uvedeným minimálním požadavkům.
Operační systém : Mac OS X 10.3.9 nebo vyšší
Potřebný software : QuickTime 7 nebo vyšší
• Výše uvedené požadavky považujte za doporučené. Konfigurace jedné z těchto
podmínek není zárukou správné funkce.
• Určitá nastavení a ostatní nainstalovaný software mohou způsobit problémy při
správném přehrávání videoklipů.
. Upozornění týkající se přehrávání videoklipů
Korektní přehrávání videoklipů nemusí být na některých modelech Macintosh možné.
Pokud se setkáte s problémy, vyzkoušejte tato řešení.
– Změňte nastavení kvality videoklipu na „STD“.
– Proveďte aktualizaci na nejnovější verzi QuickTime.
– Ukončete všechny ostatní spuštěné aplikace.
Pokud není korektní přehrávání na počítači Macintosh možné, můžete konektor
videovstupu televizoru nebo počítače Macintosh propojit volitelným kabelem AV
(EMC-7A) a videoklipy přehrávat tímto způsobem.
• Před pokusem o přehrávání nezapomeňte soubory videoklipů přemístit na pevný
disk svého počítače Macintosh. U dat ze sítě, z paměťové karty apod. nemusí
přehrávání videoklipů probíhat korektně.
Používání paměťové karty SD Eye-Fi Wireless k přenosu
snímků (Eye-Fi)
Při fotografování s paměťovou kartou SD Eye-Fi Wireless vloženou ve fotoaparátu
lze přenášet obrazová data do počítače automaticky prostřednictvím bezdrátové sítě
LAN.
1.
Podle pokynů dodávaných ke kartě Eye-Fi nakonfigurujte přístupový
bod LAN, cílové umístění a další nastavení.
97
Používání fotoaparátu s počítačem
2.
Po konfiguraci nastavení vložte kartu Eye-Fi do fotoaparátu
a fotografujte.
Pořízené snímky budou prostřednictvím bezdrátové sítě LAN odeslány do
počítače apod.
• Podrobnosti najdete v uživatelské dokumentaci dodávané ke kartě Eye-Fi.
• Před naformátováním nové karty Eye-Fi pro první použití zkopírujte do svého
počítače instalační soubory Eye-Fi Manager. Udělejte to před naformátováním
karty.
• Pořízené snímky jsou přenášeny prostřednictvím bezdrátové sítě LAN. Pokud jste
v letadle nebo na jiném místě, kde je používání bezdrátové komunikace omezeno
nebo zakázáno, kartu Eye-Fi nepoužívejte nebo komunikaci s kartou Eye-Fi
vypněte (strana 102).
• Po vložení karty Eye-Fi se na displeji zobrazí indikátor Eye-Fi
.
Stav komunikace indikuje jeho průhlednost nebo neprůhlednost
indikuje (viz níže).
Je průhledný
Nelze nalézt přístupový bod nebo
neexistují obrazová data k přenosu.
Není průhledný
Probíhá přenos snímků
Bliká
Vyhledávání přístupových bodů
• Během přenosu dat se na displeji zobrazuje ikona komunikace
.
• Během přenosu dat je vyřazena funkce Autom. vypn. (strana 107).
• Pokud se během přenosu dat pokusíte fotoaparát vypnout, na displeji se zobrazí
výzva k potvrzení. Postupujte podle pokynů výzvy (strana 129).
• Přenos velkého počtu snímků může trvat jistou dobu.
• Snímky na kartě Eye-Fi mohou být po uskutečnění přenosu obrazových dat
odstraněny, závisí na typu karty Eye-Fi.
• Při záznamu videoklipu na kartu Eye-Fi může záznam dat trvat dlouhou dobu
a může docházet k výpadkům v obraze a/nebo zvuku.
• Správná datová komunikace karty Eye-Fi nemusí být možná kvůli nastavení
fotoaparátu, úrovni baterie nebo provozním podmínkám.
• Použití karty Eye-Fi X2 se nedoporučuje.
98
Používání fotoaparátu s počítačem
Soubory a složky
Při každém vyfotografování snímku, natočení videoklipu nebo uskutečnění jiné
operace, při níž se ukládají data, fotoaparát vytvoří soubor. Soubory jsou seskupeny
a uloženy ve složkách. Každý soubor a složka má své vlastní jedinečné jméno.
• Podrobnosti o tom, jak jsou složky uspořádány v paměti, najdete v části „Struktura
složek paměti“ (strana 100).
Jméno a nejvyšší povolený počet
Příklad
Soubor
Každá složka může obsahovat až 9 999 souborů
pojmenovaných CIMG0001 až CIMG9999.
Přípona souboru závisí na typu souboru.
Jméno 26. souboru:
CIM G 0026.JPG
Přípona
Pořadové číslo (4 číslice)
Složky
Jména složek začínají 100CASIO a končí
Jméno 100. složky:
999CASIO.
100CASIO
V paměti může být až 900 složek.
• Režim BEST SHOT (strana 50) obsahuje
Pořadové číslo (3 číslice)
ukázkovou scénu s optimalizovaným
nastavením pro obrázky z aukce. Ukázková
scéna se jmenuje „For eBay“ nebo „Aukce“
(podle modelu vašeho fotoaparátu).
– Obrázky vyfotografované se scénou eBay
se ukládají do složky nazvané „100_EBAY“.
– Obrázky vyfotografované se scénou Aukce
se ukládají do složky nazvané „100_AUCT“.
• Mezi režimy BEST SHOT je rovněž scénický
režim s názvem „For YouTube“, který
optimalizuje nastavení pro natáčení videoklipů
k přenosu na server YouTube. Obrázky
vyfotografované se scénou YouTube se
ukládají do složky nazvané „100YOUTB“.
• Jména souborů a složek si můžete také prohlédnout na svém počítači.
Podrobnosti o zobrazování jmen souborů na displeji fotoaparátu najdete na straně
11.
• Celkový počet složek a souborů, které lze uložit, záleží na velikosti a kvalitě
snímků a na kapacitě použité paměťové karty.
99
Používání fotoaparátu s počítačem
Data na paměťové kartě
Fotoaparát ukládá vyfotografované snímky v souladu s pravidly pro souborový
systém fotoaparátů (DCF - Design Rule for Camera File System).
. Co je DCF
Následující operace mají podporu pro snímky kompatibilní s normou DCF. Mějte však
na paměti, že společnost CASIO nezaručuje činnost související s těmito operacemi.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu do fotoaparátu
jiného výrobce a prohlížení.
• Tisk snímků kompatibilních s normou DCF z tohoto fotoaparátu na tiskárně jiného
výrobce.
• Přenos snímků kompatibilních s normou DCF z jiného fotoaparátu do tohoto
fotoaparátu a prohlížení.
. Struktura složek paměti
100CASIO *
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
Složka DCIM
Záznamová složka
Obrazový soubor
Soubor videoklip
Zvukový soubor
Obrazový soubor audioklipu
Zvukový soubor audioklipu
101CASIO *
102CASIO *
Záznamová složka
Záznamová složka
DCIM
MISC
AUTPRINT.MRK
Složka souborů DPOF
Soubor DPOF
* Ostatní složky se vytvoří při použití následujících scénických režimů BEST SHOT při
záznamu: „For eBay“ nebo „Aukce“ (závisí na modelu vašeho fotoaparátu) nebo
„For YouTube“. Název složky vytvořené pro následující scénický režim.
• Režim eBay: 100_EBAY
• Režim Aukce: 100_AUCT
• Režim YouTube: 100YOUTB
100
Používání fotoaparátu s počítačem
. Podporované obrazové soubory
• Obrazové soubory pořízené tímto fotoaparátem
• Obrazové soubory vyhovující pravidlům DCF
I když je snímek kompatibilní s normou DCF, může se stát, že jej tento fotoaparát
nebude schopen zobrazit. Jestliže zobrazujete snímek pořízený jiným fotoaparátem,
může trvat dost dlouho, než se na displeji fotoaparátu zobrazí.
. Připomínky k manipulaci s daty interní paměti a paměťové karty
• Při každém kopírování obsahu paměti do počítače je nutno zkopírovat také složku
DCIM s veškerým obsahem. Abyste si mezi různými kopiemi složek DCIM
složkách zachovali přehled, je dobrým řešením složku DCIM po zkopírování do
počítače přejmenovat např. na datum nebo něco podobného. Pokud se později
rozhodnete složku přesunout zpět do fotoaparátu, nezapomeňte ji před tím
přejmenovat zpět na DCIM. Fotoaparát je navržen tak, že rozpozná pouze
kořenový soubor s názvem DCIM. Všimněte si také, že fotoaparát nebude schopen
rozpoznat složky uvnitř složky DCIM, pokud nebudou mít jména, která měly
původně při kopírování z fotoaparátu do počítače.
• Složky a soubory musí být uloženy v uspořádání podle „Struktura složek paměti“,
které je vyobrazeno na straně 100, jinak by je fotoaparát nebyl schopen správně
rozeznat.
• K přímému přístupu k souborům fotoaparátu přímo z paměťové karty můžete
použít adaptér na PC kartu nebo čtečku paměťových karet.
101
Používání fotoaparátu s počítačem
Další nastavení (Nastavit)
Tento oddíl popisuje položky nabídky, které lze použít ke konfiguraci nastavení
provádění dalších operací v režimu REC a PLAY.
Další informace naleznete v těchto odstavcích:
– Nabídka REC (strana 54)
– Nabídka PLAY (strana 70)
Vypnutí komunikace karty Eye-Fi (Eye-Fi)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Eye - Fi
Chcete-li komunikaci karty Eye-Fi vypnout, vyberte „Vypnout“ (strana 97).
Nastavení konfigurace zvuku fotoaparátu (Zvuky)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Zvuky
Spuštění
Namáčknutí
Expozice
Specifikuje zvuk při spuštění.
Zvuk 1 - 5: Interní zvuky (1 až 5)
Vypnout: Vypnout zvuk
Ovládání
= Ovládání
Určuje hlasitost zvuku. Toto nastavení slouží také
k nastavení zvukové úrovně videovýstupu (strana 68).
= Přehrát
Určuje hlasitost audiovýstupu u videoklipu a audioklipu. Toto
nastavení hlasitosti se nepoužívá u videovýstupu (z
konektoru portu USB/AV).
• Při nastavení hlasitosti na úroveň 0 se zvukový výstup vypne.
102
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace obrázku úvodní stránky (Spuštění)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Spuštění
Zobrazte snímek, který chcete použít jako obrázek úvodní stránky a poté stiskněte
„Zapnout“.
• Obrázek úvodní stránky se nezobrazí, pokud fotoaparát zapnete stiskem
[p] (PLAY) (strana 108).
• Jako obrázek úvodní stránky můžete vybrat vlastnoručně vyfotografovaný snímek
nebo můžete použít speciální úvodní obrázek umístěný v interní paměti
fotoaparátu.
• Pokud si jako obrázek úvodní stránky vyberete audioklip, zvuk nebude při spuštění
hrát.
• Formátováním interní paměti (strana 110) se odstraní aktuální obrázek úvodní
stránky.
Stanovení pravidla generování pořadových čísel ve jménech
souborů (Číslo souboru)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Číslo souboru
Pomocí následujícího postupu můžete stanovit pravidlo, jímž se bude řídit
generování pořadových čísel používaných ve jménech souborů (strana 99).
Určí, aby si fotoaparát zapamatoval naposledy použité číslo souboru.
Nový soubor bude opatřen příštím pořadovým číslem, i když jsou
soubory odstraněny nebo je vložena prázdná paměťová karta. Pokud
je vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory,
Pokračovat
a nejvyšší pořadové číslo stávajícího souboru je vyšší než nejvyšší
pořadové číslo, které si fotoaparát „zapamatoval“, pojmenování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajícího
souboru plus 1.
Reset
Obnoví přiřazování pořadových čísel od 0001 po odstranění všech
souborů nebo po výměně paměťové karty za prázdnou. Pokud je
vložena paměťová karta, na níž jsou již uloženy soubory, číslování
nových souborů začne od nejvyššího pořadového čísla stávajících
souborů plus 1.
103
Další nastavení (Nastavit)
Nastavení Světového času (Světový čas)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Světový čas
Stránku Světový čas můžete použít k zobrazení aktuálního času v pásmu, které se
od vašeho města pro domácí čas liší, např. když jste na dovolené apod. Světový čas
ukazuje aktuální čas ve 162 městech celého světa ve 32 časových pásmech.
1.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Destinace“ a stiskněte tlačítko [6].
• Chcete-li změnit geografickou oblast a město, kde fotoaparát normálně
používáte, vyberte „Doma“.
2.
Tlačítky [8] a [2] vyberte „Město“ a stiskněte tlačítko [6].
• Chcete-li změnit nastavení „Destinace“ na letní čas, vyberte tlačítky [8] a [2]
„Letní čas“ a potom „Zapnout“. Letní čas se používá v některých částech světa
a posouvá během letních měsíců aktuální čas o hodinu napřed.
3.
Tlačítky [8], [2], [4] a [6] vyberte požadovanou geografickou oblast
a poté stiskněte tlačítko [SET].
4.
Tlačítky [8] a [2] vyberte požadované město a poté stiskněte tlačítko
[SET].
5.
Stiskněte tlačítko [SET].
• Před konfigurací nastavení Světový čas se ujistěte, že nastavení Město pro
domácí čas je místem, kde žijete nebo normálně používáte fotoaparát. Pokud tomu
tak není, vyberte na displeji v kroku 1 „Doma“ a nakonfigurujte potřebné nastavení
pro Město pro domácí čas, datum a čas (strana 105).
104
Další nastavení (Nastavit)
Snímky s časovým razítkem (Časové razítko)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Časov.razítko
Fotoaparát lze nakonfigurovat tak, aby bylo v pravém dolním rohu každého snímku
zobrazeno pouze datum nebo datum i čas pořízení snímku.
• Jakmile jsou datum a čas vloženy do snímku, nelze jej upravit ani odstranit.
Příklad: 10. července 2012, 13:25
Datum
2012/7/10
Datum&Čas
2012/7/10 1:25pm
Vypnout
Bez zobrazení datumu nebo času
• I když fotografie neopatříte razítkem datumu a/nebo času, můžete tak učinit
později, pomocí funkce DPOF nebo některých tiskových aplikací (strana 83).
• Digitální zoom je během zapnutí funkce časové razítko vyřazen.
• Při použití některých scénických režimů BEST SHOT je funkce časové razítko
vypnuta.
Nastavení hodin fotoaparátu (Upravit)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Upravit
[8] [2]
Změna nastavení na pozici kurzoru
[4] [6]
Přesun kurzoru mezi nastavením
[0] (Videoklip)
Přepíná mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem
Až dokončíte všechna nastavení času tak, jak potřebujete, aplikujte je stiskem [SET].
• Lze určit datum od roku 2001 do roku 2049.
• Před nastavením času a datumu nezapomeňte zvolit vaše domácí město
(strana 104). Pokud nastavíte čas a datum u nesprávně vybraného města pro
domácí čas, časy a data všech měst pro světový čas (strana 104) budou chybné.
105
Další nastavení (Nastavit)
Specifikace formátu data (Formát data)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Formát data
Můžete si vybrat mezi třemi různými formáty.
Příklad: 10. července 2012
RR/MM/DD
12/7/10
DD/MM/RR
10/7/12
MM/DD/RR
7/10/12
Volba jazyka displeje (Language)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Language
. Vyberte požadovaný jazyk displeje.
1 Vyberte záložku vpravo.
2 Vyberte „Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk.
1
23
• Modely fotoaparátů prodávané v některých
geografických oblastech nemusí zvolený jazyk
zobrazovaných údajů podporovat.
106
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace režimu spánku (Režim spánku)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Režim spánku
Tato funkce vypne displej fotoaparátu, pokud během přednastavené doby nedojde
k žádné operaci. Chcete-li jej znovu zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko.
Nastavení časových intervalů: 30 s, 1 min, 2 min, Vypnout (Režim spánku je při
nastavení „Vypnout“ vyřazen.)
• Při některé z následujících podmínek je režim spánku vyřazen.
– V režimu PLAY
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během prezentace
– Během režimu „Ë Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
• Pokud je aktivován režim spánku i automatické vypínání, funkce Automatické
vypínání má přednost.
Konfigurace automatického vypínání (Automatické vypínání)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Autom. vypn.
Pokud během přednastavené doby nedojde k žádné operaci, fotoaparát se vypne.
Nastavení časových intervalů: 1 min, 2 min, 5 min (v režimu PLAY je časový interval
vždy 5 min).
• Při některé z následujících podmínek je automatické vypínání vyřazeno.
– Během připojení fotoaparátu k počítači nebo jinému zařízení
– Během prezentace
– Během režimu „Ë Tracking“
– Během přehrávání nebo nahrávání hlasového záznamu
– Během záznamu a přehrávání videoklipu
107
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace nastavení [r] a [p] (REC/PLAY)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * REC/PLAY
Zapnout
Fotoaparát se zapíná při každém stisku tlačítka [r] (REC)
nebo [p] (PLAY).
Zapn./Vypn.
Fotoaparát se při každém stisku tlačítka [r] (REC) nebo
[p] (PLAY) zapne nebo vypne.
Vypnout
Fotoaparát se při stisku tlačítka [r] (REC) nebo [p] (PLAY)
nezapne ani nevypne.
• Při nastavení „Zapn./Vypn.“ se fotoaparát při stisku [r] (REC) v režimu REC
nebo [p] (PLAY) v režimu PLAY vypne.
Ochrana souboru před odstraněním (Ü Vypnuto)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Ü Vypnuto
Pokud je aktivována položka „Ü Vypnuto“, fotoaparát nezačne po stisku tlačítka
[ ] (Odstranit) odstraňovat snímky.
Volbou „Zapnout“ pro „Ü Vypnuto“ můžete snímky ochránit před nechtěným
odstraněním.
• Při formátování (strana 110) se odstraní všechny snímky, dokonce i v případě, kdy
je odstranění souboru u některých snímků zakázáno (u položky „Ü Vypnuto“ bylo
použito nastavení „Zapnout“).
108
Další nastavení (Nastavit)
Konfigurace nastavení protokolu USB (USB)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * USB
Pomocí následujícího postupu můžete zvolit komunikační protokol USB, který se
používá při výměně dat s počítačem, tiskárnou nebo jiným externím zařízením.
Mass
Storage
Toto nastavení použijte při připojení k počítači (strany 86, 94). Při
tomto nastavení považuje počítač fotoaparát za externí paměťové
zařízení. Toto nastavení použijte pro běžný přenos snímků
z fotoaparátu do počítače.
PTP
(PictBridge)
Toto nastavení použijte při připojení tiskárny podporující PictBridge
(strana 79). Toto nastavení zjednodušuje přenos dat do
připojeného zařízení.
Nastavení poměru stran obrazu a systému videovýstupu
(Videovýstup)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Videovýstup
Postup v této kapitole můžete použít při nastavení standardu videovýstupu NTSC
nebo PAL. Můžete také specifikovat poměr stran 4:3 nebo 16:9.
NTSC
Videosystém používaný v Japonsku, USA a dalších zemích
PAL
Videosystém používaný v Evropě a dalších oblastech
4:3
Normální poměr stran TV obrazovky
16:9
Širokoúhlý poměr stran
• Vyberte poměr stran (4:3 nebo 16:9) odpovídající typu televizoru, který hodláte
použít. Při výběru nesprávného poměru stran nebudou snímky zobrazeny správně.
• Pokud nebude nastavení výstupního videosignálu odpovídat standardu
videosignálu televizoru nebo jiného videozařízení, obrázky nebudou zobrazeny
správně.
• Obrázky se nemohou zobrazovat správně na televizoru nebo videozařízení, které
nemá standard NTSC nebo PAL.
• Pro videovýstup je nutný volitelný kabel AV (EMC-7A).
109
Další nastavení (Nastavit)
Formátování interní paměti nebo paměťové karty
(Formátovat)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Formátovat
Pokud je do fotoaparátu vložena paměťová karta, tato operace ji zformátuje. Pokud
paměťová karta vložena není, dojde ke zformátování interní paměti.
• Formátování odstraní veškerý obsah paměťové karty nebo interní paměti. Operaci
nelze vzít zpět. Než spustíte formátování, dobře si rozmyslete, zda nebudete
žádná data z paměťové karty nebo interní paměti potřebovat.
• Při formátování interní paměti budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
– Úvodní stránka
• Při formátování paměťové karty budou odstraněna následující data.
– Chráněné snímky
• Při formátování se odstraní všechny snímky, dokonce i v případě, kdy je
odstranění souboru u některých snímků zakázáno (u položky „Ü Vypnuto“ bylo
použito nastavení „Zapnout“) (strana 108).
• Před zahájením formátování si ověřte, zda je baterie plně nabita. Formátování
nemusí proběhnout správně a fotoaparát může přestat normálně fungovat, pokud
se v průběhu formátování vypne.
• Během formátování nikdy neotevírejte víčko baterie. Pokud to uděláte, fotoaparát
může přestat normálně fungovat.
Obnovení výchozího nastavení fotoaparátu z výroby (Reset)
[SET] * MENU * Záložka Nastavit * Reset
Podrobnosti týkající se výchozího nastavení fotoaparátu z výroby naleznete na
straně 122.
Níže uvedená nastavení se neobnovují.
Nastavení světového času, nastavení hodin, formát data, jazyk displeje, videovýstup
110
Další nastavení (Nastavit)
Dodatek
Bezpečnostní opatření během použití
. Vyhněte se fotografování při pohybu
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte k fotografování nebo prohlížení snímků během
řízení automobilu nebo jiného vozidla nebo při chůzi. Sledováním displeje při
pohybu hrozí riziko vážné nehody.
. Přímé sledování slunce nebo jasného světla
• Skrz hledáček fotoaparátu nikdy nekoukejte do slunce nebo jiného jasného světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
. Blesk
• Blesk nikdy nepoužívejte v místech, kde mohou být přítomny hořlaviny nebo
výbušný plyn. V těchto podmínkách hrozí nebezpečí vzniku požáru a výbuchu.
• Blesk nikdy nemiřte na osobu řídící motorové vozidlo. Může dojít k oslnění řidiče
a riziku dopravní nehody.
• Blesk nikdy neaktivujte v blízkosti očí objektu. Hrozí nebezpečí oslepnutí.
. Displej
• Pokud by displej někdy praskl, nikdy se nedotýkejte tekutiny uvnitř. Hrozí poleptání
pokožky.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do úst, ústa si okamžitě
vypláchněte a kontaktujte svého lékaře.
• Pokud by se vám někdy dostala tekutina zevnitř displeje do očí nebo na pokožku,
proveďte okamžitě výplach po dobu nejméně 15 min. a kontaktujte svého lékaře.
. Připojení
• Do konektorů nikdy nepřipojujte zařízení, které není určeno k použití s tímto
fotoaparátem. Při připojení nespecifikovaného zařízení hrozí nebezpečí vzniku
požáru a zásahu elektrickým proudem.
. Přeprava
• Fotoaparát nikdy nepoužívejte v letadle nebo jinde, kde je použití těchto zařízení
zakázáno. Nesprávným použitím vzniká riziko vážné nehody.
111
Dodatek
. Kouř, neobvyklý zápach, přehřívání a jiné abnormální stavy
• Při pokračujícím použití fotoaparátu v situaci, kdy z něj vychází dým nebo podivný
zápach nebo dochází k přehřívání, hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu
elektrickým proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace okamžitě
podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Vyjměte z fotoaparátu baterii a chraňte se před popálením.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko
CASIO.
. Voda a cizí předměty
• Pokud by se do fotoaparátu dostala voda, jiné tekutiny nebo cizí předměty
(především kovové), hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým
proudem. Při vzniku jakékoli výše uvedené situace okamžitě podnikněte
následující opatření. Zvláštní pozornost vyžaduje použití fotoaparátu během deště
nebo sněžení, v blízkosti moře nebo jiné vodní plochy nebo v koupelně.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Vyjměte z něj baterie.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko
CASIO.
. Pád a hrubé zacházení
• Při pokračujícím použití fotoaparátu po poškození pádem nebo jiným hrubým
zacházením hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při
vzniku jakékoli výše uvedené situace okamžitě podnikněte následující opatření.
1. Fotoaparát vypněte.
2. Vyjměte z něj baterie.
3. Obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko
CASIO.
. Dále od ohně
• Fotoaparát nikdy nevystavujte ohni, který může způsobit jeho výbuch. Hrozí tak
nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
. Demontáž a úpravy
• Fotoaparát nikdy nezkoušejte jakýmkoli způsobem rozebírat nebo upravovat, jinak
hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem, popálení a jiného zranění. Interní
kontrolu, údržbu a opravy vždy svěřte svému prodejci nebo nejbližšímu
autorizovanému servisnímu středisku CASIO.
112
Dodatek
. Místa, kterým je lépe se vyhnout
• Fotoaparát nikdy neponechávejte na následujících místech, jinak hrozí nebezpečí
vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
– V prostředí s velkou vlhkostí nebo prašností
– V prostředí, kde se připravují pokrmy nebo kde jsou přítomny olejové výpary
– V blízkosti topidel, na vyhřívaném koberci, v místech vystavených přímému
slunci, v uzavřeném vozidle na slunci nebo na jiných místech s vysokou teplotou
• Fotoaparát nikdy nepokládejte na nestabilní plochu, na vysokou polici apod., jinak
může dojít k jeho pádu a nebezpečí zranění.
. Zálohováni důležitých dat
• Důležitá data z paměti fotoaparátu vždy zálohujte. Přeneste je do počítače nebo
jiné jednotky k ukládání dat. Mějte na paměti, že se data mohou v případě poruchy
či opravy fotoaparátu vymazat.
. Ochrana paměti
• Při každé výměně baterie nezapomeňte dodržet správný postup popsaný
v dokumentaci k fotoaparátu. Nesprávně vyměněná baterie může způsobit
poškození nebo ztrátu dat v paměti fotoaparátu.
. Dobíjitelná baterie
• K nabíjení baterie použijte pouze adaptér USB-AC (AD-C53U) nebo specifikované
zařízení. Při pokusu o nabíjení baterie neautorizovaným zařízením vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
• Baterii nevystavujte pitné ani slané vodě, ani jí do ní neponořujte. Může dojít
k jejímu poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Baterie je určena k použití pouze v digitálním fotoaparátu CASIO. Při použití
v jiném zařízení dochází k nebezpečí poškození baterie nebo snížení výkonu
a zkrácení životnosti.
• Při nedodržení jakéhokoli z následujících bezpečnostních opatření vzniká
nebezpečí přehřátí baterie, požáru a výbuchu.
– Baterii nikdy nepoužívejte ani neponechávejte poblíž otevřeného ohně.
– Baterii nevystavujte teplu nebo plamenům.
– Baterii nikdy neukládejte pohromadě s předměty, které mohou vést elektřinu
(řetízky, tuhy do tužky apod.).
– Baterii nikdy nerozebírejte, nepropichujte jehlou ani nevystavujte silnému nárazu
(bouchání kladivem, šlápnutí apod.) a nikdy na ni nepoužívejte pájku. Baterii
nikdy nevkládejte do mikrovlnné trouby, pece, zařízení vyvíjejícího vysoký tlak,
apod.
113
Dodatek
• Pokud byste při používání, nabíjení nebo skladování baterie někdy zaznamenali
únik elektrolytu, podivný zápach, teplo, změnu barvy, deformaci nebo jinou
nenormální situaci, baterii okamžitě vyjměte z fotoaparátu a nepokládejte ji do
blízkosti otevřeného ohně.
• Baterii nepoužívejte ani neponechávejte na přímém slunci, v automobilu parkujícím
na slunci nebo na jiných místech s vysokou teplotou. Může dojít k jejímu
poškození, snížení výkonu a zkrácení životnosti.
• Pokud se nabíjení baterie ve specifikované době nabíjení samo normálně
neukončí, v každém případě jej zastavte a obraťte se na autorizované servisní
středisko CASIO. Při pokračujícím nabíjení vzniká nebezpečí přehřátí baterie,
požáru a výbuchu.
• Elektrolyt z baterie může poškodit vaše oči. Pokud by se vám náhodou dostal do
očí, okamžitě si je opláchněte pitnou vodou a obraťte se lékaře.
• Před použitím nebo nabíjením baterie si nezapomeňte přečíst dokumentaci, která
se dodává k fotoaparátu a speciálnímu USB-AC adaptéru.
• Pokud budou baterii používat děti, ujistěte se, že je odpovědná dospělá osoba
seznámí s bezpečnostními opatřeními a správným zacházením a přesvědčte se,
že s baterií zacházejí správně.
• Pokud by se vám náhodou dostal elektrolyt z baterie na oděv nebo na pokožku,
okamžitě jej opláchněte čistou tekoucí vodou. Delší kontakt s elektrolytem baterie
může způsobit podráždění kůže.
. Životnost baterie
• Trvalé provozní doby baterie uvedené v této příručce představují přibližný časový
interval do doby, než se fotoaparát kvůli nízké energii baterie vypne. Platí pro
zvláštní baterie za normální teploty (23°C). Dosažení uvedené provozní doby není
zaručeno. Skutečná životnost baterie je výrazně ovlivněna teplotou prostředí,
podmínkami skladování, délkou skladování, apod.
• Ponechání zapnutého fotoaparátu může baterii vybít a vyvolat upozornění na
pokles kapacity baterie. Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte ho.
• Indikátor slabé baterii upozorňuje, že se fotoaparát kvůli nedostatku energie vypne.
Baterii nabijte co nejdříve. Při ponechání slabé nebo vybité baterie ve fotoaparátu
může dojít k úniku elektrolytu a poškození dat.
114
Dodatek
. Bezpečnostní opatření týkající se ochrany dat
Váš digitální fotoaparát používá přesné digitální komponenty. Při jakékoli níže
uvedené operaci dochází k nebezpečí poškození dat v paměti fotoaparátu.
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu během určité činnosti
fotoaparátu
– Při vyjmutí baterie nebo paměťové karty z fotoaparátu, jestliže po vypnutí
fotoaparátu bliká zadní indikátor zeleně
– Při odpojování kabelu USB v průběhu datové komunikace
– Při používání slabé baterie
– Při jiných nenormálních operacích
Jakákoli z výše uvedených situací může vyvolat zobrazení chybové zprávy na displeji
(strana 129). Postupujte podle zobrazené zprávy.
. Provozní podmínky
• Požadavky na provozní teplotu: 0 až 40°C
• Provozní vlhkost: 10 až 85% (bez kondenzace)
• Fotoaparát neponechávejte v žádném z následujících prostředí.
– V místech vystavených přímému slunci nebo velkému množství vlhkosti, prachu
či písku
– Poblíž vzduchové klimatizace nebo v jiných prostorách vystavených extrémní
teplotě nebo vlhkosti
– Uvnitř motorového vozidla za horkého dne nebo v prostředí vystavenému
silných otřesům
. Kondenzace
Náhlé a extrémní teplotní změny, např. při přenesení fotoaparátu za chladného
zimního dne zvenčí do teplé místnosti, mohou způsobit vznik vodních kapiček
(nazývaných „kondenzace“), které se vytvářejí uvnitř i na povrchu fotoaparátu, což
vytváří nebezpečí poruchy. Tvorbě kondenzace zabráníte tak, že před změnou
stanoviště fotoaparát zabalíte do plastikového sáčku. Poté ponechte sáček uzavřený,
aby se mohla teplota vzduchu uvnitř přirozeně změnit na stejnou teplotu jako vzduch
v novém prostředí. Potom vyjměte fotoaparát ze sáčku, otevřete víčko baterie
a ponechte ho několik hodin otevřené.
. Objektiv
• Při čistění objektivu nepoužívejte nadměrnou sílu. Může dojít k poškrábání jeho
povrchu a vzniku poruchy.
• Na určitých typech obrázků si možná někdy všimnete určitého zkreslení, např.
mírného ohybu linií, které by měly být rovné. Zkreslení je způsobeno vlastnostmi
objektivů a nejedná se o závadu fotoaparátu.
115
Dodatek
. Péče o fotoaparát
• Objektivu ani okénka blesku se nikdy nedotýkejte prsty. Otisky prstů, špína a jiné
cizí předměty na objektivu nebo na okénku blesku mohou narušit správnou funkci
fotoaparátu. Prach a špínu očistěte z objektivu a okénka blesku stlačeným
vzduchem nebo jiným prostředkem a poté jemně otřete měkkou suchou tkaninou.
• Fotoaparát čistěte měkkou, suchou tkaninou.
. Upozornění týkající se starých dobíjitelných baterií
• Kladnou a zápornou svorku izolujte páskou apod.
• Nesloupávejte potah baterie.
• Nepokoušejte se baterii rozebírat.
. Pokyny týkající se USB-AC adaptéru
-
0 Síťový kabel nikdy nezapojujte do zásuvky, jejíž napětí se od hodnoty uvedené
na síťovém kabelu liší, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem.
0 Věnujte pozornost ochraně síťového kabelu před poškozením a přerušením. Na
síťový kabel nikdy nepokládejte těžké předměty ani jej nevystavujte
intenzivnímu teplu, jinak hrozí nebezpečí poškození kabelu, vzniku požáru
a zásahu elektrickým proudem.
0 Síťový kabel se nikdy nepokoušejte upravovat ani jej nevystavujte prudkému
ohýbání, kroucení či tahu, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru a zásahu
elektrickým proudem.
0 Síťový kabel nikdy nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama, jinak hrozí
nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
0 Síťový kabel nezapojujte do zásuvky nebo prodlužovačky, kterou sdílí další
zařízení, jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem.
0 Pokud by někdy došlo k poškození síťového kabelu (do té míry, že dojde
k obnažení nebo přerušení jeho vnitřních vodičů), okamžitě se obraťte na
prodejce nebo na autorizované servisní středisko CASIO se žádostí o opravu.
Při dalším používání poškozeného síťového kabelu hrozí nebezpečí vzniku
požáru, poruchy a zásahu elektrickým proudem.
• Adaptér USB-AC se během nabíjení lehce zahřívá. To je normální a nejedná se
o závadu.
• Pokud adaptér USB-AC nepoužíváte, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
• K čištění síťového kabelu (zejména vidlice) nikdy nepoužívejte saponát.
• Adaptér USB-AC nikdy nezakrývejte přikrývkou apod. Hrozí nebezpečí vzniku
požáru.
116
Dodatek
. Další upozornění
Fotoaparát se může při delším používání zahřívat. To je normální a nejedná se
o závadu.
. Autorská práva
Kromě osobního užití je neautorizované použití fotografií nebo videoklipů snímků,
jejichž práva náleží jiným, bez svolení vlastníka autorských práv, zakázáno zákony
na ochranu autorských práv. V některých případech je fotografování veřejných
vystoupení, představení, výstav apod. zcela zakázáno, i když je určeno k osobnímu
využití. Bez ohledu na to, zda byly takové soubory zakoupeny nebo získány zdarma,
je jejich zveřejnění na webových stránkách, serveru ke sdílení souborů nebo na jiném
internetovém serveru, nebo distribuce třetím stranám bez svolení vlastníka
autorských práv, přísně zakázáno zákony na ochranu autorských práv
a mezinárodními dohodami. Například přenosem nebo distribucí snímků televizních
programů, živých koncertů, hudebních videoklipů apod., které jste vyfotografovali
nebo natočili, na síť Internet, může dojít k porušení práv dalších osob. Vezměte na
vědomí, že společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není odpovědna za použití
tohoto produktu jakýmkoli způsobem, který poruší autorská práva jiných osob nebo
poruší zákony na ochranu autorských práv.
Následující termíny použité v této příručce jsou registrovanými ochrannými
známkami nebo ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Všimněte si, že symboly ochranné známky ™ a registrované ochranné známky ®
nejsou v textu této příručky použity.
• Logo SDXC je ochranná známka SD-3C, LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista, Windows 7 a DirectX jsou
registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime a iPhoto jsou ochranné známky společnosti Apple
Inc.
• YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google Inc.
• EXILIM, Photo Transport a YouTube Uploader for CASIO jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti CASIO COMPUTER
CO., LTD.
• Názvy ostatních společností nebo produktů zmíněné v této příručce jsou
registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami příslušných
vlastníků.
117
Dodatek
Veškeré neoprávněné kopírování, šíření a přenos softwaru poskytovaného
společností CASIO k tomuto produktu pro komerční účely je zakázáno.
Funkce přenos na YouTube u tohoto produktu je součástí licence udělené
společností YouTube, LLC. Existence funkce přenos na YouTube u tohoto produktu
nepředstavuje souhlas ani doporučení produktu společností YouTube, LLC.
Napájení
Nabíjení
. Pokud zadní indikátor fotoaparátu bliká červeně...
• Teplota prostředí nebo teplota baterie může být příliš vysoká nebo příliš nízká.
Před opakovaným pokusem odpojte kabel USB a vyčkejte, dokud se teplota
neustálí na hodnotě přípustné pro nabíjení.
• Kontakty baterie mohou být znečištěné. Otřete je suchou tkaninou.
• Vyzkoušejte připojení k jinému portu USB počítače. Nabíjení baterie
prostřednictvím připojení USB nemusí být možné, závisí na nastavení počítače.
Pokud se problém vyskytuje i po provedení výše uvedených kroků, příčinou může
být vadná baterie. Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko CASIO.
118
Dodatek
Bezpečnostní pokyny týkající se baterií
. Bezpečnostní opatření během použití
• Provozní doba baterie v chladném prostředí je vždy kratší, než provozní doba za
normálních teplot. Příčinou jsou vlastnosti baterie, nikoli fotoaparátu.
• Baterie nabíjejte v prostředí, kde je teplota v rozsahu 10°C až 35°C. Nabíjení při
teplotách mimo tento rozsah může trvat déle než normálně nebo se dokonce
nezdaří.
• Baterii nenarušujte ani neodstraňujte její vnější štítek.
• Pokud má baterie po úplném nabití pouze velmi omezenou provozní dobu, je
pravděpodobně u konce své životnosti. Baterii nahraďte za novou.
. Opatření týkající se skladování
• Dlouhodobé skladování nabité baterie může způsobit zhoršení jejích parametrů.
Pokud nebudete baterii jistou dobu používat, před skladováním ji plně vybijte.
• Pokud fotoaparát nepoužíváte, baterii vždy vyjměte. Baterie ponechaná ve
fotoaparátu se může úplně vybít, což si v případě potřeby použití fotoaparátu
vyžádá delší nabíjení.
• Baterie skladujte na chladném a suchém místě (20°C nebo méně).
• Aby se zabránilo vybíjení nepoužité baterie, baterii plně nabijte, vložte do
fotoaparátu a plně využívejte až do nabití zhruba jednou za šest měsíců.
Použití fotoaparátu v jiné zemi
. Bezpečnostní opatření během použití
• Dodávaný adaptér USB-AC je určen k provozu s jakýmkoli střídavým síťovým
napětím v rozsahu 100 V až 240 V, 50/60 Hz. Mějte však na paměti, že se tvar
vidlice síťového kabelu liší podle země nebo geografické oblasti. Dříve než si
fotoaparát a adaptér USB-AC vezmete na zahraniční cestu, zjistěte si u cestovní
společnosti požadavky na síťové napájení v cílové oblasti (oblastech).
• Adaptér USB-AC nepřipojujte ke zdroji napájení přes konvertor napětí nebo
podobné zařízení. Může dojít k poruše.
. Náhradní baterie
• Na výlety doporučujeme brát plně nabité náhradní baterie (NP-80), aby se nestalo,
že nebudete moci kvůli vybité baterii fotografovat.
119
Dodatek
Používání paměťové karty
Informace o podporovaných paměťových kartách a jejich vkládání najdete na
straně 21.
. Používání paměťové karty
Záznam
• Paměťové karty SD, SDHC a SDXC mají ochrannou
povolen
západku proti zápisu. Použijte ji, pokud potřebujete
ochranu před náhodným smazáním dat. Mějte však na
paměti, že pokud paměťovou kartu SD zablokujete
proti zápisu a budete na ni chtít nahrávat, formátovat ji
Záznam
nebo některý z obrázků odstranit, budete muset
zakázán
pokaždé ochranu vyřadit.
• Pokud se paměťová karta začne během přehrávání snímků chovat abnormálně,
můžete ji přeformátovat a tak obnovit její normální činnost (strana 110). Pokud jste
však dále od domova nebo kanceláře, doporučujeme, abyste měli po ruce více
paměťových karet.
• Pokud uložíte a odstraníte data z paměťové karty mnohokrát, karta ztratí
schopnost data uchovat. Z tohoto důvodu je doporučeno pravidelné
přeformátování.
• Elektrostatický náboj, elektrické rušení nebo další jevy mohou způsobit poškození
nebo dokonce ztrátu dat. Důležitá data si pokaždé nezapomeňte zálohovat na jiné
médium (CD-R, CD-RW, pevný disk, apod.).
. Pokyny týkající se paměťové karty
• Určité typy paměťových karet mohou zpomalit rychlost zpracování. Pokud je to
možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed. Mějte však na paměti, že
všechny operace nejsou zaručeny ani při použití paměťové karty typu Ultra HighSpeed. Při nastavení určité kvality videoklipu může záznam dat trvat příliš dlouhou
dobu, což může během přehrávání způsobovat výpadky v obraze a/nebo zvuku.
Pokud se tak stane, na displeji budou blikat ikony » a Y.
120
Dodatek
. Vyřazení paměťové karty nebo fotoaparátu nebo převod vlastnictví
Funkce formátování a odstranění ve skutečnosti neodstraní soubory z paměťové
karty. Originální data zůstávají na kartě. Mějte na paměti, že odpovědnost za data na
paměťové kartě spočívá na vás. Následující postupy se doporučují pro případ, že se
paměťové karty nebo fotoaparátu zbavujete nebo jejich vlastnictví převádíte na jiného
majitele.
• Při vyřazení paměťové karty buď kartu fyzicky zničte, nebo použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat z karty.
• Při převodu paměťové karty do vlastnictví jiného majitele použijte komerčně
dostupný software umožňující úplné odstranění dat na kartě.
• Před vyřazením fotoaparátu nebo při převodu jeho vlastnictví použijte k úplnému
odstranění dat z interní paměti funkci formátování (strana 110).
Požadavky na počítačový systém pro instalaci softwaru (Pro
Windows)
Každá z aplikací má jiné požadavky na počítačový systém. Nezapomeňte se s těmito
požadavky seznámit ještě před použitím softwaru. Uvědomte si, že uvedené
parametry představují minimální požadavky jednotlivých aplikací. Skutečné
požadavky jsou vyšší, závisí na počtu obrázků, s nimiž budete pracovat, a také na
jejich velikosti.
0 Windows
YouTube Uploader for CASIO
Operační systém: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
• Dostatečná velikost paměti ke spuštění operačního systému
• Konfigurace počítače umožňující přehrávání videoklipů na serveru YouTube
• Konfigurace počítače umožňující přenášení videoklipů na server YouTube
Photo Transport 1.0
Operační systém
: Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)
Paměť
: Nejméně 64 MB
Prostor na jednotce pevného disku: Nejméně 2 MB
121
Dodatek
Reset – Obnovení výchozího nastavení
Tabulky v této části zobrazují výchozí nastavení, které se objevuje v nabídce REC
a PLAY po resetu fotoaparátu (strana 110).
• Pomlčka (–) označuje položku, jejíž nastavení nebylo obnoveno, nebo položku, pro
kterou nastavení reset neexistuje.
. Režim REC
Záložka „REC“
Ostření
Q (Automatické
ostření)
Rámeček
ostření
ß
Sekvence
Vypnout
Anti Shake
Vypnout
Oblast AF
Û Bod
Tlačítko L/R
Vypnout
Mřížka
Vypnout
Ikona
Nápověda
Zapnout
Paměť
b BEST SHOT:
Vypnout /
Blesk: Zapnout /
Ostření: Vypnout /
Vyvážení bílé:
Vypnout /
ISO: Vypnout /
Oblast AF: Zapnout /
Sekvence: Vypnout /
Samospoušť: Vypnout /
Pozice MF: Vypnout /
Pozice Zoomu: Vypnout
Záložka „Kvalita“
T Kvalita
(Snímky)
Normální
Úprava EV
0.0
Vyvážení bílé
Auto
122
ISO
Auto
Barevný filtr
Vypnout
Dodatek
Záložka „Nastavit“
Eye - Fi
Zapnout
Upravit
–
Formát data
–
Language
–
Zvuky
Spuštění: Zvuk 1 /
Namáčknutí: Zvuk 1 /
Expozice: Zvuk 1 /
Ovládání: Zvuk 1 /
= Ovládání:
...//// /
= Přehrát:
...////
Režim spánku
1 min
Autom. vypn.
2 min
REC/PLAY
Vypnout
Ü Vypnuto
Vypnout
Spuštění
Vypnout
USB
Mass Storage
Číslo souboru
Pokračovat
Videovýstup
–
Světový čas
–
Formátovat
–
Časov.razítko
Vypnout
Reset
–
. Režim PLAY
Záložka „PLAY“
Tisk DPOF
–
Výřez
–
Ochrana
–
Dabing
–
Kopírovat
–
Změnit velikost –
Záložka „Nastavit“
• Obsahy záložky „Nastavit“ jsou v režimech REC a PLAY shodné.
123
Dodatek
Pokud se něco nedaří...
Odstraňování poruch
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Napájení
Fotoaparát nelze
zapnout.
1)Nesprávně vložená baterie (strana 14).
2)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 15).
Pokud se baterie vybije krátce po dobití, dospěla zřejmě na
konec své životnosti a bude třeba ji vyměnit. Kupte si
samostatně dodávanou lithium-iontovou dobíjitelnou baterii
CASIO NP-80.
Fotoaparát se
náhle vypne.
1)Pravděpodobně se aktivovalo automatické vypnutí
(strana 107). Fotoaparát zase zapněte.
2)Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 15).
3)Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože je
jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před jeho
dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Fotoaparát se
Z fotoaparátu vyndejte baterii a vložte ji zpět.
nevypíná. Při stisku
tlačítka se nic
neděje.
Záznam snímku
Po stisku spouště
se snímek
nezaznamená.
1)Jestliže je fotoaparát v režimu PLAY, stiskem tlačítka
[r] (REC) jej přepněte do režimu REC.
2)Pokud se blesk nabíjí, vyčkejte, dokud se nabíjení nedokončí.
3)Pokud se zobrazí zpráva „Paměť je zaplněna“, přeneste
obrázky do počítače, odstraňte ty, které už nebudete
potřebovat, nebo použijte jinou paměťovou kartu.
Automatické
ostření nefunguje
správně.
1)Je-li znečištěný objektiv, vyčistěte jej.
2)Při kompozici záběru asi není objekt uprostřed rámečku
ostření.
3)Objekt, který fotografujete, možná není pro automatické
ostření vhodný (strana 31). Zaostřete ručně (strana 56).
4)Během expozice jste mohli pohnout fotoaparátem. Zkuste
fotografovat s funkcí Anti Shake nebo použijte stativ.
5)Fotografovat lze úplným stiskem spouště bez čekání na
automatické ostření. Nejprve spoušť namáčkněte a ponechte
automatickému ostření dostatek času na zaostření.
124
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Objekt ve
vyfotografovaném
snímku je neostrý.
Snímek asi nebyl dokonale zaostřen. Při komponování záběru
dbejte, aby byl objekt uvnitř rámečku ostření.
Blesk se
neaktivuje.
1)Pokud byl zvolen režim ? (Bez blesku), použijte jiný režim
(strana 37).
2)Pokud je baterie vybitá, nabijte ji (strana 15).
3)Pokud byl vybrán scénický režim BEST SHOT, který využívá
režim ? (Bez blesku), použijte jiný režim blesku (strana 37)
nebo si vyberte jiný scénický režim BEST SHOT (strana 50).
Na displeji červeně
bliká ikona ? (Bez
blesku) a blesk se
nespouští.
Blesk zřejmě nefunguje. Obraťte se na autorizované servisní
středisko CASIO nebo na původního prodejce. Pamatujte si, že
i když se blesk nespustí, fotoaparát můžete stále používat
k fotografování snímků bez blesku.
Fotoaparát se
během odpočtu
samospouště
vypne.
Baterie je zřejmě úplně vybitá. Baterii nabijte (strana 15).
Obrázek na displeji
je neostrý.
1)Možná je zapnuté ruční ostření, ale obraz jste nezaostřili.
Zaostřete obraz (strana 57).
2)Možná používáte pro záběr krajiny nebo portrétu režim
´ (Makro). Pro snímky krajiny nebo portrétu používejte
automatické ostření (strana 56).
3)Možná se pokoušíte při fotografování zblízka použít
automatické ostření nebo ) (Nekonečno). Při záběrech
zblízka používejte režim ´ (Makro) (strana 56).
Na obrázku na
displeji se objevuje
svislá čára.
Při fotografování velmi jasně nasvícených objektů se může na
displeji objevit svislý pruh. Jde o charakteristický jev u snímačů
CCD, známý jako „svislá šmouha“, který však není projevem
nesprávné funkce fotoaparátu. Všimněte si, že se „svislá
šmouha“ neobjevuje na fotografii, ale ve videoklipu.
Obrázky obsahují
digitální šum.
1)Kvůli tmavému objektu se pravděpodobně automaticky
zvýšila citlivost, což zvyšuje náchylnost k digitálnímu šumu.
Použijte nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe
nasviťte.
2)Zřejmě se pokoušíte fotografovat na tmavém místě při
nastaveném režimu ? (Bez blesku), což zvyšuje úroveň
digitálního šumu a obrázek se pak zdá hrubší. V takovém
případě blesk zapněte (strana 37) nebo pomocí lamp zajistěte
lepší osvětlení.
3)Fotografování s vysokou citlivostí ISO nebo s funkcí
Osvětlení může způsobit nárůst digitálního šumu. Použijte
nějakou lampu nebo jiný světelný zdroj a objekt lépe nasviťte.
125
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Vyfotografovaný
snímek nebyl
uložen.
1)Fotoaparát se mohl vypnout dříve, než se dokončilo ukládání
do paměti, a proto se snímek neuložil. Vypadá-li indikátor
baterie takto
, dobijte baterii co nejdříve (strana 19).
2)Je možné, že jste paměťovou kartu vyndali z fotoaparátu
dříve, než se dokončilo ukládání do paměti. V tomto případě
se obrázek neuložil. Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud se
operace ukládání nedokončí.
I když je osvětlení
jasné, tváře osob
na obrázku jsou
tmavé.
Na objekty nedopadá dost světla. Přepněte na režim
< (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo (strana 37),
případně proveďte úpravu EV směrem k + (strana 63).
Noční snímky
vycházejí špatně.
Při nočním fotografování použijte následující scénické režimy
BEST SHOT (strana 50).
• Noční scéna (pouze k fotografování nočních scenérií)
• Noční scéna Portrét (k fotografování osob proti noční krajině)
Při fotografování
na pláži nebo
v zimě na horách
jsou objekty příliš
tmavé.
Příčinou podexponování obrázků může být sluneční světlo
odražené od vodní hladiny, písku nebo sněhu. Přepněte na
režim < (S bleskem) kvůli synchronizaci na denní světlo
(strana 37), případně proveďte úpravu EV směrem k +
(strana 63).
Digitální zoom
Může být zapnuto časové razítko a proto se digitální zoom
(včetně zoomu HD) vypne. Použití časového razítka vypněte (strana 105).
nefunguje.
Indikátor zoomu
znázorňuje úroveň
zoomu jen do
hodnoty 5,0.
Obraz je při
záznamu
videoklipu neostrý.
1)Zaostření není možné, protože je objekt mimo rozsah ostření.
Fotografujte v přípustném rozsahu vzdálenosti.
2)Objektiv může být zašpiněn. Vyčistěte jej (strana 115).
126
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Přehrávání
Barva snímku je při Při fotografování zřejmě svítilo přímo do objektivu slunce nebo
prohlížení odlišná
jiný zdroj světla. Fotoaparát přemístěte tak, aby slunce nesvítilo
od barvy, která byla přímo do objektivu.
na displeji při
vyfotografování.
Snímky se
nezobrazují.
Tento fotoaparát neumí zobrazit snímky nekompatibilní s DCF,
které byly uloženy na paměťovou kartu v jiném digitálním
fotoaparátu.
Snímky nelze
upravovat (změna
velikosti, výřez,
otočení).
Pamatujte si, že následující typy snímků nelze upravovat.
• Videoklipy
• Snímky pořízené jiným fotoaparátem
Odstranění souboru
Soubor nelze
odstranit.
1)Soubor je zřejmě chráněný. Zrušte jeho ochranu (strana 74).
2)Nastavení „Ü Vypnuto“ může být „Zapnout“. Změňte jej na
„Vypnout“ (strana 108).
Ostatní
Zobrazuje se
nesprávné datum
a čas nebo se
nesprávné datum
a čas ukládá spolu
se snímky.
Nastavení data a času je vypnuto. Nastavte jej správně
(strana 105).
Zprávy se na
displeji zobrazují
v nesprávném
jazyce.
Je vybrán nesprávný jazyk displeje. Upravte nastavení jazyka
displeje (strana 106).
Snímky nelze
přenášet
prostřednictvím
připojení USB.
1)Příčinou může být nedokonale připojený kabel USB.
Zkontrolujte všechny spoje.
2)Může být nastaven nesprávný komunikační protokol USB.
Vyberte správný komunikační protokol USB podle typu
zařízení, k němuž fotoaparát připojujete (strany 86, 94).
3)Pokud není fotoaparát zapnut, zapněte jej.
4)Při připojení přes rozbočovač USB nemusí počítač fotoaparát
rozeznat. Fotoaparát vždy připojujte přímo do portu USB
počítače.
127
Dodatek
Problém
Možná příčina a doporučený postup
Při zapnutí
fotoaparátu se na
displeji zobrazuje
stránka nastavení
jazyka.
1)Po nákupu fotoaparátu jste neprovedli počáteční nastavení
nebo ve fotoaparátu zůstala vybitá baterie. Zkontrolujte
nastavení fotoaparátu (strany 20, 106).
2)Mohlo dojít k problému s daty interní paměti fotoaparátu.
V tomto případě proveďte reset, aby se výchozí nastavení
fotoaparátu obnovilo (strana 110). Potom nakonfigurujte
veškerá nastavení. Jestliže se po zapnutí fotoaparátu
neobjeví stránka jazykového nastavení, znamená to, že se
správa dat interní paměti obnovila.
Pokud se po zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se
na prodejnu, kde jste fotoaparát koupili, nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Datum a čas, který
byl poprvé
nastaven po
zakoupení
fotoaparátu, se při
vyjmutí baterie
z fotoaparátu
vynuloval.
Vložte do fotoaparátu baterii a znovu nastavte čas a datum
(strana 20). Po nastavení data a času nevyndávejte baterii
z fotoaparátu nejméně 24 hodin. Potom se nastavení po vyjmutí
baterie nevynuluje.
• Pokud se po vyjmutí baterie, která byla vložena déle než
24 hodin, čas a datum vynuluje na výchozí nastavení
z výroby, znamená to, že je paměť pro nastavení fotoaparátu
vadná. Obraťte se na svého prodejce nebo na autorizované
servisní středisko CASIO.
Bezprostředně po
zapnutí napájení
tlačítka nereagují.
Při použití paměťových karet s vysokou kapacitou reagují
tlačítka po zapnutí napájení se zpožděním.
128
Dodatek
Chybové zprávy
ALERT
Mohlo dojít k aktivaci ochranné funkce fotoaparátu, protože
je jeho teplota příliš vysoká. Fotoaparát vypněte a před
jeho dalším použitím vyčkejte, dokud nevychladne.
Baterie je slabá.
Napětí baterie je nízké.
Vyskytl se problém s paměťovou kartou. Vypněte
fotoaparát, vyndejte paměťovou kartu a pak ji znovu vložte
do fotoaparátu. Pokud se tato zpráva po opětovném
zapnutí fotoaparátu objeví znovu, paměťovou kartu
naformátujte (strana 110).
CHYBA karty
• Formátováním se z paměťové karty odstraní všechny
uložené soubory. Před formátováním se pokuste přenést
čitelné soubory do počítače nebo jiného paměťového
zařízení.
Zkontrolujte
připojení!
Pokoušíte se připojit fotoaparát k tiskárně, ale nastavení
USB fotoaparátu není kompatibilní se systémem USB
tiskárny (strana 79).
Soubor nemohl být
uložen, protože je
slabá baterie.
Napětí baterie je nízké, a proto nemohl být soubor obrázku
uložen.
Nelze vytvořit
složku.
Snažíte se o záznam souboru, jenže v 999. složce je již
uloženo 9 999 souborů. Potřebujete-li uložit další,
odstraňte nejprve nepotřebné soubory (strana 29).
Probíhá přenos
snímků.
Chcete jej zastavit
a vypnout napájení?
Pokoušíte se vypnout napájení v době, kdy probíhá přenos
obrazových dat prostřednictvím karty Eye-Fi (strana 97).
CHYBA OBJEKTIVU
Kdykoliv objektiv provede nějakou neočekávanou operaci,
zobrazí se tato zpráva a fotoaparát se vypne. Pokud se po
zapnutí zobrazí opět stejná zpráva, obraťte se na
autorizované servisní středisko CASIO nebo na prodejnu,
kde jste fotoaparát zakoupili.
Vložte papír!
V tiskárně došel papír.
Paměť je zaplněna
Paměť je zaplněna pořízenými obrázky nebo soubory
uloženými po úpravách. Odstraňte nepotřebné soubory
(strana 29).
Chyba tisku
Během tisku se vyskytla chyba.
• Tiskárna je vypnutá.
• Tiskárna ohlásila chybu apod.
129
Dodatek
Chyba záznamu
Při ukládání obrázku se z nějakého důvodu nezdařila
komprimace dat. Vyfotografujte snímek znovu.
ZKUSTE ZNOVU
ZAPNOUT
Objektiv přišel během pohybu do kontaktu s překážkou.
Fotoaparát se při zobrazení této zprávy automaticky vypne.
Odstraňte překážku a fotoaparát znovu zapněte.
SYSTEM ERROR
Řídící systém fotoaparátu se zhroutil. Obraťte se na svého
prodejce nebo na autorizované servisní středisko CASIO.
Karta je uzamčena.
Přepínač LOCK paměťové karty SD, SDHC
nebo SDXC vložené do fotoaparátu je
v uzamčené poloze. Pokud je karta
uzamčena, nelze na ni obrázky ukládat ani
z ní obrázky odstraňovat.
Neexistují žádné
soubory.
V interní paměti nebo na paměťové kartě nejsou žádné
soubory.
Žádné obrázky
k tisku.
Nastavte parametry
DPOF.
Nyní nejsou označeny žádné soubory k tisku. Nastavte
požadované parametry DPOF (strana 81).
Karta není
naformátována.
Paměťová karta ve fotoaparátu není naformátována.
Naformátujte ji (strana 110).
Soubor nelze
přehrát.
Soubor, který se snažíte použít, je poškozen nebo jej
v tomto fotoaparátu nelze přehrát.
Toto funkci nelze
použít.
Tato zpráva se zobrazuje částečně při operaci, při níž se
pokoušíte použít funkci, která není v kombinaci s ostatními
funkcemi povolena.
130
LOCK
Dodatek
Počet snímků/Délka záznamu videoklipu/
Doba hlasového záznamu
Fotografie
Velikost snímku
(pixely)
16 M
(4608x3456)
3:2
(4608x3072)
16:9
(4608x2592)
10 M
(3648x2736)
5M
(2560x1920)
3M
(2048x1536)
VGA
(640x480)
Kvalita
obrazu
Přibližná
velikost
souboru
Záznamová kapacita
interní paměti*1
Záznamová
kapacita paměťové
karty SD*2
Nejlepší
5,57MB
8
2791
Normální
3,71MB
12
4191
Nejlepší
4,92MB
9
3160
Normální
3,28MB
14
4740
Nejlepší
4,10MB
11
3792
Normální
2,75MB
16
5654
Nejlepší
3,38MB
13
4600
Normální
2,27MB
20
6849
Nejlepší
1,72MB
26
9040
Normální
1,22MB
37
12744
Nejlepší
1,25MB
36
12439
Normální
820kB
56
18962
Nejlepší
290kB
158
53616
Normální
240kB
192
64786
131
Dodatek
Videoklipy
Kvalita
obrazu
(pixely)
Přibližná rychlost
přenosu dat
(obnovovací
kmitočet)
HD
(1280x720)
30,2 Mb/s
(30 sn/s)
10 s*3
17 min
9s
226,3 MB
STD
(640x480)
10,6 Mb/s
(30 sn/s)
31 s
50 min
56 s
79,0 MB
Záznamová
Záznamová
kapacita
kapacita paměťové
interní paměti*1
karty SD*2
Velikost souboru
videoklip v délce
1 min
Hlasový záznam
Formát
souboru
Maximální
velikost
souboru
Velikost souboru
Záznamová kapacita
interní paměti*1
Záznamová
kapacita paměťové
karty SD*2
WAV
IMA-ADPCM
4 GB
5,5 kB/s
2 hod 21 min
796 hod 53 min
*1 Kapacita interní paměti po naformátování (cca 46,0 MB)
*2 U paměťové karty 16 GB typu SDHC (SanDisk Corporation). Skutečný počet snímků,
které lze uložit, záleží na typu používané paměťové karty.
*3 Rychlost přenosu dat interní paměti není dostatečná pro videoklipy s rozlišením HD.
Pokud je to možné, použijte paměťovou kartu typu Ultra High-Speed.
• Počty obrázků, délka videoklipů a délka hlasových záznamů jsou orientační a jsou
uváděny jen kvůli porovnání. Skutečná kapacita závisí na obsahu snímků.
• Velikost souboru a hodnoty datového toku jsou orientační a jsou uváděny jen kvůli
porovnání. Skutečné hodnoty závisí na typu fotografovaného snímku.
• Při používání paměťové karty s odlišnou kapacitou spočítejte počet snímků jako
procentuální poměr z 16 GB.
• Délka každého videoklipu může být až 29 min. Záznam videoklipu se po 29 min.
automaticky ukončí.
• Jediný záběr videoklipu pořízený v režimu „For YouTube“ může mít maximální velikost
2 048 MB nebo dobu záznamu až 15 minut.
132
Dodatek
Technické údaje
Formát souboru
Fotografie:
JPEG (Exif Verze 2.3); standard DCF (Design Rule for
Camera File System) 2.0; vyhovující DPOF
Videoklipy:
Motion JPEG AVI, zvuk IMA-ADPCM (monofonní)
Zvuk (Hlasový záznam): WAV (monofonní)
Záznamové médium
Interní paměť (prostor k ukládání snímků: 46,0 MB)
Paměťová karta SD/SDHC/SDXC
Velikosti
Fotografie:
zaznamenaných snímků 16 M (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592),
10 M (3648x2736), 5 M (2560x1920), 3 M (2048x1536),
VGA (640x480)
Videoklipy:
HD (1280x720), STD (640x480)
Efektivní počet pixelů
16,10 Megapixelů
Snímací prvek
Velikost: 1/2,3 čtverečního palce CCD
Celkový počet pixelů: 16,56 Megapixelů
Objektiv/ohnisková
vzdálenost
F2.8 (W) až 6.5 (T), f = 4,7 až 23,5 mm
(ekvivalent 35 mm kinofilmu přibližně 26 až 130 mm)
Zoom
5X optický, 4X digitální (20X v kombinaci digitálního
a optického zoomu)
Až 79,7X při kombinovaném použití zoomu HD a digitálního
zoomu (velikost VGA)
Ostření
Automatické s detekcí kontrastu
• Režimy ostření:
Automatické ostření, Makro, Supermakro, Nekonečno, Ruční
ostření
• Oblast AF:
Bod, Poměr, Tracking
Přibližný rozsah
zaostření (Fotografie)
(od okraje objektivu)
Automatické ostření: 15 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
Ostření Makro: 5 cm až 50 cm (třetí krok zoomu před
nastavením Nejširší úhel)
Ostření Supermakro: 5 cm až 50 cm
Nekonečno: 9
Ruční ostření: 15 cm až 9 (širokoúhlý záběr)
* Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
Měření
Poměr (vážený střed pro některé režimy BS) pomocí
zobrazovacího prvku
Ovládání expozice
Automatická programově řízená expozice (AE)
Kompenzace expozice
–2.0 EV až +2.0 EV (po krocích 1/3 EV)
Expozice
Závěrka CCD, mechanická závěrka
Rychlost závěrky
Fotografie (Auto): 1/2 až 1/2000 s
Fotografie (Noční scéna): 4 až 1/2000 s
* Může se lišit kvůli nastavení fotoaparátu.
133
Dodatek
Clonové číslo
F2.8 (W) až F7.9 (W) (při použití filtru ND)
* Při použití optického zoomu se velikost clony mění.
Vyvážení bílé
Auto, Denní světlo, Zataženo, Stín, Zářivě bílá zářivka, Zářivka
denní světlo, Žárovka, Ruční vyvážení bílé
Citlivost (Standardní
výstupní citlivost)
Fotografie:
Auto, ekvivalent ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600
Videoklipy: Auto
Režimy blesku
Auto, Vypnout, Zapnout, Korekce červených očí
Rozsah blesku
(Citlivost ISO: Auto)*1
Širokoúhlý záběr: 0,4 m*2 až 2,8 m
Teleobjektiv: 0,6 m až 1,2 m
*1 Rozsah je ovlivněn úrovní optického zoomu.
*2 Ostření Makro
Doba nabití blesku
Maximálně cca 5 s
Displej
Barevný TFT LCD s úhlopříčkou 2,7"
230 400 (960x240) bodů
Konektor k připojení
externích zařízení
Port USB (kompatibilní s USB Hi-Speed, nabíjení
prostřednictvím USB) / výstupní konektor AV (NTSC/PAL)
Mikrofon
Monofonní
Reproduktor
Monofonní
Požadavky na napájení Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80) x1
134
Dodatek
Přibližná životnost baterie
Všechny níže uvedené hodnoty představují přibližnou dobu při normální teplotě
(23°C), dříve než se fotoaparát vypne. Tyto hodnoty nejsou zaručeny. Nízké teploty
provozní dobu baterie zkracují.
Počet snímků (dle normy CIPA) (Provozní doba)*1
Nepřetržité prohlížení
(snímky)*2
190 sn.
4 hod
Přibližná délka nepřetržitého záznamu videoklipu*3
1 hod 40 min
Nepřetržitý záznam hlasu*4
4 hod 20 min
• Baterie: NP-80 (Jmenovitá kapacita: 700 mAh)
• Záznamové médium: paměťová karta SDHC 16 GB (SanDisk Corporation)
• Podmínky měření
*1 Přibližný počet snímků (dle normy CIPA) (Provozní doba)
Podle norem sdružení CIPA (Camera and Imaging Products Association)
Normální teplota (23°C), displej zapnut, po 30 s se střídá širokoúhlý záběr a plný
teleobjektiv, přičemž se exponují dva snímky s bleskem. Po expozici každých deseti
snímků se fotoaparát vypne a zapne.
*2 Přibližná doba přehrávání
Standardní teplota (23°C), posuv po jednom snímku cca po 10 s
*3 Přibližná doba pro opakovaný cyklus 10 minutového záznamu následovaného
odstraněním zaznamenaného souboru.
*4 Přibližná délka nepřetržitého záznamu
• Výše uvedené hodnoty předpokládají použití nové baterie, která je na začátku
měření plně nabitá. Opakovaným nabíjením se provozní doba baterie zkracuje.
• Údaje o délce záznamu a počtu snímků významně ovlivňuje frekvence používání
blesku, zoomu a automatického ostření a také doba, po kterou je fotoaparát
zapnut.
Spotřeba energie
3,7 V ss, přibližně 3,5 W
Rozměry
95,8 (Š) x 56,9 (V) x 20,7 (H) mm
(tloušťka 19,2 mm bez výčnělků)
Hmotnost
Přibližně 137 g (včetně baterie a paměťové karty)
Přibližně 120 g (bez baterie a paměťové karty)
135
Dodatek
. Dobíjitelná lithium-iontová baterie (NP-80)
Jmenovité napětí
3,7 V
Jmenovitá kapacita
700 mAh
Požadavky na provozní
teplotu
0 až 40°C
Rozměry
31,4 (Š) x 39,5 (V) x 5,9 (H) mm
Hmotnost
Přibližně 15 g
. Adaptér USB-AC (AD-C53U)
Vstupní napájení
100 až 240 V stř., 50/60 Hz, 100 mA
Výstup
5,0 V ss., 650 mA
Požadavky na provozní 5 až 35°C
teplotu
Rozměry
53 (Š) x 21 (V) x 45 (H) mm (bez výčnělků)
Hmotnost
Přibližně 37 g
136
Dodatek
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M29
MA1112-A
2011

Podobné dokumenty

EXZ88_M29_FA - Support

EXZ88_M29_FA - Support položky. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support Při vybalování fotoaparátu si ověřte, zda jsou součástí dodávky všechna níže uvedená příslušenství. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.

Více

EXJE10_M29_FA - Support

EXJE10_M29_FA - Support ušlé zisky nebo nároky třetích stran v důsledku použití produktu Photo Transport nebo YouTube Uploader for CASIO. • Společnost CASIO COMPUTER CO., LTD. není zodpovědná za jakékoli škody nebo ušlé z...

Více

Návod k použití - Support

Návod k použití - Support • Nejnovější informace o tomto produktu získáte na oficiálních webových stránkách EXILIM na http://www.exilim.com/

Více

Návod k použití

Návod k použití položky. Pokud některá chybí, obraťte se na původního prodejce.

Více

Dýdžejem za deset dní

Dýdžejem za deset dní šumu. Pak označte místo, ze kterého chcete odstranit šum (obvykle to je celý soubor/celá stopa). Opět použijte denoiser, nastavte míru odšumění a použijte jej (obvykle jsou u denoiseru dvě tlačítka...

Více