IONES č. 16 únor 2015

Transkript

IONES č. 16 únor 2015
IONES č. 16
únor 2015
Vážení čtenáři,
podruhé v tomto roce Vás oslovujeme naším e-mailovým zpravodajem. Věříme, že informace,
které přinášíme, pro Vás budou zajímavé a užitečné.
Hned první zpráva je pozitivní – v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů
napříč Středočeským krajem“ pořídíme další vybavení, se kterým jsme původně nepočítali.
Dodatečné prostředky, které jsme získali, využijeme na nákup 12 moderních multimetrů pro výuku
elektrotechniky a na pořízení 3D učebny – první v Rakovníku a vlastně v celém regionu. Možnost
promítat stroje i přírodní děje v prostorovém zobrazení je jednou z cest, jak učinit výuku ještě
zajímavější, a vede k lepšímu zapamatování faktů. Počítáme také s tím, že budeme 3D videa také
natáčet. Mimochodem, v tomto roce se poprvé dotkneme virtuální reality – v závěru roku chceme
otestovat helmu Oculus Rift. Doba, kdy bude tato technologie široce dostupná, se blíží a my
nechceme stát stranou.
Možnosti využití v technice jsou obrovské (kredit: www.nsf.gov)
Každoroční slavnostní událostí v naší škole je maturitní ples. V letošním roce proběhly dva – na
konci ledna se bavili v rytmu Rebelů třídy S4 a U3, v pátek třináctého (tentokrát února) se na parketu
objevili zombíci z E4. Že o zábavu nebyla nouze, dokazuje například záznam nástupu a půlnočního
představení lednového plesu na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=8PTJJu689Qw
Setkání v Rumunsku, kam jsme mohli zamířit díky účasti v programu Erasmus+, se jednoznačně
povedlo. Účastníci měli možnost poznat jak školu ve městě Fieni, tak místní kulturní tradice.
Prohlédli si mnohá zajímavá místa, mimo jiné navštívili Tirgoviště, Brašov se slavným „Drakulovým“
hradem Branem a hlavní město Bukurešť. Nechyběl sport a zdokonalování jazykových znalostí. Jak
napsali doslova naši cestovatelé, „celý rumunský pobyt byl pro všechny zúčastněné obrovským
přínosem. Všechna očekávání, která jsme před odjezdem měli, se naplnila.“ Další skupina z naší
školy vyrazí do francouzského Bordeaux mezi 12. a 18. dubnem. A v dalších měsících nás čeká
Bulharsko, Německo, Litva, Portugalsko…
Zříceniny Tirgoviště…a naše skupinka v Bukurešti
Není to ale jediná forma mezinárodní spolupráce, kterou plánujeme. V tomto týdnu jsme podali
žádost o financování zahraniční praxe tří studentských skupin ve vzdělávacím centru společnosti
WBS Training AG v Drážďanech. Naše dosavadní zkušenosti s touto partnerskou organizací jsou
výborné, doufáme proto, že i další stáže budou stejně přínosné. Během dvou let by se měli těchto
praxí zúčastnit naši strojaři, elektrotechnici, elektrikáři a studenti IT oboru.
Naši kolegové z WBS a jedna z jejich učeben
Chystáme se také na krajská kola odborných soutěží. Tři „želízka v ohni“ budeme mít ve
Středoškolské odborné soutěži, která se uskuteční tradičně v Kladně koncem dubna. Několik týmů
se utká v Prezentiádě, žáci třídy E3 finišují se svým projektem studentské firmy Junior Achievement,
další se zamýšlejí, jak co nejlépe postavit soutěžní parní motor. K tomu připravujeme akci Světové
školy, účast na Energetické maturitě… Rozhodně se nenudíme 
Je dobré připomenout, že letošek byl oficiálně vyhlášen „Rokem průmyslu a technického
vzdělávání“. Šikovných techniků je a bude nedostatek a našim absolventům rozhodně nehrozí, že
by se neuplatnili. Nepřeháníme, když napíšeme, že si z pracovních nabídek mohou vybírat.
Abychom studium dále obohatili, navazujeme spolupráci s dalšími firmami a vědeckými institucemi
– mimo jiné s Českou kosmickou kanceláří a Inovacentrem Českého vysokého učení technického.
O novinkách, které jsme dojednali, si budete moci přečíst v dalším čísle.