pro proškolené pacienty

Komentáře

Transkript

pro proškolené pacienty
CS
Sebekontrola srážlivosti krve – návod
pro proškolené pacienty
Část 1 –Sebetestování INR
Hodnotu INR si měřte jednou za týden a zapisujte si ji do své průkazky.
Dbejte na správné provádění měření, zejména na to, aby byla kapka krve nanesena na testovací proužek do 15 sekund.
Je-li naměřená hodnota INR mimo Vaše terapeutické cílové rozmezí, upravte
dávkování léku a hodnotu INR si znovu zkontrolujte za 2 dny.
Dohodněte se se svým lékařem, počínaje jakou hodnotou INR ho máte kontaktovat, jestliže naměřená hodnota nedosahuje cílového rozmezí.
Naměříte-li hodnotu INR vyšší než 4,5, kontaktujte svého lékaře v každém případě.
Naměřené hodnoty INR konzultujte se svým praktickým lékařem nejméně jednou za 3 měsíce.
Část 2 – Srážení krve
Srážení krve spočívá na třech pilířích: cévní stěna, krevní destičky a faktory srážlivosti.
K tvorbě faktorů srážlivosti je zapotřebí vitamin K. Vitamin K přijímáme v potravě a ve střevech ho vyrábějí bakterie.
V játrech se za pomoci vitaminu K tvoří faktory srážlivosti.
Protisrážlivé léky jako Marcumar®, Coumadin® nebo Falithrom® apod. potlačují
působení vitaminu K v játrech. Vzniká tak méně faktorů srážlivosti.
Díky tomu po užití těchto léků trvá déle, než se Vaše krev srazí.
Tento efekt Vás chrání před vznikem nežádoucích krevních sraženin, trombózy
nebo embolie ve Vašem těle.
Část 3 – Úprava dávkování
V závislosti na Vašem onemocnění Vám Váš lékař individuálně stanoví terapeutické
cílové rozmezí.
Dbejte na to, aby se Vaše hodnoty INR pohybovaly v tomto rozmezí. Jestliže se Vaše
hodnoty pohybují v tomto cílovém rozmezí, jste v nejvyšší možné míře chráněni před
vznikem trombózy či embolie a před krvácením.
Je-li Vaše hodnota INR v terapeutickém cílovém rozmezí, dále užívejte předepsanou
dávku svého léku.
Je-li Vaše hodnota INR příliš vysoká, stoupá riziko krvácení.
Je-li Vaše hodnota INR příliš nízká, stoupá riziko trombózy.
Jestliže se Vaše hodnota INR pohybuje mimo terapeutické cílové rozmezí, je nutné upravit dávkování.
Je-li hodnota INR příliš vysoká, musíte užívat méně tablet.
Je-li hodnota INR příliš nízká, musíte užívat více tablet.
Dva dny po úpravě dávkování léku si svou hodnotu INR znovu zkontrolujte.
Pokud se Vaše hodnota INR vrátila do Vašeho terapeutického cílového rozmezí, můžete
další měření provést jako obvykle za týden a užívat předepsanou dávku léku.
Jestliže se Vaše hodnota INR ještě nenachází ve Vašem terapeutickém cílovém rozmezí,
je nutná další úprava dávkování léku. V takovém případě si hodnotu INR změřte v krátkém čase znovu.
Jestliže se pak naměřená hodnota INR nachází v terapeutickém cílovém rozmezí, můžete užívat léky v předepsané dávce a měření zopakovat až za týden.
Pokud se hodnota INR stále ještě nevrátila do terapeutického cílového rozmezí, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
Část 4 – Stravování a nestandardní situace
Mějte na paměti, že různé potraviny obsahují různé množství vitaminu K.
Přijímáte-li vyváženou stravu, máte zpravidla rovnoměrný přísun vitaminu K. Jestliže
se ale přísun vitaminu K ve Vaší stravě výrazně změnil (např. při hubnutí, dietě apod.),
měřte si svou hodnotu INR častěji.
Případně upravte dávkování svého protisrážlivého léku, jak je podrobně popsáno výše v
části 3.
Rovněž konzumace alkoholu může ovlivňovat hodnoty INR. Sebetestováním hodnot
INR si můžete vyzkoušet, zda a jak se tyto hodnoty mění v důsledku konzumace alkoholu. Může se stát, že bude nutné přizpůsobit dávkování léku.
Uvědomte si také, že hodnoty INR může ovlivnit i vynechání dávky léku nebo užívání
nových léků navíc. Také v těchto případech si své hodnoty INR měřte častěji.
Informujte svého ošetřujícího lékaře (zejména před zákroky jako je aplikace injekce
nebo operace), že užíváte protisrážlivé léky.
Před případnou operací se dohodněte se svým ošetřujícím lékařem, zda a odkdy musíte
užívání protisrážlivého léku přerušit.
Případně se zeptejte, zda budete po dobu léčby potřebovat jiné náhradní léky.
Jestliže se chystáte odcestovat, přibalte si svůj přístroj CoaguChek® do svého příručního
zavazadla.
Ujistěte se, zda si s sebou berete také dostatek léků, testovacích proužků, lancet a náhradních baterií.
Ilustrace byly použity s laskavým svolením © Ulrike Didjurgeit z Pracovní skupiny pro školicí a léčebné programy při DIeM
(Institut für evidenzbasierte Medizin - Ústav pro medicínu založenou na důkazech), Kolín nad Rýnem.
Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim
www.roche.de/diagnostics
➀ 1115

Podobné dokumenty

antikoagulace guidelines

antikoagulace guidelines Krvácení je nejčastější komplikace podávání AVK, zejména pokud nemocný současně požívá jiné léky ovlivňující krevní srážení (např. ASA a další antiagregancia či nesteroidní antiflogistika). Riziko ...

Více

Jak využíváme E-health u Zdravotnické záchranné služby

Jak využíváme E-health u Zdravotnické záchranné služby • 03:40 – 03:45 - měření parametrů životních funkcí + registrace EKG křivky a její přenos na KJIP FN : GCS 4-56, TK 80/60 mm Hg, TF 100/min, DF 15/min, SpO2 na vzduchu 80%, laktát 4,2 mmol/l

Více

Cyklus: HP4/11 - Hemokoagulační stanovení systémy POCT

Cyklus: HP4/11 - Hemokoagulační stanovení systémy POCT čaje nestačí, neboť lze očekávat přetrvávání efektu takto přijatého vitaminu K nejméně po dobu několika dalších dní. Nadto před měsícem došlo ke snížení dávky warfarinu a následně po 14 dnech došlo...

Více

IFU Template

IFU Template Imunoreaktivita protilátky CONFIRM anti-Tyrosinase (T311) byla stanovena také testováním řady specifických neoplastických tkání fixovaných ve formalínu a zalitých v parafínu, výsledky jsou následuj...

Více

Stratamed - Viditelně lepší hojení

Stratamed - Viditelně lepší hojení propouští vzduch a je voděodolná. Před aplikací je nutné ránu co nejdokonaleji zbavit nadměrného výpotku či tekutiny. Aplikujte velmi tenkou vrstvu gelu Stratamed® na postižené místo a nechte zasch...

Více

VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary Antibody

VENTANA anti-E-cadherin (36) Mouse Monoclonal Primary Antibody použít jako pomůcku při odlišení lobulárního karcinomu in-situ či invazivního lobulárního karcinomu od duktálního karcinomu prsu in situ nebo od invazivního duktálního karcinomu prsu. Tato protilát...

Více