Discovery Endeavor

Komentáře

Transkript

Discovery Endeavor
Sheffield
Discovery
Endeavor
Sheffield Measurement Inc.
Historie produktů Sheffield pro dimenzionální měření
se datuje již od roku 1906, počínaje výrobou nástrojů
pro měření závitů a speciálních měřicích zařízení.
Tato společnost vyvinula své první komparátory již
v dvacátých letech a v roce 1938 uvedla měřicí nástroj
Precisionaire®, který stal světovým standardem.
V roce 1965 společnost Sheffield vyrobila první
zařízení pro souřadnicové měření Cordax®.
Společnost Sheffield Measurement je v dnešní době
i nadále světovou špičkou v oblasti dimenzionálního
měření a kontrolních systému.
Společnost Sheffield Measurement je součástí
skupiny Hexagon Metrology, největšího seskupení
mezinárodních značek na trhu dimenzionální
metrologie.
Produkty Sheffield mají podporu rozsáhlé evropské
servisní sítě skupiny Hexagon Metrology, která
zajišťuje instalaci, školení, záruku, údržbu, pomoc
při použití a služby v oblasti dimenzionálního
měření.
Precizní rozměrová kontrola.
Přesně tam, kde ji potřebujete.
Nejlepší řešení pro ty nejnáročnější požadavky
Společnost Sheffield Measurement dokáže uspokojit i ty
nejvyšší nároky na kvalitu dílů, požadavky na nulové procento
defektu a výrobu just-in-time.
Odolné souřadnicové měřicí stroje (SMS) společnosti Sheffield
Measurement dokáží spolehlivě pracovat ve všech typech
výrobních prostředí a bez kompromisů zaručují stejnou
přesnost měření, jakou lze dosáhnout v kontrolní laboratoři.
Výkonné programovací prostředí PC-DMIS z těchto zařízení
učiní ty nejvšestrannější kontrolní nástroje ve vaší továrně. SMS
Sheffield se vyznačují nedostižným výkonem, díky kterému
můžete provádět častější kontroly na větším počtu vzorků.
Všestranný pomocník
Potřebujete provést rychlé měření, nebo spustit kompletní
kontrolu celé součásti? V obou případech není nutné žádné
složité nastavení.
Během pár minut můžete převést soubor CAD na kompletní
a optimalizovaný program dimenzionální kontroly.
Navíc můžete nechat hlavní kontrolní práci na operátorech
obráběcích strojů přímo na jejich stanovišti. Výsledky kontroly
můžete mít k dispozici v reálném čase, takže první výskyt
chyby se nepromítne do dalších výrobních cyklů. Nahraďte
těžkopádné postupy manuálního měření s nedokonalou
možností opakování plně automatizovanými SMS, navíc
za konkurenceschopnou cenu v porovnání s mnohými
manuálními přístroji.
A co je nejdůležitější, získáte kombinaci spolehlivého
hardwaru a snadno použitelného softwaru, která boří mýty
o tom, že SMS jsou nákladné a těžko použitelné nástroje,
které dokáží ovládat pouze draze placení experti. Sami
poznáte rychlou návratnost své investice díky zařízení,
které usilovně pracuje na snížení zmetkovosti, úspoře času
a spokojenosti zákazníků.
discovery II
TM
Funguje jako obráběcí stroj
pro kontrolu kvality.
Dostupné, plně automatické
systémy SMS
Povyšte produktivitu, hospodárnost a spolehlivost na vyšší
úroveň s SMS Sheffield Discovery II. Díky výkonu, který
Discovery II již od roku 1997 dokazuje v menších provozech
i velkých výrobních závodech, tento produkt skvěle překlenuje
propast mezi nízkou cenou a vysokým výkonem. Ověřuje
kvalitu dílu až 20krát rychleji než manuální metody, kontroluje
nastavení obráběcích systémů a urychluje automatické řízení
procesu s jednoduchostí technologie plug-and-play.
Bok po boku s obráběcími systémy
Díky využití pokročilých kompozitních materiálu a provedení
ve stylu obráběcích strojů je Discovery II přirozeným řešením
pro kontrolu v provozu i v laboratoři. Mobilní podstavec
umožňuje přesun na požadované místo kontroly. Zařízení
stačí zapojit, připojit jeho počítač a můžete spustit měření.
Součástí standardní výbavy je automatická kompenzace
teploty, takže není vyžadováno zajištění teploty okolního
vzduchu. Podobné je to s údržbou. V zařízení stačí občas
promazat ložiska (postup na pět minut), a to je vše.
Přesnost v každém výrobním prostředí
Skenování v dosahu
Tlumící účinek mechanických ložisek a pokročilých
kompozitních materiálů umožňuje SMS Discovery II pracovat
prakticky bez ohledu na vibrace a pohyb výrobní linky. Díky
svému výkonu jde o ideální řešení kontroly rozměru ve
výrobní fázi.
Díky nedávnému uvedení skenování do třídy SMS Discovery II
společnost Sheffield přelomově zvýšila dostupnost skenování.
Kompaktní systém Discovery II s odolnou konstrukcí pro
výrobní prostředí vybavený sondou SP25M nabízí kombinaci
skenování a bodového měření ve stejné části programu,
s automatickou výměnou zakončení a modulů, a dosahuje
tak optimální Flexibility a krátké doby cyklu.
endeavor
TM
Odolnost pro výrobní linku.
Inteligence pro kontrolní laboratoř.
Přesnost v dostupném provedení
Souřadnicové měřící stroje (SMS) Endeavor přinášejí novou
úroveň výkonu při kontrole a jsou vhodné pro výrobní linky
i kontrolní laboratoře. Můžete se spolehnout na dosud
nedostupný výkon ukrytý v cenově výhodném zařízení,
které dokáže pracovat v každém výrobním prostředí. Žádné
SMS až dosud nedisponovaly takovými možnostmi a žádné
laboratorní zařízení nebylo tak dostupné.
Pokročilá kinematická konstrukce
Odolná a přesto odlehčená konstrukce a optimální umístění
ložisek umožňují zařízení Endeavor přesnější ovládání bez
zkreslení pohybem systému. Design produktu Endeavor je ze
své podstaty odolný proti vibracím, takže vám budou stačit
standardní elastomerické izolační podložky. Kompenzace
teploty v reálném čase umožňuje dosáhnout garantované
přesnosti i při změně teploty v rozmezí až ±5° C, díky čemuž
může tento produkt dodávat plný výkon i v situacích, které
již přesahují schopnosti ostatních SMS systémů.
Vyšší spolehlivost,
nižší provozní náklady
Větší flexibilita a přesnost měření
díky průběžnému skenování
Srdcem pohybového systému XY produktu Endeavor je
lineární magnetický pohon bez pohyblivých částí, takže
zařízení neobsahuje žádné řemeny, kladky ani jiné mechanické
části se sklony k opotřebení, přetržení či nutností seřizování.
Výsledkem je pozoruhodně tichý stroj s plynulým pohybem,
který se snadno udržuje a obvykle nevyžaduje jiný servis, než
pravidelnou kalibraci.
Skenování je efektivní a přesný způsob, jak rychle automaticky
shromažďovat velká množství dat.
Při použití SMS Endeavor s výbavou pro skenování je možné
za stejnou a často ještě kratší dobu získat větší množství dat
než při použití konvenčního testování dotykovou sondou.
Rychleji a přesněji získáte souhrn údajů o rozměrech, poloze,
to vše s vysokou úrovní opakovatelnosti a přesnosti, a tím
zlepšíte celkový výkon kontroly.
Kontrolní software
Nejrozšířenější kontrolní software
v tomto odvětví
Software PC - DMIS™ společnosti Hexagon
Metrology nabízí to nejucelenější řešení pro
současné metrologické aplikace. Díky té největší
bázi měřicího a kontrolního softwaru a dostupnosti
v celé řadě jazyků je prostředí PC-DMIS ideální pro
kontrolní operace v rámci celé společnosti, ať již
pro jeden závod nebo pro více pracovišť po celém
světě.
Přizpůsobení pro váš způsob použití
Systém PC - DMIS obsahuje plně konfigurovatelné,
intuitivní grafické uživatelské rozhraní, které vás provede
programováním dílu, nastavením a kontrolou. To umožňuje
všem uživatelům bez ohledu na jejich zkušenosti rychle,
účinně a přesně provádět měření čehokoli od jednoduchých
hranolových dílů až po složité zahnuté povrchy.
Plně vybavený metrologický
software
Prostředí PC-DMIS PRO™ nabízí základní intuitivní grafické
uživatelské rozhraní (bez CAD) se sadou průvodců, které
pomohou operátorovi rychle si osvojit a ovládat hlavní
kontrolní funkce.
Tento produkt zahrnuje následující funkce:
• Kompletní programovací prostředí včetně
programovacích funkcí vyšší úrovně.
• Přizpůsobitelné nabídky.
• Rutiny Quick Start™ pro kvalifikaci sondy, vyrovnání
součástí a funkci Hyper Reporting.
• Algoritmy s certifikací PTB.
• Plná sada přizpůsobitelných nástrojů pro tvorbu sestav
a rozšířené nástroje Hyper Reporting.
• Intuitivní nástroj Probe and Go™, který automaticky
rozpozná typy prvků a vytvoří interaktivní grafickou
reprezentaci dílu.
Systém PC-DMIS zvyšuje výkon při programování dílu
a vylepšuje produktivitu měření díky rychlým spouštěcím
rutinám kvalifikace sondy, vyrovnání dílu a výstupu sestavy,
stejně jako automatickému rozpoznávání funkce a rychlým
a jednoduchým rutinám pro individuální měření.
Možnost plné 3D animace včetně digitalizovaných obrazů
dílů a upnutí dílu ve stroji umožňuje vizuálně ověřit nastavení
a program před zahájením vlastní kontroly dílu.
Přidaná možnost importu
souborů CAD
Přidává skenování
a tenkostěnné díly
Prostředí PC-DMIS CAD™ zahrnuje všechny funkce PC-DMIS
PRO plus:
• Možnost plné 3D animace včetně digitalizovaných
obrazů dílů a upnutí dílu ve stroji, takže operátor může
vizuálně ověřit nastavení a program před zahájením
vlastní kontroly dílu.
• Dokumentace neznámého dílu pro generování
počítačových modelů pro aplikace reverzního
inženýrství.
• Nativní stahování formátů VDAFS, IGES, DXF, DWG,
STEP, XYZIJK, STL, DES a DMIS.
• Doplněk v podobě rozhraní Direct CAD Interface™ (DCI)
pro vytvoření programů dílů přímo v modelech CAD
pomocí nativních algoritmů a nástrojů systému CAD.
• Doplněk Direct CAD Translator™ (DCT) umožňuje
použití nativního modelu CAD i v případě, že uživatel
nevlastní daný systém CAD.
Vedle funkcí PC-DMIS PRO a PC-DMIS CAD zahrnuje
prostředí PC-DMIS CAD++™ funkce skenování a digitalizace,
které umožňují rychlé a účinné měření složitých tvarů, jako
jsou lopatky turbíny, vrtáky, modely, plechové díly a další
zahnuté tvary.
Tento produkt zahrnuje následující funkce:
• Digitalizace rovných, rotačních, otevřených
či uzavřených tvarů a ploch.
• Digitalizace obvodu, profilu, a obruby.
• Simulace sondy.
• Kompletní sada měřicích nástrojů pro tenkostěnné
produkty.
Programování offline přináší vyšší efektivitu
jeho měřící kapacitu. Celý program lze vytvořit bez SMS,
a zároveň ho i ověřit před jeho uvedením do výroby. Je-li
potřeba ověřit či aktualizovat databázi CAD, systém PCDMIS může načíst výsledky kontroly přímo do systému CAD.
Snadno použitelné okno s jazykem Visual Basic umožňuje
vytvořit své vlastní grafické zprávy pomocí přetažení
myší, což usnadňuje zahrnutí textu, grafů, dokumentů, log
a bitmapových obrázků.
Systémy PC-DMIS CAD a PC-DMIS CAD++ podporují online
i offline programování a jsou doplněny grafickými modely
dílů a simulacemi dráhy sondy, což může pomoci opravit
chyby v programu ještě před jeho načtením do výrobní linky.
Možnosti vytváření programu offline zvyšuje produktivitu tím
že, nepotřebuje SMS na tvorbu programu, čímž nesnižuje
Discovery II CMM - Výkon a rozměry
Modely
Měření
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
Výkonnostní údaje
MPEE (μm) (1)
MPEP (μm) (2)
MPETHP/t (μm/s) (3)
Max. 3D rychlost (mm/s)
Max. 3D zrychlení (mm/s2)
Max. hmotnost dílu (kg)
Hmotnost SMS (kg) - přibližně
Tlak přívodu vzduchu – Spotřeba vzduchu
Požadované napájení
Relativní vlhkost
Provozní rozsah teplot
Rozměry
A - Šířka (mm)
B - Délka (mm)
C - Výška (mm)
D - Výška stolu (mm)
E - Vzdálenost od stolu k X (mm)
Modely
D-8
D-12
D-28
500
600
400
500
900
400
760
1000
600
5.0 + L/200
4.5
6.5 / 85
250
250
430
880
880
1500
113
158
680
540
720
1215
Bez požadavku na vzduch
100-240 V stř. +10% -15%, 50-60 Hz
20-90 % bez kondenzace
15-40 °C
1025
1338
2265
980
568
1025
1669
2265
980
568
1525
2076
2594
787
773
D-8
D-12
D-28
MPEE = Maximum Permissible Error – maximální přípustná chyba pro měření velikosti, podle ISO 10360-2
MPEP = Maximum Permissible Probing Error – maximální přípustná chyba sondy, podle ISO 10360-2
(3)
MPE THP/t = Maximum Permissible Scanning Probing Error – maximální přípustná chyba sondy při skenování, podle ISO 10360-4
(1)
(2)
Výkonnostní hodnoty platí pouze při splnění následujících specifikací:
- Okolní teplota: 20 ± 2 °C
- Max. odchylka teploty vzduchu: 2 K/h – 2 K/24h
- Max. prostorový gradient: 1 K/m (všechny modely)
- Max. vibrace podlahy: amplituda 2 μm špička-špička / frekvence 5-50 Hz
MPEE – MPEP: Testy prováděny s TP6
MPE THP/t: Testy prováděny s SP25M
Rozměry viz výše.
Výška je uváděna se základním podstavcem.
Zobrazený model D-28.
(1)
(2)
(3)
Endeavor+TM CMM - Výkon a rozměry
Modely
Měření
X (mm)
Y (mm)
Z (mm)
9.9.7
9.12.7
9.15.7
9.12.10
9.15.10
12.15.10
900
900
660
900
1200
660
900
1500
660
900
1200
1000
900
1500
1000
1200
1500
1000
Výkonnostní údaje
MPEE (µm) (1)
MPEP (µm) (2)
MPETHP/t (µm/s)
MPEE (µm) (1)
MPEP (µm) (2)
MPETHP/t (µm/s)
Standardní rozsah teplot 18÷22 °C
2.5 + L/333
2.5
3.0 / 80
(3)
(3)
Max. 3D rychlost (mm/s)
Max. 3D zrychlení (mm/s2)
Max. hmotnost dílu (kg)
Hmotnost SMS (kg) - přibližně
Tlak přívodu vzduchu - Spotřeba
Požadované napájení
Relativní vlhkost
Provozní rozsah teplot
Rozměry
A - Šířka (mm)
B - Délka (mm)
C- Výška (mm)
D - Výška stolu (mm)
E - Vzdálenost od stolu k X (mm)
Modely
2.8 + L/263
3.0
3.0 / 80
650
650
1700
1700
1000
1000
2450
2750
650
1700
1250
3050
3.3 + L/250
4.0
4.0 / 80
650
650
1700
1700
1000
1250
2800
3100
1200
2000
1000
1200
2500
1000
1200
3000
1000
Standardní rozsah teplot 19÷21 °C
2.8 + L/263
3.5
4.0 / 80
Rozšířený rozsah teplot 15÷25 °C
12.20.10 12.25.10 12.30.10
2.8 + L/263
3.5
4.0 / 80
Rozšířený rozsah teplot 17÷23 °C
575
1700
1500
4350
3.3 + L/250
4.0
4.0 / 80
575
575
1700
1700
1800
2000
5100
5900
575
1700
2000
8700
4,2 Bar - 85 L/min
115-230 V stř. ± 10 %, 50-60 Hz
20-90 % bez kondenzace
10-40 °C
1618
2083
2908
707
825
9.9.7
1618
2388
2908
707
825
9.12.7
1618
2692
2908
707
825
9.15.7
1618
2388
3620
707
1180
9.12.10
1618
2692
3620
707
1180
9.15.10
1923
2692
3670
758
1180
12.15.10
1923
1923
1923
3201
3709
4217
3670
3670
3785
758
758
875
1180
1180
1180
12.20.10 12.25.10 12.30.10
MPEE = Maximum Permissible Error – maximální přípustná chyba pro měření velikosti, podle ISO 10360-2
MPEP = Maximum Permissible Probing Error – maximální přípustná chyba sondy, podle ISO 10360-2
(3)
MPE THP/t = Maximum Permissible Scanning Probing Error – maximální přípustná chyba sondy při skenování, podle ISO 10360-4
(1)
(2)
Standardní rozsah teplot
- Okolní teplota: 18-22 °C (modely 9.y.z); 19-21 °C (modely 12.y.10);
- Max. odchylka teploty vzduchu: 1 K/h – 2 K/24h (modely 9.y.z); 1 K/h – 1 K/24h (modely 12.y.10)
- Max. prostorový gradient: 1 K/m (všechny modely)
Rozšířený rozsah teplot
- Okolní teplota: 15-25 °C (modely 9.y.z); 17-23 °C (modely 12.y.10);
- Max. odchylka teploty vzduchu: 2 K/h – 5 K/24h (modely 9.y.z); 2 K/h – 3 K/24h (modely 12.y.10)
- Max. prostorový gradient: 1 K/m (všechny modely)
- Max. vibrace podlahy: amplituda 1 μm špička-špička / frekvence 5-50 Hz
MPEE – MPEP: Testy prováděny s TP200 nebo TP7M
MPE THP/t: Testy prováděna s SP25M nebo SP600M
Rozměry viz výše.
Uvedené nákresy slouží pouze pro ilustraci.
Všechny specifikace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění změněny.
E - 10/06
Hexagon Metrology s.r.o.
Turkova 828/20
149 00 Praha 4
Tel.: +420 272 680 830
Fax: +420 272 680 833
[email protected] www.hexagonmetrology.com

Podobné dokumenty

Dea GaNTRY liNe

Dea GaNTRY liNe znamená možnost vizuální kontroly nastavení i programu ještě před skutečnou kontrolou dílce,  dokumentaci k neznámým dílům k vytváření počítačových modelů pro aplikace reverzního inženýrství,  na...

Více

váš průvodce do světa průmyslové metrologie

váš průvodce do světa průmyslové metrologie odlitků apod.. Rychloupínací systém umožňuje jeho ustavení prakticky kdekoli, dokonce na měřenou součást, či přímo v obráběcím stroji nebo na dílně.

Více

CMM 2004_OEM

CMM 2004_OEM UDS universal datum sphere MCG machine checking guage Cables Tools Boxes

Více

3D souřadnicové stroje

3D souřadnicové stroje průmyslu a strojírenství velkých kusů. Stroje se dodávají v manuálním i CNC provedení pro měření, digitalizaci, skenování nebo orýsování. • Stroje řady LAND je možno vybavit jak klasickým dotykovým...

Více

Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICROHITE

Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICROHITE Pohyb v uživatelském rozhraní ........................................................................................... 4  Používání myši ............................................................

Více

PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB

PC-DMiS - Hexagon Metrology Nordic AB Jedná se o nejpřesnější reprezentaci originálu. Použití rozhraní DCI zajistí místo v systému CAD. Překladač DCT (Direct CAD Translator) převádí model CAD přímo z jeho nativního formátu do formátu P...

Více

romer absolute arm

romer absolute arm certifikaci podle normy ISO 10-360-2, takže je dokonalým přenosným doplňkem stacionárních SMS. Měřicí rameno ROMER Absolute Arm Compact je vybavené technologií prověřenou řadou ROMER Absolute Arm. ...

Více

Leták SolidWork Premium

Leták SolidWork Premium úlohy, usnadňují pracovní postupy a  pomohou vám rychle definovat formu, vhodnost použití a  funkčnost vašich návrhů. Software SOLIDWORKS Premium jako součást řešení SOLIDWORKS pro vývoj výrobků za...

Více