RAKU-TOOL Plniva a pomocné materiály pro epoxidové a

Komentáře

Transkript

RAKU-TOOL Plniva a pomocné materiály pro epoxidové a
RAKU-TOOL® Plniva a pomocné materiály
pro epoxidové a polyuretanové systémy
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
AC-9002
PC - Rev.-Status: 01- 2014/07/01
strana 1/2
Lehké minerální plnivo
Barva: Šedá
3
Hustota: 0,60-0,85 g/cm
3
Měrná hmotnost: 0,35 – 0,4 g/cm
Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.
Balení: 20 kg
AC-9004
Anorganické plnivo
Barva: Bílá
3
Hustota: 2,4 g/cm
3
Měrná hmotnost: 1,6 g/cm
Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.
Balení: 25 kg, 1000 kg
AC-9101
PVA formovací plnič
Film vytvářející Polyvinyl-Alkohol-Separátor, může být použit jako plnič pro porézní
povrchy
Barva: Zelená
Balení: 1 kg, 4,5 kg
AC-9102
Pastový separátor
Separátor na bázi vosku pro všeobecné použití. Leštitelný povrch.
Barva: Bílá
Balení: 12x1 kg
AC-9103
Tekutý separátor
Tekutý separátor na bázi vosku pro oddělení všech povrchů a detaily obsahujících
forem a povrchů. Leštitelný povrch.
Barva: Bílá
Balení: 6x0,75 kg, 4x3,75 kg
®
RAKU-TOOL Plniva a pomocné materiály
pro epoxidové a polyuretanové systémy
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
PC - Rev.-Status: 01- 2014/07/01
strana 2/2
Skladování
Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba
skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší
době.
Hygiena při práci
Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení
s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech
RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 8-10 | D-72661 Grafenberg
T +49.71 23. 93 42-1600
F +49.71 23. 93 42-1666
E [email protected]
www.rampf-gruppe.de
Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu
našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů
v souvislosti s Vaším konkrétním použití, zkušenostmi atd. Vlastní použití
materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědni. Zaručujeme
bezvadnou kvalitu odpovídající našim všeobecným podmínkám prodeje a
dodání.

Podobné dokumenty

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa popř. odsávání prachových částic vzniklých při obrábění bloků.

Více

formy zenith - ITES spol. s ro

formy zenith - ITES spol. s ro OP1OO - obrubník parkový

Více

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952 *měřeno při maximální tloušťce vrstvy, dle údajů v tabulce

Více

Pozvánka Productronica 2015

Pozvánka Productronica 2015 Spojujeme techniku, kvalitu a servis

Více

RAKU-TOOL EI-2500 / EH-2970-1 Epoxidový infusní systém

RAKU-TOOL EI-2500 / EH-2970-1 Epoxidový infusní systém Po počátečním vytvrzení po dobu 12-24 hodin při pokojové teplotě, musí být díl postupně zahříván na teplotu 120°C, k úplnému vytvrzení dílu dojde za dobu 14 hodin při teplotě 120°C. Následné ochlaz...

Více

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkrat...

Více

RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí

RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkrat...

Více

Thonauer illustriert 29

Thonauer illustriert 29 skenerem umoÏÀují inteligentní ovládání DC-RS250. Parádním pfiíkladem pro Lean Manufacturing je kombinace DC-RS250 s rychle vytvrzovací tûsnicí a tvarovací mûkkou pûnou RAKU-PUR® Speed firmy RAMPF P...

Více

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel

Nerezavějící, austenitická chromnikl-molybdenová ocel Mechanické vlastnosti  Optimálních vlastností z hlediska zpracování se dosahuje tepelnou úpravou v rozsahu teplot mezi 1000 a 1080°C s následným rychlým ochlazením na vzduchu či ve vodě.

Více