RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí

Komentáře

Transkript

RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1 Epoxidový licí
RAKU-TOOL® EC-2402 / EH-2902-1
Epoxidový licí systém
Kovem plněný
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
PC - Rev.-Status: 01- 2015/03/11
Vlastnosti
• Univerzální použití
• Minimální sedimentace
• Dobré mechanické vlastnosti
• Dobrá zabíhavost
• Opracovatelný, tvrdý povrch
strana 1/2
Použití
• Slévárenské modely
• Kopírovací modely
• Formy pro tváření kovu
• Všeobecné využití v modelárnách
Vlastnosti při zpracování
Barva
opticky
Směšovací poměr
Hustota
Viskozita při 25 °C
hmot. díly
ISO 1183
DIN 53019-1
3
g/cm
mPa·s
EC-2402
EH-2902-1
černá
jasná
100
15
cca. 2,84
100000-200000
cca. 0,96
1000-2000
EC-2402 / EH-2902-1
Viskozita směsi při 25 °C
DIN 53019-1
Doba zpracování při 25 °C
Max. tloušťka stěny
Vyformování po
1000 ml
mPa·s
Min
mm
h
25000-30000
130 - 140
40
18
Po vytvrzení / mechanické vlastnosti
Vytvrzení: 7 dní při pokojové teplotě nebo 14h při 40°C
Barva
EC-2402 / EH-2902-1
černá
opticky
Hustota
ISO 1183
Tvrdost Shore D
ISO 868
Koeficient teplotní roztažnosti
ISO 11359
Teplotní tvarová stálost, HDT
ISO 75
°C
55 – 60
Teplota skleného přechodu, Tg
DSC
°C
55 – 60
Pevnost v tlaku
ISO 604
MPa
100-105
E-Modul pevnost v tlaku
ISO 604
MPa
5500-6000
Pevnost v ohybu
ISO 178
MPa
75-80
E-Modul pevnost v ohybu
ISO 178
MPa
5000 – 5500
mm / m
0,6
Lineární smrštění*
*měřeno při maximální tloušťce vrstvy, dle údajů v tabulce
g/cm
3
-6
10 K
-1
cca. 2,2
85-90
50 - 60
®
RAKU-TOOL EC-2402 / EH-2902-1
Epoxidový licí systém
Kovem plněný
© RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
PC - Rev.-Status: 01- 2015/03/11
strana 2/2
Zpracování
Teplota obou komponent před smícháním a při zpracování by měla být 20°C – 25°C.
Komponenty v udaném míchacím poměru dobře promíchejte.
Doporučujeme směs od vakuovat.
Balení
®
RAKU-TOOL EC-2402
®
RAKU-TOOL EH-2902-1
6 x 1,86 kg / 13,5 kg
2,02 kg / 22 kg
Skladování
Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba
skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší
době.
Hygiena při práci
Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení
s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech.
RAMPF Tooling Solutions GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 8-10 | D-72661 Grafenberg
T +49.71 23. 93 42-1600
F +49.71 23. 93 42-1666
E [email protected]
www.rampf-gruppe.de
Naše technické rady pro zpracování materiálů odpovídají dnešnímu stavu
našich znalostí. Přesto nezapomínejte na vlastní zkoušky materiálů
v souvislosti s Vaším konkrétním použití, zkušenostmi atd. Vlastní použití
materiálů je mimo naši kontrolu a jste za ně plně odpovědni. Zaručujeme
bezvadnou kvalitu odpovídající našim všeobecným podmínkám prodeje a
dodání.

Podobné dokumenty

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952

RAKU-TOOL EC-2400 / EH-2909, EH-2952 RAKU-TOOL® EC-2400 / EH-2909, EH-2952-1

Více

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a

RAKU-TOOL EL-2200 / EH-2900 Epoxidová laminační a Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkrat...

Více

RAKU-TOOL EG-2105 / EH-2950-1 Epoxidová

RAKU-TOOL EG-2105 / EH-2950-1 Epoxidová Po počátečním vytvrzení po dobu 12-24 hodin při pokojové teplotě, musí být díl postupně zahříván na teplotu 120°C, k úplnému vytvrzení dílu dojde za dobu 14 hodin při teplotě 120°C. Následné ochlaz...

Více

RAKU-TOOL® Epoxidové licí systémy

RAKU-TOOL® Epoxidové licí systémy teplená odolnost (120°C), neplněná, nízká viskozita, pomalejší čas zpracování tepelná odolnost (190°C), neplněná, dobrá smáčivost tkanin, rychlý čas vytvrzení tepelná odolnost (190°C), neplněná, do...

Více

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál

RAKU-TOOL SB-0240 blokový materiál Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa popř. odsávání prachových částic vzniklých při obrábění bloků.

Více

formy zenith - ITES spol. s ro

formy zenith - ITES spol. s ro OP1OO - obrubník parkový

Více

Pozvánka Productronica 2015

Pozvánka Productronica 2015 Spojujeme techniku, kvalitu a servis

Více