DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Komentáře

Transkript

DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
DĚJINY UMĚNÍ
A ARCHITEKTURY
večerní kurz - příprava na VŠ
4 semestry
I. semestr
05.10.2016 - 25.01.2017
 přednášející z FF UK, ČVUT, Národní galerie
 české, evropské i světové dějiny od pravěku po současnost
 večerní přednášky 1x týdně, středa, v centru Prahy
 návazné další semestry
 UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA
5. října 2016 – info agentura

Egyptské památky a umění  Antická kultura  Architektura Řecka a Říma 
Křesťanská antika  Byzanc  Románská architektura  Gotická architektura
a umění  Renesanční umění a architektura  Barokní sochařství a malířství 
Barokní architektura  Moderní umění 19. a 20. století
 Impresionismus  Secese  Kubismus  Avantgarda  Pop-art
AHA PR Agency, s.r.o.
Na Pankráci 30, Praha 4
tel. 241 442 070 e-mail: [email protected]
www.agentura-aha.cz

Podobné dokumenty

Dějiny výtvarné kultury

Dějiny výtvarné kultury 4. Kréta a Mykény, kultura starověkého Řecka 5. Etruskové a umění starověkého Říma 6. Raně křesťanské umění. Byzanc. Karolínská a Otónská kultura 7. Románské umění v Evropě 8. Předrománské a románs...

Více

dějiny výtvarného umění a architektury

dějiny výtvarného umění a architektury úspěšně vypracují dobrovolnou seminární práci na vybrané téma, obdrží CERTIFIKÁT o absolvování kurzu. OBSAH 2 semestry / 150 hodin přednášek doplněných vycházkami a návštěvami výstav, galerií a muz...

Více

dějiny výtvarného umění a architektury

dějiny výtvarného umění a architektury Karel Kibic, DrSc. (FA CVUT). Posluchači, kteří úspěšně vypracují dobrovolnou seminární práci na vybrané téma, obdrží certifikát o absolvování kurzu. OBSAH 2 semestry / 150 hodin přednášek doplněný...

Více

Obsah knihy v pdf

Obsah knihy v pdf Osobnost Jana Kotěry a jeho žáci – česká secese / 127 Český architektonický kubismus / 149

Více

Služby letecké dopravy

Služby letecké dopravy Studijní plán bakalářského studia na Vysoké škole obchodní v Praze

Více

studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu

studijní plán oboru Služby letecké dopravy v cestovním ruchu Služby letecké dopravy - SLD Studijní plán bakalářského studia na Vysoké škole obchodní v Praze, od ak.roku 2014/2015

Více