ocelové rošty

Komentáře

Transkript

ocelové rošty
2
OCELOVÉ ROŠTY
> Největší výrobce perforovaných materiálů
OCELOVÉ ROŠT Y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠTY >Děrované plechy > Tahokov / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Použití > ocelových roštů a schodišťových stupňů
Ocelové rošty a schodišťové stupně jsou
nosnými rezistentními stavebními prvky
s dlouhou životností, vhodnými pro konstrukce schodišť, lávek, mostů a pochůzných lávek využívaných např. ve stavebním,
strojírenském, chemickém, potravinářském
průmyslu, dolech a těžkých provozech.
Svoje místo také nachází v moderní architektuře – exteriérech a interiérech, zahradách
a výstavních centrech.
odvodňovací vpusť
vzdušné balkony z roštů
Výroba ocelových roštů je v souladu s normou DIN 24 537. Rozměrové tolerance
roštů odpovídají směrnicím RAL-GZ 638.
Schodišťové stupně dle DIN 24 531. Kvalita žárového zinkování dle DIN EN ISO 1461.
schodišťový stupeň
moderní schodiště
lávky a schodiště
1
pochůzné lávky z ocelových roštů
spirálové schodiště
lisované, svařované a s možností protiskluzové úpravy. Nejběžnějším materiálem pro
výrobu je žárově zinkovaná ocel, eventuelně
surová ocel. V poslední době stoupá poptávka po nerezu, ať už přírodním, moře-
ném či leštěném. Dodávat je možno i rošty
a schody vyrobené z kompozitních materiálů.
Lisované
Svařované
Z kompozitních materiálů
Z tahokovu
TYPY
•Lisované
a) ocelové rošty viz. str. 3
b) schodišťové stupně viz. str. 8
•Svařované
a) ocelové rošty viz. str. 9
b) schodišťové stupně viz. str. 9
•Z tahokovu
a) ocelové rošty viz. str. 10
b) schodišťové stupně viz. str. 11
•Z kompozitních materiálů
Podlahové rošty z kompozitních materiálů
jsou lehké, bezúdržbové, pevné a pružné,
absolutně korozivzdorné s neomezenou
životností. Kompozit je vyroben ze směsi
pryskyřice a skelného vlákna. Nemusí se
svařovat ani povrchově upravovat. Rošty
z kompozitních materiálů lze použít zejména pro podlahy, pochůzné plochy a rampy,
nástupiště, schodišťové dílce v energetickém, chemickém, potravinářském průmyslu a zemědělství.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty a schodišťové stupně se vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem volné
plochy, čímž minimálně zabraňují prostupu
světla a vzduchu. Vyrobit je lze v provedení
OCELOVÉ ROŠT Y
Ocelové rošty, schodišťové stupně a materiál
Náhledy nejběžnějších typů ok naleznete na straně 12.
2
MATERIÁLY
•Konstrukční ocel - surová (11.375)
•Nerezová ocel
Cenově nejvýhodnější, dá se variabilně povrchově upravovat např. práškovou barvou,
galvanickým zinkováním a různými nátěry.
(nejčastěji 1.4301; dříve 17240).
Jiné jakosti materiálu je možno
dodat po konzultaci.
Zaručuje dlouhou životnost. Mořený a leštěný nerez nekoroduje. Přírodní nerez doporučujeme povrchově upravit, je vhodný
pro zákazníky, kteří na tento polotovar navazují vlastní dodatečnou výrobou. Používá
se jak ve farmaceutických, potravinářských
a chemických provozech tak provozech
náročných na přísné hygienické předpisy.
Své místo v současnosti nalézá i v moderní
architektuře.
•Pozink (S235)
Jedná se o konstrukční ocel, opatřenou zinkovou povrchovou úpravou. Také jej lze povrchově upravovat např. práškovou barvou
a různými nátěry.
Svařovaný ocelový rošt
2 - 3 mm
0
s -3
lemovací pás
(š
b
sm
ěr n
t
osn
l- 0 (
3
dél
ka
ých
pás
ek
roš
a
tu)
nosná páska
lemovací pás
TVARY ROŠTŮ
VELIKOST OKA
NÁŠLAPNÝ PROFIL
Běžně se používají pravoúhlé, šikmé, obloukové výřezy v roštech. Zhotovit je lze i dle
individuálních přání zákazníka. Doporučujeme přiložit výkres či náčrtek. Příklady
atypických tvarů jsou uvedeny na str. 4.
Osový rozměr mezi dvěma sousedními nosnými a dvěma výplňovými páskami.
Jedná se o první / přední, speciálně vystužený tvarový profil podesty schodiště. Horní
plocha je opatřena protiskluzovou úpravou.
KONSTRUKCE
Charakteristickým rysem konstrukce lisovaného roštu je vystřižení speciální tvarové drážky se zámkem do nosného prutu.
Pod vysokým tlakem se do drážek zalisují
výplňové pásky, které drží svislou polohu
a stabilitu nosných pásek a umožňují
rovnoměrné rozložení zatížení roštů. Po
obvodě jsou přivařeny lemovací pásky. Konstrukce lisovaných roštů vychází z norem
ČSN EN 732611 a DIN 24537.
DÉLKA ROŠTU
Jedná se o vnější rozměr roštu ve směru
nosných pásek i v případě, je-li menší než
šířka roštu.
ŠÍŘKA ROŠTU
BOČNICE STUPNĚ
Jednotlivé stupně jsou přišroubovány k nosné konstrukci schodiště bočnicemi neboli
přírubami vyrobenými z ploché oceli.
Šířka roštu, která není nosná, se měří ve
směru výplňových pásek.
PROTISKLUZ
JEDNOSTRANNÝ
VÝPLŇOVÉ PÁSKY
Účinnou jednosměrnou protiskluzovou
úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na
výplňových páskách (foto strana 12).
Pásky v průřezu například 10 x 2 mm zajišťují svislou polohu a stabilitu nosných pásek.
NOSNÁ KONSTRUKCE
LEMOVACÍ PÁSKA
PROTISLUZ
OBOUSTRANNÝ
Je podpěrná, většinou ocelová nebo betonová konstrukce, na níž jsou rošty ukotveny.
Obvod roštu je vystužen a lemován páskou
z pásové oceli, zpravidla s průřezem shodným s nosným páskou.
Obousměrnou protiskluzovou úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na výplňových
páskách a nosných páskách (strana 12).
Plošné uspořádání s vyznačením nosného směru
n x 1000 (n x nenosná šířka)
450
nosná délka
min. 25
NOSNÉ PÁSKY
Jsou to rovnoběžné pásky přenášející zatížení. Musí být položeny minimálně ve vzdálenosti 25 mm na obou koncích na nosné
konstrukci viz. schéma vpravo .
vzdálenost podpor
3
výplňová páska
)
štu
ro
ířka
min. 25
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Lisované> ocelové rošty
Zde jsou některé příklady tvarů roštů s úkosy, výřezy pro trubkové a jiné vedení apod. Pro takto upravené rošty je třeba objednávku
doplnit výkresem nebo náčrtem. Atypické tvary je možné vyrobit pro všechny typy roštů.
OCELOVÉ ROŠT Y
Opsaný pravoúhelník
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Atypické tvary
Uložení na nosné konstrukci > příklady
Schémata platí pro všechny typy roštů.
délka roštu
vzdálenost podpor
nosná páska
vzdálenost podpor
min. 25
I - profil
vzdálenost podpor
U - profil
L - profil
Uchycení roštu > příklad
Obvyklý způsob uchycení roštů je pomocí
upínek s tvarovými sponami a šrouby M8
s maticemi. Vše je galvanicky pozinkováno.
4
K uchycení roštů lze použít méně doporučený montážní svarový spoj. U pozinkovaných
roštů je nutno zinek před vařením v místě
svaru odstranit a po svaření použít k opravě zinkový nátěr.
Toto schéma neplatí pro rošty z tahokovu.
Detail uchycení roštu upínkou - doporučujeme
tvarová spona
upínka
šroub M8 s maticí
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Únosnosti > rozteč nosných pásek 25 mm
Únosnosti jsou zpracovány pro roztečný
modul 25 mm a 33,3 mm, pro zatížení spojité
(Fv) a zatížení osamělou silou (Fp) působící
v nejnepříznivějším místě, tj. uprostřed roštu
na plošku 200 x 200 mm. Odpovídající průhyby jsou dány hodnotami fv, eventuelně fp.
Nosný profil h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosný profil h x t (mm)
5
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Základní údaje
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro rošty vyrobené z oceli pevnostní třídy S 235
(dříve pevnostní řada 37) a jsou stanoveny pro výpočtovou pevnost Rd = 210 MPa.
Pro rošty z oceli 17 240, 1.4301 je nutno
hodnoty únosnosti redukovat vynásobením koeficientu 0,9.
V únosnosti není zohledněna vlastní hmotnost roštu, je ji tedy nutno zahrnout do celkového zatížení roštu.
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
350,00
0,30
300
155,56
0,80
400
87,50
1,30
500
56,00
2,10
600
38,89
3,00
76,22
2,10
700
28,57
4,10
24,49
2,92
3,70
2,78
42,86
4,10
36,73
4,38
3,70
4,18
56,00
2,90
800
21,88
5,30
16,41
2,50
4,70
2,11
32,81
5,30
24,61
3,75
4,70
3,17
42,88
3,80
17,50
0,30
8,75
0,70
5,83
1,30
4,38
1,90
3,50
2,70
525,00
0,30
233,33
0,80
131,25
1,30
84,00
2,10
58,33
3,00
26,25
0,30
13,13
0,70
8,75
1,30
6,56
1,90
5,25
2,70
686,00
0,20
304,89
0,50
171,50
1,00
109,76
1,50
34,30
0,20
17,15
0,50
11,43
0,90
8,58
1,40
6,86
2,00
5,72
2,60
4,90
3,40
1029,00
0,20
457,33
0,50
257,25
1,00
106,64
1,50
114,33
2,10
84,00
2,90
64,31
3,80
51,45
0,20
25,73
0,50
17,15
0,90
12,86
1,40
10,29
2,00
8,58
2,60
7,35
3,40
900
17,28
6,80
11,52
2,19
5,90
1,66
25,93
6,80
17,28
3,28
5,90
2,49
33,88
4,80
31,62
4,29
4,20
1000
14,00
8,30
8,40
1,94
7,30
1,34
21,00
8,30
12,60
2,92
7,30
2,01
27,44
6,00
23,05
3,81
5,20
3,67
41,16
6,00
34,57
5,72
5,20
5,51
1100
11,57
10,10
6,31
1,75
8,70
1,10
17,36
10,10
9,47
2,63
8,70
1,65
22,68
7,20
17,32
3,43
6,20
3,02
34,02
7,20
25,98
5,15
6,20
4,54
1300
8,28
14,10
3,82
1,46
12,10
0,79
12,43
14,10
5,74
2,19
12,10
1,18
16,24
10,10
10,49
2,86
8,60
2,16
24,36
10,10
15,74
4,29
8,60
3,23
1400
7,14
16,30
3,06
1,35
13,90
0,68
10,71
16,30
4,59
2,02
13,90
1,01
14,00
11,70
8,40
2,64
10,00
1,86
21,00
11,70
12,60
3,96
10,00
2,78
1500
6,22
18,80
2,49
1,25
15,90
0,59
9,33
18,80
3,73
1,88
15,90
0,88
12,20
13,40
6,83
2,45
11,40
1,61
18,29
13,40
10,24
3,68
11,40
2,42
Vzdálenost podpor In (mm)
50,81
4,80
47,33
6,43
4,20
1200
9,72
12,00
4,86
1,59
10,30
0,92
14,58
12,00
7,29
2,39
10,30
1,39
19,06
8,60
13,34
3,12
7,40
2,53
28,58
8,60
20,01
4,68
7,40
3,80
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosný profil h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
262,53
0,30
300
116,68
0,80
400
65,63
1,30
500
42,00
2,10
600
29,17
3,00
57,17
2,10
700
21,43
4,10
18,37
2,63
3,70
2,51
32,15
4,10
27,55
3,94
3,70
3,76
42,00
2,90
800
16,41
5,30
12,31
2,25
4,70
1,90
24,61
5,30
18,46
3,38
4,70
2,85
32,16
3,80
15,75
0,30
7,88
0,70
5,25
1,30
3,94
1,90
3,15
2,70
393,79
0,30
175,02
0,80
98,45
1,30
63,01
2,10
43,75
3,00
26,63
0,30
11,81
0,70
7,88
1,30
5,91
1,90
4,73
2,70
514,55
0,20
228,69
0,50
128,64
1,00
82,33
1,50
30,87
0,20
15,44
0,50
10,29
0,90
7,72
1,40
6,17
2,00
5,15
2,60
4,41
3,40
771,83
0,20
343,03
0,50
192,96
1,00
123,49
1,50
85,76
2,10
63,01
2,90
48,24
3,80
46,31
0,20
23,15
0,50
15,44
0,90
11,58
1,40
9,26
2,00
7,72
2,60
6,62
3,40
900
12,96
6,80
8,64
1,97
5,90
1,49
19,45
6,80
12,96
2,95
5,90
2,24
25,41
4,80
23,72
3,86
4,20
1000
10,50
8,30
6,30
1,75
7,30
1,20
15,75
8,30
9,45
2,63
7,30
1,81
20,58
6,00
17,29
3,43
5,20
3,30
30,87
6,00
25,93
5,15
5,20
4,96
1100
8,68
10,10
4,73
1,58
8,70
0,99
13,02
10,10
7,10
2,36
8,70
1,49
17,01
7,20
12,99
3,09
6,20
2,72
25,51
7,20
19,48
4,63
6,20
4,08
1300
6,21
14,10
2,87
1,31
12,10
0,71
9,32
14,1
4,30
1,97
12,1
1,06
12,18
10,1
7,87
2,57
8,6
1,94
18,27
10,1
11,80
3,86
8,6
2,91
1400
5,36
16,3
2,30
1,21
13,90
0,61
8,04
16,30
3,44
1,82
13,90
0,91
10,50
11,70
6,30
2,37
10,00
1,67
15,75
11,70
9,45
3,56
10,00
2,51
1500
4,67
18,80
1,87
1,13
15,90
0,53
7,00
18,80
2,80
1,69
15,90
0,79
9,15
13,40
5,12
2,21
11,40
1,45
13,72
13,40
7,68
3,31
11,40
2,18
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Nosný profil h x t (mm)
OCELOVÉ ROŠT Y
Únosnosti > rozteč nosných pásek 33 mm
Vzdálenost podpor In (mm)
38,11
4,80
35,57
5,79
4,20
Nevybarvené pole vyznačuje pochůzné
rošty s 1,5 kN. Průhyb „f“ o velikosti 1/200
světlosti podpěr, maximálně však 0,4 cm,
při tom není překročen.
Vybarvené pole vyznačuje nepochůzné
rošty.
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
1200
7,29
12,00
3,65
1,43
10,30
0,83
10,94
12,00
5,47
2,15
10,30
1,25
14,29
8,60
10,01
2,81
7,40
2,28
21,44
8,60
15,01
4,21
7,40
3,,42
dovolené rovnoměrné zatížení
průhyb od zatížení Fv
dovolené rovnoměrné zatížení při průhybu fdov = In/200
dovolená síla ve středu roštu (uvažováno břemeno na ploše 200 x 200 mm)
průhyb od zatížení Fp
dovolená síla ve středu roštu při průhybu fdov = In/200
[kN/m2]*
[mm]*
[kN/m2]**
[kN]*
[mm]*
[kN]**
Vysvětlivky
*) tence uvedené hodnoty jsou stanoveny dle únosnosti bez ohledu na průhyb silně uvedené hodnoty respektují
podmínku průhybu fv < In/200
**) hodnoty jsou uvedeny pouze pokud není únosnost roštu limitována pevností materiálu
6
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Rozměrové a geometrické tolerance
Parametr
Specifikace
Maximální dovolená úchylka (mm)
formát
rozměr délky a šířky
+0, -3
pravoúhlost formátu
rozdíl délek úhlopříček
6 / 1000 delší strany formátu
rovinnost plochy
do rozměru formátu 500 mm
2
přímost okraje - lemu
nad rozměr formátu 500 mm
1 / 250 delší strany formátu
• Maximální rozměr formátu roštu je 2000 x 1500 mm (nosná délka x šířka).
• Ve zvláštních případech lze řešit i větší rozměry, než jsou zde uvedeny.
SPOJOVACÍ DÍLY
a) Materiál – konstrukční ocel (11.375)
Spojovací komplet zahrnuje: horní tvarovou
sponu, spodní upínky s nosem, spojovací
šroub M8 x 60, matici M8.
Komplet je galvanicky pozinkovaný vhodný
pro rošty v surovém provedení a žárově
zinkované.
b) Materiál – nerez (1.4301; dříve 17 240)
Spojovací komplet zahrnuje: horní tvarovou
sponu, spodní upínky s nosem, komplet je
bez šroubů a matek.
Doporučený počet spojovacích dílů jsou
4 ks / 1 rošt.
Skladové pozice > lisovaných roštů
Jedná se o příklady skladových položek, které jsou v našich prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově k okamžitému odběru.
ROŠTY
Velikost oka: 33 x 33 mm
Nosná páska: 30 x 2 mm
Povrchová úprava: žárový zinek
Nejčastěji odebírané typy lisovaných roštů
7
Pol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Délka x šířka (mm)
400 x 1000
500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000
1000 X 1000
(surový)
Hmotnost (kg)
8,7
10,9
13,0
15,2
17,4
19,5
21,7
23,9
26,1
Výrobní možnosti
oko (mm)
25 x 25,0
33 x 11,0
33 x 16,5
33 x 33,0
20 x 2
•
•
•
ocel jakost 11 375
nosná páska (rozměr v mm)
25 x 2 30 x 2 30 x 3 40 x 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40 x 3
•
•
•
ocel jakost 1.4301 (17240)
nosná páska (rozměr v mm)
20 x 2 25 x 2 30 x 2 40 x 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
21,7
pochůzná lávka u rodinného domu
tribuny rozhodčích v Liberci
venkovní schodiště
Lisované schodišťové stupně jsou tvořeny
mřížovým ocelovým roštem odpovídajícím
normě DIN 24537. Nášlapná hrana je vyztužena speciálním profilem s protiskluzovou
úpravou.
Lisované schodišťové stupně odpovídají
normě DIN 24531.
Schodišťové stupně se upevňují do konstrukce schodů (schodnic) za bočnice stupně, které jsou připraveny pro uchycení 2 x 2
šrouby M12 viz. obrázek níže.
55
ø13
13
70
h
protiskluz
35
32
n
30 x 45°
OCELOVÉ ROŠT Y
85
nášlapný profil
l -30 délka stupně
33,3
3
výplňová páska
nosná páska
t
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Schodišťové stupně > lisované
33,3
s- šířka stupně
Skladové pozice > lisovaných schodišťových stupňů
8
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
Velikost oka: 33 x 33 mm
Nosná páska: 30 x 2 mm
Povrchová úprava: žárový zinek
Nejčastěji odebírané typy lisovaných schodišťových stupňů
Pol
1
2
3
4
5
6
Délka x šířka (mm)
Bez povrchové
úpravy
600 X 240
600 X 270
800 X 240
800 X 270
1000 X 240
1000 X 270
Hmotnost (kg)
l - délka
(mm)
4,9
5,4
6,1
6,7
7,3
8,0
600
800
1000
s - šířka
(mm)
h x t - průřez
nosné pásky (mm)
n - rozteč upínacích
prvků (mm)
kg - váha
240
270
305
240
270
305
240
270
305
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
30 x 2
120
150
185
120
150
185
120
150
185
4,9
5,4
5,9
6,1
6,7
7,3
9,9
10,9
11,9
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Svařované > ocelové rošty
Svařované ocelové rošty jsou díky svaření
všech křížových bodů pevné, proti-zkrutu
velmi odolné mřížové konstrukce s možností
optimálního rozložení zatížení.
Rošty jsou vyráběny z konstrukční oceli. Proti korozi je lze chránit žárovým zinkováním.
Lemovány jsou ocelovou páskou. Jako výstuha ocelového roštu jsou pod vysokým tlakem
zalisovány a navařeny elektrickým proudem
výplňové pruty z krouceného drátu.
Rozměrové tolerance a výroba je v souladu
s platnými technickými normami.
Obrázek – nosný profil + výplňový profil
Rozměry nosného profilu: od 25/2 do 60/5 a výše
Základní oko – příklad: TS 34,3
Standardní oko: 28,2
Výrobní možnosti
Nosná délka drátu: TS 3050
Nenosná šířka drátu: FS = 1000
Svařované > schodišťové stupně
Svařované schodišťové stupně jsou vybaveny profily, postranními lemy s předvrtanými
otvory pro uchycení na ocelové konstrukci.
Na schodnice jsou kladeny zvýšené nároky
na protiskluzovou úpravu. Jsou vybaveny
nášlapnou hranou s dvouřadým děrováním.
Základní oko: 34,3 x 38,2
Přípustné bodové zatížení činí 1,5 kN ve
středu nástupu na rošt o velikosti plochy 100 x 100 mm, při maximálním průhybu
1 / 300 světlé rozteče nejvýše však 6 mm.
9
Šířka
(mm)
Nosný
pásek (výška
/ síla)
n
240
30 / 2
120
4,0
600
270
30 / 2
150
4,5
305
30 / 2
180
5,0
240
30 / 2
120
5,1
270
30 / 2
150
5,7
305
30 / 2
180
6,3
240
30 / 3
120
7,9
1000
1200
270
30 / 3
150
8,9
305
30 / 3
180
9,9
240
40 / 2
120
8,7
13
3
ø1
20
35
d
B
30
c
d
800
Váha/
kus
kg
a
Délka
(mm)
Příklad značení roštů
TR 47x13 / 3x5 / 20x3 / 800x1000
nenosná šířka „W“
nenosná délka „L“
tloušťka výztuhy „b“
výška výztuhy „h“
tloušťka plechu „S“
šířka můstku „E“
typ oka A x B
typ roštu
A
nenosná šířka W
B
lka
sn
no
ne
L
é
ád
obvodový rám
E
OCELOVÉ ROŠT Y
Tahokovové podlahové rošty a schodišťové
stupně jsou svařenci tvořenými tahokovem,
obvodovým rámem a podélných prutů. Běžně se vyrábějí z konstrukční oceli a nerezu nebo povrchově upravené žárovým zinkováním dle DIN 50 976 anebo lakované.
Zpravidla jsou vyráběny na zakázku.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Z tahokovu > ocelové rošty
S
h
tahokov
b
h
výztuha
Běžné rozměry tahokovových roštů
Nosná délka (L)
600
800
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
30 / 20
40 / 30
50 / 40
40 / 30
50 / 40
Hmotnost
surového
roštu (kg)
6,0
8,5
11,1
13,6
16,2
7,0
9,9
12,8
15,7
18,5
8,1
11,3
14,5
17,7
20,9
9,0
12,7
16,3
19,9
23,6
10,3
14,3
18,4
22,4
26,4
Nosná délka (L)
1000
1200
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
40 / 30
50 / 40
50 / 40
Údaje v tabulkách jsou v mm, pokud není uvedená
jiná měrná jednotka.
Hmotnost
surového
roštu (kg)
11,0
15,4
19,8
24,2
28,6
12,5
17,4
22,2
27,0
31,9
14,7
20,4
26,0
31,7
37,3
10
Typ prutu
Rozpětí L (mm)
Zatížení
Průhyb
Jednotka
Fv
fv
Fv
fv
Fv
fv
kN/m2
mm
kN/m2
mm
kN/m2
mm
20 x 3
30 x 3
40 x 3
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
4,54
1,83
10,37
1,21
18,53
0,91
3,11
2,65
7,16
1,75
12,83
1,31
2,25
3,62
5,22
2,39
9,38
1,78
1,70
4,76
3,97
3,13
7,15
2,33
1,31
6,07
3,11
3,97
5,62
2,96
1,04
7,56
2,49
4,93
4,52
3,66
0,84
9,23
2,03
5,99
3,71
4,45
0,68
11,09
1,69
7,16
3,10
5,31
Legenda
Fv spojité zatížení v kN /m2 zahrnující koefient 1,4
fv maximální průhyb prutu stupně v mm při zatížení Fv
Lokální průhyb tahokovu může být cca o 2 mm větší.
Schodišťové stupně > z tahokovu
Montážní schéma
Zatížení schodišťových stupňů
Přípustná síla působící uprostřed stupně
na ploše 100 x 100 mm je 1500 N.
Přehled přípustného zatížení viz předchozí tabulka Zatížení tahokovových roštů.
ø1
3
55
d
35
Připevnění schodišťových stupňů
Zvýšené bočnice stupňů mají pár kruhových
a pár oválných otvorů pro připevnění čtyřmi šrouby M12.
70
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Zatížení tahokovových roštů
5x45˚
30x45˚
20
32
t
e
W šířka stupně
upevňovací deska
L délka stupně
Výrobní tolerance
L = max + 0, - 3 mm
W = max + 5, - 5 mm
nášlapná hrana
11
tahokov
zadní hrana
Běžné rozměry schodišťových stupňů
L (mm)
600
800
1000
1200
W (mm)
t (mm)
e (mm)
d (mm)
240
270
305
240
270
305
240
270
305
240
270
305
120
150
180
120
150
180
120
150
180
120
150
180
85
85
90
85
85
90
85
85
90
85
85
90
44
44
44
44
44
44
58
58
58
58
58
58
Legenda
L nosná délka
W nenosná šířka
t rozteč mezi montážními otvory
e vzdálenost oválného otvoru od zadní hrany
d výška nášlapné hrany tahokovu
Provedení
surová ocel (kg)
4,9
5,3
5,9
6,3
6,9
7,6
8,1
8,8
9,7
9,6
10,5
11,5
Provedení
pozink (kg)
5,4
5,9
6,4
7,0
7,6
8,3
8,9
9,7
10,6
10,6
11,5
12,6
Snímky jsou pouze ilustrační, nikoli ve skutečné velikosti.
Lisované
Rozměr 33 x 16 mm
Rozměr 33 x 11 mm
Rozměr 25 x 25 mm
Protiskluz jednostranný
Prostiskluz oboustranný
OCELOVÉ ROŠT Y
Rozměr 33 x 33 mm
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Náhledy nejběžnějších typů ok
Svařované
12
Rozměr 34 x 38 mm
S protiskluzem
Z tahokovu
Rozměr 47 x 13 mm
Rozměr 62 x 15 mm
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Profil společnosti
Společnost PERFO LINEA, a. s. je největším
výrobcem děrovaných plechů a dodavatelem tahokovu, ocelových roštů, ocelových dopravních pásů a pletiv v České
republice. PERFO LINEA je značkou seriózního, kapitálově silného celku s dlouholetou zkušeností. V daném odvětví firma
působí již od roku 1993.
Široký sortiment produktů se využívá
v moderní architektuře, stavebnictví, země-
dělství, potravinářském, chemickém a těžebním průmyslu. V Chrudimi se nachází
sídlo firmy. Sortiment je k dispozici v prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově.
Nabízíme více než 600 skladových položek
děrovaných plechů, 100 položek tahokovu
a 40 položek ocelových roštů k okamžitému
odvozu.
Samozřejmostí je zakázková výroba, doprava a rozvoz po České republice do 24 hodin.
Do východoevropských zemí firma úspěšně
exportuje již od roku 2004.
Certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001:2000 firma získala v roce
2002.
Společnost PERFO LINEA, a. s. se stabilním
managementem a zkušeným týmem obchodníků je připravena vyjít vstříc Vašim přáním
a rozvinout dlouhodobou spolupráci právě
s Vámi.
sídlo společnosti v Chrudimi
prodejní sklad v Chrudimi
výrobní závod v Prostějově
•Děrované plechy
•Tahokov
•Ocelové dopravní pásy
Díky vlastním výrobním prostředkům a širokému sortimentu nástrojů jsme schopni
na zakázku či sériově vyrobit (vysekat,
nastříhat, laserově vypálit, ohýbat, rovnat) formátové velikosti a svitky plechu do
tloušťky 12 mm u konstrukční oceli, do 8 mm
u nerezu. Děrované plechy se běžně používají ve strojírenství např. k výrobě regálů,
strojů; v zemědělství jako síta, třídící linky,
sušičky; dále v dopravě pro výrobu komponent pro autobusy, vlaky, metra; ve stavebnictví např. jako podhledy, výtahy, balkony,
zástěny, městský mobiliář a v moderní
architektuře pro jedinečné interiéry a exteriéry. Na skladě máme běžně více než 600
druhů děrovaných plechů.
Více informací naleznete v katalogu „Děrované plechy“.
Tahokov nachází uplatnění ve strojírenství,
stavebnictví, zemědělství, dopravě, potravinářském průmyslu, atd. Tahokov může být
alternativou za děrované plechy. Dodávat
jej můžeme ve formátových tabulích či svitcích do 6mm tloušťky materiálu. Na skladě
nabízíme více než 100 druhů standardního
a dekorativního tahokovu, mikrotahokovu a výrobků z tahokovu. Samozřejmostí je
i výroba na zakázku a odborná konzultace
s naším týmem. Více informací naleznete
v katalogu „Takohov“.
Ocelové dopravní pásy slouží pro plynulý
přesun různých materiálů a výrobků. Pásy
se používají např. v čokoládovnách, pekárnách, sušičkách a sklárnách. Díky vysoké
teplotní odolnosti (od -50ºC do +1200 ºC),
tuhosti a nosnosti je lze využít jak v běžných, tak těžkých až extrémních provozech
citlivých na vlhkost, kyselé prostředí, apod.
Detailní informace naleznete v katalogu
„Ocelové dopravní pásy“.
Náš sortiment
13
•Ocelové podlahové rošty
a schodišťové stupně
Podrobné informace naleznete v tomto
katalogu.
•Ostatní sortiment
Nabízíme také velký sortiment pletiv, svařovaných a armovacích sítí, výrobu kabelových žlabů pro elektrorozvody a pečných
plechů z děrovaného plechu a výrobky na
zakázku. Informace získáte od pracovníků
obchodního oddělení.
Všechny katalogy jsou dostupné ke stažení na www.perfolinea.cz nebo Vám je zdarma na vyžádání zašleme.
Vzorky jednotlivých materiálů můžete vidět ve vzorkovnách a prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově nebo Vám je rádi zašleme poštou.
Tento katalog je platný od 04/2009.
OSOBNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
> rychlá přátelská komunikace
> respektování přání
> profesionální přístup
> vyřešíme Váš požadavek
> pružně realizujeme i atypická provedení
PORADENSKÝ SERVIS
> na základě vzájemné dohody splníme Váš požadovaný termín
RYCHLOST VÝROBY
> odborné konzultace
> řešení zadání a problémů
DOPRAVA
> zboží na skladě a hotové zakázky k Vám dopravíme do 24 hodin
po celé České republice
> v případě potřeby pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu
VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ
> je v souladu s platnými technickými normami
> pravidelný servis nového strojového parku
a nástrojového vybavení
> osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola
OCELOVÉ ROŠT Y
ŠIROKÝ SORTIMENT NABÍDKY
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Proč se obrátit na naši společnost
> zahrnuje děrované plechy, tahokov, ocelové rošty
a schodišťové stupně, ocelové dopravní pásy a výrobky
z perforovaných materiálů
Nákup
1. POPTÁVKA
S Vaší poptávkou Vám ochotně poradíme, společně najdeme řešení a zpracujeme cenovou nabídku.
2. OBJEDNÁVKA
Telefon
Chrudim: +420 469 603 108
+420 469 603 111
Prostějov: +420 582 401 127
Vaši objednávku nám můžete zaslat e-mailem nebo faxem a my Vám ji obratem potvrdíme.
3. DOPRAVA
Fax
Chrudim: +420 469 603 110
Prostějov: +420 582 401 106
Zboží si můžete sami vyzvednout v prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově
nebo Vám jej dopravíme v nejkratším možném termínu.
•Běžné skladové pozice do 1 – 2 dnů
•Zboží na zakázku dle vzájemně domluveného termínu
Internet
E-m: [email protected] perfolinea.cz
Skype: perfolinea
14
DOPORUČENÉ ÚDAJE
PRO OBJEDNÁVKU
Typ:
lisovaný
svařovaný
z tahokovu
•Vaše přesná adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba,
Materiál:
surový
pozinkovaný
nerez 1.4301
telefon, fax, e-mail
•Požadovaný termín dodání
•Požadovaný způsob dodání
•Počet kusů
•Typ (lisovaný, svařovaný) *)
•Profil nosných pásek
•Nosná délka x nenosná šíře v mm
•Druh a jakost materiálu
•Požadované zatížení v kg
•Velikost oka v mm
•Povrchová úprava (protiskluz, ..)
•Doporučujeme přiložit náčrtek, výkres
Další požadavky na povrch či jakost: .....................................................
Oko .................... mm;
Průřez nosné pásky: ................. mm;
neznáteli průřez, udejte požadované zatížení
Protiskluz:
ne
jednostranný
oboustranný
Kusů:
vnější rozměr v mm (nosný x nenosný)
příklad
*) u nepravidelných tvarů roštů s výřezy, je nutno započítat plochu
opsaného pravoúhelníku daného roštu.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Pardubice
(12 km)
Praha
PERFO LINEA a.s.
Chrudim
Prostějov
Čáslav
(33km)
Vysoké Mýto
(30km)
Ždírec n/Doubravou
(30km)
Chrudim
Olomouc
(22 km)
Boskovice
(40 km)
Přerov
(27 km)
PERFO LINEA a.s.
Brno
(62 km)
Prostějov
Mapy pro ilustraci (zdroj www.mapy.cz)
1
PERFO LINEA a. s.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
GPS: 49°57‘23.274“N, 15°48‘15.933“E
Tel: +420 469 603 108 (111), Fax: +420 469 603 110
PERFO LINEA a. s.
Šlikova 9, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘16.181“N, 17°6‘13.989“E
Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106
E-mail: [email protected]
Skype: perfolinea
www.perfolinea.cz

Podobné dokumenty

Švédské hokejové hry

Švédské hokejové hry platím, řekl Pavián: „Člověče, kolik peněz chcete za tu vodu ?“ Profesor si povzdechl: Bude s ním ještě práce... Lidé se zdraví na potkání. Je to základní lidská slušnost. Pozdrav „Dobrý den.“ je v...

Více

tahokov - PERFO LINEA

tahokov - PERFO LINEA zachovat přirozený tvar. Rovnat se dají i dodatečně.

Více

Více zde

Více zde ❏ estetická úroveň a rozmanitost ❏ snadná montáž a údržba ❏ lehkost a odolnost ❏ průchodnost vzduchu, přírodního či umělého světla Osvědčení, certifikace: ❏ UNI EN ISO 9002, certifikát č. 0237 ❏ Pr...

Více

děrované plechy

děrované plechy a rádi zrealizujeme právě Váš nápad.

Více