Viry

Transkript

Viry
Téma č. 6 – Viry
Druhz
Druhy virů
Boot viry
napadají systémové oblasti disku. I přesto, že je jich méně než souborových virů,
vyskytují se častěji. Šíří se následujícím způsobem: když restartujete počítač, který má
povoleno zavádění systému z disketové mechaniky a v mechanice je disketa s boot
virem, vir se spustí a napadne systémové oblasti pevného disku. Při dalším spuštění
počítače se boot vir inicializuje z pevného disku a napadá diskety, které uživatel použije.
Souborové viry
napadají pouze soubory. Přesněji řečeno soubory, které obsahují prováděný kód programy. V napadeném programu přepíší část kódu svým vlastním, nebo vlastní kód
k programu připojí a tím změní jeho velikost a chování.
Multipartitní viry
napadají soubory i systémové oblasti disku. S výhodou kombinují možnosti boot virů i
souborových virů.
Makroviry
napadají datové soubory - dokumenty vytvořené v některých kancelářských aplikacích.
Využívají toho, že tyto soubory neobsahují pouze data, ale i makra, která viry využívají
ke svému šíření. Jsou napadány především dokumenty aplikací MS Office, výjimečně
byly zaznamenány i případy dokumentů jiných aplikací. Možnosti jazyka Visual Basic for
Aplications, ve kterém jsou psána makra v MS Office 97, jsou velmi rozsáhlé a
bezpečnost je minimální. V nedávné době se o tom mohly přesvědčit oběti viru
W97M Melissa, který při své aktivaci použije dokument, na němž uživatel zrovna
pracuje, infikuje jej a rozešle elektronickou poštou na 50 náhodně vybraných adres
z uživatelova adresáře. Následky takové akce pravděpodobně nebudou fatální, ale
podobný makrovirus může například vykrádat z vašeho počítače důvěrné informace,
pracovat s vašimi soubory, spouštět aplikace.
Makroviry jsou v současné době nejčastěji se vyskytující druh viru. Jsou také největší
hrozbou do budoucna. Opatrný uživatel sice může omezit množství spustitelných
souborů, které si kopíruje na počítač, ale výměně elektronických dokumentů se
nevyhne.
Stealth viry
jsou viry, které se chrání před detekcí antivirovým programem použitím tzv. stealth
technik: pokud je takový virus v paměti, pokouší se přebrat kontrolu nad některými
funkcemi operačního systému a při pokusu o čtení infikovaných objektů vrací hodnoty
odpovídající původnímu stavu.
Polymorfní viry
Page 1 of 2
se pokouší znesnadnit svou detekci tím, že mění vlastní kód. V napadeném souboru
není možné najít typické sekvence stejného kódu.
Rezidentní viry
zůstávají po svém spuštění přítomny v paměti.
Retro viry - odvetné viry
Hlavním heslem těchto virů je: nejlepší obrana je útok. A to taky dodržují. Snaží se obejít
a ještě lépe znemožnit práci antivirovým programům. Proto je mažou, vypínají rezidentní
ochrany apod. Pozornost si zaslouží virus Tequila, který odstraňuje kontrolní součty
přidané pomocí Viruscanu přímo ze souborů.
Page 2 of 2

Podobné dokumenty

PRACOVNÍ LIST PRO KOEDUKOVANOU VÝUKU Předmět: Prvouka

PRACOVNÍ LIST PRO KOEDUKOVANOU VÝUKU Předmět: Prvouka METODICKÝ NÁVOD PRO KOEDUKOVANOU VÝUKU Předmět: Prvouka – 2. třída – lesní plody, jehličnaté stromy Ročník : 2 1) Žáci česky pojmenovávají ovoce 2) 2) angl. Učitel – angl. Název – ukáže obrázek, d...

Více

Co jsou viry

Co jsou viry v poštovním programu. Může obsahovat i další škodlivé rutiny, které například zlikvidují data na zasaženém počítači.

Více

Počítačové viry a antivirová ochrana

Počítačové viry a antivirová ochrana (Partition table – MBR), boot sektor pevného disku. Aktivují se po startu (restartu) počítače. Prevence – operační systém při startu (restartu) počítače se spouští zásadně z pevného disku – ne z di...

Více

ochrana proti virum

ochrana proti virum 7. Kernel viry – využívají vlastnosti tzv. kernel soubor (obsahují jádro OS) 8. Multipartitní viry – chovají se jako bootové i souborové 9. Retroviry (odvetné viry) znemož ují innost antivirových ...

Více