PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.

Transkript

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
utrl_vloz_konzultacky_13
Kvalifikace / Qualification
•
•
•
•
•
•
2010 - Ph.D. (translatologie), FF UK, Praha
1990 – MSc. (Applied Linguistics), Univ. Edinburgh
1988 – Učitelství všeob. vzděl. předmětů, FF UK, Praha
1986 – Základy vysokoškolské pedagogiky, ÚRVŠ MŠMT, Praha (osvědčení)
1979 – PhDr. (slavistika), FF UK, Praha
1976 – Dipl. překl. a tlum., FF UK, Praha
Zaměstnání / Work experience
•
•
•
•
1991–2006 – ředitelka KPT/ÚTRL FF UK
1986–1993 – vedoucí Audiovizuálního a jazykového centra FF UK
1981–dosud – odborná asistentka KPT/ÚTRL FF UK v Praze
1976–1981 – překladatelka a tlumočnice (svob. povol.)
Působení v zahraničí
• 1975 – Institut Morise Thorese, Moskva: jednosemestrální studijní stáž
• 1983 – Univerzita Swansea (Wales): 3-týdenní kurs pro učitele angličtiny organizovaný Britskou radou
• 1989–1990 – Univerzita Edinburgh: studium M.Sc.
• 1992 – EC EU Brusel: tříměsíční studijní pobyt v tlumočnickém servisu SCIC Evropské komise, v rámci projektu
Tempus 1468.
• 1997 – Humboldtova univerzita (Berlín): zvané přednášky
• 1997 – Univerzita v Helsinkách: zvaná přednáška
• 1998 – Univerzita v Grazu: zvaná přednáška
• 1998 – Univerzita v Saarbrueckenu: zvaná přednáška
• 2004 – Univerzita Wroclaw: zvaná přednáška (05/04/04)
• Účast na mezinárodních konferencích
Výuka / Teaching
•
•
•
•
•
•
Kontrastivní lingvistika II – gramatika (PTA)
Úvod do translatologie
Základy teorie překladu
Teorie překladu
Metody výzkumné práce
Didaktika překladu a tlumočení
Členství v organizacích a radách / Membership in organisations and
boards
Compiled 23.9.2014 14:49:53 by Document Globe ®
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klub moderních filologů, od r. 1991
European Society for Translation Studies (EST), od r. 1993
Jazykovědné sdružení, od r. 1994
Czech Society for English and American Studies, a Europen Society for the Studies of English (ESSE), od r. 1994
FIT Committee for Translator & Interpreter Training and Qualifications, 1993–1999
Asociace učitelů angličtiny, od r. 1995
Vědecký výbor projektu Erasmus TNP in Languages (č. 25917), 1997–2000
Česká rada pro překlad a tlumočení, místopředsedkyně od r. 1997
New York Academy of Sciences, 1997–2001
European Language Council, zástupce UK, 1998–2000
European Society of Translation Studies (EST), členka výkonné rady, 1995–2001; místopředsedkyně 1998–2001
Euromasters Group / nyní Consortium (původně projekt 28835-IC-2-97), zástupce UK, 1998–2001
Leuven Research Centre for Translation, Communication and Cultures, Catholic University of Leuven, Visiting
professor, 1998
CIUTI, členka výkonného výboru, 1999–2000; členka Accreditation Task Force, 2001–2003, členka Research
Database Task Force, 2001
Rada Koordinačního centra translatologických studií při ÚTRL FF UK, od r. 2004
Bibliografie / Bibliography
Seznam publikační činnosti k nahlédnutí na stránkách Střediska vědeckých informací FF UK .
Odborné články a statě (výběr)
• JETTMAROVÁ Zuzana. Editor´s introduction to the English edition. In: LEVÝ Jiří. The Art of Translation (Umění
překladu.Praha,1983).Translated by Patrick CORNESS, Edited with a critical foreword by Zuzana JETTMAROVÁ.
1. vyd. Amsterdam/Philadelphia: J. Benjamins, 2011. ISBN 978 90 272 2445 3 (Hb), ISBN 978 90 272 8411 2 (Eb),
s. xv-xxvi.
• JETTMAROVÁ Zuzana. Předmluva ke čtvrtému vydání. In: LEVY, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 2012. ISBN
978-80-87561-15-7, s. 5-12.
• JETTMAROVÁ Zuzana. Revisiting Czech Structuralism. In: GRBIC Nadja et al. (Hrsg.). Translationskultur revisited.
Festschrift für Erich Prunč. 1. vyd. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2010. ISSN 1433-2752, ISBN 978-3-86057-669-4,
s. 61-74.
• JETTMAROVÁ Zuzana. V čem stagnuje česká translatologie: dva pohledy na českou teorii překladu a její východiska.
Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Ročenka Kruhu moderních filologů. 2010, 23. ISSN 0577-3768, ISBN
978-80-7394-256-4, s. 74-89.
• JETTMAROVÁ Zuzana. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an International Readership. In: KRÁLOVÁ Jana
(ed.). Posibilidades y limites de la communicación intercultural. Iberoamericana Pragensia, Supplementum. 2011,
27, Praha: Karolinum. ISSN 1210-6690. ISBN 978-80-246-1929-3, s. 51-60.
• JETTMAROVÁ Zuzana. Translativity: Networking the Domestic and the Foreign. Translatologica Pragensia. 2012,
8. ISSN 0567-8269, s. 75-88.
• JETTMAROVÁ Zuzana, ALTHOFF Gustavo, SARTIN Gustavo. Translating Jiři Levý´s Art of Translation for an
International Readership/Traduzindo The Art of Translation de Jiří Levý para um Público Internacional. Scientia
Traductionis: (Re)descobrindo Jiří Levý. 2012, 7:11, eISSN 1980-4237, www.periodicos.ufsc.br/index.php/scientia,
s. 132-152.
• JETTMAROVÁ Zuzana Úloha kontextu v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy. In:
GROMOVÁ Edita a HRDLIČKA Milan (eds). Antologie teorie odborného překladu. Ostrava: Repronis. 3. vyd. 2010.
ISBN 978-80-7368-801-1, s. 101-120.
• JETTMAROVÁ, Zuzana. O spolupráci překladatele s redaktorem. ToP (tlumočení - překlad). 2012, roč. 23, č. 104,
s. 17-17. ISSN 1210-4159.
• KRÁLOVÁ Jana and JETTMAROVÁ Zuzana. Historia de la Traducción: fuente de inspiración. In: RABADÁN Rosa
et al. (ed.). Lengua, traducción, recepción. En honor de Julio César Santoyo/ Language, translation, reception. To
honor Julio César Santoyo. 1. vyd. 2012. ISBN 978-84-9773-529-2, s. 373-393.
• JETMAROVÁ Zuzana. Ideologie cizosti v teorii překladu. In GROMOVÁ Edita a KUSÁ Mária (eds). Preklad a kultúra
4. Nitra/Batislava: UKF Nitra a SAV Bratislava. 1. vyd. 2012. ISBN 978-80-558-0143-8, s. 34-44.
• JETTMAROVÁ, Zuzana. Translating Jiří Levý's Art of Translation for International Readershp/ Traduzindo The Art
of Translation de Jiří Levý para un Público Internacional. Scientia Traductionis. 2012, roč. 7, č. 11, s. 132-152. ISSN
1980-4237.
• JETTMAROVÁ, Zuzana. How many functionalism there are? 12th Prague International Conference on Translation
and Interpreting: Czech, Polish and Slovak Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today.
Prague (26-27. 10. 2013). Translatologica Pragensia 9. V tisku.
Redakce
• Levý, Jiří. The Art of Translation. Translated by Patrick Corness, edited with a critical foreword by Zuzana Jettmarová.
Amsterdam, 2011. de la communicación intercultural. FF UK Praha
Compiled 23.9.2014 14:49:53 by Document Globe ®
2

Podobné dokumenty

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 44, Sonet 51, Sonet 54, Sonet 55, Sonet 56, Sonet 59, Sonet 60, Sonet 61, Sonet 62, Sonet 63, Sonet 64. Plav: měsíčník pro světovou literaturu, 2015, č. 2, str. 40–47 • SILVERSTEIN, Shel. Jen jestl...

Více

Doc. PhDr. Jiří Josek - Ústav translatologie

Doc. PhDr. Jiří Josek - Ústav translatologie Doc. PhDr. Jiří Josek utrl_vloz_konzultacky_15

Více