Page 1 Jak to funguje Symantec Brightmail AntiSpam™ Vyspělé

Transkript

Page 1 Jak to funguje Symantec Brightmail AntiSpam™ Vyspělé
BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE
Antispam
Symantec Brightmail AntiSpam™
HLAVNÍ RYSY
Vyspělé řešení ochrany proti spamu a zabezpečení elektronické pošty pro potřeby podniků
• 95% míra úspěšnosti
zachytávání spamu2
Řešení Symantec Brightmail AntiSpam, nasazené na internetové bráně, poskytuje podnikům
vyspělou obranu proti spamu a hrozbám v elektronické poště a tím dále zvyšuje bezpečnost a
• Přesnost 99,9999 %
použitelnost elektronické pošty.
• Chrání více než 300 milionů
>
Zachyte více spamu
uživatelů
Toto oceněné řešení využívá několik účinných technologií, globálně rozmístěná provozní střediska,
• Filtruje více než 15 %
patentovanou sí pro detekci spamu a mechanismus dodávky filtrů v reálném čase.
elektronické pošty na celém
>
světě a více než 100 miliard
Přesně
e-mailů měsíčně3
Jsou-li legitimní zprávy nesprávně identifikované jako spam, vede to k nevyužitým obchodním
příležitostem a ke snížení produktivity koncových uživatelů. Symantec Brightmail AntiSpam nabízí
• Chrání 9 z 12
nejvýznamnějších ISP v USA4
nejvyšší míru přesnosti1, čímž zaručuje, že uživatelé nepřijdou o důležité e-maily. V rámci
bezpečnostních opatření je společností Symantec každodenně monitorována přesnost detekce a
• Automatické, včasné a
automaticky jsou posuzovány všechny potenciální falešné pozitivní detekce.
bezpečné aktualizace každých
5 až 10 minut
>
S nízkými nároky na správu
Mnoho antispamových řešení dále zvyšuje zatížení správců, ale Symantec Brightmail AntiSpam se
neustále a automaticky aktualizuje o nejnovější ochranu a nevyžaduje od správců žádné vylaování
Jak to funguje
Střediska společnosti Symantec
Spam
1
Pracoviště zákazníka
Probe Network™
2
E-mail
Spam
Symantec Brightmail
AntiSpam
E-mailová brána
Automatické seskupování
Generování automatických
filtrů
Internet
ve Spojených státech, Irsku,
Austrálii a na Tchaj-wanu.
ani zacvičování filtrů.
Probe Network™
• Globální provozní střediska
Provoz 24×7
Ověřování filtrů
Bezpečný
přenos filtrů
Brightmail
server
4
3
Distribuce filtrů
Internet
1.
Probe Network shromažuje spam v reálném čase pomocí návnadových účtů a jiných
metod.
2.
Automatizované nástroje v globálních provozních střediscích společnosti Symantec
(známá pod zkratkou BLOC) vytvářejí a ověřují antispamové filtry a nasazují je u
zákazníků.
3.
Software Symantec nasazený na pracovištích zákazníků automaticky každých 10 minut
stahuje aktualizované filtry ze střediska BLOC.
4.
Software Symantec filtruje příchozí zprávy pomocí nejnovějších antispamových filtrů
od společnosti Symantec a uživatelsky definovaných filtrů.
5.
Správce specifikuje, jak je nakládáno s odfiltrovanou poštou.
5
Poštovní server (např.
Exchange, Domino)
Karanténa
Poštovní schránka uživatele
Nevyžádané zprávy
Odesílání
vzorků
nevyžádané
pošty
Symantec BRIGHTMAIL ANTISPAM
>
Vícevrstvá ochrana proti spamu
•
•
•
•
>
Více než 17 různých filtrovacích technologií, včetně proprietárních signatur a heuristiky.
Nastavitelná prahová hodnota spamu umožňuje přizpůsobit úroveň účinnosti a přesnosti.
Filtry rozeznávající jazyky blokují neanglický spam.
Speciální filtry chrání proti phishingu a podvodným e-mailům.
Výkonná a flexibilní správa
• Webové ovládací centrum umožňuje centralizovanou správu více serverů, správu založenou na
rolích a systémové výstrahy.
• Přizpůsobené zásady pro poštu podporují flexibilní akce pro různé skupiny uživatelů, například
označkování zpráv nebo ukládání zpráv do karantény.
• Několik karantén – webová karanténa pro uživatele nebo správce, karanténa Exchange pro
uživatele aplikace Microsoft® Outlook®, karanténa Domino™ pro uživatele Lotus Notes®.
• Podpora protokolu LDAP.
>
Další funkce
• Reportování – Statistiky filtrování jsou konsolidované pro všechny servery, takže je dobře
patrná výkonnost filtrování spamu a jsou zjevné trendy.
• Komplexní ochrana proti hrozbám – Volitelná antivirová ochrana prověřuje a čistí zprávy
infikované viry a červy hromadně rozesílajícími elektronickou poštu.
• Kontrola nad spamem na úrovni uživatele – Moduly plug-in a nástroje rozšiřují e-mailové
klienty, jako jsou Microsoft Outlook a Lotus Notes, o funkce pro potírání spamu.
• Filtrování obsahu – Vlastní filtry a seznamy blokovaných a přípustných odesílatelů umožňují
správcům přizpůsobit filtrování potřebám organizace.
Další informace o produktu Symantec Brightmail AntiSpam naleznete na adrese:
http://enterprisesecurity.symantec.com
ANTISPAM JE KLÍČOVOU KOMPONENTOU SYSTÉMU SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY.
SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY JE SPOJENÍM TECHNOLOGIÍ SVĚTOVÉ TŘÍDY,
KOMPLEXNÍCH SLUŽEB A GLOBÁLNÍCH TÝMŮ REAGUJÍCÍCH NA BEZPEČNOSTNÍ INCIDENTY.
SYMANTEC ENTERPRISE SECURITY POMÁHÁ PODNIKŮM ZAJISTIT BEZPEČNOST A DŮVĚRU
V POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE.
SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
SYMANTEC BRIGHTMAIL ANTISPAM 6.0
WINDOWS
• Microsoft Windows 2000 Server nebo Windows Server™ 2003
• Procesor Intel® Pentium® 4 nebo kompatibilní
• Minimálně 512 MB RAM
• Minimálně 250 MB místa na disku
®
SOLARIS™
• Sun™ Solaris 8 nebo 9
• Procesor UltraSPARC
• Minimálně 512 MB RAM
• Minimálně 250 MB místa na disku
LINUX
• Red Hat Linux ES/AS 3.0
• Procesor Intel Pentium 4 nebo kompatibilní
• Minimálně 512 MB RAM
• Minimálně 250 MB místa na disku
Symantec a logo Symantec jsou registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation v USA. BLOC,
Brightmail, Brightmail AntiSpam a Probe Network jsou ochranné známky společnosti Symantec. Intel a Pentium jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Domino a Lotus Notes jsou ochranné
známky společnosti International Business Machines v USA, jiných zemích, nebo v USA a jiných zemích. Microsoft,
Outlook, Windows a Windows Server jsou bu registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. Sun a Solaris jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Sun Microsystems, Inc., v USA nebo jiných zemích. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochranné
známky příslušných vlastníků. Copyright © 2004 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytisknuto v USA.
08/04 10293839
SVĚTOVÉ ŘEDITELSTVÍ
20330 Stevens Creek Blvd.
Cupertino, CA 95014 U.S.A.
408 517 8000
800 721 3934
www.symantec.com
Informace o produktech
V USA volejte na bezplatné telefonní číslo
800 745-6054.
Symantec má pobočky ve 35 zemích po celém světě.
Chcete-li najít pobočky a kontaktní čísla v konkrétní
zemi, navštivte naše webové stránky.