futbal aréna cup 09-10.11. 2013

Komentáře

Transkript

futbal aréna cup 09-10.11. 2013
Športový klub Futbalová Aréna v Korni, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa, Slovensko
FUTBAL ARÉNA CUP 09-10.11. 2013
I. Rozdelenie na skupiny
SKUPINA A
AS Trenčín
MFK Vítkovice
FKM Karlova Ves
SK Sigma Olomouc
ŠK Slovan Bratislava
TJ Valašské Meziříčí
SC Uagoal Lviv
SKUPINA B
Domino Bratislava
FAMT Prešov
FC Petržalka 1898
FC Rožňov
MFK Frýdek Místek
MFK Skalica
MŠK Žilina
FC Locomotive Lviv (04)
II. Propozície turnaja
1) Účastníci turnaja : mužstvá, ktoré splnia všetky náležitosti pre štart v turnaji,
ako je prihláška a úhrada štartovného (pri registrácii na turnaj 9.11.2013. Štartujú hráči nar.
1.1.2005 a mladší na registračný preukaz (kontrola pred zahájením turnaja), zdrav. preukaz,
pas. Z organizačných dôvodov má tím FC Locomotive Lviv povolený štart s hráčmi vyššieho
ročníka. Výsledky zápasov s týmto tímom sa nezapočítavajú do bodovania. Zápas s FC
Locomotive Lviv môže tím odmietnuť.
2) Počet mužstiev : 15
3) Povrch, lopta, bránky : umelá tráva 47x25m, lopta č. 4, bránky 2 x 5m
4) Hrací čas : 1 x 20 minút
5) Počet hráčov : 5 hráči + 1 brankár (FC Locomotive Lviv 4 + 1)
6) Pravidlá turnaja : - podľa SFZ
a) striedanie hráčov - striedanie hráčov počas stretnutia je priebežné
b) žltá karta v stretnutí - podľa SFZ
c) červená karta - stop na 1 nasledujúci zápas
d) pokutový kop - priamy voľný kop z hranice 8 m
e) poradie v skupine - rozhoduje: počet bodov
rozdiel skóre
viac strelených gólov
vzájomný zápas
f) systém hry: 9.11. zápasy v skupinách A, B, 10.11. zápasy o umiestnenie v skupinách podľa
poradia A = 1 – 8, B = 9 - 15
g) námietky - hneď po skončení zápasu
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny systému stretnutí. Účastníci turnaja nie sú nijako
poistení a organizátor nezodpovedá za fyzickú ujmu alebo materiálnu stratu v súvislosti s
účasťou na turnaji. Za správanie, dodržiavanie organizačných a bezpečnostných usmerní v
celom areáli (III. a IV) a za zaistenie osobných vecí a cenností zodpovedá vedúci výpravy.
Kontakt: Lena Šurinová, [email protected], +421917 822 312
Športový klub Futbalová Aréna v Korni, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa, Slovensko
III. Bezpečnostné a iné usmernenia
a) deti nemajú povolený vstup na skalku pred halou Futbalová Aréna z dôvodu
vysokého nebezpečenstva vážneho zranenia, prosím upozornite na toto ustanovenie aj
rodičov
b) pozor na úrazy na schodoch a tribúne (deti tam rady behajú, zároveň je tam zvyčajne
plno – hrozí škaredý pád)
c) rodičia, fanúšikovia a ďalšie osoby s výnimkou hráčov, realizačného tímu, rozhodcov
a organizátorov nemajú povolený vstup za bielu čiaru hlavného ihriska (ani aktuálna
hracia plocha ani priestor na striedačku) – v opačnom prípade rozhodcovia prerušia
zápas
d) každý tím je povinný udržiavať poriadok na hracej ploche a v priestore na striedanie
(odniesť z hracej plochy všetky svoje prázdne fľaše, fľaše na trávnik odkladať len
uzavreté a pod.)
e) platí prísny zákaz vstupu na ihrisko so žuvačkou (vypľutie žuvačky na trávnik =
vylúčenie tímu z turnaja ), sklom, alkoholickými nápojmi, kofolou a inými sladkými
nápojmi.
f) psy nemajú povolený vstup do objektu Futbalovej Arény
g) šatňa č. 5 bude vyčlenená na ošetrovanie prípadných drobných úrazov. V súlade
s prevádzkovým poriadkom Futbalovej Arény treba prípadný úraz hlásiť
organizátorovi turnaja, prípadne asistentke alebo zdravotníkovi
IV. Organizačné pokyny a harmonogram turnaja
a) registrácia na turnaj prebieha v sobotu od 8:00 do 9:45 – pri registrácii je potrebné
predložiť zdravotné kartičky hráčov, zaplatiť štartovné, nahlásiť definitívny počet
obedov a tieto vyplatiť
b) harmonogram turnaja:
sobota:
8:00 – 9:45
10:00 – 12:24
12:30 – 13:30
Registrácia, hala k dispozícii pre registrované tímy
1. – 7. kolo
Obedná prestávka (bolo by vhodné, aby tímy odchádzali
na obed hneď ako dohrajú posledný dopoludňajší zápas)
13:30 – 17:05
8. – 17. kolo
17:05 – 20:00 hala k dispozícii pre registrované tímy, e-mailom rozpis zápasov
na nedeľu
nedeľa:
7:30 – 7:45
8:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 15:50
16:00
Nástup
1. – 11. kolo (možnosť posunúť o 20 minút)
Obedná prestávka
12 – 17. kolo
Vyhlásenie výsledkov
c) zápasy sú naplánované s minimálnou prestávkou, povinnosťou tímu je byť na
striedačke 5 minút pred začiatkom zápasu + oznámiť asistentke, že tím je pripravený
(viac pri registrácii na turnaj) Časomiera bude jedna pre všetky tri ihriská – začiatky
zápasov podľa kôl súbežne na všetkých ihriskách. V prípade časového sklzu sa
riadime časomierou a informáciou o aktuálne prebiehajúcom kole (stanovisko
asistentky pri šatni č. 5)
d) vo voľnom čase môžu tímy halu využiť na priateľské zápasy prípadne tréning
V. Rozpis zápasov
Kontakt: Lena Šurinová, [email protected], +421917 822 312
Športový klub Futbalová Aréna v Korni, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa, Slovensko
9.11.2013 FUTBAL ARÉNA CUP (ročník 2005 a mladší, základné skupiny)
Čas
K
8:00 – 9:45
IHRISKO I
IHRISKO 2
IHRISKO 3
Registrácia
(v prípade záujmu priestor na vzájomné zápasy mimo turnaja, príp. tréning)
10:00 - 10:20 1
10:22 –10:44 2
10:46 –11:06 3
11:08 –11:28 4
11:30 –11:50 5
11:52 –12:12 6
12:14 –12:24 7
SC Uagoal Lviv –
MFK Vítkovice
MŠK Žilina –
FC Rožňov
SC Uagoal Lviv –
AS Trenčín
MŠK Žilina –
Domino Bratislava
AS Trenčín –
TJ Valašské Meziříčí
FAMT Prešov – FC
Petržalka 1898
ŠK Slovan Bratislava –
AS Trenčín
Domino Bratislava –
FC Locomotive Lviv
ŠK Slovan Bratislava –
SK Sigma Olomouc
MFK Frýdek Místek –
FAMT Prešov
SK Sigma Olomouc –
FKM Karlova Ves
FC Rožňov –
MFK Frýdek Místek
MFK Karlova Ves –
MFK Vítkovice
MFK Frýdek Místek –
MŠK Žilina
FKM Karlova Ves –
TJ Valašské Meziříčí
FC Petržalka 1898 –
MFK Skalica
TJ Valašské Meziříčí –
MFK Vítkovice
MFK Skalica –
FC Locomotive Lviv
ŠK Slovan Bratislava –
SC Uagoal Lviv
Domino Bratislava –
MFK Skalica
SK Sigma Olomouc – TJ
Valašské Meziříčí
OBEDNÁ PRESTÁVKA 12:30 – 13:30
13:30–13:50
8
13:52–14:12
9
14:14–14:34
10
14:36 –14:56 11
14:58–15:18
12
15:18–15:38
13
15:38–15:58
14
16:00–16:20
15
16:22–16:42
16
16:42–17:02
17
FC Locomotive Lviv –
FAMT Prešov
AS Trenčín –
SK Sigma Olomouc
FAMT Prešov –
MFK Skalica
FMK Karlova Ves –
AS Trenčín
Domino Bratislava –
FAMT Prešov
AS Trenčín –
MFK Vítkovice
FC Locomotive Lviv –
MŠK Žilina
FC Rožňov –
FAMT Prešov
Domino Bratislava –
FC Rožňov
MFK Skalica – MFK
Frýdek Místek
SC Uagoal Lviv –
FKM Karlova Ves
MFK Frýdek Místek –
Domino Bratislava
SC Uagoal Lviv –
TJ Valašské Meziříčí
FC Rožňov –
FC Locomotive Lviv
FKM Karlova Ves –
ŠK Slovan Bratislava
MFK Skalica –
FC Rožňov
TJ Valašské Meziříčí–
ŠK Slovan Bratislava
MFK Frýdek Místek –
FC Locomotive Lviv
FC Petržalka 1898 –
FC Rožňov
MFK Vítkovice –
ŠK Slovan Bratislava
MŠK Žilina –
FC Petržalka 1898
MFK Vítkovice –
SK Sigma Olomouc
FC Petržalka 1898 –
MFK Frýdek Místek
SK Sigma Olomouc – SC
Uagoal Lviv
FC Petržalka 1898 –
Domino Bratislava
MŠK Žilina –
MFK Skalica
FAMT Prešov MŠK Žilina
FC Locomotive Lviv –
FC Petržalka 1898
17:02–17:22
17:24–17:44
17:46–18:06
(v prípade záujmu priestor na vzájomné zápasy mimo turnaja, príp. tréning)
18:08–18:28
18:30–18:50
18:52–19:12
Kontakt: Lena Šurinová, [email protected], +421917 822 312
Športový klub Futbalová Aréna v Korni, Nižná Korňa 940, 023 21 Korňa, Slovensko
10.11.2013 FUTBAL ARÉNA CUP (ročník 2005 a mladší, skupiny podľa poradia)
A (1. – 8. miesto) B (9. – 15. miesto)
čas
IHRISKO 1
IHRISKO 2
IHRISKO 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. – 8.
11. – 14.
5. – 4.
10. – 13.
2. – 5.
13. – 15.
5. – 7.
12. – 14.
5. – 1.
11. – 13.
2. – 8.
15. – 10.
3. – 6.
15. – 9.
6. – 8.
9. – 14.
1. – 6.
13. – 9.
3. – 2.
9. – 12.
7. – 3.
11. – 9.
OBED
7. – 2.
13. – 12.
7. – 1.
12. – 11.
4. – 3.
11. – 10.
8. – 4.
15. – 11.
4. – 6.
14. – 10.
1. – 4.
13:30–13:50
13:52–14:12
14:14–14:34
12
13
14
14:36 –14:56 15
14:58–15:18 16
15:18–15:38 17
10. – 12.
6. – 2.
12. – 15.
2. – 4.
1. – 2.
6. – 5.
3. – 5.
9. – 10.
3. - 1.
5. – 8.
8. – 3.
15. – 14.
8. – 7.
14. – 13.
7. – 6.
4. – 7.
15:38–15:58
Rezerva
Rezerva
Rezerva
8:00 – 8:20
8:22 – 8:40
8:42 – 09:02
09:04–09:24
09:26–09:46
09:48–10:08
10:10–10:30
10:32–10:52
10:54–11:14
11:16- 11:36
11:38- 11:58
K
12:30 –
13:30
16:00–16:20
Vyhlásenie výsledkov
(čo najskôr po poslednom zápase)
16:22–16:42
16:42–17:02
17:02–17:22
17:24–17:44
17:46–18:06
18:08–18:28
18:30–18:50
18:52–19:12
Kontakt: Lena Šurinová, [email protected], +421917 822 312

Podobné dokumenty