Curriculum Vitae – Petr Urban

Komentáře

Transkript

Curriculum Vitae – Petr Urban
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
Mgr. PETR URBAN, Ph.D.
Education
•
2002 – 2008 Charles University in Prague, Faculty of Arts
Ph.D. in Philosophy (June 2008)
Study stays abroad:
2006, 2003 Husserl-Archives Leuven
2004 Bergische Universität Wuppertal
•
1995 – 2002 Charles University in Prague, Faculty of Arts
M.A. in Philosophy summa cum laude (June 2002)
Erasmus scholarships:
2001 – 2002 Katholieke Universiteit Leuven/ Husserl-Archives Leuven
2000 – 2001 Humboldt Universität zu Berlin
2000 – 2001 Freie Universität Berlin
Professional positions held
•
2009 –
Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Philosophy, Prague
Position: Head of the Department for Contemporary Continental Philosophy
•
2004 – 2009
Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Philosophy, Prague
Position: Research Fellow
•
2004 – 2009
University of South Bohemia, Faculty of Theology, Ceske Budějovice
Position: Assistant Professor
•
2005
University of Economics, Prague
Position: Assistant Professor
•
2002 – 2004
Charles University, Center for Phenomenological Research, Prague
Position: Research Fellow
1
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
Publications
Books
Urban, P.: Raný Husserl a filosofie jazyka, Praha : Filosofia, 2013 (in press).
Urban, P. (ed.): Fenomenologie tělesnosti, Praha : Filosofia, 2011.
Urban, P. (ed.): Geburt der Phänomenologie, Praha : Filosofia, 2010.
Book Chapters
Urban, P.: „Georg Henrik von Wright a jeho Vysvětlování a rozumění“, In: von Wright,
G. H., Vysvětlování a rozumění, Praha : Filosofia, 2013. (in press)
Urban, P.: „Fenomenologické aspekty intersubjektivity“, In: Identita – Diferencia, Karul R.,
Sťahel R., Toman M. (eds.) Bratislava : SFZ pri SAV, 2010, p. 411-418.
Urban, P.: „Intersubjektivita, objektivita, jazyk – husserlovská perspektiva“,
Intersubjektivita v globálnej situácii, Karúl R., Muránsky M., Vydrová J. (eds.), Bratislava :
SAV, 2007, p. 50-56.
Urban, P.: „Záměr a metoda Husserlových Logických zkoumání“, In: Výzkumy
subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi, Fridmanová M., Novotný K. (eds.), Náchod : Pavel
Mervart, 2007, p. 47-74.
Urban, P.: „Relationship of Thought and Language in Husserl’s Phenomenology“, In:
Dynamic Structure. Language as an Open System, Fehr J., Kouba P. (eds.), Praha : Literaria
Pragensia, 2007, p. 84-104.
Urban, P.: „Zvíře v etice neboli zooetika“, Otazníky kolem CITES 2009, Rajchard J.,
Plsová M., Marcinová M. (eds.), Brno : Tribun EU, 2009, p. 23-28.
Urban, P.: „Bolzano a raný Husserl“, Osamělý myslitel Bernard Bolzano, Trlifajová, K. (ed.),
Praha : Filosofia, 2006, p. 173-186.
Urban, P.: „Husserl a problém jazyka“, In: Schizma filosofie 20. století, Nitsche M., Sousedík
P., Šimsa M. (eds.), Praha : Filosofia, 2005, p. 43-58.
Peer-Reviewed Articles
Urban, P.: „Derridova kritika Husserlova pojetí znaku a jazyka“, Filozofia. Roč. 67, Nr. 1
(2012), p. 47-60.
Urban, P.: „Tělo a morální fenomenologie“, Filosofický časopis. Roč. 59, Nr. 7 (2011), p.
203-218.
Urban, P.: „Druhý, tělo a etika – fenomenologická perspektiva“, Filozofia. Roč. 66 (2011),
Příloha: Subjektivita/Intersubjektivita, Karul R. (ed.), p. 145-159.
Urban, P.: „Obrat k tělesnosti“, Filosofický časopis. Roč. 59, Nr. 1 (2011), p. 5-8.
2
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
Urban, P.: „Tělo druhého (zvířete) ve fenomenologii intersubjektivity“, Filosofický časopis.
Roč. 59, Nr. 1 (2011), p. 31-45.
Urban, P.: „Husserls Phänomenologie des sprachlichen Ausdrucks in ihrer Entwicklung“,
Filosofický časopis. Roč. 58, Nr. 7 (2010), p. 59-68.
Urban, P. „Tělo, sen, prostor - myšlení Maurice Merleau-Pontyho“, Filosofický časopis. Roč.
58, Nr. 1 (2010), p. 5-7.
Urban, P.: „Jazyk mezi protiklady“, Reflexe (2004), Nr. 26, s. 21-42.
Book Translations
Stein, E.: K problému vcítění, transl. P. Urban, Praha : Nadace Edith Stein, 2013 (in press).
Husserl, E.: Logická zkoumání II/2, transl. P. Urban, Praha : Oikoymenh, 2012.
Von Wright, G. H.: Vysvětlování a rozumění, transl. P. Urban a kol., Praha : Filosofia, 2012.
(in press)
Husserl, E.: Logická zkoumání II/1, transl. P. Urban, K. Novotný, H. Janoušek, Praha :
Oikoymenh, 2010, 501 p.
Merleau-Ponty, M.: Struktura chování, transl. J. Pechar a kol., Praha : Filosofia, 2008, 328 p.
Husserl, E.: Formální a transcendentální logika, transl. J. Pechar a kol., Praha : Filosofia, 2007,
328 p.
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II, transl. E. Kohák, P. Urban,
M. Novák, H. Janoušek, Praha : Oikoymenh, 2006, 384 p.
Bernet R., Kern I., Marbach E.: Úvod do myšlení Edmunda Husserla, transl. P. Urban, Praha :
Oikoymenh, 2004, 290 p.
Husserl, E.: Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I, transl. P. Urban, A. Rettová,
Praha : Oikoymenh, 2004, 340 p.
Editions
Filosofický časopis, roč. 59 (2011), Nr. 1, Filosofické reflexe tělesnosti, (ed.) P. Urban
Filosofický časopis, roč. 58 (2010), Nr. 1, Myšlení Maurice Merleau-Pontyho, (ed.) P. Urban
3
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
Other professional activities
Research and Translation Grants
•
2012–2014 “Empathy: Between Phenomenology and Neurosciences” (Czech Science
Foundation)
•
2010–2014 “Philosophical Investigations of Body Experiences: Transdisciplinary
Perspectives” (Czech Science Foundation)
•
2009–2011 “Czech Translation of Husserl’s Logical Investigations” (DeutschTschechischer Zukunftsfond)
•
2006–2009 “Investigations of Subjectivity: Between Phenomenology and Psychotherapy”
(Czech Science Foundation)
International Cooperation
•
2012–2014 “Relevance of Subjectivity” (Czech – Slovak – Polish Academy of Sciences)
•
2011–2012 “Husserl’s Philosophy of Language” (Czech Academy of Sciences – CNRS
Paris)
•
2011–2013 “On Borders of Phenomenology” (Czech – Slovak Academy of Sciences)
•
2008–2010 “Philosophy Between Subjectivity and Intersubjectivity” (Czech – Slovak
Academy of Sciences)
•
2004–2005 “Phänomenologie im Umbruch” (Czech Academy of Sciences – Bergische
Universität Wuppertal)
Research Stays Abroad
•
2013 Institut für die Wissenschaften vom Menschen – Wien (3 months)
•
2012 Husserl Archives Paris – CNRS (1 week)
•
2012 Institute of Philosophy – Slovak Academy of Sciences (1 month)
•
2011 Center for Subjectivity Research – University Copenhagen (1 week)
•
2011 Institute of Philosophy – Slovak Academy of Sciences (1 month)
•
2010 Univesität Wien (1 month)
•
2006 Husserl Archives Leuven (1 month)
4
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
•
2005 Bergische Universität Wuppertal (2 weeks)
•
2003 Husserl Archives Leuven (1 month)
Organization
•
International conference “Embodied InterSubjectivity – Between Phenomenological and
Experimental Research”, Prague, June 2013
•
International workshop “Freie Aussprache zu Husserl”, Prague, October 2012
•
International workshop “On Borders of Phenomenology”, Prague, November 2011
•
International conference “Geburt der Phänomenologie – Zu Ehren Edmund Husserls”,
Prague, January 2010
Membership and activities in professional associations
• Member of the Scientific Board – Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences
(since 2012)
• Member of the Popularization Board – Institute of Philosophy, Czech Academy of
Sciences (since 2012)
• Member of the Editorial Board – Filosoficky casopis (since 2011)
• Vice-director of the Central-European Institute for Philosophy in Prague (since 2010)
Professional honors, awards and fellowships
•
2013/14 Fulbright-Masaryk Scholarship – Graduate Center at the City University of New
York – prof. Virginia Held (November 2013 – June 2014)
•
2013 Paul Celan Fellowship for Translators – Institut für die Wissenschaften vom Menschen
in Vienna (January – March 2013)
•
2012 The Otto Wichterle Award – an honor given by the Academy of Sciences of the Czech
Republic to exceptionally outstanding young scientists (up to 35 years of age) for their
remarkable contributions to the advancement of scientific knowledge in a given area of
science
5
Curriculum Vitae – Petr Urban – Czech Republic
University courses taught
•
2009/2010
Faculty of Arts, Charles University in Prague
- Intencionalita a poznání. VI. Logické zkoumání E. Husserla
•
2008/2009
Faculty of Arts, Charles University in Prague
- Vědomí a intencionalita. V. Logické zkoumání E. Husserla
Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
- Filosofická etika
- Současné etické systémy II
- Environmentální etika
- Bioetika
•
2007/2008
Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
- Filosofická etika
- Současné etické systémy II
- Environmentální etika
- Bioetika
•
2006/2007
Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
- Filosofická etika
- Dějiny současné filosofie
- Úvod do fenomenologie
- Filosofie umění
•
2005/2006
Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
- Filosofická etika
- Dějiny novověké a současné filosofie
- Úvod do fenomenologie
- Metodický seminář
•
2004/2005
Faculty of Theology, University of South Bohemia in Ceske Budejovice
- Filosofická etika
- Úvod do fenomenologie
- Seminář z etiky
Faculty of Management, University of Economics in Prague
- Etika managementu
6

Podobné dokumenty

zi!( e.N.dÍliTÍ!pí.LNi obm l,ipDik inÍÍ}Ňř ]bho`pL!

zi!( e.N.dÍliTÍ!pí.LNi obm l,ipDik inÍÍ}Ňř ]bho`pL! h!íř.39fuu 'pi ý^, r |ýhífu )rj)|]š! j I il l.iúÍa !rah].! || |kýln^i úi,riJl k'ii | ýlkr I'R, : L' a'p..' ax I ihžr,h' ý'Íi. ír^ !i\.l | 1ú''a i aÚ| !1ýŮii, jliou:, ý'p.. !il, r ÚhÚe )ai a

Více

Flyer Konfliktmanagement_cz - Brücke/Most

Flyer Konfliktmanagement_cz - Brücke/Most DeutschTschechischer Zukunftsfonds

Více

Bibliography - The New Educational Review

Bibliography - The New Educational Review Agnew R. (1995). Strain and Subcultural Theories of Criminology. In: Sheley, J. (ed). Criminology. Boston: Belmont, 305–327. Banach, C. (2000). Człowiek wobec współczesności i przyszłości – nadziej...

Více