Polsky

Transkript

Polsky
POMŮCKA
VELITELE
JEDNOTKY
POŽÁRNÍ
OCHRANY
POLSKY
Průzkum
Mluvíte česky? Jakou řečí mluvíte?
Mówisz po czesku? W jakim języku mówisz?
Mluví někdo česky?
Jak se jmenujete?
Kdy jste se narodil?
Vaše adresa? Kde bydlíte? Z jaké
jste země? Napište to, prosím.
Mówi ktoś po czesku?
Jak masz na imię?
Kiedy się urodziłeś/urodziłaś?
Jaki jest Twój adres? Gdzie mieszkasz? Z jakiego
kraju jesteś? Napisz to, proszę.
Jaké máte číslo mobilu?
Máte v Čechách nějaké známé?
Kde jste ubytován?
Jaki jest twój numer telefonu?
Masz znajomych w Czechach?
Gdzie w Czechach jesteś zakwaterowany?
Koho máme informovat o Vaší
situaci?
Potřebujete kontaktovat vaši
ambasádu?
Kde máte dokumenty?
Kolik osob jelo ve voze?
Kolik tady bylo osob?
Ve voze už nikdo není?
Jste všichni? Postrádáte někoho?
Vyšetření postiženého
Slyšíte mě? Stiskněte mi ruku!
Jste zraněn? Ukažte kde vás to
bolí?
Můžete se hýbat? Můžete normálně
dýchat?
Ztratil jste vědomí? Bolí vás hlava?
Kogo mamy poinformować o Twojej sytuacji?
Je vám horko/zima? Máte
hlad/žízeň?
Zavřete oči na znamení souhlasu!
Naznačte kývnutím „ano“.
Naznačte hlavou „ne“.
Otevřete oči.
Můžete chodit? Můžete vstát?
Cítíte tady nějakou bolest?
Jste těhotná?
Měl jste bezpečnostní pás?
Léčíte se s něčím? Užíváte nějaké
léky?
Posaďte se. Lehněte si.
Nehýbejte se.
Je to lepší/horší?
Informace pro postiženého
Jmenuji se … Jsem velitel zásahu.
Nemějte obavy. Víme, co děláme.
Je v pořádku. Jsou v pořádku.
Vaše děti jsou v pořádku.
Vaše věci jsou v pořádku.
Čekáme na lékaře. Přijedou za
Gdzie masz dokumenty?
Ilu ludzi jechało w wozie?
Ile osób było tutaj?
Nie ma już nikogo w wozie?
Jesteście wszyscy? Brakuje kogoś?
Muviš po česku? V jakim jenzyku
muviš?
Muvi ktoš po česku?
Jak maš na imje?
Kjedy še urodžiueš/urodžiuaš?
Jaki jest tvuj adres? Gdže
mješkaš? Z jakjego kraju jesteš?
Napiš to, proše.
Jaki jest tvuj numer telefonu?
Maš znajomych v Čechach?
Gdže v Čechach jesteš
zakvaterovany?
Kogo mamy poinformovać o
Tvojej sytuacji?
Chceš skontaktovač še
z ambasadou?
Gdže maš dokumenty?
Ilu ludži jechauo v vože?
Ile osub byuo tutaj?
Něma juž nikogo v vože?
Jestešče všyscy? Brakuje kogoš?
Słyszysz mnie? Ściśnij mi rękę!
Jesteś zraniony? Pokaż, gdzie boli?
Suyšyš mě? Ščišnij mi renke.
Jesteš zraňony? Pokaž, gdže boli?
Chcesz skontaktować się z ambasadą?
Możesz się ruszać? Możesz normalnie oddychać?
Možeš še rušač? Možeš normalně
oddychač?
Straciłeś przytomność? Boli cię głowa?
Stračiueš přytomnošč? Boli če
guova?
Jest ci gorąco / zimno? Jesteś głodny / spragniony? Jest či goronco/žimno? Jesteš
guodny/spragňony?
Zamknij oczy na znak zgody!
Zamknij očy na znak zgody!
Pokaż głową „tak”.
Pokaž guovou tak.
Pokaż głową „nie”.
Pokaž guovou ně.
Otwórz oczy.
Otvuř očy.
Możesz chodzić? Możesz wstać?
Možeš chodžič? Možeš vstač?
Czujesz ból tutaj?
Čuješ bul tutaj?
Jesteś w ciąży?
Jesteš v čonžy?
Miałeś/miałaś zapięte pasy bezpieczeństwa?
Mjaueš/mjauaš zapjente pasy
bezpěčeňstva?
Leczysz się na coś? Bierzesz jakieś leki?
Lečyš še na coš? Běřeš jakěš leki?
Usiądź. Połóż się.
Nie ruszaj się.
Jest lepiej / gorzej?
Ušondž. Pouuž še.
Něrušaj še.
Jest lepěj/gořej?
Nazywam się ... Jestem dowódcą.
Nie martw się. Wiemy, co robimy.
Jest w porządku. Są w porządku.
Twoje dzieci są w porządku.
Twoje rzeczy są w porządku.
Czekamy na lekarzy. Będą za chwilę.
Nazyvam še….jestem dowudcou.
Němartv še. Věmy, co robimy.
Jest v pořodku. Sou v pořondku.
Tvoje džeči sou v pořondku.
Tvoje řečy sou v pořondku.
Čekamy na lekařy. Bendou za
Zdroj: ČAHD o.s.
Aktualizováno:
11 / 2011
Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.
1/2
POMŮCKA
VELITELE
JEDNOTKY
POŽÁRNÍ
OCHRANY
POLSKY
chvíli.
Odvezeme vás do
nemocnice/hotelu/města. Někdo
vás může doprovázet.
Policie se postará o váš vůz.
Policie se postará o vaše věci.
Tady nemůžete zůstat. Jděte až za
pásku - hned.
Tady vám hrozí nebezpečí. Zde jste
v bezpečí.
Došlo k požáru/úniku/havárii.
Budeme vás vyprošťovat z vozidla.
Musíme rozbít skla.
Nasadíme vám krční límec.
Poneseme vás na nosítkách.
Musíme vás evakuovat. Vezměte si
tuto masku. Pojďte za mnou.
Dáme vám kyslík.
Různé
Ano, Ne, Děkuji, Prosím, Pomalu,
Rychle, Stát, Jít,
Čísla: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1001000
chvile.
Zaběřemy vas do
špitala/hotelu/mjasta. Ktoš može
tovařyšyč.
Policja zadba o twój wóz.
Policja zadba o tvuj vuz.
Policja zadba o twoje rzeczy.
Policja zadba o tvoje řečy.
Tu nie można zostać. Idź za taśmę - teraz.
Tu němožna zostač. Idž za tašme
- teraz.
Tu ci grozi niebezpieczeństwo. Tu jest bezpiecznie. Tu či groži něbezpěčeňstvo. Tu
jest bezpěčně.
Doszło do pożaru / wycieku / awarii.
Došuo do požaru/vyčeku/avarji.
Będziemy cię wyciągać z wozu. Musimy rozbić
Bendžemy če vyčongač z vozu.
szyby.
Mušimy rozbič šyby.
Damy ci kołnierz na szyję.
Damy či kouněř na šyje.
Przeniesiemy cię na noszach.
Přeněšemy če na nošach.
Musimy ewakuować. Załóż maskę. Idź za mną.
Mušimy evakuovač. Zauuž maske.
Idž za mnou.
Dajemy Ci tlen.
Dajemy či tlen.
Zabierzemy Was do szpitala / hotelu / miasta. Ktoś
może towarzyszyć.
Tak, Nie, dziękuję, proszę, wolno, szybko, stać,iść
Numery: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-100-1000
Zero,jeden,dwa,trzy,cztery,pięć,sześć,siedem,osiem
dziewięć,dziesięć,sto,tysiąc
Čas: vteřina, minuta, hodina, den,
měsíc, rok
Směry: rovně, doprava, doleva,
dopředu, dozadu, nahoru, dolu,
na, pod, vedle
Části těla: hlava, krk, ruka, noha,
břicho, záda
Doprava: auto, vlak, letadlo,
vrtulník, kolo, benzínová stanice,
nádraží, letiště, parkoviště
Czas: sekunda, minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok
Bydlení: chodba, kuchyň, pokoj,
koupelna, ložnice, sklep, půda,
výtah, schodiště, dveře, okno,
střecha.
Záchrana: hasiči, záchranná
služba, policie, lékař, starosta,
odtahová služba, velitel, první
pomoc, hasičský vůz, sanitka,
policejní vůz, hasit, ošetřit,
vyprostit, odtáhnout, zachránit
Nebezpečí: požár, kouř, dopravní
nehoda, kyselina, zásada (louh),
plyn, výbuch, kyslík
Zakwaterowanie: hol, kuchnia, pokój, łazienka,
sypialnia, piwnica, strych, winda, schody, drzwi,
okno, dach.
Kierunki: prosto, w prawo, w lewo, w przód, do tyłu,
do góry, w dół, na, pod, obok
Części ciała: głowa, szyja, ręka, noga, brzuch, plecy
Transport: auto, pociąg, samolot, helikopter, rower,
stacja benzynowa, dworzec, lotnisko, parking
Ratownictwo: strażacy, pogotowie, policja, lekarz,
burmistrz, pomoc drogowa, dowódca, pierwsza
pomoc, samochód strażacki, karetka, samochód
policyjny, gasić, leczyć, wydobyć, odciągnąć,
ratować
Niebezpieczeństwo: pożar, dym, wypadek drogowy,
kwas, zasada (ług), gaz, wybuch, tlen
Tak, ně, dženkuje, proše, volno,
šybko, stač, išč
Numery: zero, jeden, dva, třy,
čtery, pěnč, šešč, šedem, ošem,
dževěnč, džešenč, sto, tyšonc
Čas: sekunda, minuta, godžina,
džeň, měšonc, rok
Kěrunki: prosto, vpravo, vlevo,
vpřud, do tyuu, do gury, v duu,
na, pod, obok
Čenšči čaua: guova, šyja, renka,
noga, břuch, plecy
Transport: auto, počong, samolot,
helikopter, rover, stacja
benzynova, dvořec, lotnisko,
parking
Zakvaterovaně: hol, kuchňa,
pokuj, uaženka, sypjalňa, pivnica,
strych,vinda, schody, dřvi, okno,
dach
Ratovnictvo: stražacy, pogotově,
pomoc drogova, dovudca, pěrvša
pomoc, samochud stražacki,
karetka, samochud policyjny,
gašič, lečyč, vydobyč,
odčongnonč, ratovač
Něbezpěčeňstvo: požar, dym,
vypadek drogovy, kvas, zásada
(uug), gaz, vybuch, tlen
Zdroj: ČAHD o.s.
Aktualizováno:
11 / 2011
Tvorbu a aktualizaci provádí Česká asociace hasičských důstojníků. © www.cahd.cz
Tato pomůcka vznikla za využití grantu Ministerstva vnitra České republiky.
2/2