HEALTH HAPPENING 2012 - program festivalu

Transkript

HEALTH HAPPENING 2012 - program festivalu
TELEMEDICÍNA
DVA DNY S FILMY O ZDRAVÍ
Telemedicína je moderní odvětví léčebné péče, které umožňuje odborné sledování některých vážně nemocných pacientů na dálku.
V současné době se telemedicína využívá ve Fakultní nemocnici Olomouc v oboru kardiologie na I. interní klinice, kde se počet aktuálně dálkově sledovaných pacientů blíží stovce. Klinika také zavedla do provozu nový plně automatický systém, díky kterému
mohou lékaři dálkové monitorování nabídnout také pacientům s některými dalšími kardiologickými diagnózami. Telemedicínu v
dokumentu představí docent MUDr. Miloš Táborský,CSc., FESC, MBA. ČR, 17 min.
PROGRAM HEALTH HAPPENING
2. května 2012 - středa
od 14.00
3. května 2012 - čtvrtek
hod.
BLOK I. Cyklus Moje medicína
/Základní klinické vyšetření, Vyšetření krve, Lidská tkáň pod mikroskopem, Biologická léčba v onkoorgánů a Denzitometrie/.
15.15 hod.
Ženské zdraví
III.BLOK od
logii, Dárcovství
ZÁKLADNÍ KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
Jak se sestavuje anamnéza? Jak probíhá fyzikální vyšetření? Co to je aspekce? Co to je palpace? Co lze diagnostikovat? Co následuje po
vyšetření? Dokument z cyklu Moje medicína informuje o principech základního klinického vyšetření. ČR, 17 min.
VYŠETŘENÍ KRVE
Co je krev? Jak a proč se provádí vyšetření krve a jaká má pravidla? Proč se provádí ráno a na lačno? Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. z
Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky vysvětluje jak se krev vyšetřuje a co se z výsledků dá usoudit o zdravotním stavu
pacienta. ČR, 9 min.
LIDSKÁ TKÁŇ POD MIKROSKOPEM
Jak se vyšetřuje lidská tkáň pod mikroskopem a jak pomáhá patolog lékaři při léčbě? To vysvětlí Prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D. z Fingerlandova ústavu patologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. ČR, 9 min.
BIOLOGICKÁ LÉČBA V ONKOLOGII
Co to je biologická léčba, jaké nemoci se s ní léčí a s jakými výsledky vysvětlí prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. ČR, 9 min.
DÁRCOVSTVÍ ORGÁNŮ
Co lze transplantovat? Kde se transplantace provádí? Kdo je dárce orgánů? Jak se prokazuje smrt mozku? Úspěšnost transplantace od
žijících dárců. Jaká je úroveň transplantační medicíny v České republice? Jaké jsou etické otázky v transplantační medicíně? Jak funguje
čekací listina a princip předpokládaného souhlasu? Na tyto a mnoho dalších otázek zodpoví MUDr. Eva Pokorná CSc. z Transplantačního
centra Institutu klinické a experimentální medicíny. ČR, 20min.
DENZITOMETRIE
Co je to denzitometrické vyšetření a jak pomáhá v diagnostice osteoporózy vysvětluje MUDr. Jiří Jenšovský, CSc. z Osteocentra Ústřední
vojenské nemocnice v Praze. ČR, 9 min.
15.45 hod. BESEDA
MUDr. Jiřím Pešinou - Praktické otázky. Co můžete očekávat u lékaře, jak komunikovat s lékařem? Práva
Beseda s
pacienta.
17.00 hod.
Kardiovaskulární a psychické onemocnění
PLÍSNĚ
Jsou kolem nás, jsou v nás. Některé jsou k životu nevyhnutné, jiné nám škodí. Pohled na tuto problematiku z hlediska metody Řízené
a kontrolované detoxikace MUDr.Josefa Jonáše. ČR, 30 min.
MAMOGRAFICKÉ A ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ
Mamografie je speciální Röntgenova metoda používaná k vyšetření prsu. Dokument přibližuje jak probíhá toto vyšetření, u koho
se používá mamografie a pro koho je vhodnější ultrazvukové vyšetření, jak se vyhodnocují výsledky, kdo má nárok na vyšetření a
přináší mnoho daších důležitých informací. Programem provází MUDr. Jiří Pešina a vedoucí lékařka centrálního RTG a mamologie
ve FN v Hradci Hrálové MUDr. Hana Urminská. Z cyklu Moje medicína. ČR, 17 min.
ŽILA SOM NA ULICI
Patricie a Kelly. Matka a dcera. Na první pohled idylický vztah. Zdá se, že nemůže být ničím narušen a přece… Nevěra otce Kelly způsobí, že se dcera bohatého kanadského magnáta ocitne na ulici. Vystavená drogám, drogovým dealerům, věznicím. Kelly ještě není
plnoletá. Její matka svádí zoufalý boj o její záchranu. Chvíli to vypadá, že už nemůže dál, že to vzdá… Stále aktuální téma dokumentu
filmařsky bravurně zpracované vypráví příběh, který se odehrál v kanadské provincii Alberta, ale má mnoho společného s mnoha
dalšími osudy kdekoli na zemi. SR, 26min.
ZTRÁTOU PRSU ŽIVOT NEKONČÍ
„Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. I když chirurgické odnětí prsu, neboli ablace je nejdůležitější pro
záchranu života, ztráta prsu zasáhne témeř každou z nich. A právě jednou z cest návratu do normálního života je rekontrukce prsu.“
Film je příběhem žen, které si prošly touto těžkou životní situací. Našly odvahu o svém údělu promluvit. Mnoho zajímavých medicínských informací o rekonstrukcích prsu zazní z úst docenta MUDr. Jana Měšťáka, CSc. a dalších odborníků. ČR, 22 min.
17.00 hod. BESEDA
MUDr. Janem Měšťákem, CSc.
Beseda s docentem
, přednostou Kliniky plastické chirurgie I. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy ve fakultní nemocnici v Praze na Bulovce a vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy
s onemocněním prsu a vedoucím lékařem a spolumajitelem Kliniky Esthé, se známou českou režisérkou filmu Pavlou Petrákovou-Slancovou a pacientkou.
MUDr. Milošem Táborským, CSc
Beseda s docentem
., FESC, MBA, přednostou I. interní kliniky FN
Olomouc
Bojíte se infarktu nebo mozkové mrtvice? Máte problémy se srdcem, či jiné kardiovaskulární problémy? Nebojte se zeptat a
využijte mimořádnou příležitost zeptat se špičkového odborníka.
II. BLOK - od
PSYCHICKÉ TOXINY
Řízenou a kontrolovanou detoxikaci organismu MUDr. Josefa Jonáše zná v České republice mnoho lidí. Dokument Psychické toxiny se
zabývá lidskou psychikou a toxiny, které jí škodí. ČR, 30min.
STRACH
Tsunami, ptačí chřipka, šílené krávy, HIV, teroristické útoky, úpadek morálních hodnot, globální oteplování, pád meteoritu, hrozba konce
světa… Človek třetího tisíciletí je na rozdíl od těch minulých století asi nejvíce zkoušeným druhem. Strach z budoucnosti ovládá každého
vnímavějšího človeka. Deprese, úzkosti a obavy zasahují čím dál tím víc do životů lidí. Dá se před tím utéct, zabránit devastujícímu vlivu
na naši psychiku? SR, 40 min.
IV. BLOK od
20.00 hod.
NÁHRADNÍ MATKA- hraný film
Kam až vede zoufalá touha po dítěti? K čemu všemu jsou bezdětné páry odhodlané, kam až ve svém zoufalství zajdou? Poslední
nadějí často bývá náhradní matka, která je však v našich zeměpisných šířkách nelegální. Jak si tedy hlavní hrdinové příběhu poradí? Celovečerný hraný film otevírá citlivou problematiku bezdětných párů. Invečně a originálně zpracovaný příběh mladých lidí
toužících po vlastním dítěti.
SR, 85min.
Po filmu beseda s renomovanou slovenskou režisérkou dokumentárních a hraných filmů
MgArt. Yvonne Vavrovou
a s dalšími tvůrci.
LIFE AFTER STROKE
Život po mrtvici
Jak se žije lidem po cévní mozkové mrtvici vypráví příběh britského snímku Life after stroke. Jak zasáhla tato nemoc do života nejen postižených osob, ale i do života celé rodiny? Jaký je život po mrtvici? Snímek natočila britská společnost The Stroke Association ve spolupráci
s BBC. VB, 10 min. české titulky
Filmoví tvůrci a odborná spolupráce:
CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
Při mozkové příhodě dochází k náhlému přerušení přítoku krve v části mozku. Příznaky se projevují okamžitými poruchami chůze, dýchání, mluvení, paměti. Při včasném dopravení do nemocnice může být podán lék, který sraženinu v mozku rozpustí. Hrdiny příběhu jsou dva
pacienti, které lékaři vrátili do života. ČR, 20 min.
MgArt. Yvonne Vavrová, Mgr. Pavla Petráková- Slancová, PhDr. Lenka Strelecká
MgA. Jaromír Herskovič, MgA. Martin Hanzlíček , Mudr. Jiří Pešina, Mudr. Jan Měšťák,
Mudr. Miloš Táborský, Mudr. Josef Jonáš, Vivienne Strelecká, Mgr. Viliam Richter, Silvia
Larikenta a další.

Podobné dokumenty

dva dny s filmy o zdraví

dva dny s filmy o zdraví Beseda s MUDr. Jiřím Pešinou- Praktické otázky. Co můžete očekávat u lékaře, jak komunikovat s lékařem? Práva pacienta.

Více

KVĚTEN

KVĚTEN do expozice Husité, do gotického sálu a aktuálních výstav. Zdarma bude zpřístupněn i Památník dr. Edvarda Beneše.

Více

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen Röntgen zkusil zakrýt výbojku kusem kartonu, ale papír opět zářil. Tušil, že objevil neviditelný paprsek, který má schopnost pronikat předměty (dnes víme, že se jedná o druh elektromagnetického zá...

Více

36. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2014

36. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2014 36. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 2014 Pořadatel, společnost Barocco sempre giovane, o.p.s., připravil pro letošní festivalový ročník sérii třinácti koncertů hudby „vážné i nevážné“ ...

Více

seznam referenčních akcí

seznam referenčních akcí plynu, měření a regulace, dálkových přenosů dat a řízení provozu a plynových kotelen regulačních stanic. V naší provozovně Bořitov provádíme výrobu technologie regulačních stanic plynu včetně elekt...

Více