Číslo 7, březen 2012, ročník VII

Komentáře

Transkript

Číslo 7, březen 2012, ročník VII
Číslo 7, březen 2012, ročník VII
„Krátké zprávičky z té naší školičky“ / Poradní sbor
V pondělí 30. 4. a v pondělí 7. 5. nepůjdeme do školy. Máme
totiž ředitelské volno.
O příští čísla (duben a květen) ŠN se postarají mí následovníci, žáci šestých a sedmých ročníku pod vedením paní učitelky Mgr. Hany Malé.
V pátek 13. 4. se uskuteční další poradní sbor.
Práce žáků
Dadaismus
Dadaismus byl avantgardní směr. Vznikl ve Švýcarsku a největšího rozkvětu se dočkal
kolem roku 1920. Ze Švýcarska se rozšířilo do Francie. Původcem dadaistického hnutí byla
skupina mladých umělců, kteří nalezli za války azyl v Curychu. Hlavním představitelem byl
rumunský básník Tristan Tzara, který vyložil dadaistickou metodu ve svých manifestech:
„Vezměte noviny. Vezměte nůžky. Vyberte v novinách článek tak dlouhý, jak dlouhou chcete
mít svou báseň. Vystřihněte článek. Potom pečlivě vystříhejte slovo za slovem z tohoto článku
a naházejte do pytlíku. Lehce zatřepejte. Vytahujte potom výstřižky jeden za druhým a skládejte je v pořadí, jak jste je vytahovali. Pečlivě slova opište. Báseň se vám bude podobat.“ Výsledkem je esteticky a fantazijně neobvyklá báseň.
Tuto metodu si vyzkoušeli i žáci 9. A. Z jejich tvoření zde máme několik ukázek. Zkuste si
je zarecitovat, budete překvapeni.
Příklady prací
Je Vavřinec svědka
La bude tam vytočil policie
pohledy pouze usmr při vodnickým
jos B.
Nehoda tý bude svědčil května
půjde předala
ze i Neko Tomáš
vyšetřová zá ruský pražský kdy
vážné nec pětadvacetileté
prokázána u pitel hrozí
slaného povrch v ob žaloby silnice
nissan řidičů závodili
zastupitelství nedbalosti
a Kladno do.
Roli sklonům d
Igoru v jeho sportovních
státnímu utrpěla se ze protijedoucí
Igor.
vystupoval B spolu podniku
ní pokud ukončila k
B., ně sronění viněným
z mu úterý zemřel
sta zastu cení renaultu a u
pro Igor pro kvůli
až soudu dvou spolujezky
soudu nů tel a koňského 6 let
míří Vavři jediným muž.
Nela Dyrčíková IX.A
se jediným neko hrozí
je mu zá cení státnímu
v a soudu spolujezdky
v vyšetřování kladno
svědčit koňského podklady
a května protijedoucí vavři
slaného nehoda la spolu l pitel Igor
u závodili utrpěla B tel renault ze zranění
sta nedbalostí u úterý
viněným a muž policie pětadvacetile bude
zemřel řidičů
sklonům přidala jeho pokud pou zastu ně
kdy až tomáš pouze podnikla usmr nů ob
soudu zastupitelství pao svědka vytlačili 6
let
Jakub Mazuch IX.A
Z akcí školy
z internetových stránek školy
Taneční soutěž O nejlepší pohybovou skladbu
Dne 30.3. 2012 se konala na ZŠ Lipanská v Kolíně soutěž v tanci. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích a naše škola měla zastoupení v kategorii starších žákyň od 11 do 15 let. Soutěžily celkem tři skupiny a dvě dua. Nejúspěšnější bylo duo Nella Čmejrková a Monika Šindelářová ze 7.A, které získaly zlato se skladbou Samba dance, další duo s obsazením Nikola
Řeháková a Michala Brtková, opět ze 7.A, skončilo na čtvrté pozici. Na 4. místě se umístila
také skupina Belly dance team se skladbou Krásky pouště, jejíž členky navštěvují taneční
kroužek a věnují se orientálnímu tanci ( 5. – 9. třída ). Na 5. místě se společně umístily skupiny Angels or devils z 9.B a Happy girls ze 7.B . Z naší školy jsou také Adélka a Terezka Matějkovy, které vystupovaly se skupinou Endorlino (ZŠ Lipanská) a obě se ve své kategorii
umístily na prvních místech. Tereza Matějková ( 5.A ) také postoupila se svým sólovým vystoupením do finále a byla celkově pátá.Všem gratulujeme k hezkému umístění a děvčatům,
která hájila čest naší školy, děkujeme za práci věnovanou přípravě choreografií a nácviku
skladeb a za vzornou reprezentaci.
Ing. Květoslava Novotná
Okresní kolo v košíkové
V úterý 3. dubna se na 1. ZŠ v Kolíně uskutečnilo okresní kolo v košíkové dívek 8.a 9. ročníků. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev. Družstvo naší školy po velmi bojovném výkonu obsadilo 3. místo.
Za školu hrály:
z 8.A: Anna Motáková, Lucie Motáková, Tereza Chudomelová, Denisa Sýkorová, Sára Králíková
z 8.B: Monika Radinová, Nela Nešetřilová
z 9.A: Viktorie Kellerová, Nela Dyrčíková, Dominika Holmanová, Aneta
Černušáková
Mgr. Jana Cemperová
Okresní kolo v Pythagoriádě
Úspěch Adély Kaplanové z 5.B, která se umístila na vynikajícím 4.-6.místě v okresním kole
Pythagoriády žáků 5. ročníků. Druhý zástupce naší školy, Marek Svoboda z 5.A, skončil na
30.-33.místě. Celkem počítalo 41 žáků 5. ročníků z okresu Kolín.
Mgr. Petr Černý