zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
tG0
WWI MĚsTonEPA
s/
Masarykovonáměstíč.p. t43,364 51Tep|á,Karlovarskýkrai
zpnÁvn
zÁvĚnečruÁ
Veřejná zakázkama|éhorozsahuve smys|u5 12,odst.3zákonač'137/2006sb.
,,TEPLÁ.FoToPAsTt'
4
iť//b!u4vL
1
komise:
Složení
Mi|anMatějka
KarelKy||er,
JanRůžička,
MartinHemza,JanaČížková,
komise:
Jmenování
Radníměsta
Zasedáníkomise:
15.října2013od 13 hod
Početobes|anýchuchazečů: 4
Početuchazečů:
Vítězná nabídka:
hodnoceny
3 obá|ky( všechny
)
TUEBORGeneralService,s.r.o.,tčoo8 u 367,černická5,
PLZEŇ,Psč3o133
Cena:
DPH
38009 Kčvčetně
Dobarealizace:
říjen201'3
V Tep|édne 18. října2013
rrYVĚŠENo:,({(a!.},ts klfrrr/
SEnvItJTO:
Dlč:czoo255050,
|Č:
00255050,
Lázněa.s.,č.ú.9005-4Lzo34lloLoo
Mariánské
banka
Komerční
spojení:
bankovní
www.tepla.cz,[email protected]'fax:353 t7 6 24L
úřad),
353176228(stavební
účtárna},
353 176223(pop|atky,
te|efon:353L76220(ústředna),
(ekonom)
(matrika),353
176226
353176230
,(0LA
tlt*u
osl,.ils-
t6q
..ťš.!y
MESTO TEPLA
Masarykovonáměstíč.p. t43,364 61Tep|á,Karlovarskýkraj
Pří|ohazávěrečné
zprávy:
TEPLA . FOTOPASTI
15.í0.20í3
nabídková
cena
pořadí
Firma
tc
1,
TUEBOR GeneralService,s.r.o.
008 84 367
38 009,00
FOTOPAST.GZ s. r.o.
291 28749
39 488,00
ALARMY DvoŘÁK s.r.o'
263 80 480
46 028,40
2.
3.
čislo nabídky
1.
2.
3.
|č:00255050,
D|Č:
czoo255o5o,
Lázněa.s.,č.ú.9005-4Lzo341/oLoo
bankovníspojení:
Komerční
bankaMariánské
fax:353 L7624I
www.tepla.cz.
epodatelna(ateola.cz.
úřad),
176228(stavební
účtárna),353
176220(ústředna),353
176223(poplatky,
te|efon:353
(ekonom)
776226
353176230(matrika),353