XL_s700 XL_5600 XL_5500 - Šicí

Komentáře

Transkript

XL_s700 XL_5600 XL_5500 - Šicí
XL_s700 XL_5600 XL_5500
§"'*
@
ťi+irii;
nffi
F|ně autornatické šití
knoflíkové dírky
6
*,tiliř_Tíí,ffi,*§ffiy
stehu
Automati*ké vypínání
spoiky při navíjení cívky
Bvoujelr§a pro barevné šití
VoIné rarneno pro šití
rukávúl a nohavic
Automaticklý navlékačjeh|y
&
i!
"Ě€ň++++
ffi
ov!ádárrípodavače
ť,i;'ÉrUastavení šířky stehu
i]";*lj i pozice jehly
§[es§<ová přípnava
spodní rr§tě
Domácí šicístroj s volným ramenem
35
37
ŠlcícHTEGHNIK (xl_s5ool
ŠlcícHTEGHNIK (xl_56ool
4í ŠIcícHTEGHNIK (xl_57ool
Název stehu
SpolehIivá íunkce i kvalitní vybavení:
l
l
l
l
l
l
l
l
I
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
P]ná automatika ušije knoflíkovou dírku bez přepínání, vždy podle velikosti
knoflíku (XL-S700, XL-5600), Čtyřstupňová automatika šitídírky (XL-5500)
Funkce pro jemné seřízení stehu zajistí stejnou hustotu stehu na obou stIanách
knoflíkovédírky
Několik slepých stehů i strečových stehů umožní dosáhnout proíesioná]ního
vzhledu vašich výrobků
Plochý šicístolek přestavitelný na volné rameno
4 kroky
}*
Rovný
*_ _"*"__..
Rovný
uprostřed
steh, jeh|a v|evo
steh, jehla vpravo
f"
*** *
Klikatý steh, 1,5 mm
Klikaiý steh, 4,5
mm
.ii,l;,,li,
K|ikatý steh. 5,0 mm
Plynulé nastavení pozice jehly u rovného stehu
Páčka pro ovládání podavače při látání a Wšívání
Automatický navlékač vrchní nitě (XL,5700)
SIepý obrubovací
lv]uš|ový
Blesková příprava spodní nitě na začátku šití(XL-5700)
steh
steh
S|epý pružný
Elektronický bezeztrátový ovladač rychlosti šití
Rychloupínací systém výměny šicích patek
Spínačpřívodu napájení
spojovací široký steh
steh
Ob|oučkový steh
Můstkový pružný
Dvoujehla pro dvoubarevné šitívčetně přídavného držáku cívky
Pa|isádový
Šitívpřed i zpětné šití
Regulace napětí nití
Y\l'Y
Á",/tÁ
Elastický steh
Rozmanité příslušenstlrívčetně patek pro všívánízipů, přišíváníknoflíků, šití
knoflíkových dírek i látání
Automatické vypínání spojky pro rychlé a snadné navíjenícívky spodní nitě
,M\Ť{,
,rltllllllttr,
-\.VV
steh
steh
,ri,/\
Trojitý stíečovýsteh, Uprostřed
Kompaktní stroj s nízkou hmotností vybavený madlem pro snadné přenášení
Trojitý strečový steh, vlevo
Trojitý strečoqi steh, Vpravo
Rozměry stroje:402x180x300 mm
Přepravní rczměry:445x230x375 mm
Trojitý klikatý strečový steh, 1,5
Vlastní hmotnost stroje: 7,2 kÉ
mm ii
*i jď
|i]
Trojitý klikatý strečový steh, 3,0
jjl \li;iT
\\\
Trojitý klikatý strečový steh, 4,5
j,!Í'1\\ iť
ili
Trojitý klikatý strečový steh,
steh
Obnitkový elastický steh
mm
mm
5,0 mm
Obnitkový strečový
PéroVý
plná automatika šitíknoflíkovédírkv
v jednom cyklu bez přepínání
o
Rovny steh, jehla
Klikatý steh, 3,0 mm
- až do 4 mm
slehu - až do 5 mm
Regulace délky stehu
Regulace š řky
XL-5500 xL-5600 xL-570c
Plná automatika knof|íkové dkky
Ovládání podavače při látání
a vyšívání
steh
iť \§ $l \'i
\§rytr
l!!\&
>>
ŠípoVýsteh
ozdobnýsteh
Listový steh
*
(((1
Stromečkový
a}+}
steh
a
o
a
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
a
o
o
o
o
a
o
o
a
o
a
o
o
o
o
o
stopoVý steh
§
Automatické vypínání spojky přl
navíienícívky
Blesková příprava spodní nitě před
zahájením šití(XL-5700)
monogramů
Vyšívání
Našívání apIikací
Saténový steh
RoVný steh dvoujehIou
Trojitý strečový steh dvoujehlou
Klikatý steh dvoujehlou, 1,7 mm
Trojitý k|ikatý steh dvoujehlou. 1,7 mm
Látání
Jenrné seřízení hustoty stehu při šití
knoflíkové dírky
Automatický rravlékač vrchní nitě
ušetří váš čas (XL-S700)
ffi
Vyhotovení výšivek
přišíváníknoflíků
i.]'j:"\,iiilji/,,n
o
o
a
o
o
o
a
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
c
o
a
Kontakt:
at your side
V době tisk! souh]asi, Břother ]e registovaná ochranná značka ftmy Broiher lnd!sv es Ltd
a názvy Výrobků ]so! reg stovanými ochlannými značkam nebo značkam přísl!šných spo ečnosii
Technické údaje
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
o
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
a
o
o
o
o

Podobné dokumenty