Chlazení

Komentáře

Transkript

Chlazení
Chlazení forem
www.dmeeu.com
PTLH
VM
INTERNE
INTERN
CONNECTOR PLUGS
FLOW CHANNEL
Jiffy
for max. Ød = 9 --> diagram N9
for max. Ød = 16 --> diagram N16
Euro
for max. Ød = 6 --> diagram 9
for max. Ød = 9 --> diagram 13
P. 10/11
P. 12/13
P. 14/15
P. 30/31
P. 32/33
17/07/2012
for max. Ød = 6 --> diagram N6
Obsah
DME Standard - Jiffy-Tite Connectors
Série DME Jiffy
Spojky..................................................................................................................................................................................................1
DME Jiffy-Tite plugs used with DME Jiffy-Tite
(flow-through) type sockets and DME JiffyMatic (automatic shut off type) sockets are
designed for use with plastics molds and die
cast dies in water, air or oil lines. They feature
a combination brass and stainless steel leak
proof construction; have a maximum rated
capacity of 13 bar and withstand temperatures
of up to 200°C with supplied Viton seals.
DME Jiffy-Tite and Jiffy-Matic sockets can be
used interchangeably with the same Jiffy-Tite
plugs already in your mold or die. Comparable
sizes of both type sockets have the same OD
permitting interchangeability even when the
plugs are flush mounted. Seals and hose barbs
are easily replaceable saving cost.
Push-to-Lock™............................................................................................................................................................................ 17
Náhradní díly................................................................................................................................................................................ 21
www.dmeeu.com
Série Euro
Spojky............................................................................................................................................................................................... 24
Euro Push-to-Lock
Push-to-Lock™............................................................................................................................................................................ 33
DME Euro Series sockets used with special
Push-to-Locktm hose do not require the use of a
hose clamp for hose retention. the special hose
is simply pushed onto the stem and will stay on
without any additional fasteners, even under
conditions of severe temperature, vibration
and pressure. the sockets have a yellow plastic
collar, purely for identification, to cover the cut
end of the hose.
Euro sockets are compatible with standard
sockets/plugs. they are made of exactly the
same brass and use the same high quality Viton
seals.
Bezpečnostní spojky............................................................................................................................................................... 36
09/04/2010
09/04/2010
Use special Push-to-Locktm hose (PtLH) only.
Euro connector sockets are for use with water
and water-based coolants only. Although the
Sockets are suitable for temperatures to 200°C
observe the temperature ratings of the hose
(standard 85°C). Never exceed 13 bar
www.dmeeu.com
Příslušenství
Koncovky........................................................................................................................................................................................ 37
Hadice.............................................................................................................................................................................................. 41
Cooling Manifold
•
•
•
•
•
•
Svorky............................................................................................................................................................................................... 42
nolossinpressureduetolonghosesor
toomanyflowmeters
efficientparallelmoldcoolingwithshorter
cycletimes
easilyinstallandgroupcooling
connectionsandhoses
in-andoutletscanbeconnected
seperately
hoselengthscanbereduced,enabling
themoldertoworkwithlowerpressurein
thesystem
coolingmanifoldcanbeinstalled
horizontallyandvertically
Regulátory..................................................................................................................................................................................... 45
Chladicí jádra............................................................................................................................................................................... 56
Duo Press....................................................................................................................................................................................... 57
www.dmeeu.com
Tepelně vodivé kolíky............................................................................................................................................................. 58
O-kroužky....................................................................................................................................................................................... 65
Rozvodné bloky chlazení..................................................................................................................................................... 69
Technical Data
Technická data
09/04/2010
17/07/2012
CAD reference point
09/04/2010
Technická data............................................................................................................................................................................ 73
www.dmeeu.com
www.dmeeu.com
DME standardní konektory Jiffy-Tite
Nátrubky a rychlospojky (bez ventilu i s
ventilem) DME Jiffy Tite se používají ve formách
na plasty a ve formách pro tllakové lití lehkých
slitin jak pro chladící kanály pro vodu tak i
pro temperační kanály pro olej. Jsou vyrobeny
z mosazi a korozivzdorné oceli, velmi dobře
těsní, pracovní tlak média je až 13 barů a max.
pracovní teplota je 200°C. Těsnící kroužky jsou z
materiálu VITON. Rychlospojky Jiffy-Tite a JiffyMatic jsou zaměnitelné i v případě zapuštěných
nátrubků. Vitonové těsnění je velmi snadno
vyměnitelné, což velmi šetří náklady na údržbu.
www.dmeeu.com
Položky chlazení
Řada Jiffy Tite
Zástrčky a zásuvky Jiffy-Tite umožňují rychlé připojení a odpojení hadic chlazení a vyhřívání formy k vodním sběrným
potrubím nebo zdrojům napájení a od nich. Forma se musí chladit, aby materiál z plastu dostatečně ztvrdl a bylo
jej možno co nejrychleji vyhodit z formy, pro dosažení co nejkratší doby cyklu. Tím se udrží dobrý vzhled součásti a
tok materiálu. Zahloubené konektory lze snadno připojit a odpojit díky zvětšenému vnějšímu kroužku. Úhlové spoje
zabraňují vzniku promáčklin na hadici.
Pracovní tlak
PB = 13 bar, maximální statický provozní tlak při bezpečnostním násobku 4.
Pracovní teplota*
-15 °C až +200 °C v závislosti na médiu.
Výhody
K dispozici v provedení s jediným vypínáním, dvojím vypínáním nebo průchozí. Vypínací spojky (s ventilem) jsou
vybaveny poniklovanými vnějšími kroužky, aby je bylo možné snadno rozeznat na první pohled.
Spojky využívají výměnné těsnění Viton®. Snadno vyměnitelné nástrojem na demontáž těsnění.
Naše spojky se vyznačují vyšším průtokem, což znamená vyšší průtok do formy, zkrácení cyklu a zlepšení chlazení.
Na všech koncovkách s vnějším závitem je již nanesen těsnící tmel Jiffy-Seal®
Materiál spojky
Zadní tělo
Tělo ventilu
Kroužek
Kroužek
Ventil
Aretační kuličky
Těsnění
Pružina a pojistné kroužky
Mosaz
Mosaz
Mosaz (spojka bez ventilu)
Mosaz, poniklovaná (spojka s
ventilem)
Mosaz
AISI 420
Viton®
AISI 301
Zástrčka
Profil zástrčky
Adaptér
Ventil
Pružina a pojistný kroužek
Těsnění
Mosaz
Mosaz
Mosaz
AISI 301
Viton®
Bezpečnostní pokyny:
Při nesprávné volbě, nesprávném a nevhodném použití spojek a příslušenství hrozí škoda na majetku a úraz!
17/07/2012
Některé z možných důsledků nesprávné volby, nesprávného a nevhodného použití:
Rozlétnutí konců hadic, spojek a zástrček a jejich součásti nebo příslušenství.
Kontakt s tekutinami poškozujícími zdraví, jedovatými, studenými nebo horkými.
Únik kapalin pod vysokým tlakem.
Výbuch nebo vznícení unikajících kapalin.
Úrazy a škody způsobené nekontrolovaným pohybem součástí systému při poklesu tlaku kapaliny.
2 - www.dmeeu.com
Položky chlazení
Pokyny k použití
2 Připojení oběma rukama: stlačte zpět kroužek spojky a současně natlačte konektor do spojky. Během spojování
musíte konektor do spojky zatlačit až na doraz. Po zatlačení na doraz uvolněte kroužek a až pak uvolněte konektor.
Kroužek musí na zapojené spojce zapadnout do stejné polohy, jakou měl na nezapojené spojce. Je důležité
zatažením za konektor zkontrolovat, zda zámek zapadl na místo.
2 Pozor! Během spojování může dojít k úniku kapaliny, zejména u spojek, které jsou pod tlakem. Zajistěte, aby uniklá
kapalina v těchto případech nemohla způsobit žádné škody.
2 Při odpojování spojek bez zabudovaného ventilu (Jiffy-Tite®) je zásadně důležité uzavřít před odpojením vedení
kapaliny. Odpojení se provede stlačením kroužku vzad. Spojka uzavře průtok kapaliny v okamžiku vytažení
konektoru; ventil je ovládán zbytkovým tlakem kapaliny a pružinou. Během odpojování konektor držte pevně v ruce,
aby nedošlo k nebezpečnému šlehnutí.
Pokyny k instalaci
Před instalací zkontrolujte, zda je vybraná spojka vhodná pro provozní průtok, a to z hlediska konstrukce, materiálu,
těsnění, pracovního tlaku a teploty.
2 Místo instalace rychlospojky nebo konektoru musí být zvoleno tak, aby nehrozilo poranění operátora, a to včetně
faktorů v nejbližším okolí, například uklouznutí, zaseknutí, znečištění nebo popálení.
2 Při použití hadic nepřekračujte povolený provozní tlak a teplotu. Hadice musí být vhodnými sponami zajištěny proti
sklouznutí ze spojek.
2 Doporučený směr průtoku je od spojky ke konektoru, pokud není uvedeno jinak.
2 Pokud není k dispozici těsnící tmel Jiffy-Seal® na závity, je nutno závity opatřit vhodným těsněním, například PTFE
ovou páskou.
2 Odpojené konektory a spojky chraňte před poškozením a znečištěním krytkami nebo použijte ochranné konektory
(zátky).
Pokyny k údržbě
Spojky DME jsou ve standardních aplikacích v principu bezúdržbové, za předpokladu správného výběru typu a
materiálu spojky a při správném zacházení. Doporučujeme, aby zákazník vytvořil vlastní postup údržby, zahrnující
následující body:
2 Vnější vizuální kontrola kombinace spojky DME. Případné nahromadění nečistot ve funkčních částech spojky a
konektoru je nutno odstranit. Při zjištění dále uvedených stavů je nutno postižené součásti vyměnit: natržené,
poškozené, silně znečištěné, zkorodované, s únikem ve spoji.
2 Intervaly výměny rychlospojek a výměny těsnění Viton pomocí
nástroje na demontáž těsnění Jiffy
JSTK-235
Provozovatelné kombinace
17/07/2012
Zástrčky série PCS**
se zásuvkami série SVK (ekvivalentní rozměr)
Std. s vnitřním, vnějším závitem nebo
prodlužovací zástrčky
se zásuvkami série SVK (ekvivalentní rozměr)
VALVES CLOSED
VALVE CLOSED
VALVES OPEN
VALVE OPEN
** Zástrčky série PCS Jiffy Matic lze použít pouze jako spojky s dvojím vypínáním a pouze se zásuvkami série SVK Jiffy-Matic.
www.dmeeu.com - 3
DME Jiffy N6
Průtokový průměr
max. Ød = 6
P.20
P.11
P.12
P.13
P.12
P.10
P.13
P.40
P.40
P.11
P.37
P.37
17/07/2012
P.38
4 - www.dmeeu.com
DME Jiffy N6
P.14
P.14
P.14
Spare Parts
P.16
P.16
P.15
Accessories
P.51
P.15
P.37
P.16
P.37
P.16
P.39
P.15
P.42
P.41
17/07/2012
P.20
P.41
P.34
Not for “Push-to-Lock”
For “Push-to-Lock”
P.42
P.42
www.dmeeu.com - 5
DME Jiffy N9
Průtokový průměr
max. Ød = 9
P.20
P.11
P.12
P.13
P.12
P.10
P.10
P.13
P.40
P.40
P.11
P.37
P.37
17/07/2012
P.38
6 - www.dmeeu.com
DME Jiffy N9
P.14
P.14
P.14
Spare Parts
P.16
P.16
P.15
Accessories
P.51
P.15
P.37
P.16
P.37
P.16
P.39
P.15
P.42
P.41
17/07/2012
P.20
P.41
P.42
Not for “Push-to-Lock”
P.42
P.34
For “Push-to-Lock”
www.dmeeu.com - 7
DME Jiffy N16
Průtokový průměr
P.11
P.13
P.10
P.10
P.11
P.40
P.37
P.37
17/07/2012
P.38
8 - www.dmeeu.com
DME Jiffy N16
P.14
P.14
P.14
P.16
P.16
Spare Parts
P.15
P.15
P.16
17/07/2012
P.16
P.15
www.dmeeu.com - 9
DME Jiffy
N
Nátrubky s PTFE ovým těsněním
REF
N 6-1/8” A
N 6-MA
N 6-1/4” A
N 6-3/8” A
N 9-1/8” A
N 9-1/4” A
N 9-3/8” A
N 9-MA
N 9-1/2” A
N 16-1/2” A
N 16-3/4” A
N
d1
9,4
9,4
9,4
9,4
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
19,9
19,9
d
6
6
6
6
9
9
9
6
9
16
16
L
24,0
23,0
29,0
30,0
30,0
34,0
34,0
29,5
39,0
44,0
45,0
A
22
22
26
30
26
26
30
26
37
32
38
B
18
18
20
22
26
26
28
26
28
38
40
H
17
17
19
21
25
25
26
25
26
37
38
SW
13
13
16
19
14
16
19
16
24
22
29
Nátrubek s vnitřním šestihranem
REF
N 9-3/8” AH
N
R
1/8” BSPT
M10x1
1/4” BSPT
3/8” BSPT
1/8” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
M10x1
1/2” BSPT
1/2” BSPT
3/4” BSPT
Mat.: Mosaz
R
3/8” BSPT
d1
13,5
Mat.: Mosaz
d
9
L
34
D1
21
A
30
B
28
H
26
Zástrčka s vnitřním šestihranem
REF
N6 1/8 AHN
N6 M10x1 AHN
N6 1/4 AHN
N6 M14x1,5 AHN
N9 1/4 AHN
N9 M14x1,5 AHN
N9 M16x1,5 AHN
N9 3/8 AHN
R
1/8” BSPT
M10x1
1/4” BSPT
M14x1,5
1/4” BSPT
M14x1,5
M16x1,5
3/8” BSPT
d
6
6
6
6
9,3
9,3
9,3
9,3
Série
N6
N6
N6
N6
N9
N9
N9
N9
N9
N16
N16
Série
N9
Mat.: Mosaz
d1
9,4
9,4
9,4
9,4
13,5
13,5
13,5
13,5
L l1 A
23 9 22
23 9 22
28 14 26
28 14 26
34 14 26
34 14 26
35 14 30
35 14 30
B
16
16
16
16
22
22
23
23
H
14
14
14
14
20
20
21
21
SW
11
11
16
16
16
16
19
19
SW1
5
5
5
5
8
8
8
8
Série
N6
N6
N6
N6
N9
N9
N9
N9
• zástrčky Jiffy s vnitřním šestihranem umožňují snadné zapojení tam, kde je jen omezený
prostor pro klíč
• kompletní řada dodávaná s tmelem na závity
Zástrčky pro FSK a FSVK
Rp
1/4” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
A
30
30
32
32
32
32
B
23,5
23,5
29,5
29,5
29,5
29,5
Všechny nátrubky (včetně série PCS) a prodlužovací nátrubky jsou nyní dodávány s těsnicím tmelem na závity Jiffy-seal™.
Při prvním použití není nutno nanášet těsnicí tmel ani pásku na spoje.
10 - www.dmeeu.com
d1
13,5
13,5
19,9
19,9
19,9
19,9
d
9
9
15
15
15
15
L
34
34
40
53
45
54
l1
11,5
11,5
11,5
24,5
16,5
25,5
SW
16
19
22
22
22
22
Série
N9
N9
N16
N16
N16
N16
CAD reference point
REF
FN 9-14 A
FN 9-38 A
FN 16-38 A
FN 16-38 AL
FN 16-12 A
FN 16-12 AL
Mat.: Mosaz
17/07/2012
FN
DME Jiffy
Nátrubky s ventilem pro rychlospojky SVK
REF
PCS 6-14 A
PCS 6-38 A
PCS 9-14 A
PCS 9-38 A
PCS 9-12 A
PCS 16-12 A
PCS 16-34 A
R
1/4” BSPT
3/8” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
1/2” BSPT
1/2” BSPT
3/4” BSPT
d1
9,4
9,4
13,5
13,5
13,5
19,9
19,9
d
6
6
9
9
9
15
15
L
29,0
29,5
34,0
34,0
37,0
44,4
44,4
Mat.: Mosaz
A
28
30
28
30
35
35
42
B
20
20
27
28
28
34
32
H
18
18
25
26
26
32
30
SW
16
19
16
19
24
7/8”
1 1/8”
Nátrubky
REF
N 6-1/8” I
N 6-1/4” I
N 6-3/8” I
N 9-1/4” I
N 9-3/8” I
N 9-1/2” I
d1
9,4
9,4
9,4
13,5
13,5
13,5
d
6
6
6
9
9
9
L
28
32
34
37
39
46
SW
13
16
19
16
19
24
Nátrubky pro FSK a FSVK
REF
FN 9-18 I
FN 9-14 I
FN 16-38 I
FN 16-12 I
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
d1
13,5
13,5
19,9
19,9
d
9
9
15
15
L
32
37
40
45
REF
SW
16
19
22
24
DS
SW2
14
17
22
27
17/07/2012
CAD reference point
SW1
13
16
19
24
FN
Série
N9
N9
N16
N16
Mat.: St. 55 DIN 2391
L
140
150
170
190
N
Série
N6
N6
N6
N9
N9
N9
Mat.: Mosaz
Nástrčné klíče
DS 1314
DS 1617
DS 1922
DS 2427
Série
N6
N6
N9
N9
N9
N16
N16
Mat.: Mosaz
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
PCS
www.dmeeu.com - 11
DME Jiffy
ATN
Úhlové vsuvky
REF
ATN 9
ATN 13
EJP
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
d1
9,4
13,5
d2
6
9
L
27
34
L1
9
9
L2
23,0
24,5
SW
11
15
Prodlužovací potrubí
REF
EJP 2514
EJP 2516
EJP 2518
EJP 2524
EJP 2526
EJP 2528
EJP 2534
EJP 2536
EJP 2538
EJP
Mat.: Mosaz
Rp
1/8” BSP
1/8” BSP
1/8” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
Mat.: Mosaz
d1
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
d
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
L
100
150
200
100
150
200
100
150
200
A
61
61
61
61
61
61
61
61
61
SW
12
12
12
15
15
15
18
18
18
Prodlužovací potrubí
REF
Rp
1/8” BSP
1/8” BSP
1/8” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
3/8” BSP
Série
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
N6
Mat.: Mosaz
d1
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
d
6,3
6,3
6,3
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
L
100
150
200
100
150
200
100
150
200
A
61
61
61
61
61
61
61
61
61
SW
15
15
15
15
15
15
18
18
18
Série
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
17/07/2012
CAD reference point
EJP 3514
EJP 3516
EJP 3518
EJP 3524
EJP 3526
EJP 3528
EJP 3534
EJP 3536
EJP 3538
Série
N6
N9
12 - www.dmeeu.com
DME Jiffy
Mosazná prodlužovací potrubí
REF
BEP-1810
BEP-1415
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
Mat.: Mosaz
L
100
150
SW
11
15
d
6
9
d1
9,4
13,5
d2
10
14
Mosazná prodlužovací potrubí
REF
BEP-1815
BEP-1825
BEP-1425
L
150
250
250
d
6
6
9
d1
9,4
9,4
13,5
d2
10
10
14
Vsuvky hadic
REF
Série
N6
N6
N9
Mat.: Mosaz
d
6,0
9,0
15,5
6,0
9,0
14,0
d1
9,4
13,5
19,9
9,4
13,5
19,9
d2
10
14
20
-
L1
17
21
46
24
28
28
L
39,0
41,0
91,0
37,0
48,0
63,5
pro vnitřní průměr hadice
3/8”
1/2”
3/4”
BEP
STN / STN PL
Série
N6
N9
N16
N6
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
STN 9
STN 13
STN 19
STN 9 PL
STN 13 PL
STN 19 PL
Série
N6
N9
Mat.: Mosaz
SW
11
11
15
BEP
www.dmeeu.com - 13
DME Jiffy
Rychlospojky Jiffy Matics přímé s ventilem
REF
SVK-106
SVK-109
SVK-111
SVK-113
SVK-119
SVK (90°)
SVK-206
SVK-209
SVK-211
SVK-213
SVK-219
SVK-306
SVK-309
SVK-311
SVK-313
SVK-319
Průtočný typ
VALVES CLOSED
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
l1
27
27
27
27
46
l2
57
57
68
68
103
d2
5
6
9
9
16
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
d2
5
6
9
9
16
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
A
38
38
52
52
74
l1
27
27
27
27
46
l2
34
34
37
37
69
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
A
38
38
52
52
74
l1
27
27
27
27
46
l2
34
34
37
37
69
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Rychlospojky Jiffy-Matic®
Automaticky vypínaný typ
VALVE CLOSED
Rychlospojky Jiffy-Tite mají velký průchozí
otvor, který neomezuje průtok.
VALVE OPEN
Rychlospojky Jiffy-Tite a
Jiffy-Matic lze používat v
libovolné kombinaci se
zástrčkami Jiffy-Tite, které
již máte na formě nebo
střižném nástroji. Vzájemně
kombinovatelé zásuvky
obou typů mají stejný
vnější průměr, pro plnou
záměnnost i při instalaci na
zapuštěné nátrubky.
17/07/2012
VALVES OPEN
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
Rychlospojky Jiffy Matics 45° s ventilem
REF
Rychlospojky Jiffy-Tite®
d2
5
6
9
9
16
Rychlospojky Jiffy Matics 90° s ventilem
REF
SVK (45°)
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
Mat.: Mosaz – nerez ocel
CAD reference point
SVK
14 - www.dmeeu.com
DME Jiffy
Rychlospojky Jiffy Tites přímé
REF
SK-106
SK-109
SK-111
SK-113
SK-119
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
Mat.: Mosaz – nerez ocel
d2
5
6
9
9
16
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
l1
25
25
25
25
32
l2
52
52
62
62
77
Rychlospojky Jiffy Tites 90°
REF
SK-206
SK-209
SK-211
SK-213
SK-219
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d2
5
6
9
9
16
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
A
38
38
52
52
68
l1
27
27
27
27
46
Rychlospojky Jiffy Tites 45°
REF
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d2
5
6
9
9
16
l2
34
34
37
37
69
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
A
38
38
52
52
67
l1
27
27
27
27
46
l2
34
34
37
37
69
SK (90°)
SK (45°)
Série
N6
N6
N9
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
SK-306
SK-309
SK-311
SK-313
SK-319
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
d
7,3
10,5
12,2
14,0
20,0
SK
www.dmeeu.com - 15
DME Jiffy
SVK 200-300-500
Rychlospojky Jiffy Matics s ventilem
REF
SVK-200
SVK-300
SVK-500
FSVK
REF
l2
39
53
57
D
17,0
22,6
30,0
SW
1/2”
3/8”
1 1/8”
Rp
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
d
9,5
13,6
17,5
L
46
60
76
REF
D
17,0
22,6
30,6
A
30,5
41,0
57,0
B
8,0
8,5
7,0
REF
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
1/2” BSP
Série
N6
N9
N16
d
9,5
13,6
20,0
l2
39
53
59
D
17,0
22,6
30,0
SW
1/2”
3/8”
1 1/8”
Série
N6
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
d
9,5
13,6
17,5
L
46
60
72
D
17,0
22,6
30,6
A
30,5
41,0
51,0
B
7,0
8,0
8,5
SW
1/2”
3/8”
1 1/8”
Série
N6
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
Rp
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
SW
1/2”
3/8”
1 1/8”
Mat.: Mosaz – nerez ocel
Rychlospojky Jiffy Tites
FSK-206 V
FSK-211 V
FSK-219 V
Série
N6
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
Rychlospojky Jiffy Tites
SK-200
SK-300
SK-500
FSK
d
9,5
13,6
20,0
Rychlospojky Jiffy Matics s ventilem
FSVK-106 V
FSVK-111 V
FSVK-119 V
SK 200-300-500
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
1/2” BSP
Mat.: Mosaz – nerez ocel
16 - www.dmeeu.com
DME Push-to-Lock
17/07/2012
Rychlospojky DME Jiffy-Loktm používané se
speciální hadicí Push-to-Locktm nevyžadují
upevnění hadice sponou. Speciální hadice se
jednoduše natlačí na násadu a udrží se tam
bez jakýchkoliv dalších upínekl, dokonce i v
podmínkách extrémní teploty, vibrací a tlaku.
Zásuvky mají modrý plastový kroužek, čistě
pro identifikaci, pro zakrytí seříznutého konce
hadice.
Zásuvky Jiffy-Loktm jsou kompatibilní se všemi
standardními
zásuvkami/zástrčkami
Jiffy.
Jsou vyrobené ze stejné mosazi a používají
vysoce kvalitní těsnění Viton. Používejte pouze
speciální hadici Push-to- Locktm (PTLH).
Zásuvky Jiffy-Loktm jsou pouze pro použití s
vodou a chladicími médii založenými na vodě.
I když jsou zásuvky vhodné pro teploty až do
200°C, dodržujte teplotní charakteristiky hadice.
Nepřekračujte tlak 13 bar
www.dmeeu.com
DME Jiffy
SVK - PL
Rychlospojky Jiffy Lok přímý s ventilem Push-to-Lock
REF
SVK-106-PL
SVK-109-PL
SVK-111-PL
SVK-113-PL
SVK - 90° PL
d2
5
6
9
9
hodí se na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
D
17,0
17,0
22,6
22,6
l1
27
27
27
27
l2
57
57
68
68
Rychlospojky Jiffy Lok 90° s ventilem Push-to-Lock
REF
SVK-206-PL
SVK-209-PL
SVK-211-PL
SVK-213-PL
SVK - 45° PL
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
Mat.: Mosaz – nerez ocel
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
d2
5
6
9
9
hodí se na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
D
17,0
17,0
22,6
22,6
Mat.: Mosaz – nerez ocel
A
38
38
52
52
l1
27
27
27
27
Rychlospojky Jiffy Lok 45° s ventilem Push-to-Lock
REF
SVK-306-PL
SVK-309-PL
SVK-311-PL
SVK-313-PL
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
d2
5
6
9
9
hodí se na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
D
17,0
17,0
22,6
22,6
Série
N6
N6
N9
N9
l2
34
34
37
37
Série
N6
N6
N9
N9
Mat.: Mosaz – nerez ocel
A
38
38
52
52
l1
27
27
27
27
l2
34
34
37
37
Série
N6
N6
N9
N9
Rychlospojky Jiffy-Lok®
17/07/2012
3 Zkracuje dobu přípravy k použití, není nutno používat hadicové spony.
3 Běžné rozměry pro kombinovatelnost se stávajícími zásuvkami Jiffy-Tite, Jiffy-Matic.
3 Menší a přesnější než zásuvky od konkurence.
3 Konstrukce z mosazi a nerezové oceli bez netěsností.
3 Výměnná těsnění a ventily pro dlouhou životnost.
CAD reference point
Pro hadicové vsuvky bez použití upínacích spon, k použití s hadicí typu Push-to-lock
18 - www.dmeeu.com
DME Jiffy
Rychlospojky Jiffy Lok přímé Push-to-Lock
REF
SK-106-PL
SK-109-PL
SK-111-PL
SK-113-PL
SK-119-PL
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d2
5
6
9
9
14
hodí se na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
3/4”
Mat.: Mosaz – nerez ocel
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
l1
25
25
25
25
32
l2
52
52
62
62
77
Rychlospojky Jiffy Lok 90° Push-to-Lock
REF
SK-206-PL
SK-209-PL
SK-211-PL
SK-213-PL
SK-219-PL
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d2
5
6
9
9
14
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
A
38
38
52
52
68
l1
27
27
27
27
46
Rychlospojky Jiffy Lok 45° Push-to-Lock
REF
SK-306-PL
SK-309-PL
SK-311-PL
SK-313-PL
SK-319-PL
d1
9,5
9,5
13,6
13,6
20,0
d2
5
6
9
9
14
hodí
se
na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
3/4”
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
hodí se na
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
3/4”
l2
34
34
37
37
69
A
38
38
52
52
67
l1
27
27
27
27
46
l2
34
34
37
37
69
Rychlospojky Vsuvky hadic
REF
d
6,0
9,0
14,0
d1
9,4
13,5
19,9
d2
-
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz
L1
24
28
28
L
37,0
48,0
63,5
pro vnitřní průměr hadice
3/8”
1/2”
3/4”
SK - 45° PL
STN PL
Série
N6
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
STN 9 PL
STN 13 PL
STN 19 PL
SK - 90° PL
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz – nerez ocel
D
17,0
17,0
22,6
22,6
30,0
SK - PL
www.dmeeu.com - 19
DME Jiffy
JCB-SV
Rychlospojky Jiffy Matic s ventilem
O-Ring
REF
JCB-0200 SV
JCB-0300 SV
d1
9,5
13,6
D
17,0
22,6
A
44,2
57,4
Mat.: Mosaz. Max. T: 200 °C a 13,7 bar
B
37,3
49,3
C
30,5
41,4
Popis
DVOJITÝ UZAVÍRACÍ
DVOJITÝ UZAVÍRACÍ
Série
N6
N9
Menší rozměr propojení portů než při běžném použití hadic .3 Adaptér zásuvky označen
drážkou pro správné určení délky odříznutí mosazné trubky.
JCB
Nátrubky Jiffy Tite
REF
JCB-0200
JCB-0300
JBT
D
17,0
22,6
A
44,2
57,4
B
37,3
49,3
C
30,5
41,4
Popis
PRŮTOČNÝ
PRŮTOČNÝ
Mosazná trubka
REF
JBT 0450
JBT 0570
JCB-200-300
d1
9,5
13,6
Mat.: Mosaz 200 °C a 3,7 bar
Mat.: Mosaz
d1
5,4
7,8
D
7,9
11,1
R
0,3
0,3
L
457
457
L1
1,75
2,00
Nahradni dily pro chladici můstek
REF
Série
N6
N9
Mat.: O-kroužek Viton
Série
N6
N9
N6
N9
17/07/2012
CAD reference point
JCB-0011
JCB-0013
200-8
300-8
Série
N6
N9
20 - www.dmeeu.com
DME Jiffy –
náhradní díly
200 - 300 - 500
Pružiny
REF
200-3
300-3
500-3
Série
N6
N9
N16
200 - 300 - 500
Pojistné kroužky
REF
200-4
300-4
500-4
Série
N6
N9
N16
200 - 300 - 500
Kuličky z nerezové oceli
REF
200-5
300-5
500-5
Série
N6
N9
N16
Těsnění
REF
200 - 300 - 500
Série
N6
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
200-8
300-8
500-8
Mat.: Viton 220 °C
www.dmeeu.com - 21
DME Jiffy –
náhradní díly
N / DK
Ventily + pružiny
REF
Série
N6
N9
N16
N6-601
N9-601
DK-N16 V
JSTK
Sada k demontáži těsnění Jiffy Tite
REF
JSTK 235
Těsnění lze vyměnit, což snižuje náklady.
Pokud se opotřebí, stačí vyměnit těsnění, není nutno měnit celou rychlospojku.
Sada pro demontáž těsnění Jiffy-Tite umožňuje vyjmutí těsnění ze zásuvek Jiffy-Matic. Lze ji
použít i k usnadnění demontáže těsnění ze zásuvek Jiffy-Tite.
SEA
Lepidla
REF
SEA 03
DB
Max. T: 204 °C – 10 g
T
204 °C
Těsnicí pásky
REF
Mat.: PTFE Max.T=250 °C
L
12 m
12 m
B
6 mm
12 mm
17/07/2012
CAD reference point
DB 1206
DB 1212
Informace
10 g
22 - www.dmeeu.com
DME Jiffy –
náhradní díly
Adaptéry
REF
N6-18
N9-14
Mat.: Mosaz
Rp1
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
Rp2
1/8” BSP
1/4” BSP
L
13
18
I
8
11
SW
13
19
Hadicové vsuvky
REF
N6-6M
N6-9M
N9-11M
N9-13M
500-19M
d1
5
6
9
9
16
d
6
9
11
13
19
L
32
32
33
33
56
L1
27
27
27
27
46
SW
11
11
16
16
22
90° úhlové spojky
REF
N6-90
N9-90
500-90
Rp1
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
-
Rp2
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
1/2” NPT
R
1/2” BSPT
SW
15
21
26
Série
N6
N9
N16
Mat.: Mosaz
Rp1
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
1/2” NPT
Rp2
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
1/2” BSP
SW
15
21
26
N / 500
N / 500
Série
N6
N9
N16
17/07/2012
CAD reference point
N6-45
N9-45
500-45
N / 500
Série
N6
N6
N9
N9
N16
Mat.: Mosaz
45° úhlové spojky
REF
Série
N6
N9
Mat.: Mosaz
Rp
UNEF 7/16”-32
UNEF 7/16”-32
UNEF 5/8”-24
UNEF 5/8”-24
BSP 1/2”-14
N
www.dmeeu.com - 23
Euro 9
Průtokový průměr
P.31
P.31
P.31
P.29
P.30
P.29
P.30
P.28
P.30
PL
P.28
P.32
P.32
P.32
P.29
17/07/2012
P.32
24 - www.dmeeu.com
Euro 9
P.42
P.41
P.41
P.34
P.42
Not for “Push-to-Lock”
For “Push-to-Lock”
P.42
P.38
P.35
P.37
Accessories
17/07/2012
P.38
www.dmeeu.com - 25
Euro 13
Průtokový průměr
max. Ød = 9
P.31
P.31
P.31
P.29
P.30
P.30
P.29
P.30
P.28
PL
P.32
P.28
P.32
P.29
P.32
17/07/2012
P.32
26 - www.dmeeu.com
Euro 13
P.42
P.41
P.41
P.34
P.42
Not for “Push-to-Lock”
For “Push-to-Lock”
P.42
P.38
P.35
P.37
P.38
17/07/2012
Accessories
www.dmeeu.com - 27
Euro
ST 11
Otevřený nátrubek
Mat.: Mosaz
REF
Rp
M8x0,75
M10x1
1/8” BSP
M14x1,5
1/4” BSP
M14x1,5
1/4” BSP
M16x1,5
3/8” BSP
ST 11 9-M8x0,75
ST 11 9-M10x1
ST 11 9-R1/8”
ST 11 9-M14x1,5
ST 11 9 R1/4”
ST 11 13-M14x1,5
ST 11 13 R1/4”
ST 11 13 M16x1,5
ST 11 13-R3/8”
ST 11
d2
4,5
6,0
6,0
6,0
6,0
9,0
9,0
9,0
9,0
d4
9
9
9
9
9
13
13
13
13
L
24
24
24
26
26
26
26
26
26
L1
7
7
7
9
9
9
9
9
9
T (°C) SW
200
11
200
11
200
11
200
15
200
15
200
15
200
15
200
17
200
17
P (bar)
15
15
15
15
15
10
10
10
10
Nátrubek s vnitřním šestihranem
REF
Rp
1/8” BSP
M10 x 1
1/4” BSP
M14 x 1,5
ST 11 9-R1/8” H
ST 11 9-M10x1
ST 11 9-R1/4” H
ST 11 9-M14x1,5
d2 d4
6
9
6
9
6
9
6
9
Mat.: Mosaz
L
24
24
26
26
L1
7
7
9
9
P (bar) T (°C)
15
200
15
200
15
200
15
200
SW
11
11
15
15
SW1
5
5
5
5
• Nátrubek s vnitřním šestihranem umožňují snadné zapojení tam, kde je jen omezený prostor pro klíč
• kompletní řada dodávaná s tmelem na závity
ST 11
Nátrubek s vnitřním šestihranem
REF
ST 11 13-R1/4” H
ST 11 13-M14x1,5
ST 11 13-M16x1,5 H
ST 11 13-R3/8” H
ST 12
Rp
1/4” BSP
M14 x 1,5
M16 x 1,5
3/8” BSP
d2 d4
9,3 13
9,3 13
9,3 13
9,3 13
Mat.: Mosaz
L
26
26
26
26
L1
9
9
9
9
P (bar) T (°C)
15
200
15
200
15
200
15
200
Hadicové vsuvky
REF
SW1
8
8
8
8
Mat.: Mosaz
d1
9
13
d2
6
9
d4
9
13
L
40
41
L1
17
25
17/07/2012
CAD reference point
ST 12 9
ST 12 13
SW
15
15
17
17
28 - www.dmeeu.com
Euro
Nátrubek s ventilem
REF
ST 13 9-M14x1,5
ST 13 9-R1/4”
ST 13 13-M16x1,5
ST 13 13-R3/8”
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Rp
M14x1,5
1/4” BSP
M16x1,5
3/8” BSP
d2
6
6
9
9
d4
9
9
13
13
L
29
29
30
30
L1
12
12
12
12
P (bar)
15
15
10
10
T (°C)
200
200
200
200
Úhlové nátrubky
REF
ST 14 9-M8x0,75
ST 14 9-M10x1
ST 14 9-R1/8”
ST 14 13-M14x1,5
ST 14 13-R1/4”
d2
4,5
6,0
6,0
9,0
9,0
d4
9
9
9
13
13
L
27
27
27
34
34
L1
9
9
9
9
9
Prodlužovací nátrubky
REF
L2
23
23
23
25
25
SW
11
11
11
15
15
Mat.: Mosaz
d2
6
6
6
9
9
9
d4
9
9
9
13
13
13
d5
10
10
10
14
14
14
l3
21
21
21
23
23
23
L
120
240
360
150
300
450
ST 14
ST 15
SW
11
11
11
15
15
15
17/07/2012
CAD reference point
ST15 9x120
ST 15 9x240
ST 15 9x360
ST 15 13x150
ST 15 13x300
ST 15 13x450
SW
15
15
17
17
Mat.: Mosaz
R
M8x0,75
M10x1
1/8” BSPT
M14x1,5
1/4” BSPT
ST 13
www.dmeeu.com - 29
Euro
MK 10
Rychlospojka přímá s ventilem
REF
MK 10 - 9V
MK 10 - 13V
MK 12
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
47
61
L1
17
25
Rychlospojka 90° s ventilem
REF
MK 12 - 9V
MK 12 - 13V
MK 15
d1
9
13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d1
9
13
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
17
25
d1
9
13
d2
6
9
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
19
28
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
17/07/2012
CAD reference point
MK 15 - 9V
MK 15 - 13V
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Rychlospojka 90° s ventilem
REF
P (bar)
15
10
30 - www.dmeeu.com
Euro
Rychlospojka přímá
REF
MK 100 - 9
MK 100 - 13
d1
9
13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
47
61
L1
17
25
Rychlospojka 45°
REF
MK 120 - 9
MK 120 - 13
d1
9
13
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
17
25
d1
9
13
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
19
28
P (bar)
15
10
MK 120
MK 150
T (°C)
200
200
17/07/2012
CAD reference point
MK 150 - 9
MK 150 - 13
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Rychlospojka 90°
REF
P (bar)
15
10
MK 100
www.dmeeu.com - 31
Euro
MK 20
Rychlospojka přímá s ventilem a závitem
REF
MK 20 9-R1/4”
MK 20 13-R3/8”
MK 200
Rp
1/4” BSP
3/8” BSP
d2 d3 d4
7
18
9
10 23 13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L
38
38
L
48
52
L1 P (bar) T (°C)
9
15
200
9
10
200
SW
17
22
SW
17
22
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L
42
52
L1
9
10
Rychlospojka 90° s ventilem a závitem
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
SW
17
17
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L
42
52
L1
9
10
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
SW
17
17
17/07/2012
CAD reference point
Rp
d2 d3 d4
REF
MK 250 9-M14x1,5 M14x1,5 6 18 9
MK 250 13-M16x1,5 M16x1,5 9 23 13
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Rychlospojka 45° s ventilem a závitem
Rp
d2 d3 d4
REF
MK 220 9-M14x1,5 M14x1,5 6 18 9
MK 220 13-M16x1,5 M16x1,5 9 23 13
MK 250
P (bar)
15
10
Rychlospojka přímá s ventilem a závitem
Rp
d2 d3 d4
REF
MK 200 9-M14x1,5 M14x1,5 6 17 9
MK 200 13-M16x1,5 M16x1,5 9 23 13
MK 220
L1
9
9
32 - www.dmeeu.com
Euro Push-to-Lock
Zásuvky DME série Euro používané se
speciální hadicí Push-to-Locktm nevyžadují
upevnění hadice sponou. Speciální hadice se
jednoduše natlačí na násadu a udrží se tam
bez jakýchkoliv dalších upínadel, dokonce i v
podmínkách extrémní teploty, vibrací a tlaku.
Spojky mají žlutý plastový kroužek, čistě pro
identifikaci, pro zakrytí seříznutého konce
hadice.
Zásuvky Euro jsou kompatibilní se
standardními zásuvkami/zástrčkami. Jsou
vyrobené přesně ze stejné mosazi a používají
vysoce kvalitní těsnění Viton.
17/07/2012
Používejte pouze speciální hadici Push-toLocktm (PTLH). Rychlospojky Euro jsou pouze
pro použití s vodou a chladicími médii
založenými na vodě. I když jsou rychlospojky
vhodné pro teploty až do 200 °C, dodržujte
teplotní charakteristiky hadice (standardní 85
°C). Nepřekračujte tlak 13 bar
www.dmeeu.com
Euro
MK 10 - PL
Rychlospojka přímá s ventilem Push-to-Lock
REF
MK 10 - 9V - PL
MK 10 - 13V - PL
MK 15 - PL
d2
7,5
10
d3
17
23
d4
9
13
L
54
64
L1
24
28
Rychlospojka 90° s ventilem Push-to-Lock
REF
MK 15 - 9V - PL
MK 15 - 13V - PL
PTLH
d1
10
13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d1
10
13
d2
7,5
10
d3
17
23
Hadice Push-to-Lock
REF
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L
42
52
L1
24
28
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
Mat.: Směs syntetických eleastomerů, černá hladká
d1
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
d2
16
16
19
19
Pmax.
20 bar
20 bar
20 bar
20 bar
T (°C)
-35->85
-35->85
-35->85
-35->85
Informace
20 m role
20 m role
20 m role
20 m role
17/07/2012
CAD reference point
PTLH 10 R
PTLH 10 B
PTLH 13 R
PTLH 13 B
d4
9
13
P (bar)
15
10
34 - www.dmeeu.com
Euro
Rychlospojka přímá Push-to-Lock
REF
MK 100 - 9 - PL
MK 100 - 13 - PL
d1
10
13
d2
7,5
10
d3
17
23
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d4
9
13
L
54
64
L1
24
28
Rychlospojka 90° Push-to-Lock
REF
MK 150 - 9 - PL
MK 150 - 13 - PL
d1
10
13
d2
7,5
10
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d3
17
23
d4
9
13
L
42
52
L1
24
28
P (bar)
15
10
REF
d1
10
13
Mat.: Mosaz
d2
7,5
10
d3
d4
9
13
6
9
L1
24
28
Rp
R1/8” BSP
M10x1
M14x1,5
R1/4” BSP
R3/8” BSP
R1/2” BSP
Mat.: Mosaz
d1
10
10
12,7
12,7
12,7
12,7
d2
6
6
9
9
10
10
L
39
39
45
45
45
49
L1
9
9
11
11
11
14
L3
24
24
28
28
28
28
HN - PL
SW
17
17
17
17
19
22
17/07/2012
CAD reference point
REF
ST 12 - PL
L
44
45
Vsuvky hadic Push-to-Lock
HN R1/8 - PL
HN M10x1 - PL
HN M14x1,5 - PL
HN R1/4 - PL
HN R3/8 - PL
HN R1/2 - PL
MK 150 - PL
T (°C)
200
200
Vsuvky hadic Push-to-Lock
ST 12 9 - PL
ST 12 13 - PL
MK 100 - PL
www.dmeeu.com - 35
Bezpečnostní spojky
MKS 100
Bezpečnostní rychlouvolňovací spojka přímá
REF
MKS 100 - 9
MKS 100 - 13
d1
9
13
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L
47
61
L1
17
25
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
• Přídavný bajonetový kroužek brání nechtěnému odpojení
• Odpojení lze provést jen po pootočení kroužku
MKS 120
Bezpečnostní rychlouvolňovací spojka 45°
REF
MKS 120 - 9
MKS 120 - 13
MKS 150
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
17
25
Bezpečnostní rychlouvolňovací spojka 90°
REF
MKS 150 - 9
MKS 150 - 13
MKS 200
d1
9
13
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d1
9
13
d2
6
9
d3
17
22
d4
9
13
L
41
51
L1
19
28
Rp
d2 d3 d4
M14x1,5 6 17 9
M16x1,5 9 23 13
L
48
52
P (bar)
15
10
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
L1 P (bar) T (°C) SW
9
15
200
17
9
10
200
22
17/07/2012
CAD reference point
MKS 200 9-M14x1,5
MKS 200 13-M16x1,5
T (°C)
200
200
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Rychlouvolňovací bezpečnostní spojka přímá s ventilem a závitem
REF
P (bar)
15
10
36 - www.dmeeu.com
Příslušenství
90° BSP kolena
REF
200 - 90 / BSP
300 - 90 / BSP
500 - 90 / BSP
Mat.: Mosaz
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/2” BSPT
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
1/2” BSPT
W
13
18
26
Z
13
18
27
45° BSP kolena
REF
200 - 45 / BSP
300 - 45 / BSP
500 - 45 / BSP
Mat.: Mosaz
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/2” BSPT
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
1/2” BSPT
W
13
18
24
FDN-3814
FDN-3812
FDN-1212
Mat.: Mosaz
Rp
3/8” BSP
1/2” BSP
1/2” BSP
Rp1
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
L
27
30
33
l1
11
12
12
l2
11
9
12
d
6,5
12
14
Adaptéry
SW
19
22
22
Mat.: Mosaz
Rp
M14x1,5
1/4” BSP
M16x1,5
3/8” BSP
M24x1,5
1/2” BSP
3/4” BSP
d2
6
6
9
9
13
13
13
L
23
23
23
23
40
30
40
L1
9
9
9
9
16
12
16
L2
9
9
9
9
16
12
16
FDN
ST 16
SW
17
17
19
19
27
22
27
17/07/2012
CAD reference point
REF
ST16 M14x1,5
ST16 R1/4”
ST16 M16x1,5
ST16 R3/8”
ST16 M24x1,5
ST16 R1/2”
ST16 R3/4”
200 / 300 / 500 - 45°
Z
13
18
23
Adaptéry
REF
200 / 300 / 500 - 90°
www.dmeeu.com - 37
Příslušenství
ST 17
Redukční vsuvky
Mat.: Mosaz
REF
ST17 M14x1,5 - M10x1
ST17 M18x1,5 - M14x1,5
ST17 R1/4” - R1/8”
ST17 R3/8” - R1/4”
ST17 R1/2” - R3/8”
ST17 M24x1,5 - M16x1,5
AN
Rp1
M14x1,5
M18x1,5
1/4” BSP
3/8” BSP
1/2” BSP
M24x1,5
Rp2
M10x1
M14x1,5
1/8” BSP
1/4” BSP
3/8” BSP
M16x1,5
L
11
14
11
13
18
24
L1
7
9
7
9
12
16
SW
17
22
17
19
24
27
Záslepky
Mat.: Mosaz
REF
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
M10 x 1
1/2” BSPT
AN - 8
AN - 4
AN - 3
AN - 10
AN - 2
V
L
8
10
10
8
10
SW
5
7
8
5
10
Vroubkované
Knurled thread
Mat.: Mosaz
REF
R
M8x0,75
M10x1
1/8” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
M12x1,5
M14x1,5
1/2” BSPT
V 360 M8x0,75
V 361 M10x1
V 362 R1/8”
V 363 R1/4”
V 364 R3/8”
V 365 M12x1,5
V 366 M14x1,5
V 367 R1/2”
ST 155
L
8
8
8
10
10
8
10
10
SW
4
5
5
7
8
6
7
10
Prodlužovací potrubí
REF
Rp
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
L
120
240
150
300
L1
7
7
7
7
d2
6
6
9
9
d3
16
16
21
21
d5
10
10
14
14
L2
12
12
12
12
SW
17
17
22
22
17/07/2012
CAD reference point
ST155-120-M14x1,5
ST155-240-M14x1,5
ST155-150-M16x1,5
ST155-300-M16x1,5
Mat.: Mosaz
38 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Hadicové vsuvky
REF
GW 299 Z M8 x 0,75
GW 300 Z M10 x 1
GW 302 Z R1/8”
GW 305 Z R1/8”
GW 307 Z R1/4”
GW 310 Z R1/4”
GW 315 Z M10
GW 320 Z M12 x 1,5
Mat.: Mosaz
Rp
M8 x 0,75
M10 x 1
1/8” BSP
1/8” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
M10
M12x1,5
d1
9,5
12,0
7,0
12,0
7,0
14,0
12,0
11,8
d2
4,5
6,0
3,5
6,0
3,5
9,0
6,0
8,0
SW
12
12
12
12
14
14
12
12
Hadicové vsuvky
REF
GW 301K M10x1
GW 306 K R1/8”
GW 311 K R1/4”
Mat.: Mosaz
R
M10x1
1/8” BSPT
1/4” BSPT
d1
12
12
14
d2
6
6
9
GW 330 R3/8”
GW 340 R1/2”
Mat.: Mosaz
Rp
3/8” BSP
1/2” BSP
d1
14
14
d2
10
10
L
44
46
l1
10
12
Hadicové vsuvky
REF
SW
19
22
Mat.: Mosaz
R
1/8” BSPT
M10 x 1
1/4” BSPT
d1
6
6
9
d
12
12
14
L
50
50
54
GW
SST
SW
12
12
14
17/07/2012
CAD reference point
SST-12-1/8K
SST-12-1K
SST-14-1/4K
GW K
SW
12
12
14
Hadicové vsuvky
REF
GW Z
www.dmeeu.com - 39
Příslušenství
Hadicové vsuvky úhlové
GW 500 M10x1
GW 510 R1/8”
GW 520 M8x0,75
GW 530 M14x1,5
GW 540 R1/4”
BSS
BSS-1810
BSS-1815
BSS-1825
BSS-1415
BSS-1425
ET 18050
ET 18100
ET 18150
ET 14050
ET 14100
ET 14150
L
27
27
27
34
34
L1
9
9
9
9
9
L2
23,5
23,5
23,5
32,5
32,5
SW
11
11
11
15
15
R
1/8” BSPT
BEZ ZÁVITU
BEZ ZÁVITU
1/4” BSPT
BEZ ZÁVITU
Mat.: Mosaz
L
100
150
250
150
250
l1
17
17
17
25
25
d
6
6
6
9
9
d1
10
10
10
14
14
R
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
Rp
1/8” BSP
1/8” BSP
1/8” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
1/4” BSP
VL 1/8” x 50
VL 1/8” x 100
VL 1/8” x 150
VL 1/8” x 200
VL 1/4” x 50
VL 1/4” x 100
VL 1/4” x 150
VL 1/4” x 200
VL 3/8” x 100
VL 3/8” x 150
VL 3/8” x 200
VL 1/2” x 100
VL 1/2” x 150
VL 1/2” x 200
d2
10
10
10
14
14
SW
11
11
11
15
15
Mat.: Pozinkovaná ocel
L
50
100
150
50
100
150
d
10
10
10
14
14
14
Prodlužovací potrubí
REF
40 - www.dmeeu.com
d2
6,0
6,0
4,5
9,0
9,0
Imbus klič pro prodlužovaciho potrubi
REF
VL
d1
9
9
9
13
13
Mosazná prodlužovací potrubí
REF
ET
R
M10x1
1/8” BSPT
M8x0,75
M14x1,5
1/4” BSPT
l1
11
11
11
12
12
12
SW
l2
9
9
9
10
10
10
5
5
5
8
8
8
Mat.: Pozinkovaná ocel
R
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
3/8” BSPT
3/8” BSPT
1/2” BSPT
1/2” BSPT
1/2” BSPT
d
6
6
6
6
9
9
9
9
12
12
12
16
16
16
L
50
100
150
200
50
100
150
200
100
150
200
100
150
200
CAD reference point
REF
Mat.: Mosaz
17/07/2012
GW
Příslušenství
Vsuvky hadic
Mat.: Mosaz
REF
Rp
GW 350 R3/8”
GW 360 R1/2”
d1
14
14
3/8” BSP
1/2” BSP
d2
10
10
L
43
45
Hadice
REF L
GS 1090 6 T
GS 1090 8 T
GS 1090 9 B
GS 1090 9 R
GS 1090 13 B
GS 1090 13 R
T
9
11
SW
19
24
Mat.: Zesíleno nylonem
d1
6
8
10
10
12,5
12,5
d2
12
13
15
15
18
18
Pmax.
°C 20
22 bar
20 bar
20 bar
20 bar
18 bar
18 bar
Pmax.
°C 40
16 bar
14 bar
14 bar
14 bar
12 bar
12 bar
Pmax.
°C 60
8 bar
7 bar
7 bar
7 bar
6 bar
6 bar
GW
R*
R min = 36 mm
R min = 54 mm
R min = 74 mm
R min = 74 mm
R min = 90 mm
R min = 90 mm
GS 1090
L
25
50
25
25
25
25
R* = poloměr ohybu
Hadice
REF
VM 200 9
VM 200 13
Mat.: Viton
d1
9
13
d2
13,5
18,0
Pmax.
20 bar
20 bar
T (°C)
200
200
VM 200
R*
R min = 50 mm
R min = 60 mm
R* = poloměr ohybu
Mat.: Směs syntetických eleastomerů,
černá hladká
Hadice Push-to-Lock
REF
d1
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
d2
16
16
19
19
Pmax.
20 bar
20 bar
20 bar
20 bar
T (°C)
-35->85
-35->85
-35->85
-35->85
Informace
20 m role
20 m role
20 m role
20 m role
R*
R min = 70 mm
R min = 70 mm
R min = 84 mm
R min = 84 mm
R* = poloměr ohybu
17/07/2012
CAD reference point
PTLH 10 R
PTLH 10 B
PTLH 13 R
PTLH 13 B
PTLH
www.dmeeu.com - 41
Příslušenství
US 1600
Hadicové spony
REF
US 1600 1
US 1600 2
US 1600 3
US 1600 4
US 1600 5
US 1600 6
US 1600 7
US 1600 8
US 1650
d2
7-12
9-14
10-15
12-17
14-19
16-21
17-22
20-25
b
10
11
11
11
11
11
11
11
Hadicové spony
REF
US 1650 1
US 1650 2
US 1650 3
US 1650 4
US 1650 5
US 1650 6
US 1650 7
US 1650 8
US 1700
Mat.: St (CrNi)
Mat.: St (CrNi)
d2
7-12
9-14
10-15
12-17
14-19
16-21
17-22
20-25
Hadicové spony
REF
Mat.: St DIN 3017
d2
8-12
10-16
12-20
16-25
20-32
b
9
9
9
9
9
17/07/2012
CAD reference point
US 1700 1
US 1700 2
US 1700 3
US 1700 4
US 1700 5
b
10
11
11
11
11
11
11
11
42 - www.dmeeu.com
Příslušenství
MH 1
Lisovací montážní pouzdra
REF
MH 1 - 9 - 15,5
MH 1 - 13 - 19
MH 1 - 13 - 23
d1
9
13
13
d2
15,5
19,0
23,0
Dvoudílná vsuvka hadice pro MH1
REF
ST 19 - 9 - M14x1,5
ST 19 - 9 - R1/4”
ST 19 - 13 - M16x1,5
ST 19 - 13 - R3/8”
Nástroj pro montáž hadic
Rp
M14x1,5
1/4” BSP
M16x1,5
3/8” BSP
d
12
14
17
L
20
26
32
T
0,8
0,9
0,9
ST 19
Mat.: Mosaz
d1
9
9
13
13
d2
6
6
9
9
L
34,5
34,5
41,0
41,0
L1
19
19
27
27
SW
17
17
22
22
SM 1
REF
17/07/2012
CAD reference point
SM 1
www.dmeeu.com - 43
Příslušenství
WV
Záslepky bez závitu
REF
WV 006
WV 007
WV 008
WV 010
WV 012
WV
L
15
15
15
15
15
d
6
7
8
10
12
PRŮMĚR OTVORU d H13
6
7
8
10
12
Montážní klíč
WV106 / WV306
WV107 / WV307
WV108 / WV308
WV110 / WV310
WV112 / WV312
Montážní klíč, včetně vytahovače záslepky
REF
pro průměr záslepky
6
7
8
10
12
6
7
8
10
12
WV106
WV107
WV108
WV110
WV112
WV306
WV307
WV308
WV310
WV312
KN 105
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
Záslepky bez závitu
REF
KN 105 6
KN 105 7
KN 105 8
KN 105 10
KN 105 12
KN 105 14
KN 105 16
L
10
10
11
11
11
13
13
Mat.: nástrojová ocel
L
150
150
150
150
150
300
300
300
300
300
Mat.: mosaz, O-kroužek: Viton
d
6
7
8
10
12
14
16
PRŮMĚR OTVORU d H13
6
7
8
10
12
14
16
Pmax
10
10
10
10
10
10
10
T (°C)
200
200
200
200
200
200
200
17/07/2012
CAD reference point
Pokyny k instalaci KN-WV-AN-V
44 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Přepážky
REF
d
6
6
8
8
10
10
12
12
14
14
La
320
320
320
320
320
L
208
313
210
315
209
315
212
316
213
318
l
200
305
200
305
200
305
200
305
200
305
l1
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
9,0
9,0
10,5
10,5
l2
3,5
3,5
3,5
4,5
5,0
5,0
6,0
6,0
7,5
7,5
l3
2,0
2,0
2,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
S
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
R
2,4
2,4
3,4
3,4
3,5
3,5
4,5
4,5
5,5
5,5
o-kroužek
2x
2x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
d1 H13
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
Montážní klíč
WV106 / WV306
WV106 / WV306
WV108 / WV308
WV108 / WV308
WV110 / WV310
WV110 / WV310
WV112 / WV312
WV112 / WV312
WV112 / WV312
WV112 / WV312
Plate
Clamping Plate
17/07/2012
CAD reference point
WV 700 6 200
WV 700 6 320
WV 700 8 200
WV 700 8 320
WV 700 10 200
WV 700 10 320
WV 700 12 200
WV 700 12 320
WV 700 14 200
WV 700 14 320
WV 700
T Max.: 200 °C
www.dmeeu.com - 45
Příslušenství
BBP - BBJ
REF
BBP 0001
BBP 0002
BBP 0003
BBP 0004
D1
10
15
20
25
D2
17
22
28
33
Plastová přepážka
L1
220
300
350
380
L2
55
70
90
115
X min.
12
16
20
24
REF
D2
12
16
22
26
d
2,4
2,4
2,9
2,9
D3
M6
M8
M12
M16
D4
11,7
15,7
21,7
25,7
L1
180
250
300
390
REF. O-KROUŽKY (VITON 200 °C)
BBJ 0001
BBJ 0002
BBJ 0003
BBJ 0004
Mat.: plast odolný proti vysokým teplotám
L2
13
16
20
22
S1
1,5
1,8
2,0
2,2
REF. O-KROUŽKY (VITON 200 °C)
BBJ0101
BBJ0102
BBJ0103
BBJ0104
17/07/2012
CAD reference point
D1
10
15
20
25
S2
2,0
2,0
2,4
2,4
Plastová přepážka
BBP - BBJ
BBP 0101
BBP 0102
BBP 0103
BBP 0104
S1
1,5
1,8
2,0
2,2
Mat.: plast odolný proti vysokým teplotám
46 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Pokyny k instalaci BBP
17/07/2012
Pokyny k instalaci BBP
www.dmeeu.com - 47
Příslušenství
BB
REF
BB-100-1/8
BB-200-1/8
BB-125-1/4
BB-250-1/4
BB-150-3/8
BB-300-3/8
BB-200-1/2
BB-400-1/2
BB-300-3/4
BB-500-3/4
R
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
3/8” BSPT
1/2” BSPT
1/2” BSPT
3/4” BSPT
3/4” BSPT
Přepážky z mosazi
B
8,2
8,2
11,2
11,2
14,7
14,7
18,2
18,2
23,2
23,2
L
104
204
131
258
156
309
207
410
309
512
L1
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
Mat.: Mosaz
T
1,6
1,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
d
8,5
8,5
11,5
11,5
15,0
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
SW
5
5
7
7
8
8
10
10
12
12
17/07/2012
CAD reference point
Regulátory mosazných zástrček jsou kompletně z velmi
kvalitní mosazi, s lopatkami tvrdě pájenými k zásuvkám,
pro spolehlivou dlouhodobou funkci. Poskytují velmi
kvalitní těsnění díky úmyslně rozdílnému kuželu
zástrčky a otvoru se závitem. Spirálové regulátory
zlepšují účinnost chlazení díky turbulenci v kanálu, což
zefektivňuje průtok chladicí kapaliny.
48 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Spirálové přepážky z mosazi
BBS
Mat.: Mosaz
Rotations
REF
R
1/16” BSPT
1/16” BSPT
1/8” BSPT
1/8” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
3/8” BSPT
3/8” BSPT
1/2” BSPT
1/2” BSPT
3/4” BSPT
3/4” BSPT
1” BSPT
1” BSPT
G
51
102
51
102
51
102
51
102
76
127
102
153
127
203
B
6,2
6,2
8,2
8,2
11,2
11,2
14,7
14,7
18,2
18,2
23,2
23,2
28,2
28,2
L
102
202
102
202
127
252
152
302
203
402
302
502
402
602
L1
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
T
1,6
1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
3,2
3,2
d1
6,5
6,5
8,5
8,5
11,5
11,5
15,0
15,0
18,5
18,5
23,5
23,5
28,5
28,5
OTÁČENÍ
360°
540°
360°
540°
360°
540°
360°
540°
360°
540°
360°
540°
360°
540°
SW
4
4
5
5
7
7
8
8
10
10
12
12
17
17
17/07/2012
CAD reference point
BBS-100-1/16
BBS-200-1/16
BBS-100-1/8
BBS-200-1/8
BBS-125-1/4
BBS-250-1/4
BBS-150-3/8
BBS-300-3/8
BBS-200-1/2
BBS-400-1/2
BBS-300-3/4
BBS-500-3/4
BBS-400-1
BBS-600-1
www.dmeeu.com - 49
Příslušenství
BB
REF
M
M8x0,75
M8x0,75
M10x1
M10x1
M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M24x2
M24x2
SW
4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
10
10
12
12
B
5,8
5,8
7,8
7,8
9,8
9,8
13,8
13,8
17,8
17,8
17,8
17,8
19,8
19,8
L
104
204
104
204
129
254
154
304
154
304
204
404
154
304
Mat.: Mosaz
L1
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
T
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
d
6
6
8
8
10
10
14
14
18
18
18
18
20
20
17/07/2012
CAD reference point
BB-100-M8x0,75
BB-200-M8x0,75
BB-100-M10x1
BB-200-M10x1
BB-125-M12x1,5
BB-250-M12x1,5
BB-150-M16x1,5
BB-300-M16x1,5
BB-150-M20x1,5
BB-200-M20x1,5
BB-300-M20x1,5
BB-400-M20x1,5
BB-150-M24x2
BB-300-M24x2
Přepážky z mosazi
50 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Spirálové přepážky z mosazi
REF
M
M8x0,75
M8x0,75
M8x0,75
M10x1
M10x1
M10x1
M12x1,5
M12x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M24x2
M24x2
G
50
100
150
50
100
150
50
100
50
100
50
100
50
100
SW
4
4
4
5
5
5
6
6
8
8
10
10
12
12
B
5,8
5,8
5,8
7,8
7,8
7,8
9,8
9,8
13,8
13,8
17,8
17,8
19,8
19,8
L
102
202
302
102
202
302
127
252
152
302
152
302
152
302
L1
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
T
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,5
2,5
2D1
6
6
6
8
8
8
10
10
14
14
18
18
20
20
Otáčení
360°
540°
720°
360°
540°
720°
360°
540°
360°
540°
360°
540°
180°
540°
17/07/2012
CAD reference point
BBS-100-M8x0,75
BBS-200-M8x0,75
BBS-300-M8x0,75
BBS-100-M10x1
BBS-200-M10x1
BBS-300-M10x1
BBS-125-M12x1,5
BBS-250-M12x1,5
BBS-150-M16x1,5
BBS-300-M16x1,5
BBS-150-M20x1,5
BBS-300-M20x1,5
BBS-150-M24x2
BBS-300-M24x2
BBS
Mat.: Mosaz
www.dmeeu.com - 51
Příslušenství
V
REF
V 485
V 4810
V 4815
V 4820
V 445
V 4410
V 4415
V 4420
V 585
V 5810
V 5815
V 5820
V 545
V 5410
V 5415
V 5420
Kaskádové chlazení
Rp
1/8”
1/8”
1/8”
1/8”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/8”
1/8”
1/8”
1/8”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
M
356
356
356
356
356
356
356
356
362
362
362
362
362
362
362
362
A
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
B
19
19
19
19
19
19
19
19
26
26
26
26
26
26
26
26
Mat.: Mosaz
D
42
42
42
42
42
42
42
42
54
54
54
54
54
54
54
54
C
9
9
9
9
9
9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
L
50
100
150
200
50
100
150
200
50
100
150
200
50
100
150
200
17/07/2012
Mosazná trubka má potřebnou tuhost zajišťující rovnoměrné rozestupy uvnitř vodního kanálu a je našroubována na
tělo pro dokonalou oporu. Přívod vody lze k mosaznému šestihrannému tělu připojit z jedné strany nebo z protějších
stran.
CAD reference point
Jsou ideální pro chlazení forem na plasty a forem pro tlakové odlévání, kde nelze vrtat vodní kanálky skrz celý blok, kvůli
překážejícím kolíkům vyhazovačů, kolíkům vtokových kanálů atd.
52 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Tělo
Mat.: Mosaz
REF
Rp
1/8” BSP
1/4” BSP
1/8” BSP
1/4” BSP
V 48
V 44
V 58
V 54
A
9
9
9
9
B
19
19
26
26
D
42
42
56
56
d
6
VR-6x340
VR
Mat.: pozinkovaný
VL
L
340
Prodlužovací potrubí
REF
VL 1/4” x 50
VL 1/4” x 100
VL 1/4” x 150
VL 1/4” x 200
R
1/4” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
1/4” BSPT
d
9
9
9
9
Záslepky
REF
L
50
100
150
200
Mat.: Mosaz
R
1/8” BSPT
1/4” BSPT
L
8
10
AN
SW
5
7
17/07/2012
CAD reference point
AN - 8
AN - 4
C
9
9
12
12
Mat.: Mosaz
Trubka
REF
V
www.dmeeu.com - 53
Příslušenství
T 2000
Kaskádové chlazení
Mat.: Trubka Poniklovaná ocel – Válec: Mat.: poniklovaná mosaz
O-Ring(Viton)
Mat. Brass Nickel plated
Mat. Steel Nickel plated for Ød 1,25 / 1,65 / 5,45
Mat. Brass Nickel plated for Ød 0,8 / 2,4 / 2,95 /
3,0 / 3,3 / 4 / 5 / 6 / 7,95
REF d1 d x L
d1
10
10
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
d2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
d4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
d3
1,0
1,5
2,0
3,2
4,0
1,0
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
3,2
3,2
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
8,0
10,0
10,0
L1
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
L3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
a
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
9,8
b
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
REF. O-KROUŽKY
DR 1710 6x2
DR 1710 6x2
DR 1710 6x2
DR 1710 6x2
DR 1710 6x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 12x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
DR 1710 21x2
17/07/2012
T2000 10 0,80x160
T2000 10 1,25x160
T2000 10 1,65x160
T2000 10 2,40x160
T2000 10 3,00x160
T2000 16 0,80x160
T2000 16 0,80x300
T2000 16 1,25x160
T2000 16 1,25x300
T2000 16 1,65x160
T2000 16 1,65x300
T2000 16 2,40x160
T2000 16 2,40x300
T2000 16 2,95x160
T2000 16 2,95x300
T2000 16 3,30x160
T2000 16 3,30x300
T2000 25 4,00x160
T2000 25 4,00x300
T2000 25 5,00x160
T2000 25 5,00x300
T2000 25 5,45x160
T2000 25 5,45x300
T2000 25 6,00x160
T2000 25 6,00x300
T2000 25 7,95x160
T2000 25 7,95x300
CAD reference point
Note: T max: 200° C
54 - www.dmeeu.com
Příslušenství
17/07/2012
T 2000
www.dmeeu.com - 55
Příslušenství
WWK
Hlava
REF
WWK 020
WWK 025
WWK 028
WWK 032
WWK 035
WWK 040
WWK 045
WWK 050
WWM
WWM 020
WWM 025
WWM 028
WWM 032
WWM 035
WWM 040
WWM 045
WWM 050
D
20
25
28
32
35
40
45
50
L2
30
30
30
30
30
30
30
30
Základna
REF
WWF 020
WWF 025
WWF 028
WWF 032
WWF 035
WWF 040
WWF 045
WWF 050
D
20
25
28
32
35
40
45
50
L3
45
45
45
45
45
45
45
45
d
10
10
12
12
14
14
14
14
Plastová chladící jádra
17/07/2012
CAD reference point
WWK-WWM-WWF
L1
25
25
25
25
25
25
25
25
Střední díl
REF
WWF
D
20
25
28
32
35
40
45
50
56 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Duo Press 60, čerpadlo k testování netěsností chladicích kanálů
Technická specifikace:
DUO-Press 60
A B
F
C
D
E
Kontrola systému
1. Připojte spojovací matici tlakové hadice k systému,
který se má kontrolovat. Systém je pak nutno naplnit
vhodnou kapalinou.
2. Průhlednou sací hadici ponořte do kapaliny, která má
obíhat.
3. Rukojetí F sltačte písty A a B dolů na doraz.
4. Otáčením rukojeti po směru hodin úplně zašroubujte
oba písty.
5. Otáčejte řídicí matici C po směru hodin na doraz.
6. Jemným otáčením rukojeti F doleva a doprava uvolněte západku velkého pístu, nyní lze pumpovat až na
15 bar.
7. Vyššího tlaku při menší námaze dosáhnete, když rukojeť nejprve zcela stlačíte a pak otočíte proti směru
hodin. Zapadne západka.
8. Otáčením rukojeti dále doleva se oddělí písty A a B.
9. Nyní lze pumpováním malým pístem snadno dosáhnout tlaku až 60 bar.
Tlak:
Hmotnost:
Průměr pístu:
Zkušební kapaliny:
max. 60 bar
5 kg
píst 1: 16 mm
píst 2: 10 mm
voda nebo olej
Vypuštění soustavy
1. Písty A a B spojíte stlačením rukojeti F dolů až na
doraz a otočením po směru hodin.
2. Dále jemně otáčejte rukojetí F, písty se dostanou do
klidové polohy. Po zaskočení západky D je slyšet slabé
cvaknutí.
3. Otočte řídicí matici C proti směru hodin. Kapalina pod
tlakem protéká systémem čerpadla a sací hadicí zpět
do nádrže.
REF
DUO
REF
DUO-0060
EAS
CAD reference point
Adaptéry
REF
17/07/2012
EAS-0001
www.dmeeu.com - 57
Příslušenství
WL - WM - WH
Tepelně vodivé kolíky
Evaporator
Condensor
Conductive grease
Sheath
Capillary wick
WL 5° - 100° C
WM 50° - 250° C
WH 150° - 500° C
Tepelně vodivé kolíky DME jsou statická zařízení s velmi
vysokou tepelnou vodivostí (více než tisícinásobnou oproti
měděným tyčím).
Umožňují velmi důležitý přenos tepelného výkonu při velmi
nízkém gradientu teploty (pouze několik stupňů).
Použití
Tepelně vodivé kolíky DME fungují na principu latentního
tepla, s rozdílem jen 10 °C mezi svými konci.
Na horkém konci kolíku se odpařuje kapalina a přitom pohlcuje energii. Vznikající pára jde na studený konec kolíku,
kde při kondenzaci uvolňuje energii. Kapalina se pak gravitačně a kapilárně vrací zpět. K tomu slouží síto uvnitř kolíku.
DME servis
DME poskytuje doporučení pro nejefektivnější využití tepelně vodivých kolíků při vstřikování do forem nebo tlakovém
lití. Ve většině případů bude doba cyklu určena analýzou
aplikace.
Stačí vyplnit a faxem nebo e-mailem odeslat přiložený
dotazník. Naši aplikační pracovníci vám zašlou vhodnou
nabídku.
Aplikace
Tepelně vodivé kolíky se používají v následujících oborech:
- Tlakové odlévání
- U vstřikovacích forem pro:
a) Chlazení (formy)
b) Předehřev materiálu
c) Vyrovnání provozních teplot
58 - www.dmeeu.com
Výhody
1. Zjednodušená konstrukce formy
Tepelně vodivé kolíky DME se používají v chladicích jádrech, čelistech, dutinách a dalších místech formy nebo
střižného nástroje, kde je nutno zajistit chlazení nebo
řízenou teplotu. Kromě toho lze celkový návrh formy
zjednodušit tím, že tepelně vodivé kolíky lze umístit
tam, kam jiná chladicí zařízení umístit nelze.
Ve většině případů se zkrátí doba potřebná k obrábění a
výrobě formy, což sníží náklady na formu.
2. Kratší doby cyklu
Chladicí vedení po celé délce formy mohou mít větší
průměr, umožňující vyšší rychlost průtoku chladicího
média. Větší objem kapaliny proudící chladicími kanály
mohou snížit celkový nárůst teploty formy.
Schopnost odvést teplo z jinak nedostupných oblastí
zlepšuje celkovou intenzitu chlazení a zkracuje dobu
cyklu.
3. Lepší kvalita výrobku
Tepelně vodivý kolík předává teplo chladicímu médiu,
vzduchu nebo součástem formy, kromě toho zajišťuje
rovnoměrné rozložení teploty po celé své délce. Toto
vyrovnávání teploty znamená rovnoměrnější a rychlejší
chlazení, takže nevznikají horká místa, způsobující propadání, tahy a tečky.
4. Snížené náklady na údržbu
Vyšší průřez chladicích kanálů umožňuje vyšší průtok
chladicí kapaliny, tím i lepší přestup tepla a současně
omezuje tvorbu usazenin. Tím se značně sníží náklady
na údržbu chladicí soustavy a tím i celkové náklady.
5. Zpětná montáž do stávajících forem a střižných
nástrojů
Kromě dalších možností použití jsou tepelně vodivé kolíky vhodné jako náhradní díly pro probublávače regulátorů a pro zajištění přenosu tepla v místech, kde to dřív
nebylo možné.
17/07/2012
Obecný popis
WLG 5° - 100° C
WMG 50° - 250° C
WHG 150° - 500° C
Příslušenství
WL(G)
Tepelně vodivé kolíky
17/07/2012
CAD reference point
REF(G)
WL-2-50
WL-2-65
WL-2-80
WL-2-90
WL-2-120
WL-3-50
WL-3-65
WL-3-80
WL-3-90
WL-3-120
WL-4-50
WL-4-65
WL-4-80
WL-4-90
WL-4-120
WL-4-160
WL-4-200
WL-5-50
WL-5-65
WL-5-80
WL-5-90
WL-5-120
WL-5-160
WL-5-200
WL-6-50
WL-6-65
WL-6-80
WL-6-90
d
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
L
50
65
80
90
120
50
65
80
90
120
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
REF(G)
WL-6-120
WL-6-160
WL-6-200
WL-6-270
WL-8-50
WL-8-65
WL-8-80
WL-8-90
WL-8-120
WL-8-160
WL-8-200
WL-8-270
WL-10-50
WL-10-65
WL-10-80
WL-10-90
WL-10-120
WL-10-160
WL-10-200
WL-10-270
WL-10-320
WL-12-50
WL-12-65
WL-12-80
WL-12-90
WL-12-120
WL-12-160
WL-12-200
WL-12-270
WL-12-320
WL-16-50
WL-16-65
d
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
L
120
160
200
270
50
65
80
90
120
160
200
270
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
REF(G)
WL-16-80
WL-16-90
WL-16-120
WL-16-160
WL-16-200
WL-16-270
WL-16-320
WL-20-50
WL-20-65
WL-20-80
WL-20-90
WL-20-120
WL-20-160
WL-20-200
WL-20-270
WL-20-320
d
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
www.dmeeu.com - 59
Příslušenství
WM(G)
60 - www.dmeeu.com
L
50
65
80
90
120
50
65
80
90
120
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
REF(G)
WM-6-120
WM-6-160
WM-6-200
WM-6-270
WM-8-50
WM-8-65
WM-8-80
WM-8-90
WM-8-120
WM-8-160
WM-8-200
WM-8-270
WM-10-50
WM-10-65
WM-10-80
WM-10-90
WM-10-120
WM-10-160
WM-10-200
WM-10-270
WM-10-320
WM-12-50
WM-12-65
WM-12-80
WM-12-90
WM-12-120
WM-12-160
WM-12-200
WM-12-270
WM-12-320
WM-16-50
WM-16-65
d
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
L
120
160
200
270
50
65
80
90
120
160
200
270
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
REF(G)
WM-16-80
WM-16-90
WM-16-120
WM-16-160
WM-16-200
WM-16-270
WM-16-320
WM-20-50
WM-20-65
WM-20-80
WM-20-90
WM-20-120
WM-20-160
WM-20-200
WM-20-270
WM-20-320
d
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
CAD reference point
d
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
17/07/2012
REF(G)
WM-2-50
WM-2-65
WM-2-80
WM-2-90
WM-2-120
WM-3-50
WM-3-65
WM-3-80
WM-3-90
WM-3-120
WM-4-50
WM-4-65
WM-4-80
WM-4-90
WM-4-120
WM-4-160
WM-4-200
WM-5-50
WM-5-65
WM-5-80
WM-5-90
WM-5-120
WM-5-160
WM-5-200
WM-6-50
WM-6-65
WM-6-80
WM-6-90
Tepelně vodivé kolíky
Příslušenství
WH(G)
Tepelně vodivé kolíky
17/07/2012
CAD reference point
REF(G)
WH-3-50
WH-3-65
WH-3-80
WH-3-90
WH-3-120
WH-4-50
WH-4-65
WH-4-80
WH-4-90
WH-4-120
WH-4-160
WH-4-200
WH-5-50
WH-5-65
WH-5-80
WH-5-90
WH-5-120
WH-5-160
WH-5-200
WH-6-50
WH-6-65
WH-6-80
WH-6-90
WH-6-120
WH-6-160
WH-6-200
WH-6-270
WH-8-50
d
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
8
L
50
65
80
90
120
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
120
160
200
50
65
80
90
120
160
200
270
50
REF(G)
WH-8-65
WH-8-80
WH-8-90
WH-8-120
WH-8-160
WH-8-200
WH-8-270
WH-10-50
WH-10-65
WH-10-80
WH-10-90
WH-10-120
WH-10-160
WH-10-200
WH-10-270
WH-10-320
WH-12-50
WH-12-65
WH-12-80
WH-12-90
WH-12-120
WH-12-160
WH-12-200
WH-12-270
WH-12-320
WH-16-50
WH-16-65
WH-16-80
WH-16-90
WH-16-120
WH-16-160
d
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
L
65
80
90
120
160
200
270
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
50
65
80
90
120
160
REF(G)
WH-16-200
WH-16-270
WH-16-320
WH-20-50
WH-20-65
WH-20-80
WH-20-90
WH-20-120
WH-20-160
WH-20-200
WH-20-270
WH-20-320
d
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
L
200
270
320
50
65
80
90
120
160
200
270
320
www.dmeeu.com - 61
Příslušenství
DME 63 - MS 110 - MS 120
REF
Množství
400 ml
450 g
10 g
DME 63
MS 110
MS 120
Pracovní rozsah
Tepelně vodivé kolíky DME obsahují teplosměnnou kapalinu vybranou speciálně pro konkrétní provozní teplotu. Jsou
k dispozici ve 3 sériích s vysokou účinností přenosu tepla v příslušném rozmezí teplot.
Série WL určené pro nízké a střední teploty 5 až 100 °C a série WM pro teploty 50 °C až 250 °C.
Série WH pro vysoké teploty 150 °C až 500 °C.
Doporučujeme vždy zvolit co největší průměr a největší délku.
Grafy nesmí být použity k určení hodnot energie.
Na koncích křivek jsou kritické zóny, v nichž tepelně vodivé kolíky nezaručují nejefektivnější provoz.
Provozní teplota
Operating Temperature
17/07/2012
See D-M-E
62 - www.dmeeu.com
Příslušenství
Pokyny k instalaci WL(G) - WM(G) - WH(G)
Při správné instalaci může kolík vydržet po celou
životnost formy. Účinnost tepelně vodivých kolíků
závisí na jejich poloze, délce a průměru. Správná
funkce kolíku se zajistí snížením tepelného odporu
ve spoji pomocí tepelně vodivé pasty DME 63.
Vzhledem k tomu, že médium v kolíku obíhá gravitačně a kapilárně, je nejlepší kolík umístit svisle (dole:
zdroj tepla + odpařování / nahoře: studená část +
kondenzace).
Při opačném umístění účinnost klesne (dole: studená
část + kondenzace) / nahoře: zdroj tepla + odpařování).
Doporučené
C
E
C
Doporučené
E
• Vyvrtejte slepý otvor o 0,1 mm větší než jmenovitý průměr kolíku u průměru kolíků 2 až 10 mm a o
0,2 mm u průměru kolíků nad 12 mm.
• Zajistěte, aby v otvoru nezůstaly kovové částice.
• Naneste do otvoru tepelně vodivou pastu DME
63, která zlepší přenos tepla mezi kolíkem a ocelovou hmotou formy.
• Zatlačte kolík do otvoru, tím se tepelně vodivá
pasta 63 roznese podél stěn otvoru.
C = kondenzátor + studená část
E = výparník + zdroj tepla
Doporučené
POZOR _
RADĚJI NIKDE NEPOUŽÍVAT DĚLENÍ SLOV
17/07/2012
Nedoporučené
www.dmeeu.com - 63
Příslušenství
Pokyny k instalaci WL(G) - WM(G) - WH(G)
Nepravidelné tvary chlazené zóny
Obecně platí, že byste měli instalovat tepelně vodivé kolíky s
maximálně možným průměrem a délkou. Pokud je v chlazené
zóně užší část, kde je nutný menší průměr kolíku, je lepší instalovat kolík dál od chlazených míst, aby se mohl použít větší
průměr, než použít tenčí kolík blíž k chlazeným místům.
INFO
contact
D-M-E
17/07/2012
Příklad
Uvnitř jádra:
1) Všechny typy: bez chladicích kanálů
(vedení tepla do chladné části formy).
2) Tepelně vodivý kolík není v kontaktu s chladicí kapalinou. Přenos je
zajištěn oběhem v chladicím kanálu
poblíž konce kolíku.
3) Chlazení oběhem vzduchu: Je ale
lepší zajistit přenos tepla vedením
do formy, než oběhem vzduchu, v
druhém z těchto případů je výměna
tepla velmi nízká.
64 - www.dmeeu.com
Příslušenství
O-kroužky
d1
10
10
100
100
105
12
12
12
120
13
130
14
14
140
150
150
16
16
17
18
185
20
20
20
210
22
26
d2
2,00
3,00
3,00
4,00
4,00
1,50
2,00
3,00
2,00
3,00
5,00
1,60
2,00
4,00
2,00
4,00
1,25
2,00
3,00
1,50
6,00
2,00
3,00
4,00
4,00
3,00
3,00
da
13,2
14,8
104,8
106,4
111,4
14,2
15,2
16,8
123,2
17,8
138,0
16,6
17,2
146,4
153,2
156,4
18,0
19,2
21,8
20,4
194,6
23,2
24,8
26,4
216,4
26,8
30,8
de1
13,2
14,8
104,8
106,4
111,4
14,8
15,2
16,8
123,2
17,8
138
16,6
17,2
146,4
153,2
156,4
18,0
19,2
21,8
20,4
194,6
23,2
24,8
26,4
216,4
26,8
30,8
de2
10
10
100
100
105
12
12
12
120
13
130
14
14
140
150
150
16
16
17
18
185
20
20
20
210
22
26
dm
12,00
13,00
103,00
104,00
109,00
13,50
14,00
15,00
122,00
16,00
135,00
15,60
16,00
144,00
152,00
154,00
17,25
18,00
20,00
19,50
191,00
22,00
23,00
24,00
214,00
25,00
29,00
b
2,6
3,9
3,9
5,2
5,2
1,9
2,6
3,9
2,6
3,9
6,5
2,0
2,6
5,2
2,6
5,2
1,6
2,6
3,9
1,9
7,5
2,6
3,9
5,2
5,2
3,9
3,9
t
1,6
2,4
2,4
3,2
3,2
1,2
1,6
2,4
1,6
2,4
4,0
1,3
1,6
3,2
1,6
3,2
1,0
1,6
2,4
1,2
4,8
1,6
2,4
3,2
3,2
2,4
2,4
17/07/2012
CAD reference point
REF
DR 1700 10 x 2,00
DR 1700 10 x 3,00
DR 1700 100 x 3,00
DR 1700 100 x 4,00
DR 1700 105 x 4,00
DR 1700 12 x 1,50
DR 1700 12 x 2,00
DR 1700 12 x 3,00
DR 1700 120 x 2,00
DR 1700 13 x 3,00
DR 1700 130 x 5,00
DR 1700 14 x 1,60
DR 1700 14 x 2,00
DR 1700 140 x 4,00
DR 1700 150 x 2,00
DR 1700 150 x 4,00
DR 1700 16 x 1,25
DR 1700 16 x 2,00
DR 1700 17 x 3,00
DR 1700 18 x 1,50
DR 1700 185 x 6,00
DR 1700 20 x 2,00
DR 1700 20 x 3,00
DR 1700 20 x 4,00
DR 1700 210 x 4,00
DR 1700 22 x 3,00
DR 1700 26 x 3,00
DR 1700
Mat.: Perbunan Tvrdost: ~72 Shore T= -40 °C --> 100 °C
www.dmeeu.com - 65
Příslušenství
O-kroužky
Mat.: Perbunan Tvrdost: ~72 Shore T= -40 °C --> 100 °C
d1
d2
da
de1
de2
dm
b
t
27
30
30
30
32
35
38
40
40
40
42
45
48
50
50
52
59
6
6
60
60
70
70
8
80
80
84
90
3,20
2,00
3,00
4,00
4,00
3,20
4,00
2,00
3,00
4,00
3,00
4,00
4,00
2,00
4,00
3,00
3,00
2,00
2,50
3,00
4,00
3,00
4,00
2,00
2,80
4,00
3,00
4,00
32,2
33,2
34,8
36,4
38,4
40,2
44,4
43,2
44,8
46,4
46,8
51,4
54,4
53,2
56,4
56,8
63,8
9,2
10,0
64,8
66,4
74,8
76,4
11,2
84,4
86,4
88,8
96,4
32,2
33,2
34,8
36,4
38,4
40,2
44,4
43,2
44,8
46,4
46,8
51,4
54,4
53,2
56,4
56,8
63,8
9,2
10,0
64,8
66,4
74,8
76,4
11,2
84,4
86,4
88,8
96,4
27
30
30
30
32
35
38
40
40
40
42
45
48
50
50
52
59
6
6
60
60
70
70
8
80
80
84
90
30,20
32,00
33,00
34,00
36,00
38,20
42,00
42,00
43,00
44,00
45,00
49,00
52,00
52,00
54,00
55,00
62,00
8,00
8,50
63,00
64,00
73,00
74,00
10,00
82,80
84,00
87,00
94,00
4,2
2,6
3,9
5,2
5,2
4,2
5,2
2,6
3,9
5,2
3,9
5,2
5,2
2,6
5,2
3,9
3,9
2,6
3,2
3,9
5,2
3,9
5,2
2,6
3,7
5,2
3,9
5,2
2,6
1,6
2,4
3,2
3,2
2,6
3,2
1,6
2,4
3,2
2,4
3,2
3,2
1,6
3,2
2,4
2,4
1,6
2,0
2,4
3,2
2,4
3,2
1,6
2,2
3,2
2,4
3,2
17/07/2012
REF
DR 1700 27 x 3,20
DR 1700 30 x 2,00
DR 1700 30 x 3,00
DR 1700 30 x 4,00
DR 1700 32 x 4,00
DR 1700 35 x 3,20
DR 1700 38 x 4,00
DR 1700 40 x 2,00
DR 1700 40 x 3,00
DR 1700 40 x 4,00
DR 1700 42 x 3,00
DR 1700 45 x 4,00
DR 1700 48 x 4,00
DR 1700 50 x 2,00
DR 1700 50 x 4,00
DR 1700 52 x 3,00
DR 1700 59 x 3,00
DR 1700 6 x 2,00
DR 1700 6 x 2,50
DR 1700 60 x 3,00
DR 1700 60 x 4,00
DR 1700 70 x 3,00
DR 1700 70 x 4,00
DR 1700 8 x 2,00
DR 1700 80 x 2,80
DR 1700 80 x 4,00
DR 1700 84 x 3,00
DR 1700 90 x 4,00
CAD reference point
DR 1700
66 - www.dmeeu.com
Příslušenství
O-kroužky
17/07/2012
CAD reference point
REF
DR 1710 3,50 x 1,50
DR 1710 5,50 x 1,50
DR 1710 6,00 x 2,00
DR 1710 6,35 x 1,78
DR 1710 7,50 x 1,50
DR 1710 8,00 x 2,50
DR 1710 10,00 x 2,50
DR 1710 12,00 x 2,00
DR 1710 12,00 x 2,50
DR 1710 12,42 x 1,78
DR 1710 14,00 x 2,50
DR 1710 16,00 x 2,50
DR 1710 17,00 x 3,00
DR 1710 20,00 x 3,00
DR 1710 21,00 x 2,00
DR 1710 21,95 x 1,78
DR 1710 23,00 x 3,00
DR 1710 25,00 x 3,00
DR 1710 27,00 x 3,00
DR 1710 30,00 x 3,00
DR 1710 35,00 x 3,00
DR 1710 40,00 x 3,00
DR 1710 45,00 x 3,00
DR 1710 55,00 x 3,00
DR 1710 58,00 x 3,00
DR 1710 64,00 x 4,00
DR 1710 74,00 x 4,00
DR 1710 84,00 x 4,00
DR 1710 94,00 x 4,00
DR 1710 104,00 x 4,00
DR 1710 120,00 x 4,00
DR 1710 134,00 x 4,00
DR 1710 155,00 x 4,00
Mat.: FPM (Viton) Tvrdost: ~80 Shore. T max: +200°C
ve vzduchu trvale- +250 °C ve vzduchu dočasně. +100 °C ve vodě trvale
d1
3,50
5,50
6,00
6,35
7,50
8,00
10,00
12,00
12,00
12,42
14,00
16,00
17,00
20,00
21,00
21,95
23,00
25,00
27,00
30,00
35,00
40,00
45,00
55,00
58,00
64,00
74,00
84,00
94,00
104,00
120,00
134,00
155,00
d2
1,50
1,50
2,00
1,78
1,50
2,50
2,50
2,00
2,50
1,78
2,50
2,50
3,00
3,00
2,00
1,78
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
da
5,7
7,7
9,0
9,1
9,7
11,7
13,7
15,0
15,7
15,1
17,7
19,7
21,6
24,6
24,0
24,6
27,6
29,6
31,6
34,6
39,6
44,6
49,6
59,6
62,6
70,2
80,2
90,2
100,2
110,2
126,2
140,2
161,2
DR 1710
de1
6
8
10
10
10
12
14
16
16
16
18
20
22
25
25
25
28
30
32
35
40
45
50
60
63
70
80
90
100
110
126
140
161
de2
3,5
5,5
6,0
6,5
7,5
8,0
10,0
12,0
12,0
12,5
14,0
16,0
17,0
20,0
21,0
22,0
23,0
25,0
27,0
30,0
35,0
40,0
45,0
55,0
58,0
64,0
74,0
84,0
94,0
104,0
120,0
134,0
155,0
dm
5,00
7,00
8,00
8,13
9,00
10,50
12,50
14,00
14,50
14,20
16,50
18,50
20,00
23,00
23,00
23,73
26,00
28,00
30,00
33,00
38,00
43,00
48,00
58,00
61,00
68,00
78,00
88,00
98,00
108,00
124,00
138,00
159,00
b
1,9
1,9
2,7
2,2
1,9
3,2
3,2
2,7
2,2
3,2
3,2
3,9
3,9
2,7
2,2
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
t
1,20
1,20
1,50
1,45
1,20
2,00
2,00
1,50
2,00
1,45
2,00
2,00
2,40
2,40
1,50
1,45
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
www.dmeeu.com - 67
Rozvodné bloky chlazení
•
•
•
•
•
•
bez ztrát tlaku v dlouhých hadicích nebo
mnoha průtokoměrech
efektivní paralelní chlazení forem s
kratšími cykly
snadná instalace a skupinové zapojení
chlazení a hadic
možnost samostatného připojení vstupů
a výstupů
možnost zkrácení hadic, stroj může
pracovat s nižším tlakem v soustavě
možnost instalace chladicího sběrného
potrubí vodorovně i svisle
www.dmeeu.com
Rozvodné bloky chlazení
Informace
Rozvodné bloky chlazení
Jednodílné z eloxovaného hliníku
Odolné proti korozi/bez svarů
Standardní vstupy: 1 ½” (2 v dodávce)
Předvrtané upevňovací otvory
Včetně červené/modré označovací desky
Zvláštní provedení na vyžádání
Varianty
A
B
Velocity of cooling water
14
Chladicí sběrné potrubí DME
Informace
12
s
8
S=1,5mm
X=25mm
Y=15mm
10
0,5
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
14
Twater = 20°C
0
10
1,5
2
2,5
3
m/s
Cooling time
Cooling time
8
Jednoduché provedení
(Na vyžádání)
S=1,5mm
X=25mm
Y=15mm
Cooling water temperature
Velocity of cooling water
s
Dvojité provedení
Na Thorní
straně
20°C
water =
formy/stroje
m/s
14
12
Dvojité provedení
Na boku formy/
stroje
Cooling time
Tradiční připojení chlazení
12
s
8
S=1,5mm
X=25mm
Y=15mm
10
0
°C
5
10
15
20
25
30
Cooling water temperature
14
Cooling time
Paralelní
12
s
8
Sériové
S=1,5mm
X=25mm
Y=15mm
10
0
°C
5
10
15
20
25
30
S=1,5mm
X=25mm
Y=15mm
Vysoký průtok
Nízká tlaková ztráta
70 - www.dmeeu.com
Nízký průtok
Vysoká tlaková ztráta
17/07/2012
3
Rozvodné bloky chlazení
Příklad
L
Pro použití
Y/Z
X
Vsuvka/zástrčka
Vsuvka/zástrčka
Vsuvka/zástrčka
Ventily
1/4” 3/8” M14x1,5
1/2” / M16x1,5
3/4” / M24x1,5
Na vyžádání
27,50 mm
33,00 mm
41,25 mm
Minimálně 50 při použití sběrných ventilů s rukojetí
Jak objednávat*
Počet otvorů v řadě
Závit horní řady „Y“
Závit dolní řady „Z“
Příklad:
Vzdálenost „X“
Celková délka
COLM
REF
2x7
Počet
otvorů
3/8 závit 3/8 závit
Y
Z
33
X
268
celková
délka
povinné informace musí dodat zákazník
Standardní dostupné příslušenství
17/07/2012
Ventil s rukojetí ½”
Ref: CVH12
K použití s X= 41,5 mm
GK prodloužení mosaz ½”
Délka 50 mm
Ref: GKMF12
K použití ve druhé řadě
PRŮTOKOMĚR s
mechanickou regulací
BSP ½” (zásuvka) - BSP ¾”
(zástrčka)
Šestihran: SW19
Plná délka: 81 mm
Průtok: 2 - 8 l/min
Rozsah teplot: +0 °C - +100 °C
Pracovní tlak: max. 10 bar
Pružiny: Plastová těsnění
nerezového indikátoru Buna
Číslo položky: FM 1234
Standardní zátky: 1 ½” :
Ref: COMFD0001
* Na vyžádání
www.dmeeu.com - 71
17/07/2012
72
- www.dmeeu.com
- www.dmeeu.com
17/07/2012
Technická data
www.dmeeu.com
Technická data
Mezinárodní normy pro závity
Nejběžnější normou pro závity je metrický závit ISO. Existují ale i další normy. Vycházejí ze zahraničních norem nebo se
používají ve zvláštních případech. Například v lékařské technice, leteckém nebo kosmickém průmyslu.
Nejběžnější závity:
• ISO závit (metrický)
• Trubkový závit
• Kloubový závit
• Whitworthův závit
• Lichoběžníkový závit
• Pilotový závit
Závity se označují zkratkou normy a jmenovitým průměrem nebo rozměrem závitu.
Další parametry závitu jsou stoupání/TPI, tolerance, vícechodý závit, kuželový nebo
levý závit. Závity dle normy DIN mají často před zkratkou závitu vnější průměr DIN.
Průměr břitů závitu u šroubů označujeme jako velký průměr.
Vnitřní průměr (dno závitu) označujeme jako malý průměr.
Stoupání je vzdálenost dvou proti sobě ležících boků profilu závitu nebo vzdálenost
os profilu nad sebou.
Specifikace závitu
Zkratka
Stát
ISO
NC
UNC
NF
UNF
UNEF
UN
UNS
NPT
NPTF
NPS
NPSM
NPSF
BSW
BSF
BSP
BSPT
BA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
GB
GB
GB
GB
GB
Úhel závitu °
Popis
60°
Mezinárodní organizace pro normy
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
55°
55°
55°
55°
47°
Americký národní hrubý
Jednotný národní hrubý
Národní jemný
Jednotný národní jemný
Jednotný národní velmi jemný
Jednotný národní, řada stoupání 8, 12 a 16
Zvláštní závity amerického národního profilu
Národní kuželový trubkový 1:16
Národní kuželový trubkový za sucha těsnící 1:16
Národní trubkový rovný
Národní trubkový rovný pro volné spojení
Národní vnitřní trubkový rovný za sucha těsnící
Britský Withworthův hrubý
Britský jemný
Britský trubkový
Britský trubkový kuželový
Britská organizace pro normy
Whitworthův kuželový trubkový závit DIN 2999 _ BSPT (Britský kuželový
trubkový)
Whitworthův trubkový závit pro trubky a armatury: Rovnoběžný vnitřní a
kuželový vnější závit (kuželovitost 1: 16). Vhodným těsnicím materiálem lze zajistit
nepropustnost závitu.
Specifikace závitu
Vnitřní závit
průměr
Rp 1/16”
Rp 1/8”
Rp 1/4”
Rp 3/8”
Rp 1/2”
Rp 3/4”
Rp 1”
Rp 1 1/4”
Rp 1 1/2”
Rp 2”
Rp 2 1/2”
Rp 3”
R 4”
Rp 5”
Rp 6”
Malý průměr
trubky mm
3
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
Velký průměr
trubky mm
7,723
9,728
13,157
16,662
20,995
26,441
33,249
41,910
47,803
59,614
75,184
87,884
113,030
138,430
163,830
Vrták pro
řezání závitu mm
6,561
8,566
11,445
14,950
18,631
24,117
30,291
38,952
44,845
56,656
72,226
84,926
110,072
135,472
160,872
TPI
28
28
19
19
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Stoupání
mm
0,907
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
17/07/2012
Vnější závit
průměr
R 1/16”
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”
R 2”
R 2 1/2”
R 3”
R 4”
R 5”
R 6”
74 - www.dmeeu.com
Technická data
Whitworthův trubkový závit DIN ISO 228
BSP (Britský trubkový)
Britský trubkový závit, s těsnicím tmelem
(rovnoběžný, válcový), vnější = G
Specifikace závitu
Jmenovitý
průměr
Malý průměr
matice mm
8,85
11,89
15,39
19,17
21,13
24,66
28,42
30,93
35,58
39,59
42,00
45,48
51,43
57,29
63,39
72,86
79,21
85,56
91,66
98,01
104,30
110,71
Vrták pro
řezání závitu
8,80
11,80
15,25
19,00
21,00
24,50
28,25
30,75
35,30
39,25
41,70
45,25
51,10
57,00
63,10
72,60
78,90
85,30
91,50
97,70
104,00
110,40
TPI
28
19
19
14
14
14
14
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Stoupání
mm
0,907
1,337
1,337
1,814
1,814
1,814
1,814
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
2,309
17/07/2012
G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 5/8”
G 3/4”
G 7/8”
G 1”
G 1 1/8”
G 1 1/4”
G 1 3/8”
G 1 1/2”
G 1 3/4”
G 2”
G 2 1/4”
G 2 1/2”
G 2 3/4”
G 3”
G 3 1/4”
G 3 1/2”
G 3 3/4”
G 4”
Velký
průměr
9,73
13,16
16,66
20,95
22,91
26,44
30,20
33,25
37,90
41,91
44,32
47,80
53,74
59,61
65,71
75,18
81,53
87,88
93,98
100,33
106,68
113,03
www.dmeeu.com - 75
Technická data
Závit UNEF ANSI B1.1
UNEF - Sjednocený velmi jemný závit, použití pro zvláštní účely
Specifikace závitu
Jmenovitý
průměr
N 12 - 32 UNEF
1/4” - 32 UNEF
5/16” - 32 UNEF
3/8” - 32 UNEF
7/16” - 28 UNEF
1/2” - 28 UNEF
9/16” - 24 UNEF
5/8” - 24 UNEF
11/16” - 24 UNEF
3/4” - 20 UNEF
13/16” - 20 UNEF
7/8” - 20 UNEF
15/16” - 20 UNEF
1” - 20 UNEF
1 1/16” - 18 UNEF
1 1/8” - 18 UNEF
1 1/4” - 18 UNEF
1 5/16” - 18 UNEF
1 3/8” - 18 UNEF
1 7/16” - 18 UNEF
1 1/2” - 18 UNEF
1 9/16” - 18 UNEF
1 5/8” - 18 UNEF
1 11/16” - 18 UNEF
Velký
průměr, palce
0,216
0,250
0,313
0,375
0,438
0,500
0,563
0,625
0,688
0,750
0,813
0,875
0,938
1,000
1,063
1,125
1,250
1,313
1,375
1,438
1,500
1,563
1,625
1,688
Velký
průměr, mm
5,486
6,350
7,938
9,525
11,112
12,700
14,288
15,875
17,462
19,050
20,638
22,225
23,812
25,400
26,988
28,575
31,750
33,338
34,925
36,512
38,100
39,688
41,275
42,862
Vrták pro
řezání závitu mm
4,80
5,70
7,25
8,85
10,35
11,80
13,40
15,00
16,60
18,00
19,60
21,15
22,70
24,30
25,80
27,35
30,55
32,10
33,70
35,30
36,90
38,55
40,10
41,60
TPI
Stoupání
mm
0,794
0,794
0,794
0,794
0,907
0,907
1,058
1,058
1,058
1,270
1,270
1,270
1,270
1,270
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
1,411
32
32
32
32
28
28
24
24
24
20
20
20
20
20
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
ISO metrický hrubý DIN 13
Specifikace závitu
Stoupání
mm
1,0
1,1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
0,25
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,40
0,45
0,45
0,50
0,60
0,70
0,75
0,80
1,00
1,00
1,25
Vrták pro
řezání závitu
mm
0,75
0,85
0,95
1,10
1,25
1,45
1,60
1,75
2,05
2,50
2,90
3,30
3,70
4,20
5,00
6,00
6,80
Jmenovitý
průměr M
9,0
10,0
11,0
12,0
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
27,00
30,00
33,00
36,00
39,00
42,00
45,00
Stoupání
mm
1,25
1,50
1,50
1,75
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
4,50
4,50
Vrták pro
řezání závitu
mm
7,80
8,50
9,50
10,20
12,00
14,00
15,50
17,50
19,50
21,00
24,00
26,50
29,50
32,00
35,00
37,50
40,50
Jmenovitý
průměr M
48,00
52,00
56,00
60,00
64,00
68,00
Stoupání
mm
5,00
5,00
5,50
5,50
6,00
6,00
Vrták pro
řezání závitu
mm
43,00
47,00
50,50
54,50
58,00
62,00
17/07/2012
Jmenovitý
průměr M
76 - www.dmeeu.com
17/07/2012
Rejstřík
www.dmeeu.com
Rejstřík
REF
P
REF
P
REF
P
200 - 300 - 500
21
DUO-Press 60
57
KN 105
44
200 - 300 - 500
21
EAS
57
MH 1
43
200 - 300 - 500
21
EJP
12
MK 10
30
200 - 300 - 500
21
ET
40
MK 100
31
200 / 300 / 500 - 45°
37
FDN
37
MK 12
30
200 / 300 / 500 - 90°
37
FN
10
MK 120
31
AN
38
FN
11
MK 15
30
ATN
12
FSK
16
MK 150
31
BB
48
FSVK
16
MK 20
32
BB
50
GS 1090
41
MK 200
32
BBP - BBJ
46
GW
40
MK 220
32
BBP - BBJ
46
GW
39
MK 250
32
BBS
49
GW
41
MK100-PL
35
BBS
51
GW K
39
MK10-PL
34
BEP
13
GW Z
39
MK15-PL
34
BSS
40
HN-PL
35
MK150-PL
35
COLM
69
JBT
20
MKS 100
36
DB
22
JCB
20
MKS 120
36
DR 1700
65-66
JCB-200-300
20
MKS 150
36
DR 1710
67
JCB-SV
20
MKS 200
36
DS
11
JSTK
22
N
10
78 - www.dmeeu.com
17/07/2012
Toebehoren voor
Indexmatrijskoeling
17/07/2012
Rejstřík
REF
P
REF
P
REF
P
N
11
ST 11
28
US 1650
42
N
10
ST 12
28
US 1700
42
N
23
ST 12-PL
35
V
53
N / 500
23
ST 13
29
V
52
N / 500 45°
23
ST 14
29
V
38
N / 500 90°
23
ST 15
29
VL
40
N / DK
22
ST 155
38
VM 200
41
PCS
11
ST 16
37
VR
53
PTLH
34
ST 17
38
WL - WM - WH
58
SEA
22
ST 19
43
WV
44
SK
15
STN
13
WV
44
SK - 45° PL
19
STN PL
19
WV 700
45
SK - 90° PL
19
SVK
14
WWF
56
SK - PL
19
SVK - 45° PL
18
WWK
56
SK (45°)
15
SVK - 90° PL
18
WWM
56
SK (90°)
15
SVK - PL
18
SK 200-300-500
16
SVK (45°) with
valve
14
SM 1
43
SVK (90°) with
valve
14
SST
39
SVK 200-300-500
16
ST 11
28
T 2000
54
ST 11
28
US 1600
42
www.dmeeu.com - 79
17/07/2012
80
- www.dmeeu.com
- www.dmeeu.com

Podobné dokumenty

Nástroje a příslušenství

Nástroje a příslušenství Robustní box na nářadí na kolečkách z nárazuvzdorného plastu s plnými gumovými kolečky. Komplet se skládá ze tří spojených boxů, které je možné používat i samostatně.

Více

jiffy pots (rck) - Výzkumná stanice Opočno

jiffy pots (rck) - Výzkumná stanice Opočno horní průřez profil stěny buněk profil dna buněk mezibuněčné spoje barva obalu

Více

Vyhazovač

Vyhazovač the release of small undercuts. It is activated by the ejector plates as a standard ejector. They come with a reference plane and a conical fixing system, which saves cutting the flexible core to f...

Více