Príběh n$ch Hšího

Transkript

Príběh n$ch Hšího
Príběhn$ch Hšího
JogUorUvšechdob
.::':'|:|:,:|:'
.:líl..116
,i,1JIt]iji
^{í'E
'"iii
t
Trvoloto sedmnÓď leLole Joguorpostovilouto,které
neŽSupersport
bude rychlejší
n220. A je to sedon...
'l'liXl':
DAN lll=Al)
,JELJSEMu'rl'lou
V DoPRovooxÉv
autě a viděl jsem, že jde ve 320 kmlh do smyku. Auto mi
zmizeIo z očí* jediné, co jsem viděl, byl stiíbrn záblesk ve
slunečním svěde...John Gentilozzi mí to r,ypráví s tako{m
klidem, jako by se to stávalo každ,i,den,jako kdyby měl byt
pohled na ťlplně rozhozeného rodiče v Jaguaru ve 320 km/h
stejny jako pii klop1'tnutí na uvolněné dlažebníkostce. ,Ále
viděl jsem ho už v horšíchsituacích, takžejsem věděl' žeto
r,yrovná'..
Johnoq'm otcem je Paul Gentilozzi, ktery jel kus pied
synem po Bonnevillském solném jezeÍev usilovné snaze
srovnat Jaguar XFR do piímého směru. Tak z něj udělal
nejrychlejšísérior,yJaguar v historii _ pči téžejízdě' kdy
dostalobrovsky smyk, dosáhl rychlosti 363,188 km/h. A teď
piijde to hlavní. Nebylo to nadupané závodní auto - bylo to
stejnéXFR, jakémrižetemít ještěletos. No, skoro. Mělo
kiídlo ve stylu dragsterri a nějakou zátěžv kufru, aby
nebylo moc neposedné. Omezovač rychlosti lymontovali
a zahodili někam do pouště. Také trochu upravili
lzduchové ftltry,katalyzátor a r,1,drk,aby velkému osmiválci
umožnili snadněji d1ichat. Pohráli si i s iídicí jednotkou
a kompresorem. Ale pneumatilry byly standardní Michelin
Pilotsport a všechno ostatní standardní vfbava. Takže
piestoželykon narostl z 5I0 na 600 koní, poťád šlo
o legílní sériovéauto.
Jak to všechno lzniklo? Paul r'ysvětluje: ,,Loni jsem byl
v Le Mans a pili jsme lahvinku vína s Mikem O'Driscollem
(marketingolym šéfemJaguaru). zuk'l, z. chce udělat
s XFR něco vyjimečného,a tak jsem mu navrhl Bonneville.
Nikdy jsem tam nejel a vždyc\<yto byla kuriozita. A bylo
to _ líbilo se mu' tak jsem jel...
Jak prosté... 7. listopadu, po několika zkušebníchjízdách
na ová]u v Michiganu, byl Gentilozzi se sr,1imtymem
piipraven na soli. o den pozdě1i dosáhli svého cíle.
Nebylo to samoziejmě poprvé, co Jaguar pokoiil 320 kmlh,
Vzpomínáte naXJ22U. Vymyďeli ho v Saturday Clubu'
skupině za]oženézaměstnanci, kteií se rozhodli navrhnout
poiádné superauto ve svém volném čase.Mise XFR do
@'6e
Bonneville ukazuje' žev Jaguaru jsou poiád
lidé' ktečímilují dělat věci až na doraz,
Dobrá' možná to tentokrát bylo oficiálnější
než Saturday Club * celá akce byla
nafilmována a prezentována na uvedení XFR
v Detroitu. Ale to je dobče,protože video je
hodně zajímavé.Pusťte si ho na YouTube,
osolte hlasitost a nad soundtrackem od Oasis
uslyšítezlověstny VB, prisobící dojmem
bltžícíhose Spitfiru. Velmi britské.
Také to dokazuje, jak moc se změnilo od
XJ220, Ta věc byla nefalšovanésuperauto
s odpovídajícícenou (20 milion ). V roce
1992 s ním Martin Brundle v Nardu dosáhl
350 km/h' což z něj udělalo nejrychlejšíauto
světa. XFR je sedan za dva miliony pro
každodenní použití, a pňesto byl bez problémŮ
rychlejší.
A tak mě napadlo' žese zeptám samotného
Brundla, co si tom všem myslí. Stala se
supefauta piíliš sterilními?
,,Ne' vtibec ne, myslím, žeje to skvělé,..číká.
,,Posunuly se hranice _XJ220 byla prostě
nejrychlejšív určitou chvíli...
Ví' jaké je piekonat 320 kmlh, což dokina]
s XJ i sportovními vozy Jaguaru skupiny C
v Le Mans. ,Jet tak rychle
neq'žaduje nijak mimočádně
schopnosti, a]e odvahu - a hlavní
je konstrukce. Pokud věňíteautu
a ve svéschoonosti zvládnout
problémy,pak
70 W#e;ar
pňekonání ryclrlosti 320 km| h neru taková l "zva.,,
Gentilozzi sYému rymu věčí.Nakonec jsou to
jeho synové a společně závodi|i s jaguary
v Trans Am a ve čtyčiadvacetihodinovce
v Da1,.tonějako Rocketsports Racing. ,,Tony
čekali dalšíp lhodinu, celá trať by byla
zap|avená, takže jsme ji pouze zatoč1\ikolem
louží. Do,atáč|qr jsem vjel ve 32O km/h,
kontrola trakce \ypnutá azadní pneumatilry
se staral o motor a John byl hlavní ínžen(,r,'.
lypráví Paul. ,,Nastavili auto tak bezpečně,jak
to jen šlo, takžese nemám čehobát. Je mi 58,
uklouzly. Na sekundu jsem ubral a pak dal
zase pln!, ply". To mě stálo 2kmlh. Bylo to
neobr,yklé pouze proto' že se to stďo pii více
než320 km/h."
aJe zažILjsemtoho více nežstoletí dědkové.
Pouze nemyslím na smrt. Nejhorší by bylo
Nejtěžší by|o rozeznat okraje dráhy. Každ!,ch
400 metrri stojí kužely, ale ve 300 km/h jsou
zavolat do Jaguaru a zabi7rat se možnou
rozmazané.TaJže když dostanete smyk, je
těžkése Zase sfovnat do správného směru.
A tak jsem si lybral bod na horizontu a iídil
nehodou."
Ale nezapomeĚte, že tohle byla jeho první
jízda na Bonneville. Nebyl nervÓzní? Ne.
,Jako závodník jste buď piehnaně sebejisty,
nebo zbaběl1i,,, Ííkámi' ,Jel jsem tak rychle
po Mulsanne v Le Mans, takže nešlo ani tak
o rychlost, jako o nedostatečnou trakci, kvrili
nížjsem jel trochu smykem...
Ano, ten smyk. Zavini|aho
zatáčka- něco'
co na soln1íchjezerech obvykle nenajdete.
podle toho, jak se pohybovď...
Nejspíš měl i štěstí.Déšézměkčil slanou
krustu a odhďil hliněné poďoží. Kdyz dostal
smyk, pneumatika se mohla kousnout a poslat
ho v kotrmelcích na věčnost. Nďtěstí se tak
nestalo aGentilozzi to srovnal. O tii
kilometry dlíl dosáhl rychlosti 363,188 km/h.
Prisobivé, kd/ si uvědomíte, že u toho byl jen
Proto' žemu to pčipadalo jako cool nápad.
PÍed pÍíjezdemtymu totiž pršelo a celá plocha
byla jako obií louže. Vítr první den většinu
vyfoukal, alekdyž se Gentilozzi druh1i den
Al. j"k1i lepšínápad potčebujete?Zeptejte se
kohokoli zJaguaru, proč pčivezli XFR na
ráno vrátil, voda byla zpát|q.
Řešení?Prostě ji objel' ,,Měl jsem ten druh
den jedin1ípokus,.. vysvětluje.,,Kdybychom
od George Malloryho'
,,Protožetam je... @l
Bonneville' a dočkáte se stejnéodpovědi jako
proč leze na Everest:
H|o.vněmějte ty hory
v čelním
oknéo j.e{eJe
Sril nod zloto! Oslowite
novéhorekordmono.od
Joguoru.
?r t'i";

Podobné dokumenty

Zpravodaj 2/2009

Zpravodaj 2/2009 Výsledky svodů mladých a bonitací na Knížecím rybníce dne 17.05.2009 ...................8 Výsledky svodů mladých a bonitací v Mladé Boleslavi dne 06.06.2009 ......................15 Pozvánka na svo...

Více

povrchová úprava

povrchová úprava Korózna aktivita kovov sa v určitom rozmedzí ich potenciálov mení. Existujú oblasti rýchleho rozpúšťania kovu ale aj oblasti jeho stability imunity, pasivity. Korózna aktivita závisí od charakteru ...

Více

ZDE - Jan Charouz

ZDE - Jan Charouz VAN SPLUNTEREN Paul/HOMMERSON Niek/MACHIELSPorsche Louis 997 GT3 RSR GOOSSENS Marc/GENTILOZZI Paul/DALZIEL Ryan Jaguar XKR GT2 LEWIS Michael/BURGESS Tony/WILLMAN Bryan Lola AER

Více