Koncert pro nadaci „Vážka“ 21.11. od 18.00 hodin 1. G. Ph. Telemann

Komentáře

Transkript

Koncert pro nadaci „Vážka“ 21.11. od 18.00 hodin 1. G. Ph. Telemann
Koncert pro nadaci „Vážka“ 21.11. od 18.00 hodin
---------------------------------přestávka--------------------------------------1. G. Ph. Telemann :Vivace
Marie Závišková, klavír
P.Eben
: Zvony před usnutím učí Ludmila Fialová
I. Berkovič
: Etuda
2. I. Jurníčková
: Ve staré slohu
Petra Pauločáková, klavír
: Neposlušný koníček učí Marie Urbanovská
: Labutí písnička
3. J. Krieger
: Menuet
Anna Závišková, klavír
G. Ph. Telemann : Gigue
učí Ludmila Fialová
P.I.Čajkovskij
: Stará francouzská píseň
4 A.Cofalik
5. J.Kř. Vaňhal
6. A. Diabelli
: Mravenci
: Andante
: Rondo
: Solfeggio
: Večerní píseň
pro Lenku
Marcela Žáčková, klavír
učí Marie Urbanovská
12. V. Trojan
L.Janáček
G. Caccini
: Vlaštovička lítá
: Lavečka
: Amor chatendi
Petra Surá, zpěv
učí Gabriela Tesaříková
klavírní doprovod
Elena Knápková
13. J. Haydn
: Menuet ze
Sonáty E dur
: Mazurka F dur
Terezie Ocetková, klavír
učí Ludmila Fialová
F. Chopin
Marek Ryšavý, housle
učí Jan Bělohlávek
Petra Ryšavá, j.h. klavír
14. J.S.Bach
: Preludium G dur
Alžběta Zapletalová, klavír
učí Eva Chlebníčková
Daniel Dobšík, violoncello
učí Věra Mikulášková
15. E. H. Grieg
: Motýlek
Štěpánka Zemánková, klavír
učí Eliška Slezáková
16. B. Martinů
F. Chopin
A. L. Weber
: Koleda milostná
: Píseň litevská
: Think of me
Lenka Juráňová, zpěv
učí Gabriela Tesaříková
klavírní doprovod
Elena Knápková
17. J. Mysliveček
: Sonáta D dur
Magdalena Dostálová, klavír
( II. Minuetto-variace) učí Naďa Skovajsová
18. Ch. W. Gluck
V. Trojan
A. Dvořák
: Potůčku jen běž
: Měla jsem chlapce
: Žalo dievča
Anna Nezvalová, klavír
učí Eliška Slezáková
7. D. Šostakovič
: Ukolébavka
Barbora Daňková, klavír
učí Marie Urbanovská
8. P. Fiala
: Zadělala na buchty
: Stojí borověnka
: Na zahradě
.
Jana Gardoňová, zpěv
učí Ludmila Fialová
klavírní doprovod
Klára Marečková
9. M. Dlouhý
: Moudrý zvon
: Vítr a déšť
Antonie Kepáková, klavír
učí Elena Knápková
10. J. Práč
M. Dlouhý
: Téma s variacemi
: Prostá květina
Jakub Šatný, klavír
učí Naďa Skovajsová
K. Bendl
11. J.F.Ch.Bach
I. Jurníčková
Bohuslava Jelínková, zpěv
učí Ludmila Fialová
klavírní doprovod
doc. Marcela Jelínková j.h.
8. – 10.11. Olomouc - Bohuslava Jelínková získala 1. místo v celostátní
Pěvecké soutěži Olomouc 2012

Podobné dokumenty