FINANČNÍ PLÁN ODMĚN

Transkript

FINANČNÍ PLÁN ODMĚN
Nová definice mládí
FINANČNÍ PLÁN ODMĚN
POMŮŽEME VÁM VYTVOŘIT A ZAJISTIT SI BEZPEČNOU FINANČNÍ BUDOUCNOST
Dovolte nám představit vám příležitost k vytvoření bohatství na prudce
rostoucím trhu
Jsme potěšeni, že jste si vybrali Jeunesse Global za svého partnera při hledání
zabezpečení vaší finanční budoucnosti. Našim cílem je poskytnout vám produkty, které
budete s pýchou reprezentovat a sdílet s ostatními. Produkty, které jsou na špičce
v technologickém vývoji a jsou dokonale umístěny na prudce rostoucím trhu věčného
mládí.
Čím více porozumíte tomu, jak úžasné jsou Jeunesse omlazující produkty, tím více je
budete chtít doporučit ostatním. Sdílení těchto inovativních produktů je klíčem k vašemu
úspěchu. Váš příjem bude přímo záviset na vaší snaze sdílet produkty a byznysové
příležitosti, a také na budování prodejní organizace.
Můžete se stát součástí Jeunesse Plánu finančních odměn na jakékoliv úrovni. Vy
rozhodujete o tom, zda chcete vytvořit částečný příjem skrze maloobchodní prodej nebo
založit podnikání na plný úvazek - VY řídíte svůj osud.
Vítejte v Jeunesse Global!
1
Jeunesse Global nabízí 6 způsobů jak si vydělávat
1. Maloobchodní zisk
Na jakékoliv úrovni v Jeunesse Global mohou distributoři nakupovat produkty pro osobní
použití za velkoobchodní cenu. Jako distributor můžete produkty Jeunesse Global také
prodávat dále a získávat tak maloobchodní zisk. Přes maloobchodní zisk můžete získat
více než 35 % z každého prodeje. Abyste se mohli stát distributorem, je třeba splnit
několik málo podmínek (registrace, Starter Kit, Produktový balík, školení, Autoship) – viz
níže.
Příklad maloobchodního zisku: Platíte €83.95 za produkt a prodáte jej za doporučenou
cenu €134.95 – získáváte maloobchodní zisk €51.00
Můžete se také stát pouze velkoobchodním zákazníkem a budete vždy nakupovat za
velkoobchodní ceny pro svou potřebu či potřebu svých blízkých. Je třeba splnit několik
málo podmínek (registrace, Starter Kit,). Nemáte ale nárok na jakékoliv provize - odměny.
2. Bonus za získání nového partnera
Jakmile vy osobně přijmete nového partnera, získáte lukrativní bonusy za získání partnera
(CAB). Tyto bonusy jsou vypláceny při nákupu jednoho z výjimečných Jeunesse Global
Produktových balíčků jako jsou:
CV* (body)
CAB (odměna v US
dolarech)
Základní balík†
100
$25
Supreme balík†
300
$100
Jumbo balík †
400
$200
Ambassador balík
500
$250
Produktový Balíček
* CV = objem odměn (viz Slovník pojmů)
† Podrobnosti ke všem produktovým balíčkům naleznete na webových stránkách www.jeunesseglobal.com
2
3. Týmové provize
Týmové odměny – provize můžete získat, jestliže si začnete budovat svůj Jeunesse
Global prodejní tým. Tyto odměny jsou navrženy tak, aby vás odměnily za pomoc
a podporu těch, kteří se přidají k vašemu týmu. Čím více jim pomáháte uspět, tím více
můžete získat z týmových odměn.
Abyste se kvalifikovali do postavení distributora-vedoucího, potřebujete prostřednictvím
vašich webových stránek nashromáždit v rámci jednoho měsíce prvního roku (který končí
vašim datem obnovení) 100 bodů osobního objemu (PV) z vašich osobních nákupů nebo
nákupů vašeho zákazníka, a osobně přijmout dva distributory (časově neomezeno),
z nichž každý jeden nashromáždí 100 PV. Umístěte jednoho z těchto distributorů do
vašeho levého týmu a druhého do vašeho pravého týmu. Toto aktivuje vaši pozici a od
této chvíle můžete získávat týmové odměny.
Tím, jak jsou Jeunesse Global produkty a Produktové balíčky objednávány nebo
prodávány členy vašeho týmu, vytváří se objem v každém vašem týmu. Jakmile je
nashromážděno 300 bodů objemu odměn (CV) v jednom týmu (nezáleží v kterém)
a 600 CV bodů v druhém, získáváte týmovou odměnu $35. Toto nazýváme binárním
cyklem.
Můžete získat až 750 týmových odměn v každém jednom týdnu – to je potenciál pro
získání $26,250 týdně z tohoto jediného proudu příjmů!
4. Bonus za vedení
Můžete získat bonusy z provizí získaných vašim týmem. Tento bonus můžete získat až ze
sedmi úrovní vašeho týmu v každé linii sponozorství. Každá osoba, kterou osobně
přijmete, vytváří novou linii sponzorství. Musíte osobně vytvořit minimálně 60 PV bodů,
abyste se mohli podílet na tomto bonusu. Počet úrovní, ze kterých můžete získat bonus, je
určen vaší pozicí v Plánu finančních odměn.
Bonusy jsou následující:
Level 1 - 20%
Level 2 - 15%
Level 3 - 10%
3
Level 4 - 5%
Level 5 - 5%
Level 6 - 5%
Level 7 - 5%
5. Motivace k získání zákazníka
Můžete získat dodatečnou 5% odměnu za získání nových zákazníků na úrovni 1, jestliže
máte 5 maloobchodních nebo velkoobchodních zákazníků a dalších 10 %, jestliže máte
10 maloobchodních nebo velkoobchodních zákazníků za měsíc.
6. Diamantový bonusový bazén (bonusy za širší vedení)
Můžete získat podíl z celkového celosvětového prodeje společnosti kvalifikováním se do
našeho Diamantového bonusového bazénu. (Diamond Bonus Pool). Společnost dává 3 %
z celkových CV a rozděluje je mezi ty, kteří jsou kvalifikováni k získání tohoto bonusu.
Abyste se mohli zúčastnit, musíte mít 10 zákazníků (maloobchodních nebo
velkoobchodních) každý měsíc v rámci čtvrtletí.* Za každých 1000 CV, které jsou
vytvořený díky vaší osobní snaze anebo díky snaze týmu, který jste osobně přijali, získáte
jeden podíl v Diamantovém bonusovém bazénu.
Každé čtvrtletí je Diamantový bonusový bazén přepočítán a bonus je vyplácen na základě
celkového počtu podílů, které jste získali během odměňovacího období. Abyste se
kvalifikovali k získání příjmu z Diamantového bonusového bazénu, musíte dosáhnout
úrovně Diamantového nebo Dvakrát Diamantového ředitele.
* Mezinárodní ředitelé, aby se mohli podílet, potřebují mít pouze 10 osobně přijatých vedoucích, aby
zkompletovali Autoship objednávku každý kalendářní měsíc čtvrtletí.
Vydělávání provizí
Chcete-li získávat provize jako distributor, je třeba nejprve vygenerovat 100 PV bodů
v jednom měsíci v průběhu prvního roku (tedy do data obnovení) a to následujícími
způsoby:
a) nákup Jeunesse Global výrobků pro osobní použití nebo pro další prodej
4
nebo
b) nákupy učiněné prostřednictvím vašich webových stránek maloobchodními nebo
velkoobchodními zákazníky
Maloobchodní provizi a bonusy za získání nového partnera můžete začít vydělávat ihned
po zakoupení povinného Startovacího balíčku (Starter Kit), a také je třeba zakoupit
Produktový balík. Abyste maximálně využili výhod Jeunesse Global Finančního plánu
odměn musíte být aktivní a kvalifikovat se na vydělávání provizí týmu, bonusy za vedení
týmu a příjem z diamantového bonusového bazénu.
Úspěch s Jeunesse Global vyplývá pouze z úspěšného prodejního úsilí, které vyžadují
tvrdou práci, píli a vedení. Váš úspěch bude záviset na tom, jak efektivně budete tyto
kvality uplatňovat.
Maximální částka vyplacená v Jeunesse Global Finančním plánu odměn má strop na 60 %
z celkových CV společnosti. Jestliže v některém týdnu celková částka odměn a bonusů
překročí 60 % celkového CV společnosti, pak aktuální vyplácená částka bude 60 %
a všechny distributorské provize budou vypočteny na poměrném základě.
Odměna na životním stylu
Jeunesse Global vás chce odměnit a ocenit váš úspěch při budování vašeho podnikání.
Náš program Odměn na životním stylu vám umožní užívat si luxusního životního stylu,
který si vaše snaha zaslouží.
Zážitek pro Smaragdového ředitele
Nejlepší zkrátka dostane to lepší! Vy a váš doprovod jste zváni, abyste se k nám připojili
v luxusním resortu Grand Wailea na Hawaji na pět dní zábavy na slunci. Na naší
exkluzivní Leadership Development Event se můžete při víně a jídle spolu s ostatními
vedoucími a s vlastníky společnosti učit od ostatních odborníků a vedoucích pracovníků.
Tento úžasný zážitek bude to, co budete chtít sdílet s celým vašim týmem. Musíte být
kvalifikovaným Smaragdovým Ředitelem tři po sobě následující měsíce a aktivně se
kvalifikovat pro tento smaragdový zážitek.
5
Diamond Lifestyle Extravaganza
To je ono - Diamantový životní styl je váš! Získali jste jej a my vás chceme odměnit ne jen
jednou, ale rok co rok. Jako Diamantový ředitel se k nám vy a váš doprovod připojíte na
naší každoroční šestidenní Diamond Lifestyle Extravaganza. Zamíříme do některého
z nejexkluzivnějších pětihvězdičkových resortů na světě a prožijeme spolu úžasná
dobrodružství. Toto je vrcholný snový životní styl Diamantového ředitele Jeunesse Global.
Abyste se kvalifikovali k této Diamond Lifestyle Extravaganza, musíte být kvalifikovaní na
úrovni Diamantového ředitele minimálně po dobu tří po sobě následujících měsíců v roce
a být aktivní v podnikání.
Poznámka: Musíte se kvalifikovat na každý výlet 60 dní před účastí. Budete písemně upozorněni, že jste byli
kvalifikováni. Musíte aktivně budovat své Jeunesse Global podnikání. Všechny výlety jsou nevratné a
nepřenosné. Doprovod je definován jako něčí manžel nebo manželka. Žádné náhrady hotovosti nejsou
povoleny. Tyto výlety jsou navrhovány pro podporu vzdělávání, budování týmu a upevnění vedení.
Jeunesse Global Schodiště k úspěchu
Jak postupujete v budování vašeho Jeunesse Global podnikání, můžete dosáhnout
10 různých hodností v našem Plánu finančních odměn. Stoupání vzhůru po našem
Schodišti k úspěchu bude záviset na množství času a snahy, kterou investujete do svého
podnikání.
Výkonné Stupně
Distributor – hodnosti distributor dosáhnnete nákupem Úvodního balíčku za $29,95
(Starter Kit) a musíte získat 100 PV v jednom měsíci během prvního roku (který končí
vašim datem prodloužení/obnovení) buď prostřednictvím nákupu některého z
Produktových balíků či několika výrobků, které v součtu dají 100 PV bodů, nebo
vytvořením PV bodů z maloobchodních prodejů. Pro rozjetí vašeho byznysu vás
pravidelně vzděláváme prostřednictvím školící společnosti. Pro Českou a Slovenskou
republiku zajišťuje školení společnost jVema Diamons, kde roční poplatek stojí 24 Euro.
Vedoucí (Executive) - abyste dosáhli hodnosti vedoucí, musíte se nejprve stát
distributorem a potom osobně přijmout dva distributory (1 v každém týmu), z nichž každý
jeden vytvoří 100 PV v jednom měsíci. Jako vedoucí jste nyní „Kvalifikovaný“ získávat
6
týmové odměny. Neexistuje žádný časový limit pro dosažení této pozice vedoucího. Jako
vedoucí dostáváte týmové odměny $35.
Jade vedoucí - musíte být kvalifikovaný vedoucí se čtyřmi osobně přijatými vedoucími
(minimálně 1 v každém týmu) nebo 8 osobně přijatými distributory (minimálně 3 v každém
týmu), z nichž každý osobně vytvoří 100 PV v jednom měsíci. Získáváte týmové odměny
$35. Získáte jednu úroveň bonusů za vedení. *
Perlový vedoucí - musíte být kvalifikovaným vedoucím s 8 osobně přijatými vedoucími
(minimálně 2 v každém týmu) nebo 12 osobně přijatými distributory (minimálně 3 v
každém týmu), z nichž každý jeden vytvoří 100 PV v jednom měsíci. Získáváte týmové
odměny $35. Získáte dvě úrovně bonusů za vedení. *
Safírový vedoucí – musíte být kvalifikovaný vedoucí s 12 osobně přijatými vedoucími
(minimálně 3 v každém týmu), z nichž každý jeden vytvoří 100 PV v jednom měsíci.
Získáváte týmové odměny $35. Získáte tři úrovně bonusů za vedení. *
Úrovně ředitelů
Rubínový ředitel - musíte být kvalifikovaný Safírový vedoucí s nejméně dvěma různými
kvalifikovaným Safírovými nohami ** a získat 200 týmových odměn v předchozím měsíci.
Získáváte týmové odměny $35. Získáte čtyři úrovně bonusů za vedení.*
Smaragdový ředitel - musíte být kvalifikovaný Safírový vedoucí s nejméně čtyřmi různými
kvalifikovaným Safírovými nohami ** a získat 500 týmových odměn v předchozím měsíci.
Získáváte týmové odměny $35. Získáte pět úrovní bonusů za vedení. Zúčastníte se
našeho Zážitku Smaragdového ředitele, pokud kolujete 500x v rámci kalendářního měsíce
a udrželi Smaragdovou úroveň kvalifikace alespoň tři měsíce v roce.*
Diamantový ředitel - musíte být kvalifikovaný Safírový vedoucí s nejméně šesti různými
kvalifikovanými Safírovými nohami ** a získat 1000 týmových odměn v předchozím měsíci.
Získáváte týmové odměny $35. Získáte šest úrovní bonusů za vedení a kvalifikujete se pro
účast na Diamantovém bonusovém bazénu. * Zúčastníte se naší každoroční Diamond
Lifestyle Extravaganza, jakmile jste si udrželi Diamantovou kvalifikaci nejméně tři měsíce
v roce.
7
Dvakrát Diamantový ředitel - musíte být kvalifikovaný Diamantový ředitel s nejméně
dvěma osobně přijatými Diamantovými řediteli a získat 1500 týmových odměn
v předchozím měsíci. Získáváte týmové odměny $35. Získáte sedm úrovní bonusů za
vedení a kvalifikujete se se pro účast na Diamantové bazénu odměn.* Zúčastníte se naší
každoroční Diamond Lifestyle Extravaganza, jakmile jste si udrželi Dvakrát Diamantovou
kvalifikaci nejméně tři měsíce v roce.
* Maximální částka vyplacená v Jeunesse Global Finančním plánu odměn má strop na 60 % z celkových CV
společnosti. Jestliže v některém týdnu celková částka odměn a bonusů překročí 60 % celkového CV
společnosti, pak aktuální vyplácená částka bude 60 % a všechny distributorské provize budou vypočteny na
poměrném základě.
** “Safírová noha“ je definována jako osobně sponzorovaný Člen, který má jeden kvalifikovaný Safír v rámci
své osobní skupiny. Počítá se pouze jeden kvalifikovaný Safír na nohu, aby se jednalo o Safírovou nohu.
Mnohonásobné kvalifikované Safíry v rámci nohy se nepočítají jako mnohonásobné Safírové nohy.
Slovníček pojmů
Aktivní – aktivní znamená, že musíte vytvořit 60 PV bodů během Autoship měsíce. Musíte
být aktivní v získávání týmových odměn a bonusů za vedení. Pokud nezůstanete aktivní,
jakékoliv nashromážděné body budou při počítání odměn vynulovány. Po nečinnosti se
můžete stát znovu aktivní získáním 60 PV bodů v rámci Autoship měsíce.
Každoroční obnovení – platí se malý poplatek $19,95 za každoroční obnovení, k pokrytí
nákladů na váš virtuální Systém podnikového managementu. Nicméně jestliže udržujete
360 CV z automaticky zasílaných objednávek během roku, od poplatku za každoroční
obnovení se upouští.
Autoship Month – Autoship měsíc je období, během kterého jste zodpovědní za vyhovění
vašim PV požadavkům a udržování úrovní vašich kvalifikací. Období začíná dnem
v měsíci, kdy jste si od společnosti zakoupili váš Úvodní balíček (Starter Kit) a končí
půlnocí EST dne předcházajícího následujícímu měsíci.
Př.: Pokud jste koupili váš Úvodní balíček (Starter Kit) 20.4., pak váš Autoship měsíc
začíná tímto dnem a končí 19.5. o půlnoci EST.
8
Systém podnikového managementu – obdržíte virtuální Systém podnikového
managementu jako součást vašeho Úvodního balíčku, který vám poskytne vše, co budete
potřebovat, abyste rozběhli své Jeuness Global podnikání online. Prostřednictvím tohoto
mocného systému můžete sledovat vaše celosvětové podnikání, nastavit Autoship,
vytvářet řídící zprávy/hlášení, nakupovat produkty, mít přístup k odměnám, a mnohem víc.
Objem odměn (CV) – abychom zajistili, že jsou naše produkty konkurenčně oceňovány,
každý Jeunesse Global produkt má přidělenou bodovou hodnotu (CV); Plán finančních
odměn je založen na shromažďování těchto bodů. CV se začínají shromažďovat ve chvíli,
kdy přijmete a získáte 100 CV z osobních nákupů nebo nákupů maloobchodního
zákazníka, učiněných z vaší replikované webové stránky. CV se dále shromažďují tak
dlouho, dokud zůstáváte kvalifikovaný.
Skupinový objem (GV) – Skupinový objem je objem, který je vytvořen prostřednictvím
vaší organizace, včetně objemu vytvořeného z PGV, a vašich nezávislých distributorů
(přelitím, rozšířením do dalších oblastí).
Linie sponzorství – Linie sponzorství je vytvořena, jakmile do vašeho týmu přijmete
nového distributora. Linie sponzorství roste jak distributor, kterého jste přijali, přijímá další
distributory a ti pak přijímají další. Tento proces pokračuje napříč neomezenými úrovněmi
vašeho týmu. Každý nově přijatý distributor vytváří novou linii sponzorství a neexistuje
žádný limit pro počet linií sponzorství, které dokážete vytvořit. Bonus za vedení se získá
napříč všemi liniemi sponzorství a může se získávat dál až na sedm úrovní vaší prodejní
organizace.
Objem osobní skupiny (PGV) - Objem osobní skupiny je objem, který je vytvořen
prostřednictvím vaší organizace, bez objemu vytvořeného vašimi nezávislými distributory.
Osobní objem (PV) – Osobní objem je objem, který je vytvořen prostřednictvím vašich
osobních nákupů, nákupů maloobchodního zákazníka a velkoobchodního zákazníka.
Preferovaný zákazník – Preferovaný zákazník je zákazník, který nakupuje z vaší webové
stránky za cenu Preferovaného zákazníka. Preferovaný zákazník si může zvolit možnost
podílet se na programu Autoship, aby obdržel další slevu.
Kvalifikovaný – abyste zůstali kvalifikovaní k získávání týmových odměn, bonusů za
vedení a příjmu z Diamantového bazénu odměn, musíte zajistit splnění veškerých
9
požadavků vaší úrovně. Pokud neudržíte status kvalifikovaný, nebudete mít na tyto
odměny nárok.
Týmová odměna – Týmová odměna je vytvořena, jestliže shromáždíte 300 CV v jednom
z vašich týmů a 600 CV v druhém. Toto vytvoří týmovou odměnu $35. Nezáleží na tom,
který tým shromažduje jaký objem, pokud je vytvořeno celkem 900 CV, s nejméně 300 CV
z jednoho týmu a 600 CV z druhého.
Velkoobchodní zákazník - Velkoobchodní zákazník je zákazník, který zaplatí účastnický
poplatek $29.95 za Úvodní balíček (Starter Kit) a také si může zvolit podílet se na
programu Autoship, ale nemá žádné aktivity jako distributor (tj. sponzorství, získávání
odměn).
10

Podobné dokumenty

F4_Pazitka

F4_Pazitka NOVÝ SMÍCHOV EXISTUJE RECEPT NA ÚSPĚCH?

Více

Jak získat finanční

Jak získat finanční • Dodatečný 10% Motivační bonus za přímé získání 10 nových maloobchodních nebo preferovaných zákazníků *Preferovaný zákazník nakupuje přes tvé přihlašovací jméno produkty Jeunesse o 20 % levněji na...

Více

Školní časopis 5. číslo

Školní časopis 5. číslo pamatují všechna místa, kde v životě byli, protože mají dobrou paměť. Většinou mají šedou barvu, pokud se nevyválejí v bahně, což dělají velmi rádi. Nohy jsou dlouhé asi jako průměrný člověk. Jejic...

Více

Redefinujeme mládí

Redefinujeme mládí potřebných aminokyselin ve správném poměru. Je třeba zdůraznit, že pokud některá z aminokyselin chybí nebo je jí oproti ostatním aminokyselinám méně, její množství limituje probíhající procesy v tě...

Více

Kokosová pošta z ráje

Kokosová pošta z ráje (řada adresátů si poštu nenechává doručovat domů, ale vyzvedávají si ji tady), otevřené nonstop, a úřadovnu, kterou lze navštívit v otevíracích hodinách. Na téhle působí Postmaster Gary Lam, jak má...

Více

duben - Hlučín

duben - Hlučín kontejnerů, ulevily Vašim domácnostem. Ovšem tím to končí. Rada města rozhodla pro tento rok uspořádat místo jednoho dva svozy velkých kusů odpadu. Předpokládalo se, že se tím rozdělí množství odpa...

Více

Program Essential Rewards / Autoship – informační list

Program Essential Rewards / Autoship – informační list Autoship zboží v hodnotě nejméně 50 PV (Personal Volume – osobní objem). Upozorňujeme, že k získání nároku na výplatu měsíční provize musíte dosáhnout minimálně 100 PV celkem za měsíc (z objednávek...

Více