FDT_ PROPOZICE_ 2.6.06 MČR_ HVK II. schv.

Transkript

FDT_ PROPOZICE_ 2.6.06 MČR_ HVK II. schv.
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
2006
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
propozice taneční soutěže
Propozice soutěže
2. Vyhlašovatel soutěže
3. Pořadatel soutěže
4. Spolupořadatel soutěže
5. Odpovědný zástupce
pořadatele
„ Mistrovství České republiky formací DISKODROM 2006“
konané pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ivana Kosatka a starosty města
Prostějova Jana Tesaře
ČESKOMORAVSKÁ TANEČNÍ ORGANIZACE
DUHA – kulturní klub u hradeb, Školní 4, 796 01 Prostějov
Bez spolupořadatele
Alice Gregušová, ředitelka, kontakt: 582 351 477, 736 613 601,
[email protected]
6. Datum konání
7. Místo konání
2. ČERVNA 2006
Sportovní hala SPORTCENTRUM, Olympijská 4, Prostějov
8. Druh soutěže
Mistrovská soutěž dle § 2.1.3. odst. e) SŘ ČMTO pro disciplíny:
Jazz dance formace
Plesové formace
Soutěž choreografie rekreačního tance dle § 2.1.3. odst. f )SŘ ČMTO
pro disciplínu:
Choreografie rekreačního tance II. – Umělecké disciplíny
9. Věkové kategorie
10. Disciplíny
Hlavní věková kategorie
Jazz dance formace
Plesové formace
Choreografie rekreačního tance II. – Umělecké disciplíny
Soutěž je otevřena pro členy ČMTO s platným postupem z Mistrovství Čech
a Mistrovství Moravy tanečních formací hlavní věkové kategorie.
1. Název soutěže
11. Účast v soutěži
Disciplína „Choreografie rekreačního tance“ je otevřena pro členy ČMTO
se zaplaceným pouze základním členským příspěvkem, nikoliv rozšiřujícím.
12. Moderátor soutěže
13. Vedoucí soutěže
14. Odborný dozor
15. Asistent soutěže
16. Porota
Procházka Aleš
Hénik Zdeněk
Trizmová Zuzana
Holoubek Marek, Holoubková Dana
Bartošová Hana, Marhold Miroslav, Marholdová Dana, Hlaváček Libor, Šulc
Marian, Šulcová Ilona, Hubený Jiří, Kovalančíková Hana, Sihelníková Vlasta, Buroň
Jiří, Hejníková Dita, Lerch Aleš, Liška Jan, Myslivečková Andrea, Vernerová
Martina – SMS nominace
17. Hudební nosič
V souladu s §9 SŘ ČMTO a přílohami SŘ ČMTO
CD – a) samostatné CD pouze s jednou skladbou
b) CD s označením čísla skladby
MD – a) samostatný MD pouze s jednou skladbou
b) MD s označením čísla skladby
18. Technické podmínky
19. Termín pro přihlášení
Nosič musí být označen:
Název souboru
Název choreografie
Soutěžní disciplína
Věková kategorie
V souladu s §9 SŘ ČMTO a přílohami SŘ ČMTO
Velikost taneční plochy: 12 x 14m
Na soutěž je povinen vedoucí tanečního kolektivu zaregistrovat své soutěžní jednotky
v systému DNS.
REGISTRACE V SYSTÉMU DNS:
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
2006
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
propozice taneční soutěže
1/ Standardně – vedoucím kolektivu:
Uzávěrka registrace prostřednictvím DNS je stanovena na:
FDT – MISTROVSTVÍ ČR Hlavní věkové kategorie:
PÁTEK, 19.5. 2006
(14 dní před datem konání soutěže)
2/ Pomocí autorizovaného školitele:
V případě, že vedoucí tanečního klubu není schopen registrovat své soutěžní jednotky
prostřednictvím systému DNS, je povinen zaslat e-mailovou přihlášku k rukám
autorizovaného školitele p. Zdeněk Hénik, /e-mail: [email protected]/,
nejpozději 5 dnů před ukončením registrace v DNS, tj. do 14.5.2006. Autorizovaný
školitel je následně zaregistruje v systému DNS. Tato služba JE ZPOPLATNĚNA dle
platného FINANČNÍHO ŘÁDU ČMTO.
20. Adresa k přihlášení
Registrace v systému DNS: www.cmto.cz
21. Program soutěže
06:30
09:00-14:00
15:30-16:00
15:50
09:30
16:30
22:00
22. Startovné
základní startovné 200,-první disciplína /HVK/
rozšířené startovné 50,-CZK/ každá další disciplína
Otevření místa konání soutěže
Prezence soutěže
Prostorové zkoušky
Porada s vedoucími tanečních kolektivů
Porada poroty
Zahájení finálových kol MČR
Ukončení soutěže
VÝŠE UVEDENÉ ČASY jsou pouze ORIENTAČNÍ!
STARTOVNÉ SE HRADÍ PŘEDEM NA ÚČET POŘADATELE:
č.účtu pro platbu startovného: 176 556 432/0300 ČSOB a.s., pob. Prostějov
Variabilní symbol: číslo klubové karty ČMTO
Specifický symbol: --
23. Vstupné
24. Úhrada nákladů
25. Ceny
26. Další ujednání
Vedoucí tanečního kolektivu je POVINEN zaslat Souhrnné přehledy startovného
PŘEDEM (nejdéle 5dnů před datem konání soutěže) na elektronickou adresu
pořadatele soutěže: [email protected] Nebude-li startovné uhrazeno do
25.5.2006, bude vybíráno v hotovosti v místě konání soutěže.
Dále je vedoucí tanečního kolektivu povinen předložit na soutěži Kopii dokladu o
zaplacení startovného: doklad o zaplacení – výpis z účtu,nikoliv příkaz
k úhradě(případně změny proti původně zaslanému přehledu startovného).
děti do 15 let 50 Kč, ostatní 130 Kč
Porota a funkcionáři – pořadatel hradí náklady dle platných předpisů
Soutěžící – pořadatel nehradí náklady, spojené s účastí na soutěži
1. – 3. místo pohár, medaile, diplom
Diplom všem finalistům
Informace: ve dnech 3. a 4.6.2006 proběhne v rámci Diskodromu 2006 Mistrovství
Evropy Disco Dance JVK, Mistrovství světa Disco Dance a Street Dance Show
DVK , MS Disco Freestyle a Street Dance Show JVK ,MS Disco Freestyle a Street
Dance Show HVK.
Taneční soutěž je součástí projektu Českomoravské taneční organizace: „Kdo tančí, nezlobí“.
Českomoravské taneční organizace děkuje za podporu svým oficiálním partnerům :
„Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky“
„České asociace sport pro všechny“
„Loterijní a sázkové společnosti SAZKA, akciová společnosti“
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
2006
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
propozice taneční soutěže
„Nadaci sportující mládeže“
„Cestovní kanceláře Kalousek s.r.o.“
Soutěž bude řízena dle těchto propozic a soutěžního řádu ČMTO. Propozice byly schváleny soutěžním
ředitelem dne 10. května 2006 pod č. j. 47/ 2006 a schváleny správní radou ČMTO pod č. usnesení US
CMTO 06/03/03.
Součástí propozic jsou přílohy pro případ registrace prostřednictvím autorizovaného školitele:
Příloha číslo 1 přihláška na soutěž
Příloha číslo 2 jmenný seznam
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
2006
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
propozice taneční soutěže
Příloha číslo 1
Přihláška k soutěži
Formace
1. Název tanečního klubu
2. Odpovědný zástupce tanečního klubu (jméno a příjmení, adresa, PSČ)
3. Spojení na odpovědnou osobu (mobilní telefon, mailová adresa)
4. Název choreografie
5. Jméno choreografa
6. Disciplína
7. Věková kategorie
8. Počet tanečníků
8. Délka vystoupení
9. Doplnující informace pro pořadatele soutěže
(příjezd na soutěž, dopravní prostředky, počet doprovodů soutěžících, rekvizity, postupujících
z postupových soutěžích atd.)
V ……………………….. Dne ……………………..
….……………………………………..
podpis odpovědné osoby
FESTIVAL DĚTSKÉHO TANCE
2006
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVNÍ VĚKOVÉ KATEGORIE
propozice taneční soutěže
Příloha číslo 2
Přihláška k soutěži
Jmenný seznam formace
1. Název tanečního klubu
2. Název choreografie
3. Disciplína
4. Věková kategorie
Jméno a příjmení soutěžících Datum narození
Číslo ident.karty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Náhr.
Náhr.
Jmenný seznam je nedílnou součástí přihlášky k soutěži formací a malých skupin.
V ……………………….. Dne ……………………..
….……………………………………..
podpis odpovědné osoby

Podobné dokumenty

výsledková listina

výsledková listina zobcová flétna ZUŠ Kroměříž

Více

22_03_2014_region_BRNO - Czech Dance Organization

22_03_2014_region_BRNO - Czech Dance Organization Sokol Boskovice BODY ROCKERS - TJ Sokol Boskovice

Více

foreverliving.com váhu SamoStatný,

foreverliving.com váhu SamoStatný, podařilo dosáhnout a kam chceme směřovat. Svět kolem nás letí ve víru událostí. Jedni jsou úspěšní, jiní dosahují rekordů, další zůstávají stát na jednom místě. Ve firmě Forever úspěšných lidí přib...

Více

Dajte v zime pokožke, čo

Dajte v zime pokožke, čo Naše společnost Forever je ohromná v tom, že neustále hledá a vytváří nástroje k tomu, abychom dosahovali podnikatelských úspěchů. Podporuje nás v nadcházejících obdobích a právě nyní přichází čas ...

Více